Plötsligt en TYRS dag – Nytt Asatroget

För någon vecka sedan fick jag, hedning som jag är; erbjudande om att bli partiledare för ett nytt politiskt parti i Sverige. Jag måste säga att det var mycket hedrande, men jag måste nog ändå tacka nej, eftersom politik numera är en farlig verksamhet, som man inte skall ge sig in i utan hjälm, kroppsskydd eller närmare betänkande.

Antalet kristna knäppskallar i vårt samhälle är dock ändå ganska stort, liksom antalet muslimska extremister, till exempel. Numera finns det ju också religiösa partier av alla de slag som till och med tagit sig in i vår Riksdag – de så kallade ”kristdemokraterna” är bara ett exempel – fast kristen demokrati ? Det låter ju som en logisk självmotsägelse – för kristendomen är till sin natur totalitär, och inte alls demokratisk. De accepterar ju bara en enda gud, vilket är synnerligen odemokratiskt, ja just totalitärt…och deras partiledare heter dessutom ”Thor” i efternamn, och har låtit uppkalla sig efter en hednisk gud…Hur går det alls ihop ? frågar jag er…

Dessutom finns det numera partier, som propagerar för att Sharia-lagar skall införas i Sverige och att vårt land ska ha islam som statsreligion. Ett av dem heter som bekant ”partiet nyans” och det har visat sig, att det leds av en före detta miljöpartist, som är medlem i den turkiska Nynazist-organisationen ”De grå vargarna”.

Kanske behövs det därför en hednisk motvikt bland politiska partier i vårt land, och i längden tror jag bara at det är naturligt, att den spirande hedniska folkrörelse som finns i vårt land, också får sin politiska del.

 

En vän till mig har nu lanserat partiet ”YGGDRASILS FOLK” inför nästa riksdagsval och även skrivit ett partiprogram, som jag härmed publicerar rakt av, och utan vidare kommentarer eller vidare spisning, så nu uppmanar jag er att läsa igenom detta noga…

ASATROPARTIET YGGDRASILS FOLK

Våra värderingar:

Vi är varken vänster eller höger utan vi är aspatiala då vi är lite ovanför allt materialistiskt och vi är atemporala då våra ideal är den eviga gudomliga verkligheten. Vi eftersträvar 3 typer av värden såsom Moral (vad är gott och ont, rätt och fel), Skönhet (bilder och musik, människans skönhet, naturens skönhet, vänskap och kärlek), samt visdom, vetenskap och kunskap. Inom denna tredje kategori ryms även nyfikenhet, hjältemod och styrka, då dessa är krafter som används i strävan efter visdom och kunskap. Alla dessa värden kan klassas som eviga, atemporala och aspatiala då de gäller för hela universum oberoende av oss människor. Ett matematiskt axiom eller en musikalisk oktav, eller frågor om gott och ont upplevs och gäller även för andra intelligenser i andra galaxer. När man vaknar upp ur den kortsiktiga egocentrerade materialismen får man ett helt annat perspektiv även på vardagliga frågor.

Svensk politik genomgår ett paradigmskifte. Sverige har de senaste tjugo åren de facto varit en enpartistat med ett stort parti, sjuklövern, och några små oppositionspartier. Nu kommer småpartier in på arenan och de för med sig nya dimensioner av värderingar såsom religion, etnicitet och främmande kulturer, dimensioner som inte tidigare funnits i samma omfattning. Sverige är yrvaket. Detta är en helt förutsägbar och naturlig utveckling då det svenska samhället numera inte består av ett folk som lever i harmoni och känner tillit och trygghet sinsemellan utan som idag är ett lapptäcke av kulturer och etniciteter som är varandra främmande, som ibland till och med hatar varandra och som dessutom var och en står och viftar med sin respektive flagga. Många viftar med den svenska flaggan men många viftar med främmande flaggor. Och det är en helt naturlig reaktion vilket alla som bott utomlands genomgått. Det finns dock en tipping point när det inte längre blir hanterbart eller sunt för någon. I detta blommande kaos föds nu asatropartiet Yggdrasils Folk för att utgöra ännu ett litet vackert
blomblad, lite grann som om våra förfäder som levt, brukat och dött för detta lilla land viskade till oss: ”Kom ihåg oss. Njut av allt detta som vi arbetat ihop åt er, ni i kommande generationer, men kom ihåg oss. Ett rotlöst träd faller.”

