”Ack du arma SVINAHJORD…”

Då bådo honom djeflarna, och sade: Är det så, att du drifver oss ut, så lofva oss, att vi farom uti den svinahjorden.”

– Ur Karl XII:s bibel, Matteus 8:31

”Ich weiss, so schnell kann keine Liebe vergeh’n, die so gross ist, und so wunderbar”

– Zarah Leander

På ett sätt kanske jag borde bli rörd och stolt, på ett annat blir jag helt garanterat inte det. Några svenska musiker (?) har helt uppenbart låtit sig påverkas av Särimner, samt hans kollega och andlige broder Hildisvin, en annan av mina många pseudonymer. Annars vet jag inte riktigt vad jag skall säga om det ”Mästerverk” som de här herrarna låtit tota ihop.

Kanhända gör jag herr Hulkoff, Erik Grawsiö eller vad de nu heter en smula orätt, då jag inte är bekant med deras  produktioner. Deras största problem, tror jag – är att de lämnar fullständigt öppet VAD, VEM och VILKA de säger sig vilja slåss för, nu när de i alla fall säger sig vilja slåss. Detta är ju en god början, i och för sig, men trots deras inneboende svulstiga pregnans, torde man här minnas att det bara är ett tuppfjät mellan det löjliga och sublima – och det gäller att inte överskrida denna gräns, om man alls skall tillskriva våra gudar något man själv gjort – även om Gudarna är gamla och torde ha fått överse med mången ”konstnärlig” framställning vid det här laget. ”De gustibus non erat disputandum” sade en gång en Romersk hedning, och jag håller med.

Urskiljning och omdöme skadar aldrig, liksom det som kallas ”verkshöjd” – ifall ni nu – kära läsare – vet och inser vad som menas med det. De har visst utgett en engelsk version också.

Jag antar att vi fortast möjligt borde bli glada och stolta, allihop – även om jag inte fattar själva galoppen, eller musikstilen.

 

Att anropa fädrenas gudar är icke nog, det säger jag er. Man gör det icke ostraffat, och man bör kunna förklara VARFÖR och av VILKET SKÄL man gör det, samt VEM fienden är, och VEM man avser rikta sina spjut emot. Annars är man antingen dolsk eller fåkunnig, och  sådant anstår icke någon sann och äkta krigare, ej heller att föra krig endast för sin egen skull, eller för inget vettigt syfte alls.

Skall jag alls lyssna på sådan här musik, finns det bättre grupper med större musikalitet att ta till. Jag tycker mycket bättre om Vikinga-metal ensemblen ”Black Messiah” från Tyskland, som tillägnat mig och Särimner en av sina produktioner..

Nej – inte ovanstående – fastän den har sina klara poänger.

Dessutom har ”Black Messiah” HUMOR i sin musikalitet, vilket herrar Hulkoffs eller Fuckoffs inte tycks ha, i alla fall inte i samma grad och omfattning.

Det finns gradskillnader i musik, som bekant – inte minst mellan det överlastade och det sångbara och enkla.

Det trallvänliga förblir det folkliga, och man bör icke böja sig för jarlar, utan vara som folk och karlar – vilket denna sång lär ut, utan prut..