”Sådan ÄR Monoteismen” – NYA terror-attacker emot Charlie Hebdo (och Franska media)

”Sådan ÄR Monoteismen – Fy Fenris för dessa onda troll – Öknens råttor med Noll Koll – som i VÅRT Europa vill spela roll

Mes Amis, Citoyens ! Amis du France et la Liberté Humaine !

Det har ännu inte bevisats vem, vad eller vilka som ligger bakom det senaste blodiga knivdådet emot fria Franska media, vilket förövades i uppenbar närhet av den före detta Bastiljen och satirtidskriften Charlie Hebdos tidigare lokaler. Eftersom jag är en man som tror på yttrandefrihet, och dessutom erkänner även Lokes existens såsom varande hedning, så har jag alltid uttryckt en stark solidaritet med Charlie Hebdo och dess personal, ända sedan mordet på 12 stycken av dess medarbetare år 2015, en sak som – skamligt nog – fortfarande inte resulterat i några fängelsedomar för de åtalade, vilket rimligen borde bli följden – i alla fall i alla någotsånär civiliserade länder.

Det kan dock – på sannolika skäl – inte uteslutas, att det senaste attentatet – en blodig attack som utfördes med någon form av blankvapen enligt franska media, varit religiöst och politiskt motiverat, och att det på något sätt riktat sig just emot Frankrike som nation, den nation där också Humanismen, och den moderna synen på mänsklighetens rättigheter föddes. En gång i tiden kallades vi svenskar för ”Nordens Fransmän”. Men det var på 1700-talet, det sista århundrade när vi själva var en Europeisk stormakt – med hjälp av ekonomiska subsidier från Frankrike.

En ce jour, tout homme libre est un Français.

Et chaque attaque contre la France est une attaque contre la liberté.

– dit par un païen suédois

Fyra personer skall ha skadats i attacken, varav två allvarligt. Minst en av de svårt skadade uppges ha varit en obeväpnad kvinna, som sårades svårt i huvudet, enligt vittnen som såg hur hon låg på gatan i en pöl av blod. Republikens Premiärminister skall ha bekräftat, att minst en person gripits, men enligt ej bekräftade svenska källor, jag tagit del av på nätet, är två – inte en person gripen, och sannolikt är den huvudmisstänkta och den skyldiga till dåden en kvinna, medan hennes medbrottsling, som också skall ha arresterats, är en man. Vittnen lär ha sett en person i ”ärmlös pufferjacka” (vilket väl skall antyda någotslags dunväst) svarta joggingbyxor och röda skor.

Det skall – enligt BBC – vars rapportering är sanningsenligare och överlägsen svenska medias – vara så att den ena av de två gripna personerna är från Pakistan, samt den andre från Algeriet, vilket kan tolkas så, att det kan föreligga vissa islamska kopplingar.

11:e arrondissementet lär ha blivit avspärrat, men Paris modiga befolkning håller stånd och lever vidare som normalt, liksom så många gånger förr.  Premiärministern, den ädle och värdige Jean Castex, lär ha sagt att kampen mot terrorismen, skall fortsätta med alla till buds stående medel – och jag håller med, för det innefattar också det skrivna språket, litteraturen och till och med humorn – den humor som Charlie Hebdo också står för. Inte en enda svensk journalist, inte ett enda svenskt mediaföretag har uttryckt någon som helst solidaritet med frankrike, Charlie Hebdo och franska media i skrivande stund, inte heller med det franska folket och alla offren.

Det tycker jag är något djupt skamligt, och därför vill jag ensam föregå med gott exempel, nu när ingen annan gör det.

Bild från BBC, som utvisar attentatsplatsens läge vid Boulevard Richaar-Lenoir

Somliga låter skrämma sig till tystnad av dessa terrorns medlöpare, men det tycker jag inte att vi skall gå med på. Till och med min gamla favoritförfattarinna Marie Darrieussecq , som skrivit den stora franska romanen ”Suggestioner” – en bok i Särimners anda, som handlar om en ung kvinnas skrämmande förvandling till Sugga och Vildsvin har framträtt i svensk TV, och påstår där att hon har tankar som hon inte vågar verbalisera, inte säga högt eller erkänna fullt ut. Så talar en feg kristen, som har föga eller intet förstånd, men så talar inte en människa, som är beredd att försvara friheten, i det egna landet eller i andra länder.