 

Varför ett asatroparti?

Sveriges asatroende är oorganiserade och vi lever i förnekelse. Vi sitter inte i ett välbyggt skepp tillsammans på lugna vatten och har det trevligt. Vi sitter utspridda på ett stormande hav i varsin gammal jolle. Vi sitter utan att ens tänka på det och öser vatten som sipprar in underifrån men som också skvalpar in över relingen. När regeringen försöker förbjuda runskrift och asatrosymboler, symboler som många av oss har tatuerade på kroppen i all välmening i en personlig gest av vördnad inför våra asagudar och vår asatro, då slår en våg över relingen och hotar att sänka vår jolle.

Sverige är inte ett lugnt vatten, Sverige kokar. Vi behöver ett bra skepp och vi behöver ro tillsammans. Det behövs en politisk asatro, och genom att starta ett asatroparti kan vi få politisk tyngd att säga ifrån när någon trampar på oss, på våra förfäder, på våra värderingar och på våra gudar. Svenska folket och etablissemanget kommer ta detta parti som ett skämt. Och de kanske får rätt. Vilken människa känner till sitt öde? Regeringen vill helst förbjuda runskriften och asatrosymboler. Man säger att de är högerextrema. Nordiska asasamfundet samlade ihop 15000 namnunderskrifter och protesterade mot försöket, Regeringen insåg att man inte har bra kort på hand och lade sig. Det kommer bli så att man väntar och sedan, en söndag under semestermånaden när inga politiker eller journalister bevakar vad som händer i samhället, (gör de detta någonsin?) då klubbar man igenom ett förbud. Därför behövs ett eller rentav
flera asatropartier. Man stryker lunds studentkör vid Studenten och slänger in en kör av afghanska barn. Den som är hypnotiserad betraktar dessa två exempel som två separata händelser. De som inte är hypnotiserade ser att de är delar i ett mönster.

Staten ger idag ekonomiskt stöd enbart åt monoteistiska religioner som kommer från andra världsdelar. Man ger inte en krona åt polyteistiska trosuppfattningar eller naturreligioner som kommer från norra Europa. Från Sverige. Hur mycket får personer som vill införa Sharia i Sverige, och hur mycket får samer och asatroende? Sveriges ursprungsbefolkningar. Det hårdaste motståndet kommer komma ifrån oss asatroende. Många asatroende och asasamfund kommer ogilla tanken med ett asatroparti. Finns det en dold nationalistisk agenda? Ju närmare en obehaglig sanning och insikt man kommer, ju mer sätter man emot mentalt, man kämpar emot nya idéer och utmaningar.

Om du dyrkar asagudarna på rätt sätt och lever som en riktig god asatroende, då kommer du få fler fiender bland de som inte lyckas vara lika hängivna än bland de icke asatroende. Men oroa er inte. Genom att starta ett asatroparti måste alla asatroende ta ställning. Man måste fundera. Man vaknar upp ur en dröm, och man sitter där på ett stormande hav i sin lilla läckande jolle. Ensam. Asatropartiet kanske misslyckas denna gång. Vårt nybyggda modiga lilla skepp kanske strandar. Men skeppet ligger där på stranden. Om ett tag kommer nästa äventyrslystna vikingar och sjösätter båten. Och sedan nästa följe. Skeppet kommer sjösättas, skeppet kommer lägga ut på det stormande havet, med förvissning, med hopp och med målmedvetenhet. Det är vårt öde. Vi bryr oss inte om vad någon har att säga, vad någon tycker eller vad någon tror. Ju djupare vår asatro är, ju starkare kommer vi bli. Vi drömmer om en gemenskap, ett parti, av asatroende som kräver godhet, som uppmuntrar till det som är rättfärdigt, och förbjuder det som är dåligt.

