Känd ziganist och islamförespråkare FÖRRINGAR Hedendomen. Vågar inte erkänna att ASATRON finns..

David Thurfjell är en känd ziganist och förespråkare av extrem islams fortlevnad i Sverige. Han började sin akademiska karriär vid Södertörns Bögskola – nej förlåt vad skriver jag – Högskola skall det naturligtvis stå – med att förespråka radikal shia, och så har det fortsatt. Han har vurmat för romers spridning över Sverige, och föreslagit att de bör fortsätta sitt tiggeri under beskydd av den extatiska pingströrelsen och flera andra extrema kristna sekter, som han själv också är medlem av.

2015 medverkade han i antologin ”Det gudlösa folket” vars främsta tes är, att svenskarna inte skulle ha någon religion alls, bara därför att de vägrar tro på den kristne guden, även känd som Allah eller JHVH.

Nu är denne föga trovärdige person tyvärr aktuell med ytterligare en av sina många böcker, som förtjänstfullt recenserats av bland andra Helena Grafström i ”Sydsvenskan”

En falsk och skenhelig bok av en lika falsk och bigott PK-författare. En bok du bör förstöra och inte läsa.

Boken ”Granskogsfolk” vågar inte säga det som är självklart för de flesta etniska svenskar. Vi omfattar Hedendomen, inte någon diffus ”Naturdyrkan” som Thurfjell tror i sin inbilska falskhet. I bibeln finns ordet ”Schibbolet” – ett ord som somliga semitiska folk inte vågade uttala. Thurfjell och Sydsvenskans Schibbolet är just orden H-e-d-e-n-d-o-m och ASATRO, för dessa ord vågar de inte säga högt..

Gillar du naturen? Frågan i sig säger i viss mening mer än hur den besvaras – inte bara i det att den formats av ett samhälle som, till skillnad från många ursprungskulturer, har ett samlingsbegrepp för allt det som inte är skapat av människan. Utan också i hur den lägger sitt fokus vid den subjektiva värderingen: vad gillar jag?
Det är en iakttagelse som visar sig central i David Thurfjells nyutkomna ”Granskogsfolk”. Boken har undertiteln ”Hur naturen blev svenskarnas religion”
— —
När Thurfjell tecknar sin bild av framväxten av det som möjligen kan kallas en specifikt svensk natursyn, gör han det med linjer som löper tillbaka till den förkristna tidens platsbundna hedniska ritualer — — Thurfjell utforskar i egna djupintervjuer – där naturvistelsen ses som ett sätt att ”konnekta med allt omkring sig”, ”låta sitt jag upplösas” eller ”känna sig som en ursprungsmänniska” – snarare än med bondesamhället står i förbindelse med den urbana kultur som blev ett resultat av industrialismens samhällsrevolution. Först när naturen inte längre utgör en självklar del av människors vardag inordnas den i sin nuvarande konsumtionslogik, och blir till någonting som man kan välja, eller välja bort.
– Sydsvenskan, 12 Augusti 2020
Så långt Helena Grafström. Han tvingas erkänna att Hedendomen och inget annat än Hedendomen är den påstådda ”naturdyrkans” ursprung hos det ”granskogsfolk” han kallar oss svenskar.
Hans teoretiserande bygger sedan på ett fåtal djupintervjuer, en metod som inte alls är vetenskaplig, utan bygger på ett snedvridet bias och hans eget urval. Naturligtvis får inga Hedniska personer alls vara med i den på förhand uppgjorda ”undersökning” denne skojare presenterar, men han tvingas ändå motvilligt konstatera att det är längtan efter ursprunget, och en ny, renare, sundare, friskare kultur som utmärker den moderne svensken och svenskan.
En sådan renhet och en ny gemenskap finner många i Asatron – och naturen kan inte alls ”väljas bort”, som vi sett, detta covid-år 2020.
Satsa på vad som BYGGER UPP dig själv och ditt land – inte på Kristen slavmoral som RIVER NED…

Svenska Kyrkans Ärkebiskop tar ”Selfie” med LEDARE FÖR TERROR-ORGANISATION

 

Skribenten och Poeten Eddie Råbock, alias Mohamed Omar avslöjade idag på sajten ”Det Goda Samhället” hur bilder på den ”Svenska” Kyrkans Ärkebiskop Antje Jackélen tillsammans med den ”svenska” ledarinnan för Islamic Wolrd Relief börjat cirkulera i asociala media. IWR är den civila grenen av Det Muslimska Brödraskapet, en organisation som är terror-stämplad bland annat i sitt hemland Egypten, men också i Syrien, Ryssland, Saudi-Arabien och de flesta stater på den Arabiska halvön. Orsaken är bland annat dess nära samröre med IS, Islamiska Staten och flera andra terror-grupper.

