Oswald Spengler, Ladies und Schentlemen – Jag säger bara: Oswald Spengler…

Och man citerade stora hjärnor – ens egen var väl nästan lika fin” lyder en textrad ur sången ”En Örgryteyngling” från det fjärran 1980-talet, som jag nu dedicerat till bloggen ”Det Goda Samhällets” Redaktör, den av sin egen inbillade storhet uppfyllde Patrik Engellau.(se föregående inlägg)

Själv krusar jag ingen, går i ledband hos ingen, och betalas av ingen, som ni märker. Jag låter mig icke köpas för pengar, ty jag är en hedning; och vad jag skriver kommer helt och hållet från mig själv och faller tillbaka på mig själv. Men, visst har jag fränder och till och med idoler. Jag tillägnar detta blogginlägg den skrivande och författande bibliotekarien Lennart Svensson, som en gång delade min förtjusning för Oswald Spengler, denne store filosof från början av 1900-talet.

Oswald Spengler var som hans namn antyder tysk, och hade oturen att leva under 1930-talet – även om han dog under dess sjätte år och därför aldrig hann uppleva Andra Världskriget, som på sätt och vis besannade hans läror. Han var nämligen författare till det stora filosofiska verket ”Der Untergang der Abendlandes” eller ”Västerlandets Undergång” och om han sett och fått uppleva vad som väntade anno 1945 och ännu senare, hade han nog förfärats av att så mycket av det han sagt och förutspått, faktiskt blivit verklighet.

PK-människorna i vårt tidevarv har förstås kallat honom Nazist och mycket annat, fast han aktivt tog avstånd från nazismen, och inte minst dess judeförföljelser – han försvarade ”kristallnattens” offer i ett av sina begravningstal – och det var knappast Spenglers fel att hans verk fick fel sorts läsare, som drog fel sorts slutsatser ur det han skrev, vilket förstås fick felaktiga och fatala konsekvenser. Man har numera även utnämnt Drottning Silvia till aktiv nazist, fastän hon var tre år gammal när andra världskriget slutade, och självklart kan man också konstatera, att hon lika lite som herr Spengler eller någon annan kan rå för sin härkomst, eller för den delen sin etnicitet. Idag talas det mycket om anti-rasism, inte minst därför att det i själva verket handlar om att vara anti-vit, eller anti-sig-själv, om vi ska se till vad som försiggår i landet Löfvén nuförtiden. Och självklart var Oswald Spengler en ärkekonservtiv gammal stöt, vars uttalanden i hög grad är präglade av andan i den tid han levde under, men det kommer eftervärlden förmodligen säga om de flesta ur vår samtid…

Känns tongångarna ur den svenska nutida debatten igen ?

Men vad herr Spengler skrev i sitt magnum opus, är faktiskt ganska intressant, inte minst med tanke på hur utvecklingen blivit i vårt eget land. Han konstaterar för det första att Hedendomen har rätt i sin uppfattning att tiden och historien är cyklisk, inte linjär. Skede följer på skede, och olika perioder och släkten avlöser varandra och går delvis in i varandra. ”Varje generation får sitt eget krig” sade en gång en viss politiker, och det stämmer verkligen, för ungdomens sätt att vara har en tendens att upprepa sig, liksom ålderdomens. Spengler avvisade också helt tanken på att Världen skulle gå ”framåt” eller att mänskligheten skulle bli så mycket lyckligare invärtes, bara därför att den materiella kulturen har utvecklats – hög standard materiellt sett betyder faktiskt ingenting för saker som intelligens eller lycka, som vi sett, och förmodligen inte för det vi kallar visdom heller.

Mänskligheten flackar hit och dit, som en flock fjärilar över en blomsteräng, sade han – och det finns ingen ”högre mening” eller en ”gud” som styr alltsammans.

Han förutspådde att det vi kallar den Västerländska Civilisationen, kommer att stå i evigt krig med vad han kallade den Orientaliska eller Arabiska, och dit räknade han inte bara islam som kulturkrets, utan också kristendomen och judendomen, som uppstod ur samma Mellersta Östern, där de första högkulturerna fanns.