För egen del är jag varken galen, autistisk eller feg. Jag är en kämpande svensk HEDNING och inget annat, Asatroende till på Köpet, och jag säger er, rent ut medborgare – jag hatar allt det onda, som Islam och de Monoteistiska religionerna står för.  I Mali slåss i detta ögonblick franska soldater, främlingslegionärer och infanterister, sida vid sida med soldater från den svenska Armén. Vi är vapenbröder med Frankrike, och vi har svurit att på vår Regerings uppdrag bekämpa den extrema islamismen, och sekter som Boko Haram och liknande ohyra på bortaplan.

I Mali – som i dagens Paris, krävs det tyvärr vapeninsats för att klara av den saken – men vi måste också våra konsekventa. Vi måste bekämpa terrorn, och de som hela tiden går terrorns ärenden också här hemma, varhelst de dyker upp. I Gävles Moskéer, eller i Uppsala Domkyrka tillsammans med en viss Ärke- någonting, som fortfarande stöder extrem islam.

Vi måste bekämpa dem – som Frankrikes förste Minister sagt – med alla till buds stående medel, solidariskt och hela tiden. Även humorn, den blodiga satiren och Lokes krafter behöver anlitas i kampen – liksom Särimners !

Aux armes, Citoyens !  Vive le soldat français, vive la police française, les pompiers et les ambulanciers

Samtidigt i Mali, och hos våra Franska vapenbröder:

Fredens styrkor är SÄRIMNERS sändebud
 

En av ”Vårdens Taimourer” tagen på BAR GÄRNING

Jag har tidigare – i två inlägg – berört ”Vårdens Taimourer” i Sverige, alltså de personer som infiltrerat sjukvård, socialtjänst och övriga myndigheter, i avsikt att införa sina egna Mellanöstern-värderingar och sjuka ideal från Monoteismens kriminella Klan-kulturer. Till synes ”oförklarliga” incidenter har inträffat, ibland med dödsfall och personskador som följd, och den officiella förklaringen har hela tiden varit, att sjukvårdsapparaten är överbelastad, delvis pga Corona-krisen och att personalen skulle ”gå  på knäna” vilket skulle förklara precis alla misstag och uppenbara felbehandlingar som sker. Men brottsligt uppsåt kan inte uteslutas i många fall. Tänk på hur en uppenbart illitterat hemtjänst-anställd plötsligt ”tog fel” på en tub superlim och en flaska ögondroppar (vars förpackningar ser helt olika ut och har olika text) och försökte beröva en äldre, etniskt svensk kvinna synen, till exempel.

INGEN ska behöva utsättas för religiöst motiverade ”felbehandlingar” eller sk ”misstag” i vården…

Sydsvenskan berättade i veckan om hur en sk ”Regionanställd” av Yazidisk härkomst – detta är en fanatiskt kristen minoritet, närbesläktad med Kurderna – i Malmöhus län spionerade på unga kvinnor och flickor via deras patientjournaler, som han tog del av via dataintrång i mer än 60 olika fall – vilket alltid är en brottslig gärning.

Yaziden, som nu fått avsked, skulle fastställa om de haft sex före äktenskapet, ifall de skaffat sig preventivmedel, haft  intim kontakt med svenska män eller gynekolog, vilket skulle ”vanärat” dem enligt hans förvridna, religiöst motiverade sätt att se. Som vi alla vet, vimlar även Islam som religion ofta av dylika, gravt kvinnoförnedrande och felaktiga föreställningar, som kommer av ”Klankulturernas” sjuka hedersuppfattning – men borde vi inte snarare tala om en Vanhedrande kultur från Mellersta Östern ?

