Välkomna till ett nytt HEDNISKT Decennium….

Nu kan sanningen inte döljas längre. De kristna har försökt förtiga det, stoppa undan och gömma fakta under många år.  Men Hedendomen går emot en klar seger, och till och med kristna dagstidningar som ”Dagen” och den så kallade ”Svenska” Kyrkan (alltså den Evangelisk-Lutheranska kyrkan i Sverige, för så bör den rätteligen kallas) har faktiskt erkänt det redan. Mer än en miljon kristna väntas försvinna från vårt land innan detta decennium som vi nu är inne i – alltså tjugohundratjugotalet – är slut.

Vi hedningar har redan vunnit, för utvecklingen är som vi skall se helt ofrånkomlig, och dikteras av befolkningsmässiga faktorer, som det inte går att ändra. Innan 2029 kommer det Hedniska Skiftet, eller den tidpunkt, när ”Svenska” Kyrkans medlemstal ligger under 50 % av befolkningen att inträffa. Kanske kommer det så tidigt som 2025, kanske ännu tidigare. År 2000 – året då Statskyrkan upplöstes, och det första året på minst 700 år som verklig religionsfrihet infördes för oss svenskar, var 88 % med i den påstått ”Svenska” kyrkan, som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, och dessutom inte hör hemma här, eftersom den representerar en totalitär ideologi från Mellersta Östern.

Stunden rycker allt närmare – Snart krossas den skändliga… ”écrasez l’infâme” sa redan Voltaire…

I slutet av 2018 var bara 57,7 % av befolkningen i vårt land med i samma kyrka, och de kristnas antal har alltså minskat med över trettio procent på bara tjugo år.

Detta går inte att förneka. Det är fakta, och snart går inte faktum att dölja längre. Hedendomen och Polyteismen kommer att segra, och Asatron är Sveriges snabbast växande religion. Du som läser detta kan tycka vad du vill om den saken. Kanhända betraktar du samhällsutvecklingen ur ett negativt perspektiv, kanske ur ett positivt, men du kan inte vara likgiltig för vad som håller på att hända, och vad som kommer att vara ett faktum innan detta nya decennium är slut. Den hedniska rörelsen i vårt land står fast vid sitt överordnade mål, och det är att reducera kristendom, islam och alla andra Totalitära system och Monoteistiska religioner till under 10 % av den svenska befolkningen.

I och med att vi nu snart kommer att representera majoriteten i vårt land, tror jag det måste till en rejäl attitydförändring hos dessa kristna, om de alls skall vara kvar och bedriva sin fördärvliga verksamhet mitt inne bland alla oss andra. De måste förstå, att nu är det inte deras åsikter eller deras lära som går först – utan det är vi hedningar som har makten i samhället och som driver hela samhällsutvecklingen. De har ingen som helst rätt att hävda någotslags monopolställning över svenskarna i andligt hänseende, utan de måste faktiskt ta skeden i vacker hand och acceptera, att de bara är ett alternativ eller ett samfund bland flera olika, konkurrerande livsval och religioner.

Därmed har vi också infört Polyteismen på bred front i Sverige, vilket är en konsekvens av religionsfriheten, demokratin och det sekulära samhället.

Du kan inte säga eller omfatta ordet polyteism, utan att också vara demokrat. Och utan demokrati, ingen Polyteism.

RES DIG – och gör dig FRI – Inte en man, inte ett enda öre till Monoteismen !

Sista december förra året fanns det 10 230 188 människor i vårt land, enligt SCB:s beräkningar. Den siffran omfattar inte alla de tusentals personer som finns här illegalt, och som inte ska vara i det här landet. Befolkningen fortsätter att skena iväg helt okontrollerat, och ökar varje år med minst 1 %. Så kan det inte fortsätta. Det är inte ekologiskt eller ens ekonomiskt hållbart, och en hel del personer, som invandrat hit måste antagligen lämna Sverige innan detta decennium är slut. Befolkningen sista December 2019 kan sättas till 10 328 257 personer, förutsatt att vi tror att befolkningsökningen i December (som man ännu inte har några preliminära siffror på) var densamma som i December förra året.