Detta krig – som rasat i mer än tusen år, eller sedan de första germanska civilisationerna trädde fram på Europas scen, kommer intensifieras omkring år 2000, sade han, och därefter kommer det vi kallar moderna demokratier helt gå under, medan det man kan kalla Caesarism, eller despotiska presidenter och andra ledare kommer tillbaka på bred front. När Spengler levde, fanns Stalin och Hitler, nuförtiden har vi Trump och Putin, även om vi kanske inte ska dra för höga växlar på detta, eller ägna oss åt några överdrivna jämförelser i övrigt. Men – i huvudsak hade Spengler rätt. Demokratierna är på dekis, Islamister och de som förespråkar Totalitära samhällssystem är på frammarsch, över hela Västvärlden.

Pengaintressen och en globaliserad ekonomi styr världen, sade Spengler. Media och journalister är inget annat än finansmännens förlängda arm, som styr vad folk ska tänka, tycka och säga. The mob rules. De antika högkulturerna är borta sedan länge, och med dem de andliga drivkrafter, som skapade Västerlandet och som formade deras ideal. Men i det germanska, i den nordiska kulturen finns en liten, liten gnista kvar av det som var antikens anda. De olika kulturkretsarna – den Antika, den Västerländska och den Arabiska – som fortfarande står på en utomordentligt låg ståndpunkt – karaktäriserats av tre från varandra helt skilda mentaliteter: apollinsk, magisk och faustisk. Faustisk västerländsk kultur karaktäriseras av en världsbild baserad på ett oändligt rum kombinerad med en strävan mot evigheten, i termer av såväl territoriell och ekonomisk expansion som vetenskaplig förståelse.

Naturvetenskapen, och i synnerhet den moderna fysiken, är alltså en direkt produkt av en faustisk världsbild. Även historia, och historieskrivningen som vetenskap är faustisk, liksom föreställningen om varje människas liv som en berättelse om personlig utveckling. Det faustiska draget – människan som skapare, sin egen lyckas smed, utan gudar men med förnuftet och erfarenheten som hjälp – finns inte bara i de Nordiska myterna, men i olika kulturer, epoker och länder – inte minst i den indiska religionens Mahabharata och hos de japanska samurajerna, säger Spengler, som likt den polyhistor han var ofta räknade upp exempel från olika tider – men människan är ständigt densamma, och därför uppfinner hon Polyteismen – den mest Faustiska av alla religioner – gång på gång.

Så – ska vi fortsätta att utvecklas, i det en annan filosof kallade ”Der Wille Zur Macht” ? Eller slutar vår Världsutveckling i det Caesariska vansinnet, i Monoteismens eviga diktatur, kristendomens och islams slavreligioner, där mänskligheten i evigheters evighet ska pinas, förtryckas och böjas till lydnad och underkastelse under en och samma ”gud”.

Den som lever får se, men herr Spengler var en visionär – och en mångfrestare. En man som inte var rädd för de stora perspektiven, och som i sitt skrivande målade med bredast tänkbara pensel. Därför gillar jag honom.

Om Rikemansbarn och andra Skitungar…

Borta på bloggen ”Det Goda Samhället” kåserar idag Patrik Engellau – som är brorson till en tidigare Volvo-VD och född rakt in i en av Sveriges rikaste familjer – om begreppet ”Dygd”, gestaltat genom ur-liberalen Adam Smiths kristna 1700-tals griller. Han hävdar bland annat, att barn till högutbildade föräldrar skulle vara dygdigare, skötsammare och klokare än andra barn, och häcklar ”det kompensatoriska uppdraget” som skolan fått i Svensk Socialdemokratis snabbt sönderfallande välfärds-stat, där människor nuförtiden snarare far väldigt illa än väl, oavsett socialgrupp, inkomst eller ålder.

Herr Engellau må ha rätt i sina stycken, men om jag vore i hans kläder, skulle jag så att säga inte ”ta bröhackan så fasligt full” som man brukar säga uti staden Göteborg. Själv tror jag inte alls att dygd och inkomst på något sätt hör ihop, och att rikemansbarn som herr Engellau själv på något sätt skulle vara bättre eller smartare än vanligt folk, eller för den delen smartare än sina fäder – för det verkar sällan vara fallet..

 

Vitt Pulver har hittats hemma hos ett av Rikets allra största ”Pulver” – Hur kan det komma sig ?

Idag kunde vi läsa om hur sonen till en ”ex-politiker” vars namn mainstream media inte vill nämna, nyligen arresterats och dömts för kokain-innehav. Det rör sig om ingen mindre än den tidigare Moderat-ledaren Fredrik Reinfeldts son; Erik Reinfeldt, som i faderns bostad haft många påsar med kokain, konto-kort (pappas pengar, ni vet – de hjälper alltid !) och 10 000 i ”snabba cash” – vilket han själv förklarat med att ”Swish inte riktigt funkar, när man ska köpa narkotika”.

