Contigit in Lenom…

Idag är det minnesdagen för Slaget vid Lena, 31 Januari 1208 – det senaste – men antagligen långtifrån det sista, där en Hednisk Armé slagits emot Rikets Fiender – som numera finns i stort antal, inne i landet.. Det skall också ha varit det senaste slag i Norden, där Oden själv visade sig för Hedningarna, och ledde dem till seger.

Också ”Ideell Kulturkamp”, vår granne i den hedniska Bloggsfären, har uppmärksammat minnesdagen. Ursprungligen trodde man att Lena, som betyder slätt eller äng, skulle ha varit identiskt med Litslena öster om Enköping, men det har visat sig vara helt fel, eftersom de medeltida krönikorna uttryckligen säger, att Lena – det nutida Kungslena – låg ”in gothia” – alltså i Västergötland. Många är de skickliga fornforskare och slagfältsarkeologer som beskrivit slaget – den allra bästa beskrivningen i bloggform hittar ni här, gjord av en viss Stewe G år 2015.

 

Sverker II Karlsson, av den Sverkerska ätten, var fanatisk katolik och nära lierad med Påvekyrkan. Men den Erikska ätten, baserad i Svealand och Östergötland, stod honom emot, och när Upplandsjarlen Birger Brosa, den leende, hade dött på Visingsö 1202 kom det slutligen till uppror bland Folkungarna och det hedniska, Erikska partiet, ty många män i Sveriges land var fortfarande Hedningar. När det gäller handskriftsläget och de senare beskrivningarna av slaget, se historikern Stig Lindbergs utmärkta hemsida här…

Erik Knutsson, av den Erikska ätten, samlade en här i Norge, där han och hans bröder vistats under Sverkers regeringstid. I den norska Flatöboken står det talat om en smed i Norge, som en gång mötte en okänd ryttare på en stor häst, som han önskade få skodd. Ryttaren sade att hans namn var Oden, och att han ämnade sig till Lena i Västergötland, där ett stort slag mellan Konungar snart skulle stå.

Länge har jag levat i Nordanlanden, och varit i fältslag och örlig. Nu ämnar jag mig till Svitjod och Västgötarna vid Lena, och vill du inte tro mig, så se nu hur jag far..

Då får Oden upp genom luften på sin väldiga häst, och smeden såg att det var Sleipner, med alla sina åtta hovar. Samtidigt hade Sverker Karlsson samlat en här, som enligt vissa källor skall ha uppgått till hela 18 000 man, vilket betvivlas av historiker idag. Man vet att han lånade 12 000 man av den danske Kungen, som gav honom sitt fulla bistånd, i avsikt att underkuva och beskatta Sverige för Påvekyrkans räkning, men hären var nog aldrig större än 15 000 man, vilket också stämmer med de landskapsanalyser man gjort på senare tid.

Också Ebbe Sunesson, en av Danmarks mest berömda riddare någonsin, och alla hans bröder deltog i Slaget vid Lena, liksom dryga 40 talet av Danmarks yppersta stormän.

Emot detta kan Erik Knutsson rimligtvis ha ställt upp en här om hälften så många krigare, kanske 7500 man (även om några källor anger deras antal till 9000) och han var dessutom gravt underlägsen i fråga om kavalleri, eftersom hans här till största delen bestod av svenska bönder och yxbeväpnade norrmän – hur många bland dem som var hedningar vet vi inte, men det var nog en ansenlig del av härens stora massa.

Sverkers här hade sin uppmarsch söderifrån, som kartan visar, och de tände eld på träkyrkan vid Kungslena och gick i ställning på höjderna sönder om byn, mellan Plantaberget i Väster och Varvsberget i Söder. Rakt bakom dem stod förresten en fästning, Lenaborg, på Varvsbergets sluttningar.

Slagfältsområdet, enligt ännu en av Stewe G.s analyser, som jag till fullo instämmer i. Vid Törestorp, i dalgången mellan Plantaberget och Varvsberget, befann sig på medeltiden ett stort träsk, Helvetesträsket.

I teorin hade danskarna och de kristna alla fördelar på sin sida. De hade fördelen av en mycket stark ställning, och var överlägsna ifråga om bepansrat kavalleri.

Danskarnas ställning mellan Plantaberget och Varvsberget, som den faktiskt kan ha sett ut, 31 Januari 1208. Bilden är hämtad från den gravt ohistoriska filmen ”Riket vid Vägens Slut” som helt blandar samman slaget vid Lena med slaget vid Gestrilen, ett helt annat slag som stod två år senare. (bildkälla Stewe G)

Eriks och Svenskarnas styrkor bildade sin slaglinje norr om byn, i linje med Kivatorp, och den sk Kungshögen från tidig Järnålder. Vid den nutida gården Bäck ligger ett fält, som långt fram i tiden skulle kallas Jämmersled, och över denna bäck, kom aldrig danskarna. Den svenska hären var sannolikt uppdelad på flera ”träffar” eller omgångar, vilket danskarna däremot inte hade brytt sig om. De anföll med sitt kavalleri i fronten, i hundratal och tusental, men de möttes av ett pilregn så svårt och så hårt, som ”föll så tätt, som då bonden kastar korn, eller som då det hårt regnar”.

Bild från Monumentet vid Kungslena Kyrka – riktad emot de svenska linjerna, på andra sidan sänkan med bäcken.

Långt före Crecy och Azincourt, de berömda slagen i 1300-talets hundraårskrig, skulle svenska och norska bönder uträtta, vad ingen Europeisk armé någonsin förmådde. De besegrade en riddarhär, enbart med bönders vapen – och för deras långbågar, stupade mången fiende. Så kom där till ”en gräseligh slachtning och blodsuthgjutelse” som det står i senare krönikor.

Nu visade sig Oden själv, på sin åttafotade häst, uppe på Plantabergets krön, och vid åsynen av detta, uppgav alla svenskar och hedningar ett härskri så starkt, att det hördes över berg och dal, medan de gick till motanfall. Oden kastade sitt spjut Gungner över danskarna, och med det var Påvens makt för alltid bruten. Främst i striden gick Lagmannen över Västergötland, Eskil Magnusson, då 37 år gammal, och för hans hugg stupade många. Han förde det banér eller den Korpfana, som svenskarna hade i slaget – för några kristna korsfanor var ännu inte i bruk, och det skall han år 1219 – 11 år senare – ha gett till Snorre Sturlasson, som de facto besökte Eskil själv i Skara, och hörde honom berätta allt om slaget, inklusive hur Oden uppenbarat sig.

Den blivande Kung Erik och Lagman Eskil kan ha sett ut såhär (bild från spelfilmen ”Riket vid vägens slut”)

Vi vet, att Lagmannen och Sturlasson var hedniska män båda två, och att de bara antagit kristendomen för syns skull, men att de av hjärtat och i hågen var Hedningar och Asatroende. Eskil Magnusson var också den man, som gav oss den Äldre Västgötalagen, och för all framtid skrev ned de hedniska lagarna från detta landskap, ”med hund och harvpinnar” som det heter, så honom kan vi tacka för mycket. Historien om Odens uppenbarelse på Plantaberget kan ha varit ett sätt att dölja det faktum, att Kung Erik kan ha haft spejare och bågskyttar ställda på detta berg, som föll danskarna i ryggen. Hursomhelst vet man, att svenskarnas högra flygel gick framåt i slaget, och trängde danskarna över de höjder som heter ”Ryttarbackarna” och in emot Helvetes-kärret, där de råkade i oordning.

Av en här på omkring 12 000 man, återvände bara 50 man på hästar till Danmark, och som den senare medeltida balladen säger:

  Fruarna sitta i högan loft
de väntar sina herrar hemkomma
Hästarna kommer blodiga hem
och sadlarna äro tomma

Så gick det, när de Påvetrogna trodde att de skulle erövra det fria Sverige ! Sverker Karlsson kom tillbaka 2 år senare, med en ny dansk här, men då stod slaget vid Gestrtilen, och då förlorade han inte bara slaget, utan också livet. Och i Skara kunde lärda män och munkar skriva:

Contigit in Lenum, duo Danske låpo för eenom – eller i en annan version, som blivit en berömd folkvisa: ”Det hände sig vid Lenom – två danske löpte för enom – och av svenske drängar – fick de ryggen full av slängar.. Till och med ”Uppsvenska” manskörer från Uppsala, har sjungit den visan.

I den långt senare 1500-tals krönikan Chronica Regio Gothurum av Ericus Olai står följande skrivet:

”Hic Valdemarus emisit immensum exercitum contra Suecos, preficiens et constituens ducem exercitus principalem Ebbe Soneson, bellemque commissum est in Lena Vestgocie, vbi exercitus Danorum adeo contritus est, vt non relenquerentur ex eo duo pariter. Tantaque strages Danorum est facta, vt memoria remaneat in filios filiorum. Ibi occisi sunt Laurencius et Ebbo filii Sunonis de Selandia, nobilissimi strenuissimi et famosissimi bellatores. Tunc fugatus est suerkerus rex cum Dacis residuis anno Domini MCCVIII. Anno autem Domini MCCX bellum fuit in Gestilreen, vbi occisius est rex Suerkerus et dux Fulko cum multis aliis, cessitque victoria Suecis.”

Eller översatt till svenska från medeltids-latin

Denne Valdemar sände ut en väldig här mot svenskarna och utnämnde Ebbe Sunesson till härens främste ledare, ett slag utkämpades i Lena i Västergötland, där danskarnas här blev så till den grad krossad att av denna inte lämnades kvar två sida vid sida. Så stor var massakern på danskarna att minnet lever kvar i släktled efter släktled. Där dödades Lars och Ebbe Sunesson från Själland, ädla, tappra och ryktbara krigare. Vid detta tillfälle drevs kung Sverker på flykt tillsammans med de återstående danskarna, i Herrens år 1208. I Herrens år 1210 stod ett slag vid Gestilren och där dödades kung Sverker, och jarlen Folke och många andra; där segrade svenskarna

Den Valdemar som omtalas här, är förstås Valdemar Sejr av Danmark, den Valdemar som skåningarna kallade ”Valdemar Nederlag”. Också Hvide-ättens främsta män, de som var släkt med Biskop Absalom Förintaren, kallad ”Skånes Djävul” som grundade Köpenhamn och som förstörde Svantovits hedniska tempel på Arkona – år 1169 dog allesammans här , vilket i sanning var rätt åt dem..

Kyrkdörren från Kungslena, Med draken Fafner (se handtaget!) och Sigurd

Man vet också att det hittats flera fornfynd från slaget och tiden det stod i trakten. Bland annat skall det ha hittats många medeltida vapen vid en gård som hette Knivabytet, norr om Kungshögen och Ryttarbackarna, där man skall ha hittat en hel ringbrynja på 1800-talet, och många andra fynd. Dessutom skall den smidda järndörr, som nu sitter framför sakristian inne i Kungs-lena kyrka, ursprungligen ha varit dörr till den lilla träkyrka, som danskarna brände ned. Den visar Sigurd Drakdödaren, den hedniske Sigurd Fafnesbane, och inte alls någon kristen ”St Göran” som många tror.

”Korpfanan” eller ”Märket” som svenskarna förde vid Lena, 1208 och som Snorre Sturlasson senare fick i gåva, kan ha sett ut såhär..

Långt senare, 1895 restes ett monument vid Kungslena – och i Juli 1910 ett till, vid det mycket närbelägna Gestrilen. På det senare återfinns texten ”Gud skydde Sverige och Stockholms-Tidningen skrev samma år:

Det är rent ruskigt. Varför skydde gud Sverige ? Sverige hade ju dock segrat i striden, så närmast var det väl fienden som skydde Sverige. Nu står det emellertid för århundraden inhugget på en stor sten, att gud redan för 700 år sedan skydde Sverige…

(citat från ”Sällsamheter i Västergötland” av Lennart Görälv, 1981 s 105

SE DÄR FICK DE KRISTNA HUNDARNA SÅ DE TEG !!!

Torsfull och Stora Björnvändar-Dagen passeras…

I Torsdags, alltså den 28 Januari, var åter en Tors Dag och då hade Karl namnsdag enligt den svenska almanackan – som sig bör, därför att Tor är den främste av Karlar men inte av Jarlar, då han är det enkla folkets gud – ”Tore-Karl” eller Horagalles heter han ju hos samerna, eftersom de alltsedan äldsta tid upptagit många drag från Asatron, som sedan omvandlats i moderna uppteckningar.

”Mannar allherliga Mannast!” står det om Tor i Eddadikten Harbadsljod – vad tror ni det kan betyda, så säg ? – varje svensktalande person begriper det nog – utom Lasse Liten Lögnhals Lönnrothden dryge ”E-mer-i-Thursen” från Göteborg, ni vet den gamle stöten till professor e-mer-i-tuss som påstår att just han skulle vara ”världens bästa Edda-översättare” enligt honom själv, och som översätter ”Mannar Allherliga Mannast!” i originalet med ”pojkvasker” och som sedan har mage att ljuga, och hävda att man ”måste” översätta så – det ”måste” man inte alls – förutom hans förvridningar av allt som heter Asatro på svenska Wikipedia – vilka lätt vederläggs, om man läser de utländska versionerna.. Men han fortsätter att ”Rotha-i-lönn” denne Lönnrothare, och än har man inte stängt av hans konto där – likt Mr Trumps förbaskade Twitter..

Idiotiskt flumsnack på Wikipedia om att ”Njord förde ett regellöst sexualliv” till exempel – vad ger ni mig för sådant ?   Ifall jag finge skämta, skulle jag säga att Herr Lönnroth inte är ”Torsfull” utan kanske bara helt vanligt full, oftare än månen, för den är ju full bara en gång i månaden – för vad vet vi om denne drummel till ”Professor” egentligen ??

Köp INTE – och läs INTE några Eddor av denne Självbelåtne Stofil… Hans Edda-version är den garanterat SÄMSTA som gjorts på Svenska språket… (Läs Collinder, Läs Brate, Läs Afzelius, Läs till och med Ohlmarks om ni vill – men INTE den rälie ”E-mer-i-Thursen”…)

Christian Belittlement”. Kristna Fördomar, varav hela Lönnroths person är full. Han är ingen seriös forskare, ingen hederlig akademiker.

Själv är jag blott amatör, men som sådan tillåter jag mig faktiskt lyxen att välja mina källor, och det ska ni veta. Han är en enda stor kristifierad förolämpning emot alla våra Gudamakter, alla som faktiskt tror på dem, och  allt vad Hedendom och Asatro heter. (Detta är en Ideel Kulturkamp, vänta er heller inte annat..Ibland svarar vi hedningar med ”Samma Mynt” – I told you so – Ayatollah you so – ”The boot is on the other foot” )

Nåja – det var det om detta – som man säger söderöver. 28 Januari var det också den första Fullmånen för året, Torsfullet i Thorre Månad, för det är nog så ändå att Thorre bara är ett noa-ord eller ett täcknamn för Tor, som en viss Sturlasson uppfann för att lura de kristna – han var ju Hedning i själ och hjärta, eller rättare sagt Hamn och Hug, även om han levde i en kristen tid – och till slut mördade de kristna honom, som bekant. Också de nutida islänningarna, som alltsedan 1873 firar sitt moderna Thorrablot, torde ha firat det med särskild fröjd, denna den 28, nu när det för dem var den första fullmånen i Goi månad…

”Goi – Rode ! – Goi ! med den ryska Hedniska gruppen ”Arkona”

Om Thorrablotet, och det ovedersägliga faktum att det knappast finns några bevis alls för ett Midvinterblot, utom i Västnorden, det vill säga Island och Norge utan att Midvintersolståndet infaller den 21 Dcember, alltså under det som är Julen – och inget annat – har jag redan skrivit mycket (se under rubriken ”Högtider och Blot” här ovan, underrubrikerna ”Thorrablot” samt ”Jul och Midvinter”) och nu hoppas jag, att ni inte låter några ”E-mer-i-thursar” eller gamla gaggiga stofiler förvirra er…

25 Januari, enligt den senare Folktron, var också ”Stora Björnvändar-dagen” eller ”Halvsnödagen” – ibland också Midvinterns Dag, då vintern ansågs vara till hälften gången – allt sådant går tillbaka till hedenhös och heden tid, vilket Ebbe Schön och fullt seriösa etnologer med honom grundligen påvisat.

 

I verkligheten är det naturligtvis inte så alls, därför att alla Rikets björnar knappast vänder sig på en enda gång eller per kommando, men folktron – särskilt i Norrland – utgick från katolikernas kristna tradition om ”Pauli omvändelse” vilken också – enligt vad som tvingades på oss etniska svenskar – skulle ha infallit just den 25 Januari. Detta förstod aldrig ”Gar-Jomt” i Jämtland eller ”Norrlänningan” som helhet, så de trodde att ”Paul” var ett noa-namn för Björnen, precis som ”varg” är ett noa-ord för ”ulv” vilket är det gamla, svenska och nordiska ordet. I Nordisk folktradtion var det också skogsrået, som kom med blodmat eller skålar med blod till björnen i Idet, för att den på så vis skulle överleva även den hårdaste vinter.

Björn och Kvinna enligt Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska Folken” 1555

I Ryssland finns ännu organisationen ”Orphan Bear Rescue Center – OBRC” som ni själva kan söka efter på nätet, och som jag inte länkar till, eftersom det ju enligt Rysk Lag och President Putin är så, att varje organisation, varje förening, samfund eller individ som tar emot pengar av någon utanför Ryssland, ju måste anmäla sig till myndigheterna, såsom varande ”Utländsk Agent”, och jag inte vill sätta mina ryska vänner i ”trudnoj” eller trubbel. För övrigt har det ryska björnhemmet för hitte-björnar (som jag skrev om också i fjol) nyligen bytt internet-bank, men förra året emottog det inte mindre än 12 hittebjörnar – i de flesta fall hade deras mödrar, alltså björnhonorna blivit skrämda av skogsmaskiner under en verkligt mild rysk vinter, och detta problem kvarstår ännu i år.

Utan Spaning – Ingen aning !” (det gäller också i björnarnas värld…) Foto: OBRC

11 stycken björnar på mer än 60 kg har nu återbördats till naturen, och kan följas per radiosändare i sina respektive hem-provinser eller rättare sagt ryska regioner, så man vet att de nu gått i ide, och klarar sig, eftersom OBRC är en del av ett Statligt Ryskt Björnforskningsinstitut, enligt vad jag vet, eller i alla fall har en stor del av sin finansiering från den ryska staten. Även vår vän Vladimir Vladimirovitj är ju en stor tillskyndare av djur och natur, som flugit med Tranor och allt. Han är dessutom en bevisat björnvänlig person, som deltagit i björnforskning själv – det skedde redan 2010, i Barents Hav – och redan 2014 sågs han dela ut teddybjörnar till offer för ryska skogsbränder – samma år som den stora branden i Västmanland skedde – och Fredrik Reinfeldt fegt åkte på semester.. Nej – på Putin kan vi lita, likaså på hans folk. Jag är ingen ”Patient från Berlin” och bloggar är ingen bra metod att styra ett land på, hursomhelst.

Även Rysslands president har ägnat sig åt Björnforskning… Det kallas ”Föregångsmannaskap” på hederlig svenska…

Detta år har jag också redan skänkt 2000 rubel till OBRC, och jag rekommenderar starkt, att ni alla gör likadant. Inga nyheter om årets kull har nått oss, och de senaste nyheter de publicerade var från den 10 Januari – men den vildögda lilla björnhonan Puzha – som blivit svårt skrämd av människor och kom till Björnhemmet när hon var alldeles för gammal – björnungar som uppfostras enligt den unika metod man uppfunnit där, måste anlända innan deras ögon öppnats, och de är små som hundvalpar – är kvar på området, och har nu inrett sitt ide alldeles själv.

Väck ej den björn som sover, ty då kan det bli annat av ! (Det gäller också er, herr Lönnrothare.. Rota inte mer i lönn på Wikipedia…för då….)

Sov i lugn – Sov i ro – Sov som björn i Vinterbo ! (foto: OBRC)

 

Lite ”nöjesforskning” om LIKHET inför LAGEN och ”Trial by media” i LANDET LÖFVÉN…

Jag publicerar nu några korta sk ”memes” eller bilder som jag fått som gåva från läsare i ”Landet Löfvén eller det land, som en gång var Sverige.

Dess nuvarande Regering påstår, att ”alla är lika inför lagen”, att vi aldrig ”haft större rätts-säkerhet” och att ”trial by media” givetvis inte förekommer i ”Den moraliska Stormakten” ni vet..

Med den ene skall det DALTAS… Han är på sannolika skäl misstänkt för människorov. Kriminell person nummer två står åtalad för ringa skadegörelse – men han ska PETAS.. Var är RÄTTVISAN ?? Vilket brott är värst – enligt LAGBOKEN ??

Lite annat ”Smått och Gott” från LANDET LÖFVÉN – Studera blott dess budget-politik…

(Angående toaletterna, se vart SIDA skickar sina bidrag…)

 

54 440 nya HEDNINGAR kan INTE ha fel…

”You might not like me saying it,
But YOU CAN’T DENY THIS !!”

