Om Socialisternas LÖGNER och SVAMMEL

”Janne Myrdal är död, och Sean Connery är Död, men Stefan Löfvén, han lever fortfarande. Till råga på allt är det November, och så har jag ont i foten”

  • Sagt av Hedningen, 2020-11-02

Den store Ledaren-Svetsaren har åter framträtt inför sitt folk i Statstelevisionen.

Har han överhuvudtaget haft någon ”strategi” – och vad är den i så fall, utom giftsprutor till de äldre… ?

Svetsar-Steffe har i sin oändliga visdom och godhet talat sålunda, ty sålunda sade i går den store Svetsaren-Ledaren, enligt vad SvD vet att förmäla oss enkla undersåtar:

En person som förlorar en familjemedlem eller en vän, förlorar också en del av sig själv. — — En uppoffring av många människor som gjort att det sista avskedet kanske inte blev som önskades…

Finns det ännu ord för en människa som Stefan Löfvén ? Med vilka ord skall man i så fall benämna honom ??

Han vet om situationen på landets äldreboenden, hur de stått utan syrgas, trots att ingen brist på syrgas funnits i hela landet, hur inte mindre än sju Landsting i vårt land – eller ”regioner” som de tydligen numera skall kallas – beordrat mord på åldringar via morfin-injektioner så att alla över 70 år, överviktiga, de som ”har svårt att gå i trappor” och andra avvikare skall DÖDAS – trots att det på intet sätt är motiverat, därför att inget krigsläge råder trots allt, och ingen sådan åtgärd har varit det minsta rationell, mänskligt att döma – men det är ju klart – Herr Statsministern vill ju spara pensionspengar, och ”berika” vårt land med lite fler av dem som ”flyr för sina liv” ni vet – eller snarare flyr från rättvisan.

Ja – höge herre Minister – store och lysande Svetsare – ”det blev inte som många önskade” – därför att du DÖDADE dem.

De fick morfin, inte syrgas, och skulle ”somna in” – och nu har du mage att komma och tala om uppoffringar, ditt falska svin ! Du talar om kärlek, och du talar om att ”förlora en del av sig själv” – Men slutar du då aldrig med ditt uppenbara HYCKLERI. Du har talat om ”Allas lika värde”, ”Allas lika värde i vården” och dina floskler har nu tagit sig sådana proportioner, att ingen kan tro på dem längre. 

Kom inte inför vanligt och hederligt folks ansikten, och tala om ”kärlek” eller ”uppoffringar” när du själv alldeles uppenbart inte har en enda gnutta kärlek för det folk eller till det land du skall representera ! Och för övrigt – kan du beordra fram ”uppoffringar” i form av ”barhärtighetsmord” på de över 70 år, de senildementa, och de andra du försökt ta livet av, med den eutanesi-kampanj som du MÅSTE ha känt till ända sedan i våras, om du inte känner till den nu – vilket torde vara uppenbart.

De äldre du dödat, har inte valt att ”uppoffra sig” lika lite som deras familjer – och alla de som sörjer just nu.

De har inte valt det, och har heller inte varit i stånd att välja något sådant, sjuka och omtöcknade som de varit – och att som du ljuga och tala om livets förlust via beslut ovanför människors huvud som en ”uppoffring” är så falskt, att jag saknar ord för att beskriva det.

Du kan beordra sådant av dina soldater, läkare och sjukvårdspersonal (eftersom de ändå skall ha något som kallas ”vårdetik” ) poliser eller frivilliga i uniformsyrken, javisst – men detta har inte varit någon ”uppoffring” som tjänat några högre syften alls, utan blott och bart ett snuskigt slöseri med människoliv och resurser utan all ände.

Du är en falsk människa, Stefan Löfvén, falsk och hycklande ända in i märgen. Jag kommer aldrig mer rösta på dig, aldrig någonsin förstår du, och det gäller också hela ditt parti och de falska ideal ni numera står för. Era ”lika värden” gäller helt uppenbart inte längre, om de nu någonsin gjort det – och att sjunka så djupt, att du förråder en hel generation av de människor som byggt upp det här landet, och det ”Folkhem” din rörelse alltid talat sig varm för – ja du, Svetsar-Steffe – vi är många och vi minns.