Vilket smart-skaft ! Här ser vi ju tydliga bevis på rikemansbarnens dygd och intelligens, eller hur Patrik Engellau ?

När man i SVT benämner Fredrik Reinfeldt som ex-politiker gör man också fel, fast kanhända inte på samma sätt som hans nu dömde odåga till son. Herr Reinfeldt är fortfarande verksam som förespråkare för ständigt ökad massinvandring, föredragshållare, en hätsk Sverige-fiende och en varm vän av EU:s totalitära byråkrati – även om hans solkade gloria nu börjat falla på sned, när ”det sovande folket” inte längre ”öppnar sina hjärtan” för honom, utan har börjat vakna och se vad folk av hans sort verkligen håller på med. Dagens avslöjande bär verkligen syn för sägen.

Och Dagens Nyheter skriver idag – liksom av en ren slump – om en annan vilsen Rikemans-son, på helt fel sida i livet. Det rör sig om Ulf Adelsohns son Erik Adelsohn – en annan Erik, alltså – som vid 30 års ålder hade vuxit upp i Tessinska Palatset, blivit välbetald ”Konsult” men som Shanghaiades rakt in i en Ananda Marga-liknande Hinduisk Sex-sekt, som utsatte honom för en ”love-bombing” och ett bedrägeri, lika djupt och stort som det de drogälskande miljöpartisterna bakom rörelsen ”Forn Sed” håller på med, i den hedniska Världen.

Erik Adelsohn skall idag – enligt DN – ha skrivit en avslöjande och pornografisk roman om sin tid med sex-sekten, Tantrism och annat sådant, vilket som bekant inte har med gamla tanter, utan med meditation och liknande att göra – och jodå – DN avbildar honom lättklädd och med läderjacka, med lätt tycke av stryktäck bög.

Det är inte utan att jag minns Ulf Dagerbys fina låt ”Ballad om en Örgryte-yngling när jag tänker på alla dessa vilsekomna rikemansbarn, som visst inte är ”dygdiga” av födseln, utan snarare bortkomna, och fullständigt på dekis, vilket däremot medelklassens och arbetarklassens barn sällan har tid att vara, eftersom de har fullt sjå med att försörja sig. I landet Reinfeldt och nu landet Löfvén kan ingen hederlig skattebetalare bli rik, som vi alla vet, men de kriminella och överklassen festar vidare..

Tycker du om sången ”En Örgryte-yngling” – Patrik Engellau ?

Den skulle ju nästan kunna handla om just dig, eller hur ? – eller i alla fall vissa personer i din omgivning.. släktingar kanhända

Själv har jag aldrig fått något gratis. Jag har aldrig fått något arv, inga pengar utom min gamle fars livförsäkring, som knappt täckte begravningskostnaderna, om du vill veta, Patrik Engellau. Alla mina andra släktingar är döda, så gott som – och av dem har jag inte fått en enda spänn – men som hedning är jag ändå rik, och jag klagar inte precis över min ekonomiska ställning, eftersom den är hyffsad nog – och för min del behöver jag därför inte klaga. Jag har fått arbeta, arbeta och arbeta i hela mitt liv, och trots förvärvade sjukdomar under vägen, har jag nu lite över en normalinkomst – men det känner jag mig inte dygdigare för -och inte tror jag på Adam Smith heller.

Och Havámál skriver såhär, i sin sjuttionde strof – i Ohlmarks översättning –

”Eld såg jag brinna för rik mans barn – men utanför dörren, stod döden !”

Strof 30 av de goda råd vi fått av Oden själv, angående detta med gods och guld, att ta emot mycket pengar i arv, och hur den varan fördummar och förflackar människorna, kunde också vara värd att citera i sammanhanget:

”Ofta sparas för led,
Vad som var ämnat åt ljuv
– mycket går värre än väntat”

Människor blir ofta dumma av gods – står det i Hávamál – och allra dummast, kanhända – är de som är som Patrik Engellau. De som hela tiden tror sig vara bättre, dygdigare och framför alla andra, bara därför att de behöver någon att se ned på. Sådan är den dumdryga överklassen, detta är dess främsta kännetecken – men andra och tredje generationens företagsledare, blir sällan något alls, vad det nu kan bero på. Fråga inte mig, för jag är bara en vanlig Hedning, och ingen företagsledare.