– Malcolm X, svart patriot och frihetskämpe,
född 1925, mördad 1965

 

Nu är det officiellt. Det tjänar ingenting till att rabbla böner, bränna såkallad ”rökelse” eller sitta med ett falskt leende på läpparna och hymla och fromla om saken längre.

Fakta kan inte förnekas, och fakta är att Kristendomen sakta men säkert FÖRSVINNER från vårt land. ”Svenska” Kyrkan – eller rättare sagt Den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige – som den rätteligen bör heta – erkände sitt svidande nederlag för år 2020 under Januari i år, trots att man påstår att siffrorna bara är preliminära.

Och denna falska Kyrka och detta samfund är inte ett enda djävla dugg ”Svenskare” än något annat. Också där ljuger och hymlar man. Statskyrkan är UPPLÖST redan år 2020, och sedan dess har dessa lögnaktiga, skenheliga kristna inte någon som helst laglig rätt att påstå, att just de själva skulle ha någon sorts konstigt ”Monopol på att representera Svenska folket i andliga frågor – för det är inte så – och så har det heller inte varit, på tjugo år minst. De enda religioner, som alls har någon som helst rätt att kalla sig ”svenska” eller Nordiska, är i så fall endast och endast bara den Samiska religionen, och Asatron, för de och bara de är det svenska folkets ursprungsreligioner.

Andra Kyrkor och Samfund i vårt närområde och i våra närmaste grannländer har redan erkänt detta, och slutat att ljuga. Titta på den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan I Finland, till exempel – för den kallar sig sanningsenligt så och bara så. Den kallar sig inte för någon ”Finsk” Kyrka, inte för någon Finlands-svensk och heller inte ens för en Finländsk (detta är tre olika saker, som alla vet) och I Finland ljuger man inte, som under Fjantje Kackélen – eller som min finska väninna säger ”Pisskopp Jääkelen !”vår nuvarande skenheliga, fromlande katastrof till Ärkebiskop – fast kanske inte så länge till. Det ryktas att hon ska avgå i år, och det är säkerligen bäst – säger jag som Hedning till mina kristna vänners fromma..

Men denna påstått ”svenska” kyrka tappar allt fler och fler medlemmar. De kristna dör ut, och allt fler och fler svenskar och svenskor HEDNAR SIG. Så är också fallet i hela Västvärlden, och även i muslimska länder typ Iran och Saudi-Arabien, religiösa diktaturer, där folk lämnar de totalitära systemen, samt därmed också kristendomen och islam bakom sig i allt snabbare och snabbare takt.Internationella forsknings- och statistikcenter som PEW Research samlar regelbundet in data, och rena fakta bevisar en global ljusning.

 

Nu GÅR det inte att förneka fakta, ljuga eller släta över med hartassen längre.
Det HEDNISKA SKIFTET då vi Hedningar är ÖVER 50 % av folket KOMMER att inträffa inom 5 år – var så SÄKER !!

Officiell statistik från ”Svenska” Kyrkan själv visar att när man var uppe i 95,2 % medlemmar av folkmängden år 1974, så var man nere i 82,9 % år 2000 – året när denna Kyrka, som utövat ett totalitärt herravälde över svenskarna i nästan 700 år – äntligen skildes från staten, och lovade att SLUTA BLANDA SIG I POLITIKEN – något som vi vet INTE har skett.. Nu är frekvensen på andelen medlemmar i förhållande till befolkningen 55,3 % – och den minskade med 1% förra året.

Detta går enkelt att bevisa. Om vi ska tro SCB, Svenska Statistiska Centralbyrån, och vårt lands officiella befolkningsstatistik, så hade Sverige exakt 10 327 589 invånare den 31 December 2019. Nu har vi inte några klara siffror för December 2020 ens preliminärt, och som ett kuriosa skall nämnas att antalet invånare i Sverige gick ned, första gången på över 80 år – på grund av Regeringen Löfvéns Inkompetenta handhavande av Covid-19 krisen – under November 2020, då vi gjorde en nettoförlust på 456 invånare. Detta vågar inga riksmedia i Sverige skriva om, eller ens nämna – men så är det i alla fall – läs själva hos SCB får ni se !

Förutsatt att vi nu antar, att befolkningen steg lika mycket i December 2020 som den gjorde i medeltal, andra December-månader under de senaste 3 åren, så skulle det betyda en brutto-tillväxt av 4403 personer. Det betyder, att Befolkningen 31 December 2020 hade vuxit helt okontrollerat till 10 384 648 personer, förutom alla de kanske tiotusentals personer, kriminella och sk ”flyktingar” (från rättvisan i deras hemländer!!) romer, tiggare, parasiter, ”sociala turister (enligt fd.(S) Ordförande Göran Persson) och alla andra, som garanterat inte skall vara här, eftersom de uppehåller sig i vårt land illegalt, i kriminella syften och därför borde utvisas härifrån, utan olagliga ”gymnasieamnestier” som strider emot Internationell Rätt, och som därför aldrig borde ha införts. Just det faktum att ”Svenska” Kyrkan daltar så med utländska kriminella, är en anledning till varför dess medlemsantal hela tiden går ned, ifall ni frågar just mig – men det är det ju ingen som gör…

 

Trenden ligger fast sedan minst 46 år tillbaka – enligt ”kyrkans” egen statistik. Det går inte att förneka detta. Vad svenska media ofta skriver – dvs att ”kyrkan går starkt framåt” STÄMMER INTE och är bara FAKE NEWSatt svenskarna fegt och undergivet skulle ha ”krupit till Korset” under Covid-året 2020 är FEL I SAK – för så är det inte alls. Det finns inga bevis för något sådant, och några urvalsundersökningar eller sk ”djupintervjuer” – på ett litet fåtal personer – har heller inte gjorts. Ifall de gjordes vore de heller inte rättvisande, för djupintervjuer” är ingen vetenskaplig metod överhuvudtaget, inte när man gör dem på ett litet ”sample” av kanske 5-20 enskilda, och låter dem representera en hel befolkning.

”Svenska” Kyrkan själv har påstått, att den skulle ha haft 5 817 634  medlemmar 1 Januari 2020. Det motsvarade 56,3 % av befolkningen, enligt SCB:s befolkningssiffror. Var så god att kontrollera den officiella statistiken själva, ifall ni inte tror mig ! Således LJUGER kyrkannär den hävdar att den skulle ha ”ensamrätt” på att företräda Svenskarna i andliga ting. Den har knappt ens statistisk majoritet längre, sådan är den bistra sanningen – som media försöker plottra bort, och som ingen vill erkänna – men enligt demografiska faktorer, som jag strax ska komma till är det OUNDVIKLIGT att de kristnas antal snart går under 50 %, andra ännu värre sekter som Katoliker, Livets Ord, Knutby Filadelfia osv inbegripet.

År efter år, decennium efter decennium. Trenden ligger fast, och den beror bland annat på rent demografiska faktorer, som att de kristna åldras, och de barbariska sk ”dopen” (eller tvångsanslutningarna av spädbarn, som varken kan tala, gå eller tänka, än mindre välja någon religion själv – för det är ju TVÅNG det är fråga om) minskar i popularitet och omfattning, i alla fall om vi ser till utvecklingen över tiden.

Ibland tappar den påstått ”Svenska” Kyrkan 2 % om året, ibland 1,6 – 1,4 %.  Men denna samhällsutveckling har varat i mer än 46 år nu, och oavsett vad de kristna själva tycker om den, så går den inte att hejda.

År 2020 lämnade 54 440 goda svenskar frivilligt den sk ”Svenska” Kyrkan, som sagt. Bara 8 412 lät sig luras – företrädesvis invandrare, kan vi misstänka – även om jag inte har bevis för det – för ”Svenska” Kyrkan är ju knappast till för etniska svenskar numera – den sympatiserar helt öppet med Islam, och stöder aktivt Muslimska Brödraskapet, samt Koran-skolan Ibn Rushd. Det innebär en nettoförlust på 46 028 personer. Visserligen är detta den lägsta nettoförlusten sedan 2015, eftersom den uppgått till mer än 60 000 personer under en del mellanliggande år, men detta beror nog inte på Covid-19, utan på ”Svenska” Kyrkans eget handlande, och framförallt på vilken Ärke- någonting den faktiskt har, samt vad hon gjort. (Jag ber även här att få återkomma…)

Demografin – eller ”dödskvoten” är sådan, att det dött 87 864 personer Januari-November 2020, enligt SCB, medan det fötts 105 034 levande födda – dödfödda räknas inte ! Om vi nu justerar dessa siffror för December enligt den metod jag redovisade ovan – tre års medeltal, för att i någon mån reducera bort ”slumpmässig” utveckling, år från år – så får vi – för hela 2020 – 113 257 levande födda minus 95 920 döda, alltså = 17 337 personer i födelseöverskott. (Kontrollera själv mina siffror, ifall ni skulle tvivla) Vi vet också – av demografiska skäl, att ungefär 70 % av de som dog, var kristna, pga antaganden från tidigare år, och vad vi vet om medlemsutvecklingen för den bisarra organisation, som lögnaktigt hävdar att den skulle företräda oss alla. Vi vet också att det dessvärre är så, att 40,3 % av alla svenska nyfödda barn blir utsatta för Kristna övergrepp – såkallat ”Dop” – en äcklig, motbjudande och medeltida ritual – där kristendomen tvingas på barnen, helt utan hänsyn till deras egen vilja – av föräldrar som verkligen borde veta bättre än att göra på detta rent motbjudande vis..

Etnicitet och gener kan man inte ”välja” och aldrig någonsin ändra på, lika lite som nationaliteten vid födseln – men ”tro” eller livsåskådning är en helt annan sak.. Därför anser jag som medlem i HUMANISTERNA att ”Dop” eller ”Religiös Doping” av medlemssiffror i vissa samfund ska TOTALFÖRBJUDAS !! och det SNARAST !

Det innebär i sin tur, att ”Svenska” Kyrkan tvångsregistrerade 45 463 individer genom kollektivanslutning av spädbarn enbart förra året – ett oetiskt, närmast kriminellt förfarande för att berika sig själva med avgifter, skatter, ”tionde” och pålagor på svenska barnfamiljers bekostnad. Vi vet ju ändå hur de kristna är, och vilka bedrägerier de utsatt hela vårt folk för. Samtidigt dog – glädjande nog – 67 144 kristna i ”Svenska” Kyrkan förra året – så den ”demografiska faktorn” lyder på minus 21 681 personer – senare i år får vi se de faktiska siffrorna – enligt samma kyrka – och då får vi se om mina beräkningar stämmer. Hittills har de alltid stämt, på plus/minus 100 personer när, sedan 2016.

Låt oss nu summera totalsiffrorna. ”Svenska” Kyrkan har år 2020 förlorat 46 028 personer på frivilliga utträden, och ytterligare 21 681 personer via den ”demografiska faktorn”. Det ger ett resultat på minus 67 709 personer, som inte är kristna längre, inte vill vara kristna och inte kommer att vara det heller, därför att många av dem ”åkt ur prästbetyget” och ”lämnat in för gott, som det så vackert, poetiskt och sensibelt råkar heta. Då har den påstått ”Svenska” Kyrkan (som representerar en totalitär förkunnelse från Mellersta Östern) bara 5 749 925 personer i riket kvar som medlemmar, oavsett hur mycket samma organisation råkar dribbla, fuska och ljuga om medlemstalet.

Samtidigt har totalbefolkningen i landet stigit från exakt 10 327 589 till 10 384 648 personer – en utveckling som är miljömässigt ohållbar – vilket jag hoppas våra kära, kära Miljöpartister i Riksdagen också noterar, och skriver upp… Detta innebär – och ni kan inte neka, era kristna djävlar ! – att bara 55,3 % av Sveriges befolkning är kristen – för bland alla kristna kyrkor, anser sig ju ”Svenska” Kyrkan ha ”Monopol” – fast det är åter en rutten, smutsig lögn – såklart !

2019 – 2020 minskade medlemsantalet med 1,3 % och ibland förlorar de kristna mer, ibland mindre. Men – och det är det viktigaste – inom 5 år är de inte längre i majoritet. Det HEDNISKA SKIFTET kommer att inträffa, vare sig de vill eller ej – och då kommer alla Ateister, Sekulära, Agnostiker, ja HEDNINGAR och Humanister vara i majoritet – så ÄR det – och det kan ingen jehova, ”gud”, ”allah” eller JHVH-1 göra något åt – för Monoteismen är Verkningslös, ute, kaputt, finitio – vorbei och Förbi..

 

 

 

ASATRO och HEDENDOM är den ENDA ”svenska” religionen, om du inte vill utöva Samisk Schamanism….

 

SOON the BOOT will be on the OTHER foot… Soon….Soon…

Och hos VEM hamnar Larry King…?

Gud vill inte ha’n, Fan vill inte ta’n..

– Skrivet av Gustav Adam Banér, ”Dulle-Banéren” i dikten om hur Johan Gyllenstierna blev till en Komet…

 

 

Jag svarar ibland på läsarfrågor, till och med från amerikaner, även om jag inte vill ha särskilt många amerikanska läsare. Varför – och hur det kommer sig – har jag redan förklarat, för det här är en blogg som uteslutande skrivs på svenska, även om dess författare behärskar Engelska och Tyska, samt hjälpligt hanterar mångahanda andra språk.

Många är de berömda män (och kvinnor) som gått ur tiden för oss, detta år eller under det föregående. Och det gäller i alla stater, och alla land. En av dem som nu är borta, är det amerikanska nyhetsankaret Larry King som lämnade Midgård den 23 Januari i år. Och honom kommer jag faktiskt uppriktigt att sakna.

Han lär ha gjort mer än 40 000 intervjuer, i radio eller TV under sitt liv, och ”Larry King Live” sändes på CNN i hela 25 år, mellan 1985 – 2010. Därmed präglade Larry King – född 1933 i Brooklyn – en hel generation, och stod som en symbol för ett bättre, sundare och jämlikare USA än det ”Trumpilandia” eller rike av idel lögner, lögner och lögner, som det blivit och ännu är.

Den läsarfråga jag fick, gäller vart Larry King skulle komma i det hinsides, enligt Asatron. Kommer han till Valhall, månne ? – Nej – till Vallhall kommer enbart och endast bara de fallna i strid – det gäller inte Mr King – Men gudarnas boningar är minst 12 till antalet, det vet vi allihop, och de flesta människor hamnar hos Hel – det vet vi också. Att Hels rike ursprungligen var en god och inbjudande plats, och inte alls motsvarar de kristnas idiotiska ångest-fantasier har jag också redan klarlagt – men till vem kommer Larry King ?

Larry King var ett sanningsvittne, och en ärlig journalist, till klar skillnad från de flesta svenska journalister på DN, SVT och någon annanstans. Han ljög aldrig medvetet, utan skildrade tillvaron omkring honom så gott han kunde, och efter sina förutsättningar och åsikter, i den mån CNN och andra ”stora drakar” eller ”the powers that be” alls tolererade vad han hade att säga – för i en Värld som vår, blir sanningsvittnen aldrig någonsin över hövan populära.

Men Heimdall, Hornblåsarguden, han vars hörsel är så skarp att han hör gräset växa, och vars blickar från Bif-rosts (” en rist eller väg som bävar” – ett hinder att ta sig över – Bifrost har inte ett djävla dugg med ”bin” att göra och uttalas heller inte så) krön och Asgårds ingång är så skarpa, att de når in i varje Värld, och varje vrå av Midgård, råder ännu över Himinbjörg, eller Himmelsberget hans egen boning, det som motsvarar ”Berget Meru” i helt andra mytologier, som också är Indoeuropeiska, i likhet med den nordiska.

Där dricker Heimdall själv sitt goda mjöd” heter det, och dit skall sanningens vittnen samlas, i tidens fullbordan. Mjöd är inspiration, kunskap och livskraft – det vet vi från myten om Hnitbergs dryck, och Skaldemjödet. ”Heimdalls huvud heter svärd” vet vi också, och i bildkonsten avbildas han ibland som en stångande bagge, eller med en gumses horn på huvudet, därför att Heimdall genom sitt skarpa intellekt vill bekämpa lögner och orättvisa.

Heimdall, Bifrost, Gjallarhornet och Gyllenkamme

Heimdall, ”elden i alla världar” vill för evigt bekämpa Loke, lögnen eller Vådelden, vars största fiende Heimdall också är. Vid Singastein eller Singö (”den signade stenen” – kanske ett sådant stenblock vid Tinget eller en rådsförsamling, som man talar ifrån) skall de två bekämpa varandra i Sälhamn, eller Sälars skickelse, läser vi i myten om Hjaddingakampen, vilken ständigt pågår. Husdrapa är det kväde, där detta skildrades, och redan Viktor Rydberg var karl nog till att uppmärksamma det.

I tidernas fullbordan skall också Loke eller Lögnen dö för Heimdalls hand, när hans huvud slutligen genomborrar Loke vid Ragnarök, det vet vi från Voluspá. Och Gjallarhornet, det gälla; som Heimdall stöterr i före Ragarök, är både månens horn och månskäran, samt ett dryckeshorn att dricka tankens mjöd ur.

I Rigsthula, är Heimdall Rig, den fördolde, som likt Oden genom över Världen, eldgud för den goda elden, hemmets härd – som han också är. Han besöker Trälar, Karlar och Jarlar i tur och ordning, hör sig för hur det står till med både folk och fä – en symbol så god som någon för intervjuande journalisters arbete – och når så Kon Unge, ”the once and future King” – han som skall bli nästa sanningsvittne på jorden, och Heimdalls rätte arvtagare…

tree brooklynn
Trädet i Brooklyn ?

Vem vet – om inte Heimdall nedsteg också till Brooklyn, där Larry King själv skådade honom ? Kan det ha gått till så, och kan inte också Världsträdet växa just där, även om A Tree grows in Brooklyn” förstås bara var en medelmåttig ”Bildungsroman” och ingen absolut sanning – för sökandet efter den absoluta sanningen – ”drang nach dem Absoluten” med Nietsches ord, sker bäst i gudarnas värld, inte människornas.

Så dog då Larry King, och trädde in i Heimdalls hall, Himingbjörg, vid Regnbågens eller Bifrosts Krön, medan Regnbågens andra fot, som alla vet – leder fram till Asgård och Valhall. Och i Himingbjörg sitter han alltså, tillsammans med alla andra, som hållit sina eder och skrivit sanna ord, tills alla dagars slut och tidens ände. Här på Jorden och i Midgård skall nog få minnas honom inom kort, för det slags ryktbarhet som man uppnår här, är inte längre något att sträva efter. Vi lever i Lokes och hatarnas tidsålder, och de som smädar hederliga män och deras livsgärning, finns ändå överallt.

Det var svaret på läsarfrågan, och det står alla Hedningars meste Hedning i Svea Rike för.

Gack nu ut härifrån, I Hedna och I Ludna, på det att ni må fullgöra er bestämmelse, Lögardagen till åminnelse och som en god gärning – Tvätta er med sanningens tvål – för i ”Landet Löfvén” har envar blivit besudlad av SVT och Statsmakten, och därför väldigt skitig !

Made from Goat’s Milk, GET it ??

 

”President Joe Biden after the Inauguration” – Lite om EDERS svärjande

…”and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States

och ni ska få ligga på hyvelbänkar, som jag har fått, och ni ska få äta potatis så att era magar ska stå som trumskinn alldeles som om ni gått igenom vattenprovet som vi…

Att svära en Ed är ingen obetydlig sak, särskilt inte för oss Hedningar och Asatroende, eftersom vi tror mycket på innebörden av just Eder, samt värdet av att hålla dem. För oss är allt Edssvärande – och de ceremonier som då är lämpliga och brukliga – en helig akt, ja en trosbekännelse. Inte bara Eder om Tingsfrid, Julfrid och Blotsfrid ingår i Asatron, utan också det man kallar Ättledning (när vuxna personer upptogs i en ätt, eller en släktgemenskap) samt Knäsättning (när en far erkände ett barn som sitt, och lovade att beskydda det från allt ont, tills dess Vapentak skedde om det var en son, och barnet nådde vuxen ålder).

Mr Biden svär EDEN i närvaro av sin hustru. Män av HEDER håller sina EDER !!

Också ceremonier som Bröllop innehåller ännu Edssvärande, eftersom man redan under heden tid lovade varann trohet, alltså Trolovning. Du kan läsa mer om Knäsättning och Hedniska bröllop under huvudrubriken ”Asatro” här ovan, ifall du är ovetande om detta. Också Griftefrid (som vi var inne på igår, och som synbarligen totalt saknas i dagens Svenska Samhälle i ”Landet Löfvén” – särskilt för etniska svenskar, vars askurnor nu blir uppgrävna och stulna i sällan sedd omfattning) är på sätt och vis en helig ed – eftersom det i alla tider varit så, att hederliga människor respekterar andras gravar, och inte välter gravstenar eller annars kränker dem. Sådan har lagen varit i Svea Rike, men nu ser vi hur hundratals sådana brott förblir obestraffade.

