Ära de som Äras bör….

Världen är en blandning av högt och lågt, liksom Statstelevisionen, Pravda eller Folkets Dagblad. Häromdagen, läser jag förvånad i ”Samtiden” och andra blad, blev vem om inte det gamla fotbollsproffset, den mångårige tränaren och sportkommentatorn Glenn Hysén utsatt för ännu en hatstorm, då han vågat skämta om Allah Akbarty i Götlabörg heter Allah Glenn, råkade han säga.

”Krrräääänkt !? – Skyll på Glenn Hysén – Det brukar alltid funka – eller ?”

Andra skribenter än jag har reagerat över den intetsägande djävla nolla vid namn Hosam Alesh (24 år) som försökt åberopa sin ständiga sharia, men det platsar varken i vårt land, vår kultur eller ens på fotbollsplanen, för i Sverige råder faktiskt såväl yttrandefrihet som religionsfrihet, även i tider som dessa.

Nåja. Nu när Adam Alsing faktiskt har avlidit, under tragiska omständigheter, kanske vi kan flytta fokus till att diskutera vad som alls är värt att ära eller uppmärksamma, och vad som håller i längden. Det är inte säkert att Shudras, slöddrets krav på att bli ”underhållna” eller Monoteisternas ständiga vrål blir bestående.

SVT sände i kväll ett minnesprogram om Ulrica Hydman Vallien, den svenska glaskonstnärinnan. (Ja, just det – hon var konstnärinna och inte konstnär. Mycket av hennes verk handlade om kvinnlighet och om kvinnlig sexualitet, förresten).

Skört glas som visat sig hålla i längden. Varken RIX Fm eller någon jäkla ”misstävling”…

Ulrica Hydman Vallien massproducerade, och var inte rädd för plagiat. Hon till och med uppmuntrade dem, och det mesta av den glaskonst som sålts under hennes namn var gjort av helt anda, namnlösa hantverkare på Åfors Glasbruk i Småland, där hon levde och verkade. ”Svensk glaskonst och design måste sticka ut, synas och vara djärv – annars kan den lika gärna dö ut, och i så fall kan man lägga ned alla glasbruk” – ja så ungefär var hennes enkla konstaterande, som också citerades i Tv. Hela sitt konstnärsskap och liv igenom älskade hon enligt egen utsago att retas, provocera och chockera, inte minst därför att det var så lätt. Enligt hennes egen man, Bertil Vallien (82 år idag och ”honoris causa” – en titel värd att uppmärksamma) som hon var gift med i 53 år, trots otrohetsaffärer åt båda håll, käftsmällar, hot om skilsmässa och mycket annat (det skildrades också i Tv programmet)  ägde hon aldrig någonsin ett enda radergummi i hela sitt liv, och skulle förmodligen aldrig använt det heller, om hon nu ens haft eller förärats något sådant.

Hon var ständigt produktiv, drejade, målade, skapade, designade – och detaljer eller skönhetsfel brydde hon sig aldrig någonsin om – en höjdpunkt av många kom när hon som enda svenska fick dekorera British Airways flygplansflotta – hon ritade själv en stjärtfena på ett papper, och fick sedan höra av flygbolaget att proportionerna var alldeles fel– inget flygplan skulle kunna komma upp i luften med en sådan stjärt – de rätta proportionerna borde vara 4 meter i bredd, och en höjd på 9 meter. ”Äsch” – sa hon bara – ”sånt där kan tekniker och reklambyråer få sköta” – och därvid blev det”

Jag äger fortfarande ett verk av just Bertil Vallien, och skulle förmodligen ha ägt många fler, om jag inte fått allt arvegods avsiktligen sönderslaget av en eller annan person som för länge sen är död (sönderfrätt i cancer) och vars namn är fullständigt likgiltigt nu, lika likgiltig och ointressant som herr Alsings eller Hosam Alesh kommer att vara om 100 år – och precis lika bortglömt.

