SvD, ER och ”Galna Greta ” – del 2: ”Det stora barnkorståget – och dess MISSLYCKANDE”

Att diverse kristna fanatiker försökt samla ihop barn från alla världens hörn och så drilla dem till ”ideologiska soldater” eller lydiga robotar, är inget nytt. Redan på 1200-talet fanns ”Det stora barnkorståget” eller ett fall av kristen masshysteri och allehanda förutspåelser om Jordens Undergång (historikerna tror nu att det var två liknande hysteriska mobbar, inte en..) som orsakade mer än 30 000 barns död, och att en hel del av dem blev sålda som slavar…

Idag har vi fått ”Galna Greta” och en ny fanatisk terror-grupp vid namn ER eller Extinction Rebellion istället. SvD rapporterade igår om hur flera av denna rörelses medlemmar svälter sig till döds utanför det svenska Riksdagshuset, en uppvisning i rent självskade-beteende som inte lär åstadkomma något, och inte imponera på någon, men som stärker de ”redan frälstas” obehagliga fanatism. ER-rörelsen har som mål att ta bort demokratin och störta det parlamentariska systemet i vårt land, vilket de säger rent ut.

De tycker också att man skall införa en ”Världsregering” och att alla personer som av någon anledning inte vill tycka som just precis dem i Miljöfrågor, eller andra frågor, ska tystas, överröstas och förödmjukas med ”skam” och liknande ting – ett rent kristet synda- och strafftänkande, med andra ord. 

Visserligen vore det EJ HUMANT, men för hela Världens skull kanske det är bättre, om de här galningarna faktiskt svälter ihjäl av brist på uppmuntran…

En av rörelsens grundare – vars intima samarbete med Galna Greta Thunberg är välkänt – har igår förnekat den nazistiska förintelsen, till förmån för sin egen planerade förintelse av hela människosläktet, något som undergångs-sekten ER hoppas ska komma snart… De totalitära tendenserna känns igen – för vad det här handlar om, är en totalitär ideologi, precis som i islam eller kristendomen. Man tror att ”den enda läran” ska segra, och de som inte genast ansluter sig, skall brinna i helvetets eld…

Också under Maoismens 70-tal och Kulturrevolutionen lurade man barn, och indoktrinerade dem till angiveri mot sina egna föräldrar, för att de skulle känna ”skam” för att inte vara rätt-tänkande nog, och så vidare och så vidare… metoderna känns igen – jämför med Greta Thunberg…

 

Det svenska Miljöpartiet föreslog nyligen en skattebonus till de som bygger om bilar till etanoldrift, samtidigt som det idag blev känt, att EU kommer höja etanolskatten i Sverige så mycket, att en liter etanol kommer att kosta mer än 20 kronor.  Som vanligt skjuter denna påstådda ”Miljörörelse” sig själva i foten, och vet inte alls vad den pysslar med…

Tidigare i höst försökte ER:s representanter i England avsiktligt sabotera Londons eldrivna tåg och kollektivtrafik, bara för att de inte fick igenom sina krav. Tydligen tror dessa idioter, att resten av samhället skall lämna över all makt åt dem, och att den kommande ”Världsregeringen” ska tillträda på detta sätt. Verkar det ens som en framkomlig väg ?

Och vad är egentligen effekterna av långtgående kollektivtrafik-sabotage emot just eldrivna tåg ? Den enda effekten blir ju rimligen, att allmänheten går över till bilpendling eller busstrafik istället, och därmed orsakas MER koldioxidutsläpp och inte mindre – vilket var just det som terroristerna sade sig vilja motverka

För egen del tycker jag såsom Hedning ungefär samma som Winston Churchill, på sin tid. Demokrati må vara ett ruttet system, men man har redan provat de andra alternativ som finns, och de var ännu värre..

Till och med SvD och den svenska journalistkåren – vilka som bekant inte är några ”raketforskare” har nu insett inkonsekvensen i detta slag av rörelser. Igår lär det ha blivit känt att världens alla producenter av fossila bränslen planerar att öka sin energiproduktion, och inte alls minska den; vilket i sin tur gör att FN:s alltför orealistiska ”klimatmål” inte alls kan uppnås. Därmed faller hela Thunberg-sektens argumentation till marken, för vad händer om Världen nu inte går under, som dessa dårfinkar hade hoppats ?