Vi ger oss alltså in på äventyret, i motvind, fåtaliga, med två tomma händer. En liten brokig skara modiga trotsande hjältar. Vilken kraft, tur och slughet det kommer behövas! Vilken oemotståndlig utmaning! Det känns som att här kommer det ske stordåd och hjältedåd. Så kom med, skeppet lägger ut, det är bara att hoppa i och se hur Nornorna spinner vårt ödes väv. Du kommer inte få någon medalj men du kommer se dig själv i spegeln resten av livet och se någon som du respekterar för att den tog mod till sig och gjorde någonting för något som är större än dig själv, för dina medmänniskor.

Vi anser att det är viktigt att asatropartiet är traditionsburet, utan att vara alltför traditionsbundet. Vi vet inte allt om asatron som frodades för tusen år sedan, men vi accepterar detta faktum och idag är det vi som är de asatroende, det är vi som bär traditionerna. Förfäderna, gudarna och kommande generationer får nöja sig med hur vi lever vår asatro idag. Det är dock viktigt att inte förvanska, materialisera, filosofera eller justifiera. Gudarna existerar oberoende av våra mänskliga tankar och funderingar. Tron finns inbyggd i våra hjärnor och hjärtan, bla genom synkronicitet, dvs att alla mänskliga hjärnor någonstans är programmerade till att kunna aktivera en spiritualitet och tänka samma tankar om gudarna, oavsett vad man ger dem för namn. Oden har över 200 namn, då man redan för flera tusen år sedan konstaterade att olika byar gav samma gud olika namn. Det var därför romarna hittade sina gudars motsvarigheter i germanernas gudar. Det var samma gudar.

Läs lite om veckodagarnas ursprung. Inom asatron börjar veckan med Frejs dag, befruktningen, sedan Lögardagen, ”vattendagen”, då man tvättar, g uttalas J i olika regioner så därifrån kommer Löjardagen. Söndag är Sunnas, Solgudinnans dag. Det som växer behöver vatten och sol. Måndag är hennes brors, Månis dag. Man mäter tiden med månen, därav ordet ”månad”. Tisdag är Tyrs dag, Tyr hette Ti i det vikingatida Sverige. Man lär sig kriga, kämpa för att överleva. liksom djuren. Onsdag är Odens dag, man får intelligens och kunskap. Tors dag är veckans sista dag, då höll man blot och ting, man bildar ett samhälle. Veckan är alltså en cykel, liksom ett dygn eller ett år. Allt skapas och genomgår Ragnarök, gudarnas öde, varje dygn, varje månad och varje år. Asatropartiet kommer under nästa riksdagsval hålla en stor valvaka med blot, festligheter och en stor
trevlig gemensam måltid.

Vi sträcker ut en hand och vill hjälpa dig att vakna upp ur materialismen

Vi tycker att det är viktigt med spiritualitet och andlighet, dvs att vara öppen mot det man inte ser och hör och våga lita på det. Ateisten är materialist och tror att frihet är att få välja allting, inte behöva anpassa sig, kompromissa eller visa hänsyn till sina medmänniskors behov. Liberalism och globalism är kollektiva fiskstimsrörelser av ett kollektiv bestående av egoister. Ateisten tror att han är fri, men den är en simpel slav under sina lustar. Den andlige människan har utvecklat en större kapacitet att tygla sina primala köttsliga lustar och på så sätt kommit ett steg längre från djuret inom oss. Man ska behålla och älska detta inre djur, men man måste kunna tygla det. Den spirituelle vågar vara en del av någonting större än den själv. Den spirituelle vågar ge upp lite av sin tid och sin bekvämlighet för ideal och för sina medmänniskor, som sin familj, sitt samhälle, sitt folk och sitt fosterland. Utan att tänka sämre om andra naturligtvis.

