I vilket en gånggrift blir vandaliserad av ”fornsedare” och den första Mass-protesten emot Motorvägstunneln under Stonehenge äger rum.

Enligt nyhetssajten ”The Wild Hunt” som tillhör det liberalaste av det liberala USA (läs: lite mer liberala än självaste Fredrik Federley – tjo och hey !) så har åter en tragisk händelse inträffat på de Brittiska öarna.

Det är den fina gånggriften Stoney Littleton Long Barrow, som anses vara en av de allra mest välbevarade, 5000 år gamla minnesmärkena från yngre stenåldern i hela Sydengland, som vandaliserats av vad som verkar vara ”fornsedare” eller en typ av väldigt oseriösa New Age-flummare som säger sig vara hedningar vi i Sverige har dessvärre ett helt samfund av dem fortfarande, även om inga seriösa utövare av Asatro och Hedendom alls vill ha med dem att göra – och så har det varit i många år.

Redan 2017 fastslog Kammarkollegiet, den Statliga Myndighet som har till uppgift att övervaka de av staten godkända religiösa samfunden i Sverige, och se till att de sköter sig, att ”forn sed” inte har något alls med Asatro eller Hedendom att göra – vilket är föga förvånande, eftersom det lilla samfundet är till för oseriösa, sådana som vill förena bruk av droger med förment ”hedniska” ceremonier och annat, som vettiga människor måste ta avstånd ifrån.

Anledningen till att Stoney Littleton Long Barrow bevarats, var att den till skillnad från många sydskandinaviska gånggrifter, på den Västgötska Ekornavallen och många andra ställen fick vara kvar, intakt och orörd inne i sin gravhög, men när en lokal bonde på 1700-talet ville bryta sten från den – att det fanns sten inuti högen hade man hela tiden klart för sig – upptäcktes gånggriften.

Nu har några själviska idioter tagit sig före att måla handavtryck på hällarna inuti den med rödfärg, och denna kan enligt arkeologisk expertis i trakten av Bath skada monumentet för evigt. Vi kan jämföra med vad som hänt med Havängsdösen i Skåne, med ”dansaren” på hällristningen vid Järrestad, och många andra monument i vårt eget land, som nu hotar att gå förlorade för alltid, bara för dessa ”fornsedare” och deras framfart. Jag har skrivit om kopplingarna till denna rörelse och förstörda fornminnen redan många gånger förut, samt presenterat de rikhaltiga indicierna för fornsedarnas både moraliska och juridiska skuld, och jag behöver kanske inte upprepa vad jag skrivit. (se bla under ”arkeologi” här ovan)

Många seriösa Engelska hedningar har förstås uttryckt bestörtning och sorg över detta kriminella beteende, och hur ”fornsederiet” och dess förespråkare hela tiden försöker manipulera och förstöra det historiska arvet:

Histories are the inheritance of us all, not just for a specific few, whether they define themselves as a social elite, as just an everyday person or any other identity. When you lay hands on histories (literally in this case) and warp them to be only for you, you steal from and damage us all. — — Just as we do not start carving or writing upon the pillars of a medieval cathedral, so too, we should not deface a megalithic monument.”

Det hela gäller inte bara kristna katedraler. Tänk hur många viktiga monument och byggnadsverk mänskligheten skulle få haft kvar, och hur långt den antika civilisationen skulle ha kunnat utvecklas, om det inte var för islam, och dessa kristna !

Sedan kom monoteismen… och vi vet alla hur samma plats ser ut idag… den ligger i RUINER… För ALLTID…

Borta vid Stonehenge i Wiltshire – där den Brittiska regeringen trots akut penningbrist vill bygga en mer än 2 km lång motorvägstunnel under alltsammans – till skada för alla fynd som befinner sig nere i jorden – har nu de första massprotesterna börjat hållas. Precis som jag själv förutspådde ! (se tidigare inlägg i ämnet från November i år)

Det är inte längre tillåtet att gå nära Stonehenge, och så har det varit i årtionden – utom för Brittiska Druider, som får vistas inne i stencirkeln på solståndsdagarna – men nu har vilda protester och civila ohörsamhets-aktioner satts igång, som en protest mot motorvägsbygget, som kommer att totalförstöra utsikten från Stonehenge för alltid – eller rättare sagt från 2024 – om inget görs ! Jag citerar:

Over the weekend, a mass trespass was organized at the site, consisting of local Pagans, ecologists, and archaeologists. English Heritage, who are responsible for the site, closed it off until Sunday.

