Liberal politiker till storms emot Multikulturalism – Inte en man, inte ett öre mer till Monoteismen !

På bloggen ”Det Goda samhället” –  som tagit sitt namn efter en företeelse som många svenskar numera saknar – fanns igår ett inlägg från Paula Ternström, ledamot för Liberalerna i Stockholms Kulturnämnd. Hon har tydligen fått Hedniska Tankar – och driver nu samma agenda som jag själv gjort i många år. Som jag sagt – först kommer framgångarna i det lilla, sedan blir de fler och fler.

Ändå var Paula Ternström en av dem som bara satt och delade ut hundratusentals kronor till olika sorters radikalt islamistiska organisationer, den ena värre än den andra, år efter år. Monoteisterna fick hela tiden bidrag från Regeringen och Staden, på svenska skattebetalares bekostnad, berättar hon. Hon kan vittna om hur man aldrig krävde den minsta form av återredovisning på vart bidragsmiljonerna gick, och hur samfunden bara kunde ”hitta på” sina egna medlemssiffror, och så kvittera ut mer och mer pengar för anhängare de aldrig haft. Rent bidragsfusk, med andra ord – och en misshushållning med allmänna medel.

 

Var en del av ett korrupt och sjukt bidragssystem. Fick HEDNISKA TANKAR och började plötsligt REVOLTERA emot systemet ! (Så kan det gå…)

Vad som fick henne att tänka om, och inse att man inte kan fortsätta och driva politiken från 1970-talets kulturmarxistiska år i 2010-talets Sverige var en mystisk islamistgrupp vid namn SMFR. Hon säger:

I två års tid försökte hon göra ett studiebesök hos SMFR (Svenska muslimer för fred och rättvisa) för att få se hur de pengar de fick användes, men några företrädare för SMFR var aldrig anträffbara.

1970-talets ”minoritetspolitik” är ohållbar i 2019 års Sverige.

Upphör med bidragsfinansieringen av etniska och religiösa organisationer! Genom att ösa skattepengar över religiösa samfund uppmuntras invandrade grupper att utmana våra gemensamma normer. Vi ska helga den grundlagsfästa föreningsfriheten, men religiösa organisationer borde kunna finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.

Precis vad jag själv hävdat i inlägg efter inlägg. Äntligen en liberal politiker som lyssnar på mig, och på det sunda förnuftets röst. Även om hon inte nämner det i sitt inlägg, finns det en ytterst suspekt myndighet i Sverige vid namn SST, den sk ”Statliga Nämnden för Stöd till Trossamfund”. Denna myndighet kastar varje år bort över 85 miljoner av Svenska skattebetalares pengar, helt utan minsta krav på redovisning. Och den godkänner bara Monoteistiska samfund. Endast Buddhister i Sverige är det enda undantaget, som bekräftar regeln.

Humanisterna, the Swedish Humanist Association, som jag själv tillhör, har i mer än ett decennium nekats varje form av bidrag, från denna bluff-myndighet, som säger att den är oberoende och opartisk.

Alla Asatroende, Hedningar och Hinduer nekas likaså. Inga polyteistiska organisationer godkänns av SST överhuvudtaget, som grundar sina domslut på vad som verkar vara uppenbara fördomar, tillika rasism. Ursprungsreligioner från Norden godkännes ju icke, just med motiveringen att de är nordiska och därför inte förtjänar stöd, varför rasismen i SST:s uttalanden är fullständigt uppenbar.  Men fanatiska Monoteister får hela tiden bidrag – och många gånger är handläggarna, som själva är rekryterade ur just de samfund, de sedan sitter och administrerar fram bidrag till. Det finns exempel på handläggare ur EfS – även känt som ”Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen” (en organisation som strävar efter att bara och endast bara kristendomen ska tillåtas existera i Sverige) som hanterar bidrag till just frikyrkor, samtidigt som personer av muslimsk religiositet får sitta och besluta fram bidrag till sina egna – allt i kraft efter den ”rekrytering av minoriteter” SST som myndighet strävar efter.

