Uppsala Universitet – Runologerna i ”Goda Vänners Lag”

Vad allt med spännande nyheter får vi inte höra från den akademiska Världen ! Förra veckan ville Skolverket slopa hela ”Antiken” eller rättare sagt all historieundervisning före 1700 – men se ! – det förslaget drogs tillbaka väldigt fort, och numera har man bestämt sig för att bara slopa och förbjuda Folkvandringstiden istället.

I samma anda – kanhända – har nu Uppsala Universitet – ett av vårt lands mest uppburna och ansedda lärosäten – ett viktigt tillkännagivande att göra, antar jag. Det är den internationellt ryktbare och firade professorn i Nordiska Språk, Henrik Williams som framträtt vid ett föredrag  ”i goda vänners lag” får vi veta, och där var hans viktigaste budskap att runorna inte är symboliska, inte har magisk innebörd, inte kan uppfattas som enskilda tecken och inte är hedniska. Allt enligt Universitetets officiella hemsida. Följ bara länken ovan och se efter själva, så får ni se..

En stor och uppburen språkprofessor håller låda inför en häpen allmänhet….

Pietroassaringen, med inskriften ”Gutanowi heilag” eller ”det heliga från Goternas Vi” finns alltså inte på riktigtallt enligt den store, store Professor Williams, får  vi förmoda.

Runatal Havamals finns inte heller.

Inga runinskrifter är alltså äldre än 1050 ungefär, eftersom de inte kan vara från en hednisk tid. Allt måste ju vara kristet, eller hur ?

Vävbrickan från Lund, med sin runmagiska inskrift, har alltså aldrig hittats. Ordet Allati, eller andra varianter på den kända alu-formeln, har aldrig någonsin funnits.

”Det norska runpoemet” där runtecknen är just symboler och radas upp enskilt, har plötsligt försvunnit, och raderats ut ur alla handskrifter.

Den store, store Professor Williams har också sett till, så att det Angelsaxiska runpoemet och det isländska gått precis samma väg – alltså ned i soptunnan, bort från medvetandet. Fyra av de Angermanska manuskripten, där dessa uppteckningar fanns, finns alltså inte. Allt det där ni vet, det var bara påhitt.

Runtecknen i Buslöboen, ordade i numeriska grupper med vissa talvärden, fanns alltså aldrig på riktigt.

Spjutspetsen från Germundbu har aldrig aldrig existerat. Den fanns bara inte.

Omnämnandet av runristande i magiskt syfte i Egil Skallagrimssons saga och alla de andra isländska sagorna är alltså bara ”fejk” – enligt professor Williams, hög och uppburen.

Glavendrup-stenens ord om ”Thorr vigi” är alltså borta, puts väck och ”undanstädade”

Rökstenen har inga chifferklavar överst, för så har Professor Williams sagt – eller har han det ? Vad sa han egentligen vid detta famösa föredrag ?? Det kan väl inte vara så att något klåfingrigt litet www-geni vid samma universitets media-avdelning gett en helt felaktig bild av det aktuella föredraget ?

Fanns Gallehus-hornen, Professor Williams ? Hur är det med talvärdena i denna inskrift, och varför finns det tjogtals exempel på att man i runinskrifter över hela Norden använt Madr eller Man runan enskilt, alltså som ett fristående ord, betydande ”man” i de aktuella lagtexterna, och varför förekommer samma skriftsätt i de äldre Västgötalagen, där en enskild symbol eller runa står just för ordet ”man” – eller har jag fel, Professor Williams ? Om detta i-n-t-e bevisar att runorna användes som symboler, hur var det då ?

Kan ni förklara det för mig, Professor Williams ??

I och för sig har man sett mycket annat underligt från ”högt uppburna språkprofessorer” genom åren. I den kände översättaren Björn Collinders version av Eddan, ISBN 9137104179, står det PLÖTSLIGT i kommentarerna till Hávamál, strof 137 om jag inte minns fel, att ”Detta är Runmagi och skall icke översättas !” skrivet av Collinder själv.

Och sedan har han egenhändigt KLIPPT BORT resten av strofen – som alltså inte finns med, utom i stympat och omskuret skick i Collinders upplaga. Förlåt att jag frågar, men gör en hederlig, akademisk översättare på det viset ? Vad skulle hända, om den felande passagen blev översatt ? Skulle det vara FARLIGT att göra, kanske – nu när det rör sig om magi och det snart är Alvablot, eller vad är det som menas ? Varför hela tiden denna oerhörda berörings-skräck och närmast fobi för vissa saker ? Varför sker det just i den strof, som handlar om upptäckten av runorna, som kristna forskare ovillkorligen vill ha till en analogi till jesus på korset, och varför vägrar dessa kristna forskare att erkänna, att runorna INTE är kristna, inte inspirerade av ett kristet alfabete, utan en hednisk skapelse som om och om och om och om igen använts för hedniska syften ? Vadan denna ytterst märkvärdiga konfirmations-bias från de, som ändå skall vara – eller säger att de är – opartiska forskare ?

Varför förekommer tuwatuwa och andra liknande formler på Vadstena-brakteaterna, och om det inte är runmagi, vad är det då ? Varför stjäls dessa föremål så påtagligt ofta, eller ”kommer bort” ur muséernas samlingar ?

Hur är det med Lindholms-amuletten ? Hur förklarar ni dess inskrift ? Eller Björketorp-stenen, kanhända – om ni vet vad den står för… Kan ni svara på det, Professor Williams ?

