”Margr eru ilz öki – ok wardir Hani – Mans Bani !”

”Nej nu är Världen galen försann
– aldrig såg du väl Tuppen dräpa en man…

Jag drömde jag låg, jag drömde i natt
– Jag drömde den visan var bakvänd satt…”

(Ur en version av ”Den Bakvända Visan” – gammal svensk folkvisa)

TROR journalistkåren på sånt här – Och varför sysselsätter den sig med det ?? (nåväl, jag ska väl inte vara sämre)

Vad allt för skräp får man inte läsa hos etablerade svenska journalister och i svenska media ! En av deras huvudnyheter igår var att en kärring i Australien blivit dräpt av en tupp, då fjädrfäet hackade i hennes åderbrocksben, så att hon förblödde därav !

Hur är det med nyhetsvärderingen i svenska media, när detta får vara en av huvudnyheterna i kvällstidningarna ?

Både Aftonbladet, NSD, Corren i östergötland och till och med Hufvudstadsbladet i Finland har tagit upp denna – för alla svenskar och Nordbor – helt ointressanta nyhet, som möjligen kan vara intressant just i Australien, men knappast utanför det landet. Vår landsbygd vimlar knappast av mordlystna tuppar, som flyger runt och attackerar folk…

Patologer och läkare har uttalat sig, såväl inom som utom Sverige och konstaterat att åderbrock lätt leder till att man förblöder – men se det visste den medicinska sakkunskapen nog långt innan detta hände. Och inte bara det. Redan våra förfäder mindes liknande händelser. För en hedning är detta en icke-nyhet, nämligen…

 

LE PALAIS DE LA JUSTICE, S’IL VOUS PLAIT !!

Two roosters stand outside the high court (Tribunal de Grande Instance) in Rochefort, western France, on Thursday. (AFP)

För den som har reda på sin Corpus Juris Sueo-Gothicum, och är juridiskt allmänbildad vet redan, att det i Dalalagens Byggningabalk (som liksom de andra Byggningabalkarna går tillbaka på Hedniska Förlagor och byggd miljö redan i Birka, den sk Bjärkörätten ) som ej är att förväxla med den senare Westmannalagen, finns ett typiskt fall av vad man kallar Vådaverk, eller olyckshändelser. Också rena poeter, som Alf Henriksson i ”Verskonstens ABC” (ISBN 91-786-937-x) kände redan 1982 till detta kända lagställe, som väl också skulle kunna inrymmas under ”Såramål med Våda” i våra senare lagsamlingar.

”Margz ero illz öki, ok wardhir Hani – Mans Bani !” står det, på fullt begriplig medeltidssvenska. Margz betyder mycket, eller ”övermaga”, över marginalen skulle vi säga idag, men resten av meningen, torde inte vålla några som helst svårigheter för en allmänbildad person – och ni är väl allmänbildade, kära läsare eller läsarinnor ?

Lagstället förklaras såhär, och det sker genom ett riktigt rättsfall som inträffade någon gång i den grå forntiden, ja Asatrons tid:

En gång bjöd en svensk bonde hem en granne till sitt. Men ovanför dörren hade bonden oförsiktigt nog hängt upp en plogbill, men nu hände det att en tupp flög upp och satte sig på plogbillen; som då föll ned rätt i skallen på grannen, när han skulle gå in genom husets dörr… Och det kunde man kalla illa…

Förr fick envar fri man svara för sig. Och de som inte kunde hantera en yxa eller andra ”folkvapen” hade ingenting ute i samhället att göra.. (foto från Birka denna sommar)

Den stackars grannen fick sitt banesår, och låg där död på backen. Nu kom hans släkt och fränder dit, och började klaga på bonden, samt ville ha full mansbot för det skedda. Men se – det tyckte inte de kloka och förståndiga Lagmän, som i Dalom hade säte och bo. Det hela hade hänt av en olyckshändelse, och var inte gjort med mening eller flit.

Därför behövde den gode bonden bara betala en halv mansbot till den drabbades släkt, fastän de förlorat en fullgod karl. Och han blev rådd till att ej hänga skarpa liar, plogbillar eller annat eggjärn ovanför sin dörr i fortsättningen. Men – tingsmenigheten och Kungen sköt till en fjärdedels mansbot, och det var en mark i lödigt silver. Bonden lade själv dit en mark, och så vart saken rättvist gäldad, på laga ting.

För all framtid var det nu bestämt, att okynnes fä, det må vara gris, svin, tupp, fågel, löpande hund, bock, get eller allt annat fyrfota – samt självrådiga trälar, brottslingar och förståndshandikappade var friade från den fulla mansboten, för sådana varelser kunde knappast kallas tillräkneliga, och de borde hållas inom lås och bom.

Detta skrev de goda Dalkarlarna in i sin lag, och så var det med den saken.

Men mycket ökar det som är ont och illa här i Världen, och mycket går sämre än väntat, som det står i Hávamál.