Överallt annars i det svenska samhället skulle detta klassas som ett solklart fall av sk ”Jäv” eller med andra ord ”vänskapskorruption”

”Håll Sverige rent” sa jag…

Och Paula Ternström fortsätter:

2019 utgör andelen utrikes födda enligt SCB nitton procent av Sveriges befolkning och än fler har utländskt ursprung. Det är alltså många människor idag i Sverige som med hjälp av statliga medel skall upprätthålla en kultur och identitet som per definition skiljer sig från den svenska. — —

Är det verkligen rimligt att svenska skattepengar går till att finansiera alla dessa organisationer? Redan 2015 försökte jag lyfta frågan i Region Stockholms kulturnämnd där jag satt och fortfarande sitter som ersättare för Liberalerna. Jag förstod inte varför offentliga medel till kulturen skulle gå till religiösa samfund. Och varför skulle det vara lättare att bli godkänd som bidragstagare om man driver ett religiöst samfund än om man ägnar sig åt riktig kulturverksamhet?

Under två års tid försökte jag få göra ett studiebesök hos SMFR (Svenska muslimer för fred och rättvisa) som kvalificerat sig för verksamhetsstöd. De var aldrig anträffbara. Trots det rullade bidragen ut som en klocka som inte går att stoppa. Att bli medlem i samfundet var gratis och ansökan till medlemskap fyller man i på föreningens hemsida. Men hur många av de uppgivna gratismedlemmarna som är aktiva vet vi inte för det sker ingen kontroll.

Då jag ifrågasatte rimligheten i att ledande företrädare för SMFR inte vill ta kvinnor i hand och då jag uttryckte min oro över att aktuell organisation enligt vissa källor skulle ha islamistiska tendenser och kunde vara turkiska AKP:s förlängda arm i Sverige utsattes jag för en effektiv härskarteknik av flera ledamöter i kulturnämnden som bestod i att undra om jag var islamofob.

Svaret på den frågan är nej. För det handlar inte om islamofobi utan om hur vi använder skattebetalarnas pengar och hur vi använder våra gemensamma medel på ett sätt som gynnar vårt samhälle. Vi kan inte tvinga människor att ta kvinnor i hand, men vi kan rimligtvis heller inte tvinga svenska folket att finansiera en organisation som arbetar för en kultur vars värderingar står i bjärt kontrast till dem vi själva håller högt.

Ett uppdrag som politiskt förtroendevald innebär en skyldighet att vara aktsam om skattebetalarnas pengar. Mitt uppdrag är att värna kulturen i samhället och jag ser de behov som finns. Kultur inom vården är exempelvis ett viktigt område, men det äskade beloppet från kulturförvaltningen tar slut efter halva året eftersom efterfrågan är så stor. Hur blir det med incitamentet att betala skatt om inte skattepengarna går dit de verkligen behövs?

— —

Att staten i demokratins namn skall finansiera religiösa och etniska organisationer som utvecklats till bidragsentreprenörer på särart är ohållbart. Vi behöver enas, inte splittras. Det bör bli upp till var och en att behålla sin särart så väl som att finansiera den. Att strypa dessa bidrag bör ligga högt på den politiska agendan.

Vi kan fråga – vems kultur är det, som dessa korrupta politiker med sitt bidrags-system i verkligheten stöder ? Varför går inte pengarna till satsningar som har nytta och värde för majoritetsbefolkningen, istället för små religiösa extremistgrupper…??

Terror-forskaren Magnus Ranstorp, anställd vid Försvarshögskolan, har också avslöjat hur det pro-islamska ”Studieförbundet Ibn Rushd” fått 46 miljoner från svenska staten – trots dess tydliga terror-kopplingar till ”Muslimska Brödraskapet” i Egypten – som du kan läsa mera om här…

Till och med den kristna tidningen ”Dagen” och debattören Sameh Egyptsson – som själv är muslim – säger att det finns otaliga bevis för att FHS och Ranstorps rapport är riktig.

Varför finansierar då svenska staten och Regeringen Löfvén en islamisering av Sverige – när det inte gagnar Svenska Skattebetalare, eller ett demokratiskt samhälle överhuvudtaget..?

Om ONT du ser – kvad då att ONT det är – Och giv dina fiender ingen frid !” (Havamal, strof 127 i Erik Brates översättning)

Stopp för PARASITER i Sektor Nordväst… Stor-Stockholm

Att få parasiter in på bara kroppen är äckligt. De för med sig sjukdomar och suger ut allt vad du behöver för din fortlevnad och ditt uppehälle.

