Dagen Einar…

Igår hade som bekant Einar namnsdag, enligt den gamla svenska almanackan. Han delar sin namnsdag med Ejnar, Eje samt Enar, men alla dessa namn har ett och samma, helt Nordiska ursprung. Aina, den kvinnliga varianten av samma namn, påstås vara finskt; men kan lika gärna vara härlett ur det Einherji eller namnet på en av Enhärjarna – Odens utvalda krigare i Valhall – som är namnets sanna och äkta ursprung.

En Einherji är en som kämpar ensam, och utan hjälp. Han ser det som en ära att slåss för det han tror på, och gör det varenda dag, intill den allra sista.

Der Arbeiter tanzt nicht – Er schwitzt !

Han vet, att en enda beslutsam individ; i längden kan uträtta mer än hela bataljoner. En man kan förändra ett samhälle, och fascinera en hel värld. En enda prickskytt, kan döda en diktator som kunnat kasta flera länder i årtionden av krig och elände. Han behöver inga tal i FN, han nekar till alla right livelyhood awards, alla utmärkelser. Han behöver inte axelklaffar eller officersgaloner. Hans vapen är yxan, eller automatkarbinen i hans hand. Han är den evige infanteristen, verksam ifrån tidernas gryning intill idag och i morgon. Han går sin egen väg, och är sann emot sig själv, och så har han alltid varit. Han är en vän av stugorna, men förklarar krig emot palatsen. En folkets man, både nu och alltid.

”Aesthetic der Wiederstand !” Motståndets estetik är en HEDNISK estetik…

 

En hel del framstående individer har under tidernas lopp också hunnit med att heta Einar. En del av dem var verkligen som jag beskrivit ovan, andra inte. Till dem hör framstående författare, skapare, konstnärer. Einar Forseth, till exempel – han som hyllade Freja eller Mälardrottningen – och skapade en av de allra mest Hedniska rumsinteriörer i vår huvudstad, som man alls kan tänka sig.. Ytligt sett var han kristen, men i sitt inre hedning – liksom alla sanna konstnärer.

Som ett Asatroget, Hedniskt Gudahov – Och så skall det förbli…

Namnet Einar är förstås inte längre populärt i vårt land. Bara omkring 15 000 individer eller så lär bära det, men kring det förra seklets början var det ett av de 10 allra vanligaste manliga namnen överhuvudtaget, och säkert kommer det tillbaka, när alla förvekligade, klena liams, williams och feminina xanders har dött ut, halvkönisar och kromosom-fnask utan mål eller mening. Vi kan också tänka på Einar Norelius, den kände barnboksillustratören och tecknaren, som tog vid där John Bauer slutade, och som skapat en hel del av den moderna svenska bilden av hur folktrons väsen borde se ut.

I Norge finns också Einar Selvik, den oförtröttlige återskaparen av en hel försvunnen spelmanstradition och tonvärld, vars konserter jag skrivit om tidigare, och vars band Wardruna blivit en av de viktigaste musikaliska skapelserna inom hela den hedniska rörelsen, både här i Sverige och hos våra närmaste broderfolk. Hans är en musikstil och ett uttryckssätt, som alla gammelmedia och PK-eliten helt ignorerar. Och han kämpar ensam.

I Norge slår författare och konstnärer vakt om den nationella identiteten, och förstärker den. I Sverige försöker (S)kolverket och Svensk Socialdemokrati att förstöra den i grunden…

Men det kan inte hjälpas, att namnet Einar är och förblir ett Asatroget, fornnordiskt namn, mer än allt annat. Vårt arv kan ändå inte förnekas, eftersom det sitter i generna – för 80 % av oss i detta land, hur mycket än de som har makten försöker splittra, söndra och förgöra. Många skalder har burit namnet Einar, de som enat hela länder likaså.

Vi skulle kunna ta Torv-Einar Rangvaldsson, en av de första Jarlarna av Orkney, som ett exempel. Orkneyöarna tillhör inte längre det fira Norden, eftersom det kristna England för länge sen föröskt få slut på dess självständighet och nästan lyckats utplåna dess identitet, precis som främmande imperialister alltid vill. Torv-Einar var ingen tidig miljöprofet, om nu någon trodde det, även om han skall ha varit den förste att uppfinna torveldning, och att använda förnyelsebar torv som bränsle på de karga öar han behärskade. Nej, han var en oäkta frilloson av Mörejarlarnas frejdade ätt i Norge, och den yngste av fem bröder.