Ederna omger oss Hedningar – och alla andra människor som tror på ett gott Samhälle – från vaggan, till graven. Förr eller senare måste vi alla bekänna färg, och deklarera vad vi faktiskt tror på, och det innefattar väldigt ofta, att svära en helig ed, precis som USA:s nytillträdde President gjorde tidigare denna månad.

Särskilt Vapentak, alltså att en yngling vid full manbarhets inträffande tar upp ”Fulla Folkvapen” som det står i Upplandslagen, och lär sig hantera dem – under lagarna och på förmans order – och med det menade man på den tiden spjut, yxa och sköld, samt pilbåge och ”tre tolfter pilar” – har också ingått som en oersättlig del i alla demokratier, ty en demokrati som inte värjs och försvaras med vapenmakt, är till slut ingenting värddet har vi också fått se på själva Capitolium i USA i början på Januari., anno 2021 efter nuvarande tideräkning.

Tavlan ”In Orange” av den finske ”Ankmålaren” Kaj Stenvall från 2019 är en PROFETISK målning…

Men detta med Eder och deras svärande är inte okomplicerat. Redan i den US-Amerikanska presidenteden finns det infogat ett stort ”kryphål” och ett förbehåll, som lyder ”to the best of my ability”. Vad är nu det ? Låt oss tänka oss, att det någon gång väljs en President som helt saknar förmåga att skilja på rätt och fel, eftersom han rent mentalt sett är en underlägsen person, som inte ens vet vad dessa begrepp betyder, och därmed inte har någon ”ability” överhuvudtaget.

Vad händer då ? I dagens USA lär man diskutera, hur många Republikanska Senatorer som egentligen vill ställa Mr Trump, den avgående Presidenten, inför Riksrätt, eller ”impeachment” som det heter i deras media. I våra media har man framhållit, att President Trump skulle ha varit direkt juridiskt ansvarig, eftersom han sänt ut Twitter-signaler till de mest radikala av sina supportrar, och mycket riktigt har åtminstone några av hans Twitter-konton stängts av.

Men ÄR det så ? Kan man ens fastställa juridisk eller moralisk skuld på det sättet ??

”Break the spirit and you’ll be blinded – And the end is always the same – Play with fire, you burn your fingers – And lose your home to the flames !
It’s over, it’s done ! The end has begun – If you listen to Fools – The mob rules !! You’ve got nothing to say ? – They are breaking away – If you listen to Fools – THE MOB RULES !!(efter en låttext av Black Sabbath – 1981)
 

Det är Trumps anhängare, inte Trump själv, som stormat Capitolium. Det juridiska ansvaret måste utkrävas av dem och bara dem, eftersom de själva är ansvariga för sina handlingar. Mr Trump kan inte sägas ha styrt dem medvetet, eftersom till och med han kan ha varit totalt omedveten om riskerna, och vad som sedan skulle följa, eller i alla fall inkapabel att göra en riktig bedömning av vad som faktiskt hände. Fyra personer blev skjutna, ett tjugotal arresterades i olika delstater, som vi vet – och SVT påstod i sin extrema naivitet och vridna rapportering att tre av de döda skulle ha ”dött av medicinska komplikationer” – vilket är en fullkomligt skrattretande rubricering i sammanhanget.  Det är som att påstå, att svenska fattigpensionärer inte vanvårdats till döds under Löfvén, och att de inte dog av morfininjektioner – utan av ”komplikationer i samband med Covid-19när alla redan vet att det var morfinet respektive kulorna som faktiskt dödade dem – och inget annat !

 
 
 
Det mest ironiska av allt är förstås, att den amerikanska pöbel vi nu sett – och den liknar till förväxling svenska ”journalister” – såg sin ”revolution” börja i media, och sluta i media. Capitolium tillhör de mest hårdbevakade byggnaderna i hela Världen, men vakter och polis vek ned sig inför pöbeln, och släppte fram den – efter några varningsskott… Men är ”revolutionärerna” inuti byggnaden tog bilder av sig själva, och sitt absurda beteende – bidrog de inte bara till sin egen arrest, utan hela kuppförsökets upplösning – inför säkerhetskamerorna. Kameror, inte Polis, räddade alltså situationen. ”Trial by media” med andra ord…
 
 
 
 
Vår egen Statsminister Fläsklägg, som förstås instämt i alla Världsledares gratulationer till Mr Biden är mycket mer skyldig, juridiskt och moraliskt sett, än någonsin Donald Trump. Stefan Löfvén som Statsminister, och Lena Hallengren som Socialminister är juridiskt skyldiga till massmord under Covid-19 krisen, därför att de med full vetskap utlöst, infört och tillämpat ett statligt Eutanesi-program på svenskar över 70 år, vilket Maciej Zaremba och tidningen Dagens Nyheter redan avslöjat. Om någon eller några politiker i Världen av idag skulle inför Riksrätt, eller omedelbart avsättas från sina ämbeten, så är det dessa två. Sådan är min åsikt, och den står jag för, även om det vore för mycket sagt att säga eller påstå att just jag svurit någon helig ed om att avsätta dem – för det kan jag tyvärr inte åstadkomma, men hela vårt svenska folk kanske kan det.  (Här en infantil, men profetisk Monoteistiskt präglad animerad filmscen från 1983 – men vems ansikte är det vi ser bakom masken ? Är det inte Trumps, eller kanske den plufsige och oduglige herr Löfvéns ? )
 
 
 
 
It’s all over now, Donald – It’s all over now !” (PROFETISK målning av den hedniske och förkättrade Ankmålaren Kaj Stenvall från 2018, kallad ”My dearest” men jag ger den en NY titel)

Naturligtvis står så gott som 95 % av hela Svenska folket och alla svenska medborgare (vilket inte är samma sak) helhjärtat bakom Mr Biden och hans presidentskap, men vi vet också att han inte är någon kristen frälsare, och sannolikt en något sämre president än Mr Barak Obama på sin tid, en av de bästa ledare USA någonsin haft, tillika också den ende president i historien, som någonsin bevärdigade Sverige ett statsbesök, men det var förstås före vårt eget land höll på att urarta helt och hållet.

Man ska inte tro på det kristna USA:s ”Frälsar-Mytologi”
 

Men – för att återvända till det här med EDERNA och deras svärande – problemet ligger i att en Ed, som är alldeles för obestämd, sannolikt inte borde sväras alls, för ”luddiga” eller inkonsekventa eder och löften, hör inte hemma i en rättsstat, eller något modernt samhälle.

Inte ens i forntiden kunde man beskylla en man eller kvinna för ”hor” ifall hon eller han vore ogift, för då förelåg inget löftesbrott emot Trolovningseden, och att anklaga någon för att vara en Eds-svikare, eller någon som brutit sitt löfte och ord, var redan det en mycket svår förolämpning, som kunde få sonas med döden – i alla fall enligt den Äldre Västgötalagen.

Detta är okvädinsord till kvinna: ”Jag såg att du red på en fållgrind med utslaget hår i trolls hamn, då båda var jämnskiftade natt som dag, ”. Säger man, att hon kan förgöra kvinna eller ko, det är okvädinsord. Kallar en man enkvinna för hortuta, det är okvädinsord. Säger man, att hon har haft umgänge med sin fader eller att hon har fördrivit sitt foster eller att hon har mördat sitt barn, det är skändliga ord.

– ur den äldre Västgötalagen, ”Rättslösabalken”
 

Vi har även klara exempel från Asatrons mytologi, där det gäller oklara Eders svärjande, och vad detta kan leda till – från regeringssammanhang i USA, till löjligt små föreningar och samfund i Sverige….

Loke svor en gång en Ed och slog vad om sitt eget huvud framför dvärgarna Brokk och Sindre, två av Ivaldes söner om att de aldrig skulle få Tors Hammare eller andra av Gudamakternas gåvor färdiga – men det klarade Ivaldesönerna med knapp nöd – trots att Hammarens skaft blev något för kort. När Brokk så ville hugga av Lokes huvud, svarade denne: ”Huvudet ja, men vi sa inte något om halsen – eller att du fick hugga av just den !” och därför klarade Loke sig. Jämför med Mr Trump. Blir det Riksrätt för honom, eller också inte… ? Att Löfvén och Hallengren går fria från allt ansvar, vet vi på förhand. Detta är ju ”Landet Löfvén” – det Tegnelliserade, Infantiliserade sandlåde-samhället, som påstår sig vara ”en moralisk stormakt” med (S)-märkt språkbruk, fast det aldrig någonsin varit så..

På samma sätt är som vi redan sett ”to the best of my abilityi den amerikanska President-eden högst oklar som formulering, och inte entydig. När nu en av Jordens mäktigaste stater sedan 1700-talet tillämpar en såpass oklar Ed, vad ska vi då göra med politiska partier i Sverige, som låter sig styras av något de kallar ”Värdegrund” eller med en viss partiledarinnas halvdebila uttal: ”Vääädegjund !

Hur kan man alls hävda, att såkallad ”Värdegrund” eller ”Vääädegjund!” skall gälla ovanför all moral, etik och jurdik ? Trial by media, Lynch-justis och ”Folkdomstolar” – är DET ett värdigt sätt att styra ett land ?

Vi har alla fått se hur ”fyra Centerkvinnor” (fast en av dem hoppade visst av från hela den sjuka anklagelse-leken, så nu kvarstår varken falska anklagelser eller påstådda ”bevis” längre) anklagade jordbruksminister Eskil Erlandsson för det fruktansvärda och oförlåtliga brottet, att han påstods ha tafsat en av dem på knäna – högst tillfälligt och bara för en sekund – i Riksdagens personalmatsal.

Eskil Erlandsson har två gånger friats av Svenska domstolar, en gång i Tingsrätten, och en gång i Hovrätten, men ändå måste de här lögnhalsarna fortsätta att trakassera honom, ända upp i Högsta Domstolen – trots att alla redan vet och kan genomskåda bakgrunden, och hur lögnaktiga Annie Lööfs ideliga bräkanden om ”kvinnofrid” faktiskt är, när hon tillhör ett parti som mer eller mindre öppet propagerat för pedofili, och för sänkta straff för den allra, allra värsta sortens sexualförbrytare – vilket framkom under den sk ”Federley-affären” under senhösten 2020.

Fredrik Federley, centerpaskits ”kronprins” och ”topp-man” hade från sin position som Sveriges ombud vid EU i Bryssel hela tiden propagerat för detta, och bland annat haft ett nära samarbete med både Annie Lööf och den norske Riksdagsman, som senare gick under namnet ”Bryssel-pedofilen” – och sannolikt var det just detta, under flera år befintliga förhållande Eskil Erlandsson – som den siste hederlige Centerpartisten av den gamla stammen – också vände sig emot – innan man började fabricera sjuka anklagelser för att få bort honom ur Partiet, och därmed låta personer av Federleys direkt sjuka sort fortsätta sitt inflytande på hela Sveriges politik. Man vet också, att Federley försökt påverka rätts-systemet i Sverige flera gånger.

Sådant händer inte ens i USA, men tyvärr har vi sett det hända här – i ”Landet Löfvén”rakt framför ögonen på oss alla..

”Värdegrund i sanning – tycker inte ni också det – eller ”Väädegjund” av bästa (C)-märke..

Ser ni LIKHETEN mellan de SJUKA DÅRARNA ?

Men förall del, jag kanske inte skall överdriva. Tragiska individer som Annie Lööf och Quanons Söndags-Schamaner är inte det enda beviset på etiskt och moraliskt förfallna människor i Midgårds frusna dalar, det som skall föreställa vår Värld.

Det finns ännu värre exemplar, och det är dem, som förpestar själva idén med eder och deras svärande med uppsåt, vett och vilja, eller som förstör, hånar och kritiserar själva begreppen Trohet, Plikt och Moral.

En sådan liten lus och taskspelare utgörs av journalisten Magnus Västerbro, vars inslag i P1 Kulturradions nya programserie jag av en ren händelse hörde i repris häromkvällen. Jag har redan skrivit om Herr Västerbro en gång, och det var när DN utsett honom till någotslags kåsör och påsör, en tafflig motsvarighet till en riktig historiker av facket, som Dick Harrison i SvD – men helt utan utbildning, moral eller förstånd, enligt vad jag tycker mig uppfatta. Herr Västerbro själv må ursäkta, jag syftar inte till att förolämpa just honom, inte ens ”More Majorum” eller på den Äldre Västgötalagens vis – men det är bara det att jag finner hans brist på samhällsengagemang, hans måttlösa egoism maskerad som idealism och hans lek med ord som väldigt, väldigt motbjudande.

Västerbros ”argument” och P1 Kulturradions program utgår från President Kennedys berömda citat;

”Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country !”

– JFK at his Inauguration, 20 janury 1961

som i sin tur skall vara ett citat från den monoteistiske filosofen Khalil Gibran, som kallats ”profet” och som i början av 1900-talet levde och verkade i just USA. Han ansåg precis som jag, att människor som hela tiden vägrar att tjäna sitt land och samhället runt omkring dem, faktiskt är parasiter – och det blir bara värre och värre ju högre upp dessa parasiter på samhällets ryggrad sitter, för till slut suger de blodet ur även Lokes hals – så att säga.

Västerbros måttlösa ”satsa på dig själv” (runka i motvind, som man sa bland punkarna på 1980-talet) och hans tal om ”kontakter i näringslivet” röjer en moraliskt korrupt människotyp, just en sådan, som med sitt felaktiga tänkande skickade Donald Trump till makten – och det är därför jag hyser en så stor motvilja emot dessa P1-profeter, med sitt tal om att ”Sverige och Amerika som stater är ej inkluderande” och annat sådant idiot-tjafs.

Nationalgardister på post – för sina medborgare och sitt land. Också de SVOR EN ED – och på sådana män (och kvinnor) kan vi faktiskt lita…

Ifall Rätts-staten – som modernt begrepp – eller Nationalstaten ej är ”inkluderande” nog för herr Västerbro, så är det därför att pöbel faktiskt är pöbel, när den stormar Capitolium, lika mycket som kriminella är och förblir kriminella, och terrorister förblir terrorister.

Det finns människor, individer och hela läror – Monoteistiska Religioner och Totalitära system som Kommunism eller Nazism – som inte skall, inte kan och inte bör ”inkluderas” i några civiliserade stater eller civilisationer överhuvudtaget. Detta är Magnus Västerbro helt uppenbart inte karl eller människa nog till att förstå, och inte P1:s beskäftiga, frastuggande kräk till citat-lekande journalister heller, för den delen.

Men själv har jag den sista månade fått se saker, som jag aldrig trodde att jag skulle få se. Saker som gör mig glad och stolt, och som återupprättar inte bara mina föreställningar om USA – låt vara att de kan vara nog så felaktiga ! – eller min tilltro till Mr Biden, och i förlängningen hela mänskligheten, för i egenskap av Hedning, är jag mer inkluderande än somliga – och vad somliga kunde tro.

Jag har fått se mina bröder och systrar Nationalgardisterna – också de från The Minnesota National Guard – och just den enhet, jag på andra ställen i denna blogg kallat ”The Karl Oskar Batallion” och hur de sovit utan så mycket som ett liggunderlag av skumgummi, i stora hopar på Capitoliums marmorgolv.

Själv har jag aldrig någonsin sovit på ett golv av marmor, utan bara på betong-golv i fordonshallar, på bäddar av granris i den ensliga skogen, på trägolv i utrymda skolsalar, i sjukhuskorridorer, och på NATO-sängar, nödtorftigt uppställd i en eller annan gymnastiksal, under ett vitt bårhuslakan och med nysande och förkylda artillerister från Kazakstan av alla länder som närmaste grannar – det slutade med att jag smittade ned dem, och de smittade ned mig, bara för att FORTV stängde av värmen i den där gymnastiksalen.

I tio långa år och mer än så, har också jag tillhört en ”National Guards” enhet – eller vad som får duga som dess motsvarighet i det här usla, ömkligt styrda landet, vars medborgare och medborgarinnor jag numera uppriktigt tycker synd om.

Ask not what your country can do for you – but what you can do for your country” – det kan JAG ta på MIN ed – för den eden har jag för min del följt och levt efter, i hela mitt hedniska liv, i alla mina livsdagar. Är man en Asatroende Hedning, så är man – och då blir man heller inte så mycket annat, förstår ni. Nu har jag åldrats, och har fått min andra omgång blodproppar i vänster lunga och höger ben. Denna vår lämnar jag min tidigare placering i aktiv tjänst, och övergår vid 57 års ålder alltså till reserven, men min Krigsplacering har jag kvar – den kom som ett brev på posten för mindre än en vecka sedan.

Den som svurit en helig ed, tjänar inte bara det egna landet, utan i slutändan hela mänskligheten, narrar och fåntrattar som herr Västerbro till trots – för jag ifrågasätter uppriktigt sagt vad en värdelös intellektuell som han egentligen har gjort för sitt svenska samhälle – nu när han så tydligt motarbetar allt som kan kallas plikt, och god anda.

Eller, för att citera Dag Hammarsköld, generalsekreterare övr hela FN, och en av de mest framstående svenska tänkare som fötts under hela 1900-talet. (Ja – jag just citerar – men mina citat är ingen djävla lek som hos P1 kulturradion, utan tillkomna av nödtvång och med mening – för jag har ett hedniskt budskap att förvalta...

”I inherited a belief that no life was more satisfactory than one of selfless service to your country – or humanity… This service might in the end require a sacrifice of all personal interests, but likewhise the courage to stand up unflinchingly for your convictions”

– Dag Hammarsköld, Secretary Genral to the United Nations, 1953 – 1961

Det här är saker som ingen Magnus Västerbro eller Donald Trump i hela Världen någonsin kan förstå, lika lite som svikare eller landsförrädare som Annie Lööf, och därmed likställda – helt enkelt därför att de saknar de mentala förmågorna eller den inställning som krävs för att alls inse den sanningen.

Blick från AURORA 17 och träsken vid Negelstena – Felåkt Abrahams från The Minnesota National Guard – men det ÄR förstås Politiskt Inkorrekt att säga ”Negel”….

Jag skulle också kunna relatera andra minnen, vunna erfarenheter eller saker som jag tack vare mina gudamakter och mitt liv som Hedning har sett, upplevt eller genomlevt. Vagnen här ovan bärgades på mindre än fem timmar, och en hel natt slet amerikanska och svenska mekaniker sida vid sida för att få den i fulltändigt renspolat och körbart skick nästa morgon, 0800 – något som också lyckades.

Saker som Västerbro, det aset – inte kan förstå, därför att han inte har förmågan, som sagt – eller – han har inte haft den – vad jag kan se – fram till nu. Jag avslutar denna krönika en fredagskväll med en önskan om Frid eller Frith, i den Asatrogna bemärkelsen – inget annat ! – samtidigt som jag deklarerar min åsikt om att Sverige nog borde gå med i NATO, fortast möjligtäven om inte alla Hedningar jag känner instämmer i det.

Denna min åsikt baseras på flera anledningar: 1) Vi behöver få bort Regeringen Löfvén, fortast möjligt – innan flera tragiska dödsfall inträffar runtom i vårt samhälle. 2) Vi behöver en ny och bättre anda i landet – och vi behöver inse först som sist, att Eders svärande ibland är nödvändigt, samtidigt som inget samhälle och inget förbund kan existera utan skyldigheter – inte bara rättigheter. 3) I en allians, eller enligt ett samhällsfördrag, är man skyldig att bistå sina vänner och bröder – inte bara att passivt erhålla hjälp från dem, när och om det behövs. Det är just därför vi behöver öka våra insatser, fördubbla våra ansträngningar – på flera plan än i den genom-Tegnelliserade, urusla soppteater till Sverige vi ser nu – och återvinna något av det, vi förut alltid varit. Sedan finns också ett 4) – rent överlevnadsmässiga och försvarspolitiska vinster, exempelvis dikterade av vad som säkert händer med Ryssland efter Putin – men – det är en annan 5)a…

VEM , Vad eller Vilka behöver ett ”Förintelse-Museum” i dagens Sverige ??

Igår försökte man slå i oss Svenska Medborgare att vi allesammans tvångsmässigt måste fira en ”Förintelsens Minnesdag” på grund av förfärligt tragiska händelser, som utspelades i Mellaneuropa för över 75 år sedan. Hela denna begivenhet är förstås av intresse först och främst för Mosaiska Trosbekännare i Sverige, men de är en väldigt liten grupp, som i alla händelser inte uppgår till fler än 15-18 000 personer, varav 6000 ”troende”. Detta jämfört med en befolkning på minst 10 380 000 personer, förutom de kriminella som uppehåller sig här illegalt, och inte ska vara här i landet.

För dagen upplyser oss också den kristna dagstidningen ”Dagen” om att Antisemitismen är en helt och hållet kristen rörelse, som uppstod ur kristendomen, och även Adolf Hitler var som bekant troende katolik. Han hävdade hela tiden, om och om igen, i tal efter tal att nazismen var en kristen rörelse, och att de som inte kunde förstå detta, skulle uteslutas ur NSDAP. Också Björn Wiman, kulturchef på DN har i en bok klarlagt, att det var de kristna som banade väg för nazismen och Judehatet, och att det var så – och bara så – det uppstod, även om vi inte får glömma bort de judehatande islamisterna i dagens Sverige.

