Today’s Special: ”Something VERY rotten… From the State of Denmark”

Jag har lagt märke någonting angående Konungariket Danmarks pass idag. Nu vet jag inte om ni också har lagt märke till just det, kära läsare eller läsarinnor, men det borde ni faktiskt göra. ”Den er fin med kompasset” som man säger i en gammal Dansk snapsvisa... Eller rättare sagt: ”Det er noget fejl med kompasset”

Danmarks Moraliska kompass, nämligen, måste peka väldigt väldigt fel när det gäller den sorts pass man delar ut till danska medborgare. För se här bara:

Nuförtiden är det väl INGET LAND och INGEN STAT i hela vida Världen som är så fullkomligt ociviliserad, och har så lite respekt för de mänskliga rättigheterna – närmare bestämt  artikel 18 i originalförklaringen från 1948, att man stämplar in religionen i folks pass, eller tvingar folk att tillhöra en viss religiös kategori, redan i själva medborgarpasset.

Så får man väl inte göra, utan att bryta emot artikel 18, och det på ett rätt flagrant eller uppenbart sätt ?

Under 1940-talet stämplade de grymma nazisterna – dessa onda hemskingar och hemska ondingar – in symbolen J i en viss kategori Tyska statsmedborgares pass, och vad den danska regeringen faktiskt g-ö-r emot sina medborgare i detta år – 2019 och inte 1936 – är faktiskt inte så mycket annorlunda.

Man har stämplat in en bild av kristus på korset i de danska passen, ungefär som om alla danskar tvångsmässigt skulle vara kristna. Är det rätt, tycker ni ?

Artikel 18 i sin helhet lyder:

artikel 18: ”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.”

Hur mycket ”rätt att byta tro” har man, om man tvångsmässigt tilldelas en kristen symbol i sitt danska pass ? Vad händer, om en dansk medborgare inte alls är kristen, och inte vill ha denna symbol som genast ”klassar” honom eller henne där ?? Danmark hade enligt Danska Wikipedia 5.806.081 invånare enligt den senaste befolkningsprognosen 2019, och av dem är bara 74,7 % medlemmar i den evangelisk-Lutheranska ”Folkekirken”, en korrupt organisation, som precis som den mycket märkliga ”Svenska” Kyrkan i Sverige hävdar att just den och bara den skulle ha någotslags konstig ”ensamrätt” på att representera precis alla danska medborgare i andligt hänseende, vilket förstås är bluff, och bryter emot artikel 18. Redan ”Svenska” Kyrkan bryter också emot artikel 18, tack vare sitt blotta namn, och namnval. Vore det fråga om ett ärligt och anständigt samfund, skulle det kalla sig för ”den evangelisk-Lutherska kyrkan i Sverige” istället, och inte försöka uppnå någotslags falsk och tillgjord ensamrätt på ordet ”svensk”.

Särskilt nu, då man påstår att de Nordiska länderna är ”multikulturella” och till och med ”multireligiösa” blir ju detta inte minst viktigt.

I Danmark finns numera också 5,5 % muslimer – en mycket mindre andel än i Sverige. Det finns kanske 0,8 % katoliker och inte ens 0,1 % judar varav merparten är sekulära och icke-troende, men däremot cirka 10 000 Asatroende, varav cirka 3000 medlemmar i det danska Ase- og Vanetrosamfundet. För 35 år sen var 91,6 % av danskarna med i ”Folkekirken” men Danmark blir allt mer och mer hedniskt, precis som Sverige. Hednandeprocessen har inte hunnit lika långt, men de danska hedningarna kan fröjda sig åt mer sammanhållning och bättre press.

Således finns det minst 18,9 % rena hedningar eller 1 097 349 hedniska personer i Danmark. Inte så många som i Sverige, visserligen, men en undersökning visar, att 48 % av alla danskar anser sig som icke-troende, så hedningarna är nog mer än 2,7 miljoner.

Och kanske vi kan göra en annan tolkning av de Danska passen, för se de rymmer en annan sanning också: I passet finns den här fjättrade kristusfiguren, bunden till händer och kropp. Han kommer från de två Jellinge-stenarna, som restes under Konung Gorm den Gamles tid, och Gorm var som alla vet inte kristen, ty Danmark kristnades först i hans sons, Harald Blåtands tid, om än ens då, för det tog flera hundra år att genomföra det. Först när Kung Harald satte stenar över sig själv, medan han ännu levde – på 980-talet – nämns det i runor, att han var ”den Harald, som lät göra danerna kristna” och det var inget att berömma sig över.

På baksidan av Gorms sten finns emellertid vad som verkar vara en hednisk grip, och den har inte armar eller ben bundna, som den kraftlöse vite krist. Meningen med Gorms monument är klar, och den meningen är, att Hedendomen och Asatron skall besegra den bundne kristus. Så kan man också tolka monumentet, fast inga kristna – som inte kan förstå hedendomens rätta väsen – har tolkat det så. Och på stenen står följande runtext: Gōrmʀ kunungʀ gærði kumbl þǿsi æft Þōrvē, kunu sīna, Danmarkaʀ bōt.

