Dansk Krönikör VÄNLIG emot Asatron

I den svenska journalistkåren får man leta länge efter skribenter som alls är vänligt inställda emot Asatro, Hedendom och vårt lands ursprungliga kultur. Likaledes ont är det om skribenter som håller sig neutrala ifråga om dessa ämnen, men i Danmark har man nu anställt en något excentrisk herre på 80 år som krönikör i ”Dagbladet” enligt vad samma tidning berättar.

Författaren Ernst Munck anser att Oden och Tor varit riktiga människor, som levat på Jorden under bronsåldern, och han påstår också att Ragnarök i själva verket skulle ha ägt rum exakt 1258 år före kristus, samt att Odysseus, den Homeriske hjälten, i själva verket kom från Lyö i Danmark, allt efter vad denna lokala avis i Danmark påstår. ”Hey Hey My My” vrålar jag i Neil Youngs efterföljd ”Herr Munck verkar då ha en mängd teorier”.

Det återstår väl att se, vad det månde bliva av detta. I alla händelser är Ernst Muncks teorier inte så nya som man kunde tro. Under den kristna förföljelsen på 1200-talet pläderade Snorre Sturlasson på Island för att gudarna skulle ha varit människor som levat i forntiden, och trodde sig komma undan kristen förföljelse på så sätt; men det gick förstås inte, eftersom han blev mördad av de kristna, i den heta källan Snorralaug inte långt från sin bostad vid gården Reykholt.

Källan finns som synes kvar än idag, och rörande det kulturella fenomenet apoteoser, alltså att någon förgudas efter sin död, är det känt också från andra kulturer, även om det inte finns det ringaste vetenskapliga bevis för att något sådant skulle ha förekommit här i Norden. Mestadels är det sunkiga romanförfattare typ Johanne Hildebrandt, som idag förfäktar tesen om att gudarna en gång skulle ha varit människor, men varje fri skribent som uppmärksammar Asatron och dess existens, är på sätt och vis en framgång i det kulturella mörker som råder i vårt land.

 

Veckans fall av ”Now the BOOT is on the other FOOT !”

Den kristna dagstidningen ”Dagens” journalister tjuter som piskade hundar över att en enda elev i en svensk skola nyligen blivit ”kränkt” vid tagningen av ett skolfoto. I exalterade ordalag påstår de att eleven skulle ha ”tvingats” ta av sig sitt fula och vanprydande krucifix, som han dumt nog envisades med att bära runt halsen. Olaga våldsskildringar, som det är fråga om här (nakna män som torterats, uppspikade på två brädor – en mycket tvivelaktig symbol för något som säger sig vara ”kärlekens religion” men genomgående marknadsför sig med skildringar av omänsklig tortyr, död och fasa) hör inte hemma i den svenska skolan, och att eleven fått ta av sig såpass vanprydande och kontroversiella ”smycken” är heller ingenting konstigt...

Däremot har det avslöjats, hur samma skola hela tiden ”vikit ned sig” för anhängare av muslimsk religion, som fått ha slöja och andra religiösa symboler för skolfotot.Now the Boot is on the other Foot” säger jag – och nu får de kristna äntligen känna på lite av det stenhårda förtryck, som de utsatt den svenska Hedendomens och Asatrons anhängare för i flera decennier.

Hela tiden, ihållande och pragmatiskt, har kristna dagstidningar och media Hetsat emot Folkgrupp genom att påstå, att Torshammaren, som bärs för att visa inre styrka och beskydd, skulle vara en ”förbjuden” eller till och med rasistisk symbol. De har förföljt, hetsat och diskriminerat tusentals och åter tusentals elever, och vi är många som minns detta från vår skoltid. Nu åker de på lite av den hänsynslösa förföljelse, som de själva berett åt andra – kan vi kalla det ”ödets ironi” eller kanske ”Karmas Lag” ?

I samband med den nu pågående Islamiseringen av Sverige, som Regeringen Löfvén hela tiden bedrivit som en aktiv politik, inklusive ett konsekvent genomfört ”befolkningsutbyte” med avlivning av gamla (se föregående inlägg) eller svaga individer med Covid-19 pandemin som en förevändning, lär det nog inte bli någon brist på incidenter som den ovan nämnda i framtiden. De kristna kommer att bli jagade och förföljda, precis som överallt annars i Världen där Islam tagit överhanden, och då får vi väl se om de ”vänder andra kinden till” som det står i deras egen Bibel.

Vi hedningar kommer å andra sidan aldrig vika ned oss för varesig kristendom eller islam, och det har vi heller inte gjort i det förgångna. Vi kommer att fortsätta och försvara ett öppet och sekulärt samhälle överallt där vi kan, och har förmåga – och räddas den svenska Demokratin, så blir det av oss och med vårt bistånd, snarare än med hjälp av den regering vårt land nu har. Men – ”regeringskris” förutsätts ju i dagsläget råda enligt pressen – så kanske kan vi hoppas på det bästa !