Vad är konsekvensen av ett statligt eutanasi-program ?

Nu när statlig eutanasi på Corona-drabbade personer över 70 år ändå blivit ett faktum, och de kristna kyrkorna protesterar; kan vi Hedningar också undra vad som blir konsekvensen av ett sådant samhälle, som vår (S)-ledda regering nu lett oss alla in i. För fyra dagar sedan bekräftade Statstelevisionen, SVT det faktum, att få eller inga av de personer på äldreboenden alls fick någon sjukvård, utan plötsligt räknades till de ”färdigbehandlades” skara. (Se denna länk för detaljer).

Bara 13 procent av de som insjuknat på äldreboendena fick någon sjukhusvård överhuvudtaget, visar preliminära data från Socialstyrelsen. Med data som dessa i minnet, undrar man hur många personer som skulle ha överlevt, och som fick sina liv avkortade i förtid. Lägg därtill att ifall en ”andra våg” nu kommer, så är också personer med diabetes, hjärtfel, lungsjukdomar, cancer osv undantagna från behandling, och kommer plötsligt att räknas som ”färdigbehandlade”. Fast – det är klart – det gäller väl inte nomenklaturans egna män, det politiska frälset och de redan besuttna..

 

På min arbetsplats är de flesta nu tillbaka från sin surt förvärvade ledighet under sommaren, och jag konstaterar att inte mindre än fyra av tio av de som jag är närmast bekant med har förlorat någon äldre anhörig. Några har också förlorat båda sina föräldrar, eller står i begrepp att göra det. Jag tänker också på de vänner jag har, som är något till åren och som varit Corona-sjuka, men överlevt. En av dem är mormor och fyrabarnsmor, och hade inte hon fått syrgas under de två dygn när det var som värst, hade också hennes liv kunnat gå till spillo – men gudarna ske lov och pris har hennes döttrar och söner inte mist sin mor, trots den fullkomligt urusla Regering det här slitna gamla landet i Norr har tampats med…

Själv har hon fått vistas sex veckor på Birka denna sommar, såsom Vikingakvinna i den där befintliga musiebyn, och utevistelsen har gjort henne gott, vilket bevisar hur pass effektiv syrgasbehandling är, bara den sätts in i tid. Jag tänker på hur kompetensen på våra sjukhus och i hela vårdsektorn nu blir lägre och lägre, hur våra grannländer öppet skrattar åt vår inkompetenta Riksledning och hur Sverige nu på allvar jämförs med en bananrepublik. Tydligt är, att Svensk Socialdemokrati under Löfvén fullständigt spårat ur, och svikit också sina egna ideal. Både Folkhemmet och myten om ”det lika värdet” är upphävda och slopade sedan länge.

Vad är konsekvensen för hela Sveriges befolkning, när samhället nu blir allt mindre och mindre mänskligt, och redan människovärdet i sig fått sig en ordentlig törn ? Nästan ingen vågar protestera, och sker det några protester alls, består de i insändare till tidningarna från den kristna sidan. Jag är förvånad över den tystnad, som råder ibland mina hedniska bröder och systrar. Förutom bloggen ”Ideell Kulturkamp” så har knappat någon av oss uppmärksammat vad som håller på att hända i vårt land, och vilka följder det kan få. Eutanasi brukar liknas vid att äta popcorn – lika mycket som dödsstraff. Har Regeringen väl fått smak på det, kommer de att fortsätta och fortsätta – det slutar inte bara med några få tusental människoliv som nu – risken är uppenbar att hela situationen eskalerar..

NAS eller Nordiska Asa Samfundet tiger stilla, och vågar uppenbarligen inte engagera sig i frågan. Fornseds-fjantarna diskuterar inbillade kränkningar, och sysslar med sitt vanliga navelskåderi. På den tiden vi hade något som hette Sveriges Asatrosamfund (dvs på 1990-talet) ville Kalle Dahlberg, runstensristare på Adelsö och som jag med ibland dess grundare ta ställning för de äldre och våra gamla, jämsides med bevarandet av vårt hedniska arv och våra traditioner. Var finns de idealen nu, och varför har så många svikit dem ? Har vi fått ett samhälle, där vi inte längre ens har tid att bry oss om de gamla och sjuka, och inte ens reflekterar över våra svagare landsmäns öde ??

Mycket är gott, som de gamle mäla” står det i Hávamál. Ett samhälle, där vi inte värdesätter våra äldre, blir ett samhälle utan historia, utan förankring, utan arv, kontinuitet eller säkerhet. Det odlar rotlöshet, kriminalitet och passivitet, eftersom de äldre generationerna inte längre finns som förebild för de yngre. Detta är uppenbarligen precis vad Socialdemokraterna vill, nu när de försöker invandra sönder och fördärva identiteten för hela vårt folk, och på det viset skaffa sig en importerad ersatz-befolkning, som de tror kan luras och dompteras till att rösta på dem i evigheters evighet, amen. ”Söndra och härska” har alltid varit maktens strategi.

Hur länge ska Sveriges nuvarande hopplösa tillstånd fortsätta ??

Och vem vet – slutar Socialdemokratin med ”barmhärtighetsmordet” på de gamla och orkeslösa, eller kommer de att gå ännu längre ? Kommer man i framtiden också att instifta ”Självmordskliniker” liknande de i den billiga gamla science-fiction filmen ”Soylent Green” där också de i arbetsför ålder, som drabbats av förtvivlan eller är självmordsbenägna, kommer att få gratis morfin-sprutor av den typ som redan delats ut som ”palliativ vård” på våra äldreboenden ?

