Björnarna går ur idet…

Vi befinner oss i en underlig tid. Sedan den stora Riksdagen i Arboga 1435 och än längre tillbaka, har det alltid varit Svensk lag att endast och endast bara Riksdagen kan besluta om undantagstillstånd i Riket. Men nu vill Regeringen Löfvén som vi vet ändra på allt det, med Covid19-krisen som enda förevändning, och själv ge sig makt att strunta i alla nationella parlament och folkförsamlingar – och så kan vi svenskar inom kort säga hejdå till Demokratin i vårt land, kanske för evigt…

Har det kanske blivit för mycket handsprit eller andra ”starkvaror” för den här mannen ?

Moderaternas partiledare – som samtidigt är oppositionsledare – skall demonstrativt ha rest sig och gått ut under de ”förhandlingar” Regeringen Löfvén inlett med de andra Riksdagspartierna. Jag måste säga, att det hedrar honom. Ända sedan Torgny Lagman talade på Uppsalatinget, och som den hedning han var lät Olav den Digre veta hut, har det varit Tinget, Folkförsamlingen eller Riksdagen som haft den yttersta makten i vårt land – Regeringen har bara varit ett tillfälligt, exekutivt eller valt ombud, vars enda plikt är att se till att folkviljan blir utförd. Folket ska styra – inte Nomenklaturan, inte Herreklassen eller det politiska frälset.

Svea Rikes Lag ja, men hur är det då med Svea fattiges ?

Men – ”Now over to something quite different”. Igår var det den dag Sveriges alla Björnar gick ur idet, och idag inleds sommarhalvåret enligt den gamla Nordiska och Hedniska kalendern. Forskare inom det sk ”Skandinaviska Björnprojektet” kunde redan 2018 bekräfta att Asatron och Folktron faktiskt har rätt – oberoende av vädret ÄR det faktiskt så att björnarna i medeltal lämnar idet just på Tiburtiusdagen, eller den 14 april, som inföll igår.

De kristna, som ständigt tjatar och tjafsar om sin påhittade ”frälsare” såhär års, tycker det är mirakulöst att denne fiktive person (vars historiska existens är totalt obevisad) ska ha återuppstått från de döda endast en gång – eller möjligen två, eftersom de dumt nog påstår att deras låtsas-kompis skall komma tillbaka, ”döma levande och döda” som en diktator och ha sig. Men jordens alla björnar hinner i medeltal med att återuppstå inte mindre än tjugofem-trettio gånger under en ordinär livstid, och fortfarande kan den mänskliga vetenskapen inte lösa gåtan med hur björnens vintersömn går till, rent kemiskt. Alla forskare är dock överens om att om människan skulle försöka sova lika länge som en björn, med samma låga kroppstemperatur och metabolism, skulle vi gå emot en säker död och inte kunna vakna igen. Björnarna kan det dock med största lätthet.

 

Björnar är Hedningar, liksom alla djur – för de har ingen religion alls, och bryr sig inte om politik. Härav kan vi lätt se, att Hedendomen och Naturen är det enda naturliga, och det enda som är givet. Redan Epiktetos, den hedniske filosofen; spekulerade om att ifall djur alls hade några religiösa känslor, så skulle de otvivelaktigt vara Polyteister, och inget annat. Björnarna kanske föreställer sig en enormt stor och stark björn, som försvarar honor och ungar. Redan där ser vi Tors princip. De skulle kanske kunna föreställa sig en ovanligt vis och gammal björn också, som trots svag syn levde i vinden, och var klokare än alla andra. Det blev en Oden bland björnar. Och kanske kunde de också föreställa sig en björn för våren, alstringskraften och grödan, som skulle motsvara Frej, Svearnas Gud framför andra. Ifall de upphöjde björnhonans goda moderskap till sinnebild och princip, skulle de genast ha skapat sig en motsvarighet till Frigga, och kanske skulle de också kunna drömma om en ovanligt vacker och tilldragande björnhona, och så skapa Freja – fast i björngestalt.

