”Det blir FINITO på jesus-köret !”

Allt fler och fler människor i Sverige låter hedna sig.  Redan förra året var mer än 43,3 % av befolkningen i vårt land Hedningar, och vi blir bara fler och fler !

Under år 2020 års första åtta månader har ytterligare 28 476 personer i avsmak vänt sig bort från den ”Svenska” Kyrkan, och det är inte att undra på. Jag ska komma till tänkbara orsaker för det lite senare.

Samtidigt lät 5 773 personer sig indoktrineras och blev medlurade, tack vare kristna ränker. Främst var det väl invandrare, och andra sådana. ”Svenska” Kyrkan är ju knappt till för etniska svenskar längre. Detta ger ett ytterligare frivilligt netto-utträde på 22 703 personer, som inte tänker låta sig toppridas av en totalitär ideologi, eller någon ”Allsmäktig Herre” längre.

I alla tider har vi Hedningar vetat, att tron på ”Jehova”, ”gud” eller ”Allah” är RENT NONSENS !

Vid 2020 års början påstod ”Svenska” Kyrkan själv, att den hade 5 823 515 medlemmar. Befolkningen i vårt land var då enligt samma källa 10 327 579 personer Kontrollera själv mina källor, om ni inte tror mig.. Det skulle innebära, att det då fanns 56,39 % rätt-troget kristna i det här landet och vi kan jämföra det med de 88 % som var medlemmar år 2000, då vi etniska svenskar för första gången fick vår religionsfrihet på allvar, i och med att ”statskyrkan” upplöstes. I själva verket LJUGER den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten i Sverige (som den väl rätteligen bör kallas) fortfarande, för deras samfund är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat.

Nu har befolkningen stigit, och den växer helt okontrollerat, främst via fri invandring. Tillväxten uppgår till 0,8% per år och trots Corona-epidemin har regeringen Löfvén släppt in 43 147 personer av mer eller mindre oklar härkomst till Sverige, och det säger sig självt att detta inte är hållbart, och inte en miljömässigt sund utveckling  – men ändå protesterar inte ”Miljöpartiet” som säger sig vilja skydda den orörda naturen i Sverige emot de fortfarande skyhöga invandringssiffrorna.

Såhär kan det inte fortsätta, för Sverige är inte ens idag självförsörjande, och om hundra år kommer ju befolkningen ha mer än fördubblats.. Det beräknas, att befolkningen enligt SCB var 10 358 538 personer i slutet på Juli 2020. Hur stor befolkningstillväxten var i Augusti 2020 är svårt att beräkna, men för enkelhets skull kan den sättas till SCB:s egen justering, plus samma stegring som i Augusti 2019. Om det antagandet stämmer, skulle här finnas minst 15 796 personer mer, oräknat alla dem, som uppehåller sig här illegalt, och inte ska vara här överhuvudtaget.

I slutet av Augusti 2020 fanns alltså 10 374 334 personer i det här landet

Låt oss nu för enkelhets skull anta, att dödligheten och barnafödandet uppgår till ungefär samma värden som 201, och att andelen av de döda som var medlemmar i kyrkan, eller dop-frekvensen (ja, ni vet väl att de kristna försöker öka sitt medlemsantal via övergrepp på barn ) är lika hög som då, fastän den sannolikt har sjunkit, i och med att fler och fler föräldrar övergår till en demokratisk livssyn, och slutar upp att tvinga sig på sina egna barn, och bryta mot både Barnkonventionen och deklarationen om Mänskliga Rättigheter, som garanterar att varje individ själv ska få välja sin religion, utan att stämplas, eller tvingas in i en religion individen själv aldrig valt. ”Dop” är ALLTID ett övergrepp.

”Dopfrekvensen” för denna skamliga form av ”religiös doping” var 40,3 % 2019, och om vi antar att den var lika hög hittills i år så ger det tragiskt nog  0,403 x 13 087 = 5274 unga individer vars rättigheter skändats och tagits ifrån dem redan i mycket späd ålder, och som alltså blivit utsatta för rena övergrepp, och frihetskränkningar. Lyckligtvis kan detta mer än nog balanseras av ett dödstal om 65 478 personer, vilket inkluderar alla de som dött, pga Regeringen Löfvéns slarv under Corona-epidemin

Om vi nu antar, att endast 77,6 % av de döda – som främst var i högre åldrar – var med i ”Svenska” Kyrkan och inte förstod sitt eget eller sina anhörigas bästa leder det till 50 811 kristna färre – Asarna ske lov och pris ! Tillsammans ger det ett ”naturligt avkristnande” om 50 811 – 5274 = 45 537 kristna färre här i landet.