Med andra ord: Gorm Konungen gjorde detta kummel efter Thyra, sin hustru, Danmarks bot.

Tyra Danabot, Danmarks rädderska i nöden. Och – har alla forskare sagt – detta är första gången, Danmark alls nämns i en historisk urkund – så därför sitter nu den bundne och fjättrade Vite Krist – jämför med Asatrons berättelse om den fjättrade Loke, som ligger säkert fastkedjad intill Ragnarök – i alla danska pass.

Det är på sitt sätt en stor seger för Hedendomen, som ni märkeräven om man inte ska, inte kan och inte borde få tvinga på folk en viss religion via stämplar i pass.

Den tiden borde vara förbi på vår planet, när man gjorde sådant – tycker inte ni också det ?

Fin liten scen ur ”Riget” av Lars von Trier… ”Bah ! Danmark…utskitet av kalk och vatten…”

Nya detonationer i Landet Löfvén…

Kanhända åstadkommer denna blogg äntligen något, kanhända inte. SvD, vårt kära Dagblad – fortfarande den näst största morgontidningen i Landet Löfvén eller det som en gång var Sverige, rapporterar idag om de över hundrasjuttio detonationer från ”hemmagjorda” bomber och sprängladdningar, som drabbat oss som lever här under det senaste året. Som bekant har ett tiotal av de största terroristerna – samtliga invandrade muslimer efter vad det ser ut – nu släppts av Säkerhetspolisen, på order från Regeringen Löfven. Alltsammans lagom till Julen, och därmed Julhandeln och Julmarknaderna. Tänk själva efter vad som nu kan komma att hända – goda medborgare – för det är ni väl ?

Och Migrationsdomstolen har så dömt, att de ”inte kan” återvisas till sina hemländer, har vi fått veta. Låt oss så se efter, vem eller vilka det är som ligger bakom dessa beslut – men för den skull får vi inte gå händelserna i förväg. Sanningen kommer nog fram till slut i alla fall, och då blir det kanhända inte lätt för Centern eller Miljöpartiet, det svansdingel som nu styr själva hundens huvud, om ni förstår vad jag menar..

Idag lades ännu en terrorutredning ned, mot ännu en invandrad utlänning. Denna gång skall det ha rört sig om en person från Kazakstan, som på grund av en spelskuld blivit ”tvingad” av andra Kazaker i hemlandet att köra på etniska svenskar och andra på Stortorget i Östersund, har vi fått veta. Och givetvis frikände Östersunds Tingsrätt mannen, som ju ”saknade uppsåt” efter vad man säger. Hur eller på vilket sätt han stod under tvång, bara därför att han hotats av personer som befann sig flera tusentals kilometer bort, och inte ens satt i den aktuella bilen, kan man ju undra över… Verkar det alls som en sannolik förklaring ? Men, nåja – alla sakomständigheter i just det tragiska fallet – en stackars ensam Kazak som alltså skulle ha blivit tvingad till terrorism mot sin vilja, men egentligen stod åtalad för stämpling eller med andra ord förberedelse till terror-brott (hur pass mycket tvång var nu med i bilden, då han av allt att döma under lång tid planerade något sådant) – har inte bekantgjorts via vår statstelevision, eller andra media vars oförvitlighet ju är välkänd.

Stämningsbild från trappuppgång i Malmö, Allhelgonadagen 2019. Finstämt och ”kulturellt berikande” eller hur ?

Tove Lifvendal, denna saklighetens banérförerska, och tillika Ledarskibent i SvD – påminner oss alla idag – klarsynt som få – att BRÅ, Brottsförebyggande Rådet – en av Regeringen Löfvéns egna sektormyndighter – avslöjat att bara 10 % eller färre av de många bombdåden i Sverige alls blir uppklarade, nuförtiden. Hon nämner att det mellan Januari och September 2019 detonerade 172 bomber och granater i Sverige – lika mycket som var ”Landet Löfvéns” skörd under 2018 – och det är nog inte så att det hela bara beror på att ”anmälningsbenägenheten har ökat som våra Socialakrobater i ledande ställning säger. ”Demokrater” kan vi ju inte längre kalla dem, när de inte ens hjälper sitt eget folk och land – så vilket ord ska vi använda ?

”Sveriges situation saknar motstycke” i hela Västvärlden, säger Tove Lifvendahl, och citerar därmed självaste Rikspolischefen Vad hon inte nämner, däremot, är att inte bara bombdådens uppklarningsprocent är så låg som nu. Alla andra våldsbrott, inklusive riktigt grova gruppvåldtäkter och allt annat, visar en ännu lägre uppklarningsprocent. Läs själva BRÅ:s rapporter, får ni se ! 7 % är siffran för i år. Ungefär var fjortonde bombdåd, var fjortonde mord (eller ”skjutning” som man numera skriver i media, trots att det är mord, dråp eller mordförsök det rör sig om – enligt den ”newspeak” som SVT lanserat) eller var fjortonde våldtäkt blir alltså uppklarad, och anmälningsbenägenheten sjunker, konstaterar Fru Lifvendahl, det är inte alls så att den stiger, trots att man försöker lura i oss alla ”fake news” om det motsatta förhållandet.