I dagens samhälle låter vi även svårt handikappade personer springa omkring med vapenattraper, leksaksvapen och ibland riktiga vapen. Det leder som alla förstår till verkligt svåra, tragiska olyckor och till och med dödsfall. Visst är det sorgligt, ja övermåttan fatalt – men så kan det gå om man inte fattar rätt beslut i rätt tid, vid rätt tillfälle.

Det visste redan Dalalagens hedniska författare.

Får inte svårt kriminella eller andra förståndshandikappade den vård de ska ha i tid, kan utgången bli dödlig. De vet lika lite som en hönshjärna vad som kan hända, och, så länge de får springa omkring i samhället vind för våg, på gator och torg och i stadsmiljön – ja då kan utgången av det hela bli som det tyvärr ofta blir.

Det gäller, lika väl förr som nu.

”Margr eru ilz öki – ok wardir Hani – Mans Bani !”

Morgan ”Mollgan” Johansson får BAKLÄXA igen… MISSLYCKAS med Anti-terror-lagen för ANDRA gången…

Turerna kring Regeringen Löfvéns försök att stifta nya lagar i Sverige blir alltmer invecklade, och liknar nog mest flugans stolta gång på rullgardin… Vår käre Justitieminister, Morgan ”Mollgan” Johansson, detta oerhörda äss och ”snille” som försökte förbjuda runskriften såsom varande påstått ”rasistisk” är i farten nu igen.

I våras gjorde han åter ett präktigt fiasko, när det visade sig att det förslag till Anti-Terror lag som regeringen skulle lägga fram, helt ”sågades” av lagrådet och experterna. Förslaget – från i maj detta år – gick ut på att Regeringen Löfvén skulle kunna kriminalisera i stort sett alla organisationer, samfund och föreningar i Sverige som den själv tyckte illa om, av någon anledning – men se det gick inte !

Wer Jude ist, bestimme Ich” sa en gång en känd politiker från Mellan-Europa. Fast – det var på 1930-talet, förstås. I våras ville vårt lands Justitieminister – av alla människor – säga NÅGOT VÄLDIGT LIKNANDE…

 

Det förslag lille ”Mollgan” lade fram, visade sig strida både emot lagarna om Föreningsfrihet, Yttrandefrihet och Grundlagen – enligt Lagrådet och Sveriges Radio. Man måste nog hålla med om, att när en Regering lägger fram såpass dåligt utredda förslag, vore det av nöden att följa experternas råd, och låta legaldefinitionerna utredas av vana Jurister, som till skillnad från våra politiker faktiskt kan sin sak, och vet vad de talar om.

Också denna gång anmärker expert-kommentatorer i den svenska dagspressen, Upsala Nya Tidning, Enköpingposten, VLT, Västerviks Tidning, Gotlands Allehanda, Ystads Allehanda – ja listan kan göras lång – att Morgan ”Mollgan” Johansson gjort precis samma fel, en gång till. Han har slarvat med legaldefinitionerna, fast det vore mycket lätt att slå fast enkla och fungerande legaldefinitioner.

Det förra förslaget om kriminalisering av deltagande i en terrororganisation stred mot föreningsfriheten i grundlagen, konstaterade Lagrådet. Att regeringen inte själv insåg detta då lagtexten skrevs är häpnadsväckande. Men att regeringen faktiskt lyssnade på Lagrådet och började skissa på ett nytt förslag får ses som en framgång. Inte minst med tanke på samma regerings historia av att helt strunta i allvarlig kritik från en så pass tung remissinstans.

– VT, 2019-09-04

Nu är det inte deltagande i en terror-organisation som alls ska kriminaliseras, eftersom hela lagförslaget fått arbetas om efter den svidande bak-läxan, som likt röda rapp spridit sig över de spända byxbakarna hos maktens män, och de som sitter på taburetterna. Nu skall man istället kriminalisera främjande eller understödjande av en terrororganisation, som det så vackert får heta..

Det är alltså helt legalt att vara medlem i IS, eller Daesh i Regeringen Löfvéns Sverige – vem som helst som var med där, kan lugnt bara vandra in igen... Så länge man inte blir upptäckt, eller gör om liknande saker, är allt glömt och allt förlåtet – men – och det är det nya –

Till exempel kriminaliserar förslagets lagtext den som för en terrororganisations räkning använder vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning, transportmedel eller annan liknande utrustning. I författningskommentaren förklaras sedan att bland annat hjälmar ska förstås som liknande utrustning, vilket Lagrådet inte tycker är särskilt uppenbart.

Andra frågetecken gäller den logiska avgränsningen mellan brottsliga handlingar, såsom att ordna en möteslokal åt organisationen, och angivna undantag, såsom barnpassning. Vad gör det förra mer behjälpligt för terrororganisationen än det senare, frågar sig Lagrådet.