Kom ihåg vad jag sagt dig. Jag har skrivit det som en varning, för att du skulle ta åt dig i tid, och lyssna på ditt folk. ”Det finns en kulans och gatans domstol” skrev jag, ”som sällan eller aldrig ger någon nåd”.  Självfallet var det 1980-talets Palme-mord jag då syftade på, och det kan var och en nog räkna ut – och jag skrev också, att det aldrig någonsin borde vara opportunt eller valbart att ta till sådana metoder, inte i ett civiliserat land, inte i ett samhälle som vårt, inte på några villkors vismen nu har DU gjort det, Stefan – i hundratals fall – och dessvärre tror jag – religiös som jag ju är – att det kan straffa sig för dig och ditt parti så småningom, även om du kanske för dagen inte har vanligt folkvett eller ens ”bondförstånd” nog att begripa det.

Liksom av en ren händelse, som liknar en hednisk och hädisk tanke, sitter idag en Ledarskribent i Svenska Dagbladet och kommenterar Jan Myrdals bortgång, vilken som bekant inträffade i helgen.

Janne Myrdal försvarade under sin levnad Pol Pot, Stalin, Ceaucescu i Rumänien, och islamisternas hat och mordkampanjer emot Salman Rushdie kommenterade Herr Myrdal på sin tid som såhär:

”en medveten ideologisk strid för sitt människovärde”

Det var så han kommenterade det, förstår du Stefan min vän – eller vad du nu är, eller borde vara… Muslimerna måste enligt Jan Myrdal, den gången, mörda och döda Salman Rushdie för att de skulle bedriva – citat – ”en medveten ideologisk strid för sitt människovärdeoch därför vore – med er socialistiska ideologi, terror, bilbomber, till och med giftmord vara berättigat.

Man ska inte tala illa om de döda” anmärker SvDs skribent något andrtrutet. ”Kanske inte man ska tala illa om de levande heller – inte ens om Löfvén, Lööf, hela ligan, hela dragningslistan” lägger jag själv till.

Men med vilka ord skall man benämna sådana människor, med vilka ord ?

Man kan säga om Jan Myrdal, att han var en kladdsock, kanhända – en sådan som besjälades av sitt patos och sin socialistiska vrede. Eller en människa, som alldeles uppenbart satte känslor före logik, och kritiskt tänkande. Kanhända är vi alla sådana ibland, kanhända inte.

Men för dig, Stefan Löfvén… vad finns det för ord för dig, som medvetet gör något helt annat, något som du vet är alldeles fel, men ändå genomför. För dig finns bara ett ord, ser du – och det ordet är – skitstövel, rätt och slätt. Du har makten i din hand, och du borde ha förnuft nog att veta vad du säger, när du låter ordet ”kärlek” befläcka din mun.

Du är falsk, ända in i märgen falsk. Du har genomfört något som inte bara var dumt, lite oturligt, felaktigt handlat – ty kladdsockarna har ofta otur när de tänker, så att säga.

Men att inte erkänna dina fel, och att fortsätta ljuga, inför en hel befolkning… Att kalla dödandet av gamla människor på ålderdomshem, äldreboenden och vårdinstitutioner för ”en uppoffring” – vad ska man säga om det, Stefan Löfvén ?

Vad ska man säga ??

Sådant gör bara skitstövlar. Och garanterat ovärdiga ledare, för att nu citera Alexander Bard.

”Man vet ALDRIG med Särimner” – Katerina Janouch intervjuar Alexander Bard och Loke är en DEUS DECEPTOR

Pvt Wladislaw (Charles Bronson)So – where is Donald Duck ?

Mj Reisman (Lee Marvin)Down the road – with a great big machine gun…

Utdrag ur Filmen ”Tolv fördömda män” (The Dirty Dozen) från 1967

Ärade publikum, Mesdames et Messieurs, Ladies und Schentlemen – för ni är väl Schentlemän, kan tänka ?

Ni ska inte tro på allt ni läser. Ni ska inte läsa på allt ni tror. Ni ska inte tro allt ni läser på.

Man vet nämligen aldrig med Särimner, och på Internet kan vad som helst hända, vad som helst kan publiceras, vad som helst kan påstås vara sant, eller också inte. Kanhända är det relevant, kanske motsatsen. Ni kommer aldrig hitta det som är sanning i alla fall, för som redan Pontius Pilatus frågade på sin tid: Vad är Sanning ?

Tror gör man i kyrkan, men endast Särimner finns i realiteten – och det är endast han som vet sanningen, men det gör inte ni.

Detta sagt till er med tanke på gårdagens sista inlägg.