There has been confusion over exactly who organised the protest. The Stonehenge Alliance (SA) and the Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS) were both initially reported as being involved in the organising of the mass trespass. Stonehenge Alliance has since released the following statement claiming to have not been involved in the trespass:

We appreciate that recently there has been a confusing proliferation of organisations regarding objections to the A303 Stonehenge scheme but we must ask you, please, to correct any suggestion that we were the organisers of a mass trespass.

The Stonehenge Alliance does not condone illegal acts, however sympathetic the protesters might be to our cause. Our focus is on supporting the legal process ahead.

Också ”The Guardian”, BBC och flera andra aktade och högt värderade nyhetskällor har protesterat emot vad som håller på att ske, och vill precis som jag göra det med lagliga medel.

Nu ett litet filmklipp – som vi skulle kunna betitla ”Sådan ÄR Monoteismen”

 

På tal om Vandalism – visste ni förresten att det enligt Prokopios, den senare historikern som var militär sekreterare åt Belisarios, Bysans allra främste general på sin tid – faktiskt var så att det var de kristna som år 533 förstörde hela Nordafrika, och gjorde Tunisien och Libyen samt delar av Algeriet till vad de är idag, dvs en ofruktbar öken. Detta står att läsa i hans bok ”Hemlig Historia” eller ”Anectotae” som han inte vågade ge ut, så länge Justinianus, den kristne diktatorn som byggde Haga Sofia, satt på kejsartronen..

Så blir det överallt, där Monoteister tillåts dra fram…

I vilket Katolska Kyrkan och Italienska Staten ERKÄNNER Romersk Hedendom

I århundraden har Katolska kyrkan smutskastat och vägrat erkänna den Romerska hedendomen, som inte alls förbjöds under Kejsar Konstantin som många tror. Ånej. Hedendomen, i sin antika och romersk-grekiska tappning, levde faktiskt kvar under hela 300-talet. Under vad Konstantin själv kallade ”Pax Deorum” så kunde fortfarande Jupiters överstepräst Pontifex Maximus – ”den främste brobyggaren – så hette han, därför att han var den förmedlande länken mellan Gudar och Människor – framträda öppet vid Kejsarhovet i Trier, Tyskland – eller Augusta Trevenorum, som man då sa – för Konstantin ledde till en början inte alls sitt rike från Konstantinopel eller Rom, utan just från Germanien.

Under Konstantin den stores regeringstid (306 – 337) var Hedendomen fortfarande officiellt tolererad och i bruk. Det faktum att kejsaren själv tyvärr hade låtit sig kristnas, förändrade ingenting…

Konstantin utfärdade faktiskt något som heter Ediktet i Milano, år 313, enligt vilket de kristna måste förbinda sig att sluta föra krig emot hedningarna, sluta förstöra deras heliga platser och tempel, och inte orena på dem med kristna symboler, kors och dylikt. (som vi ser, förbryter sig den sk ”Svenska” kyrkan emot detta på massor av platser över hela vårt land, bland annat i Gamla Uppsala).

Men redan på 100-talet hade de kristna börjat med sin hat-propaganda, sin ”Bergspredikan” och alla de andra abderitiska dumheterna, och försökte med våld och brand tvinga på hela Världen just deras religion. Så blev det också.

När Konstantin dött, kom en rad svaga kejsare till makten, och så gick det tragiskt nog som det gick. Julianus Apostatas försök att återföra Imperiet till en sund rättstradition misslyckades, och de kristna fanatikerna tog över – som det alltid brukar gå i stater med svag ledning, där man låter fundamentalister komma in i ett öppet samhälle.

 

Jämför hur det har gått med islam och kristendomen uppe hos oss i norr. Theodosius I var den förste romerske kejsare som tvingade människor med våld att anta kristendomen – detta skedde först 380 – och så fortsatte det, århundrade efter århundrade. Gratianus, Kejsare över de västra provinserna – för efter Julianus sprack ju hela Romarriket sönder i ett väst och ett öst – utplånade hedendomen genom ett dekret år 395, och sen började bränderna, kättarbålen, förföljelsen, fängslandet, de olagliga rättsprocesserna och hela den katolska terror, som fortsatt nästan ända fram till idag.

