I vilket SvD utmanar hela Monoteist-bluffen

Europa ist in einer furchtbaren Krisis.
Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden,
und das gesicht der Zukunft verändern wird.
Vor ihre Entscheidung muss mann furchtbare Zufälle bestehn´
Aber nach ihre Entwicklung klärt sich der Himmel auf
und wird heller.

Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist,
vertraue Ich auf meine gute Sache, und
die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen,
vom Feldmarschall bis zum aller jüngsten Soldaten.“

 

Europa står inför en fruktansvärd kris.
Vi lever i en epok som kommer att avgöra allt
och som kommer förändra framtiden för alltid.
Inför denna utveckling måste vi lära oss att uthärda det oerhörda
men efter avgörandets år kommer himlen att bli molnfri,
och lysa klart; återigen.

Men hur många mina fiender än är,
så förlitar jag mig på att jag slåss för en god och rättvis sak;
och på den beundransvärda tapperheten hos trupperna,
från Fältmarskalken ned till den allra yngste soldaten.

– Ur filmen ”Der Grosse König” av Veit Harlan, (i något fri översättning)

I dagens Svenska Dagblad finns ännu en artikel införd, som visar att dess redaktion har fått sig Hedniska Tankar till livs.

Skribenten Torbjörn Elensky menar, att framförallt Islam måste ta klivet bort från den mörka medeltiden och in i nutiden, och det gäller också de kristna. Kung Salomo och den bibliske David är inga historiska personer, skriver han, lika lite som Profeten Mohammed, för han påstår, att det inte finns några historiskt godtagbara bevis för denne profets existensÅ andra sidan vågar Torbjörn Elensky inte mer än att hymla, fromla och svamla, som de flesta kristna, när det kommer till frågan om den gamle skäggmopsen Jeschua Ben Yussufs historiska realitet.

Ni vet – skäggmopsen ifråga kallades ”Christos” eller ”den smorde” eftersom han var en verkligt oljig rackare, men för att han verkligen blivit född av hustrun till en snickare – som lade sig med flera andra män vid sidan om – eller för att han alls levat, samt pinats under Pontius Pilatus – vars historiska existens faktiskt är bevisad, liksom en viss terrorist och mördare vid namn Bar Abba – Bibelns Barabbas – finns faktiskt inga bevis alls, även om Torbjörn Elensky med enbart en populärvetenskaplig bok i lättköpt arkeologi skriven av Hans ”Hatte” Furuhagen hävdar att så skulle vara fallet.

Själv tycker jag att det vore åtskilligt intressantare att höra vad en seriös historiker som Dick Harrison har att säga i ämnet, för det är ändå allmänt känt, att några historiskt godtagbara bevis för jesu existens aldrig funnits, och förmodligen heller aldrig någonsin kommer att hittas. Självklart finns det väldigt många kristna förfalskare som försökt ”plantera” bevis under historiens och framförallt medeltidens gång – alltfrån editeringar och tillägg i en handskrift av Flavius Josephus ”Historia om de judiska kriget (vilket lär vara den enda textkälla, där ”Bar Abba” alls nämns)  till ”Turin-svepningen” och diverse helt påhittade ”heliga reliker” alltifrån kejsarinnan Helena av Bysans, under 300-talet, och vidare framåt.

Torbjörn Elensky skriver inte ett enda ord om ovanstående, antagligen därför att han till skillnad från mig inte alls känner till det, och måhända inte behärskar ämnet, men så är han ju också bara en vanlig svensk journalist och brödskrivare som alla andra – sådana skribenter har sällan eller aldrig någon verklig allmänbildning, särskilt inte i dagens läge.

Men – hans argumentation i det stora hela är rätt, skarpsinnig och mycket intressant. Alla religioner – och speciellt de Monoteistiska, eftersom de kategoriskt och definitionsmässigt gör anspråk på att det bara finns en enda gud, och att just deras egen ende gud skulle vara den enda som finns, och alls har rätt MÅSTE faktiskt kunna tåla en vetenskaplig och historiskt kritisk granskning vad gäller sina källor och urkunder, liksom hela tron i övrigt.

För Asatrons del har detta gjorts i och med både runologin, Edda-forskningen, språkhistorien och den moderna arkeologin, men med både kristendomen och islam är det sämre beställt. Bibelns mellersta östern och det påstått ”Heliga Landet” (som inte är ett enda sjävla dugg heligare än andra länder) eller Palestina har utgrävts i det oändliga, men inga hållbara bevis eller indicier för att den kristna och judiska bibeln är annat än sagor, har någonsin identifierats.