Där Oden finns, finns också Loke. Loke är den renande elden, flamman som stiger mot skyn, trickstern, jokern, bedragaren men också skaparen. Utan honom blir inte bara gudavärlden utan också hela skapelsen statisk, utan utvecklingspotential och tillvaron känns platt som en nedsutten hatt, för att nu tala med Nils Johan Einar Ferlin, den svenske poeten. I Oegirsdrikkjas eller Lokasennas nionde strof antyds, att Oden och Loke en gång i urtiden ingick fostbrödralag, och att de två alltjämt är oskiljaktiga, på det sättet att Loke är Odens skugga, hans motsats och tysta följeslagare, för den ene kan egentligen inte tänkas utan den andre.

Redan Wagner visste det, ensam i sitt 1800-tal, då han lät Wothan sjunga sitt berömda anrop till eldguden Loge eller ”Feuerzauber” i operan ”Die Walküre” – och nu tar jag mig friheten till en liten musikalisk illustration, införd bara för den dramatiska effektens skull.

Feuerzauber är att trolla med rök och eld, och som vi sett, behärskar Loke den konsten bättre än alla andra. Han kan förvisso LURA er, kollra bort er, och göra så att ni i er blindhet aldrig ens ser skymten av det som är sanning, men låt er nu inte förhastas för den sakens skull, o kära publikum, o du ävlande myrförsamling och förslamning…

Wothan (i förgrunden) och Loge (i bakgrunden) i en Operaföreställning från Metropolitan i New York, 2010

I dagens nummer av Svenska Dagbladet finns en mycket intressant artikel införd, skriven av en viss John Sjögren, vars uppgift är eller skall vara att recensera en bok av filosofen Jonna Bornemark.  Både herr Sjögren och fru Bornemark gör dock ett fel, och en strålande tankevurpa när de försöker härleda all västerländsk filosofi till antikens Grekland, och låser fast sig vid de två begreppen ”ratio” och ”intellectus” som de menar fanns redan i den Sokratiska filosofin.

De sätter också dessa två begrepp i direkt motsatsförhållande till varandra, utan att förstå, utan att observera och utan att begripa att samma två begrepp finns också i vår egen förkristna Nordiska filosofi, när man talade om ”Hamn” kontra ”Hug”, som två av självets oupplösliga delar – för det ena, utesluter inte alls det andra – och det är just där den Sjögrenska tankevurpan sitter.

Ratio är tron på det mätbara, det snusförnuftiga och hela den empiriska (natur)vetenskapen, som Bornemark menar varit rådande ända sedan Upplysningstiden, eller sedan det moderna tänkandet uppstod. Men Bornemarks bok handlar om ”Det Bortglömda Omdömet” och hon menar att vi i vår tid glömt bort Intellectus, eller det rena förnuftet med Immanuel Kant språkbruk sett, som får oss att se mycket längre än vad ratio eller det till synes rationella planerandet hos vissa stelnade kamrerarsjälar, byråkrater, stillatigande administratörer blott, som ger giftinjektioner åt svenska pensionärer när de börjar lida av Corona, enbart därför att statsmakten vill ha det så, exempelvis.

Sett i Asatrons termer, så finns alltid det omätbara, det okända, allt som icke är men kunde vara med i Odens eller Hugens gestalt. Det vi kallar Hugr eller Odh – Odhinn i bestämd form – är mycket mer än blott och bart ”Hamnen” eller vad vi kunde kalla det vegetativa förnuftet, instinkten eller det sunda bondförståndet, allt det som ett barn, ett djur eller en mycket ointelligent träl kunde sluta sig till.

Trälen eller den förståndshandikappade tror att det bara finns en enda gud, därför att han eller hon inte har kraft eller intellektuell förmåga att ens tänka tanken, att det skulle kunna finnas flera gudar, olika makter eller inse att det finns en motsägelsefull Värld därute, där vi visserligen inte kan veta allt – ty ingen är allvetande eller allsmäktig, men där vi mycket riktigt kan spekulera, anta, operera med vad som är sannolikt och vad som går att genomföra – trots att det blir en kalkylerad risk…

Och ändå behöver vi inte ge avkall på vår mänsklighet om vi omfattar Odens princip, eller åkallar Hugens makter – för i den flykten genom alltet, förutsägelsen, antagandet, spekulationen, förmågan att leva sig in – hysa empati och fantasi – finns allt det som gör oss mänskliga.