Gråa, uppsvullna och skitiga. De sitter bara där till ingen nytta och suger ut allt de ser..

Men parasiter på samhällskroppen är ännu äckligare och skadligare. Att bli hotad om man inte ger ifrån sig sina pengar, eller att ständigt bli utsatt för påtryckningar, pockande och bedrägerier är numera verklighet för människor i Storstockholm, och snart sagt alla Sveriges tätorter.

I Järfälla Kommun har nu befolkningen tröttnat på detta.

Parasiterna tycker att du ska livnära och hysa dem… Står du ut med det ? ”Den som inte arbetar, skall heller inte äta” står det i den kristna Bibeln...

I förra veckans nummer av Lokaltidningen ”Mitt i” var en annons införd, som talade om att medborgarna tröttnat på det ständiga tiggeriet, och diverse ”EU-migranters” upprepade härjningar i närområdet, med illegala bosättningar, ockupation av mark och massiv nedskräpning och förstörelse som följd.  Andra media kunde berätta mer.

I lördags och söndags inleddes ett nytt medborgarinitiativ. Det var aktionsgruppen ”Varning i Järfälla” som under sin outtröttlige ledare Fredrik Grufman inlett en namninsamling, med syftet att få ihop 5500 underskrifter. Järfälla har redan en ordningsstadga, som förbjuder pengainsamling utan tillstånd på allmän plats, men varken kommunen eller Polisen vill upprätthålla bestämmelserna. Namninsamlingen – ifall den får mer än 10 % av befolkningen med sig – kan resultera i en folkomröstning, där allmänheten kan kräva att politikerna står upp för vad de bestämt, och driver ut migranter och parasiter ur kommunen – eller låter den lokala Polismakten gripa dem..

Bara en så enkel sak som att försöka köpa bröd och mjölk är förenat med ständiga besvär för den etniskt svenska befolkningen. Genast är tiggarna där och pockar och hotar, utanför varje livsmedelsaffär, varje butik, varje snabbköp.

Redan första helgen nådde man över 3500 namn – och Hedniska Tankars redaktör anslöt sig genast, medan Fredrik Grufman förklarar:

Många är trötta på att politikerna inte har tagit folks oro och irritation på allvar. Folk uppskattar att vi använder detta fina demokratiska instrument; folkinitiativ, och det behövdes ingen större övertalning för att folk skulle skriva på. När jag själv stod nere på ICA Maxi så kom många fram och hälsade och tackade. Både äldre och yngre kom till namninsamlingen enkom för att få skriva på. Tackade, tog i hand och uttryckte sin tacksamhet för att vi tagit detta initiativ.

Det som var extra roligt är att folk från så många olika delar av samhället kom fram. Frågan om tiggeriförbud förenar alla, rik, fattig, nyanländ, svensk. Rubbet. Spelade ingen roll om man diskuterade med en familj från Mellanöstern, Afrika eller från Norrland – alla var lika irriterade på politikernas flathet. Ett sunt tecken på att identitetspolitik är en död och farlig idé.”

”Mache Kaputt, was euch Kaputt Macht ” – Förstör dem, som förstör er !

Aktionsgruppen ”varning i Järfälla” – med fler än 33 000 medlemmar på Facebook, har redan städat upp efter flera illegala bosättningar, som ”EU-migranterna” uppfört på svensk mark. Det rör sig huvudsakligen romer från Bulgarien och Rumänien, som i stora skaror översvämmar förorten – vilket du kan läsa mer om här.

Flera naturreservat i kommunen har nästan blivit förstörda. I somras anlade migranterna eldsvådor, som skadade skogen. Hundratals kilo med miljöfarligt skräp har samlats upp av frivilliga, som måste gå och städa efter tiggarna och migrantmassan. Underligt nog är det lokala miljöpartiet motståndare till de folkliga motståndshandlingarna, och det civilmotstånd, som nu kommit igång.

Hundratals kilo med miljöfarlig diesel, gamla bildäck och annat i Igelbäckens naturreservat. Värdefulla vattenmiljöer kunde ha blivit förstörda för all framtid..Frivilliga förhindrade skadorna, avhyste migranterna och återställde den svenska naturen..