Svenskarna har blivit förledda att tro att de är ateister, att det enda som räknas i livet är smartphones, semester och den senaste bilen. I vårt Sverige ska alla medborgare ha möjlighet att jobba upp sig, studera om man så vill, äga en bostadsrätt… man ska inte vara beroende av arv och överklasstatus för att komma någon vart. Pengar skall vinnas genom flit och strävan, men livet ska inte vara fokuserat på materialism utan kärlek till medmänniskorna och pliktkänsla gentemot det gemensamma. Det är kanske två olika sätt att beskriva samma sak.

Havamal, Odens tal, vers 40:
Spar ej,
vad du kommit över,
om det kommer till användning;
ofta spars åt okär
vad åt älskling var ämnat,
mycket går värre, än man väntat.

Havamal, Odens tal, vers 36:
Ett bo är bäst
trots att det litet är,
herre är hemma envar;
Fast man blott två getter äger
och tak över sin sal,
är det bättre än bedja om mat.

Svenskarna, och andra folk också för övrigt, är instängda i en materialistisk illusion skapad av multinationella företag. Kärleken till medmänniskorna har bytts ut mot konsumtionshets och social prestationsångest. Men även svenskarna är människor, de är större än så. De behöver veckla ut vingarna och känna att de tillhör någonting större än tv-magens diameter. Man tillhör familjen, folket, samhället, nationen. Man har plikter och skyldigheter men även rättigheter och man äger en liten del av vårt gemensamma svenska välstånd. Idag känner många att man varken har plikter, skyldigheter eller rättigheter. Du behöver inte jobba. Men du får inget stöd. Samhället är likgiltigt inför dig. Du betyder ingenting. Staten ska egentligen vara ”medborgarnas verktyg för att organisera samhället”. Idag är folket statens trälar. Vi anser att alla svenskar behövs, stark som svag, gammal som ung, liten som stor! Lämna inte någonting åt era barn, lämna framförallt någonting i era barn: ett varmt hjärta, styrka, mod, ödmjukhet, vishet, pliktkänsla, lojalitet, skönhet, nyfikenhet, äventyrslystnad. Lämna inte pengar åt era barn, lämna framförallt det som inte kan köpas för pengar. Börja idag, imorgon är det försent.

Havamal, Odens tal, vers 71:
Den halte rider häst,
den som handen mist blir herde,
den döve duger i strid;
Blind är bättre
än att bränd vara
nyttig för ingen är liket.

Vi tror att ett återinförande av allmän värnplikt för både män och kvinnor skulle ge svenska folket den känsla av samhörighet, lojalitet och stolthet över det gemensamma som det förtjänar. Att säga att vi är patrioter eller nationalister är att simplifiera en komplex fråga som innehåller så mång frågor och ställningstaganden. Att tala om nationalism är att måla med en alltför bred pensel, utan att ens inse att man själv redan är målad med samma färg innerst inne. Det är lätt att projicera sina egna åsikter på andra och smutskasta dem. Vi är inte nationalister i den bemärkelsen att alla är välkomna att vandra vägen till asatron. Samtidigt är vi nationalister då vi älskar vårt fosterland, lika mycket som alla andra folk och nationer. Vi anser i alla fall att man inte kan älska andra om man inte ens älskar sig själv.

Svenskarna har bott i nuvarande Sverige sedan islossningen för 12.000 år sedan. De första som bodde här var säljägare, de bosatte sig här när skogarna växte upp på den ännu inte helt smälta isen. Det är därför som asatrons skapelseberättelse börjar med att landet stiger ur havet. Asagudarna skapade detta land och de skapade oss, sitt folk. Sedan kom vågor av indoeuropéer och annat, olika etniska grupper som samerna. Ofta har landområden flera etniska ursprungsbefolkningar som ömsom samarbetat, ömsom krigat då de har haft olika specialiseringar, kulturer och livsstilar. Därför är det mycket missvisande att kalla folk för nationalister, det är ett alltför vagt uttryck. Vi är ultrakonservativa, vi vill inte ändra någonting, och ska något ändras då ska vi sträva tillbaka mot ett normalläge i svenska samhället och i svensk ekonomi. Det är meningslöst att fråga sig om man vill förändra samhället, Sverige är det land som förändras mest av alla västländer sedan några årtionden vad gäller kultur, ekonomi och demografi. Man kan snarare fråga sig vilken andraderivata man vill ha på utvecklingskurvan, dvs vill man att utvecklingen accelererar och till vilken grad, eller vill man att utvecklingen bromsar in och kanske återgår till normaltrenden.