Ändå är jag ganska övertygad om att Hávamál, strof 76 – 77, kommer äga mycket större tillämplighet på Hydman-Valliens, än på tusen och åter tusen Alsingar och därmed likställda, hur mycket radioprat detta slätkammade släkte än skulle lyckas åstadkomma. Ulrica Hydman-Vallien var hednisk, helt och hållet hednisk i sitt lätt igenkännbara bildspråk, sitt manér och sin stil. Hon kompromissade aldrig med sig själv, dolde aldrig åsikter eller känslor. Hon sa rakt fram vad hon tyckte eller tänkte, och kunde ibland skälla ut både elever, efterföljare och hyttarbetare, för att i nästa stund visa dem kort på sina barnbarn, eller inleda en filosofisk dialog.

Typisk Vallién – först 2 år före hennes död blev hon klarare, mer avskalad…

Hon målade och skulpterade ormar, sex, djuriska lustar, familjebilder, framställningar av privatliv, barn, makealltsammans, utan hämningar, utan återhållsamhet, utan inskränkningar och med frihet och glädje – eftersom det är vad konst borde vara, vad kultur handlar om – och vad som slutligen blir bestående, när alla slitna klyschor punkterats, när alla politiska lögner och alla mediafloskler tagit slut. Hon hävdade själv att hon kom från de underjordiska, att hon var lik gudinnan Hel.

”Dark grows the Sun” av den amerikanske fantasy-konstnären Sam Flegal, 2018 – Hydman-Valliens dödsår

Egentligen var hon ett barn av 60- och 70-talet, då hon med sin ”Råttskål” och sin ärkebohemiska stil firade sina första triumfer. Konung Gustav VI Adolf köpte en hel del av hennes teckningar, och eftersom han på den tiden ansågs kunnig både inom arkeologi och vad som var god smak – det här var före 1973 – (och det var ”den gamle kungen” också) donerades de så småningom till Moderna Muséet i Stockholm efter Konungens död. Hon blev vän med riskkapitalisten Robert Weil och avsvor sig själv den kulturmarxism hon omfattat, till etablissemangets och Göran Skyttes uppenbara fasa, och när hon slutligen gick ut tiden, skedde det hemma i hennes eget badrum, till följd av en hastig hjärtattack. Och istället för att vara trogen sin egen politiska filosofi, började hon faktiskt spekulera i aktier, vilket förmodligen var det sista hon skulle ha gjort.

Inte ens hennes man, då 80 – kunde återuppliva henne, och det kunde inte det ambulansteam som var ”first to go, last to know” heller – och gamle Bertil Vallien sörjer fortfarande över det, den rackaren. Men vad hjälper att sörja ? Jag har själv varit i samma situation, och sett nära anhöriga och släktingar dö, så nära att jag känt deras sista puls, hört deras sista skälvande andetag under det att jag utan någon form av asisstans alls bedrivit konstgjord andning och hjärtmassage på dem. Och ni frågar, dumma människor – varför jag är hedning och troende..

Jag svarar er – Därför att jag aldrig kompromissar. Därför att jag inte är någon ”sell out”, medelmåtta eller förrädare. Därför att jag älskar livet, och den bestående sanningen.

Ännu mera Hydmanskt ??

I vilket Daily Mail och Hedningarna genomskådar vår Regering

I vanlig ordning har det hållits presskonferenser på det allra högsta av nivå i vårt land. Ministrar och fd Svetsare haver uttalat sig, och även internationella och väl respekterade media har kommenterat det hela, trots att ”Globalisering” torde vara ett i hög grad antikverat koncept, för riskerna med ett sådant beteende torde vara helt uppenbara – i varje enskilt land och för snart sagt varje Regering – utom den svenska förstås… Tidningen ”Daily Mail” lär idag ha ifrågasatt, vad Regeringen Löfvén egentligen har för ”Corona-strategi” – om det överhuvudtaget alls funnits någon.

