Fjollan Federleys Fataliteter – del 2 – Hur Svenska Dagbladet förminskar skulden….

Sedan pedofili-skandalen i Centerpartiet dykt upp, med både ”Akbar Annie” Lööf själv och Fredrik Federley som insyltade upp till armbågarna, har många journalister i svensk press försökt släta över eller tysta ned hela saken. En av dem är ledarskribenten Tove Lifvendal i Svenska Dagbladet, som hävdar att Fredrik Federley inte skulle ha gjort något brottsligt. Men då talar hon inte sanning, för det har han faktiskt, i alla fall om vi skall tro kvällstidningarna och vad som redan publicerats där för mer än en vecka sedan.

Expressen (eller Excessen, som denna kvällstidning ofta kallas numera) har redan beskrivit hur Fredrik Federley försökte få sin Sambo, som begått mer än 22 våldtäkter på två små flickor, 8 och 12 år gamla vid tiden för övergreppen, mer än 8 fall av sexuellt ofredande och andra grova sexbrott emot barn och slutligen mer än 36 barnpornografibrott villkorligt frigiven, och försökt få Kriminalvården att sänka den dömdes straff, fastän denne dömts till ett fängelsestraff om nio år.

Fredrik Federley uppges ha hotat både Kriminalvårdens anställda och sina grannar med att han har ”Goda kontakter hos SÄPO” – Att göra så är faktiskt KRIMINELLT, förutom att det visar på tydlig korruption hos ett helt Riksdagsparti…

Det har också kommit fram, att Kriminalvårdens tjänstemän gjort den bedömningen, att Fredrik Federleys ”Sambo” inte alls borde släppas ut ur fängelset på permission, med mindre än att han hade ständig övervakning. Risken för återfall i brott, eller nya barnvåldtäkter bedömdes som alldeles för stor. Och ändå försökte Federley själv gå i god för den dömde, och skrikande hota Kriminalvårdens anställda med sina ”SÄPO-kontakter” om de inte gjorde just honom till viljes, och släppte ”Sambon” eller barnvåldtäktsmannen fri.

Vad kallas det, när en Riksdagspolitiker utövar hot mot Tjänsteman, för att få en farlig brottslings straff reducerat ?

Är inte det ett brott, kanhända ??

Om det visar sig sant, så är det allvarligt. Att hota handläggare på en myndighet med SÄPO, är faktiskt ett brott. Såhär säger lagen, i Brottsbalkens 17:e kapitel, 1 paragrafen:

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit.

Enligt lagen behöver man inte hota med våld, det räcker med någon form av tvång eller påverkan för att hot mot tjänsteman skall föreligga. Utgör inte Federleys gärningar – sådana de nu beskrivits i media – ett klart hot, kanhända ? Ok, nu är statliga tjänstemän eller Kriminalvårdens anställda inga dunungar precis, det kan vi vara helt säkra på – och de är vanda vid en hel del från ”intagna” och deras anhöriga, samt allehanda kriminella busar. Men ändå – varför polisanmäler ingen Federley för brott emot BrB 17:1 – när misstanke ändå synes föreligga, på berättigade grunder ?

Att KORRUPTION ingår i Centerns ”Väädegjund” som Annie Löföf säger – tycks bevisat

CUF har flera gånger försökt legalisera barnsex, barnporr och annat. Annie Lööf har bevisligen umgåtts mycket med ”Brysselpedofilen” eller den Norske Riksdagsman som Federley flitigt lär ha gått på sexklubbar med i Bryssel.

Hon lär också umgåtts med den sk ”Brevduvepedofilen” som är en annan av Federleys underliga vänner, och som tillhör hans perversa krets av fullständigt urartade makthavare. Är Annie Lööf och därmed likställda inom Centerpartiet alls trovärdiga, även om den sk ”Migrationspolitiske Talesmannen” eller Federley själv bytts ut emot en helt annan fjolla – med färre ”skelett i garderoben” ?