 

Han SA det redan från första början. Han var KRISTEN och därmed ANTI-SEMIT. Skyll INTE på oss Hedningar, som inte har med saken att göra !!

Men vem är det egentligen som FÖRINTAS i dagens Sverige, nu år 2019 – 2021 ifall vi nu alls skall fira en ”Förintelsens Minnesdag” som det så fint heter ? Mer än 11 000 svenskar, företrädesvis etniska svenskar i högre åldrar, har redan dött i Covid 19 – mer än 3000 av dem under de tre senaste månaderna, och vi har all anledning att befara, att denna siffra kan komma att stiga till 20  30- 40 – 100 000 eller fler, innan årets slut. Med tanke på att dödligheten i våra storstadsområden är över den brittiska nivån, och därmed bland de fem dödligaste nationella noteringarna i Hela Världen, per capita – ca 150 döda per 100 000 personer, medan Sverige som helhet har 564 557 insjuknade för dagen, och en mortalitet per 100 000 av 112,19 så innebär det med all säkerhet ytterligare 6740 döda, enbart med tanke på hur många som är nedsmittade just idag.

Att Svensk Socialdemokrati och Regeringen Löfvén hela tiden på ett mycket otäckt och planerat sätt utnyttjat Covid-19 epidemin för att genomföra ett ”befolkningsutbyte”, där svaga individer och äldre etniska svenskar med full avsikt skall avlivas och rensas ut – ja förintas – framgår ganska klart.

Det kan inte uteslutas, att detta hela tiden varit Regeringen Löfvéns fulla avsikt, och yttersta målsättning, och därvidlag påminner SAP:s handlande tydligt om NSDAP, när det begav sig – på 1940-talet…

Om den här tydligt överviktige, plufsige och förslöade individen insjuknade i Covid-19, skulle han inte tilldelas någon Syrgas alls, utan erbjudas morfinsprutan som ”palliativ vård” – allt enligt hans EGNA förordningar – fast det är klart – nu tillhör han ju (S)-nomenklaturan…

Statsminister Fläsklägg” HÅNAR sitt eget folk – I TV”…. (teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare…)

 

Redan i Maj 2020 hittade den kände polske och ”grävande” DN journalisten Maciej Zaremba svaret i Hemligstämplade dokument, som hade cirkulerat inom Stockholms Läns Landsting, och vars skrämmande innehåll aldrig avskaffats – utan fortfarande tillämpas över hela Riket – utan några större inskränkningar. Enligt dokumenten skulle alla personer över 70 år, personer med diabetes, personer som är överviktiga eller handikappade, och till och med de som har ”svårt att gå i trappor” bli föremål för sk ”palliativ vård” – dvs ingen sjukhusvård alls – och erbjudas morfinsprutor, för att ”stilla somna in” som man formulerat det. Ett statligt Eutanesi-program, liknande nazisternas infört och genomfört i all tysthet – med andra ord – för det är i realiteten vad som skett med många av våra gamla.

”Nej men vet ni vad – ”sådant händer icke här !” (Bild från ”Muralgranskarens” twitter-flöde)

 

Sådan är Svensk Socialdemokrati under Stefan Löfvén, och Socialminister Lena Hallengren ! Till sådana djup har de sjunkit – vad skall man säga om sådana människor ?

Samtidigt importerar man tidigare IS-krigare och därmed likställda muslimer från Sydsudan – via Migrationsverket, i akt och mening att dessa skall ”berika” det svenska samhället… och ”integreras” här...

Låt oss också ge ordet till bloggen ”Svenska Kulturbilder” som förtjänstfullt gått igenom vad som hänt några alldeles vanliga svenska medborgare och etniska svenskar, på denna ”Förintelsens Minnesdag” som var igår – och under Januari 2021. Deras plånböcker förintades. Deras hälsa förintades. Många mördades, och förlorade livet, främst beroende på de som betraktar vårt eget land som en enda stor ”Bankomat” där de kan mörda, våldta, råna och förinta människoliv, utan att svensk Polis gör några lyckade ingripanden och utan att någon svensk politiker alls bryr sig..

Varje dag rånas och förnedras svenskar av människor som Socialdemokraterna eller Moderaterna (tillsammans med andra partier) har släppt in i landet. Här är några enstaka exempel av många från idag.

Ett dagsaktuellt exempel från Göteborg:

Tre svartklädda personer med munskydd har rånat en man i 25-årsåldern i Göteborg. Männen gav sig på 25-åringen bakifrån med knytnävsslag mot bakhuvudet.Därefter har de tagit 25-åringens guldhalsband, jacka samt datorväska, innan smet från platsen. Polis är på plats.

Här är ett annat exempel från stockholmstrakten igår:

På måndagskvällen utsattes en man i 70-årsåldern för ett brutalt rånöverfall när han avlägsnade snö från sin bil. Gärningsmännen ska i samband med konfrontationen ha utdelat ett hugg med ett stickföremål.

Här är ett dagsfärskt exempel från Göteborg:

I Rannebergen centrum har en 13-årig pojke blivit rånad på sin jacka. Ett gäng på upp emot tio killar omringade honom och en av dem tvingade av honom hans jacka och bankkort. Därefter sprang hela gänget från platsen. Polisen åkte till platsen med flera enheter och ganska snabbt kunde en pojke i 15-årsåldern gripas i närheten. Den gripne bar på offrets bankkort och jacka. Detta har nu lämnats tillbaka till den rånade pojken.

Ett lika dagsfärskt från Norrköping:

Man rånad på sina bilnycklar och bil i Norrköping. Polisen fick samtal av en man som hade blivit rånad på sina bilnycklar samt sin bil. Detta inträffade utomhus på S:t Persgatan i Norrköping. En gärningsperson hade konfronterat mannen utomhus och sedan knuffat mannen. I samband med detta tog gärningspersonen bilnycklarna och åkte iväg i mannens bil.

Ett annat exempel från Tingsryd idag:

En kvinna i 60-årsåldern överfölls och rånmisshandlades när hon gjorde ett uttag från en bankomat i Tingsryds kommun. Polisen har ingen misstänkt och vill heller inte gå ut med det signalement kvinnan lämnat eftersom man anser att det är ”rätt allmänt hållet”. Två män som var maskerade med munskydd slog ned kvinnan i samband med att hon tagit ut pengar från en bankomat. Gärningsmännen tillgrep kvinnans kontanter och bankomatkort innan de sprang från platsen.

Det finns hur många exempel som helst och det finns ett enormt stort antal svenskar som blivit offer för socialdemokraternas livsfarliga politik. De som bär ansvar för den politiken ska också ta ansvar för resultatet av den egna politiken.

”Svenska Kulturbilder” 2021-01-27

Vad skall vi då fira en ”Förintelsens Minnesdag” för ? Bör vi inte fira den för att minnas ett Förintat Folkhem, och ett nära nog Förintat Svenska Folk, som fått hela sin grundtrygghet Förintad, i en orgie av mord, våldtäkter, misshandel, ”dödshjälp” och andra brott ??

Oknu är kanske 100 000 eller 200 000 döda – som det snart kan vara tal om – kanske inte så mycket att hurra för, jämfört med de berömda 6 miljonerna, men ändå…. Tänk efter… Vem eller vilka kan det vara, som undergår en ”Förintelse” i dagens Sverige ??

Regeringen Löfvén har också med vett och vilja släppt in den senaste Brittiska, högvirulenta mutationen av Covid-19 i Sverige, utan att veta, hur dödlig den är – eller kan vara – och att också det är ett led i en helt medveten politik, kan icke uteslutas... Och även om detta nu skulle vara en betydlig överdrift – så är det helt klart så, att (S) Nomenklaturan mycket cyniskt utnyttjar den uppkomna situationen för att krampaktigt hålla sig kvar vid makten.. Man vill ha ny, lydig ”valboskap” – helst i form av muslimska analfabeter – som ska vara ”tacksamma” för att de kommit hit, och kan drillas till lydiga Sossar och ”Parteigenossen” – men etniska svenskar ska bort, fortast möjligt. Sådan är Regeringens faktiska politik – och den är genomskinlig…

Inte ens våra svenska döda, inte ens kyrkogårdarna och kulturbyggnaderna får vara ifred. ”Svenska Kulturbilder” kunde 20 Januari rapportera följande:

Natten mot onsdag den 20 januari genomfördes ett attentat mot Spånga kyrka som ligger i ”utanförskapsområdet” Tensta i västra Stockholm. Området som idag anses vara ett farligt område att vistas i skapades av Socialdemokraterna och befolkas uteslutande av migranter från avlägsna kulturer. — —

När Socialdemokraterna byggde Tensta, Rinkeby och andra områden och sedan överlät dessa territorier till människor från främmande kulturer så var det i strid med allt som vår historia står för. Det var rena hånet mot den svenska befolkningen som tvingades bort för att det inte längre gick att bo där.

Tidigt i morse kastades en brandbomb mot kyrkans port och två brandbomber kastades mot fönster på byggnaden som krossades. 2018 genomfördes också ett attentat när en sprängladdning detonerade i en av kyrkans församlingslokaler.

Lyckligtvis fick branden inte fäste och kyrkan klarade sig den här gången. Polisen kom till platsen och en anmälan om mordbrand är upprättad.

Det var brandbomb nummer ett – tillvägagångssättet känns igen från Västra Skrävlinge Kyrka i Augusti 2020, som vandaliserades 7 dagar i rad – och skrävlande kristna rabblar fortfarande den sk ”Skrävlingebönen som är helt och hållet verkningslös, medan Polisen såklart inte gripit någon enda person som skyldig till dåden – trots att alla kan befara – men inte veta – att det är i det närbelägna Rosengård man ska söka...Men här hjälper varken kristet lallande, böner eller klagosånger. Snart kom brandbomb nummer två i Spånga – och vem, säg vem kan det vara som låg bakom – även om det naturligtvis är ”väldans ofint” av just oss hedningar att spekulera eller till och med moralisera över vad som hela tiden sker. Jag ger ordet till ”Svenska Kulturbilder” igen:

I natt skedde ytterligare ett attentat mot Spånga kyrka i västra Stockholm. Bara för några dagar sedan inträffade ett attentat där tre brandbomber kastades mot kyrkan. Då skrev vi om det. — —I natt kastades vätska mot kyrkans port, men polisen kunde snabbt komma till platsen och släcka branden. Sannolikt är det några som har för avsikt att bränna ned kyrkan men hittills inte lyckats.

Den senaste tiden har det också varit skadegörelse på Solna kyrkogård där gravstenar välts flera gånger. Igår vältes omkring 100 gravstenar i ett uppenbarligen utstuderat sabotage för att skända avlidna svenskar. Kyrkogården blev känd för att det var här två svenska pojkar torterades, våldtogs, rånades och misshandlades av två migranter som tänkte begrava pojkarna levande. Vem som har släppt in dessa migranter i landet är lite oklart, men det är sannolikt antingen Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven.  Vilken eller vilka politiker det än är borde de ställas inför rätta och betala skadestånd till offren.

 • Svenska Kulturbilder 2021-01-24

Ingen har gripits – och polisen har ”inga misstänkta” för gravskändningarna på Solna Kyrkogård och brandattentaten emot Spånga Kyrka. Som vi alla vet, fick de dömda för våldtäkterna av de två unga etniska svenskarna inget straff för ”Hatbrott” trots att det VAR Hatbrott det klart och tydligt var fråga om. Allmänne Åklagaren anmärkte ju, att det högst skulle röra sig om 10 % förlängd strafftid i alla fall – vilket inte skulle ha gällt, ifall etniciteterna vore ombytta – och snart är våldtäktsmännen ”ute på gatan” i alla fall eftersom ”det inte går” att avvisa dem från det här landet, och återförvisa dem till deras hemländer.

Vem eller vilka är det, som SYSTEMATISKT vill FÖRINTA minnet efter döda svenskar ??

14 Januari i år genomförde SVT Rapport och andra SVT-kanaler ett insinuant, fördomsfullt och nedlåtande inslag om Pulka-åkningen på Skogskyrkogården, och hur minneskullen och själva minneslunden på dess topp – som också varit till för Judar och alla med icke-kristen tro vanhelgats, profanerats och släpats i smutsen. SVT hånade de sörjande, och insinuerade att Stockholms Griftegårdsförvaltning (som det rätteligen bör heta – det är INTE någon ”Kyrkogård” som statsmedia FELAKTIGT skriver, utan just en griftegård, som skall vara till för alla religioner och etniciteter) på något sätt hela tiden skulle vara sämre som förvaltare än ”Svenska” Kyrkan.

Ett mycket partiskt och osakligt påstående, som de ansvariga journalisterna borde ha avhållit sig ifrån. Även Humanisterna – en organisation som jag själv tillhör – har i Dagens Nyheter denna månad påpekat det stora behovet av religiöst neutrala gravplatser som får vara fredade, utan inblandning av islamister eller kristna. Tyvärr vanhelgas också de judiska begravningsplatserna på Skogskyrkogården redan vid ingången till anläggningen av ett stort och tydligt ”Schlageter-Kors” i Nazismens anda – det sattes dit på 1930-talet  – stick i stäv mot arkitekten Gunnar Asplunds anvisningar – men den kristna (S) märkta nomenklaturan i Sverige har såklart inte heller kunnat avhålla sig från att förnedra, håna och trakassera judar, ateister, agnostiker, hedningar och alla andra också efter döden.

Hur kan man säga, att den UNESCO-märkta Skogskyrkogården är till för ”alla” när det första Judiska (och alla andra) besökare får se är ett NAZI-betong kors som det här ?? (Nazister satte dit det på 1930 talet – det ingick icke i arkitekten Gunnar Asplunds planer)

 

Tänk bara på konfiskeringen av Krematorieguld, som utförts av ”Svenska” Kyrkan och ”Allmänna Arvsfonden” i ljuvt och oheligt samförstånd – och som berikar sig på svenska fattigpensionärers bekostnad, samtidigt som man ger pengarna till företeelser som ”Studieförbundet Ibn Rushd” och det muslimska brödraskapet – organisationer som ingen av de avlidna nog sympatiserar med.

Liknar inte detta, av S-nomenklaturan påbjudna tillvägagångssätt nazisternas fasoner, och därmed förintelsen, kanske ? Kopplingen går inte att förneka, den har funnits där hela tiden.. Också den nya, aldrig utförda ”Järva Kyrkogård” (som inte blir till för alla, utan bara kristna – tydligtvis – någon ”griftegård med religiös neutralitet, även för muslimer och judar, blir där ju icke…) har mött en hel del kritik.

Å andra sidan – vem är det då som handhar och är chef över just Stockholms Griftegårdsförvaltning (som det bör heta) och i vems händer är den ?

Svante Borg, tidigare chef vid Försäkringskassan, tidigare Chef för Livgardet – svensk officer med mer än 25 år erfarenhet

Det här är fd. Chefen Livgardet, vars underställde jag var i mer än tre år, eftersom jag gav just det regementet de tio bästa åren av mitt liv. Nu står han där bland de skändade gravarna – alla medborgares gravar, svenska eller invandrare – och han säger till media som såhär, klädd för dagen i en något ”Greta-mässig” duffel.

Det är att våldföra sig på det innersta i människan” (DN 2021-01-25)

 

Bakom varje sten finns en alldeles vanlig svensk familj, som lider av den förintelse vi genomgår här i landet, och för vilken den nuvarande Regeringen bär ansvaret, ett ansvar som aldrig kan förnekas. Moraliskt sett är vi skyldiga att agera och reagera, skyldiga att hjälpa till – i nutiden, här och nu, idag. Tids nog kommer de kriminellas identitet ändå att avslöjas, och –

Det verkar vara en eller flera vettvillingar som bestämt sig för att fälla så många gravstenar de kan. Efter händelserna i december utökades övervakningen på kyrkogården som är en av Sveriges största med cirka 60.000 gravar. Nu skärps den ytterligare.

– Vi skärper upp bevakningen rejält nu. Vi kommer att ha fler sonderingar med väktare på nätterna. För att öka tryggheten ska vi också renovera upp och låsa grindarna för bilburna på Norra begravningsplatsen. Det är framför allt för att försvåra för kriminell verksamhet som narkotikaförsäljning — säger Svante Borg. (DN 2021-01-25)

Tilläggas bör att Svante Borg, nu grånad och åldrad sedan jag sist mötte honom, alltid haft andliga intressen. Jag minns med stor glädje de diskussioner vi haft, om etik och moral – men också om Hedendom och till och med Asatro – och jag är inte den ende person han diskuterat sådana frågor med. Även Anders Wejryd personligen – i rollen som Sveriges siste hederlige Ärkebiskop – kom i full ornat till just Svante Borg av alla människor, för att lyssna och lära – och han blev sedd av Särimner – därom kan jag ge besked, om ni så vill – ty jag var med…  Till och med en journalist som Oisin Cantwell – ökänd för varjehanda – uppmärksammade Svante Borgs tillträde, när Covid-19 pandemin började, och rasade som värst, och han skrev då dessa tänkvärda ord. 

Denne tjänsteman tycks på ett eller annat sätt alltid hamna i centrum för ett stort och dramatiskt skeende.

 • Aftonbladet, 7 Maj 2020

 

Det är i hög grad korrekt, säger jag er.  Samfundet Särimner verkar i det tysta, med över 700 ”flock members in good standing. Vi finns överallt. Där gravar skändas, där människor lider och plågas. Där hyckleriet frodas, och lögn och hyckleri måste bekämpas – liksom många andra företeelser.

Just nu vrålar och jublar Ingrid Lomfors vid något som heter ”Forum för Levande Historia” – och som är en känd haterska, vilken uttalat att ”Svenskarna har ingen kultur” redan 2016. Och sen dess har hon fortsatt i samma anda. Hon hatar och föraktar allt svenskt, och alla etniska svenskar.

Hon och den övriga Nomenklaturan har igår beslutat, att i dagsläget slösa bort ytterligare 20-30 miljoner av skattebetalarnas pengar på ett nytt ”Förintelsemuseum” som ska ligga i Stockholm, men inte i Malmö eller Landskrona, vilket redan ackompanjerats av andra gälla, kvasi-liberala vrål av förtrytelse, och ideliga försök att smutskasta och brännmärka alla som inte är Socialdemokrater som Nazister.

Att Regeringen Löfvén själv – på flera plan än ett – uppvisar mycket tydliga likheter med nazisterna, framstår fullständigt klart för allt fler och fler medborgare, som inte låter sig luras av de smutsiga övertonerna i debatten.

En viss mosaisk församling i Malmö kräver, att skolelever från Sydsverige tvångsmässigt skall bussas till det nya 20-30-40-50 miljoners muséet, och att separata ”Sonder-ausstellungen” skall anordnas, också i Malmö.  Ledarredaktionen vid ”Sydsvenskan” har en helt annan åsikt om sådana ”argument” och krav på bidrag, bidrag, bidrag, bidrag och krav, krav, krav från det bidragsindustriella komplexet, samtidigt som Förintelsen av Svenskarna i Covid-19 fortfarande sker.

Jag frågar återigen – VEM vad och vilka är det som håller på att UTROTAS och FÖRINTAS i Sverige, anno 2021 ??

Det är inte ”skumma nynazister” som är den stora faran i dagens Sverige. Det är inte ”förintelsemuséer” som behöver bidrag. Sådana muséer och institutioner FINNS redan, och har funnits i flera år. Inte minst existensen av det sk ”Forumet för Levande Historia” bevisar detta – men dess verksamhet är i högsta grad diskutabel, och vi kan nog utgå ifrån, att landets grundskole-elever eller gymnasielever blir tillräckligt indoktrinerade om nazismens uppenbara skadeverkningar ändå.

Det sörjer vår lärarkår och Skolverket redan för, om inte annat. De har ju redan 2019 velat avskaffat all historieundervisning om vad som hände före år 1900, bara för att sprida politisk information om ”farorna med nazism” – och för att nazi-stämpla vissa grupper i samhället, som Svensk socialdemokrati hatar.

Själv föreslår jag att det nya FörintelseMuséet får anordna en landsomfattande vandrings-utställning eller ”Grosse Sonder-Ausstellung” om den allra störste och mest moraliskt förfallna Nazisten av alla i hela Sverige – Statsminister Stefan Löfvén – han som redan under Påsken 2020 införde ett statligt Eutanesi-program, med sikte på att döda en hel generation, som han ansåg förbrukad, eller som ”Friedhofsgemüsen” för att nu nämna ett av nazisterna myntat uttryck.

Han förintade ett helt Folkhem – tillsammans med Fredrik Reinfeldt och andra direkt ansvariga – och det får vi aldrig glömma, ignorera eller prata bort.

Kanhända Svante Borg – i sitt hjärta djupt troende och en ädel man – inte håller med mig om detta – men jag glömmer inte heller, vad jag lärt av just honom…

 

Hur SVT LJUGER i sin rubriksättning, och försöker Politisera TYR-runan

Statstelevisionen SVT vinklar, snedvrider och uppför sig lögnaktigt. Det är ingen nyhet förstås, men under de sista 14 dagarna har vi sett det besannas gång på gång – och det är ett ämne som jag tyvärr får återkomma till, även om jag helst skulle vilja slippa. 15 Januari i år påstod Statstelevisionen plötsligt – redan i sin rubriksättning – att Riksåklagare Petra Lundh ”vill” att Tyr Runan skulle Jämställas med Hakkorset.