Ni säger ju, att ”runmagi inte existerar” – i alla fall enligt ert eget Universitets hemsida, som säger att det är ”viktigt” att förmedla detta till den stora allmänheten – så då måste ni väl ha torrt på fötterna, som det heter – eller kunna förklara bort hundratals och åter hundratals lösfynd, runstenar, texter, ja till och med minnesverser som rundikterna, där allt detta förklaras, stick i stäv emot vad er hemsida påstår…

Jag har en plan…. Vi ”gallrar” bara lite inne på muséet… och så säger vi att det var föredrag, ja ett föredrag vi skulle hålla, inte sant Vanheden ?Och sen säger vi att Harry här är ”professor e-mer-i-thurs” – ja just så ! ”I Goda vänners lag liksom – tycker inte ni också det ?”

 

PK – kan räkna upp till hundra – PK – kan abc…

Hajar DU det nya ”PK” tugget som lärs ut på skolorna – och våra stolta, stolta Universitet !! Hurra för ett festligt Alma Mater !!

4 tankar om “Uppsala Universitet – Runologerna i ”Goda Vänners Lag”

  • Varför är då Rökstenens ”chifferklavar” eller de stora X-formade ”kryssen” högst upp på denna sten utformade som de är ? De flesta forskare anser sen länge, att klavarna visar hur man räknar med aettir, dvs 8-tal, den äldre runraden är ju indelad i tre sådana, den yngre i två – och varje runas position i aettin. Bara med denna kunskap kan man tyda inskriften, och då måste man räkna. Varför står det i Sigdrifumal om Segerrunor, och hur man ska nämna ”två gånger Tyr” om jag inte minns fel. vad är det, förutom räknande -och varför finns det i Skrirnirsmál formeln ”trenne runor ristar jag för dig – ope -thope-Otholi” om det inte är et räknande, där runorna nämns enskilt ? Och vad ska thistill-mistil-kistill ur en norsk inskrift betyda, om det inte är hagalrunan (tistellliknande) eow (som ju betyder växter, idegran) och Pertha (kista eller ask) man syftar på ? Varför står det trollordet aaalati på vävbrickan från Lund – en mycket sen inskrift, alltså tre ass-runor i rad ? Man stavar inte fel, när man sitter och hugger i sten eller ristar i ben. Man gör det med mening, därför att mottagaren skall inse och fatta: ”Aha – här står tre Ass runor i rad för tre höga Asar, alltså i Asarnas namn, ja då förstår jag” ska mottagaren kunna säga. Vi har minst ett femtiotal liknande inskrifter från 300-talet och framåt också – tuwatuwa eller ”Två gånger tyr” som i Sigdrifum’al står där faktiskt, och det var visst inte bara ”utfyllnad” eller felstavning, för man stavar inte fel på en slagen eller hamnrad guldbrakteat. Guld var dyrt, och för att göra en sådan krävs ju en stamp, eller en matris. Man stavar antagligen inte fel elelr slumpvis på myntstampar, som man använder till mynttillverkning eller det allra yppersta av guldsmycken. Man gjorde detta därför at tman kudne räkna, precis som vi kan idag, och man var inte dummare förr än nu. Snarast kunde man mer om huvudräkning, för man hade ju inga kalkylatorer – förutom runstavarna…

   Bevismaterialet är förkrossande – och jodå – runmatematik FANNS – och man kunde räkna. Varför tror du annars att Oden själv räknar upp 18 galdrar i rad i Runatal Havamals, förresten, och vad är det, förutom räknande ?

   På samma sätt som du, skulle man kunna fråga: ”Jag har aldrig sett aritmetik med romerska siffror – har du ?” – men vad bevisar det ? Att romarna inte kunde räkna ? Löjlig slutsats – det kunde de faktiskt, och de räknade mycket bra eller fullt tillräckligt för sina behov. De kunde våra förfäder också.

   Gilla

   • Tack! Aritmetik med romerska siffror finns in multum — komiskt komplicerat. Att vikingarna klarade enkla saker som 2·Tyr är ingen överraskning. Min fråga gäller mer den administrativa uppställningen, med delsummor och överföringar. Frågan är fortfarande obesvarad.

    Dagens globalism skapar ett starkt behov att återknyta till kulturtraditioner. Runorna levde och förändrades med våra förfäders behov, och bör anpassas även för nutidens kommunikation. Privat använder jag Kalle Runristares typsnitt för modern svenska, ett medeltida runalfabet kompletterat med ”j” & ”å”. Att skriva ”32.768” med utharkens sifferrunor är dock ett problem. Har du sett förslag på moderniserade sifferrunor?

    Aettir för tankarna till datorvärldens oktala kod. Det vore snyggt om ett runtalssystem kunde gå direkt hexadecimalt, och binda ihop det äldsta med det modernaste.

    ✝ Pax vobiscum 😇

    Gilla

   • Tackar för denna synpunkt. Har undersökt sifferrunors förekomst på Internet, och hittat ett omnämnande av en medeltida gravhäll på Gotland, som har årtal skrivet med runor, ”år fjortonhundra” någonting, och likaså ett omnämnande av en sten i Östergötland, där ”trettio mark” står utskrivet just med räkneordet trettio, stavat med bokstäver. Sedan har vi rökstenens chifferklavar, som sagt, där en oktal kod användes. Historiskt sett har man ju också räknat med tjog och dussin vad det gäller vissa handelsvaror, och på island finns uttrycket ett fullt storhundrade i Sagorna, vilket betyder 120, alltså tio dussin, liksom fjärdingar och tolfter, vad gäller landets indelning. Mycket pekar på ett dussin-räknande – 2 x 12 = 24, ju, men nej – något förslag på moderniserade sifferrunor har jag inte sett. Tack för en mycket intressant fråga..

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s