I Disernas tid (But gather together to greet the storm…)

Så har då det stora Disablotet och Distinget passerats. Rätt datum för Disablot inföll igår, men det visste ni väl redan, ack ni hedna och ludna ? Jag har redan skrivit om denna och andra hedniska märkesdagar i vår kalender under ”Blot och Högtider” ovan, och jag hoppades ni alla firade på det rätta datumet, alltså fullmånens dag i Göje månad, den andra månaden för året. Jag har också förr om åren förklarat för er hur denna tid på året – föråret, vid Vinterns slut och innan Vårens början – var en tid våra förfäder fasade för, eftersom den inte bara innebar blot och marknader på isen – utan också dyrtid och kanske svält, om vinterförråden varit små och föregående års skördar dåliga.

Igår drog en stor storm fram över Norra Europa, samtidigt som det var fullmåne, vilket fick mig att känna mig illa till mods. Fullmånen är något jag känner i hela kroppen även utan stormar, och förutom de dödsfall som orsakades i England och nere på kontinenten, har denna storm fått en oförsiktig medelålders kvinna och ett barn i Danmark att spolas ut i Havet, och sedan bli räddade – på danska myndigheters bekostnad. Gudamakterna är de ovisas beskyddare, heter det, och dumskallarnas antal är legio. Ett vet jag dock med säkerhet, och det är att vi lär behöva Disernas och alla kvinnliga makters beskydd, såhär års – innan våren äntligen kommer. Visserligen skall detta, enligt SMHI:s rådande definitioner, kunna inträffa redan den 15 Februari, för ifall dygnets medeltemperatur då skulle ligga ovan noll grader Celcius minst fem dagar i streck, säger man att meteorologisk vår skall ha inträffat, men se det tror jag inte mycket på.

Vi hedningar vet bättre att Våren kommer med den första grönska, som Gerd ger.

Expectans Expectavos !