Det är FEL I SAK. Något sådant har Petra Lundh, som är en skicklig och seriös jurist, aldrig sagt, uttalat eller menat, och det framgår också om man läser ”det finstilta” längst ned i SVT:s artikel, som är en av två korta medianotiser, som alls skrivits i ämnet, denna Januari 2021. (Här följer originalnotisen) Petra Lundh är inget blint redskap för makteliten, eller ”Tro & Solidaritet” och hela S-nomenklaturan, som den ökända åklagerskan Marianne Ny, känd för sin inblandning i Assange-rättegången (ett solklart fall av Jäv, och ett exempel på ”trial by media” och en politisk rättegång), och Anna Ardins sjuka media-lek ,eller andra solklara fall av ”trial by media” som vi sett den sista tiden, Häx-processen emot Eskil Erlandsson i Centerpartiet eller Ebba Busch-Thors Bostads-affärer inbegripna..

 

Också en statlig myndighet som Försäkringskassan har en TYDLIG och klar TYR-RUNA i sitt emblem, vilket framgår om man roterar det…

Petra Lundh säger tvärtom, att det beror på sammanhanget om en Tyr-runa fått olaglig användning. Hon syftar då närmast på en demonstration av Nynazister år 2017, som hon nu överklagat hela vägen upp till Högsta Domstolen, något hon är tvungen att göra å yrkets vägnar, sedan det hela passerat Hovrätten för Västra Sverige. Det är vad som hänt. Ändå vinklar och vanställer SVT som vanligt hela debatten, liksom ”Alternativmediet” Samnytt, som tidigare påstod att alla runor, hela kulturarvet och även Torshammaren skulle vara aktuella för förbud.

 

Överallt ser vi hur ”Qanon”, Nazister, sk ”Fornsedare” från yttersta vänstern och de sk ”autonoma” miljöerna försöker MISSBRUKA kulturarvet och våra Hedniska Symboler

Det jag valt att kalla ”Runkampen” och protesterna emot ”Mollganlagarna” (efter Justitieminister Morgan Johansson, en maktfullkomlig person som i likhet med Fd. MSB-chefen Dan Eliasson försökt ”nazistämpla” hela Riksdagspartier, men också alla Hedningar, Asatroende och Kulturminnesvården som helhet) går ännu vidare, trots att Regeringen Löfvén och Morgan Johansson gjort fiasko som vanligt – Den fullkomligt vansinniga ”Mollganlagen” stoppades ju, och om hur det gick till, kan du läsa om under sektionen ”Eddan och Runorna” underrubrik ”Runkampen” här ovan.

I stort sett alla juridiska experter, Justitiekanslern eller JK inbegripen, har redan yttrat sig i frågan och förklarat att lille ”Mollgans” besynnerliga krav på nya Lagrum och paragrafer är HELT onödiga, då lagar och lagrum om ”Förargelseväckande Beteende” samt ”Hets emot Folkgrupp” redan finns – och de har funnits i flera årtionden. Det är på de lagrumen, de lagarna och av de skälen som Högsta Domstolen (HD) samt Riksåklagaren (RÅ) nu förbereder sig att döma en handfull nynazzar, som agerade synnerligen olämpligt vid Bokmässan i Göteborg anno 2017 (för fyra år sen – men det var då det !) och det är allt som hänt.

Man kan inte säga, eller påstå att just den ”nynazism” som S-nomenklaturan har ”fått på hjärnan” och ägnar en rent sjuklig besatthet är så vidare frekvent i Sverige i dagsläget – den utgör inget större problem för vårt samhälle överhuvudtaget, lika lite som ”Quanons” Söndags-Schamaner och deras bisarra krumsprång inuti Capitoloium, Washington DC den 6 Januari 2021.

Det mest frekventa missbruket av Tyr-runan, Tors Hammare och alla andra Runor samt Fornnordiska Symboler, kommer från det ökända ”samfundet forn sed” – en liten politisk extremistgrupp på yttersta vänsterkanten, som bland annat hävdar att Tors Hammare skall göras till symbol för Internationell Homosexualitet, att alla andra som inte tycker som de är under inflytande av ”Onda Makter” och annat Monoteistiskt tokeri.

Redan i april 2018 protesterade Nordiska Asa Samfundet – som har fler än 5000 medlemar, emot bara ett 30-tal aktiva ”fornsedare” – kommentarer torde vara överflödiga – offentligt emot alla de förbaskade dumheter, som det här samfundets sk ”Rådsgydja” – också en ökänd person – ägnat sig åt, och fortsätter att utöva. De flesta av oss anser, att hon borde stängas av från all vidare verksamhet i Hedniska sammanhang, och det har vi ansett i många, många år.

Åtal för Förargelseväckande beteende emot ”forn sed” som rörelse, och minst tre namngivna personer är kanske att vänta. Vi är många, som kommer att gå samman om en Polisanmälan om det här ”fornsederiet” fortsätter, liksom vi kommer att Polisanmäla även Nynazzarna.

Torshammaren och Runorna har inget med Homosex eller liknande att göra, och de flesta seriösa Hedningar blir också direkt äcklade av en sådan snedvridning, nu när det ändå finns ”Regnbågsfanor” och liknande för de personer som har ADHD-HBTQB och andra mentala åkommor, som kan vara svåra att bli av med.. Homosex – javisst, gärna det– för de som är så hugade – men sex (av alla sorter) och religion hör inte ihop – lika lite som religiösa och mytologiska symboler behöver sexualiseras av en liten skara extrema idioter, någonstans..
Lika äcklade blir vi av Nynazister, och rent generellt vill vi inte ha dessa äckel (av båda sorterna) i våra led, inte i våra samfund och inte i våra föreningar. De bör inte bedriva sin egen snedvridna form av ”aktivism” någonannanstans heller, utan utrotas från samhället i dess helhet, på det sätt som man vanligen utrotar parasiter, skadedjur och råttor. Hårt sagt – men det är Tors Dag idag – och Tor är hård, men Ärlig…

I vilket Musikalen ”Hednadotter” skall bli bok, och bloggen ”Brons och Blod” håller stilen…

Jag har i ett tidigare inlägg nämnt Frans G Bengtssons bibliotek, och Frans G Bengtsson-epigoner, eller folk som försöker efterapa honom, och skapa nya ”succéromaner” finns det många, men ingen av dem kommer någonsin att uppnå samma höga litterära och vetenskapliga kvaliteter som originalet, inte minst därför att de är kristna eller halvkristna själva, och aldrig riktigt kan frigöra sig från den tid som är vår, eller den förkvävande och unkna Monoteismen.

En av otaliga, som försökt på senare tid, heter faktiskt Martin ”E-type” Eriksson, men var i alla fall en ärlig och medveten epigon, som gjorde ett försök med sin ungdomsbok ”Sveakampen” år 1999 – men han klarade inte ens av att ge personerna i boken Nordiska namn, utan använde senare, kristna namnkonstruktioner istället – men mig hade han redan mött – i verkliga livet – precis som Tälje Glima och många andra, och av alla dessa epigoner, konstruktörer av modern fantasy med ”Vikingamotiv” och andra är ”E-type” i alla fall den ödmjukaste och naturligaste författare jag någonsin stött på – mest för hans kvaliteter som människa, vilket ju de flesta författare också är – egentligen.. även om de förstås inte alltid framtonar så, varken genom sina respektive liv eller sina verk.

 

Minns någon denna bok från 1999 ?

Hur det nu förhåller sig med Musikalen ”Hednadotter” från 2006 vet jag inte riktigt, men nu ska också den bli bok, påstår Sveriges Radio, P4 Gotland. Jag anar det värsta, måste jag säga – eller rättare sagt skriva. Författerskan Idun Josefin Alfredson Vinterros verkar vara en typisk Gotländska av en sort, som också jag mött förut, ja den där ”riktigt innerliga”, sådär lagom ”nyandliga” sorten ni vet – fast kanske inte direkt Hällörad” ifall ni vet vad som menas med det – det är för övrigt en av min gamla farmors äktskånska uttryck – som bekant dog hon vid 92 års ålder anno 1997, men sentimentalt pjunk låg aldrig någonsin för just henne, trots att hon var fd prästfru – men garanterat icke-kristen, utan hednisk i själ och hjärta – som jag tidigare berättat. En ”Hällörad” person, för övrigt, är en sådan som lismande och inställsamt ”häller på huvudet” eller hela tiden lutar det på sned, och hela tiden låtsas vara just innerlig, fast hon (det är oftast dem det är tal om) eller han inte alls är det.

Tårarna har sprutat, hela tiden jag har skrivit” säger den innerliga ”Vinterrosen” ifrån Rosornas ö. Och vad månde det bliva av detta romanprojekt – ja – den som lever, får väl se…

 

Jag kanske är fördomsfull, javisst – men jag har mött dessa ”innerliga” gotländska författarinnor även förr om åren – och här finns inget nytt under kjolen – förlåt, jag menar Solen….  Anno 2012 ville författarinnan Agneta Arnesson Westerdal att jag skulle skriva en starkt positiv recension åt just henne, och höja hennes ”Sagas Krönika” till skyarna, så att den fick lite positiv PR och ren reklam på köpet – och allt jag fick, var förstås recensionsexemplaret, som jag förutsattes hylla och prisa. Men – ser ni – jag är en ärlig människa, och man kan inte köpa mig, och heller inte köpa mina tankar eller åsikter – så mycket pengar eller myntat silver, finns nog inte i Svea Rike nuförtiden…

Fru Arnesson Westerdal – som tydligen skall pråla och ståta med två efternamn, i likhet med ”Vinterrosen” som inte bara nöjer sig med det – hon måste ha två förnamn eller fyra små namn i litterära sammanhang också – får dessa Gotländskor aldrig nog – eller gör de sig bara till, tillgjorda som de kanske är...  ?? tyckte att en C-uppsats i Arkeologi, från Göteborgs Universitet (vars ideologiska hemvist är känd, även om det kunde vara värre – vi har också Södertörns Bögskola – nej förlåt vad skriver jag – Södertörns Högskola skall det förstås vara) räckte till för att skildra precis allt om Maritima Miljöer, Vikingatida skepp och hur handel bedrevs, Kulturlandskapet på Gotland, och hur Bonderepubliken Gotland var beskaffad som nation, vid Järnålderns slut.

Ja – jag skriver nation. Gotland hade sin egen lag, långt före hela den kristna Gotlandslagen, sin egen indelning i Fjärdingar och Tridljungar, alldeles som på Island, samt sitt Gutnalting. Det var inte ett slumpvis tillkommet eller slumpvis styrt land, som ”Landet Löfvén”, eller som i vissa ”gröna vågen” romantikers fullständigt ohistoriska drömmar. Redan varje åker var indelad i rätt antal alnar och till och med tum, och skattlagd sedan 500-talet, det vet kultur-geograferna, och förhållandena var heller inte mycket annorlunda i Västergötland, även om det just där var något annorlunda alnmått som användes.

Gotland var inte alls ett ”spontant och oordnat” samhälle, där man hade anlagt ensamgårdar, byar och åkrar lite hursomhelst, i någotslags ”gör som du vill” anda – för ett sådant Sverige och ett sådant samhälle har aldrig någonsin funnits, utom möjligen på jägarstenåldern. Arnesson Westerdals totalt obevisade, obeskrivliga fadäser, med ”slavmarknader i Bohuslän” och stora burar på skärgårdsöar vid Vinga – kristna fördomar helt utan skäl, rim och reson – samt skeppare som seglar sina egna skepp i kvav och annan totalidioti – alltsammans bärande inslag i ”Sagas Krönika” – gjorde denna bok fullständigt onjutbar. Den fungerar inte ens som pekoral, vilket den här typen av böcker ibland tyvärr har en tendens att bli..

Jag har skrivit det förr – och jag skriver det omigen. ”A writer shouldn’t write, what she (or he) doesn’t know” – så är det bara..

Man ska INTE försöka skriva långa romaner om sådana här skepp, om man inte själv först seglat över Nordsjön med dem…

 

Vad gäller bygde-spel, ”Hem till Midgård”- humor och annat strunt i den vägen har jag också skrivit en del redan. Redan 1978 gjorde man en Musikal av Frans G Bengtssons ”Röde Orm” på Malmö Stadsteater med Tommy Körberg i huvudrollen, och föralldel, föralldel – titelmelodin fungerade, liksom herr Körbergs dåvarande rollprestation – och just den musikalen ”höll” faktiskt – hela vägen fram – men det var längesen nuSedan dess har det dock varit mycket mycket ont om ”musikdramatiska” verk med forntida teman – danskarnas total-flopp och fiasko med att försöka göra Musikal även av Egtvedt-kvinnan, är ett annat ”stolpskott” vi minns. Om det alls funnits några sådana pjäser eller teaterstycken, musicals inbegripet, så har det varit ”rena lokalrevyer” eller ”gärdsgårds-serien” av dramatik, HBO Nordica eller annat skit..

 

Inte heller danska ”Kändis-musicals” med Bronsålderstema blir riktigt som det var tänkt…

Ok – föralldel – jag kan ha fel ! – nu k-a-n det hända att ”Hednadotter” faktiskt är hela Världens bästa musikdramatiska verk någonsin, fullt i klass med ”Rhenguldet” och att fröken Lillan Lull och Blomstergull, eller Idun Josefin inte bara är ”en dägelig Rosa” utan det största litterära geniet i hela Världen någonsin, och mycket bättre och extremt mycket ”djupare” än exempelvis James Joyce – så vem är väl då jag att döma ut hennes insatser redan från början – men som en gång Stefan Sauk förbehåller jag mig alltså rätten att vara skeptisk, om någon nu skulle undra…

Antalet imitatörer av ”Röde Orm” är FORTFARANDE legio, och sjutton på dussinet.

Redan serietecknaren Charlie Christensen – som skapat Arne Anka – gjorde 1999-2004 ett försök att överföra Röde Orm till tecknat format, men han var åtminstone medveten om sitt mediums begränsningar, och hamnade varken hos ”Asterix och Obelix” eller Tintin – utan försökte hålla sig någorlunda nära originalet. Det hedrar honom, eftersom man inte ska göra våld på fakta eller historien, sådan den berättats eller är.

Jag rekommenderar istället följande inlägg från den utmärkta bloggen ”Brons & Blod” som fortfarande håller hög kvalitet, även när det gäller att redovisa helt obevisade eller tveksamma teorier. Det är alltid angeläget, att lyssna på sakkunskapen, varifrån den än kommer – kanhända till och med från nutidens Gotland.

 

Han överlevde Julen – återigen…

Jag återupptar nu den hedniska nyhetsbevakningen, efter en gedigen genomgång av Hedniska Tankars artikelarkiv (se föregående inlägg och under rubrikerna ovan) – mycket beroende på att den här bloggen inte bara är en informationssida, den sysselsätter sig också med Hednisk Nyhetsbevakning, och med att sprida Hedendom och Asatrons välsignelser över vårt land, samtidigt som den aktivt bekämpar alla former av Monoteism, och andra totalitära förkunnelser.

Om ni inte redan förstått det, så kan jag berätta för er att detta är en Ideell Kulturkamp, för att låna ett uttryck från Henrik Andersson, min kollega i den Hedniska Bloggosfären. Och när vi säger ”Kulturkamp” menar vi det i historisk mening, och som det användes, när våra moderna sekulära samhällen skapades.

Gävlebocken – denna Stig Gavléns Hedniska gåva till Gävle stad, och alla människor där som vill fira en Nordisk Jul, överlevde Julen för fjärde året i rad, enligt vad kvällspressen kunde berätta, den 4:e denna månad. Också SVT, vår kära, kära Statstelevision – ni vet den som enligt sig själv aldrig aldrig ljuger, aldrig aldrig vinklar och aldrig aldrig kan ha fel, rapporterade om detta samma dag.

År efter År – Muslimer, Kristna och Utlänningar har bränt ned och skändat honom. Men varje Jul återuppbyggs han, för att värna sin stad och sitt land… (foto: Aftonbladet, 2021)

Numera tycker ingen etnisk svensk eller Gävlebo att det är ”ball” eller ”häftigt” med Mordbrand, för att använda den misslyckade (S)-politikern Mona Sahlins uttryck. Pendeln har svängt tillbaka, och för fjärde året i följd har den enorma Julbocken nu stått orörd hela Julen, under bevakning av trogna Gävlebor och alla i staden till fröjd och glädje. Så var det ju en gång tänkt, av ”Arbetarbladets” redaktör, att Julbocken skulle sprida ljus i mörkret, särskilt åt dem, som annars ingen Jul kunde få. Detta år, Covid-året 2020 -2021 behövde Gävleborna sina Nordiska Traditioner mer än annars, och de slöt upp kring sin stad.

Vi – som känner Julbockens Hedniska Ursprung, vet att han en gång var en av Tors bockar, men att folklore och folklynne gjorde något annat av honom, under seklernas gång i ett utpinat och fattigt land. Numera tillhör han Midvintern och Julen, och där kommer han att för evigt bli en säsongvis återkommande företeelse, i Gävle som överallt annars i Norden.

Vi minns också hur Gävle kommun burit sig åt under tidigare år, då den öppet hyllat Salafism och andra avarter av extrem Islam, och haft en av den ökände ”Gävleimamens” mest fanatiska proselyter på kommunens officiella reklamtavlor. Men det var 2019, och vi får hoppas att det aldrig någonsin upprepas !!

 

Vinterns STÄDNING på ”Hedniska Tankar”

Efter Vinterns första två stormar anno 2021, konstaterar jag att det blivit dags för en ordentlig städning i artikelarkiven här på ”Hedniska Tankar” som fortfarande är och förblir den största, mest spridda och mest lästa personliga bloggen av någon Hedning i Sverige. Senast någon städning i artikelarkiven alls inträffade, var 15 September 2019 för övrigt, och sedan dess har det ju hunnit gå över två år.

Som bekant utvecklar sig Världen snabbt numera, och anno 2019 fanns ännu ingen ”Pandemi”, ingen Mr Trump hade avgått och blivit aktuell för ”impeachment” eller Riksrätt, och Regeringen Löfvén i Sverige hade inte manifesterat sin oförmåga att styra just vårt land på det sätt, som vi fått se under hela 2020, där nu snart sagt alla medborgare hamnat framför ”Bankomaten i Rissne” eller fått handla på ”IKEA i Västerås”.

Redan 2015 anklagade mig en enda person – en riktig djävla Skitstövel, faktiskt – som ännu springer omkring och kallar sig ”Gydja över Storstockholm” eller något ditåt – med ungefär 10 stycken personer som ”väljarbas” – säg vad har sådant fåneri för legitimitet – för FEGHET eftersom jag regelbundet omarbetar den här bloggen. En sådan lögnaktighet är rent kontrafaktisk. Man skriver inte sådana – understundom grovt politiska – inlägg som jag gör, ifall man vore en feg människa.

Sedan 2014 har jag skrivit om olika Extremrörelser, varit Rikets värsta och största Hedning, samt delgivit allmänheten mitt kunnande.

 • Är en målare ”feg” ifall han åtar sig att måla om en gammal matsalsmöbel för en kund, någonstans ?
 • Är en medlem i HA, Hells Angels, ”feg” ifall han fyller på ny bensin i tanken på sin Harley, putsar densamma, och ger sig ut för att åka i årets och vårens första kortege, bakom sin ”Road Captain” ? (Nej, skulle inte tro det, vad ?)
 • Är en apotekare ”feg” ifall han följer en ny utgåva av FASS, och relegerar vissa tidigare mediciner och preparat till ”bäst före” listan, innan de helt gallras ut ?

Exemplen kan mångfaldigas, men ”forn sed” och Skitstövlar tror jag inte på, inte på makabra monoteister, inte på kristendom eller islam. Jag förblir Hednisk Humanist, och jag sysslar både med Comic Relief och Nyhetsbevakning, samt med ren och skär Folkbildning, ifall ni inte visste det. Vilket folk det är, som hör hit, och vem eller vilka det är, som ska bildas – vet ni också. Jag skiljer som sagt på svenska medborgare och landsmän, samt på läsare och verkliga vänner.

Och för er som inte förstått, för er som vägrar att förstå; fyllda som ni är av fördomar och självförvållad dumhet, den värsta av alla sjukor, som inget medikament i någon utgåva av FASS kan bota. Vad jag skriver är också hastiga uppkast, inkast, utkast, emotionella reaktioner på dagshändelserna – olika medborgares död i Covid-19 till exempel – och jag gör detta med ungefär samma precision, samma tillvägagångssätt som en lokaltidning, regionaltidning eller till och med SVT,SvD och DN – vars artikelarkiv också rätt fort tenderar att bli fulla med skräp som ingen läser, antingen vi nu bekymrar oss om ”pappersupplagor” eller den stinkande kloak, som heter Internet. Under de tre sista åren har jag ju profilerat mig rätt mycket emot ”mainstream media” som också rakt av s-t-u-l-i-t mina teman, uttryckssätt och formuleringar – helt utan att ge mig det minsta betalt, eller minsta credit – men  nog om det för tillfället.