Centerns ”migrationspolitik” går fortfarande ut på att ge brottslingar från all Världens hörn uppehälle i Sverige. I veckan har det också kommit fram hur ”Löfvéns pojkar” eller de sk ”ensamkommande” lyckats med sin ”integration” eller studieresultat, sedan Löfvén drev igenom den nya Gymnasielag, som strider emot internationell rätt och alla internationella lagar, inklusive FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Svenska Kommuner är nämligen inte alls skyldiga att ta emot och undervisa personer som illegalt uppehåller sig i vårt land, därför att de ljugit sig in i Sverige – brottslighet är ingen grund för asyl av ”humanitära skäl”

Riksdagspolitiker från andra partier har undersökt saken, och funnit att bara 68 stycken av de 7000 såkallade ”Afghaner” som fått  Löfvens och ”Mollgan” Olofssons Gymnasieanmesti har något jobb, med varaktighet av mer än tre månader. Mer än 5000 av dem har  misslyckats med sina studieresultat, och har trots fem års undervisning inte lyckats gå ut gymnasiet. De flesta av dem har inte ens lärt sig svenska.

Fjollan Federley har idag sagt, att han ”inte hunnit läsa domen” mot sin för 22 grova barnvåldtäkter dömde sambo. Han har bevisligen ljugit, när han sagt att han ”helt skulle brutit” med denne, när han ändå spelat in Youtube-filmer med sk ”Fredagsmys” med samme dömde pedofil hemma i sitt eget kök, efter det att förhållandet dem emellan skulle ha upphört.

”Fredagsmys” med denne man, Anyone ?  Varför får han adoptera barn, förresten – och är han ”Välkommen tillbaka” in i politikens Värld, tycker ni ?

Centerledningen, företrädd av Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson har sagt att Fredrik Federley skulle vara ”välkommen tillbaka” in i Rikspolitikens skimrande Värld, så snart han hunnit ”vila upp sig” och att det är ”synd” om hoom, eftersom han drabbats av ”en personlig tragedi”. De tänker inte ett dugg på, att Federley själv både orsakat och framkallat hela ”tragedin” genom sitt eget – beteende.

Återigen skall han installeras på en hög post, få hundratusentals kronor i månadslön och hålla sig framme vid köttgrytorna. KORRUPTION – rakt fram och i Sveriges Riksdag som sagt – och detta ligger i öppen dag…

Dessutom skall samme Fredrik Federley ha fått vårdnaden om en åttaårig, adopterad dotter – som nu bott i hop med en serie-våldtäktsman i mer än ett halvår – hur hände egentligen det ? En ”orosanmälan” lär vara gjord, men sociala myndigheter har helt ”glömt bort” att agera – vad det nu kan bero på. Kanske det störtsköna prasslet av ”pluring” under ”Fredagsmyset” eller ”Säposkrämsel” tystat ned dem, eller vad tror väl ni – goda medborgare ?

Borde han inte fråntas vårdnaden av Ida-Li, som den stackars flickan heter ?

Henne är det faktiskt synd om, för hon är bara ett barn, som inte kan försvara sig emot dessa uppenbart kriminella vuxna.

Det är inte ett dugg synd om Fjollan Federley, som förtjänar straff enligt BrB 17:1, efter vad det ser ut..

Trevliga farbröder” i ”Regnbågsfamiljen” – Tycker inte ni också det?

(en av dem är dömd till 9 års fängelse för 22 våldtäkter på barn i samma ålder som flickan på bilden)

Bildkälla: Fotograf Peter Knutsson för Tidningen QX

Kampen mot Kristendomen går VIDARE – Allt fler och fler låter sig HEDNAS

Så har då ”Svenska” Kyrkans – eller rättare sagt den Lutheranskt-Evangeliska Kyrkans i Sverige siffror över sina egna medlemstal för November 2020 kommit ut, vilket bland andra våra Hedniska Bröder på ”Ideell Kulturkamp” kommenterat. Inte mindre än 3 505 goda medborgare och goda svenskar fick nog av en politiserad ”Svensk” Kyrka förra månaden, ett samfund som aktivt stöder radikal islam och som bara är en ökenreligion från Mellersta Östern, precis som alla de andra villolärorna, som inte har i vårt land att göra. Den är för övrigt inte ”Svenskare” än något annat – inte numera – för utan Statskyrka finns ingen ”ensamrätt” på att representera just Sverige.