Det enda vi medborgare sett, verkar vara ett planlöst vinglande hit och dit. Daily Mail har redan noterat, att Stefan Löfvén personligen varnat medborgarna för tusentals, om än inte tiotusentals döda. Man syftar antagligen på hans allra första TV-framträdande i Mars, då han ju högt sa att alla svenskar borde ta ett omedelbart farväl av sina egna nära och kära – uppenbarligen syftade han då närmast på dem i en högre ålder. Målsättningen eller ”strategin” fanns klar redan från början, och den var inte att skydda den etniskt svenska befolkningen, eller huvuddelen av invånarna i landet. Sedan minst 40 år tillbaka har vårt Regeringsparti underligt nog mycket medvetet och högst konsekvent drivit en helt annan ”strategi” eller politisk linje, och den har varit att till varje pris bibehålla sin egen makt, samtidigt som man genomfört ett storskaligt befolkningsutbyte, vilket bland annat fått det högst märkliga resultatet att närapå var fjärde invånare i vårt land skall vara av utländsk härkomst, och att islam blivit landets andra största religion, allt enligt de överenskommelser och avtal sagda parti själv träffat och ingått – bakom ryggen på ett helt folk.

 

Vi vet redan, att det är ett historiskt faktum att Regeringen väntade ända tills den nittonde mars,  innan den alls införde någon som helst form av inreserestriktioner till Sverige.  I det längsta hävdade man, att det inte alls skulle vara nödvändigt, att man skulle behålla den fria rörligheten, att det enligt Smittskydds ”expert” Tegnell ”inte skulle gå” att spåra hur smittan sluppit lös i Sverige, att ”Flockimmunitet” var den enda tänkbara strategin – för att nästa vecka hävda något helt annat.

Det har idag meddelats, att inreseförbudet blivit förlängt till den 15 Maj – men det gäller långtifrån alla. Fria inresor för vilken EU-medborgare som helst, sjuk eller inte – gäller fortfarande. Och massimmigrationen från Muslimska länder till just vårt land – ja den måste självklart fortsätta – var skulle annars Regeringspartiet få sina väljare ifrån ?

Nu säger man plötsligt – via Svenska Dagbladet – att omfattande tester är absolut nödvändigatrots att man i det längsta varit EMOT att testa ens vårdpersonalen på vissa sjukhus, exempelvis i Stockholm allt enligt Anders Tegnells egna visa uttalanden i pressen. Förklara den motsägelsen, den som vill eller kan. Jag kan i alla händelser bara hänvisa till gårdagens inlägg. Denna gång skall även Polis och personal på vissa elkraftverk testas – och vad var det jag skrev i förra månaden om vatten, samt kraftförsörjning.

Jodå, det är lätt att vara efterklok – för alla och envar. 70 000 personer uppges redan ha testats, och man räknar nu med ett nytt program, som skall ge kapacitet nog för att testa 50 – 100 000 personer varje vecka, alltså precis den åtgärd, som man hävdade aldrig skulle vara nödvändig i just Sveriges fall.

”Vem ska jag tro på” frågade sig en viss Thomas Di Leva en gång. Inte de som hela tiden motsäger sig själva, i alla fall…

Vår utrikesminister påstår samtidigt, att det skulle vara ”en myt” att livet fortsätter precis som vanligt här, trots att Daily Mail och hela Världspressens reportrar med egna ögon kan se svenskarnas beteende på caféer och restauranger i Storstockholm – och att Utrikesministerns uttalande inte alls stämmer med sanningen. Idag har jag själv befunnit mig på ett visst slags kantin eller matsal, om än inte en kommersiell restaurang. Stora anslag, som beordrat all personal att stå med minst en meters lucka, har funnits uppsatta i lokalerna.

Men ingen har kunnat åtlyda dessa order, eftersom det inte går. Det är nämligen fysiskt omöjligt – om så köerna fick ringla långt ut på gatan och flera varv runt samma byggnad, skulle det inte gå att hålla en meters lucka eller hinna konsumera föda på tilldelad tid, som i det här fallet inte är tillräcklig tid. Och även på sjukhus och andra samhällsviktiga inrättningar, måste faktiskt personalen kunna hinna äta, om den skall kunna arbeta.