SvD:s Johanna Möllerström påpekar idag klarsynt att internationella sanktioner emot Indien och Kina, samt massiv kärnkraftsutbyggnad i dessa länder, faktiskt vore det mest realistiska alternativet, ifall man nu verkligen skulle åstadkomma någon väsentlig CO-2 minskning. Att alla världens ledare, Kinas Kommunistparti, Mr Trump och Gospodin Putin, Nordkoreas ledare och allihop skulle gripas av någotslags svårartad ”Vi sätter oss i ringen” mentalitet, helt plötsligt, och svassande och bugande skulle överlämna nycklarna till sina vapenarsenaler och alltihop till Greta Thunberg – detta mentalsjuka barn, med tretton diagnoser lär nog inte hända, det inser vi allihop.

”Det stora barnkorståget” – Målet är att framkalla MASSHYSTERI – som på medeltiden… Helvetes-hot och Undergångs-visioner, ”känslotänk” istället för fakta…

Det senaste idag är att kvällstidningar i Sverige på allvar hävdar att Greta Thunberg skulle vara ”en tidsresenär från framtiden”, eftersom sekt-medlemmar skrivit detta i sociala media, och publicerat olika former av ”fake news” som ”bevis”. Nyss skulle Påven och Sveriges ärke-biskop gemensamt utnämna henne till Jesus, och för Thunberg-sektens galenskap, finns tydligen ingen övre gräns..

Det har också kommit fram, att de ”11 000 berömda och seriösa klimatforskare” som skulle ha skrivit under det upprop, Thunberg-sekten baserar mycket av sin sjuka gallimattias på, i själva verket varit doktorander, enkla sjukhusvaktmästare eller forskarstudenter i helt andra ämnen – och bland undertecknarna fanns också Musse Pigg – från ”The Mickey Mouse institute for the blind” – i USA någonstans…

Hur länge ska Thunberg-sekten få fortsätta med all sin ”Mickey Mouse Business” ? Hur länge ??

TROR du verkligen på ”Det stora Barnkorståget” ? – Det gör inte jag….

Om moral och traditioner, och vad är en ”sed” ?

I anslutning till vad jag skrev igår om det slags förvridna PK-tänk som en del människor numera presterar, och som går ut på att precis allting skall påstås vara ”sed”, eller ”tradition” eller till och med ”fornt” när de bara hittat på det själva och gripit det hela ur tomma luften, vill jag återigen bara säga, att det aldrig någonsin varit ”sed” för mig att göra så. Respekterar man andra människors traditioner, åsikter och kultur – inklusive den kulturkrets man själv representerar, fogar man sig också i denna allmänmänskliga grundregel, och förstör inte vad många släktled och generationer varit med och skapat, genomlevt eller byggt.

 

I och för sig anser jag mig inte vara någon expert på just moralfilosofi, och jag har aldrig – mig veterligen – sagt att just min egen moral eller eventuella avsaknad därav skulle vara bättre än någon annans, och därför överlägsen. Men – i alla fall – ”sed” står för något som är en tom, mekanisk upprepning, något som man gör utan att ens förstå varför, och utan att man känner eller förstår detta vanemässigt styrda beteendes innebörd, mening eller ursprung. Det – mer än något annat – är vad en ”sed” är – i alla fall för de flesta svenskar.

Med ordet ”Tradition” menar vi något som är traderat, dvs överlämnat i flera släktled, och därmed är det ingen nyskapelse, inget ”hitte på” utan något som verkligen har prövats och utvecklats under tidens gång. Så är det också med en levande tro, eller det vi kallar en inre övertygelse. Ordet ”tro” har i sig samma ursprung som det tyska ”Treue” eller trofasthet, förmågan att kunna hålla sina löften och eder, som i det tyvärr missbrukade uttrycket ”Meine Ehre Heisst Treue”. Också ordet True, som i truth på engelska, har samma upphov som det Nordiska ”Tro” eller Trua på modern isländska och norröna. Verklig Tro är själva den direkta motsatsen och anti-tesen till en ”sed”, för en tro byggs alltid på en mening, och är något som man väljer med viljan, inte bara en tom efterapning, som själva ”seden” eller kanske den förbannade oseden, vilken i dessa dagar är betydligt vanligare, och väl utövas av många.