Allt fler och fler medborgare i vårt land faller offer för bombvåldet, eftersom de begått ett fruktansvärt fel.Being Swedish in the wrong place and at the wrong time”.

Bomber och Granater !” Det ökande våldet emot etniska svenskar kan bli en fråga med POLITISK SPRÄNGKRAFT inför nästa val, skrivs det…

Polisen ”läckte” idag en övervakningsfilm från ett bombdåd i Universitetsstaden Lund från i September, där en 23-årig studentska berövades synen. På Aftonbladets lilla videosnutt kan ni se hur hennes kropp kastas i gatan som en våt disktrasa, men det syns inte hur glassplittren sliter sönder hennes ansikte. Man vädjar nu om ökad vaksamhet och hjälp från allmänheten för att kunna lösa detta fall, och många många andra.

Vad sade jag om Julhandeln och Julmarknaderna, så sent som igår ?

Minns vad som har hänt i Strassbourg och Berlin, tidigare år. Minns vem eller vilka som var gärningsmännen då, och minns att det var vanliga människor som ni och jag – alltså oskyldiga och obeväpnade civila – som var offren.

Ja, vaksamhet – och höjd sjukvårdsberedskap(SVT berättar idag om hur 250 läkare och 350 undersköterskor sagts upp, enbart på Karolinska Sjukhuset i Stockholm) är av nöden.

Om ni som jag är fd plutonssjukvårdare, kanske ni har kvar gammal materiel därhemma, och sjukvårdsväskan packad. Nästa gång kan ni ju ta med den om ni nödvändigtvis måste åka till innerstan, där ni kanske rätt så omgående får tillfälle att förkovra er i amatörkirurgins ädla konst – för ni vill väl hjälpa era medmänniskor  ? – hoppas jag

Kom ihåg att det är föga chans för att Polisen eller myndigheterna alls hjälper er, ifall ni råkar ut för något otrevligt nu såhär strax före Jul, även om vi kanske inte skall bli alarmister. Sverige har ju haft väldig tur förr…. Hur länge kan den ”turen” hålla i sig, tror ni… Kommer alla ”sprängningar” i framtiden – saker som media nu också normaliserar, för man kallar det ju ”sprängningar” och inte bomber, ungefär som om det vore fråga om ”grundläggningsarbeten” för ett nytt slags samhälle – och det är det ju kanske på sitt sätt – bara bli små, relativt oskyldiga ”termos-bomber” med ammoniumnitrat från hönsgödsel och lite dieselolja, tror ni ?

Eller kommer här något grövre, när man väl tar åt sig av expertisens tips, eller lite vapenträning från ”återvändarna” som ju bara måste återvända just hit från sina drömmars Syrien, och gå från Ökenkalifatet till nya små Kalifat i den svenska förorten..

Fast förlåt förlåt (mössan i hand och bocka bocka bocka – sådan är den ”svenska” attityden inför allt utländskt) jag kanske överdrev, javisst så ofint av mig..

 

”Minnes I Taimour Abdelwahad ?” (Hur gick det för honom, förresten…)

Vem är ofin, egentligen ? Att komma med Politiskt Inkorrekta och avsiktligt provokativa uttalanden som mina är en sak, att slita söder sina medmänniskors kroppar med metallsplitter och sprängämne en helt annan, och jag skulle vilja hävda att det faktiskt är  så mycket värre, än om någon liten blyg viol till ”Vänsterbliven” eller efterbliven idiot till människa blivit ”kränkt” i sina dyrbara små känslor inför allt det mångkulturella. Låter mina påpekanden alarmistiska, så är det bara för att jag vill mina medmänniskor väl.

Mycket kan hända i ”Landet Löfvén” nuförtiden, detta nya ”spännande” och Mångkulturella rike, där vi alla känner oss så berikade av alla som kommit hit och tillfört så mycket till vårt samhälle. Tack för att ni valde just Sverige” förutses vi ju alla ropa, i en folkhemsk extas, medan det lilla som finns kvar av Folkhemmet faktiskt blir allt hemskare och hemskare. En gång var det ett hem för vårt eget folk, men nu vet vi alla, vem eller vilka det är som gjort sig hemmastadda här, och vem det är som man ”inte kan” utvisa – för det vore ju såå inhumant, ja såå inhumant emot de som redan planerat, finansierat, förberett och ”stämplat” för någonting..

Folkligt civilmotstånd, säger jag er. Folkligt civilmotstånd emot Monoteismen på alla plan, i alla samhällsklasser, i alla sammanhang. Inte en enda Monoteist till i media, predikstolen, i myndigheternas fina salonger, på tv eller i morgonsoffan. Ut med dem – ut med dem allesammans !

”Mache kaputt, was euch Kaputt macht”

Tänk bara om alla våra ”bombmän” och kriminella snorungar kunde välja RÄTT MÅLTAVLA !! Krig åt palatsen, fred åt stugorna…