HEDNISKA Tankar nådde fortsatta framgångar under Augusti….

Som meddelats under tidigare månader var det ursprungligen meningen att denna blogg skulle dra ned både på sin spridning och utgivningstakt under detta 2020, som blivit det stora Corona-året och ytterligare ett oroligt år i Sverige. Men den senaste månaden sågs ingen tillbakagång i vårt läsarantal, och det här året liksom under 2019 läste minst 261 personer den här bloggen dagligen, för så många läsare hade Hedniska Tankar i genomsnitt, hela den månad som gått. Också i Juni slogs det läsarrekord, med samma antal läsare, medan det märktes en viss minskning under semestermånaden Juli, då här inte publicerades en enda ny artikel – för det var ett avsiktligt uppehåll..

Vore nu alla mina läsare rumsrena, eller rent av välvilligt inställda – som man ju bör vara på Internet och annars också – vore livet fyllt av solsken, varenda dag – men så är det inte. Jag har noterat upprepade försök till dataintrång från en hel del personer (Polisanmälan från min sida är fortfarande en möjlighet, som de här personerna bör räkna med – det enda som hindrar mig är mitt samhällsansvar, för Polisen har ju mycket att stå i, och är totalt överbelastad enligt vad självaste Rikspolischefen sa så sent som igår) men om inte det allmänna rättsläget förbättrar sig, kan jag inom kort övergå till utdelning av ”snälla piller som man faktiskt sa på Karl XII:s tid.

Nåja – ta nu inte detta som ett hot, men lite mera som ett löfte. Det gäller ju att skilja på Hot och Hint, för det skall vara ”verkshöjd” i allt, vet ni – ifall ni nu vet vad själva det juridiska begreppet man åsyftar med detta ord faktiskt betyder…

Turligt nog är jag också en Schentleman, alltså en sådan som slåss framifrån, öppet, och med legala metoder, ty som Viktor Rydberg på sin tid sa:

Ty medan jag skrivit, har jag känt mig som stridsman under de idéers fana, för vilka jag lever och andas, och mitt arbete är ett spjut, som jag slungat
mot de fientliga lederna, i krigarens lovliga uppsåt att såra och döda.

Nåja. Visste ni förresten att den engelske munken John av Wallingford, under den mörka medeltiden förklarade Hedningarnas framgångar i England med att de kammade håret varje dag, badade varje lögardag och bytte kläder ofta, varför de kunde förföra alla gifta kvinnor och döttrarna till många adelsmän  Idag har jag åter fått höra hur snäll jag är av någon vacker kvinna någonstans, men det är förstås en annan historia, som jag inte tänker dela med er, bondlurkar som ni är, och alldeles olärda – utom de av er som också är Hedningar och Asatroende som jag !

Det är så sant som det är sagt !

Så här kan man också sova – jag har så gjort på Nordsjön, Svarta Havet och Östersjön, säger jag er !

Jag ger Viktor Rydberg – som ju skrev mycket om just Asatron – sista ordet för idag…

Man kan icke bära en sedel till valurnan, icke tala eller skriva om en allmän fråga utan att medvetet eller omedvetet kämpa för den ena eller den
andra av de världsåskådningar, i vilka den civiliserade världen är delad, och vars strid utgör den världshistoriska processen.

Finnas ej två grundtyper, till vilka alla mänskliga varelser kunna hänföras – en orientalisk och en västerländsk? Jag föreställer mig, att själva naturen bestämmer fanan, under vilken vi ställa oss i denna oförsonliga kamp. Naturen, den goda modern, sörjer lika för sina barn och sänder med sträng opartiskhet förstärkningar till bägge lägren. Hon fyller lika gärna jesuiternas seminarier med lärjungar, som hon skänker kämpar åt barrikaderna.

Individerna av den orientaliska typen känna sig naturligt dragna till det reaktionära lägret, den tillbakaskådande världsåsikten, vars paradis blomstrade vid människosläktets vagga; men de av den hellenisk-västerländska typen välja lika ovillkorligt det progressiva lägret, den framåtskådande världsåsikten, vars paradis är ett tillkommande rike, för vilket civilisationen skall röja rent.

En neutral massa av obestämd prägel ställer sig slutligen på den plats, till vilken de själviska intressena inbjuda henne – vanligen i grannskapet av de gyllene tronerna och de glittrande tiarerna, ty idéerna äro nakna, hava icke guld till att köpa en klädning och än mindre att köpa anhängare.

Grunddraget i den orientaliska typen är den fromma undergivenheten under de yttre makterna. Subjektet bildar sig efter den värld, det förefinner
utom sig, vilken det uppfattar som det oföränderliga uttrycket av den gudomliga viljan. Stöpta i samma form vandra släktena i en ändlös rad mot
graven och hava uppfyllt sin bestämmelse, »fullgjort lagen», när de under vägen offrat i templen och knäböjt för Herrans smorda. — — Men orientaler födas icke blott vid Ganges, utan även vid Seine och Mälaren.

Den hellenisk-västerländska andan har däremot upptäckt, att religionen och rätten och sanningen och skönheten strömma genom subjektet in i det objektiva, att de yttre makter, som i statens, intelligensens, vetenskapens, konstens gestalter träda människan till möte, äro kött av hennes kött och anda av hennes anda, äro formade efter de oklara, men klarnande mönsterbilder, som äro nedlagda i subjektet självt och utgöra dess idéer; att således dessa yttre makter äro behäftade med ofullkomlighet, hemfallna under subjektets dom och ämne för dess omgestaltningsförmåga.

Den hellenisk-västerländska världsåskådningen är således utvecklingens.

Från det minnesvärda 1789, då hellenismen framträdde öppet på arenan, föres kampen å ömse sidor fullt medvetet om avsikterna och målet.
Reaktionen vill lyckliggöra människosläktet genom att återföra det till en omyndig barndom. Hellenismen vill göra släktet myndigt, emedan detta är
dess bestämmelse, och han ser dess sanna lycka i intet annat än uppfyllandet av denna bestämmelse.

Vi leva, andas och hava vår varelse i striden mellan dessa motsatta riktningar.

Så långt Viktor Rydberg, vars tankar jag här återger i något moderniserad form – och medan Orientalism i Rydbergs mening är detsamma som Monoteism, måste man för Hellenism – förstå att det är detsamma som Nordisk Hedendom !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s