En empirisk vetenskapsman skulle säga, att ifall jag ställer ifrån mig ett mjölkglas bortom en bordsskiva, kommer ingenting att hända utom att glaset far i golvet, och mjölken spills ut, eftersom det bevisats i empiriska försök, och förmodligen hänt tvåhundra gånger förut.

Endast en sann exprimentator, eller den som verkligen är besjälad av en högre hug skulle kunna tänka sig ett annat förlopp, eller ett annat utfall utifall, där mjölkglaset beroende på en ny, inte förut upptäckt kraft blir hängande i luften – trots att den kraftens uppdykande är mycket osannolikt, och förmodligen inte inträffar så ofta. Den som är Hugstor kan tänka längre, vidare, högre och bortom vardagen – och det är just det Oden och även Loke till en del besitter..

Loke och Yggdrasil – Kausalitetens träd…

Yttrandefrihet, exempelvis, är ingenting värd som uppfinning ifall man inte åtminstone någon gång testar dess absoluta gränser – likaväl som juridikens eller tyngdkraftens – ty bedömningen av det rimliga och sannolika, hör inte allenast naturvetenskapen till.

Om ni inte förstår, vad jag menar med ”Yttrandefriheten kopplad till Loke” – så bör ni nog gå tillbaka till källorna, och läsa Oegirsdrikkja en gång till…

Nåväl. Även helt andra texter, tankar och influenser genom det som är Kausalitetens träd eller vårt sinnrika multiversum når mig idag, in till det elektroniska Hlidskjalf där jag nu sitter.

En BARD och en kvinnlig JOURNALIST som Blääar tillsammans – Kan de då också Ähuua tillsammans – och ÄR de som Loke respektive Oden ?

Herr Bard och Fru Janouch blandar verkligen högt och lågt, pratar på, resonerar om ditt och datt men inte om mitt, orerar och lägger ut texten, så att det står det härliga till. De talar fritt ur hjärtat, och undersöker just fenomenet Yttrandefrihet – vilket förmodligen är ett ruttet jobb, men något som ändå måste genomföras, därför att ingen annan gör det.. Jag tar mig friheten att citera, både en och två och tre gånger:

Herr Bard: “Det är väldigt allvarligt att Stockholmspolisen ingrep för att stoppa en koranbränning. Det betyder att svenska polisen idag angriper – och går emot – svensk grundlag! Det är en moralisk kris i Sverige just nu som är enorm, och det är fritt fall. För nu har inte ens den juridiska apparaten i Sverige koll på vad juridiken ska syssla med. Och det är att försvara det fria ordet, det är att försvara svensk yttrandefrihet. Vi kan aldrig låta sharia gå före våra lagar, före yttrandefriheten”

Fru Janouch: Kommer Sverige att bli ett kalifat?

Herr Bard: – Det är på väg mot det just nu. Och socialdemokraterna underhåller det.

Fru Janouch: Vad säger du om Stefan Löfven?

Herr Bard: – Jag tycker att han är jättesvag. Han är ingen ledare alls. Tur att han var så svag under pandemin, för det är ialla fall bättre att ha epidemiologer än honom där… Sen var det Stockholms stad som fallerade stort, det var ju Stockholms stad som underlät att isolera ålderdomshemmen i tid fast man hade alla varningssignalerna, det är därför vi har sex tusen döda i Sverige. Järvafältet och den tragedin är också landstingspolitikernas fel. Jag undrar bara var militären var nånstans? För det är militären som ska tillhandahålla respiratorer i krislägen.

Fru Janouch: Militären höll väl på och genuscertifierade sina regnbågsfärgade stringkalsonger?

Herr Bard: Ja, de var nog upptagna med det. De ska inte gå i Pridetåg överhuvudtaget! Poliser och militärer ska inte delta i politiska demonstrationer. När poliser kastar ner sig på knä och kysser Black Lives Matter fötter då blir jag riktigt riktigt orolig. För jag vågar inte gå till polisen idag när jag blir hotad. Jag vågar inte polisanmäla hot mot mig längre i Sverige. Det kan jag säga öppet till dig och det får du gärna skriva. Jag kan idag inte polisanmäla hot mot mig för polis idag kan jag inte lita på. De står inte på min sida. De bekämpar mig. Det är vad polisen gör. De ägnar sig åt åsiktspoliseri och att bekämpa det fria ordet och yttrandefriheten i Sverige, för en grupp som kommit hit och som de satt sig i allians med ooch den gruppen kan enligt polisen inte göra något fel alls och det märktes under Black Lives Matter, som inte hade nåt med svarta amerikaner att göra i Sverige. Det var i högsta grad Muslimska brödraskapets projekt i Sverige från början till slut. Vilket vi som påpekade det fick skit för.

