Mera om RASISTERNA på Scandinavian Airlines System, och den skandal de orsakat.

Idag har jag läst många bloggar, som tar upp den senaste landsomfattande skandalen med SAS reklamfilm, och de rasister i det Skandinaviska Flygbolagets ledning som står bakom den, utan att ta bort den från marknaden eller ta ansvar för sina minst sagt märkliga uttalanden om att Sverige och de övriga Nordiska länderna skulle sakna all kultur, och inte vara mäktiga något självständigt skapande.

Bloggen ”Kulturminnet” publicerade till exempel så sent som igår följande tänkvärda text:

När oikofober i tron att de hittat ett medel för integration hävdar att det inte finns någon svensk kultur, inser de inte att de därmed kränker människor. Kränkningen av en människas eller ett folks självkänsla är inte vägen mot en större enighet mellan människor, utan leder till raka motsatsen.

– Dan Korn

Det har också kommit fram, vem som producerat all denna hets emot folkgrupp, och som ännu undgått åtal, även om det bästa väl vore, om hans grannar på Södermalm i Stockholm gemensamt gjorde en polisanmälan. Jag säger inte ett ord mer om den person det gäller, men det skall röra sig om en sk ”Hipster” i 40-års åldern – och den reklamfirma som också är involverad lär redan ha blivit föremål för bombhot, vilket jag på intet sätt ställer mig bakom eller vill uppmuntra. Det bästa vore som sagt om den här sortens personer vänligt men bestämt ”togs om hand”, fördes åt sidan och oskadliggjordes, på så sätt att de i väntan på åtal för sin rasistiska hets inte tillåts producera fler reklamfilmer. Skyddshäkte vore ett utmärkt och lagligen realiserbart alternativ.

Självklart kan alla ha olika åsikter om vad som utgör en kultur, eller kulturers olika värde; eftersom de onekligen inte är och inte kan vara likvärdiga. Exempelvis anser jag för min del, att den sorts ”kultur” som utövas emot kvinnor i Iran, under Islamska staten eller i Nordkorea, inte kan anses som likvärdig eller lika mycket värd som den i Västvärldens huvuddel, och det av uppenbara skäl.

Men åsikter är en sak, och sk ”reklam” som framförs globalt eller i det offentliga rummet en annan. Man kunde hävda, att om en mindre skickad person framför underliga åsikter om svenskar eller nordbor i lunchrummet på SKF, så är det ingen skandal, eftersom det finns få eller nästan inga mottagare för själva det rasistiska budskapet. Likaså är det ingen skandal, om jag framför saklig kritik på en blogg som den här, för den har för det första ingen större ”verkshöjd” (som jurister brukar säga) eller spridning den heller…

Men antag till exempel att en lärare i en svensk skola skulle ställa sig upp och göra uttalanden av samma typ som SAS verksledning och reklammakare:

”Afrikaner har ingen kultur, utan allt afrikanskt har importerats utifrån”

Vad skulle följden bli då, tror ni ?

Jag skulle faktiskt våga påstå, att en lärare som i dagens läge gjorde sig skyldig till något sådant, blev avstängd från vidare undervisningstillfällen i sin egen kommun inom tre röda sekunder…

Eller om en läkare sade följande:

”Nämen Judar har ingen kultur, och de är inte mäktiga att skapa något själva, utan allt judiskt har kommit utifrån”

Det är nog att garantera, att en läkare som sade så, skulle finna sig ställd inför sjukvårdens Personalansvarnämnd, för grovt antisemitiska uttalanden…

Antag sedan att det rörde sig om en brandchef, en kommundirektör, en sergeant på en kaserngård i färd med att undervisa värnpliktiga, eller en känd tv-kock kanhända. Återigen, rasism är aldrig ”okej” oavsett i vilka sammanhang den förekommer, och eftersom vi antas ha likhet inför lagen i vårt land – borde man inte då bestraffa även pr-konsulter samt sk ”journalister” och reklammakare ?

Inte kan det väl vara så, att just denna grupp i samhället likt SAS stormrika direktörer ska sitta i en ”gräddfil” och komma undan med grovt rasistiska uttalanden ?

Ok, alla kan vi göra misstag i hastigt mod eller av stundens ingivelse, men det är svårt att tro att hela reklamfilmer som tagit flera månader att producera kan ha tillkommit så att säga av en slump. Klart och tydligt uppsåt måste föreligga i lagens mening, och föreligger det, så ska de ansvariga inför rätta. Personen på Södermalm, som bär huvudansvaret och som helst borde bli föremål för dryga böter eller ett kännbart fängelsestraff (ja, Hets mot folkgrupp kan faktiskt resultera i fängelse, i upp till två år enligt lag) har inte velat förklara sig, eller komma med den ringaste form av ursäkt, vilket ju hör till vanligt hyfs eller folkvett, i alla fall enligt vad jag själv tycker. Förklaringen tror jag också är väldigt enkel – personen ifråga är verkligen rasist, helt igenom, och hans rasism riktas alltså emot vita nordbor, hans egna landsmän och svenska medborgare, vilket är att betrakta som mycket allvarligt, och borde föranleda ett strängare straff..

Det faktum att en mycket stor grupp medborgare har drabbats, måste nämligen föranleda ett strängare straff; än om brottet hade drabbat en mycket liten, utifrån kommande majoritet. Man kunde säga, att detta faktum utgör en försvårande sakomständighet, trots att alla grupper i samhället förutsätts vara lika inför lagen i sig.

Liksom av en händelse, eller helt osökt har Sverigedemokraterna eller SD idag avkrävt ett svar av Regeringen Löfvén och samtliga Riksdagspartier, angående vad de tänker göra mot det ständigt ökande flödet av grova hatbrott emot etniska svenskar. Eller skall vi kalla det synkronicitet – alltså det faktum att vissa händelser ”ligger i tiden”?

Oberoende av vilka partier vi röstar på eller inte röstar på, så har vi vanliga svenskar rätt att få ett svar från våra politiker vad de önskar göra åt den växande vågen av sk ”förnedringsrån” mot unga svenskar, eller gruppvåldtäkterna på våra kvinnor, till exempel. Om vi får tro BRÅ:s eller Brottsförebyggande rådets siffror från 2018, så begicks hälften av alla rasistiskt motiverade hatbrott just emot etniska svenskar – redan då – och idag är nog andelen ännu högre – även om mörkertalen kanske är stora och man har diskuterat tillförlitligheten i BRÅ:s undersökningar.. Oavsett vilken politisk ideologi vi nu har eller inte har, så borde våra partier i alla fall komma med ett konkret svar angående vad man tänker göra åt problemet – och det är ett problem som Regeringen Löfvén och Regeringen Reinfeldt före den i mycket själva skapat. De gamla ideologierna hjälper oss inte, och det är dags att diskutera sakfrågor.

Att blunda för problemen, och att som Stefan Löfvén påstå att rasismen emot svenskar och nordbor i vad som borde vara deras eget land på något sätt skulle helt och hållet bero på borgerliga skattesänkningar är ingen utväg.

Det finns trots allt politiska – och hedniska – alternativ till Löfvén-regimen, och tur är väl det… Handlingsprogrammen finns redan formulerade, och låt oss komma ihåg att Regeringen Löfvén och dess medlöpare – SAS direktörsklick och Södermalms-vänstern inbegripen – snart kan förpassas till den historiens soptipp, där Regeringar och såkallad ”intelligentia” av det slaget hör hemma..

Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare…

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s