Efter Harald Hårfagers enande av Norge, och det kristna patraskets första ankomst till det landet, var Orkney och Island redan koloniserat av Vikingar, och det skedde redan vidpass år 870. Men Torv-Einar hälsade sin egen far farväl för alltid med dessa ord, som väl beskriver hans karaktär, och upprättade ett nordiskt jarladöme, som skulle vara i vidpass 500 år:

Föga heder njuter jag här och ingen kärlek har jag att skiljas ifrån. Jag skall fara över till öarna om du ger mig någon hjälp, och i gengäld lovar jag att aldrig mer komma tillbaka, vilket säkert kommer att glädja dig

Han slog alla andra hövdingar som redan satt på Orkney ur brädet, och enade allt folk på öarna. Sedan blev där varaktig fred, och ingen kristendom. Han var också en god skald, och skall ha kommit på ett eget versmått, kallat Torfeinarhatt – men det är dock inte detta:

Margr verðr sekr at sauðum
seggr með fǫgru skeggi,
en ek at ungs í Eyjum
allvalds sonar falli.
Hætt segja mér hǫlðar
við hugfullan stilli;
Haralds hefk skarð í skildi
— skal-a ugga þat — hǫggvit.

Mången kan bli fredlös för fårstöld
Vilda sällar med fagert skägg
Men jag fällde som ung
den allsmäktiges son
som här på öarna föll…

Man säger att jag är hotad
Men min hug är stilla och lugn
för jag ensam har huggit hack
i Kung Haralds sköld
men räds inte alls över det”

Så låter en av Torv-Einars egna smärre dikter i min egen översättning. Observera vad han säger om den påstått allsmäktiges son, och hur han ensam drev de kristna hundarna från ön. Ingen annan översättare har mig veterligen uppmärksammat dessa rent hedniska drag ur dikten, men så har de också sett den genom de kristna fördomarnas glasögon, allihop. Strofraderna innehåller omkastad ordföljd här och var, men så var det alltid i skaldepoesin, som det krävs både kunskap och känsla för att översätta, ifall det alls ska gå. Det exakta versmåttet kan tyvärr sällan återskapas – det lämnar jag åt musikerna, som Einar Selvik.

Torv-Einar styrde sitt rike vist och länge, och fick många barn, vars ättlingar ännu lever i alla land. Hans söner var Thorfinn Skallklyvaren, vars namn ännu lever hos ett lokalt bryggeri på Orkney, Arnkell och Erlend, och därutöver hade han en dotter, vars namn var Thordis.

Låt HEDNA er, Gott folk ! HEDNA ER – NU GENAST !!

Men inte nog med detta. Vi skulle också kunna ta Einar ”Skålaglam” Helgason, Egil Skallagrimssons trofaste vän sedan unga år, som är en av de allra mest väldokumenterade skalder från det gamla Island vi har överhuvudtaget. Ni skall inte låta lura er av vad som står på svenska Wikipedia, och den gamle kristne tokstollen Lasse Lönnroths struntprat, för han vet inte vad han talar om.

Einars liv är mycket väl dokumenterat, inte bara från Egilssagan, utan från Landnamabok, Heimskringla och flera samlingar med skaldedikter. Som ung for han till Alltinget, och gick in i Egils tält, för att fråga honom till råds om skaldekonst. Egil kastade inte ut honom – som man kunnat tro; utan lärde upp honom istället, trots att Egil för sin del var en firad kämpe och yrkeskrigare, som haft ensamt befäl i England och på Irland, och det under flera större fältslag. Einar for i österled sedan, står det – och det bör för islänningar ha inneburit Svitjod och Gårdarike. Egil frågade honom sedan mycket om detta, och fick ytterst användbara underrättelser om forna fiender, sägs det i sagan.

Så kom Einar till Håkon Jarls berömda hov i Norge (som jag redan skildrat i ett annat inlägg) och det var där han fick tillnamnet Skålaglam. Han var nämligen en frikostig man, och ytterst vänsäll. Allt han tjänade, kostade han på sina vänner i form av rika gåvor, kvinnor han tyckte om likaså. Ja, han testamenterade till och med bort allt han ägde till dem, utan att kräva något i gengäld – men inget fick han för detta, och fattig förblev han livet ut. Som den fursteskald han var, diktade han då en drapa med namnet Vellekla (”lack” betyder fortfarande ”att sakna” på engelska, och vel betyder väl) eftersom han ofta led brist på livets nödtorft. Jarlen behandlade honom väl, och gav honom en spådoms-skål, med klingande vikter står det i originaltexten.

Vissa har påstått, att detta skulle vara en handelsvåg, som man vägde upp guld på, men det är alldeles fel, och visar bara hur olärda personer som Lönnrotharen et al faktiskt är. Redan Sigurd Agrell, den berömde runforskaren som avslöjade Utharkens hemligheter, och bevisade att den äldre, 24-typiga runraden blir till ett enkelt förskjutnings-chiffer när man ska använda den för spådomsändamål (hur har jag redan förklarat för er, många gånger – att ni aldrig lär er någon gång !) visste att man hittat flera sådana ”spådomsapparater” eller skålar, ända tillbaka till 300-talet och den romerska antiken. För våra förfäder var de välkända, och behövde inte förklaras, i alla fall inte för den som var ”runsk” eller skald.