 

 

Om asatro

Vi använder oss av orden asatroende och hedning för den som dyrkar asagudarna och övriga väsen inom asatron. Ordet hedning antas komma från de asatroendes tradition att hålla många ceremonier utomhus, på heden, precis som midsommarfirande. Att vara asatroende är att hitta vägen. Man hittar sin väg, ty alla har sin egen väg. Vi är inkluderande eftersom alla kan hitta sin väg. Alla vägar går ihop och leder till Yggdrasil och gudarnas värld men vägen går samtidigt till personlig lycka och fulländning. Du märker när du hittat vägen. Bli inte förskräckt om vi är få som vandrar den. Var stark och vandra din väg, Asagudarna kommer lysa upp din väg när den är slingrande och omgiven av mörker. När du finner vägen kommer det flamma upp i din själ, i ditt hjärta. En eld kommer bränna i ditt bröst. Du kommer inse att du tror, och du behöver sedan inse att du tror på våra asagudar och gudinnor, på
Allfader Oden och asagudarna.

Vi asatroende ber inte även om vi använder det ordet. Jag skulle föredra att kalla det ”Byta”. Kristna ber likt får ber till sin herde. Asatroende byter tjänster med sina gudar, man adresserar rätt gud, man ber om en tjänst, och föreslår vad man erbjuder i gengäld. En kristen säger ”fräls oss ifrån ondo”, en asatroende säger ”skydda mig ifrån pilar, och för att förtjäna detta ger jag er min finaste kostym”. Man måste erbjuda det finaste man har av någonting. Det godaste brödet. Är man miljardär ja då offrar man sin finaste ferrari. Så ordet bön och att be är missvisande, på fornisländska betyder ordet ”bedja” att ”byta” snarare än att tigga om någons hjälp.

Du som märker att du är en dålig asatroende kommer få dåligt samvete och vilja bli en god asatroende. Du kommer vilja be och blota till våra gudar. När du inser att du inte hedrar asagudarna, och när du förstår att de ser detta och är besvikna, då har du börjat vandra din väg till hedendomen och asatron. Nu är du en hedning, en asatroende. Nu kommer du vilja återgå till förfäderna, leva som dem, känna som dem, vara med i gemenskapen. Omgivningen kommer sakna förståelse för din upplevelse, och motståndet mot dig och oss andra kommer driva oss samman, förena oss. Vi är ett upplyft svärd. Man kommer kasta sten på oss men vi kommer vända spetsen mot dem som kastar, så att deras stenar bara slipar vår egg. Lammen kommer hetsa mot vargarna. Jag säger hetsa mot oss! Låt mig påminna er om ert öde. Era ord saknar betydelse. Men man är inte asatroende bara för att man är med i en rörelse. Asatron måste komma inifrån, man måste vandra vägen. Man måste känna ett inre engagemang. När man ber och blotar ska inte bara kroppen vara vänd mot asagudarna utan även hjärtat. Asagudarna måste stå i centrum. Du kan tatuera dig eller bära en Torshammare eller inte visa någonting, det är när asagudarna finns i ditt hjärta som du är en hedning.

