Varför vill ”Svenska” Kyrkan förvandla Svansjön i Småland till Svinsjön ??

Om vi nu ska ta upp sk ”Miljödebatt” och ”Väädegjund”, vilket verkar vara vansinnigt populärt nuförtiden, så kan man ju fråga sig om Torvbrytning, näst utvinning av Stenkol i öppna dagbrott inte är en av världens minst miljövänliga och mest kontroversiella verksamheter. Ändå är det precis som vad den sk ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige ägnar sig åt – den är ju inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, snarare tvärtom – och ändå säger denna Kyrka ideligen ideligen, att den ska vara snällare, bättre och godare än alla oss andra…

Nyligen läste jag en insändare av Ove Martinsson, fd foskningsledare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som verkligen vet vad han talar om – men detta vill vanliga svenska media inte ta upp…

”Svenska” Kyrkan är fortfarande en stor markägare i vårt land. Med feodala principer som grund, har man köpt upp och tillägnat sig mer än 467 000 hektar skogsmark och annan mark i Sverige. man påstår att det rör sig om ”prästlönetillgångar” men på Prästeryds mosse i Kronobergs län har det skett en exempellös rovdrift i nära 50 år – bara ett exempel på hur denna ”Svenska” Kyrka missköter sina tillgångar, trots att man säger att man ”följer statliga miljömål” osv – frågan är väl då om utarrendering av svensk mark till utländska bolag alls kan anses miljömässigt hållbart..

Ett utlandsägt bolag vid namn Jiffy Unitorv  AB exporterar svensk torv till Nederländerna, och nu har det gått så långt att vattendelaren mellan åarna Tidan och Nissan håller på att vändas bakfram. Vatten, som förut var rent och som strömmade till den ena ån, och en värdefull skogssjö vid namn Stora Svansjön, strömmar nu åt andra hållet och den vackra sjön grumlas alltmer – tack var dessa kristna !

Karta över Svansjöns läge. Varför anser sig ett religiöst samfund ha rätt att vända bakfram på vattendelaren till två åar, och grumla ett av Sydsveriges största vattensystem ??

Jag citerar, från Ove Martinssons artikel:

Prästeryds mosse, som delvis är ett naturskyddat Natura 2000-område och tidigare boplats för storspov, ljungpipare, brushanar och tofsvipa med mera, är för alltid spolierad som fågelmyr. Nu handlar det om att rädda Svansjön som har fått en kraftig kvalitetsförsämring till följd av minskad vattenomsättning.

Orsaken till föroreningen av Svansjön är sannolikt en följd av minskad vattenomsättning. Svansjöns största inflöde av vatten har förstörts av torvtäkten på Prästeryds mosse. Vid fortsatt torvtäckt skulle i värsta fall vattenströmmen i bäckens strömfåra vända och dränera sjön. Arrendet inbringar en icke obetydlig inkomst till Svenska kyrkan är nu beredd att förnya arrendet med 25 år. Tänker Svenska kyrkan dränera en av Smålands vackraste insjöar?

I stället bör markägaren och Jiffy Unitorv åläggas att bidra med kostnaderna för att återställa Hattabäckens tidigare vattenflöde. Under alla förhållanden krävs en sakkunnig, opartisk och skyndsam analys av topografin och vattnet. Svenska kyrkan bär ett tungt ansvar för konsekvenserna av fortsatt torvtäkt.

Varför svinar denna ”Svenska” Kyrka ner i vår svenska natur ? Varför följer den inte den miljöpolicy och den miljölagstiftning som faktiskt finns, istället för att öka sina mystiska ”prästlönetillgångar” ?

Är det moraliskt rätt att Kyrkor ska få förstöra den natur, som alla svenskar kunde ha glädje av – stick i stäv mot principen att ”all makt utgår från folket” ?

Och varför skall religiösa samfund alls vara markägare över naturtillgångar, som de stulit från det svenska folket – sjöar, vattendrag och fri natur, som borde tillhöra alla ?

Här behövs en räfst. En reduktion och en reformation, lika hård och skoningslös som de som genomfördes under kompetenta regenter som Karl XI och Gustav Vasa. Driv ut prelaterna – en gång för alla !

Varför ska Svansjön i Småland förvandlas till SVINSJÖN ? Här ett känsligt pas-de-deux med Rudolf Nurejev och Miss Piggy…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s