Enligt Kammaråklagare Lisa Åberg och ”Sydsvenskan” svävar många av de 60 kvinnorna i uppenbar livsfara, på grund av vad som läckt ut ur dåligt bevakade patientjournaler. Borde inte en åklagar-undersökning också omfatta de som gav Yaziden anställning, nu när han visat sig uppenbart opålitlig i säkerhetshänseende ? Hur långt upp inom Landsting och Region sträcker sig infiltrationen ??

Alternativ-mediet ”Samhällsnytt” har tagit upp samma nyhet, och skriver:

Brotten rubricieras som grova eftersom det handlar om en systematisk kartläggning av kvinnor i den yazidiska gruppen och en stor mängd uppgifter. — — Detta är problematiskt framför allt för andra generationens unga flickor med ursprung i gruppen som vill leva fritt och jämställt på samma sätt som sina väninnor med svensk bakgrund. I värsta fall riskerar de att dödas om det blir känt inom det yazidiska civilsamhället att de haft sexuella kontakter före äktenskapet med någon svensk eller annan icke-yazid som det är sträng förbjudet att ha relationer med överhuvudtaget.

Oron inom gruppen för att flickorna ska ”försvenskas” är stor när man lever i ett land där majoritetssamhället har en helt annan friare och mer jämställd syn på kvinnans roll i samhället och rätt till ett eget liv, inklusive sex före äktenskapet.

Infiltration av vården sätt att kontrollera kvinnorna

Att låta personer lojala med klanen infiltrera den svenska vårdapparaten är ett sätt att upprätthålla den yazidiska kyskhetsnormen för gruppens flickor och undvika att dra skam och vanära över familjen genom att få varningar när någon flicka bryter mot klanens kulturella och religiösa regler.

Den 32-årige yazidiske infiltratören har fått sparken från sitt jobb i vården i Region Skåne och har suttit häktad i tre månader. Datum för rättegång är ännu inte bestämt. Mannen har medgett att han begått brotten och att motivet varit hedersrelaterat.

Hur många av de Monoteistiska klanernas infiltratörer går lösa därute ? Hur många ”Vårdens Taimourer” finns det i Sverige ?? Också kvällstidningen Aftonbladet har skrivit om ett liknande fall – kanhända identiskt med det ovan..

Otroligt nog dör många ”balkongbrudar” i Sverige plötsligt och ”oförklarligt” av fallskador… Beror det på dåliga hus eller balkongers bristande hållfasthet, kantro, eller vad är orsaken ?

När även läkarkåren innehåller extrema muslimer och liknande, kan vi då vara säker på att ha en objektiv sjukvård, som inte ska döma efter ras, kön, läggning, bakgrund eller region, utan behandla alla lika ?

Enligt den KRISTNA Bibeln skall kvinnor ”Tiga i församlingen” och vara sexuellt undergivna. Islam föreskriver också att de ska ha ”påse över huvudet” och inte gå med obetäckt hår… Tjogtals med citat ur Koranen och Bibeln handlar om det här…

Enligt HEDENDOMEN och ASATRON kan varje Kvinna SJÄLV välja sitt liv, och styra över det… Hon kan vara ung och vild som Freja, klok som Frigg, Gammal som Hel, livgivande som Idun, trogen som Sigyn och kärleksfull som Nanna… bland annat…

VILKEN väg väljer Världens kvinnor ? Kristet och Islamskt SLAVERI eller Nordisk FRIHET ??

Om TVÅ stycken MYCKET CENTRALA texter

Jag såg två stycken mycket centrala texter på nätet idag. Den första är hämtad ur FN:s ursprungliga Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna från 1946, och ni som läst artikel 30 i samma deklaration, vet att deklarationen aldrig någonsin får förändras, varesig i form av strykningar, ändringar eller tillägg…

Envar har rätt till Åsiktsfrihet och Yttrandefrihet. Denna rätt innefattar rätt för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida information och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. (artikel 19, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna)

Andra artiklar i deklarationen har ofta blivit felöversatta och vantolkade när de överförts till svenska. Exempelvis står det INTE i deklarationen om Mänskliga Rättigheter att alla människor har ”lika värde” som en del föreställer sig, och som våra politiker lögnaktigt brukar påstå. Vad som däremot står där, är att människor är ”alike in dignity” (alltså lika ifråga om mänsklig värdighet) men inte alls ”same in value” och detta är en mycket väsentlig skillnad.