Citerar man en skribent, eller ”rebloggar” man vad jag skrivit, kan man lika gärna vara artig nog att anmäla det och medge det. Det har de flesta personer i den svenska ”bloggosfären” och främst dess Hedniska del också gjort, men när det gäller fähundarna och skurkarna från Mainstream media, tvekar jag faktiskt. Deras handlande och agerande emot mig som bloggredaktör är som vanligt under all kritik, men för tillfället skall jag inte avslöja, exakt vad jag då syftar på.

 

Nonsens i Annonsen ? – Jodå, IMBARS BIDBIB !! ( I might be a rotten sod, but I don’t believe in Bullshit ! )

Man har dessutom utstött klagomål, gutturala läten och diverse ”naturljud” över det faktum, att jag har annonser på mina bloggsidor. Ungefär som om man trodde eller tyckte, att det skulle diskvalificera allt annat, som står på dem, och som om man trodde, att jag skulle tjäna några vidare pengar på vad jag ägnat mig åt på WordPress sedan 2014, och på andra bloggportaler sedan 2010, ungefär. Sanningen att säga har jag knappt tjänat mer än 1000 kronor i frivilliga gåvor på sex år – och det är ta mig fan inte ens skattepliktigt, ifall damer idioter (k-ä-r-r-i-n-g-a-r av alla de slag har klagat, men aldrig män, därför använder jag K-ordet) nu vill veta. Och på WordPress egen annonstjänst, har jag sedan Juni 2017 nu tjänat 39.66 USD, eller med andra ord 328.75 SEK (enligt senaste dagskurs) på mer än tre år.

Tycker ni då att jag blivit ”för kommersiell” ? – Jaha, men HÅLL KÄFTEN ! istället för att uttala er om saker ni inte vet något om; och kyss ni vänligen mig, där ryggen slutar… Och glöm inte bort – ni ert missunnsamma kristna eller halvkristna slödder ! – att Avundlär vara en dödssynd enligt den Katolska Kyrkan…

 

Låt mig så övergå till min årsvis återkommande BRUKSANVISING över Artikelarkivet, och vad du kan hitta på denna blogg.

Högst upp på denna sida ser du, kära läsare eller läsarinna (det gives ej något tredje på svenska språket) en rad rubriker, i tur och ordning ordnade som följer:

”Hem”, ”Adiafora”, ”Arkeologi”, ”Asatro”, ”Högtider och Blot”, ”I Naturen”, ”Hedendom utanför Sverige”, ”Konst och Litteratur”, ”Monoteister och Andra”, ”Om denna Blogg”, ”Varför du INTE  ska hålla på med sk ”Forn Sed”, samt ”Eddan och Runorna”

Detta är förstås bloggens huvudämnen, och det är inte ett enda förbannat dugg svårare att bläddra sig fram genom dem, än genom rubriker som ”Inrikes”, ”Utrikes”, eller ”Ledare” samt ”Kultur” i en så hemsk och dålig ”blaska” som exempelvis den låtsas-liberala, servilt Regeringstrogna, halv-katolska Dagens Nyheter…

Varje huvudrubrik har en separat uppsättning inlägg, alltså små essäer eller artiklar, men nästan varje huvudrubrik har också underrubriker, i form av separata menyer, som du får använda din fingerfärdighet med möss eller pekdon för att få framDetta inlägg, till exempel – hamnar också högst upp på ”Om denna blogg” sidan, ifall nu någon skulle undra, och där ligger den till nästa gång artikelarkivet fylls på, eller gallras.

För övrigt kan jag avslöja, att bloggens löpande sidor – inlägg för inlägg – nu innehåller 538 inlägg,emot förut 862 publicerade. Ni som fortfarande spridsr ert vanliga skitsnack och obefogade kommentarer om att jag, ifall jag sparat 130 inlägg i arkivet, men kasserat 193, skulle vara ”feg” förstår helt uppenbart inte hur denna blogg är uppbyggd eller fungerar, utan lider fortfarande av självförvållad halvidioti. Vad jag skriver är inte ristat i sten, inte runstenar – utan ”tidningsartiklar” – comprende ?

Mina politiska inlägg om ”Åldringsmorden” eller – som den ibland kallas – åldringsvården i Sverige finns fortfarande kvar, liksom allt jag skrivit om ”Landet Löfvén”, mest därför att SVT och andra media uppmanat medborgarna i detta land att så småningom skicka in alla sina observationer från 2020-2021 om hur det var att leva i ett land som vårt till Folkminnesarkivet, och det gäller oavkortat, obearbetat – med ev skönhetsfel och allt. Dessutom har jag redan nämnt detta sista faktum i tidigare inlägg – så där ser ni – och hör sen ! 538 inlägg, utspridda över flera år – eller sedan Maj 2015 – måste också sägas vara mer än nog, för jag tvivlar faktiskt på ert klara förstånd, ifall ni ögonblickligen försöker sätta er ned, och läsa dem allesammans – vilket ni helt säkert inte alls behöver..

 

 

Huvudmenyn ”Hem” fungerar bara som återställnings-knapp till det senaste inlägget, pga WordPress egen design.

Huvudmenyn ”Adiafora” – som betyder ”det överflödiga” på latin – innehåller allt sådant, som är av perifert intresse för Hedendomen, och inte fått plats under någon annan rubrik.

 • Här finns 12 artiklar under huvudrubriken, exempelvis allt om ”Church of the Subgenius” i USA, om varför Djävulsdyrkan nog inte är så farligt (när vi har med de flesta av Satans Fy Fan-clubbar att göra) och om Discordianerna, alltså de som dyrkar Eris, tvedräktens gudinna (hon är ofta klädd på just det viset, i sin egen tvedräkt alltså !) och varför du begår ett fruktansvärt brott, också emot Hinduer och Buddhister, om du går till korvkiosken en fredag.. Du får också lära dig något om begreppet Kitsch, Marvels Kitschiga Valkyria Brynhilde, sk ”Christian belittlement” och det förminskande och trivialiserande av Asatron och Hedendomen, som hela tiden pågår i främst amerikansk populärkultur, men också den undermånliga populärkultur vi tyvärr har i Sverige. Ja – till och med Branden i Kårböle/Ljusdal 2018 finns med – ifall man nu måste läsa politiska essäer om sådant.
 • Underrubriken ”Häxor, Häxeri och annat Okult” innehåller 12 artiklar om Häxförföljelser och Häxprocesser – något som inte alls hör det förgångna till, ens i dagens Sverige. Häxbålen flammar fortfarande i u-länderna, och varhelst kristna kyrkor får sätta sin prägel på samhället. Du kan läsa om Polska Katoliker och vad de håller på med, om frikyrkan ”The River” i Borås, diverse Kongoleser, som tagit sig in i Sverige, och om varför den sk ”Svenska” Kyrkan, tillsammans med den Norska statskyrkan, är de enda två statskyrkor eller fd Statskyrkor i hela Världen, som kategoriskt vägrat be om någon som helst ursäkt för vad de gjort emot sitt eget folk.
 • Underrubriken ”Samer” innehåller 5 artiklar om varför Samerna inte är och aldrig varit något ”urfolk” i Sverige, därför att den svenska folkstammen faktiskt är drygt 13 000 år äldre, minst, och varför Samisk och Hednisk-Nordisk folktro, inklusive Asatron, har förbluffande stora likheter, trots allt vad same-nationalisterna och andra fanatiker hävdar. Du får dessutom saklig information om varför du aldrig någonsin skall fira en ”samisk nationaldag” utan en ”samisk kulturdag” istället, och vad detta innebär – inklusive information om de svenskar som falskeligen påstått sig vara etniska Samer, utan att alls vara det
 • Underrubriken ”Yttrandefrihet” så, innehåller 2 små essäer – den ena om varför den tyska sången ”Die Gedanken sind Frei” inte alls är nazistisk, bara för att den är på just tyska, och varför den i själva verket är ett exempel på anti-nazism, anti-totalitära förkunnelser, och en ständigt återkommande ”protestsång” som ingen, absolut ingen vågat översätta till god svenska – inte på de mer än 178 år, som sången funnits. Endast och endast bara jag själv har vågat översätta den, och det skedde redan 2016. Dessutom kan du få läsa om debattörskan Bianca Muratagic, och hur hon ”kom ut” som skribent 2018. Senare har hon ägnat sig åt att plagiera mig, på det fulaste, mest simpla sätt, då hon utgett en mycket dåligt gjord kalender, där hon påstått sig vara ”sköldmö” och förfulat, förvanskat och vulgariserat olika Nordiska gudinnor, som hon inte haft vett att hantera med smak eller förstånd.

Detta är INTE Jord, Gerd eller ens Nerthus. Ingen av dessa gudinnor har någonsin avbildats med dolk eller svärd, och Jordgudinnan kan heller inte tänkas se ut såhär, av skäl som är pinsamt uppenbara. (skit ned dig, Bianca !)

 

Huvudmenyn Arkeologi

innehåller 48 vetenskapligt skrivna inlägg om främst Svensk Arkeologi, företrädesvis då inte Medeltidsarkeologi eller det som berör senare epoker efter det såkallade kristnandet, ca 1130 – utan Svensk förhistoria – som såklart även berör Nordisk arkeologi i någon mån. Här finns 48 artiklar – lär dig om Silverflickan Gunnlod – vår första namngivna svenska – om Striglakors och Torshammare, om hur fd. Kulturminister Alice Blaha Kuncke och andra försökte skada det svenska kulturarvet, genom att låta Torshammar-ringar och föremål som erinrar om Asatron gå till ”Metallåtervinning”, om Bronsålderns ”Kulthus” och föregångarna till Järnålderns Gudahov, om ”fornsedarnas” skändande av Havängsdösen och Ales stenar, om förfalskningarna av Oseberg-textilierna, om lögner och media hype kring en ring från Birka, hur svenska fornfynd ”islamiseras” av PK-eliten, och varför man INTE kan bevisa att Herigers hövdingagård fanns vid Korshamn i Birka, enbart med markradar…

 • Underrubriken ”Rekonstruerade Vikingaskepp” innehåller nu 17 inlägg – både om skepp jag själv rott och seglat med över Östersjön, Svarta Havet och Nordsjön, i samtliga fall helt utan motor – under åren 1992 – 2019 – samt om andra exakta musei-repliker, privata rekonstruktioner och kopior i ”fri stil” – vilket är tre olika klasser av rekonstruktioner – och i-n-t-e samma sak…
 • Underrubriken ”Nordisk Arkeologi” innehåller nu 23 inlägg – och här kan du läsa om danska Hedebymynt, om Egtvedt-kvinnan (nej, hon var ingen ”flicka”) och hennes förvandlingar, om hur PK-eliten också i Danmark försökt förvrida vissa saker – om stölderna av hundratals Vikingatida föremål från universitetsmuséet i Bergen, och vem som låg bakom dem, om ”Danyxor” och hur de används, om Vikingaläger i Repton, samt andra arkeologiska nyheter från Vinland, England, Frisland, Normandie och andra Nordiska influensområden
 • Underrubriken ”Förmänniskor” med 6 inlägg (oförändrat sedan hösten 2019) går än längre tillbaka i tiden, och handlar om genetik och människoraser (ja, de finns faktiskt – trots vissa fakta-förnekare) bland annat då Neanderthal-människan, som inte var så olik oss, och nog får räknas som just en nu utdöd ”ras” inom släktet homo…som inte har med homosex att göra. Våra egentliga förfäder Erectusarna, de som hann med att fördubbla sin hjärnvolym och öka medellängden med 30 cm, får också finnas med på ett hörn, liksom Denisovaner, Gigantopithecusar, Australopithecusar och många andra – de två sista har ju sina mentala motsvarigheter än idag, även om de borde ha utrotats för miljontals år sen.. Rasen ”Sapiens” har ju nästan utrotat alla andra stora primater…

Apart Ap-art utsatt för Apartheid… Men vem hade mest ”brain power” ??

 

Huvudmenyn ”Asatro”

är förmodligen den avdelning du bör läsa FÖRST – ifall du inte läst ”Om denna Blogg” bland huvudmenyerna. Du måste lära dig varför man aldrig ber inom Asatro, varför detta inte är någon frälsningslära, och varför ”de nio dygderna” och annat pseudo-kristet skräp från sådana som kallar sig ”Odinister” eller New Age, ”Gudinnedyrkan”, Schamanism och mycket annat inte har något gemensamt – mer än ytliga likheter – med verklig Asatro, och Nordisk Hedendom – med en något vidare definition. Här finns nu 22 faktaspäckade inlägg, emot tidigare 20.

 • Underrubriken ”Gudahov” (det heter i-n-t-e ”tempel”) behandlar 22 inlägg om Hov, Vi och Harg, hur du bygger ditt eget Gudahov – inklusive ritningar – och vad som kan hända dig och hela din familj, ifall du lever i landet Löfvén och försöker vara öppet Asatroende. Jag berättar om mordbränder och attentat, som drabbat mina vänner. Jag berättar om hur ”Svenska” Kyrkan och andra organisationer försökt ”ta över” Gamla Uppsala, och förhindra varje spår av Asatro och Hedendom där. Jag berättar om Gudahov i Danmark och de ännu oavslutade sådana på Island, och varför man inte lyckats där. Jag berättar om sådant som trots allt genomförts, men varför halvskale-gudahovet i Uppåkra och många andra ”Hov” i Sverige ständigt skall saboteras, och aldrig bli föremål för seriöst utövande, förstår jag inte. I Landet Löfvén råder ingen religionsfrihet, mer än på papper – men inte i praktiken.
 • Underrubriken ”Oden” innehåller 9 inlägg om Allfader, Sidhatt, Jolner – han med hundratals namn. Han är bland de mest missförstådda av Asarna, för han är inte och har aldrig varit någotslags ”jahve” i Hednisk tappning, utan en kunskapens, stridens och stormens gud – bland annat. Nio är hans tal, och Naud-runan har nummer nio, inte tio i den äldre runraden. Du får lära dig varför du aldrig, aldrig ska ”be” till honom, utan offra och blota. Du måste inse, att din egen tid och kraft är det största offret, och varför Hávamáls ”Loddfafnirsthulor” är goda råd i rättan tid – men aldrig budord. Oden är också den guddom, som ”nybörjare” inom Asatron helt bör undvika, och inte ha som ”Fulltrui” – ifall du nu ens lärt dig, vad begreppet ”Fulltrui” (ej att förväxla med ”god-spousery” och amerikanskt trams) innebär på riktigt.
 • Underrubriken Freja innehåller nu 13 inlägg, som försöker skildra Frejas ständigt skiftande väsen – för hon är nyckfull, och aldrig densamma. Hon står för kärlek, men minst lika mycket för krig, och begriper du inte ens det, har du förmodligen aldrig varit kär på allvar. Hon uppfann inte sejden, men lärde av Oden – inte tvärtom. Hon trånar efter Svipdag eller Od, den unge Oden, och hon har sängledes aldrig någonsin haft något med sin bror Frej att göra – han är ju Gerds eller Jords himmelske make – utom i Lokes fula anklagelse-lek, som de kristna genom århundraden spunnit vidare på. Du får också lära dig att hennes katter nog inte är två till antalet, att de inte haft några namn (utom i enfaldiga serie-album och i usla fantasy-romaner från USA) och hur gudinnan kommersialiserats, trivialiserats, och förvanskats – för att sälja allt från choklad till cigarrer, sprit och whiskey. Slutligen skall du minnas,  att hon har döttrarna Hnoss och Gersimi, och därför är ensamstående mor – samt en symbol för unga kvinnor i allmänhet – jämför Frigg och Hel, som är helt självständiga gestalter, och i-n-t-e kan ”bakas ihop” till samma gudinna – utom hos Gimbutas och andra lövjerskor och lögnerskor. Av alla ämnen jag tagit upp, har just Freja Freya Freyja alltid varit populärast – sedan 2015 – år efter år samma sak. ”Age cannot wither her, nor custom stale, her infinite variety

 • Underrubriken ”Skade” innehåller nu som anno 2019 5 stycken inlägg om den gudinna, efter vilken hela Skandinavien, men också Skåne fått sitt namn, jaktens härskarinna, drottningen över vinterns landskap och allt det Nordiska, som ingen sydlänning eller sörlänning någonsin kommer att begripa eller rätt förstå – för vissa saker sitter också i generna, inte bara i kulturen eller i huvudet.
 • Underrubriken ”Tor” innehåller 14 inlägg om Åskans dundergud, och varför somliga – ”fornsedare” och annat patrask – vill homosexualisera och ”fjollifiera” honom. De har inte insett vem Tor verkligen är, och varför vi i dagens samhälle behöver honom mer än någonsin. Jag tar också upp Marvels och amerikanernas usla avarter, och varför Tor är en medelålders (aldrig ung !) rödhårdig, rödskäggig, ätande och drickande man, en bondekarl bland bönder, och folkets man – till och med så långt bort som i det revolutionära Kina !
 • Underrubriken ”Heimdall” innehåller nu som 2019 tre stycken inlägg om Väktaren vid Bifrosts krön, han med den skarpa hörseln, som ser in i alla världar, och som är en solgud – inte eldgud – bland solgudar – även om hans koppling till den vediske Agni i Indien inte skall förglömmas. Varför Heimdalls huvud heter Svärd, och varför Baggen eller Gumsen är hans symbol får du också lära dig här, liksom Lokes outsläckliga hat emot just Heimdall – som få nuförtiden minns eller begriper sig på.

 • Underrubriken ”Frigg” innehåller 5 inlägg om Himladrottningen, hon som spinner molnen på himlen, och som fanns långt långt före några kristna, skenheliga Marior och romerska ”fältmadrasser”.  Det är hon som är Härn, ”linodlingens gudinna” och inte Freja – ortnamnsforskare har bevisat detta minst tjugo gånger om, och ”Härnösand” är Friggs stad – inte Frejas. Du m-å-s-t-e lära dig, att skilja på henne och Freja, för de två är i-n-t-e samma gudinna eller person. Frigg är den vuxna, gifta, medelålders kvinnan. Hon är makan och modern. Hon är Valhalls rätta husfru, med ödets nycklar i sin hand. Hon ensam känner sin makes hemligheter, och hon ensam gråter i Fensalar över Balders död, och alla Midgårds stupade söner. Hon har Fulla och Gnå till sin hjälp, och en hel skock mindre Asynjor, som du kanske vet – men hon kommer att vända sitt ansikte ifrån dig, om du inte ser henne som hon är – och som hon alltid har varit, utan förvanskningar, utan skändningar och utan masmedioker trivialisering, för Frigg skämtar man inte med.
 • Underrubriken Loke innehåller  nu 6 inlägg just om skämtaren, trickstern, den evige hädaren, skändningen personifierad. Han har aldrig varit dyrkad, men ärad och välkänd – och nog har det blotats åt honom med, men mest för att han skall få vad som är berättigat, och därmed hålla sig borta. Han uppfann det första fisknätet, och enligt somliga Internet, (a)sociala media och allt nätverkande – och gav impulser till än mer – Midgårds ”primus motor” som han är. Hans nära vänskap med Freja är väl känd, liksom varför Tors åska och Lokes eld passar väl samman. Att Loke är en eldgud, sammansmält kanske med ”lokke” eller lockespindlar – är också väl känt, men han är Laufeys son, den destruktiva vådelden, inte den ”skyddande hemmets eld i alla världar” som Heimdall eller Rig. ”Lokeaner” i USA skall du helt undvika, på det att det må gå dig väl, liksom att tro att du skulle vara Sigyn, ”god-spousery” och annat tjafs. Döp aldrig aldrig aldrig din son till ”Loke”många exempel finns på hur sådana barn blir i huvudet – och inte vill du väl att de ska få ADHD-HBTQB och bli rända i röven ?
 • Underrubriken Njord innehåller nu som förr 3 inlägg om den av Vanerna, som är herre över Skeppsbyggnad, och köpenskap och samfärdsel på sjön, men i-n-t-e ”havets gud – för sådana appellativ är egentligen meningslösa. Tor råder över väder och vind på sjön, och ska lika mycket äras av sjömannen, Ägir över bottnarna och djupen, men Ran – hans maka – är havskvinnan, och därmed vattnet självt – en räddande, skyddande ocean, som bara de kristna har förvanskat och är mycket rädda för. Men genom Ran, förs också de drunknade till Ägirs salar, där det är glädje och ingen sorg.
 • Underrubriken Frej innehåller 6 inlägg om den störste av Vaner eller Alfer – som är samma sak – Frej fick Alfheim i Tandgåva – och han är Yngve eller Ing, kvinnors tröst och Ingrids glöd – för hon rider på en Ing, hon är ings riderska, den kvinnan. Vad Ing-runan är, har du nu fått veta, och jag ska nog lära dig förstå vem som är Erik, den enväldigt mäktige Sveakungen, av Ynglingaättens stam. Sedan bronsålder har Frej varit ”Sviagod” mer än andra, även om han – sägs det – ”var bland ö-danerna först sedd”. Av helt okänd anledning, och gripit ur tomma luften – inget annat – har Nordiska Asa Samfundet i år påstått, att just 2021 skulle vara Äringsguden Frejs år – men härledningen till det är ytterligt svag. Tro inte på ”Sankt Erik”, media hype eller rena dumheter.