Polyteism är det enda naturliga, och kunde björnarna, så kan vi. Ryska björnforskare har – som vi skall se – kunnat konstatera att även björnar har sina egna personligheter och särdrag från födseln, eller så snart de för första gången lämnar idet, vilket som sagt sker just nu – i vårt land och på våra breddgrader – där den Nordiska Hedendomen också hör hemma. Även samerna anser, att björnen lämnar idet just den 14 April, och har dragit paralleller mellan björnens uppvaknande och ett liv efter döden – vilket tycks vara ett även i vår tid återkommande tema. I själva verket vill dock björnarna inte ha någon uppståndelse alls, då de ska ut ur sina iden. Vanligen spanar de mycket noga efter kristna människor och annat otyg, som de undviker och inte tycker om. Först eter några timmar har de vaknat till liv, och går ut i vårsolen – och detta beteende har man filmat och dokumenterat på video – det gäller både Svartbjörnar i Amerika, Europeiska brunbjörnar och alla björnar i gemen.

Även om jordiden, steniden eller tillfälliga sovplatser under träd är det vanliga, kan björnen också övervintra ovan mark, som här…

Också i Sverige i år har man filmat uppvaknande björnar i naturen – vilket för en dryg vecka sedan visades på TV 4.

https://www.tv4play.se/program/grammisgalan/12580206?first=12520021

Vissa björnar vaknar i och för sig tidigare, och på andra datum, andra senare, och somliga sover på grund av vädret ingen vintersömn alls. Men det är en REVOLUTION i naturen vi bevittnar, i år som alla år – och björnarnas uppvaknande, ger oss alla hopp om ett nytt liv – vilket vi hedningar är noga med att minnas.

Jag slutar med en video från Ryska Björnforskare, och sajten orphan-bear.org, som representerar ett forskarlag som i årtionden har tagit hand om hundratals, eller nära tusen föräldralösa björnungar, och fött upp dem, från det att de varit så små så att deras ögon inte öppnats.  I Ryssland, liksom i Sverige, händer det att man avverkar i skogen under milda vintrar, och skogsmaskiner skrämmer ofta bort björnhonorna från deras iden, varvid ungarna kan bli övergivna. För övrigt är den ryska björnstammen också under hårt tryck på grund av jakt, och inte ens i Sverige är björnen fredad längre, vilket gör dess framtid alltmer osäker. Problemet är att jägare i Sverige liksom i Ryssland inriktar sig på de största hannarna och bedriver troféjakt, vilket leder till färre honor med ungar, och sämre gener för de kommande generationerna av små björnar.

Detta år omhändertogs inte mindre än tio ungar vid det ryska björnhem jag berättat om, och metoden där går ut på att man föder upp björnarna från blint tillstånd som mycket små i särskilda ”konstgjorda iden” bestående av trälådor, varefter deras hälsa kontrolleras av oberoende veterinärer. Björnar som vant sig vid människoröster kan inte återanpassas till naturen lika lätt, men om de lämnas åt sig själva i en 18 hektar stor inhängnad under sommaren, och sedan leds ut i naturen till sjöar och olika ”matställen” under sommaren, kan de nästa höst komma upp i en kroppsvikt på över 40 kilo, och så överleva en rysk vinter alldeles själva – hela förloppet vid det ryska institutet har för övrigt dokumenterats av BBC.

Jämför klättrandet på riktiga grenar vid ett ide med det ryska konstgjorda ”nalledagiset”

Fram tills nu har de tio ryska björnungarna – alla med sin karaktäristiska personlighet – vistats i en särskild lekhage (när de inte sover eller äter), som simulerar de förhållanden som råder vid riktiga iden, där omkullvälta trädstammar ofta spärrar ingången – men snart släpps de ut ur sin karantän, och går emot en förnyad vår.

Naturen och Hedendomen segrar alltid, och vintern och de folkförgörande despoternas tid blir oftast kort. En gång skall även Våren gry inte bara för björnarna, utan för vårt eget folk och land…