Den sk ”Spådoms-apparaten från Pergamon” var lika enkel att sätta ihop som en byggsats från IKEA, och till principen lik ett roulette-hjul…

Den fungerade helt enkelt så, att man hade ett snurrande hjul med runtecken eller – i de antika fallen – andra symboler, exempelvis för veckans dagar eller de sju då kända planeterna, upphängt på en spik, och tog tydor efter det. Hjulet kunde fås att stanna genom att kasta klingande vikter ned i skålen – svårare än så var det inte – och kanhända var det alltså så, som Einar Skålaglam fick sitt namn, eftersom han var synsk eller ”klok” som det hette – likt de flesta skalder.

Einar fick också en sköld, besatt med ädelstenar och många bilder, sägs det, där alla Asarna skildrades, ungefär som de bildbesatta sköldar som skildras i Odyssén. Kopplingen är intressant, inte minst med tanke på vad som står i Egilssagan sedan. Efter att ha varit med i slaget mot Jomsvikingarna i Hjörungavåg, hos Olaf Tryggvason och många andra, återvände Einar Skålaglam till Island, och bodde först hos sin bror, men beslöt sig för att hälsa på sin vän Egil, son av Skallagrim, som nu var en gammal man. Så for han till Egils gård Borg, med den dyrbara skölden, bara för att ge bort den som gåva.

Vid Borg finns ännu Skallagrim Kvällulvssons gravhög – och spåren efter Egils gård, finns också kvar..

Men Egil själv var uppe i de norra delarna av trakten kring Borgafjordarna, och i tre dagar väntade Einar på sin vän – för i längre än tre dagar skulle man enligt vänskapens lagar aldrig stanna hos någon annan – ”ljuv blir led, om länge man sitter – borta på annans bänk” – men när Egil inte kom hem, satte han skölden i Egils högsäte och red bort därifrån. Egil vart mycket vred när han kom hem, ty han hade inte tänkt sig att dikta något om skölden på beställning, som han i sitt inre tänkte att Einar nog ville. Men en sköldedrapa blev det ändå, för gammal vänskaps skull, trots att Egil aldrig var glad över detta tilltag. De två förblev vänner livet ut, och mätte sina krafter i skaldekonst.

Så dog Einar, när hans skepp förliste i Breidafjord, där det ännu skall finnas en ö., som heter Einarsskäret. Och Egil, som förlorat många vänner, sin egen äldste son och många fler, levde ensam vidare tills han dog, mer än nittioårig.

Från Breidafjorden

 

Om skölden är nu att säga, att Egil gav bort den i sin tur, när han for på ett bröllop hos en man som hette Thorkettil Gunnvaldsson, och två yngre män vid namn Trefill och Helge, söner av Björn den Röde. Där föll skölden oförmodat i ett fat med skyr eller isländsk surmjölk – vi kallar det fil – och det måste som man förstår ha gått rätt vilt till, vid det bröllopet. Av detta blev dess gyllene yta så förstörd, att Egil lät bryta loss ädelstenarna och smälta ned guldet.

Till sist finns det i dagens Sverige en klen liten stackare på 17 år eller något, en riktig kladdsock, som spelar gangster-rap på spotify och tror att han är något. Han kallar sig också för Einar, trots att han inte borde ha den minsta rätt till det namnet. Han är son av Erik Grönberg och en skådespelerska vid namn Lena Nilsson, har jag fått höra, men för mig kan han lika gärna vara son av en hynda, son av ingenting, född ur avfall och smuts. Mötte jag honom, skulle jag spotta honom i ansiktet – två gånger – och därefter ge honom en stor, kraftig örfil.

Små skitstövlar, som tror att de ska tala någotslags djävla turkspråk, och som försöker göra sig ett namn av att de tar kokain och blivit satta på LVB-hem, ger jag inte mycket för, hursomhelst.

Man bör inte besudla namnet Einar, nämligen, och inte dra det i vanära och skam, som denne unge ingenting till ASAP Fuckhead och rap-musiker gör.

”learn to use this hammer boy, it will move mountains for you” (citat John R Cash)

Hur Annie Lööf SVIKER sitt ansvar emot hela det Svenska Folket

Som bekant har det varit såkallad ”Centerstämma” i veckan – och det är väl bättre att stämma i bäcken än i ån, enligt vissa. Inte ens Svenska Dagbladet betecknar längre centerns politik som trovärdig, och det gör inte jag heller.

