Medan ”Svensson” var bakfull och ville sova… DÅ öste Stefan Löfvén pengar över ALLAH och Jehova..

Mitt folk, det finns annat att bära i hand
än en bräddfull egyptisk gryta.
Det är bättre, den grytan rämnar itu,
än att levande hjärtat förrostar;
och intet folk får bli mer än du,
det är målet, vad än det kostar.

– Verner von Heidenstam, ur ”Åkallan och Löfte”

 

Den politiska situationen för vanliga medborgare i vårt land förvärras nästan dagligen. Visserligen hör svensk politik inte till huvudämnet för denna blogg, men bara därför att jag är Hedning, lever jag inte i ett elfenbenstorn eller någotslags Shangri-la, avskärmad från resten av det svenska samhället. I det hedniska har alltid legat ett ansvarstagande, och för en Asatrogen, är det fullständigt naturligt att försöka ta ansvar för sina medmänniskor, sitt samhälle och – i den mån man nu kan – vår nation. Och som vi sett, går de ständigt vidare utför här i ”Landet Löfvén”, ett land som hela tiden hotas av islamisering och mera Monoton Monoteism, medan välfärdsstaten och det sekulära samhället står inför en ständig kräftgång.

Orsakerna till varför det är så är också lätta att se, även om somliga vägrar att se själva symptomen, och inte accepterar sanningen, sådan den faktiskt är.

Teckning av Jan Erik Ander, svensk karikatyrtecknare

Humanisterna uppmärksammade Torsdagen 31 Oktober hur ett gravt odemokratiskt samfund som Jehovas Vittnen nu ska få över 3 miljoner kronor i statsbidrag årligen. Det gäller en aggressiv kristen sekt, som är känd för att vägra sina medlemmar blodtransfusioner, syssla med dörr-terror riktad emot andra medborgare och vägra att ställa upp för Sverige i tider av kris eller krig. Hur kan ett sådant samfund alls få statliga bidrag, när Humanisterna själva och alla Polyteistiska, toleranta religioner i Sverige hela tiden konsekvent nekas att få det, vilket enbart är till de fanatiska Monoteisternas fromma ? På vilken sida står Regeringen Löfvén ??

Liksom av en händelse har även Maria Ludvigsson, en av SvD:s ledarskribenter, skrivit om hur Regeringen Löfvén ensidigt stöder ”Studieförbundet Ibn Rushd” vars verksamhet bland annat består i att driva salafistiska koran-skolor, och försöka islamisera Sverige. Hon frågar sig hur det ens är möjligt, att Svensk Socialdemokrati i mer än tio år suttit och gett en sådan organisation bidrag, när dess förbindelser med det i alla andra länder – utom Sverige – terror-terror stämplade nätverket ”Det islamska brödraskapet” ändå är välkänt, så välkänt till och med att kända forskare på Försvarshögskolan gång på gång varnat för det.

Det här är ett ämne jag tagit upp även förra månaden. ”Hedniska Tankar leder, andra följer”. Man kan i anslutning till vad SvD nu vågar skriva också fråga sig, varför Regeringen Löfvén alls ger extrema religiösa rörelser bidrag. Är religion alls något som staten behöver sponsra ? Min hållning till fenomenet har hela tiden varit klart negativ. Jag har krävt en omedelbar nedläggning av SST, den mycket underliga sk ”Nämnden för Stöd till Trossamfund” och det står jag för. Denna myndighet slösar fortfarande bort mer än 86 miljoner årligen, och det är inte det enda bestickande faktum som kommit fram i veckan.

Maria Ludvigsson anser, i kraft av SvD:s traditionellt liberala ideologi, att statsbidrag inte är att föredra, och man kan ju också filosofera lite över varför denna idag fullständigt urartade S-märkta bidragsideologi alls växt fram. Statsbidrag förutsätter vanligen, att det finns något allmänt intresse, som myndigheterna ovillkorligen måste stödja, exempelvis för att värdefull infrastruktur i samhället annars faller bort, eller att någon typ av fel eller brist uppstår – som ett ökat missbruk, till exempel, eller minskad uthållighet och försvarsförmåga. Är religion alls ett sådant intresse, och skulle vårt samhälle alls förlora något på att organisationer typ Jehovas Vittnen eller Ibn Rushd försvann – för alltid ?

Snarast är det väl tvärtom. Hela samhället skulle vinna på, ifall sådana samfund omedelbart lade ned sin verksamhet. De har inget bevarandevärde, inget allmänintresse, för deras medlemmar uppgår inte ens till någon procent av det totala invånarantalet – men ändå fortsätter det hejdlösa slöseriet…

I veckan har det också framkommit hur Svenska Institutet – en annan myndighet med tvivelaktig verksamhet och budget – försökt locka fler och fler muslimska invandrare till just Sverige, vilket har skett bland annat genom att locka med fri sjukvård, och över 4500 kr i månaden till varje immigrantfamilj. Detta har väckt hård kritik från bland annat Moderaterna, som nu näst största oppositionsparti.  Detta är bara en del av den totala bilden. Sk ”Hemutrustningslån” på mer än 35 000 kronor per familj har systematiskt ”efterskänkts” och gått som kamouflerade bidrag. 97 % av de sk ”flyktingar” som tilläts invadera Sverige år 2015 lever fem år senare fortfarande på olika typer av frikostiga bidrag. Etniska svenskar diskrimineras rutinmässigt i bostadskön, liksom i vårdköerna i flera svenska kommuner. Med andra ord en öppet rasistisk politik, som Regeringen Löfvén aktivt står bakom.