Verklig religionsfrihet är också frihet från att tro, och dessutom frihet att välja vad man i själva verket vill tro på” skriver herr Elensky ungefär – och med den sanningen får vi nöja oss.

Herr Elensky är humanist, liksom jag. Frågan är, om han inte snart blir Hedning på allvar också, eller går med i Humanisterna.

GÖR DET – Ni med !

HEDNING och HUMANIST – Javisst – Varaförståelse på Vetenskaplig och andlig grund – samtidigt…

I vilket Kyrkans Tidning ERKÄNNER sanningen i ”Det Hedniska Skiftet”

Så har det nu hänt igen ! Hedniska Tankars argumentation, debattämnen och blogginlägg på denna sajt väcker genklang och blir lästa på allt fler och fler ställen i det svenska samhället. Nu tar till och med ett pressorgan som Kyrkans Tidning upp vad jag hävdat i många år, med exakt mina ordval och uttryckssätt, vad det nu kan bero på. Även om artikelförfattaren Göran Wiking (ja, han heter faktiskt så, även om han  är tydligt kristen) kanske inte vill krypa till korset och erkänna det, så är det tydligt att han fått sig en stor dos av just mina Hedniska Tankar till livs.

Snart kan det vara ”Game Over” och ”Tilt” för den här gamla mossiga organisationen – det hävdar man till och med i ”Kyrkans Tidning” !

 

Jag känner inte denne Herr Wiking sedan tidigare, men av hans inlägg i KT att döma, är han just en av dessa ärliga kristna som inte hymlar, inte fromlar eller falskt knäpper sina händer i bön utan som jag vandrar handlingens väg, och säger att ”Svenska” Kyrkan måste reformeras med omedelbar verkan, och det inifrån, illa kvickt, ifall den alls skall kunna överleva nästa årtionde.

Det håller jag honom högt i ära för, även om han så att säga tillhör det ideologiska motståndarlägret. Det må vara hur det kan och vill med den saken, men herr Wiking skriver bra, och lägger fram sina argument på ett enkelt och lättfattligt sätt, utan att övergå till personangrepp emot oss hedningar, precis som en viss Ärke- någonting till biskop, och många andra. Även jag skriver god svenska – det som Tégner en gång kallade ”ärans och hjältarnas språk” – och något av det jag sätter allra högst här på jorden är det som kallas medborgarsinne eller ”Bürgersinn” på ett annat Europeiskt och Germanskt tungomål. Vi är trots allt landsmän, herr Wiking och jag; och dessutom etniska svenskar båda två, med förstfödslorätt till det här landet. Vi är inte araber, eller såkallade ”kulturberikare” vilka det nu kan vara – och vad, vem och vilka är det, som verkligen utövar och berikar svensk kultur, förresten ?

 

Men, alltnog – enligt Göran Wiking så kan ”Svenska” Kyrkan helt enkelt inte hålla på som den gör nu. Den MÅSTE acceptera att den inom en mycket, mycket snar framtid befinner sig i MINORITET, och att den inte längre kan få topprida, schackra, domptera och dominera människors liv som den vill här i landet. Statskyrkan ÄR upplöst en gång för alla, och den kommer aldrig mer tillbaks. Bara 55 % av Sveriges befolkning tillhör alls denna mycket märkliga ”Svenska” Kyrka idag, som fortfarande står upp och hävdar att just den ska ha någotslags konstig och självpåtagen Ensamrätt att representera det svenska folkets åsikter ifråga om andliga ting. Och av dess medlemmar är förmodligen bara 10 % verkligt troende, medan resten – 80 – 90 % eller så – faktiskt bara är med av slentrian, eller gammal vana – även om denna andel personer inte alls tror på ”Gud” eller ens besöker en kyrka en enda gång om året..

Själv har jag alltid hävdat, att ifall ”kyrkan” nu gjorde sig kvitt alla dessa ljumma, såkallat kulturkristna men i själva verket högst indifferenta medlemmar, och istället satsade på ett verkligt församlingsliv för de som faktiskt tror, så skulle det innebära en oerhörd vitalisering, men för all del, jag är inte kristen själv, som alla vet:

Är sjunkande medlemstal nödvändigtvis av ondo? En omöjlig fråga men att det är smärtsamt för alla som älskar Svenska kyrkan kan aldrig förnekas.

Om bara några år skär kurvan det magiska 50-strecket och vi blir de facto en minoritet. Så är det och det båtar föga att dividera om denna process hade kunnat förhindras eller vändas, om fallet i sig är positivt eller negativt.