”Svenska” Kyrkan har nu visat att den öppet stöder immigration av terrorister och internationellt dömda brottslingar till Sverige, och därmed är den död, konstaterar Mohamed Omar.

Man kan fråga sig hur dessa bilder, som togs redan 2016 står i samband med det påstått ”kristna” budskap som ”Svenska” Kyrkan säger sig stå för och predika. Varför stöder man en terrorist-organisation – och är inte Kristendomen bara ”Islam Light” ?

Så sent som 2019 gav den svenska staten mer än 13 282 000 kronor till islamiseringen av Sverige, enbart genom den ökända myndigheten SST, den sk ”Statliga Nämnden för Stöd till Trossamfund” vars handläggare påfallande ofta själva är muslimer, och alltså får sköta utbetalningen av bidrag till organisationer som de själva är med i.

Underligt nog betalas bidrag bara ut till Monoteistiska organisationer som vägrar att acceptera yttrandefrihet och grundläggande demokratiska principer, då de alla hävdar att bara deras gud har rätt, att inga andra gudomar finns eller är tillåtna, vilket inte passar in i ett modernt och sekulärt samhälle.

Idag kom det också fram hur Socialdemokrater i Göteborg har ökat utbetalningarna till den ökända Koranskolan ”Studieförbundet Ibn Rushd” med mer än 880 % när det gäller delar av det bidrag, som denna koranskola får från Göteborgs stad.

Detta sker, trots att Göteborgs-Posten och många politiska partier så sent som för sex dagar sedan protesterade emot den likaledes terror-kopplade Koranskolans verksamhet.

Visste du att den Socialdemokratiska ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till ”Tro och Solidaritet” öppet samarbetar med en organisation som proklamerat Jihad, och som på sin tid stödde Adolf Hitler ? Stiftelsen ”Expo” har också betitlat Islamska Brödraskapets verksamhet i Sverige som GROVT ANTISEMITISK

Kvällstidningen Expressen avslöjade redan år 2014 hur ledande Socialdemokrater i Sverige slutit ett hemligt avtal med islamisterna,helt bakom ryggen på det svenska folket. Syftet var, att extrem islam skulle beredas tillträde till svenska myndigheter, Riksdagen, Kommunstyrelser och snart sagt alla maktorgan i Sverige. Som vi har sett har Stefan Löfvén och hans Regering mycket konsekvent fört denna politik i nu över sex år – vilket helt klart är en SÄKERHETSRISK för hela landet, och inte bara den påstått ”Svenska” Kyrkan..

(teckning av J E Ander, svensk karikatyrtecknare)

Stefan Löfvéns retorik har på senare tid ofta hämtats direkt från Det Muslimska Brödraskapet, vars motto och valspråk är:”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”. En av deras mest kända strategier är att stämpla varje försök att kritisera islam, också via omskrivningar eller skämt, som rasism eller islamofobi.

Stefan Löfvén har flera gånger setts ”cykla med” och bekänna sig till exakt den strategin, när han sagt att han ”aldrig någonsin kommer att kritisera islam”, ett uttalande han gjorde redan år 2015.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, varnade redan 2017 för hur denna terror-organisation nu fått allt större och större makt och inflytande i vårt land. Rapporten blev förstås mycket omdebatterad och kritiserad, men man kunde inte förneka dess fakta-innehåll.

Enligt ”Det Goda Samhället” är saken numera klar.

Varje röst på Socialdemokraterna är en röst på radikal islam, och bäddar för dess insteg i landet.

Varje medlemskap i ”Svenska” Kyrkan stöder också radikal islam, bland annat genom dess Ärkebiskop och hennes ställningstaganden.

Också Luad har fått HEDNISKA TANKAR…. Som vi kan se…

 

Så enkelt är det. Nu kan du som är läsare eller läsarinna av denna text själv välja, om du vill stödja sådana rörelser eller ideologier.

Oavsett om du är Hedning, kristen eller vad du nu än är, så tycker jag faktiskt du ska GÅ UR Svenska Kyrkan, och inte stödja Socialdemokratin i Sverige.

Många invandrare, också de från muslimska länder och kulturer, tänker faktiskt likadant – och de vill heller inte ha med Svenska Kyrkan eller några ”sossar” att göra.