Nu kan vi addera och lägga ihop. Under Januari 2020 till Augusti 2020 har de förlorat 22 703 medlemmar netto, bara på frivilliga utträden. Till det kan vi sedan lägga en förlust av ytterligare 45 537 personer, beroende på förändringar i befolkningsbasen, dvs ”naturlig avgång”

De kristna har förlorat 22 703 + 45 537 = 68 240 ”själar” eller personer som nått befrielse från deras Slav-gud JHVH-1 och vars håg har ändrats åt Hedendomen till.

Nu har de bara 5 755 255 medlemmar kvar – och färre ska det bli !

NU är det snart SLUT på hela jämra jesus-köret !

Detta innebär, att med en befolkning som vuxit till 10 374 334 personer betyder det, att det nu bara finns 55,5 % kristna kvar i landet – men om dessa ens ”tror på gud” vill jag låta vara osagt.

Säkert är, att 44,5 % eller mer av oss svenskar redan är Hedningar. 

Vårt antal växer för varje dag – och till slut når vi det hedniska skiftet – den punkt då andelen hedna är mer än 50 % i Sverige. Det kommer inträffa redan under detta årtionde, och själv ser jag fram emot den glädjens dag, då flertalet av vårt folk äntligen befrias efter 700 år av andligt förtryck.

 

2 tankar om “”Det blir FINITO på jesus-köret !”

 1. Jag bestämde, efter att ha tänkt igenom saken, att det var rätt att begära utträde ur Svenska kyrkan den 31 oktober förra året. För sent om jag inte åkte till pastorsexpeditionen samma dag, vilket jag inte kunde. Använde en gratistjänst så att jag meddelade dem elektroniskt. Trodde inte att det skulle medges, men jag fick papper för bekräftelse med signatur från kyrkoherden veckan efter. Det skrevs under och jag blev fri kändes det som.
  Anledningen till att jag stannade så länge, trots att jag är asatroende, är att jag önskade en värdig begravning. Men varför se en begravning som värdig bara för att den hålls i kyrkan? Svaret är att det inte är så. Jag vill ha en hednisk ceremoni och min vilja är så pass väl beskriven att mina anhöriga vet vad jag vill ha.
  Egentligen vill jag bli jordad i hög. Detta är dock inte tillåtet. När tiden är mogen vill jag strida för det! För staten tillförsäkrar oss asatroende religionsfrihet till viss del, men inte fullt ut…

  Gilla

  • Håller med om att det var ett klokt beslut du tog, och underligt nog måste också utträdet fortfarande bekräftas på papper. När så många instanser – även myndigheter som Skatteverket och Polisen – accepterar Bank-ID som giltig och tillräcklig säker underskifts-metod, undrar jag faktiskt varför ”Svenska” Kyrkan inte också kan acceptera den metoden. Ännu konstigare är varför de människor som begär utträde i November och December måste betala skatt till Kyrkan i ett helt år extra, fastän inga andra personer, som begärt utträde någon annan månad blir behandlade på samma sätt. ”Svenska” Kyrkan påstår fortfarande, att de inte skulle kunna behandla de utträden som sker under de två sista månaderna på ett år per data, men det är helt uppenbart LÖGN, eftersom de ändå publicerar siffror på antalet utträden månatligt, även under årets sista månader. Vad de gör är helt enkelt att anföra ett dåligt ”svepskäl” för att ytterligare beskatta och besnatta folk, och denna förevändning har de använt sedan 1950-talet. Rätten till en värdig begravning, oavsett religion, är också viktig att strida för. Själv känner jag mig långtifrån säker på att NAS (Nordiska Asa Samfundet) och de andra hedniska samfund som finns idag verkligen har hunnit så långt i ”verkshöjd” att de kan begrava människor på ett värdigt sätt. Men begravningsplatser för Asatroende, med gravhögar, finns åtminstone i Danmark. Man har rätt att fråga sig varför vi inte tillerkänns samma rättigheter i Sverige. Muslimerna omhuldas, och SÄPO jagar koranbrännare, tydligtvis – men åt den inhemska befolkningens rättigheter, görs ingenting. Det är helt uppenbart att inte alls religioner och livsåskådningar inte är lika inför lagen, trots alla felaktiga påståenden vi matas med från de styrandes håll

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s