Hur skall man förresten betrakta ett parti, vars ungdomsförbund CUF vill tillåta Pedofili och barnäktenskap i Sverige (vem gynnar det ? vilken religion eller kultur kan kräva något sådant ??) och dessutom hävdar att ”fritt hasch är enda räddningen för Malmö” ?

Det senare har väl sagts med tanke på ”Fristaden” Christiania i Köpendanmark, kantro – där problemen med ökad brottslighet, organiserade ligor och tunga droger, som i mer än 40 år följt i haschets spår, för länge sen är vardag. Hur kan man alls säga, att detta på något sätt skulle ”rädda Sverige” eller ens Malmö ??

Ska personer som dessa alls tillåtas i svensk Riksdag ? Företräder de ett rumsrent parti, och har de ens någon ”Värdegrund” att tala om ??

CUF överträffas väl i så fall endast av Liberalernas ungdomsförbund LUF som även vill tillåta Tidelag, samt Nekrofili och incest, och avskaffa alla straff för dettavilket de alltså antar som ”värdegrundsmässigt” rätt..

Visst, i sanningens namn kanske det skall sägas, att vissa ungdomsförbund ibland är lite ”yviga” i gesterna, ifall vi nu skall uttrycka oss synnerligen milt. Men då brukar det i alla fall i alla gängse och någotsånär rumsrena, demokratiska partier vara så, att ”Moderpartiet” genast rycker in, och tillrättavisar de ostyriga ungdomarna, innan det hela fullkomligt går över styr.

Så har emellertid inte skett i Centerpartiets och Annie Lööfs fall. Där fortsätter alla dessa dumheter – och det partiet skall nu vara i Regeringsställning. Man har i veckan konstaterat, att Centerpartiet totalt kört fast också i sina traditionella områden, som skogs- och jordbrukspolitik. Många ledarskribenter har redan kommit till den slutsatsen, att Centerpartiets tid i svensk politik nu oåterkallerligt är slut. Partiet har fullkomligt förbrukat sitt moraliska kapital, och det finns i så fall bättre landsbygdspartier eller folkrörelser, som kan ta över dess roll och frågor.

Speciellt partiledarinnan, Annie Lööf – som inte precis tillhör vårt lands begåvningsreserv, och som denna gång Ex Cathedra och ifrån talarstolen, påstår att just hon skulle bekämpa ”populism, rasism samt högerextremism” är en person, vars brist på all moral ligger i öppen dag.  Ingen har som hon gång på gång svikit sina egna väljare, och brutit alla de löften, avtal och eder hon satt sitt politiska förtroendekapital i pant på.

Annie Lööf påstås denna höst ”skaffa barn” som hon uttrycker det – och säger samtidigt att hon ska ”ta ansvar” från landet. Hennes ansvar manifesterar sig då i att bara ”sticka” från sitt jobb, lämna det, överge alltsammans vind för våg i minst nio månader.

Gör man så, om man är ”Vice Statsminister” ? Är det ens moraliskt handlat ?? Den här personen har tilltvingat sig ett jobb med över 100 000 kronor i månadslön, oräknat vissa arvoden och styrelseposter, och sen kan hon inte ens sköta det, utan lämnar mitt under pågående valperiod över det till någon annan. Skall en folkvald person med väljarnas förtroende ens agera på det sättet ? Det borde vara självklart för alla politiker i det här landet, att har man åtagit sig ett förtroendeuppdrag för dyra skattepengar – så ska man fanimig fullgöra det, och inte ”klimatstrejka” eller något.

Vidare kan vi alla se ränkerna, som utspelats kring Eskil Erlandsson – en av de sista kompetenta företrädare Centerpartiet alls har – och hur Annie Lööf och andra med henne hela tiden på det mest osmakliga sätt försökt angripa honom med sexuella anklagelser av det allra tarvligaste slag. Det är väl känt, att Eskil Erlandsson – som är en gammal man – har knäproblem, och någon gång masserat sina ömma knän under diverse förhandlingsbord, eller matborden i Riksdasshusets restaurang. Detta skall sedan av fyra centerkvinnor – varav minst en redan påkommits med att ljuga, rent ut – ha tolkats som att han ”tafsat” på dem, eller sexuellt ofredande, och därför skall Herr Erlandsson ögonblickligen skiljas från sin Riksdagspost, samt alla politiska uppdrag. Annie Lööf, som rent ut sagt skiter i det ämbete folket tilldelat henne, skall däremot sitta kvar. Var finns rättvisan eller moralen i detta ?