Nya prognoser från Uppsala Universitet visar något helt annat, än vad Regering och Folkhälsomyndighet vågat säga hittills. Vi vill ju inte skapa panik, eller hur ?

I en ny studie som ännu inte är referensgranskad prognostiserar en grupp forskare från Uppsala universitet att det mest sannolika alternativet är att drygt 100 tusen svenskar ska dö i epidemin. Den nuvarande intensivvårdskapaciteten kommer att överskridas 40 gånger.

I studien utgår forskarna från flera modeller med olika nivåer av restriktioner. Däremot är de överens om att även om den svenska regeringen skulle ha infört de strängaste restriktionerna i Europa from den 10 april – skulle det inte spela någon större roll i sammanhanget. Åtgärden skulle kunna sänka dödligheten med endast 50%.

Ifall regeringen fortsätter på den inslagna banan utan några ytterligare restriktioner beräknar de att upp till 183 tusen svenska kommer att dö – med mediandödligheten på 96 tusen personer. Enligt modellen som beskrivs i studien kommer antalet döda och personer i behov av intensivvård att skjuta spikrakt i höjden i början av maj.

Då kommer kapaciteten för intensivvården att överskridas 40 gånger – vilket kan leda till de snävaste prioriteringarna i hela Europa för att få intensivvård. Detta, befarar forskarna, kan förvärra situationen och öka dödligheten ännu mer.

– Samhällsnytt, 2020-04-17

Denna prognos är inte referensgranskad, som sagt – men i linje med de allra värsta prognoserna om 250 000 dödsoffer för politiken – vars källor dock nog måste ifrågasättas.

Var och en av oss, varje medborgare som överlever denna vår och sommar, kommer nog kunna fråga sig om ”de öppna gränsernas politik” eller ”fri invandring” varit värt så många svenska liv – och ifall man vill rösta på ett sådant parti och en sådan Regering, fler gånger.

Någonstans får det ändå vara slut på att ”stå med mössan i hand och bocka” – säger mig ”Själens furir”

RENA FAKTA går tyvärr inte att förneka längre. ”Man såg det inte komma…” och fick de högsta dödssiffrorna i hela Norden, den sjunde största dödssiffran i hela Världen – allt tack vare ”de öppna gränsernas politik”.

Även Statstelevisionen har erkänt det. Hur länge ska vi foga oss i detta ? Hur länge ??

Dagens Nyheter – alltid servilt Regeringstrogen som vanligt – påminner oss idag om att det i Sydkorea – som har en befolkningstäthet av ca 501 personer per kvm – bara är de kristna, och särskilt aggressiva frikyrkor som i likhet med de islamister vi fortsätter importera till vårt land som sprider sjukdomen, och som själva drabbats hårdast av den. De mer än 50 miljoner invånarna där har haft en dödlighet på 4,4 / miljon, när vi stadigt tuffar på emot Belgiens, Frankrike, Storbritanniens och Italiens dödstal…

Jämför med de mer än 50 000 personer som befinner sig i Sverige illegalt, och alla de romer, rumäner och därmed likställda, som sitter framför snart sagt varje svensk livsmedelsbutik, förortscenter, kyrka, systembolag… Tror ni de följer Socialstyrelsens pekpinnemässiga uppmaningar om att tvätta händerna i mer än trettio sekunder, förresten ? Det tror inte jag, men för all del – jag är ju en HEDNING.

Också här finns en sanning och en moral att lära av, ifall man nu i tid vill inse faktum, dvs. Det talas mycket om ”riskgrupper” just nu. Men varför vill då inte Regeringen Löfvén – som är så ”framstående” och fylld av ”godhet” inte då rädda de värsta riskgrupper den själv tagit hit, importerat, tolererat och inplanterat ? Fetma och magsjukdomar, säger folkhälsoexperterna, skall också vara en risk – sant nog – men vad är den största risken ?