Kom ihåg att ”Dagens Medicin”, Läkartidningen och många andra media redan tagit upp dessa farhågor och att jag är långtifrån ensam om att hysa dem. Vad slags samhälle vill vi egentligen ha i framtiden, och vad är det för ett Sverige, vi lämnar över till våra barn ?

Morfin-injektionerna, kompletterade med ”palliativ vård” i form av filmer med gröna alpängar och en ostörd natur, som numera inte finns har nästan blivit verklighet i år. Under sommaren har jag beskrivit läget i Sverige – det är ändå bekant för de flesta – för en ny bekantskap i Tyskland, och hon svarade mig att i hennes land skulle statligt beordrad, av Socialstyrelsen igångsatt Eutanasi såklart inte förekomma, därför att tyskarna för sin del slutade upp med sådana saker våren anno 1945. Och hade ”Frau Merkel” eller någon annan tysk politiker ens föreslagit sådana saker, hade nog den personen varit grundligt avsatt inom ett par dagar – eller också hade massdemonstrationer kunnat följa.

I andra länder protesterar befolkningen emot sina ledares inkompetens. Varför gör vi inte så, här i Sverige ?

Asatrons förhållningssätt emot både eutanasi och självmord ligger en gång för alla fast, och den är helt enkelt den att vi inte accepterar de här sakerna eller påfunden från statsmaktens sida överhuvudtaget.

Den halte kan rida, en handlös vallar hjorden, också en dövstum duger i strid, ty föga hjälp ger ett lik” står det i Hávamáls 71:a strof. Livet är alltid värt att levas, oavsett vilka sjukdomar och handikapp en individ än må ha – och ”alltid får karl sig en ko” lyder ett annat ordspråksmässigt stäv, angående detta med utkomst och överlevnad. Våra förfäder klagade inte, vad som än övergick dem av sjukdomar och annat ont, men de knogade vidare.

Tor själv företräder den välvilliga styrkans princip, för han använder sina krafter till att bekämpa sjukdomar och annat ont i jättars gestalt; och drar sig inte för att försvara de vapenlösa, kvinnor, barn och åldringar. Sådan är hans väg, och den bör ni också följa, ni som kallar er för Hedningar..

Många kallar sig Hedningar eller till och med Asatroende, men de har dåligt förstått vad Tors princip och andliga krafter går ut på…

 

I Egil Skallagrimssons Saga står ett ofta citerat och av mig på annan plats i den här bloggen anfört stycke om hur Egil, som gammal och utlevad miste sin ende son, och då fann att livet var föga värt att leva. Vid det laget var han inte längre än firad och ärad krigare, utan en mycket gammal man, som få uppskattade för annat än hans skaldekväden; och så kom det sig att han gick till sängs för att svälta sig till döds, samma svältdöd som nu härskar i den sk ”äldreomsorg” vi har i Sverige.

Men då inträffade något, som den gamle skalden inte räknat med. Hans dotter, som ju förlorat sin ende bror, önskade att dö tillsammans med fadern, och lade sig bredvid honom i sängen. Hon tuggade på en bit salt tång, eftersom havstång är starkt salthaltigt, och innehåller jod, vilket bara påskyndar den vätskebrist man råkar ut för om man inte dricker eller äter ordentligt – så vad sagan påstår är faktiskt vetenskaplig sanning, och ofta omvittnat. Egil bad att få en bit av den salta tången han med, och åt och tuggade i sig – men efter ett tag märkte han, att han led av den största och värsta öl-törst.

Då steg han åter plötsligt upp, och diktade så det kväde som heter Sonartorrek, eller Sonförlusten, och dess innehåll är vida prisat, än i den dag som idag är.

I kvädet konstaterar Egil, att oavsett hur hårt Oden, av alla gudar, prövar honom, så har Oden också gett honom en gåva, som varken sjukdom, åldrande eller död biter på, och det är kraften i Egils runor, skaldskapet och konsten att kunna dikta. Också en hel del av våra sjömansvisor, förresten, bevarar samma kunskap.

Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn,
höra böljornas brus och kunna sjunga?
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på böljorna gunga?

Och vid motorernas gång
och ifall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar klockan för dig: ding, ding, dång!
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.

Så tag med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider.
Men inget hindrar dig alls
att du är glad och ger hals,
så kläm nu i med en verkligt sju sjungande vals.

 

Detta år, förresten, träffade jag under mina resor en ny vän, som nära nog själv miste livet, när hon svälte sig nästan till döds. Hon förlorade sin bror, som begått självmord, och den man hon litade på svek henne på det skändligaste vis, som en kvinna ens kan bli sviken – så hon miste livsviljan, och hade det inte varit för att ett nytt liv spirade i hennes kropp, vet man aldrig hur det hade gått. Nu valde hon att föda sitt barn, och vände så åter till livet. Vem hade kunnat tro det ?

Men det skulle aldrig ha hänt i ett land och en värld, där den nya (S) Demokraturen och Nomenklaturan fått härska, med sin institutionaliserade kvävningsdöd, morfinsprutor och långsamt ihjälplågande av etniska svenskar.

Så – jag säger – Hedna er ! Bränn och förkasta vad ni tillbett, börja tillbe vad ni har bränt och förkastat – för över mycket gott, strålar Midgårds sol ännu här i Världen !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s