Den ”Show trial” eller politiska rättegång av fullkomligt vidrig, ja avskyvärd karaktär som nu ska inledas, är beställd till slutet av November. Endast vissa bisarra pressorgan i det yttre av Dalarna – långt till vänster om de sk ”Dala-demokraterna” (en underlig sorts demokrati, som inte förekommer någon annanstans i sinnevärden) tror ännu, att allmän åklagare verkligen kan komma fram med några hållbara bevis i Erlandsson-fallet.

Att ligga med nioåriga flickor är alltså helt ok enligt Annie Lööfs åsikt, liksom att ”röka på” ordentligt, men om herr Erlandsson råkar ta på en kvinnas ben – ja då är det ”fullständigt oacceptabelt” enligt hennes egen åsikt, och vad hon själv sagt. Hur går detta ens ihop ? Hur kan man ens tillåta vad CUF håller på med, och acceptera det i sådana fall ??

Ta sedan detta med den allvarliga korruption, som kommit fram kring Centerpartiets egna representanter i flera kommuner… Hur kunde Centerpartister i Nybro plötsligt sälja kommunala fastigheter värda 2 miljoner för 83 000 kronor – till en aggressiv islamisk sekt, som man tillåtit växa fram i den kommunen ?

Fina, företagsamma Centerpartister – de är verkligen ”Framåt” och tar egna initiativ – Tycker inte ni också det ?

Låt oss sedan se vad som kommit in för ”fina” förslag från dessa Centerpartister under den senaste ”stämman” – snart är det väl också dags att Sveriges Urologer samlas till sk Urinstämma, ifall inte vi får kiss-testa de drogliberala centerpartisterna genom vissa prov, kanhända ? (Vem vet – skulle även detta vara ett verkningsfullt politiskt förslag i sig ?)

Enligt den kristna tidningen ”Dagen” (liberal hedning som jag ju är, låter jag även motståndarna komma till tals)  skulle man detta år på Centerstämman föreslagit, att göra om ”Svenska” Kyrkan till ett ”multireligiöst” samfund… Hjälper detta någon ? För det sakerna framåt, ens i ”andliga” ting ??  Sveriges muslimer lär inte gilla det, inte de kristna heller. Inte vi hedningar, som inte vill beblanda oss med multikulturalism – så varför ens föreslå något sådant ? Till och med Centerstämman förvisade förslaget till papperskorgen, och menade att detta fick kyrkan bestämma om själv, samt att partiet inte kunde styra i klerikala ting.

Enstaka försök till klarsyn, förekom även. Exempelvis fanns det centerpartister, som ville förbjuda muslimskt slöjtvång emot barn – men att knulla på barnen i röven (ursäkta uttrycket !) tycker de alltså fortfarande är helt rätt, samt överensstämmande med den sant centerpartistiska värdegrunden..

Vidare har centerpartiet krävt, att man skall avskaffa alla Svenska Nationella helgdagar, som Jul, Midsommar och Nationaldagen.

Man har också krävt – att SST – den mycket märkliga ”Nämnden för Stöd till Trossamfund” som Regeringen Löfvén inrättat, och som varje år ger bort 60 miljoner kronor ur sin budget på mer än 81 miljoner till aggressiv islam, helt skall avskaffas.

Det måste man ju kalla ett steg i rätt riktning, och för övrigt är det något jag själv som svensk skattebetalare krävt i många år. Men också många andra partier – Socialdemokraterna inräknade – har haft motioner om detta.

Företrädare för SSU i Sölvesborg av alla platser, har under veckan också krävt ett stopp för alla religiösa friskolor, vilket även Ibrahim Baylan – som av vissa förutspås bli Socialdemokratins nya partiledare efter Löfvén – påstås ha sagt, ex Cathedra.

Vad har vi för behov av detta Centerparti, med alla dess sprickor i mitten ? Är någotslags ny ”Center-extremism” verkligen svaret på Sveriges mer och mer uppenbara politiska problem ??

Själv tror jag inte det..

 

Kristna idioter i Anglikanska Kyrkan – försöker förbjuda kökskniven som Redskap…

Man häpnar ofta över kristnas och Monoteisters uppenbara idioti och sk ”moralpanik”. Nu har det återigen inträffat ett sådant fall av ”kristen backlash” och uppenbart fåneri i Storbritannien, där företrädare för den Anglikanska kyrkan har försökt förbjuda vanliga köksknivar i hemmet enligt vad sajten ”Samhällsnytt” vet att berätta.

Bakgrunden – som Samhällsnytt inte förklarar, är att det ända sedan 1980-talet rått en stor rädsla för just knivar i hela det Brittiska samhället, och att Polis och Myndigheter där gått samman för att stävja knivrelaterat våld. Man har tagit knivar i beslag, ställt upp stora inlämningsboxar utanför Polisstationerna och kört media-kampanj efter media-kampanj, men ingenting har hjälpt, eftersom man inte kommit tillrätta med brottslighetens verkliga orsaker – alltså inkomstskillnader, hög arbetslöshet, låg utbildning och immigration från Afrika och Arabländer.