 

 

Om Yggdrasils Folk

När du hittat vägen kommer vakna upp ur illusionen att moder jord, naturen, dina medmänniskor och vår kultur är separerade. Vi är ett. Vi kallar det för Yggdrasil, vårt världsträd. Vår civilisation. Vår världsbild. Yggdrasil har nio världar, men vi presenterar här en enklare bild av vårt träd utan att fördjupa oss i esoteriska detaljer. Det finns många tvetydigheter och gissningar inom asatron, men det är helt naturligt då vi bara är enkla människor och inte kan veta allt i detalj om gudarnas världar och deras äventyr. Vi är nöjda med den bild vi har.
Yggdrasil har tre rötter, som går ner i myllan, ner i underjorden. Det är våra förfäders domän. När du dör, kommer den materiella delen av dig också bli till jord, och kommande generationer kommer trampa på dig, odla på dig, de kanske inte kommer minnas dig men ni kommer vara där tillsammans. De kommer leva där du levde. Underjorden kallas Helheim. Yggdrasils stam är vi som lever idag, folket. Stammen kallas Manheim eller Midgård, mellanvärlden. Med Midgård menas mer precist den bebyggda världen, skogen tillhör älvorna, alverna, vattenväsen som
Näcken och Bäckahästen, dvärgar troll och jättar, alla ”de andra”. Kronan är våra asagudars värld, Gudheim. Där finns våra ideal, värderingar, förebilder, vår kultur, konst, filmer, allt som vi och våra förfäder skapat. Där finns även sagor.

Tror vi asatroende på sagor?

Jag kan sitta en kväll och läsa en saga om asagudarna och min tvåårige son, en tioåring, en fyrtioåring och en gamling kan sitta tillsammans och lyssna. Var och en av dem förstår sin del, sina detaljer, tvååringen gillar ”pippifågeln”, tioåringen gillar ”det magiska svärdet” osv, de tar alla del av gudarnas bedrifter, vishet, misstag och alla lär de sig någonting. Sagan är över tusen år gammal! Kommer ditt netflixabonnemang eller DVD-skiva finnas om tusen år? En saga är en form av informationsutbyte som överlever oerhört länge, som bidrar till kulturen och våra ideal och värderingar och framförallt, så ger den möjlighet för alla att ta del av gudarna! Alla förtjänar att höra om gudarna, inte bara intellektuella eller vuxna eller flerspråkiga utan alla. Därför är berättelserna om våra gudar skrivna som sagor. Så svaret på frågan är -Ja, vi asatroende tror på sagor.

Vi tror även på poesi och vishet så här kommer några smakprov på hednisk poesi:

Havamal, Odens tal, vers 34:
Lång, omvägen
är till ovän,
fast hans stuga står vid vägen;
Men till god vän
är vägen kort,
fast han fjärran farit.

Havamal, Odens tal, vers 119:
Om en vän du har,
som du väl gillar,
far ofta att denne träffa;
Ty ogräs växer,
och högt gräs,
på stig som ingen trampar.

Havamal, Odens tal, vers 76
Fä dör,
fränder dör,
även du själv ska dö;
Men anseendet
aldrig dör
för den som ett gott har skaffat.

Havamal, Odens tal, vers 77
Fä dör,
fränder dör,
även du själv ska dö;
Men ett vet jag,

som aldrig dör,
domen över den döde.

Havamal, Odens tal, vers 57
Brand får brand att brinna,
bränner tills den brunnit ut,
flamma tändes av fyr.
Den enes kunskap
kan väcka den andres,
den ensamme förblir enfaldig.

Om att be, blota och offra

Man kan be till asagudarna om lycka vid ett företag, om ett lyckligt äktenskap etc, men gudarna ger inte nödvändigtvis vad man ber om. Man måste ha förtjänat vad man ber om och man måste imponera på gudarna genom ett dyrbart offer eller en utsökt måltid. Hur vet man om man förtjänar gudarnas gunst? Det vet man inte, vi enkla människor har inte gudarnas vishet, men man kan alltid försöka. Man ber genom att tända en eld, tex ett ljus, genom att hälla upp en god dyrbar vätska, ge något ätbart,man ber sin bön och sedan dricker man hälften av vätskan, äter hälften av det ätbara och häller ut resten. Då har man delat en måltid med gudarna. Ber du till Oden, då var du framför honom i Valhall. Du måste göra en fysisk rörelse, det symboliserar att ditt intellekt, din vilja till andlighet, styr över din köttsliga materiella kropp. Gudarna är imateriella och vill att du har kontroll över din materiella del, dina lustar och
dina köttsliga primala fysiska behov. Du kan tex sätta dig på ett knä och lyfta en arm mot gudabilderna.