 

 • Underrubriken ”Idun” innehåller ett inlägg om ungdomens och äpplenas gudinna, hon som bäst hedras kring Julen – och hur hon skildras i ikonografin, samt mer eller mindre ”smakliga” bilder ur dagens populärkultur. Annars har hon inte velat manifestera sig lika rikligen som de andra makterna – inte för mig – som ju inte är någon ungdom längre.. Men hur hon sveks av Loke, lurades ur Asgård, rövades av Tjatse och närapå förnedrades och våldtogs, är ändå allmänt känt. I ”Hrafnagalder Odins” eller Odens Korpgalder har hon en större roll än man annars kunde tro eller ana, slumrande vintern igenom vid Världsträdets fot, sedan hon föll med midvinterns snö och i dess kyla. I Frejas blomstermånad Maj och i Friggs sommarmånad Juni kommer hon alltid åter, och hon var grekernas Kore, dotter av Demeter, och fångad av Persephone eller Hel i underjorden. Makterna är Jungianska arketyper, makterna finns hos alla Indoeuropeiska folk.
 • Underrubriken ”Tyr” innehåller nu 4 inlägg om han, som står för rättvisa, och rättvist krig. Tyr är Ziu, Djaus Pitar hos Perserna, Zeus och Jupiter, den gamle himmelsguden, som fanns hos oss och alla andra Germanfolk, innan Vishnu-Wothan-Oden med storm tog över – ty han är stormgud, icke himmelsgud. Och rättvisa, samt rättvisa krigare i stånd att lägga sina egna händer i Fenrisulvens gap, och därmed offra sig själva – det har vårt samhälle fortfarande stort behov av. ”Vargkrameri” och att tjuta med ulvarna, passar inte för mänskliga varelser, och alla som gör så, skall du slåss emot, och sky som pesten, likt alla ”galna gretor”
 • Underrubriken ”Ull” är ny för året, med 2 inlägg om Bronsålderns mäktige Wultuz, den första, proto-germanska Himmelsguden, också en solgud och det redan under klassisk hällristningstid, då bärnstensvägen – den äldre och yngre – ledde till en egyptisk högkultur. Ullr blev vinterguden, skidåkaren, samernas Bieggolmai, han med kastskovlarna – och Skades nye make efter Njord, som hon ju skilde sig ifrån – sedd i Ydalarna, Idegransskogen, men inte i Y-län, som är en senare, Norrländsk företeelse..
 • Underrubriken Mindre Asynjor och Asar samlar 4 nya inlägg, som reder ut missuppfattningar och tar död på förvanskningar och lögner, exempelvis detta med att Beyla skulle vara ”biodlingens” och därmed ”mjödets gudinna” vilket är fullkomligt nonsens, och etymologisk omöjligt. Någon ”mjödets gudinna” har aldrig någonsin funnits, därför att myten om Kvasers blod, Hnitbergs dryck och Odens mjödrov är sanningen – och resten är bara modernt USA-hitte-på, som inte har några verkliga belägg, utom på strunt-sajter typ Wikipedia. Också Saga och Siv – samt andra Viv vid namn Trud, Hild, Eir (som tillbes av många, i dessa pandemins tider) och Vár samt Lofn får sin förklaring här – liksom kanske så småningom Balder, Nanna och Höder samt Rind och Våle – när jag flyttar inläggen om dem till denna rubrik – eller kanske egna rubriker..

 

Nej, det har aldrig funnits någon ”biodlingens gudinna” i Norden….

 

Huvudmenyn ”Hedendom utanför Sverige”

leder dig till 19 inlägg om Hedningars och Asatroendes situation Världen över – om Heta Holländare, vandalisering och skändning av vin och kultplatser i Ryssland, om hur BBC i Storbritannien uppmanats ge ”equal time” åt Hedendomen, och mycket annat. Ingen annan svensk hedning – förutom jag själv – har genom åren skrivit lika mycket ”Världsvid Nyhetsbevakning inom Hedendom”. Nästan alla samfund, föreningar, individer förutom jag har ignorerat omvärldsläget, förblivit navelskådande småpåvar i sina egna Elfenbenstorn, och levt vidare i ren ynkedom och handlingsförlamning.

Jag är ingen oreflekterad universalist, och det krävs kunskaper om ämnet, innan man ens kan kalla sig Asatroende vilket man bör observera. Alla som påstår, att de utövar denna religion gör det definitivt inte – ett exempel är ”fornsedare” – ett annat är New Age och mycket annat, som inte hör till ämnet. Alla folkslag har sin variant av hedendomen, och även om Asatron delvis påminner om andra Indoeuropeiska trossystem, till exempel, är den också helt unik i många avseenden, och skall därför inte sammanblandas med något annat. Här får du lära dig om Asatroende i Ryssland, Serbien, Kanada, Spanien – ja över hela Jorden faktiskt, eftersom Asatrons värld är global… Det finns till och med amerikanska hangarfartyg, där man utövar Asatro ombord – säg visste du det ?

Ja- det er ”det danske smil” !

 • Underrubriken ”Danmark” innehåller 16 inlägg om ett grannland, där levnadsförhållandena i allmänhet och villkoren för Asatroende är mångdubbelt bättre än hos oss i ”Landet Löfvén” – hela Europas populationsgenetiska soptipp, där de 80 % som är ursprungsbefolkning, ständigt terroriseras av de andra 20 procenten, och där ett hejdlöst ”befolkningsutbyte” pågår. Du kan läsa om den kontroversielle, men folkkära kändisen, designern och hedningen Jim Lyngvild, samt alla hans meningsfränder.
 • Underrubriken ”Island” innehåller 23 inlägg om de asatroendes situation på ön, men också om Landvättarna, om Huldufolk och Alfer – som inte bör förväxlas med fantasylitteraturens ”Alver” – samt om Kristna Kyrkors övergrepp på Isländska medborgare, det nya Gudahovet och vilka krafter, som har svurit sig samman för att försena hela bygget samt Landvaettablot, Thorrablot, spökerierna på Frodha och mycket mer…
 • Underrubriken ”Norge” innehåller hittills 5 inlägg – om museibygge, kristen indoktrinering av småbarn och mycket mer… Norge ligger efter Danmark och Island i popularitet vad gäller Asatro, därför att det tusenåriga förtryck, som den sk ”Folkekirken” står för, fortsätter oförminskat. Om de Norska katolikerna, och om hur de lurat sig till statsbidrag och skadat hela det Norska samhället, kan du läsa under huvudmenyn ”Monoteister och Andra”.
 • Underrubriken ”Finland” har 7 om det Finlandssvenska, Finländska och Finska – som är tre helt olika ämnen, som inte bör blandas samman. I Finland finns en historisk och kulturell medvetenhet om det egna folkets värde och rätt till överlevnad, precis det som ”Landet Löfvén” saknar i sin misslyckade världsförbättrar-nit och sina lögner om ”den moraliska stormakten”. Om något land i Norden alls har rätt att kalla sig ”moralisk stormakt” så är det Finland, som under förra seklet överlevde inte mindre än fyra krig, vilket är något annat än det förvekligade, omkringhattande Sverige. Här får du läsa om det svenska och det finska folkets gemensamma ursprung sedan äldsta tid, för Finnarna är genetiskt sett mera Kväner, Balter och Germaner än något påstått ”ugriskt” folk, språkhistorien till trots.  Finsk mytologi och Nordisk mytologi har också betydligt mer som förenar, än som skiljer. Det gäller också de sentida hedningar, som finns i båda länderna, och de Asatroende, som ännu finns på Åland och i Svenska Finland – fast deras röster aldrig får höras i media, eller för de rasistiska ”sannfinländarna” eller andra, därmed likställda -rasist-finnar.
 • Underrubriken ”Ukraina” har 2 inlägg om Hedningarnas situation i ett land, jag för tillfället slutat skriva om – eftersom svårigheterna att få tag på nytt material i det svenska, mycket partiska mediabruset är alltför stora. Som ni vet råder fortfarande ett ”kallnat” inbördeskrig i det landet, och även om situationen i vårt eget land ännu inte är framme vid inbördeskrig, trots riots, ständiga hatbrott emot etniska svenskar och mycket annat, så kan vi i alla fall åtminstone försöka visa lite solidaritet med Ukraina..

 

 

Jodå – ursprunget till denna symbol är HEDNISKT…

 

Huvudmenyn ”Högtider och Blot”

innehåller 11 inlägg med information om de årstidsbundna högtiderna och bloten enligt Asatron – och det heter inte ”gudstjänst” hos oss, eftersom det är en kristen term, men med samma innebörd. Alla är skrivna under devisen ”ingen högtid utan regler” eftersom jag är en förespråkare av ordning och reda inom Asatro. Du får lära dig varför vegetariska blot är mindre lämpliga, utom sommartid, om hur man blotar med Blod, lagar Svartsoppa och äter hästkött – bland annat – och frånsett kristna fördomar emot viss föda är detta inte på minsta sätt farligt… Vi kan blota vad vi jagar och fiskar själv, men vi offrar inte människor nuförtiden, om någon fanatisk kristen nu skulle undra..

 • Underrubriken ”Jul och Midvinter” innehåller nu 24 inlägg, och inleder alltså det hedniska året. Samtidigt är det så, att dessa begrepp inte ska blandas ihop, och du måste lära dig att Julen är en Hednisk fest, som ursprungligen firades vid Midvintersolståndet, och att den inte har med någon kristendom att göra. Den senare Midvinter-festen, vid mitten av Thorre månad, som vi ser spår av både i det Isländska, moderna Thorrablotet och ”Knutsdagen” (som slår knut på Julen) i de Nordiska länderna, skall inte blandas ihop med Julen, de heller. Du får också texten till ett eget Julblot, och berättelsen om Gävlebocken, samt om kristna julhatare och sverigefientliga attentat – något som blir allt vanligare och vanligare, i och med att kristna och muslimska fanatiker inte kan acceptera tanken på en fredlig, hednisk Jul..
 • Underrubriken ”Thorrablot” ger dig 2 inlägg, som berättar mer om Thorre Månad, Midvinterblot (ej att förväxla med Midvintersolstånd, som är en helt annan sak) och Julens avslutning, samt övergången emot Disablotets tid. Denna underrubrik är ny för året.
 • Underrubriken ”Disablot” innehåller 8 inlägg om Diserna, Distinget och Distingsmarknaden – samt varför dessa ättens kvinnliga skyddsväsen var så viktiga just under den tid på året, då Vinterförråden höll på att ta slut – Februari och Mars var månader, då än lång och hård vinter kunde råda. Du får också lära dig en hel del om ”Up Helly Aa”, ”Groundhog Day”, ”Rasputitsa” eller tövädrens tid i Svitjod hin Mikla eller Ryssland, och mycket annat.

 

 

Vet du vilka Diserna är, och varför de inte ska förväxlas med Fylgior eller Nornor ? Vet du hur du hedrar dem på rätt sätt ??

 • Underrubriken ”Vårblot” innehåller 20 allmänt hållna inlägg om de olika Vårbloten, som aldrig någonsin skall firas gemensamt med den kristna Påsken, en totalt ologisk företeelse, som placerar en fiktiv persons inbillade dödsdag på olika dagar varje år, bara för att de kristna hundarna inte alls vet när deras påstådda ”frälsare” eller Führer dog. Att vårblotens antal och innehåll varierat i Norden är inte så konstigt, för det blir inte Vår vid samma tidpunkt i Sönderjylland och Skåne, som vid Lofoten eller Bottenviken. Här står också skrivet om Gudinnan Ostara hos Friserna, om Vanadisblot och Segerblot, sent på våren, om Frösgång och St Erik, som är Yngve-Frej, om varför ”Handfästning” INTE finns i Asatron (det är en wiccansk, pseudo-keltisk ritual) och de kristnas unkna ”Bebådelse” kontra Gerd och Jordgudinnan, samt Tranafton och ”Foråret” eller ”Föråret” före Äringsperioden, som man fortfarande talar om i Danmark och Skåne. Du får också lära dig om Vårblot jag själv hållit, och hur de ska hållas, får lära dig att ”Sätta Maj i vägg”, sjunga Majvisor och till och med Hedniskt Proletära Sånger, samt vem Majdrottningen eller Freja egentligen är, om ”Lady Godiva” eller Godegifu, Vanernas gåva till mänskligheten och lära känna Frejskonorna in på bara kroppen.
 • Underrubriken ”Vårdagjämning och Höstdagjämning” har 4 inlägg med fördjupning, om ”Dagjämningarna” samt en ritualtext för skördeblotet.
 • Underrubriken ”Midsommar” – ger dig 13 inlägg om Sommarsolståndet, samt hur det firas – flera dikter och vilka Gudomar och makter man bör ära – och vilka man inte ska ta med, vilket är minst lika viktigt. Dessutom en ritualtext till Midsommarbröllop, ifall ett sådant skall firas – på värdigt sätt. Du får också lära dig om källdrickning vid Trefaldighetstid, alltså Nornornas, de tre Höga Asarnas och Asynjornas tre trefaldigheter – inte något kristet tjafs ! Du måste påminna dig om varför det ÄR Frej och Gerd som är Midsommarnattens stora par, och inte felaktigt ”Frej och Freja” utom i den genomperverse Lokes skändliga fantasier. Du får också veta mer om Solkvinnan Siv, och varför vi har Majstången (en Majad eller lövad stång) med oss till Midsommar.

 

Såhär ser en svensk Majstång vid Midsommar ut. Den innehåller inga kristna kors, men Gerds krans och Frejs påle…och är ”majad” med gröna löv..

 • Underrubriken Skördeblot och Höstblot har 3 inlägg, och är ny för året. Du måste lära sig att skilja på dessa två begrepp, för först kommer skörden in emot sommarens slut i Augusti, först sedan kommer Hösten, då det verkliga inhöstandet eller skördanden, och tillvaratagandet av naturens gåvor är färdigt. Det finns alltså två, inte ett årstidsbundet blot för de här sakerna, och de stora bloten firar de flesta Asatroende månadsvis. Här får du lära dig mer om ”The Harvest Moon” eller skördemånen i Augusti, Iduns och äpplenas mysterier, och du får en gratis ritualtext för ditt Skördeblot.
 • Underrubriken ”Alvablot” har 14 långa inlägg om det hedniska blotet som förvanskades till det kristna ”Allhelgona”, och behandlar senhösten, för alltid dödens och vissnandets tid i de Nordiska länderna. Här får du lära dig hur Alvablotet uppstod, om en naturlig syn på döden och årstidernas gång, och varför meningslös ”fornsed” i samband med detta inte alls fungerar. Jag tar också upp FN-dagen, samt det ovärdiga Halloween-firandet samt varför du inte bör ”leka vampyr” och spela pajas framför våra döda. Du får lära dig om Birkas döda och vad vi kan lära av dem och om Hel, dödsgudinnan, och hennes mörka riken. Jag tar också upp Nära-Döden-Upplevelser, samt varför George S Patton, den amerikanske Pansargeneralen, faktiskt trodde på Valkyriornas reella existens..ifall vi ska utgå från hans poesi och egna uttalanden..

 • Underrubriken ”Lussi” med 9 inlägg avslutar årets stora Hedniska Festcykel. Här får du lära dig om hur den ursprungliga Ljusfesten och Solståndet flyttades framåt från 13 December till 21 December när den Gregorianska kalendern gjorde slut på den Julianska, om Frejas ljus i Midvintertid, vad Prokopios sa om kvinnorna i landet Thule, och du ska veta att ljusdrottningar fanns redan på bronsåldern, långt långt innan 1700-talet och en del felaktiga dateringar av denna folkseds uppkomst. Också ”Modranicht” eller ”Mödranatten” behandlas, liksom Frau Holle Lär dig mer här ! också rena skönhetstävlingar, PK-lussande och varför du INTE ”kan fira Lucia precis som du vill” eftersom det då inte b-l-i-r någon Lucia längre, behandlas och avhandlas.

 

Upplysande vid avläsande” – Frejas ljus vid Midvinter – teckning av Anker Eli Pedersen från Färeöarna

 • Underrubriken ”Knäsättning – men ALDRIG Dop” med 7 inlägg, inleder tre teman om Blot för livets olika skiften, till skillnad från Årstiderna. Det ÄR så att vi INTE DÖPER barn enligt Asatron, eller tvingar dem att anta en religion, men däremot välkomnar dem in i en släkt – och detta är en väsentlig skillnad. Vi ”vattenöser” inte heller, utom möjligen för att tvätta av ungarna efter födelsen, men det är och förblir Knäsättningen – upptagandet av barnet i dess faders knä, där mannen erkänner faderskapet (vem modern är, vet man ju redan!) som ÄR det viktiga eller det som kallas ”ättledning” även för adoptioner, och upptagande i en ätt eller släkt, till och med för vuxna. Kan ni inte förstå det här, då kommer ni heller aldrig någonsin att förstå Asatrons rätta väsen, och då blir det aldrig några riktiga Hedningar av er, det säger jag er ! Jag lär också ut vad Nordiskt Namnskick innebär, och varför man aldrig aldrig bör uppkalla ett barn direkt efter en gudamakt – för då kan det gå det barnet mycket illa – i synnerhet om ni ger det namnet ”Loke” eller andra skadliga, försmädliga namn, som ert barn kanske inte alls vill ha i vuxen ålder.  Jag rapporterar också om ”Svenska” Kyrkans övergrepp emot tiotusentals barn, och hur till och med Kungahuset tvingats spela med i den ömkliga, kristna charaden.
 • Underrubriken ”Bröllop och trolovning” med 5 inlägg, behandlar förstås två helt olika, men mer glädjefyllda saker. Båda är exempel på Hednisk Edgång, när den är som bäst, och vad man lovat, skall man som bekant hålla. Någon ”gud” eller jesusar i sovrummet vill vi dock inte ha, och inte ”handfästning” och annat wiccanskt hitte-på, för ”Handfästning” i Norden var som ”Handfästningen i Konungahälla” ett diplomatiskt avtal mellan Konungar, och det är inte alls samma sak som ett bröllop. Ni också  får lära er något om god smak, värdighet, och varför undervattens-, fallskärmshopparoch ”drogbröllop kanske inte har så mycket med saken att göra. Min text för Midsommarbröllop medföljer en gång till och i repris, om ni skulle ha svårt att hitta den. Prövat och utfört vid Uppsala Högar – av mig själv som Gode – så jag kan garantera att ceremonin är verksam.
 • Underrubriken ”Begravning och jordfästning” har 8 inlägg kring livets slutskede – personliga minnen och betraktelser, samt vad du bör tänka på – för att inte hamna i ”fornsederi” och andra ovärdigheter, som skämmer ut både dig och dina anhöriga. Avslöjanden om hur ”Svenska” kyrkan förstört många hedniska och multi-religiösa begravningsplatser, och hur de till och med stoppat individuella begravningar får också komma fram. Fler inlägg om dessa ämnen kan komma att skrivas, eftersom de är aktuella just nu – i dagspress och media – och vi ska också minnas ”Svenska” Kyrkans och Allmänna arvsfondens schackrande med krematorieguld, om skillnaden mellan kroppsvärme och fjärrvärme, och mycket som är ”eljest”.

 

Huvudmenyn ”I Naturen”

innehåller 24 inlägg, som på sitt sätt tar upp teman från föregående underrubrik, för även Döden ingår ju i naturens kretslopp, och Björnen – med sin vintersömn – är ett exempel på en Hednisk, icke kristen återuppståndelse, som ju inträffar varje år. Här får du lära dig inte bara om sovande björnar (och varför du inte ska väcka dem) utan också om Ekorren Ratatosk, Bävrar och vad de kan lära oss Vildsvinets liv och leverne samt Hedniska och Asatrogna aspekter på dessa djur och många andra… Svenska folkets förhållande till Älgen Vita älgar, ”andebjörnar” och andra märkliga satkritter uppenbarar sig också på denna sida..För övrigt är jag en stor Djurvän själv, vilket dessa inlägg och mina donationer till Björnhem i Ryssland nog bevisar. På senare tid har det dock kommit in kulturer och religioner i vårt Sverige, som har klara problem med att respektera både natur och djur, och som vi därför inte alls skall hysa eller uppmuntra här..

Huvudmenyn ”Konst och Litteratur”

har flera underrubriker, och innehåller garanterat Hedniska Tankar och aspekter på dessa ämnen, eftersom jag aldrig någonsin blir annat än vad jag är, alltså en Nordisk, Asatrogen Hedning – och det gäller också i genetiskt hänseende, inte bara litterärt, eller ifråga om Humanistiska Tidsfördriv. Här finns nu 28 inlägg om mer eller mindre hednisk konst – bland annat om en kättersk Ankmålare från Finland, om Botticelli, Mark Bodé, Sam Flegal och andra konstnärer jag gillar, som ibland också tangerat hedendomen. Du får också höra om censur och förföljelse emot enskilda konstnärer, mitt inne i Socialdemokratins och Stefan Löfvéns förment demokratiska Sverige. Du får också höra om hur det var, när Peter Dahl gick ur tiden, min gamle favoritförfattare och mycket annat.