Men – för att återvända till artikel 19 – det står ”utan ingripanden”. Detta betyder ett slut på angiveri, svartmålning i sociala medier, obevisade påståenden av politisk, rent förolämpande eller personlig karaktär – alltså negativa värdeomdömen om den som dristar sig att ha en åsikt – i alla fall som jag tolkar det.

Det står också ”frihet att söka, mottaga och sprida” informationså länge informationen inte är olaglig, dock – det finns ju konfidentiell eller hemlig information också, och möjligen skulle man kunna filosofiskt anmärka, att man väl här förutsätter att informationen som söks, är sann och inte förfalskad.  Källkritik är alltid viktigt, vågar jag påstå – som den ASATROGNE HEDNING jag är…

Slutligen står det också ”Varje slags uttrycksmedel” vilket omöjligen kan tolkas så, att man enbart är begränsad till skrift. Dans, teater, musik, konst, eller till och med meddelanden och åsikter skrivna på dasspapper med rödkrita, eller Runristning (som Sveriges Justitieminister Morgan Johansson FORTFARANDE vill förbjuda, eftersom han enligt sin iranska kvinnliga press-sekreterare ska ”arbeta vidare med frågan” – vad det nu ska innebära) är alltså fullt legala som uttrycksformer, och så är fotografering eller performance art – för på något annat sätt, kan man nog inte tolka artikel 19.

Följaktligen är det också legalt eller tillåtet att göra som bilden nedan visar, förutsatt att man nu inte gör det på offentlig plats, eller för att smäda någon speciell ”folkgrupp” som det kallas enligt svensk lag… (den svenska lagen förutsätts ofta vara underordnad just FN:s deklarationer, i alla fall i den publika och öppna debatten)

a bible is burning on a fire, the proper way to dispose of an old bible.

Enligt artikel 19 spelar det heller ingen roll, om detta vore en Koran, ett exemplar av Bhagavadgita, eller Herman Hesses ”Stäppvargen”, för den delen.

Detta behövde inte vara en bok. Man kunde också steppa, eller dra på en ”two-stepp” Häpp – Oh Yeah Böpp – Vi hänger inte läpp !

Dessutom står det, att informationsinhämtningen, spridningen av information, åsikter eller budskap förutsätts ske ”utan gränser” vilket är ganska intressant att notera, eftersom det också föranleder en hel del upphovsrättsliga och patenträttsliga problem, särskilt med hänsyn till konstnärliga verk av mer ovanligt slag. Formuleringen ”utan gränser” verkar också betyda ”utan begränsningar i tid och rum” – dvs inte bara geografiskt, utan också tidsmässigt… När något görs eller uttrycks, skulle alltså rent filosofiskt vara av mindre betydelse, liksom sammanhanget. För övrigt noterar jag idag, att Statstelevisionen i Sverige uppgett, att det enligt Polisens och Rättsväsendets uppfattning ÄR legalt att till exempel bränna Koraner i vårt land.

Den andra texten består av ett reklambudskap, som jag sett fastspikat på en vägg och en offentlig anslagstavla idag. Den består av en deklaration från en viss myndighet i Sverige, som har denna text som sin främsta devis, Värdegrund och innebörd, och då en statlig myndighet sagt och deklarerat detta, anser jag att det i viss mån har karaktären av lag, förordning eller allmän föreskrift, ja kanske även filosofisk levnadsregel i alla fall enligt myndighetens klara åsikt och uppfattning.

VI FÖRSVARAR SVERIGE OCH LANDETS INTRESSEN, VÅR FRIHET OCH RÄTT ATT LEVA SOM VI SJÄLVA VÄLJER.

Observera att det för det första står ”vi”. Vilka är då dessa ”vi” ? – Ja, det rör sig uppenbarligen om ett kollektivt ansvar, om varje medborgares självklara plikt. Det står Sveriges intressen, för det andra. Inte något annat lands, inte något annat folkslag som inte hör hit – utan det egna landets intressen, dess värderingar – och inte någon annans.

