Kristna spekulationer utan grund om fynd vid Vreta Kloster

Flera svenska media och tidningar – som jag INTE tänker länka till beroende på deras bristande vederhäftighet och klara ”vinkling” av nyhetsmaterialet- rapporterar idag om ett stort gravfält som hittats utanför Vreta Kloster i Östergötland, på en tidigare åkeryta. SVT, som varit förhållandevis saklig i sin rapportering denna gång, kallar felaktigt gravfältet för en ”kyrkogård” bara därför att man grävt upp några hundra av ett par tusental skelett från tusentalet.

Men det finns ingen grund för att tro eller anta, att alla gravarna skulle vara kristna. Som jag flera gånger påpekat i arkeologi-avsnitten till denna blogg, är det inte så enkelt att skelettgravar alltid är kristna, och brandgravar alltid är hedniska, eftersom gravskicket växlade under hednisk tid. Seriösa arkeologer är oftast mycket försiktiga om att uttala sig kring ifall en gravläggning verkligen är kristen respektive hednisk, om man inte har klara spår av artefakter, dvs föremål med klar anknytning till den ena eller andra religionen i gravarna, eller andra otvetydiga indicier.

Några sådana finns inte alls i Vreta-fallet, och det är sedan länge känt och bevisat, att klostret – som orten har fått sitt namn av idag (tidigare hette den bara Vreta, av Vret = åkeryta ) är från långt in på 1100-talet, och gravläggningarna är kanske mycket äldre än så. Det mesta tyder på att det inte fanns någon kristen närvaro överhuvudtaget på platsen innan 1100-talets början.

Som vanligt försöker de kristna förvrida sanningen och göra våld på historien, då de föregriper en vetenskaplig utredning, som ännu inte är klar…

 

Gravarna upptäcktes 2019 när man skulle dra kablar över åkern. Av 70 gravar som påträffats, undersöktes bara 19 av arkeologer, och ledningen drogs med en annan sträckning, medan det resterande 50-talet gravar täcktes över. Ändå tror man att det finns hundratals gravläggningar i närheten, och av det lilla fåtal man alls undersökt, går det inte alls att slutgiltigt bevisa, att det skulle röra sig om en ”kyrkogård” eller någon koppling till den kristna läran.

Ett indicium, säger konsultföretaget Arkeologerna som handhaft själva utgrävningen och dokumentationen, är att gravarna ligger i öst-västlig riktning, vilket traditionellt sett har ansetts vara ett kristet drag, liksom närvaron av träkistor och en fattigdom på gravgods. Men detta bevisar inte alls, att gravarna skulle vara från 1000-talet, eller utgöra någonsomhelst bevisning för tidig kristendom på platsen. Allt sådant är bara spekulationer, flimseflams, ja kristna griller – som det fortfarande vimlar av i dessa dagar. Konsultfirman arkeologerna skriver att det lika gärna kan röra sig om en pestkyrkogård från 1709-11, och i så fall har gravarna inget som helst med något kloster att göra – vilket dagspressen ändå insinuerar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s