Tonvis med sopsäckar har samlats in. Frivilliga har arbetat helg efter helg med att värna sitt land, hela våren – så har även jag, som skriver dessa rader. Och ändå försvarar vissa politiskaa extremister tiggeriet, nedskräpningen, den illegala ockupationen av mark och alltsammans… Polisen i Järfälla bekräftar nu idag, att helgens folkliga motståndsaktion blev attackerad av minst en vänsterextremist, och att Polisanmälan upprättats emot extremisten.

Andra media kan berätta mer om Vänsterextremisten, som är bosatt i Kallhäll och som gått omkring och skrikit ”jag älskar islam!” vid flera tidigare tillfällen. Det rör sig om en man i 20-års åldern, som påstås ha varit ”ensamkommande” och därför fått vad man kallar en ”social lägenhet” av kommunen. I helgen attackerade han en äldre man i 60-års åldern så svårt, att denne fick temporära hörselskador, kastade ägg emot flera byggnadsarbetare och förbipasserande, till synes helt på måfå. Uppenbarligen rör det sig om vad som brukar benämnas ”en ensam galning”

Kommunpolis Magnus Nilsson säger dock till tidningen ”Mitt i” att man prioriterat ned gripandet av galningen, trots att denne uppenbarligen är farlig för allmänheten och kanske skadar människor ännu värre nästa gång. Återigen samma släpphänthet, samma ovilja att handla och förebygga brott från myndigheternas sida.

Men de boende i Sektor Nordväst ger sig inte. De fortsätter att värna sitt land och sina hem.

Kampen går vidare !

”Att gå från ord till handling är något vi Järfällabor har fått lära oss mycket av senaste tiden, och att dra igång en namninsamling kändes mer än rätt. 5200 namnunderskrifter behövs det för att väcka frågan i fullmäktige, och så länge 2/3-delar av fullmäktige inte säger NEJ så blir det en folkomröstning – förvisso rådgivande, men ändå med ett tydligt budskap.

Lagen stipulerar att det är riktiga underskrifter med adress och personnummer som skall samlas in, så några likes på internet duger inte. Nu är det hederligt hantverk som tar vid. Ett antal funktionärer kommer samla in underskrifterna i början av september och inom 6 månader lämnar vi drygt 6500 underskrifter till kommunen.”

– citat ”Varning i Järfälla” 2019-09-09

Järfälla har nu 42,5 % medborgare med utländskt ursprung, och är en av de hårdast drabbade av de orter, där det sk ”Multikulturella systemet” tagit över, och de etniska svenskarna närapå gjorts till en minoritet – i sitt eget land ! Minst sex kommuner i Stockholms Län uppges enligt lokalpressen överväga förbud emot Migrantläger, och tiggeri, utpressning mm på allmän plats – inklusive Danderyds Kommun, som redan sett över de lokala ordningsföreskrifterna

Nu går alla befolkningsgrupper samman, och sätter tryck på både lokala myndigheter, och på Regeringen Löfvén.

Förändringens vindar har börjat blåsa, denna Odens dag. Den verkliga striden om förorterna, har bara börjat..

 

Ännu en SEGER för SÄRIMNER – ALDRIG MER ”Halal” i svenska skolkök och i offentlig verksamhet.

Ibland kan jag som Hedning åstadkomma MYCKET med små medel. Och även i Riksdagshuset, har man fått mina Hedniska Tankar på sista tiden.

Igår skrev jag om Asatrons dag, som var i måndags, och om Turid/Trud – vars blotta namn betyder ”styrka” – och se ! – positiva resultat visar sig genast. Ett fall av såkallad ”synkronicitet” eller samtidiga händelseförlopp, men sådant är jag van vid, såsom varande Asatrogen. Anropar man en av våra 147 gudamakter, så finns det stor chans att denna eller denna hör, men gåva kräver att gengåva gives..

Kanske kommer ni också ihåg mitt inlägg om den progressiva, Sverigevänliga Kommundirektören i Järfälla Kommun, hon som vägrade att beställa in mer Halal-kött till Skolmatsalarna i den kommunen, och som ansåg, att svenskt djurskydd, modern lagstiftning och svensk kultur måste gå före en liten, liten minoritet av religiösa fanatiker och djurplågare från Mellersta östern..