”I am your Anti-Christ – pledge to me allegience ! I am your Nemesis – Pledge to me Defiance !”

 

Däremot tror jag att det vi kallar Hybris, samt Nemesis Divina, eller Asarnas Hämnd kan spela en viss roll i sammanhanget.. Eller rentav den kungliga svenska avundsjukan, som idag manifesterar sig på ”Det Goda Samhällets” sidor gestaltat av den självutnämnda ”stil experten” Mira Aksoy, 23 år gammal, som dessutom påstår sig vara nationalistisk opinionsskribent och journalist, får vi veta. Jodå. Det är till att vara ”fin i kanten” – men här är det i och för sig en fisförnäm rikemansdotter och ingen rikemans-son vi har att göra med.

Hon har nämligen sett ”unga flickor och kvinnor i Bikini” på sociala media, berättar hon andtrutet. (Nej men guud allså -jamen fyy så hemskeli hemskanes hemskt ! )

Ja, de andra kvinnorna, de viker ut sig och de poserar, och de har såå roligt så – men för unga Mira är det en herrans styggelse, och en Sodoms synd, naturligtvis. Avundsjukan, den städse närvarande kvinnliga avunden, fullkomligt lyser ur hennes rader – för själv har hon lite utom dagens PK-argument att komma med.

Ur den Norska Serien ”Nemi” som här saknar ord för ett ständigt förekommande kvinnligt problem…

Blotta tanken på något som ”avviker från det normala” eller ”normal anständighet(vad tusan är det – allt som fröken Aksoy inte gillar, är alltså oanständigt… ja – pornografiskt enligt henne – men VI HEDNINGAR DYRKAR FREJA !!!) får henne att gå i taket, nu när hon sett så mycket naket- och för jesus hon kryper, sentimental så det dryper, ty därmed undgår hon den onde frestarens garn..

Så är det med dessa rikemansbarn, renegater, de med för mycket tid och pengar.

De har inte insett skönheten i att vara sig själva, att strunta i pengar och ideal, men att arbeta, leva och älska – som en vanlig människa, fritt, utan hämningar, hedniskt, inkännande. Gjorde de något av detta, skulle de nog vara bra mycket lyckligare. Igår skrev jag följande text.

Jag upprepar den en gång till, bara för de verkligt trögfattade ibland ”Det Goda Samhällets” redaktörer, eller de som annars har svårt för att fatta, svårt för att vara sig själva, eller på grund av sin andliga svaghet  lätt dras med i olika sekter..

 

”Allt vad du finner i Hávamál är goda råd om hur du bör leva, men inga lagar. Du får lycka och välgång om du följer råden, står det, och Asarna vill allas väl. De straffar ingen, dödar ytterst sällan och använder våld bara emot de makter, som verkligen vill skada själva livet. Emellertid – de behöver inte vår dyrkan, utan existerar själva, och de behöver ingen mänsklig hjälp, inga onödiga följare eller små skitungar till terrorister, som skall kratsa kastanjerna ur elden för dem. Åska och Storm har också alltid existerat, och naturen existerar för sig själv.
Jämför med de oerhört löjliga, fullkomligt maktlösa Monoteistiska gudarna, som kallar sig själva ”allsmäktiga” trots att de ingenting kan själva, och som ständigt måste lovprisas, tillbedjas och ständigt få höra hur bra de är, likt tjuriga småbarn.”
– Hedningen, 2020-09-03

Har Nalin Pekgul fått Hedniska Tankar ? – I en intervju bekräftar hon vad många redan VET..

Nalin Pekgul, ursprungligen Nalin Bakshi tillhörde en gång landets mera kända Socialdemokratiska politiker, i alla fall på den längesen svunna tid då jag själv var Socialdemokrat. Det var under Ordförande Perssons glada dagar, den kanske allra siste vettige partiordförande det partiet någonsin haft. I en öppenhjärtig intervju talar hon ut inför Tidskriften Kvartal, och detta framträdande har redan kommenterats av många bloggare, liksom mainstream-medier.

Bland annat avslöjar hon hur aggressiva Islamister tagit över det Socialdemokratiska partiet inifrån, och sträckt sina tentakler in i Miljöpartiets styrelse. Vår Regering får aldrig låta Miljöpartiet styra asylpolitiken och migrationen, säger hon. Aldrig ! Hon rubricerar också den kristna organisationen ”Tro & Solidaritet” som en ren olycka för hela partiet, och beskriver hur denna sk ”Broderskapsrörelse” som den förut hette också spelat under täcket med rena terror-organisationer som Det Islamistiska brödraskapet från Egypten. Föga förvånande, måste man säga, när minst sagt tvivelaktiga figurer som Anna Ardin också finns i ledningen för Tro & Solidaritet.