Denna sk ”Knife Angel” eller ”Knivängel” har installerats av kristna fanatiker framför kyrkor i Coventry och Liverpool. Den liknar en enorm Rolands-staty (se mina tidigare inlägg om ”Ture Lång” i Skänninge och andra hedniska monument, som de kristna ”kapat” för sina egna syften, eftersom de tror sig ha ”Statsmonopol på godhet”). Materialet i statyn består helt och hållet av beslagtagna knivar, som de kristna ”lånat” eller rättare sagt tiggt sig till från Polisen – som tydligen ställer upp på sekt-propaganda ”för den goda sakens skull”

Nu försöker de kristna kyrkorna åter ”ta poäng” och på ett uppenbart missledande sätt ”putsa upp” sin falnande popularitet och medlemsantal med hysteriska kampanjer. Sådant har hänt även tidigare. Men kristna sekter har inte i politikens värld att göra. Det är inte dem, utan folkvalda ledare som ska styra i samhället – samt resultatet av folkomröstningar – inte något ”EU” eller någon ”Gud”.

Man påstår att köksknivar i hemmen skulle stå bakom den ökning på 80 % av all knivrelaterad brottslighet i Storbritannien, som man tyckt sig konstatera sedan 2014. Därför måste den brittiska allmänheten nu vända ut och in på alla sina kök, eftersom kyrkan befaller det, och alla ska lämna in sina köksknivar, i gode gamle Winston Smiths anda. Dessutom föreslår prelaterna och små-påvarna, att det ska bli förbjudet att sälja spetsiga eggjärn. Vad händer då med alla skruvmejslar, pappersgem eller tapetknivar av Stanley-typ ? Sådana lär sedan mycket länge vara populära hos Engelska fotbollshuliganer..

Till och med en vanlig rå potatis, försedd med rakblad och dold i näven, kan ju vara ett dödligt vapen, men nu ska jag inte ge mina läsare mer insikt i fotbollshuliganeriets färgskimrande och sällsamma Värld, även om vi har den här hemma i Sverige med.

”Oi – so what’s all this then, ey ? Gor Blimey and sod it !”

Serierutor ur den brittiske serietecknaren Lew Stringers ”Suburban Satanists” eller ”Förorts-Satanisterna”. Tror någon verkligen att man kan bekämpa det lokala ”buset” med vapenförbud och uppmärksamhet ? Är det effektivt i längden, eller den åtgärd som behövs ??

Det påstås också, att den brittiska polisen i minst två Shires, districts eller liknande nu undviker att visa allmänheten bilder på beslagtagna knivar, eftersom det kunde skrämma de goda medborgarna… Vad ska man då säga om den ”Knivängel” som den anglikanska kyrkan ställt upp, och låter åka på turné runt hela landet ? Skrämmer inte den också medborgarna då, kanhända ? Tala om en ”Nanny State” eller ett helt förvekligat samhälle, som praktiskt taget håller på att avskaffa sig självt..

Ifall nu någon verkligen vill veta, eller behöver veta, så kan jag tala om att vem som helst kan tillverka redskap, som är oerhört mycket farligare  än en vanlig kökskniv av metall, bara denna någon vill… Själv äger jag tre flintknivar, och de är mycket vassare än alla köksknivar jag alls innehaft eller påträffat..

Vad spelar Kristna förbud mot köksknivar för roll, när till och med en enda bit Brittisk flinta från Norfolk, blir till ett ännu vassare redskap ?

Detta behärskade många människor på de brittiska öarna redan för över 4000 år sen, och de gjorde dessa redskap i industriell skala – flera ton av dem har påträffats… Var finns nu den armé av Brittiska poliser, som i så fall måste tillse, att detta inte händer igen ?

På 1970-talet försökte hysteriska kristna i England förbjuda Tv-humoristen Benny Hill, eftersom man trodde, att dennes många slapstick-artade farser, där kvinnor och män jagade varandra skulle ligga bakom den våg av våldtäkter, som man tyckte sig observera i det brittiska samhället. Alla Tv-tittare skulle alltså ha blivit påverkade av just the Benny Hill show, och därför skulle vilken brittisk man som helst, ofrånkomligen förvandlas till en notorisk våldtäktsman…

Detta är ungefär lika löjligt, som den ”Show trial” tre kvinnliga centerpartister försöker sätta igång emot Eskil Erlandsson, för att denne skulle ha ”tafsat dem på benen”.