Inte sedan 2005, och inte på 15 år har så många gått ur ”Svenska” Kyrkan i November månad. Denna kyrka fuskar, dribblar och manipulerar med sitt medlemstal, bara för att kunna ta ut skatt av folk, och besnatta allmänhetens plånböcker. Man kallar det visserligen för en ”kyrkoavgift” men då ljuger man rätt ut, för det är en skatt likförbannat. Man tar ut den via skattsedeln och samarbetar med myndigheterna, trots att Statskyrkan upplöstes redan år 2000, och detta är bara ett av många bedrägliga beteenden, som denna ”kyrka” ägnar sig åt.

Bild från sajten ”ideell kulturkamp”

Du kan GÅ UR ”Svenska” Kyrkan genom att trycka på länken här

 

Sedan 1950-talet håller ”Svenska” Kyrkan på med ett bedrägeri. De som försöker gå ur i November eller December varje månad, tvingas betala betala och betala ett helt år och mer extra, eftersom man ljuger och säger att Kyrkan inte ”hinner med” och registrera utträden under dessa två månader. Men detta är uppenbar lögn, något som stammar från tiden då kyrkböcker och medlemsförteckningar fördes för hand, fast de ända sedan 1970-talet eller mer än 50 år varit databaserade. Ändå fortsätter man att hyckla, ljuga och mixtra – och ta folks pengar. Lögnen bevisas inte minst av det faktum att man ändå själv presenterar siffror på utträden år efter år.

Under ett helt arbetsliv med en medelinkomst av ca 35 300 före skatt i månaden förlorar du som svensk mer än en miljon kronor (räknat på 2% kalkylränta, och om du hade fått bestämma över dina pengar själv) och jag tycker verkligen du ska ta och tänka efter om du vill stödja islamiseringen av Sverige, till exempel, eller över dina barns och efterkommandes framtid. Vill du att de ska ha en framtid överhuvudtaget, ja då kanske du vill investera i deras utbildning, och ge dem en acceptabel skolgång, till exempel – för nuförtiden garanteras inte det av statsmakten. Eller kanske du behöver stöd till din kommande pension. Skälen till att gå ur ”Svenska” Kyrkan och aldrig mer ha med den att göra är väldigt goda och väldigt många.

Sorgligt nog har 680 personer låtit sig dompteras av de kristna under November 2020, men minst 52 534 goda svenskar har nu frivilligt gått ur den Monoteistiska förtryckarorganisationen, bara i år – och på ett helt år blir det nog omkring 54 000.

En noggrannare analys av dessa siffror – liksom info om antalet döda kristna, samt om de såkallade ”dop” eller tvångsanmälan av spädbarn rätt in i deras samfund – något som innebär en allvarlig kränkning av individens rättigheter – hundratusentals barn i Sverige har aldrig fått välja sin religion själva, utan tvingas in i samfund de aldrig själva valt – man sätter helt enkelt en stämpel med ”kristen” i rumpan på dem – bildligt talat, alltså… får dock vänta till nästa år, då helårs-siffrorna är klara. Återigen kommer jag då presentera min ”hedningakarta” för hela landet, som visar hur snabbt Hedendomen sprider sig, och hur vi etniska svenskar nu återgår till våra fäders och förmödrars tro.

 

Den bästa gåva en far eller förälder kan ge sina barn, är att låta dem välja tro själva, och lära dem TÄNKA SJÄLV

(Värt att minnas – såhär i Juletider…)

Mera om Knäsättning – eller hur man välkomnar ett barn in i en familj och en ätt, kan du läsa här på mina sidor med hjälp av länkarna ovan. I den hedniska kulturen fanns inget tvång att tro på vissa gudar, eller välja en tro överhuvudtaget. Det fick man göra när man väl var en vuxen man eller kvinna, och verkligen hade tänkt över saken – och så bör det vara i alla någotsånär fria eller demokratiska samhällen.

Personligen anser jag att spädbarnsdop och liknande borde vara i lag förbjudet, för man har inte rätt att kränka människor på det viset, eller tvinga dem att anta en identitet och en tro de aldrig någonsin fått välja själv. Det finns det också många andra i vår tids samhälle som anser, förresten.