Nalin Pekgul vågar alltså säga rent ut vad jag själv, men också terror-forskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan varnat för i många år. Integrationen kommer att fungera den dagen då staten, kommuner och regioner slutar att ge mångmiljonbelopp till organisationer och personer som vill separera människor och skapa hat mot samhället, säger Pekgul.

Och kvällstidningen Excessen – nej förlåt kära läsare, jag menar förstås Expressen – ger mera kött på benen om de nya avslöjandena, som alltså bekräftar vad många av oss redan med säkerhet vet.

”Tro & Soldiaritet ” har en representant i Socialdemokraternas verkställande utskott, VU, som är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna. De kristna fanatikerna har bland annat varit omskrivna för sitt samarbete med Sveriges muslimska råd. Nalin Pekgul säger i intervjun att de borde ha uteslutits från VU. De islamistiska organisationerna skickade brev till alla partier, som de här nappade på, och sa att de skulle inleda ett samarbete. Sedan fortsatte det. De utlovade röster och medlemmar – och partitoppen med Stefan Löfvén i spetsen svek sitt eget folk och land – allt för att hålla sig kvar vid maktens köttgrytor via ett ohämmat röstfiske och miljon-bidrag efter miljon-bidrag till religiösa extremister.

När Nalin Pekgul såg vad som började hända, blev hon själv utfrusen ur partiet, och man utsatte henne sedan för hot och våld. Bland annat kom hon i bråk med den mäktiga Sabuni-klanen, som senare kom att ta över Sveriges enda riktigt Liberala parti. Det blev ett högt pris.  Den framstående rasisten och uppviglaren Kitimbwa Sabuni (talesperson för den omstridda muslimska organisationen MMRK) och hans fru Fatima Doubakil stod utanför Nalin Pekguls arbetsplats, med en skara unga ”följare” runtomkring sig, och de tjöt och skrek av blodlust och hat. Efter den händelsen blev Nalin Pekgul skrämd till tystnad, och alla känner vi också till hur ”Afrosvenskarnas Riskförbund” hetsat och agiterat emot Etniskt svensk kultur – bland annat har de senare krävt att statyer av Gustav III, Carl von Linné och många andra berömda svenskar ögonblickligen måste rivas ned, bara för att tillfredsställa deras egen sjuka historiesyn.

 

Till slut gick det så långt, att även Stefan Löfvén och partitoppen kom att reagera. Men då var Nalin Pekgul redan ”petad” ur partiet. Hon berättar:

De människorna fick alltmer inflytande, islamister eller de som stödde islamisterna fick inflytande överallt. Jag kände att jag inte kunde ta striden ensam. Jag kunde inte riktigt få partiet att förstå vad det handlade om, och det blev en extrem hatstämning mot mig. Då var det bättre att bara lämna…

  • Nalin Pekgul i Expressen, 2020-09-04

Enstaka personer ur ”Tro & Solidaritet” följde också med i hets- och hatkampanjen – ett tecken av många, som visar att det parti, som kallar sig ”Statsbärande” nu blivit en sjuk och människofientlig organisation, med rena apkonster och ”fornsederi” samt ständig mobbning. Och en kritisk röst, som föll till föga och lät sig tystas.

Nalin Pekgul kunde ha uppnått en ministerpost, men fick aldrig chansen. Hon tillhör en muslimsk kultur, men är kritisk emot islam, och står som en symbol för många av de skötsamma invandrare, som vill se ett starkare, bättre och rättvisare Sverige utan extrem islam, där yttrandefrihet och Hedniska värden fortfarande har en chans. Synd att Nalin Pekgul inte är Asatroende, förresten. Då skulle hon kanske ha varit av hårdare virke, och inte ge sig inför hoten.

Hon säger som sagt, att integration inte är möjlig, så länge extrempartier som Miljöpartiet får förbli vid makten. Själv säger jag, att vi aldrig någonsin kommer att uppnå ”integration” eller verklig frihet i det här landet, så länge vi tillåter Totalitära system, som Monoteistiska religioner styra och ställa med oss – och alla de våldsverkare och terrorister, som följer i Monoteismens spår..