Bardalek – när den är som bäst ?

Fru Janouch: Sist när du och jag träffades så pratade vi om det infantiliserade samhället. Ser inte vi hur det nu har spårat ur totalt, med Greta Thunberg som ska bli chefredaktör för DN, med barnen som anger tonen, det är barnen som bestämmer i Sverige idag och man anpassar sig till tonårsgängen, man har låtit skolan spåra ur totalt.

Herr Bard: – Allt är kindergarten nu! Sverige är ett enda stort dagis. Där alla är kränkta. och gråter och skriker. Och känner nånting. Och för att de känner nånting så är det sant. Det finns ingen historia kvar. Det finns ingen kunskap kvar. Och ingen anständighet.

— —

Fru Janouch: Svenska lärare är lika skamlösa som public service med sin hjärntvätt.

Herr Bard: – Ja, de är totalt politiserade. Det är ingen skillnad på CNN och Sveriges Television.

– Hur mår de egentligen? Vad tror du?

– Där har du en lynchmobb full av konformister där alla är livrädda att avvika från mallen för då kan de förlora jobbet.

– Vad säger du om sociala medier? Hur ser du på dem?

– Sociala medier är hoppet idag. Vi måste slåss för att sociala medier ska förbli öppna och fria. Därför att i Sverige jagar man dem som publicerar något misshagligt. Man har byggt en byråkrati av åsiktspoliser. Och de vill bara ha fler åsiktspoliser, så de får fler jobb och mer att göra och vi ska få fler problem.

– Är inte Sverige ett drömsamhälle för de här privatspanarna som njuter av att sätta dit folk? Oavlönade frivilliga privatspanare som hetsar och anmäler till arbetsgivare, som håller på och ringer och skvallrar. Det har ju blivit ännu värre nu, man trodde det skulle bli bättre men det är ju tvärtom.

– Vi har den sjuka jagärhär-sekten och Näthatsgranskaren, hela den rörelsen. De är de riktiga trollen, som sätter trollstämpel och jagar alla andra. De är riktiga jävla losers.

— —

– Kommer religionskriget börja i Frankrike?

– Nej, det kommer snarare att börja här… eller så här, Frankrike kommer börja ta striden, franska sekulära staten kommer att ta striden för sin integritet. Alla religioner i Europa har accepterat att de är underställda den sekulära staten – alla utom islam. Det var därför jag blev så beklämd när jag såg att arton muslimska församlingar i Sverige gick ut och ville ha en grundlagsändring i Sverige som skulle stoppa möjligheter till koranbränning. Det visar att de svenska muslimerna är islamister. Islamism börjar och slutar med kravet på att sharia ska gälla för alla, och att den ska stå över svensk lag. Det är vad de här muslimska församlingarna kräver. Vi måste debattera ner dem. Omgående! Och svensk lag måste försvaras mot det här. Och svenska poliser får inte ställa sig på muslimska församlingars sida. De angriper ju svensk grundlag. Det är en förfärlig utveckling. Det är en moralisk kris i Sverige just nu som är enorm och det är fritt fall. För nu har inte ens den juridiska apparaten i Sverige koll på vad juridiken ska syssla med. Och det är att försvara det fria ordet, det är att försvara den svenska yttrandefriheten.

– För mig är skillnaden mellan islamism och islam solklar. När sharia står över svensk lag, när de kräver att de ska undantas från svensk lag och i nästa steg att vi alla ska undantas från svensk lag och underkasta oss sharia, så som skedde när polisen stoppade koranbränningen i Stockholm! – då är det droppen för mig.

– Är det inte bara ett slags ordvrängeri, det här med islamism och islam och muslimer, det är ju samma sak som kallas med olika namn.

– Jag säger bara, ska ni ha två kategorier av muslimer, och slippa kallas islamister, underställ er då svensk lag, så slipper ni det. Annars får ni inte ha två kategorier, för då är det samma skit alltihopa. Alla som säger nej till att bränna en koran är islamister. De respekterar inte yttrandefrihet och svensk lag. Det kommer ta lång tid innan vi får ordning på det här….

”Du ser inte Särimner – men Särimner ser dig !”