Ja, dessa kristna britter – jag lämnar er alla med ett av Monty Pythons allra bästa filmklipp…

Sk ”Truppar-humor” – men även en nyfångad Gös kan vara ett DÖDLIGT VAPEN – Har ni tänkt på det, ni kristna ?

”Where Eagles Dare” ?

”Vem vänder vindarna” ? sjöng en gång Eva Dahlgren, men ”Vem dräper örnarna” ? frågar nu jag. Den senaste tidens underliga våg av grymheter emot djur, och raserad sk ”Värdegrund” i vårt land fortsätter tydligen, för se detta tidningsklipp. Både Dagens Nyheter, Jaktjournalen och Skärgårdsnytt har nyligen tagit upp ämnet.  Polisen har hittat minst fyra förgiftade havsörnar, och det står klart att brotten har skett strax söder om Rimbo, kanske i närheten av Knutby eller något annat känt kristet tillhåll.

 

Vem eller Vilka är det, som vill dessa vackra och majestätiska djur illa. Mycket illa…. ?

Ännu fler Havsörnar har fått i sig extremt höga halter av bly, till och med årsungar. Förgiftningsfallen har pågått ända sedan i våras. Polisen Kenneth Kronberg säger till DN att det inte räcker med några hagelskott för att komma upp i såhär höga blyhalter. Någon måste ha lagt ut förgiftad åtel, som formligen pepprats med bly. Och det kan bara ha skett med uppsåt. Polis Kronberg fortsätter dock med att säga att alltihop skulle kunna ha hänt av oaktsamhet, även om han tror att en eller flera personer med vilje och avsikt försökt skada örnarna, som dessutom är Upplands Landskapsdjur, tillika Landskapsdjur för Åland, och helt fredade i Sverige, eller att det skulle skett av ”okunnighet”.

Men då är det faktiskt Kenneth Kronberg själv, eller DN:s journalister, som är just okunniga.

Grovt jaktbrott är nämligen alltid grovt jaktbrott enligt svensk lag, och att man varit påstått ”oaktsam” är ingen djävla ursäkt. Det är en ren ”Åsa-Nisse förklaring” som domstolarna i vårt land hört många gånger förut, och den Havsörnsvalsen ursäktar ingenting. Om och om igen har vi fått höra ”Nej men björnungen bara kom och r-å-k-a-d-e ställa sig framför bösspipan !” , ”Nej men jag visste inte, att det var förbjudet att sparka igelkottar till döds”, ”Nej men grävlingen har inte alls fått en kniv genom ögat i sitt eget gryt – vi bara backade på den med vår fyrhjuling! och så vidare och så vidare.

43 – 45 § Jaktlagen, föreskriver klart och tydligt att även oaktsamhet föranleder straff, som i det här fallet kan bli fängelse i sex månader till fyra år. Domstolen skall särskilt beakta, om brottet skett emot ett sällsynt eller särskilt skyddsvärt vilt, och det måste man nog säga att Havsörnen faktiskt är. Särskilt plågsamma metoder, skall alltid föranleda, att man bedömer brottet som grovt – och att förgifta en örn, så att den inte kan flyga och långsamt dör av svält, måste nog rent objektivt anses som ”plågsamt” för djuret. Följaktligen är det återigen Dagens Nyheter, som har fel i sak.

Problemen med personer som sätter ut förgiftad åtel, eller avsiktligen framkallar blyförgiftning hos örnar, förekommer också i Donald Trumps USA, där det ofta är ”the Bald Eagle” eller den amerikanska vithövdade havsörnen som råkar illa ut, eftersom den är en symbol för hela den Amerikanska nationen som sådan, medan våra örnar bara råkat bli symboler för enstaka landskap.

Havsörnar av Bruna Liljefors.

Också i Nynäshamns kommun ska förgiftade Havsörnar ha påträffats, enligt DN. Vem eller vilka är det, som ligger bakom allt detta ? Det kan inte vara några seriösa jägare i alla fall, eftersom fågeljakt (inte på örnar, men dess bytesdjur) bedrivs med stålhagel sedan länge, och blyhagel varit förbjudet sedan 2000-talets början. Ändå minskar inte blyhalten i örnarna.

Allt detta skulle DN:s journalister känt till, ifall de bara kunde utföra sin research ordentligt, vilket de bevisligen inte kan, eller är alltför lata för att göra. Problemen med Havsörnar är kända sedan länge. Redan förra året kunde en kvällstidning som Aftonbladet berätta om organisationen Viltfågel Rehab, som kan rädda örnarna genom att ge dem lämplig kost, som kapslar in blyet – svalda blyhagel går nämligen inte att operera utLokaltidningen ”Mitt i” kunde berätta mer om rovfågelscentret, som ligger i Åkersberga – alltså nära intill den trakt, där de förgiftade fåglarna hittades. Är det då någon som hatar även Rovfågelscentret, eller den organisation som står bakom det ?