Det måste finnas eld, det måste finnas vätska, det måste finnas mat. Det måste finnas tre avgudabilder, talet tre är heligt inom asatron. Det kan tex vara en figur av Oden, Tor och Freja. Slutligen måste du efter kapacitet göra en fysisk rörelse. En helig ceremoniplats heter ett Vi, den platsen får gärna ligga intill en källa, en bergsskreva eller en annan vacker plats. Ett altare heter ett Harg, en kultbyggnad ett Tempel. Ortsnamn som tex Ullevi betyder ”guden Ulls Vi”. Gris- och vildsvinskött, hästkött, öl och mjöd är heliga för oss asatroende.
Det gamla runalfabetet, den samgermanska runraden Futhark och även Uthark är heliga och ger positiv alternativt negativ kraft till det som skrivs.

Utdrag ur Adam av Bremen som skrev om blot i Svitjod, det gamla namnet på Sverige: ”Tor var den mäktigaste av dem och härskade över åska och blixt, vind och regn, solsken och gröda. Han var placerad i mitten med en spira i sin hand, och på hans sidor satt Oden, krigsguden, i full beväpning och Frej, freds- och kärleksguden, försedd med en väldig stående manslem. Alla de hedniska gudarna är tilldelade präster som frambär folkets offer. Om farsoter eller hungersnöd hotar offrar man till Tor, vid krig till Oden och vid bröllop till Frej.”

Många ortsnamn i Sverige har en koppling till Tor, då han är guden som skyddar hemmet, samt Frej eller Frö som han även kallades, då man önskade bördiga marker. Oden har knappt några orter uppkallade efter sig, man ville nog ha krigandet långt borta och inte i hemlandet. Bönen måste innehålla tre delar: Först tilltalar du guden vars uppmärksamhet du söker, och varför denne är den mest lämpade för just det tillfället; Sedan nämner du vad du ber om, och slutligen nämner du på vilket sätt du kompenserar guden. Tex: 1) Oden, Allfader, du som söker vishet, 2) Hjälp mig att lösa detta problem, 3) Se nu hur jag offrar en flaska champagne, tag emot denna gåva och dela denna måltid med mig.

Man kan be hemma varje dag eller vid vissa tillfällen, och man bör deltaga i blot, dvs offerceremonier.
Det finns 8 officiella blothögtider om året för asatroende, datumen varierar lite från år till år:

Jul, Vintersolståndet 21-23 december. Odens högtid. Man avger årslöfte.
Disablot, Början av februari. Diserna är kvinnliga gudaväsen.
Vårdagjämning, 20 Mars
Segerblot, sammanfaller med Valborgsmässoafton
Midsommar, Midsommarblot, Sommarsolståndet 21 Juni
Skördefest augusti-september.
Höstdagjämningen 23 september
Alvablot 1 november, sammanfaller med Allhelgona och den keltiska Samhain

Varför blotar man?

Inom asatron säger man att ”jag blotar Tor” eller ”jag blotar till Tor”, dvs jag ger kraft åt Tor. Man offrar materiella saker för att visa vördnad inför asagudarna och att man vill närma sig den imateriella världen, de gudomliga sanningarna och fullkomligheten. Vi enkla människor kan aldrig nå upp till gudarnas nivå men man kan komma högt genom att vara stark, modig, beskyddande, omtänksam, rättvis, skapa skönhet, musik, poesi, konst, film etc. Om du vill vara en hängiven asatroende, då ger du inte gudarna en skål med nötter utan då eldar du upp
din ferrari till gudarnas ära. Man ger efter förmåga och får efter behov. Man ska offra någonting man har råd med men som ändå svider lite i plånboken. Tio personer kan gå ihop och köpa en segelbåt som man offrar och eldar upp, då blir gudarna imponerade! Men om en fattiglapp offrar ett äpple är det lika mycket värt i gudarnas ögon.