Sista December 2018 hade den sk ”Svenska” Kyrkan 5 904 880 medlemmar, men under 2019 dog 88 834 personer (om vi antar att dödligheten i Decembermånaden var ungefär som 2018). Man vet, att bara 77,6 % av de avlidna år 2018 var medlemmar i ”Svenska” Kyrkan, och det har antagligen inte förändrats under 2019. Detta innebär att de kristna i landet blev 68 935 personer mindre.

Samtidigt utför dessa omoraliska kristna och deras groteska samfund en ohygglig, närmast medeltida rit, kallad ”dop”. Det är ett övergrepp emot individens fri- och rättigheter, som de skändligt nog utövar främst emot spädbarn, som de kollektivansluter rakt in i deras ”kyrka”, trots att dessa mycket grova kränkningar av barnen borde vara förbjudna i svensk lag.

ALDRIG I LIVET ska du ”döpa” dina barn !

Flera organisationer som arbetar med Människorättsfrågor i vårt land har protesterat emot de här kristna tvångsfasonerna, och lyckligtvis har majoriteten ibland Sveriges nyblivna föräldrar numer tagit avstånd från de här barbariska övergreppen, som ibland även innefattar manlig omskärelse, blodiga operationer i barnens underliv helt utan bedövning, och andra grymheter i den stilen. Man kan beräkna att det föddes 114 857 personer i Sverige år 2019. Men bara 40,6 % av dem utsattes för Monoteisternas fruktansvärda övergrepp, och ständiga kränkningar.

Man har tvingat tiotusentals mycket små och späda barn i vårt land att anta en religion, de själva aldrig någonsin valt. Detta kan inte accepteras i ett fritt eller öppet samhälle, och de kristnas företrädare borde verkligen skämmas, från den sk ”Ärkebiskopen” och vidare nedåt.

Alltnog, detta gav dessvärre 46 607 personer som tvingats bli kristna, trots att de själva aldrig någonsin valt det, utan blivit påtvingade alltsammans. Det gäller nu att noga tillse, att dessa stackars barn inte blir utsatta för mer kristen indoktrinering i skolan eller det övriga samhället, och att vi kan förbereda dem för ett moget beslut. Det är allas vårt gemensamma ansvar, och vi kan inte springa undan eller ”mörka” ifrån det.  Detta gav en populationsmässig kvot, som man brukar kalla det – på 22 238 kristna färre

Utöver det lät dessutom 59 044 personer HEDNA SIG förra året, och vägar numera att ha något med den ”Svenska” Kyrkan att göra – ett klokt och modigt beslut, som gör att var och en av dem kan spara mer än en miljon i reda pengar – för så mycket tvingas varje svensk och svenska ge till den kristna förtryckarapparaten, och så kan vi ju inte ha det..

 

 

Tråkigt nog lät också 8 616 mindre begåvade medborgare sig dompteras och förslavas under den Monoteistiske ”herren” eller deras slavägare. Det är både ynkligt och löjligt att våra landsmän skall behöva förnedras så, och i framtiden får vi Hedningar verkligen se till att få ett stopp på det, genom mission och på andra sätt. Men i alla fall – minst 50 478 personer ingår i den frivilliga hednandekvoten, och detta sammantaget med populationskvoten gör att de kristnas antal nu sjunkit med minst 72 713 personer.

Den svenska befolkningen formligen ”hoppar strömhopp” från den kristna kyrkan. Nästan ingen – utom de kristna själva – vill ha den här i landet, och det är inte svårt att hitta anledningar till varför det är så – det skall jag återkomma till nedan.

Enligt ”Dagen” och ”Svenska” Kyrkan kan det dessutom vara långt över 60 000 personer som gick ur förra året, och sparade massor av pengar till sig själva och sina familjer. Du kan också göra dig fri, och öka ditt ekonomiska oberoende på samma gång – ifall du nu inte redan gjort det.

Det innebär, att de nu som högst kan ha 5 832 117 medlemmar kvar – och det gör 56,5 % av en befolkning på 10 328 257 miljoner.

Detta är fakta. Detta kan ingen förneka.

Hedningarnas andel av befolkningen är nu minst 43,5 %. Den har vuxit med minst 1,2 % förra året, och även om det funnits år då hednandet gått än fortare, är de kristnas totala förlust ofrånkomlig, och så gott som säker. Vi kommer att segra, eftersom det hedniska skiftet inträffar ungefär 2025, hur man än räknar.