Först nu, 2020 – har det blivit ändring på alltsammans.

Efter 1625 år av blodig förföljelse, är Hedendomen – Romersk hedendom då – erkända av en ny Italiensk stat, och till och med Katolska Kyrkan har nödgats gå med på det oundvikliga, även om man förstås spjärnar emot, och väl sagt som Biskop Brask på sin tid – ”härtill är jag nödd och tvungen”.

Allt detta efter vad den amerikansk-judisk-hedniska Nyhetssajten ”The Wild Hunt” rapporterar, så sent som igår.

 

Pietas, det latinska ord som betyder Trohet, som i AsaTru eller AsaTro, alltså det tyska ”Treue” som betyder samma sak, liksom ursprungligen det engelska ordet ”Truth” som idag betyder sanning, var den högsta av de manliga dygder eller ”Virtui” (av ordet Vir = man ) enligti poeten Virgiluis ”Aeneiden”. Nu har Associazione Tradizionale Pietas i Italien, de romerska hedningarnas sammanslutning, övergått till att bli Pietas – Comunità Gentile – som redan har lokal-avdelningar i Milano, Genua, Bolonga och Palermo, rapporteras det, men hur det går med Vatikanstaten, är kanske en annan femma..

Man har drivit sin verksamhet ända sedan 1980-talet, och är idag ett hedniskt samfund med minst 40 år på nacken.

Romerska Hedningar har redan återuppbyggt visa Jupiter-tempel. ”Hell Mars Thincsus !” säger jag !

Under det moderna Italiens lagar, finns en regel som heter otto per mille – vilket innebär att religiösa samfund, de förhatliga katolikerna inbegripet, högst får ta ut 0,8% intjänade i skatt från varje  skattepliktig medborgare

Man jämföra detta med det sönderskattade, alltmer utarmade svenska folket, som nuförtiden tvingas betala 3 – 4 % eller ännu mer till en påstått kristen kyrka som sprider islam, och stöder radikalt islamistiska organisationer.

Inte ens i det katolska Italien har det gått så långt med snattandet från vanligt folk, trots banken Monte de Paschi (katolska kyrkans egen bank, som kritiseras för rena korruptionsaffärer) .

Nutidens Pontifex Maximus, en viss Giuseppe Barbera, säger att hans rörelse har som mål, att få folk att leva hederligt, sluta vara blotta homines eller homos, och återgå till att vara Viri – respektive Feminas.

Ett värdigt mål ! Salve fratorum Romanum, Hell Tor och Jupiter !

In Hoc Signo Vinces” – SÄRIMNER SEMPER FIDELIS !

I vilket DN vill förbjuda uttrycket ”God Jul”

Bara GALNINGAR och FANATIKER läser Herr Wolodarskis Bonnier-Tidning !

(teckning av J E Ander, svensk karikatyrtecknare)

Från den otäcka blaskan Dagens Dumheter – nej förlåt jag menar förstås Dagens Nyheter – kommer idag en uppmaning om att alla etniska svenskar inte längre  får lov att fira en ”God Jul”.  (Ja – jag vet – man tror knappt vad man läser, men så är det ju alltid när man slår upp ett nummer av Bonniers smutstidning nuförtiden).  Istället måste vi säga ”God Helg” påstår man lögnaktigt, och rätt ut i luften, och sedan måste vi skriva ”god helg” på alla Julpaketen också, och överhuvudtaget inte nämna den hedniska och Nordiska Julen vid dess namn.

Nämen Uuuhuuu BuuuHuu #Metoo och KRÄÄÄÄNKT – Jamen stackars stackars lille Achmet !

Anledningen är att någon viss kultur och galna fundamentalister som tillhör den kan bli ”Kränkt”, insinuerar DN – även om man såklart inte skriver VEM eller VILKA som i så fall skulle bli ”kränkta” av en God Jul, eller andra välgångs-önskningar...