Livets ceremonier

Man kan döpas genom vattenösning, gifta sig och begravas genom hedniska ceremonier.

Asatron är mänsklighetens framtid

Asatron gör andlighet och vetenskap kompatibla, även om många tror att andlighet och vetenskap är mutuellt exklusiva, dvs att man måste välja antingen det ena eller det andra. Däremot är asatroende tveksamt inställda till artificiell intelligens, då man blott skapar en omoralisk värdegrundslös gudalös maskin. Asatron är därför mänsklighetens framtid och räddning. Asatron är lämpad för en civilisation som vill uppnå lycka och fullkomlighet i sin hemvärld och samtidigt vill utforska sin omgivande rymd.

Om demokrati och yttrandefrihet.

Demokrati är heligt för oss asatroende. Asagudarna går till ting varje dag för att avgöra människornas öde. Orden landsting och tingsrätt är ett arv från denna heliga demokratidyrkan.

Havamal, Odens tal, vers 127:
Om ont du ser,
säg att ont det är,
ge ej din fiende fred.

Vi är för idealet ”Demokratisk Total Yttrandefrihet”, då det var lagstiftarens ursprungliga avsikt med grundlagen om yttrandefrihet. Enligt oss och alla som förespråkar demokrati kan demokrati endast finnas om det finns yttrandefrihet, och en total sådan. Vem som helst ska kunna säga vad som helst om vad eller vem som helst, utan att frukta repressalier eller att bli dömd. Det är tyvärr så att Saudiarabien lurat EU att utveckla lagen om hets mot folkgrupp och framförallt då det gäller islamofobi, som man sedan tvingat på sina medlemsstater, i utbyte mot att EU får köpa billig olja av Saudiarabien.

Lagen om yttrandefrihet är en grundlag. Lagen om hets mot folkgrupp är inte en grundlag, men den omintetgör ändå grundlagen om yttrandefrihet. Det är ett brott att uttrycka sig negativt om grupper av personer, vilket gör att du är en brottsling om du kritiserar hare krischna eller satanister. Denna lag sliter sönder vårat samhälle, och det är just dess syfte, av Saudiarabien. Slita sönder våra västerländska samhällen för att införa sharia. Det är den egentliga agendan med lagen om hets mot folkgrupp. Nu när denna lag gäller, och då vi följer lagen, måste vi ta ställning för lagen om hets mot folkgrupp och emot yttrandefrihet. Vi betraktar all kritik, nedsättande kommentarer och förlöjligande av asatron och asatroende som ett brott som polisanmäles. Att tex be asatroende att ta ställning för eller emot rasism eller extremism betraktas som asafobi och polisanmäles, på samma sätt som företrädare för muslimska
företrädare som av en journalist tillfrågas om de tar avstånd från extremism hävdar att det är en islamofobisk fråga.

Varför man ska rösta på Asatropartiet Yggdrasils Folk

Ibland kan det minsta steget vara det största i ens liv. Om du måste ta små myrsteg, gör det, men ta steget till asatron. Sök din väg till vår gemenskap, till våra förfäder, till vår värld, våga ta ansvaret att vara blivande förfader åt kommande generationer. Deltag i ett blot, besök ett samfund, och glöm inte att rösta på våra asagudar! Rösta på asagudarna för att du ledsnat på konsumtion. Rösta på asagudarna för att du tror på ett land fyllt av folklig kärlek och samhörighet. Rösta på os därför att du är orolig inför framtiden.

En tanke på “Plötsligt en TYRS dag – Nytt Asatroget

  1. Bästebroder, detta var underbar, underbar läsning! I am ALL in…Hel Odin for wisdom and knowledge! Hel Särimner for a way to stand up for the way of the Gods and Godesses! 🙂

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s