En syn från Torsburgen, Ministrar, Ryssar, Oligarker…

Så har ännu några dygn förflutit i mitt garanterat hedniska universum. I Världen runtomkring har män dött och barn fötts. Kärringar har sysslat med Kärringträtor, och de svinaktiga människorna har intrigerat emot de hederliga. Dock skall denna jord, enkannerligen Midgård, inte gå under för dessa enstaka gnällkärringars och Galna Gretors skull. Ty framför oss står Särimner, inuti oss marscherar Särimner och bakom oss följer alla de inkarnationer utav honom, som har uppstått sedan tidernas morgon, och intill femte och sjätte led, om också vi har blotta intet på flankerna.

Därför säger jag nu till er: Stå upp som inför fanan, Stå upp som inför Frej allsmäktig. Stå upp som inför alla hedna gudar och makter, de av er som sannerligen är ludna.

Mina tankar är med er, om än jag digresserar ånyo.

Osökt kommer mina tankar att vandra hän till dagens predikotext, som blir hämtad från ”Gotlands Sällsamheter”, samma Gotland som jag och en sällsynt fd Minister just fått anledning att i samspråk beröra. Alltnog, i boken ”Gotlands Sällsamheter” av Bengt G Söderberg, ISBN 91 29 44939 står det på sidan 163 nämnt om Torsburgen, hur en enkel bonde på 1800-talet vågade sig in i ”Svartstääu” eller ”Den svarta stian” – en av de många grottor och håligheter, som är belägna vid klinten i den enorma, mer än kilometervida klippans nordvästra hörn.

Är detta ingången till en av Tors salar ? Tor observerades faktiskt därinne, så sent som på 1860-talet

Och detta blir min predikotext för dagen, för när bonden väl gått in där, fann han som en hemlig dörr i klippan, och gick genom en lång gång in till en kammare, där han såg Tor själv sitta och skriva vid ett skrivbord av sten, och på bordet bredvid honom låg Tors Hammare. När bonden hade fått se allt detta, skyndade han förskräckt därifrån, rädd för det ögonblick, när Tor skulle greppa själva hammaren. Det är något att tänka på, i dessa tider när ”fornsedare” och andra försöker missbruka den symbolen – ett ämne jag skall återvända till under de kommande dagarna.

Jag noterar nu över 250 olika läsare och mer än 420 besök på den här bloggen för fjärde dagen i rad – jag undrar just varför detta intresse har utbrutit… Till och med mina gamla läsare i Ryssland och Ukraina har hört av sig igen, och jag måste säga att jag gillar dem bättre än somliga Asatrogna amerikaner, eller för den delen de flesta av mina landsmän, som för det mesta inte är såpass pålitliga de heller – utom de äkta 80 % av dem. Men, till mina trogna läsare utrikes, en hälsning i och med detta..

 

Я верю вам, русские, вы очень верно следите за мной, читая все, что я пишу за несколько лет. Будьте уверены, что однажды вы будете щедро вознаграждены за ваш напряженный труд, возможно, моим правительством или даже вашим собственным …

Написанный гетманом Серимнером, атаманом атомов в окружении всей его родсины

(Texten lyder, i svensk översättning:  ”Jag litar på er,  mina ryska läsare ! Ni har följt mig ytterst troget, och läst allt jag skrivit i flera år. Var säkra på att ni en dag kommer att bli rikt belönade för ert hårda arbete, kanske av min Regering, eller till och med av er egen…”

Skrivet av hetman Särimner, atamanernas ataman, i direkt närvaro av hela hans Rodsina och Stora Här.

”Подхрюкивают”– We are a Nation State – This is the State of our Nation !