FAVORIT I REPRIS: Sådan ÄR Monoteismen….

 

Källa: David Horsey, amerikansk karikatyrtecknare.

Ny silverskatt funnen på Gotland – och Om vår framtid…

”All mänsklig utveckling beror egentligen på bonden,
som med sitt arbete föder oss alla.
Den beror på de andens män,
som lär ut en användbar etik.
Den beror på krigarna,
som försvarar landet i kamp.

Resten är skapade för piskan…
”Le reste est créé pour le fouet”

– Översatt en smula fritt efter Charles Baudelaire, fransk poet

Mitt inlägg om Silverskatten, som hittades vid Viggbyholm i Täby, har tydligen fått genomslag. Nu berättar SVT Öst – som annars inte gjort sig kända för någon vidare vederhäftighet i behandlingen av arkeologiska ämnen, om ännu en vikingatida silverskatt som hittats på Gotland, vilket förstås inte är någon ovanlighet, eftersom Gotland är vårt absolut fyndrikaste landskap, när det gäller Vikingatida mynt och Silver.

Skatten består bland annat av 160 arabiska silvermynt eller Dirhemer, samt böjda rester av en fin silverfibula eller ett spänne till en mansdräkt, och kommenteras utförligt av Majvor Östergren, en av Gotlands allra bästa nu levande arkeologer, som varit synlig i media förr. 160 Dirhemers vikt i silver är ganska exakt 2 Mark lödigt silver, och lite till, om vi har i minnet att den Vikingatida Marken, själva basen i penning- och viktsystemet, var omkring 220 gram. Marken indelades i 8 öre, 24 örtugar om 8 penningar och var alltså 192 penningar totalt, utom just på Gotland, där den indelades i 288 penningar, och där det alltså gick 12 penningar på örtugen istället.

Ett ”örtugaland” eller så mycket åker du kunde köpa för en örtug, var på 1600-talet ännu 1/3 tunnland, men på Vikingatiden hela tunnlandet, i alla fall i det mindre rika Svealand, så 48 örtugars värde, bör ha motsvarat en gård med kanske 24 – 48 tunnland, eller i moderna mått 12- 24 hektar åker, vilket var mycket, om man tar i beaktande att de flesta vikingatid enfamiljsgårdar inte var mer än 7 hektar stora.

HÅRT ARBETE byggde landet. ”Svenskt Arbete och Liv” av ekonomhistorikern Eli Heckscher, är fortfarande ett standardverk.

Den okände 900-tals bonden från Gotland, som gömde sin skatt åt eftervärlden, var en framgångsrik och framsynt man. Det är också hans sentida ättling, bonden Håkan Linder, som hela tiden blivit avfärdad av myndigheterna, fastän han hittade de första bitarna av silverskatten redan under sin barndom på 1980-talet. Dåtidens kulturmarxistiska byråkrater svarade honom att alltsammans var skräp och värdelöst, då han tog sig in till Visby för att få fynden värderade. SVT berättar nu den historien.

Men varje silverbit räknas. Håkan Lider bevarade sina fynd, och vägrade skiljas från allt det, hans förfäder samlat in och byggt upp.

Arkeologerna ger honom rätt. De berättar, att varje pusselbit om kustsocknarnas rika historia, ger en aning om hur rikt och mäktigt Gotland en gång var, och hur långt åt öster och väster dess handelsvägar gick. Arbete bröt byggd, arbete byggde landet. Så är det, så har det alltid varit, så kommer det alltid att förbli.