Islänningarna, vars trofasthet är stor, och på många sätt är ett bättre folk än de nutida svenskarna, säger ”trua” men aldrig ”trua á” eller tro något, därför att detta ”på” är en onödig abstraktion. Oavsett om du säger ”tro gud” (och menar den kristne guden) eller ”Jag tror Tor och Oden” så sviker du faktiskt dina gudar om du säger så, för redan detta ”på” förvandlar dem till något abstrakt, något hypotetiskt, något utanför den existerande verkligheten, och då är du inte riktigt ärlig i din tro.

Man säger ännu ”tro mig” på svenska, utan onödig abstraktion, och däri ligger kanske ett litet moralfilosofiskt mysterium.

Tanken att allt försämras, och att människornas moral skulle bli sämre och sämre är förstås inget nytt. Den fanns redan i Hesoidos ”Verk och Dagar” – en av de första moralfilosofier och framställningar av religiösa bruk vi alls känner. Hesoidos var i sin tur påverkad av det vediska tänkandet i Indien, redan sådär 1500 år före någon påstådd kristus, och hans tanke om en mänsklig guldålder, följd av silveråldern, heroismens kopparålder och så till sist järnets tid, då människorna uppreser sig emot varandra, och våld, kaos och allmän anarki härskar, skiljer sig inte från hinduismens Kali Yuga, eller tanken på ett förfallets tidsålder, som också den hyperaggressiva Thunberg-sekten och de kristna undergångsprofeterna nuförtiden lallar och mässar om.

Själv är jag hedning, och jag tror inte – på – sånt där. Mänskligheten är mycket bättre än sitt rykte, och den innehåller dagrar, såväl som skuggor. Vi är inte bättre nu än förr, och inte särskilt sämre heller. Det är just därför begrepp som ”sed” eller ett papegojmässigt hyllande av det förment ”forna” är fullständigt onödigt. Vad som är förment moraliskt eller omoraliskt, däremot är ibland svårt att avgöra – och om ni inte tror mig när jag säger det, studera den nuvarande debatten om institutionaliserad dödshjälp, där en del tycker att svenska pensionärer får mörda sina hustrur med statens bifall, ty då sparar man ju pengar åt de ”nyanlända”. Och den som har – skall varda givet – enligt de kristna…

Hávamáls moral, däremot, är en helt annan. Där talas inte om ont eller gott, eller om moralfilosofi i högst allmänna termer – begreppet dygd, eller det norska dugnad, alltså att heta duga, eller göra vad som är tillräckligt eller bra nog för stunden, är en riktigare och sannare moral än att dela in allt i ont eller gott, eller att ständigt tro att den egna moralen skulle vara överlägsen. En kristen jag resonerade med på en debattsida igår, skrev i en debatt angående rasism och fördomar att:

En muslims religion är underlägen en Kristen eftersom den inte delar vår värdegrund.

Detta uttalande – som fick mig att falla ur kontorsstolen och vrida mig i skrattkramp på golvet – borde bli klassiskt, för det är ett glasklart exempel på självförvållad fördumning lika allvarligt och gravt som någonsin ”fornsedarnas” och andra meningslösa svärmare, som inte ens vet vad de själva håller på med…

”Jag såg det inte komma” sa Chefen Fylle-Stefan…

”Sådan är Monoteismen” frestas jag att utbrista, och snarare än att resonera i termer av ont eller gott, rätt eller fel resonerar jag – som god Odinist – i termer av klokhet, kontra dumska.

Och Hávamál säger: ”Det ska vi finna, om nogsamt vi själva oss granska / att ingen är fri från fel / Men ingen man så usel / att han till intet duger…”

Återigen, ifall vi låter dugligheten avgöra, ser vi också till sist vad som är rätt; och så löser det sig kanske med såväl moralfilosofin som regeringsbestyren. Det kategoriska imperativet, ni vet det som Immanuel Kant tyckte sig se, samt min egen kritik av det moralbegreppet spar jag däremot till en annan dag.. och därmed återvänder jag till flödet av nyheter, eller Adiafora.