Själv undrar jag varför personer som tillhör denna kultur alls befinner sig i Sverige i så fall, och vad de har här att göra. Oavsett om vi säger ”God Jul” eller ”God Helg” så är ju skillnaden inte så stor i alla fall, och det framgår nog ändå att det är en Hednisk och inte en kristen fest vi Svenskar faktiskt firar.

För egen del så håller jag som bäst på att griljera JUL skinkan i skenet från JUL Granen och JUL belysningen, så att JUL maten blir klar till JUL afton, Kära djävla tramsiga DN, och jag smuttar på JUL ölen och lite JUL glögg till JUL korven, medan jag spelar JUL musik, och så hänger jag upp JUL stjärnor över JUL strumporna och de övriga JUL dekorationerna och så kommer jag skriva några JUL kort att skicka med JUL tomten också, men ni får inte dem, kära Akbar-lovers och DN-patrask – för det har ni INTE förtjänat, och inga JUL klappar heller.

DN påstår sig också i sin fullkomligt onödiga ”rötmånadsartikel” – har denna smutstidning verkligen inget bättre att skriva om ? – att de intervjuat en sk ”religionshistorisk expert” också – tydligen Joel Halldorf, den kände hednahataren – eller någon annan förnumstig ruka.

Jaha – säger då jag – och jag läser inte ens artikeln till slutet. Franskans ”Noël” kommer också av det Nordiska ”Jul” och varför får alla andra kulturer i Hela världen fritt iaktta sina seder och bruk, men inte just vi etniska svenskar ? Var kommer er gällna, sunkiga och nattståndna RASISM ifrån, kära DN-journalister – för ni ÄR allesammans just RASISTER när ni vill förbjuda den Nordiska Julen, och ilsket hävdar att vi hela tiden måste gömma, dölja och förneka våra traditioner, som vi haft i tusentals år.

Jajamen ! Min JUL är helt JESUS-FRI – Inte en enda JUL krubba i sikte hos JOLNER…

Vet inte dessa ignoranta, halvutbildade DN-journalister att det utomlands och i Anglosaxiska länder som USA och Storbritannien finns en hel folkrörelse av människor som vill fira just YULE eller en Nordisk Jul som sig bör, och ingen tråkig ”Christmas”.  Ordet ”kristmässohögtid” som munkar och katolska fanatiker försökt lansera uppe hos oss, har heller inte fått någon framgång det heller, lika lite som den ”Vinterfest” man försökte utlysa i IKEAS kataloger för några år sedan, bara för att man inte skulle förolämpa de trångsynta muslimerna.

98 % av alla hushåll uppges fortfarande äta JUL skinka eller fläsk till JUL i någon annan form, och till och med DN erkänner att fler och fler familjer med muslimskt ursprung gått över till ett svenskt julfirande. ASSIMILATION i SÄRIMNERS tecken är svaret – Inte Inte-gration !

Redan på 1600-talet skrev den svenske poeten Samuel Columbus att det heter Juul för att då välves Världens Hiuul, som han uttryckte det, och redan då visste alla någotsånär medvetna människor, att det är Vintersolståndet och förfäderna vi firar.

I 300-talets Konstantinopel firade de gotiska gardeskavalleristerna – som fanns redan i det gamla Rom – fruma jiuleis på deras språk, eller en fest ”framåt Julen”. I Anglosaxiska krönikor från 400-talet står talat om geola, eller Jul, som redan då var känd på de brittiska öarna.

Ni DN-journalister kan ta och kyssa mig där ryggen slutar. Jag kommer aldrig någonsin sluta fira just ”JUL” och ersätta den med någon ”God Helg” vilken som helst, bara för att ni är fåniga nog att begära det av människor omkring er. Tror ni att de kristna skulle sluta fira Påsk, bara för att ni säger det åt dem ? Tror ni att Judarna slutar fira Hanukka, bara för att ni uppmanar dem till det ? Tror ni Muslimerna slutar fira Ramadan, bara för era förnumstiga, självgoda påpekanden ?

Dra åt de trakter, där Piper Nigrum eller Pepparn plägar växa – kära journalistkår !

Och ta er rysliga ”Dagens Nyheter” med er, för den blaskan prenumrerar jag inte längre på, bara så ni vet !

”Nej men vet du vad ? –  Herr Wolodarski – det blir INGA Julklappar till DIG i år heller..”