Men vad är det för slags samhälle vi har fått idag, Corona-året 2020 ? Håkan Linders fina fynd, och hans omsorg om sitt land, får mig faktiskt att tänka på den saken. Vår regering och en viss Herr Tegnell, som hela tiden papegojmässigt hyllas i pressen, får oss hela tiden att ”stanna hemma vid minsta symptom”. Maska med andra ord, ligga på latsidan, strunta i arbetet och lata sig, hemma i den varma och uppvärmda stugan… En Regering, som vore namnet värd, skulle uppmana sitt folk att förse sig med andningsmasker och munskydd, och jobba tredubbelt hårdare, för att lyfta vårt land ur krisen. Att inte spara någon ansträngning, liksom de Gotländska bönderna, och ge i arv till våra efterkommande alla de rikedomar, vi själva bragt samman.

Symboliskt nog – eller som ett tidens tecken, kan man säga – såg jag idag följande notis om en felaktigt och otillräckligt byggd modern vägbro, som spolats bort av höstregnen nära Robertsfors i Västerbotten. Under den moderna bron, fanns en hundraårig stenbro, och den visade sig vara förmer än den moderna tidens fuskverk.

Den gamla stenbron, hon står ännu bi” (foto från SVT)

Det svenska trafikverket har nu bestämt sig för att bevara stenbron, som kan stå i många hundra år till, eftersom de män som byggde den, visste vad de gjorde.

Från annat håll kommer idag notiser om såkallade ”Rumänska bärplockare” i Söderhamn, och vad de fört med sig av nedskräpning, förstörelse och miljöbrott i de svenska skogarna, medan Regeringen med Morgan ”Mollgan” Johansson i spetsen påstår att våra lagar är effektiva.

(Bildkälla: Samnytt)

Saneringen av vad den romska ohyran lämnade efter sig den här gången kostade minst en halv miljon kronor, enligt alternativmedia. Ni kan själva kanske räkna ut hur många gammaldags marker silver det blir, medan vanligt hederligt folk i det här landet numera tvingas betala sju kronor i extra skatt per plastpåse, och helt andra sorters folk från främmande land kommer undan med att svina ned såhär:

Man kan ju undra vad de som ”säger sig företräda en naturreligion” i vissa av Riksdagens extrempartier tycker och tänker om den här saken. Varför vill de inte se problemet, och benämna saker och ting vid sitt rätta namn ? Nästan inga etniska svenskar bär sig åt såhär i det land och det landskap vi själva förvaltar, men det finns helt uppenbart andra kulturer i landet numera, vars blotta närvaro är ett växande problem.

På ett annat och högre plan diskuterade EU:s ministrar idag vad de ska göra åt den växande islamistiska terrorismen och det hot, som Monoteismen fortfarande utgör för hela Europa.  Mötet resulterade dock bara i en halvmesyr, eller rättare sagt ingenting ingenting alls, eftersom man inte lyckades enas om en gemensam deklaration.

Frankrike har nyligen förbjudit den Turkiska organisationen ”De grå vargarna” som gynnas av Miljöpartiet i Sveriges Riksdag.  Tyskland har förbjudit det Islamska Brödraskapets bulvan-organisation ”Islamic Relief”. ”Svenska” Kyrkans ledare Ärkebiskop Jackélen har tagit ”selfies” med dess representanter, och medan alla andra Europeiska stater, Tyskland inbegripet, nu stryper finansieringen av ”Islamic Relief” håller den svenska regeringen på och tredubblar den.. Samma Löfvén-Regering har nu också stoppat alla lagförslag om att ta bort bidragen till religiös terror och islam på två år, efter det att Inrikesministern Mikael Damberg har gett sig in i debatten, enligt vad SvD erfar.

Samtidigt med detta har också Sveriges smällfeta EU-kommissionär Ylva Johansson (S) stått rakt fram i Bryssel och sagt att islamismens terror inte är ett hot, avsiktligen saboterat alla försök till gemensamma skrivningar mot terror, och lögnaktigt påstått att det skulle vara ”högerextremister” som skulle vara den stora faran för Europa.

Varför skall Sverige alls vara med i EU, egentligen ?

Tjänar vi inte mer på att med arbete bygga upp vårt eget land, och skydda det emot främmande inkräktare ?