ALDRIG MER HALAL ! Sunt tänkande och omsorg om djur och natur MÅSTE gå före..

Monoteister och religiösa svärmare skall inte ha inflytande över våra svenska skolor, för där skall undervisningen baseras på fakta och inte Ökenreligioner !

Riksdagsledamoten Markus Wiechel har tydligen kommit på samma hedniska Tanke som jag, för han har ställt en sk ”Enkel fråga” till Regeringen Löfvén.

Halal är en avskyvärd slaktmetod, som plågar djuren. De får kippa efter andan med avskurna luftstrupar och halspulsådror, tills de förblöder. Ofta sker ritualslakten utomlands, och köttet importeras på ”hemliga” och oseriösa vägar till Sverige, där det sedan hamnar i skolmatsalar, sjukhusmatsalar, matsalar på regementen och i annan offentlig verksamhet. Så kan vi inte ha det i vårt land ! Svensk allmoge har alltid präglats av en human syn, vad det gäller våra husdjur, och den måste gälla inom det moderna jordbruket också.

Den muslimska vidskepelsen skadar både djur och människor…

Frågan lyder i korthet, om det är Svenskt djurskydd enligt lag, förnuft och humanitet som ska styra i vårt Sverige, eller om det är den (S)tändiga (S)harian, som Regeringen Löfvén både vurmar för och stöder. Jag citerar, från Riksdagens egen hemsida:

Religiös ritualslakt, exempelvis kosher- eller halalslakt, innebär att nerver, artärer samt mat- och luftstrupe skärs av med ett i bästa fall djupt snitt. Detta sker dock samtidigt som djuret i flera minuter är vid fullt medvetande. Ofta sker det dessutom i samband med att djuret hålls fast i en fasthållningsanordning. Fasthållningsanordningen kan se ut på olika sätt men dess primära uppgift är att se till att djuret kan avblodas under alla de minuter som djuret har kvar sitt medvetande. I många fall blir djuren mycket stressade av dessa anordningar, som dessutom ibland innebär att djuret hängs upp och ned.

Vidare kan kniven som används inte nå två stora artärer bakom halskotpelaren som samtidigt fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna, vilket innebär att djuret är medvetet om vad som händer. Resultatet förutom extrem dödsångest är alltså en mycket långsam och plågsam död.

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan föregående bedövning. Ett flertal länder runt om i världen distribuerar dock ritualslaktat kött till Sverige, trots att dessa produkter med rätta aldrig hade fått produceras i vårt land.

Mot bakgrund av detta önskas utbildningsminister Anna Ekström svara på följande fråga:

Är djurvälfärden i Sverige tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka för ett totalstopp inom det svenska skolväsendet av importerat ritualslaktat kött eller andra produkter som framställts på ett sätt som strider mot svenska djurskyddslagar, och om inte, varför?

 

Utbildningsminister Anna Ekström vägrade att svara på frågan. Istället skickade hon fram sin partikollega Jennie Nilsson, vars svar dock antyder att Regeringen Löfvén börjat svänga bort från den (S)tändiga (Sharian) och åter till sunda, normala och svenska värderingar, utifrån en civiliserad värdegrund.

Redan det är en stor seger. En seger för förnuftet, och Särimner !

Det är redan i dag möjligt för upphandlande myndigheter att ställa specifika krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten har bl.a. tagit fram stödverktyg som hjälp för att ställa sådana krav i upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten har, inom ramen för livsmedelsstrategin, haft ett särskilt uppdrag från regeringen att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Regeringen anser dock att inte tillräckligt många upphandlingar ställer djurskyddskrav och vill därför göra det obligatoriskt för myndigheter att vid upphandling av animaliska livsmedel ställa krav både på djurskydd och på låg användning av antibiotika. Ett arbete med detta syfte har därför inletts.

Det är alltså djurskydd och sunt förnuft, som måste gå före. Arbetet är inte avslutat än, har vi fått veta – men i framtiden borde ingen offentlig verksamhet, vare sig skolor, sjukhus eller vad det än vara må; någonsin servera Halal !

Kom över till oss ! VI GER MER !!

Claris Majorum Exemplis” – Följ den gamle Majorens klara exempel !!