Då kommer vi vara över 50 % av befolkningen, och då kommer stora förändringar inledas i vårt samhälle. ”The boot is on the other foot” skulle vi kunna säga.

Vår tid ska komma.

Vårt folk ska vakna

Vid slutet, står segern !

 

7 tankar om “Välkomna till ett nytt HEDNISKT Decennium….

 1. Kära Hedning

  Glöm inte bort att en ny 8-årscykel inleds i det vardande. Oklart (för mig!) om svearnas ’riksblot’ hölls i månadsskiftet jan/feb (enligt Wikipedia) eller feb/mars (läst någonstans att nyåret infann sig mellan månad 2 och 3 men det finns andra som anser att nyåret skedde vid andra tillfällen under året).

  Oavsett vad så ska en extramånad inlemmas för att slutgiltigt harmonisera den 8-åriga lunisolära cykeln om 99 månvarv.

  Det sista, danska, riksblotet hölls 932. 19 åttaårscykler senare, 1084, hölls det sista, svenska, riksblotet. Nu, 117 åttaårscykler senare, är det således dags igen. Allt i enlighet med vår uråldriga tideräkning.

  Gilla

  • Tackar för kommentaren, Anders och välkommen tillbaka. Enligt Adam av Bremens klassiska skildring hälls bloten vart nionde år, då ju nio är ett Odenstal, och så har de flesta tolkat det. Å andra sidan håller jag med dig om relevansen i talet åtta. Dygnet har 24 timmar, och det har man så vit jag vet alltid räknat med, vilket gör 3 x 8. Året har tolv månader, och två år blir 24 månader, medan kompasrosen har fyra väderstreck och fyra kardinaler, alltså tillsammans åtta huvudstreck – och man kan ju jämföra med vad jag skrev om åttatalets psykologiska betydelse i hedniska tankars runskola.

   Angående det hedniska nyåret, är jag själv böjd att tro att det av naturliga skäl är kopplat till vintersolståndsdagen, alltså den dag på året solen lyser som kortast, för att sedan återfödas – vilket våra förfäder ända sedan stenåldern nog var intelligenta nog att observera. Midvinter, Höknätterna eller deras senare förläggning till Thorre eller Januaris mitt är nog en senare utveckling, och rätt datum för Midvinterblotet är fortfarande omstritt… Tack för en intressant kommentar !

   Gillad av 1 person

   • Jag är ganska övertygad om att man ska läsa det som blotet ska hållas i början av år nio, och inte vart nionde år.

    Åtta solära år är ganska exakt lika med 99 månvarv (2922 dagar mot 2920,5). Nio solära år harmoniserar inte alls på samma sätt med månvarven (3287,25 dagar mot 3274,5 (99+12) alt. 3304 (99+13) dagar.

    Differensen mellan år 1084 (sista riksblotet i Uppsala) och år 932 (sista riksblotet i Lejre) är lika med 152. Vilket är delbart med 8 men inte med 9. Vilket också talar för 8-årscykler och en gemensam tidräkning för hela det förkristna, germanska Nordeuropa.

    Talet 99 är också intressant då det är både antalet månvarv och det antal offer (av varje typ) som nämns för riksblotet i Lejre. Jag tror helt enkelt riksblotet handlade om att blidka gudarna i syfte att skänka välgång och äring den kommande 8-årscykeln och de 99 månvarven.

    Gilla

   • Det kan absolut vara så. Mäster Adams gamla krönika är mycket kortfattad, och inte alls vittnesgill på flera punktr, till exempel vad han säger om hundhuvudena i Hälsingland i senare kapitel – personer med hundhuvuden har nog inte påträffats där, varken då eller nu, men alltid är det väl någon som får bära hundhuvudet för något…

    Åttatalet är en fullt plausibel teori, som onekligen stämmer emot månvarven, så jag måste nog ge dig rätt här..

    Gilla

 2. Tankeväckande inlägg. Men jag tror att det viktigaste är att människor är religiösa och att de har en religion som är vettigt för dem. Jag har till och med vänner som är kristna och som respekterar min asatro.

  Gilla

  • Visst är det så… Alla kristna är inte lika, men på sikt tror jag ändå kristendomen, islam och all Monoteism kommer att ge vika för polyteismen

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s