En annan hypotes, är att Havsörnar ätit slaktrester från illegalt skjutna vildsvin – med blyhagel i kroppenDanmark och Holland har redan totalförbjudit blyhagel vid all sorts jakt – Sverige borde följa efter.. Österåkersbon Victor Persson, vars ursprung ligger utanför Sverige, har frivilligt drivit fågelcentret i flera år – och utvecklat en sällsynt allergi vid 37 års ålder. Hans egen lungkapacitet har varit nere på 20 %, och läkare har förklarat för honom att han inte har lång tid kvar att leva, men ändå kämpar han vidare – ideelt och oavlönat.

Kungsörnar har setts flyga in i träd, och påträffats med synproblem och nervskador. Jordbruksforskningsinstitutet vid Ulltuna har intresserat sig för saken, och så gör även jag.

Och Victor Persson, en okänd man som borde vara hela Sveriges hjälte, och faktiskt få en utmärkelse av Länsstyrelsen i Uppland om inte annat, fortsätter kämpa för sina örnar, och för att se dem flyga i det vilda. Till och med i såpass avlägsna länder som Mongoliet, Kazakstan och även i Saudi-Arabien – ett muslimskt land – ser man örnen som en kamrat och kollega vid jakt – örnen är inte något man jagar, nej den utför själva jakten.

Nästan alla cirkumpolära eller boreala folk, som bor i Nordliga områden, har vid ett eller annat tillfälle jagat med örn, och ansett att örnen är av stor betydelse för hela deras kultur.

I Nordisk mytologi finns Tjatse, Örnjätten, som är vintergudinnan Skades far. Där finns Hräsvelgr, Likslukaren, han som sitter i Världsträdet Yggdrasils topp, och ser ut över alla världar. Kristna fuskare som den ökände och fnoskige professor Lönnroth  från Göteborg- som fortfarande rotar i lönn på Wikipedia, som den oduglige klåpare han är (det var han som tyckte, att ”Mannar allherliga Mannast !” om Thor i Harbadsljod ”måste” översättas med ordet ”pojkvasker” men det ”måste” det inte alls) kan numera inte stave till Hräsvelgr på korrekt sätt, utan har försökt byta namn på honom, och det gäller också Vidofner (som inte alls hetat ”Väderfölne” – för det har han aldrig hetat) som är den lilla falk, som sitter på Hräsvelg Likslukarens hjässa.

”Askur Yggdrasils” och Vidofner står det t-y-d-l-i-g-t att läsa i Brynjolfssons Edda från 1600-talet. Varför kan odugliga översättare typ Lönnroth inte förstå det ?

Jämför den i alla indoeuropeiska länder kända sägnen om Kungsfågeln, som dolde sig i örnens fjädrar. Den fågel som flög högst, skulle enligt gudarna räknas som alla fåglars Kung, och av dem alla var förstås Kungsörnen den starkaste, mest högtflygande och förnämste. Men kungsfågeln fuskade, och flög ut från den jättelika örnen själv, när han nästan nått ända till solen, och därför får han nu heta just ”Kungsfågel”.

Örnen har alltid varit fredad i detta land, och våra förfäders kärlek till örnarna var stor. ”Arla i urtid, när örnar golo” står det i Volúspá, och örnarna där uppträder också mycket riktigt i de sista stroferna om tiden efter Ragnarök, den stora Världsbranden. Då skall jättelika örnar flyga på okända vingar från en värld till nästa, och Lif och Livtraser, det sista människoparet, färdas med hjälp av örnarna till en helt ny jord, där en ny sol går upp för dem – vilket var våra förfäders sätt att beskriva resor genom rymden, och själva Världsalltet.

Detta är storslagna perspektiv, som DN:s lumpna skrivarpatrask aldrig kan fatta, aldrig kan inse i sin instängda, kristna unkenhet, lika lite som de ens kan ta reda på de mest grundläggande fakta bakom de nyhetsnotiser, som flimrar förbi deras rödsvullna små grisögon.

Men Hräsvelgr skall förgöra och sluka dem, och örnar och korpar månde slita i deras ruttnande lik !

Måtte samma öde och samma slut övergå den eller de, som dräpte örnarna i Rimbo, för min rent personliga åsikt är den, att den som dräper Havsörnen eller dess ungar genom förgiftning, inte har ute i den svenska och nordiska naturen att göra. Sådana personer skall omgående flyttas härifrån och förvisas ur landet, varifrån de än är, varifrån de än kommer.

 

Redan på Vendeltiden och över hela Europa förekommer bilder av ätande örnar och korpar. ”De gåvo örnen föda” står det på Gripsholmsstenen...