Statistiken är obarmhärtig och inte unik för Sverige. Det enda som är tydligt är att vi kommer att bli en minoritetsrörelse samtidigt som alla våra mallar och tänkesätt grundar sig på ett majoritetsperspektiv. Vi måste få in detta kolossala paradigmskifte i vårt sätt att tänka och arbeta och att skriva teologi. Där är vi naturligtvis inte i dag, men det brådskar.

  • Göran Wiking

Vad jag INTE håller med om, däremot, är Göran Wikings recept för att lösa den kris, både han och jag tydligt kan se och iaktta. Lösningen – enligt honom ska kyrkan börja driva barnhem och indoktrineringsanstalter, och lägga sig i både sjukvård, åldringsvård och all annan social verksamhet, vilket är Samhällets och Statens uppgift, och ingenting för religiösa organisationer, som naturligtvis hela tiden strävar efter att favorisera sina egna medlemmar, men utestänga, diskriminera eller missionera emot alla andra.

Människor med en viss religion skall inte favoriseras eller ”tränga sig före i kön” inom sjukvården, och inte inom andra välfärdsinrättningar heller. I en verklig demokrati av frisinnat slag gäller, att det skall vara lika för alla, ifrån en godtagbar lägsta nivå. Och missionerandet – för Göran Wikking föreslår att ”Svenska” Kyrkan skall bli ett oanständigt ”dörrknackeri” av samma slag som Jehovas Vittnen, Maranata eller Pingstkyrkan, som han lyfter fram som en förebild – jag menar – vad skall man säga om en sådan sak ?

 

GE UPP ! Tiden för mission och tvång är ute – Dagens HEDNINGAR kan besegra er med SUNT FÖRNUFT till hjälp – Tänk på det, du kristna fåra- och fårskalehjord…

Anledningen till varför både ”Svenska” Kyrkan, andra kristna samfund och till och med islam ständigt tappar medlemmar, är just deras missionerande och fördomsfulla attityd mot människor, som vill ha sin frihet och få tänka efter själva. En sådan attityd passar inte längre in i ett sekulariserat och modernt samhälle, för har människor fått smak på sin personliga frihet, tror jag inte att de överger den eller sina liberala värderingar i första taget. Grupper som ”Jehovas” som hela tiden knackar dörr, stör folk per telefon, försöker ”frälsa” osv osv i det oändliga är bara motbjudande, fysiskt odrägliga och impopulära i de flesta läger än sitt eget, och det bör alla ”goda kristna” nog ha i minnet.

Frälsningslärornas tid är helt enkelt förbi, och jag tror inte heller den nya ”Gretatron” eller Thunberg-sektens raseri är lösningen på det här landets eller hela Världens problem..

Den här bloggen då ?” kanske någon frågar. ”Missionerar inte den ?”

Så tusan heller !” svarar isåfall jag. Du som läser denna text befinner dig här av egen fri vilja, och jag har inte tvingat eller tubbat, ”frälst” eller förmått dig till att läsa den här texten på andra vis. Du har förmodligen ingen pistol riktad emot ditt huvud just nu, och ingen mullig Mullah till Allah Akbar-snubbe med helskägg från ”Förortskalifatet” hotar dig med stryk om du inte läser. Sådant är Monoteist- och Islamistfasoner helt enkelt, och för övrigt har jag heller aldrig sagt eller skrivit, att just du – käre läsare – måste tro eller tycka som  just jag, eller vara Asar och Vaner trogen.

Att jag sedan själv är det, är emellertid en helt annan sak, och nu övergår jag lekande lätt till nästa ämne, medan jag avslutar med ännu en vacker visa för dagen. Det är KSMB:s gamla sång ”Var här någon Dörrterror ?” som på sitt sätt – även om den utkom redan på 1980-talet – ger den definitiva, ja ultimata kommentaren om alla de kristna eller monoteistiska sekter som säger sig vilja frälsa världen…

När du ligger bakfull och vill sova
Får du besök utav vittnen från Jehova
Lägg en hundring i kollekten
Och du blir hedersgäst i sekten

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Ja ere nån dörrterror då?

Feta madammer med åderbrocks-ben
som gapar och skriker i Frälsningsarmén
På Guds bekostnad lever orkestern men
Det är DU som får betala festen och

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Ja ere nån dörrterror då?

Narkomaniserat barfotasvin
Vill banka och slå på Hare Krishnas tamburin
Pyjamas-gubbar med rakat hår
Som sitter och skriker och bankar och slår

Men ere nån dörrterror (Harry Krishna, Ha-Harry Krishna!)
Men ere nån dörrterror (Harry Krishna, Ha-Harry Krishna!)
Ja ere nån dörrterror då?!