Vad är syftet bakom allt detta ? Syftet är allenast ett: att skaffa samma gamla maktparti fler väljare, på de etniska svenskarnas bekostnad – och garantera att (S) sitter kvar i Regeringsställning, efter nästa val. I veckan har en tidigare okänd farmor i Malmö skrivit ett öppet brev till Stefan Löfvén personligen om bombdåden i Malmö, som hennes barnbarn drabbats av.  Löfvén, en person med ökänt sunkig människosyn – han tillåter ju att tusentals nyfödda opereras utan bedövning, helt döv och blind för även de minsta barnens lidande har naturligtvis inte svarat, och det är lätt att inse varför. Sveriges infödda befolkning tillhör inte hans väljare längre – han har bytt lojalitet, och det har flera andra myndigheter och myndighetspersoner också…

Så över till de mest uppenbara skandalerna, och tecken på rättsröta under den senaste veckan. De fem frigivna imamerna, gripna och satta i förvar av SÄPO i mer än ett halvår, men plötsligt försatta på fri fot, vilket Regeringen försökt motivera med allehanda svepskäl, halvsanningar och till och med lögner. Till och med Ebba Bush Thor och de sk ”Kristdemokraterna” (a contradiction in terms) kräver nu, att Regeringen tar tillbaka sitt felaktiga beslut.  Man påstår på högst oklara grunder, att Gävleimamen Abu Raad inte skulle kunna förpassas tillbaka till Egypten (där det politiska läget varit stabilt i flera år, och där antalet explosioner dagligen är mindre än i exempelvis Malmö) eftersom det ”inte går” att verkställa.

Vad är det som ”inte går” att verkställa, och vem eller vilka ligger bakom den slutsatsen, kantro ?

SvD redovisar idag också hur tiotusentals personer med kriminella intressen årligen tar sig in i Sverige via ”tillfälliga” personnummer, som Regeringen delat ut. Enligt gränspoliser, som SvD intervjuat, rör det sig inte bara om ”social turism” och utnyttjande av bidrags-systemet på falska grunder, utan också om grov kriminalitet och terrorism. Man har idag avslöjat, hur en av de imamer som frigavs på Regeringen Löfvéns order, redan svikit den ”anmälningsplikt” han skulle ha inför Polisen, och spårlöst försvunnit… Källor inom SÄPO har redan bekräftat detta faktum inför media – och vad var det jag sa, goda medborgare ?

Lika som bär ?

 

Slutligen har det idag också blivit känt hur den tidigare terror-dömde David Idrisson plötsligt släppts fri – på order av Regeringen. Han är de facto dömd för förberedelse till bombattentat, och har finansierat terror enligt tingsrättsdomen, samtidigt som han förvarat och samlat material till sprängladdningar – men nu är det återigen så att han mystiskt nog ”inte kan” förvisas till sitt ursprungsland, enligt vad man påstår. Hur kan det komma sig ??

I domen skrev tingsrätten bland annat:

Tingsrättens sammanvägda bevisbedömning resulterar i att det är styrkt att David Idrisson har skaffat, förvarat, transporterat och sammanställt 560 kg kalciumhypoklorit, 100 kg kaliumhydroxid och 50 liter svavelsyra 96 % med uppsåt att utföra en sprängning i Sverige i IS:s namn.

Varför skall en sådan person plötsligt släppas på fri fot, och varför görs det nu, strax före Julhandeln ? Verkar det ens tillrådligt eller klokt att göra så ??

Återigen kan vi fråga, vem eller vilka som ligger bakom. Kan Regeringen Löfvéns sk ”Samordningsminister ” Ibrahim Baylan möjligen svara på det – och då det är Gustav Adolf-Dagen idag – vad hände med den gamla ”Konungaförsäkrans” ord om att Regeringen skall ”styra riket med inländska män och inte utländska”

Vi ser redan vad som kommer att ske, kanhända redan före nyår, eller år 2020.

Vi kommer att få se ökad brottslighet. Fler attentat – oftast emot etniska svenskar som måltavla, men också emot andra grupper i samhället, som till exempel kanske de alltmer fåtaliga svenska judarna, som redan påståtts börja lämna landet. Vi kommer att få se mer kristna sekter, varianter på ”Jehovas”, Knutby-sekten, Thunberg-sekten eller andra.

Vi kommer att få se förföljelse emot enskilda, och de få, som ännu vågar sätta sig emot den rådande utvecklingen. På facebook, instagram, alla sociala media.

Domstolar och myndigheter har redan börjat agera till islamisternas fördel, och stöder Monoteismen.

 

Du som svensk har bara en chans, och det är aktivt civilmotstånd. Du kan låta hedna dig. Du kan göra som jag – medan det ännu finns tid.

Du kan undvika att handla i storstädernas shoppingcentrum, gallerior, stora köpcentra.

Du kan bojkotta IKEA, eller andra företag som öppet stöder sk ”Multikulturalism” eller Islamisering.

Du kan iaktta höjd sjukvårdsberedskap och ökad vaksamhet – för innan vår Nordiska Jul, finns en ökad risk att terrorn slår till…

Vi har en fördel via vårt lands geografi, och en relativt utspridd befolkning, som till 44 % är icke kristen och Hednisk.

Vi har ett sekulärt samhälle – så länge det nu varar – och en stark folkvilja, som till slut kanske inte accepterar sådana här Regeringar, utan röstar bort dem.

Vi har våra grannländer, var militära försvar kanske i slutändan visar sig starkare och kompetentare än vårt eget.

Vi har en framtid – utan ökad invandring, utan Monoteism, utan Islam, Utan kristendom.

LÅT HEDNA ER !!!

 

”Mache Kaputt, was euch Kaputt macht !”

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s