Det står för det tredje ”rätt att leva”samma rätt som en del politiker i ledande ställning tidigare helt förvägrat oss, eftersom de tydligt sagt, att det inte skulle göra något om vi förlorade vår frihet, likviderades eller utrotades – och deras uttalanden visar också klart och tydligt på vilken sida de står – och det är inte på svenskarnas.

Det står slutligen ”leva som vi själva väljer”Alltså inte som någon påstått ”allsmäktig gud” sägs beordra, att du och jag skulle leva. Inte efter något särskilt politiskt parti, eller det partiets åsikt om vad som bör ”väljas”. Inte efter någon satans Mona Muslim, eller Pelle Akbar. Inte efter Ayahtollan av Borås, inte efter Ärkebiskopen av Uppsala – eller någon djävla idiot till sk ”Rådsgydja” någonstans, som valts av högst fyra personer, inte efter ”Kristi Brud” Åsa Walldau, eller Pastor Putte Plockepinns åsikt eller livsval – kära läsare eller läsarinna – utan efter ditt och mitt.

Har ni förstått !?!

Har ni ens lyssnat, och någonting lärt ?

Nú eru Hávamál kveðin
Háva höllu í,
allþörf ýta sonum,
óþörf jötna sonum;

heill sá, er kvað,
heill sá, er kann,
njóti sá, er nam,
heilir, þeirs hlýddu.

 

”Nu är Hávamál kvädet
I den Höges Hall
av allt gagn för Jordens söner
Värdelös för trollens söner

Hell till han, som kvad !
Hell till den som kunde !
Njut nu, den som insåg !
Hell till dem, som lyssnat !

 

Dagens ”Nej men ! Sådant kan väl ICKE hända här” – Eller…. ??

EU skulle nu ha slagit fast, att Lukasjenko saknar legitimitet som Vitrysslands President, enligt vad en artikel i SvD:s pappersupplaga och Finlandssvenska media uppger. Men samtidigt säger den stora och internationellt erkända nyhetsbyrån Reuters/AFP (Agence France Presse) att Sverige och Finland skulle ha inlagt veto mot alla former av sanktioner emot Vitryssland, eftersom man hänvisar till OSCE samarbetet, där Putins Ryssland är den starkaste parten.

Enligt SvD:s pappersupplaga skulle Ann Linde, Sveriges Utrikesminister, ha stått rakt fram och förnekat detta. Vem har då rätt ? Vad är det som har skett vid EU:s förhandlingsbord egentligen ?? Skall vi tro att den stora internationella nyhetsbytån ljuger, eller har missuppfattat något, för det kan väl aldrig i Världen vara så att en svensk Utrikesminister skulle fara med osanning ?

Men om nu Lukasjenko ”saknar demokratisk legitimitet” – Hur är det då med Regeringen Löfvén ? Har den någonsin företrätt någon majoritet av det svenska folket, eller någon majoritet i Sveriges Riksdag ? Ända sedan Reinfeldt har vårt land letts av svaga minoritetsregeringar, mandatperiod efter mandatperiod, år efter år…

Lika som bär – eller ??

Syftet med representativ demokrati, har jag hört – skall vara att skapa en stabil majoritetsregering, där folkflertalets åsikter verkligen är företrädda. Så är inte fallet i Belarus eller Vitryssland, enligt vad EU nu säger, men så har aldrig varit fallet i Sverige heller… Är inte detta ganska underligt ?

Flera väljarundersökningar visar nu att Regeringen Löfvén högst har 40 % av väljarsympatierna, och att 60 % av folket vill ha ett annat alternativ. Någon riksdagsmajoritet har heller aldrig funnits, som sagt. Är då Stefan Löfvén rent legitimt värdig att vara Sveriges Statsminister ? – Ja eller Nej ??

Och hur är det med Mr Trump ? Är han ett värdigt alternativ ?? Vinner han nästa Presidentval, måntro – och i så fall hur ??