Amen Akbar chilla Ministern Dy vet Jaah bala passa barnen va, å ja gjorde inget likksom, jag bara drog ut tänderna på de avrättade liken, jak vahr medicine studerande i Syra-kastar och Bår-bärar-kommandot !” Nej vi E fina å sköna snubbar asså – vi vill hyra lokaler genom ABF !

Ja, man kan verkligen fråga sig en hel del om de logiska avgränsningarna, eller rättare sagt legaldefinitionerna, precis som Lagrådet sagt den här gången. Det är helt legalt att hyra ut en lokal till Daaesh eller Hizb-ut-Tahrir eller Dawa i dagens Sverige, trots att man redan vet, att Dawa som bäst söker bygglov för en jättelik moské i Stenhagen utanför Uppsala, inom direkt synhåll från Uppsala Högar. Man vet också att den kände terror-imamen Abo Raad – som i Maj i år greps av SÄPO tillsammans med fyra andra imamer – med förgreningar rakt in i det Socialdemokratiska partiet i Gävle – också har samröre med den nya Stenhagen-moskén.

Men som sagt – hyra ut eller fixa lokaler, bygga moskéer och ha sig är Helt Legalt, och A-OK med Morgan ”Mollgan” Johanssons lagförslag – efteråt kan man bara säga att ”nej, vi visste inget

I Stenhagen, inom Direkt Synhåll från Uppsala Högar – fast ca 3 km bort – vill den mäktiga Dawa-rörelsen – en avläggare av Daesh i Syrien – bygga en jättestor Moské. Bygglov har redan sökts. En namninsamling för att rädda högarna pågår. Ca 2100 svenskar har redan skrivit under – skriv under här DU också….

Definitionerna på sprängämnen (något som exploderar, eller åtminstone brinner fort och gör skada) samt vapen, ammunition och drivmedel är dock rätt välkända, och lätta att begripa. Svårare är det kanske med transportmedel (den som lånar ut sitt busskort till en terrorist kan vara skyldig) eller kommunikationsutrustning (en okänd person lånar din mobil på gatan, för han eller hon ”ska bara ringa polan, dy väätth mannen jallah !” ) samt helt andra legaldefinitioner. Vad är en ”hjälm” eller ”skyddsutrustning” enligt lagförslaget – den som ger terroristerna det, är ju skyldig till medhjälp, och hur blir det då ? Är även sjukvårdsmateriel eller första förband ”medhjälp” ?

Här är nu en Tjeckisk Pastafari med Durkslag på Huvudet. Om han råkar låna ut sitt durkslag (stabilt och tungt) till en annan person, är det då en ”hjälm” i lagens mening – och ska man då döma Pastafarianen för ”medhjälp till terror-brott” ? – Med det nuvarande lagförslaget, är allt detta HÖGST OKLART…

Tillsammans med ytterligare oklarheter i vad som ska klassas som obetydligt samröre kan Lagrådets yttrande sammanfattas med dess egna ord: ”den bristande förutsägbarheten i denna straffrättsliga reglering är påtaglig.”

– VT 2019-09-04

Den legala förvirringen blir total, för som VT och många andra tidningar redan konstaterar:

En risk med sådana oklara formuleringar är effekten att personer undviker att göra sådant som faktiskt är lagligt, av rädsla för att samma handling skulle kunna vara straffbar.

Exempel: Busskortet som lånades ut – eller kanske en cykel – är det ”Transportmedel” i lagens mening ? Den som lånade ut det, är ju skyldig. Och är en stulen eller lånad mobiltelefon – eller en dator som hackats – är det ”kommunikationsutrustning ” ???

En artikel i Skaraborgs Allehanda, avslutas idag såhär – och protesterna emot Morgan Johanssons tokigheter – som kommer dra ut på tiden i minst ett halvår till – fortsätter…

Var finns ”de vuxna i rummet” ? Inte hos (S) i alla fall…

När regeringen nu går vidare med lagförslaget är det viktigt att den behåller respekten för Lagrådets expertis. De minst sagt allvarliga bristerna måste åtgärdas för att det inte ska sluta i en godtycklig rättstillämpning. Nog är det bråttom att få en lag på plats, men det skulle regeringen ha tänkt på innan den från början lade fram ett grundlagsvidrigt förslag.

Lagstiftare gör bäst i att inte slarva med utformningen. Och den som ändå slarvar gör bäst i att lyssna på Lagrådet.

Frågan kan förvisso ställas, varåt Morgan eller ”Mollgan” egentligen strävar. Vad var syftet med det mystiska ”Runförbudet” – ett annat lagförslag som helt kraschade ?

Var det inte, att godtyckligt få tiotusentals, ja kanske hundratusentals svenskar klassade som ”rasister” eller till och med ”terrorister” medan IS-återvändarna ännu går fria…

Eller ?

Ja, ni får förlåta min undran, goda medborgare (för det är ni väl ?)

Vad var egentligen SYFTET med det aldrig införda ”Runförbudet” som Ministern talade sig varm för ? Hela det förslaget TOTALHAVERERADE ju…