Island HEDNAS också snabbare än man trott

Tjodskrá Islands, den isländska motsvarigheten till SCB eller Statistiska Centralbyrån (ibland känd om Sadistiska Centralbyrån) i Sverige, publicerade den 10 Augusti i år data, som visar att Isländska Asatrufélagid för tredje året i rad är det samfund av alla, som går mest framåt i antal nya medlemmar sett.

Den kristna lutheranska kyrkan på Island, som fortfarande påstår att den skulle vara en ”tjodkirka” eller Folkkyrka, och alltså ha någotslags konstig ensamrätt på att företräda Islands folk, fastän det officiellt råder religionsfrihet och åsiktsfrihet även där, har nu minskat till 62 % av befolkningen, vilket motsvarar Sverige anno 2015 ungefär.  Ni kan studera Hlutfall Ibua eller utfallet för Islands innebyggare här:

Såhär såg alltså situationen ut den 1 Juni 2020 – men nu måste vi ta hänsyn till följande:

Alls voru 26.946 einstaklingar skráðir utan trú- og lífsskoðunarfélaga þann 1. júlí sl. eða 7,3% landsmanna.

Alls eru 54.342 landsmanna með ótilgreinda skráningu eða 14,8%.

14,8 % av islänningarna vägrade alltså att uppge vilken trosuppfattning de har, och ibland denna grupp döljer sig väldigt många Hedningar, eftersom Hedendomen INTE är en bekännelse-religion, som islam eller kristendomen. Man vet också att väldigt många islänningar tror på Huldufolk och än idag omfattar rent hedniska trosföreställningar, men att få vill erkänna det helt öppet, och inför myndigheterna. 7,3 % uppger sig vara helt utan trosföreställningar, och är därför Hedningar även de.

Asatrufélagid, eller de Organiserade Asatroende (till skillnad från de icke-organiserade dito) ökade under första halvåret 2020 sitt medlemstal med 244 medlemmar, och är nu 4764 + 244 = 5008 medlemmar inalles, vilket motsvarar 1,37 % av befolkningen, men till det måste vi lägga minst 7,3 %, samt alla de övriga hedniska samfund som finns på ön, bland annat 3507 organiserade Humanister.

Mest av alla tappade de kristna, samt zuisterna, en kristen grupp som påstår att de ska vara anhängare av den fornsumeriska religionen; men som lanserades som en kristen komplott bara för att beröva Asatrúfelagid dess statsbidrag (samfund på Island får statsstöd enligt sin relativa storlek, istället för genom vanstyre och kristna fördomar, som präglat SST, ”Nämnden för Stöd Till Trossamfund”, en myndighet Regeringen Löfvén inrättat). Zuisternas anförare arresterades och dömdes senare för omfattande bidragsfusk, och en lång serie ekonomiska bedrägerier, något den katolska kyrkan på island – liksom i Norge och Sverige också kan ha ägnat sig åt.

Visste du att Berndt Eidsvig, den katolske Ärkebiskopen av Norge, har blivit åtalad och dömd för ekonomiska bedrägerier på över 80 miljoner Norska Kronor ?

Katolikerna i Norge uppfann falska medlemmar under uppdiktade namn, något både Sydsvenskan i Sverige och norska media rapporterat om. Man överdrev sina egna medlemssiffror med femsiffriga belopp, alltså över 10 000 medlemmar som inte alls fanns, utan bara var påhittade. Norska staten har lurats på över 160 miljoner kronor, genom många år.

Norsk Polis var år 2016 tvungen att konfiskera Katolska Kyrkans medlemsregister, sedan kristen korruption nått oanade höjder…

På Island påstår nu Katolikerna helt fräckt, att de skulle ha 14 686 medlemmar, men detta är antagligen starkt överdrivet. Isländska Folkekirken påstår att 230 692 islänningar skulle vara medlemmar hos dem, men det är också föga trovärdigt, och bygger antagligen på halvsanningar och lögner.

I Sverige betalade SST ut mer än 1,1 miljoner kronor till katolikerna förra året, bidrag som denna världens absolut rikaste kyrka inte behöver. Totalt slösade man bort 78 miljoner kronor i skattepengar på Islamisering, Monoteistiska förkunnelser och annat, som både skadar demokratin i Sverige och det svenska samhället.

På Island, däremot – visar den organiserade Asatron och hedendomen en ständig stegring. Här ett diagram från Tjodskrá Islands, som visar fördelningen bland fria, Hedniska män och kvinnor på Asarnas och Vanernas ö i Nordatlanten !