Målning av Kaj Stenvall, Finland…

 • Underrubriken ”Musik och Poesi” innehåller 11 inlägg, bland annat musikrecensioner, något jag antagligen inte borde ägna mig åt alls, eftersom jag är mycket omusikalisk. ”A writer shouldn’t write what he doesn’t know” lyder ett av min favoritförfattares gamla valspråk. Ekelöfs ”Non Serviam !” är också en hednisk livshållning, för en hedning som går på konsert med Einar Selvik och Eivor Pálsdottir i Slaktkyrkan, när jag inte filosoferar över Garmarna, går på jakt över den moderna Asatrons poesi och annat – som till exempel Cornelis Wreeswik och Bertel Gripenberg – samtidigt…
 • UnderrubrikenLitterära texter, egna verk och bearbetningar” innehåller 8 inlägg om sådant som jag skrivit själv, exempelvis Hedniska och Norröna sagor med Axel Ulrik Bååts ”Nordmannaskämt” som grund. Också ”bearbetningar” eller skändningar, förvanskningar och Hednande av engelskspråkig populärmusik finns med, eftersom ett av mina taktiska grepp är att vrida fiendens vapen ur händerna på honom, och sedan använda dem emot fienden själv. Jag gillar inte amerikaner, eller vår nutida populärkultur – och dess trivialiserande – av ren princip !
 • Underrubriken ”Skulptur” innehåller 1 inlägg om just skulptur som konstart, företrädesvis då klassisk konst, och sådant som hyllar den nakna, friska och starka människokroppenallt det som får kristna, muslimer och andra fördomsfulla att fullkomligen tjuta av oresonligt hat.  Här så kan du än så länge bara njuta av ett inlägg – om Fogelbergs Gudar och deras återkomst till Nationalmuseum, men fler inlägg, bland annat om Zlatan-statyn i Malmö, Uma Thunmans mormor på plats vid Smygehuk (jodå !) och Arno Breker (som inte var nazist, men levde i fel tid, och anpassade sig efter omständigheterna) kommer snart att publiceras här.

 

 

Huvudmenyn ”Monoteister och Andra

behandlar med 35 inlägg, den fruktansvärda företeelse i mänsklighetens historia som kallas Monoteism, och som i form av kristendom och islam gjort obotlig skada genom nära 2000 år, överallt där dessa destruktiva förkunnelser visat sig. Polyteism innebär tolerans, och du kan inte säga Humanism, utan att säga Polyteism, och därmed ordet Hedendom. Här kan du läsa om hur svenska media fegt jamsar med, och håller kristna och extrema islamister bakom ryggen. Du får läsa om hur en idiotisk amerikan, som försökte tvinga sin tro på befolkningen på Andamanerna – en av de sista miljöer som fått vara ifred för kristna, Världen över – fick sitt rättvisa straff, där stenålderns påkar och spjut ställdes emot attackhelikoptrar. Du får skåda hur Regeringen Löfvén öppnat för barnäktenskap, kvinnlig och manlig omskärelse, och hela tiden ”cyklar med” de religiösa fanatikerna, helt utan omdöme, helt utan varje tillstymmelse till moral, trots lögnen om det söndermigrerade Sverige som en ”moralisk stormakt” – ett Taimour- och Rakmat Akilov samhälle, ett folkhem på dekis.  Jag förklarar också varför Monoteisternas sjuka värdeskala med ”ondska och godhet” inte har något som helst värde, och saknar all logik, när det är dumska och inte ondska det handlar om..

 • Undermenyn ”Svenska” Kyrkan” (42 inlägg) handlar om en evangelisk lutheransk kyrka som inte alls är ”svenskare” än någon annan… och hur den gör våld på sin egen tro, ljuger, dompterar och förblindar det svenska folket – och jag redovisar tusen och en logiska, klara anledningar till varför du aldrig någonsin bör stödja den – eller dess ”medlöpare.
 • Undermenyn ”Katoliker” (33 inlägg) redovisar ovedersägliga bevis för hur katolska präster systematiskt utövat pederasti, och skadat miljontals barn över hela världen, också i Sverige. Hur många pedofila präster Katolikerna har, vet ingen, men globalt sett uppgår de till minst 150 000 eller fler. Påven och hans ”Finansminister” Kardinal Pell (också dömd i en pedofil-härva) från Australien redovisas särskilt, liksom barnamord på Irland, den nuvarande Påven och andra Påvar – småpåvar i Sverige inbegripet – samt systematiskt bidragsfusk på nära 100 miljoner NOK av katoliker i Norge – samt hur det kom sig att de skyldiga smet undan – utan straff.. Du får också träffa Taxichauffören Albert Voss – som blev dömd enligt HITLERS lagar i Tyskland 2016 – trots att all lagstiftning från Nazi-tiden väl för länge sen skulle ha avskaffats – men jo – Hitler och katolikerna var nära allierade, och den alliansen lever vidare än idag..Du kan få läsa om det groteska Påvebesöket i Lund, och de onödiga statsutgifter det förde med sig. Du får läsa om en mördad italiensk flicka, vars kropp grävdes upp på Vatikanens område – och hur ”big media” i Sverige hela tiden försöker ”sälja på” svenskarna mer och mer katolicism, trots att hundratusentals svenska soldater under tre århundraden och mer har dött för att hålla denna ruttna form av kristendom utom landet – samt varför Humanister bör akta och ära Dr Martin Luther.

”En god man” ? Javisst, men vad är det för slags organisation han företräder ??

 

 • Undermenyn ”Kristna Sekter” (6 inlägg) handlar bland annat om Åsa Walldau och Knutby-sekten, som trots grov misshandel av sina egna kult-medlemmar i mer än ett tjugotal fall (Åsa Walldau själv slog och sparkade dem i huvudet, stack dem med gafflar och tvingade dem till slavarbete i sitt eget hem – även sexuella övergrepp förekom) – men hela sekten fick smita undan, fortsätta sin verksamhet på annat håll och fick bara högst symboliska straff. En svensk rättsskandal utan motstycke – och så har vi ju Livets Ord, samt ”Mördar-pastorn” Helge Fossmo också.. Också en rad ”New Age” rörelser, maskerade till hedendom, samt beteendet hos en del märkliga personer inom sk ”forn sed” granskas perifert under denna rubrik.
 • Undermenyn ”Islam” (38 inlägg) handlar om den farligaste formen av Monoteism – och varför ”moderata” eller ”snälla” personer inom denna lära nog inte finns, och aldrig kommer få inflytande – för terror-tron är välkänd…och har överröstat allt annat. Läs och gråt över mänsklighetens avskum, som alltjämt finns även i vårt land, och som ger prov på religionens allra sämsta sidor. En efterbliven kultur, som skapade mycket gott på 800-1300 talen, men som nu för länge länge sen sett sitt ”bäst före” datum, och som vi inte ska ha mer av, här i vårt land.
 • Undermenyn ”Judendom – Mosaiska Trosbekännare” (14 inlägg) behandlar en snäll form av Monoteism, som blivit hoppad och stampad på av de andra två Abrahamitiska religionerna genom tiotals sekel, eftersom den egentligen är ett slags urspårad stamreligion, där ett totalitärt system med en enda gud ersatt vad som från början var en sund, polyteistisk religion. Den stora debatten om manlig omskärelse utan bedövning – och smärta och lidande som ”grundstenen” i den här helt föråldrade tron, som inte ens många israeler och sekulära judar vill omfatta längre – redovisas här, ifall den nu gick dig förbi – förra året…

”Jag är hemskt ledsen, fru Cohen – Men det FUNKAR bara inte på er lille Deadpool. Det blir ingen Jude av honom !!”

Av någon anledning finns det alltid klantskallar som tycker, att det på något sätt skulle vara förbjudet att kritisera just dessa religioner, eller att judendom, kristendom och islam alltså skall vara allsmäktiga, och helt bortom all kritik, men det tycker verkligen inte jag. Jag tror nämligen på något, som kallas yttrandefrihet, och om du inte begripit vad detta är eller vad detta begrepp faktiskt handlar om, käre läsare eller läsarinna – ja då undrar jag varför du alls befinner dig på Internet överhuvudtaget, eller vad du alls gör här…

 

Huvudmenyn ”Om denna Blogg

har inga underrubriker alls, men innehåller en kopia på det här inlägget, och dessutom 9 inlägg av annat slag, som belyser den här bloggens utveckling och innehåll, från 2014 och vidare framåt. Ni får också veta mer om varför Asatron inte alls är en tom ”sed”, och varför ni inte ska tro på de debila lögner och new age-fantasier som vissa samfund i Sverige sprider ut på Internet, samt något om min farfars ”Fyllhund” och andra ”åskådsningsobjekt”.

 

Huvudmenyn ”Utöva ALDRIG sk forn sed

innehåller 15 inlägg om detta New Age-påhitt, ett slags multi-kulti-drogliberalt-mischmasch som inte har ett enda förbannat dugg med Nordisk Hedendom eller ens mänsklig kultur att göra. Jag avråder dig starkt, ihållande och bestämt för att alls gå med eller ens sympatisera med denna lilla 80 personers rörelse, inte minst därför att den förstört så oerhört mycket för oss seriösa Asatroende och Hedningar under den korta tid den existerat. Den ”samarbetar” också med de allra värsta formerna av Monoteistiska rörelser, utgör ett slags ”Andanda Marga” sekt inuti den moderna hedendomen, och tillämpar sekt-liknande metoder. Flera personer i dess ledning har också en klar koppling till visa extrema partier, inklusive den sk ”Autonoma” Vänstermiljön i Sverige, och fanatiska ”Greta-troende”. Desto större skäl till att UNDVIKA alltsammans ! Ska du alls gå med i något Asatroget samfund, så bör du hålla dig till NAS eller Nordiska Asa Samfundet istället.

Avsnitt ur ”Codex Runicus” med Skånelagen – LAND SKALL MED LAG BYGGAS….

 

 

Huvudmenyn ”Eddan och Runorna

innehåller 15 inlägg – som rätar ut frågetecken, besegrar fördomar och strunt, som spridits på nätet. Den 24-typiga, äldre runraden, började som ett chiffersystem och ett slags kod, för att förmedla esoterisk kunskap, och den var inte blott och bart ett skriftsystem, som många felaktigt tror. Redan från dess första uppkomst – vi vet inte riktigt var – kanske hos Goterna i Svarta Havsområdet, kanske redan i Po-dalen vid Bärnstensvägens slut, långt före kristus eller rentav i det södra Östersjöområdet – var användningen klar för både vanlig skrift, och esoteriska ändamål, som verkligen inte var till för envar. Som redan Tacitus och andra Romerska författare visar – ordet ”runa” var latin redan på 200-talet – så ”spådde” man aldrig aldrig med runor ”en och en” som vissa new age profeter från USA felaktigt har spritt ut. Här måste du läsa på, och lära dig den ”hårda” vägen – annars lär du dig inget alls ! Du får också lära dig om den ”tomma” runan, som är en modern lögn från Amerika, om dåliga Edda-översättningar och Lars Lönnroth – en man som rotar i lönn – och Goda Översättningar, som du bör köpa och flitigt läsa. Du blir också varnad från den ökände Professor Henrik Williams från Uppsala, det sk ”Uppsala Runforum” och hans minst sagt diskutabla teori om att Rökstenen skulle bevisa att ”vikingarna var rädda för klimatförändringar” och annat skitsnack – samt varför du bör hålla dig till seriösa Runloger vid Riksantikvarieämbetet, som Magnus Källström.

Utdrag ur Rökstenens numerologiska chifferklavar – de baseras inte på slump….

 • Undermenyn ”Runkampen” (14 inlägg) berättar om den vidriga förföljelse, som vid Asatroende utsätts för från Regeringen Löfvén och dess inkompetente Justitieminister, ni vet han som vill förbjuda all runskrift, Torshammaren och flera hedniska symboler, under det falska påståendet att alla som använder dessa, skulle vara ”onda nazister” osv osv. Vi vet alla, att det verkliga motivet är att hetsa, hata och trakassera enskilda svenska medborgare, eller alla inbillade motståndare, som Regeringen Löfvén möjligen kan ha. Angående rörelser som NMR, finns redan lagrum som ”Förargelseväckande beteende” samt ”Hets mot folkgrupp” (men vad skall man säga om en regering som hetsar emot själva kulturarvet och alla etniska svenskar ?) och ännu är denna vår kamp för yttrandefrihet, rättvisa och religionsfrihet inte över. Här får du läsa om hur jag själv gav inspiration till en demonstration, utanför Riksdagshuset i Stockholm, och hur hela denna sjuka, skadliga hat-kampanj från våra myndigheters sida utvecklat sig.
 • Undermenyn ”Enskilda Runinskrifter” (20 inlägg) innehåller mycket om enskilda runstenar och runhällar, hur inskrifter ska tydas och de personer som vill förstöra hela vårt Kulturarv, och utplåna runorna – för sådana finns ända upp i Rosenbad, och i förorts-ghettonas arab-kvarter – tyvärr. Okunniga och klåfingriga kommunpolitiker, som de i Strängnäs (Ingrid Birath, som sånär förstört hela Sigurds-ristningen på Ramsundsberget, och som vanställde en unik kulturmiljö, när p-plats och sk ”handikappramp” skulle byggas – men varför det ?) Holmfastristningen, och flera andra ristningar som skadats svårt i ”Landet Löfvén” tas också upp till behandling, liksom nya runfynd från Bergen, Adelsö, Magnus Källströms heroiska upptäckter och dokumentationsarbete, Rökstenen, inskrifter från Irland – ”den gamle Kamrerns runorja allt får sin förklaring här.
 • Undermenyn ”Hedniska Tankars Runkurs” (24 inlägg) förklarar bakgrunden till den esoteriska användningen av den äldre runraden, en hemlighet, som sysselsatt de invigda och de lärda sedan den genialiske forskaren Sigurd Agrell under förra århundradet. Här får du en översikt över många Asatrogna verk och böcker, möter fornforskare, svärmare och de som bevarar sanningen ren – mycket nöje.

 

Detta GÄLLER – På FLERA sätt än ett !

 

Sådär – detta var alltså en genomgång av hela Artikelarkivet hos ”Hedniska Tankar” – och det arkivet omfattar nu 797 olika inlägg.

Självklart skriver man inte 797 inlägg utan att några blir mindre bra, och somliga blir antagligen också renodlat usla, ja väldigt dåliga som man förstår. Men så är det överallt, och mycket av det som skrivs här i Världen, har alltid varit ”Adiafora” eller överflödigt.

Ifall någon här anser att det jag skrivit varit felaktigt, har de rätt till genmäle och även rättelser och omformuleringar, när det visat sig berättigat och när de kunnat uttrycka sig sakligt och korrekt. Tyvärr har så inte alltid varit fallet, men det överser jag med. Men som sagt – inget av det jag skriver är avsett att vara ristat i sten, utan det är snabba inpass i en debatt, reaktioner över dagshändelserna, och bloggar som gjort nytta för stunden – självfallet har jag också fått skriva polemiskt eller med medveten hyperbole eller retorisk överdrift, vilket jag också tror att alla någorlunda kloka läsare noterat.

Ingen enskild hedning i hela Världen har ett större artikelarkiv än det här, så jag hoppas du skall hitta något som engagerar just dig – och trevlig läsning !

 

”Comic Relief” kontra Nyhetsbevakning…

Som ”Comic Relief” – detta anglo-amerikanska uttryck, brukar man antingen beteckna ”spänd förväntans upplösning i intet” med en svensk fras, eller också använder man det utländska uttrycket som ”samlingsnamn” för ren underhållning, vilket är till att slarva med språket och begreppen. ”Comic Relief” på amerikansk engelska har nämligen blivit ett samlingsnamn för politisk satir av alla de slag, i det stora som det lilla, och det verkar fortfarande vara en högst nödvändig sysselsättning.

Inlägg från ”Muralgranskaren” i hans eget twitter-flöde, 2021-01-16

I det Sverige jag växte upp – ni vet det land som för längesedan förvandlats till ”Landet Löfvén” – fanns alltid Politiska Satir-teckningar införda så gott som varje dag i varenda dagstidning med självaktning, på Riksplanet eller Regionalt. Dansken Poul Ströyers teckningar i Dagens Nyheter var kanske det allra största forumet för sådant, men även ”Staffans Stollar” och LON – Lars Olof Olsson – samt många andra tecknare utökade dagstidningsfloran med sådana stående inslag.

I dagens mediabrus har allt sådant försvunnit. Inte ens de största dagstidningarna i Sverige använder längre ”Comic Relief” i just den formen. Gamla mästare, som Kalle Strokirk, lever ännu – i armod – likt Lars Hillersberg på sin tid – och även J E ”Ander” – Andersson – fortfarande en kung av ritstiftet producerar alltmer sällan något nytt, kanske av hälsoskäl – men hör enligt mig fortfarande till de allra, allra bästa – liksom vissa väldigt frispråkiga herrar i Moscow Times, som skämtar med allt ryskt, även Putinskt, trots att de är ryssar.

Men – i ”Landet Löfvén” däremot… där kan en enda teckning från New York Times om någotslags barn-helgon från Sverige, eller något annat sakrosankt – ja solis sacerdotilis – kan ögonblickligen utlösa hat-stormar i asociala media. Med stor behållning sträcker jag mig just nu åter till David Nessle – alltså ”Muralgranskaren” – som alltjämt fortsätter sitt egna Twitter-flöde – just hans egen metodik – att ta historia och även konsthistoria till hjälp för att satirisera, har jag ju varit inne på förr. Ja – jag till och med hjälpte till att skapa just hans verksamhet inom ”det murala” – när jag 23 Februari 2015 – nu snart sex år sedan – skrev ett inlägg om ”Haren och Hunden” i Härkeberga Kyrka, och vad detta gamla radar-par ägnade sig åt – nämligen att ”röra om i samma gryta” nere i Albertus Pictors gamla 1300-tal.

Ni kan fortfarande läsa detta inlägg – i sin tur inspirerat av en annan svensk bloggare – under rubriken ”Konst och Litteratur” ovan – den är i sin tur uppdelad i ett antal underrubriker numera, men det skall jag återkomma till en annan gång.

Nåja, den gamle vännens verksamhet som humorist – i det stora som det lilla – muntrar ännu upp. Just nu kör herr Nessle (förut också känd under pseudonymer som Lessnid eller till och med Daseved ) fortfarande hårt med Aethelred the Unready – skämt, men han förvandlas dock aldrig till herr Lessne, vilket jag också noterar. Han finns trots allt kvar i trakten av Göteborg.

Direkt ledsen – eller tveksam – blir jag dock efter ett inlägg i sk Alternativa Media, som har mycket stor bäring på Asatron, Hedendomen och Kulturminnesvården och som kan innebära att hela ”Runkampen” måste tas om. Vad man berättar om är ännu en ”politisk show trial” av Navalny-typ mitt inne i vad som ska vara ett Demokratiskt samhälle, och ännu ett illa dolt (S)-märkt försök som ”Riksåklagare Petra Lund” skall ha försökt sätta samman.

Troligen har detta politiska falsarium sitt ursprung i vad vi fått se i USA under början på denna månad – det är så jag tolkar det.

Jag har dock inte sett en enda notis i Svenskspråkiga media eller öppna källor som stöder Samnytts inlägg ännu, men i väntan på fler notiser (jag antar alltså, att vad som publicerats i Samnytt inte var ”fake news” utan har bäring på verkligheten ) påminner jag er alla om att Tyr-runan kan utföras som ”Stadhagalder” med kroppen och händerna, att även Försäkringskassan har den i sin logga, och att ni inte, repetera INTE ska tro på diverse extrem-rörelsers förfalskningar, förvanskningar och påståenden om ”Onda Makter” – för vad vi ser här är inte ondska – men ren och skär Dumska – från ett visst Justitiedepartement, och en viss svensk Justitieminister, som tillhör exakt samma partifalang, som den nyss avgånge chefen MSB.

Också Försäkringskassan har som bekant en stor och tydlig TYR-runa i sin logga. Hur kan det komma sig ?

Välidgt många etniska svenskar och Svenska Medborgare har Tyr-runor av alla slag intatuerade på sina kroppar. Skall svenska myndigheter använda knivar – utan bedövning – eller kanske bränna medborgarna med laser ??

I väntan på fler inhopp från RÅ Petra Lund eller Kvällspressen, avstår jag från fler tolkningsförsök – men kom ihåg vad jag sagt er alla om tatueringar. Också en ren ”lägertatuering” i form av en enkel sifferserie kan straffa sig, och det mycket hårt – också om man påträffas med ett litet dubbelblixt-tecken framför sifferserien – vilket en helt annan kategori medborgare faktiskt hade i ett centraleuropeiskt land, så sent som under förra århundradet.

Också Signaltruppernas truppslagstecken innehåller en mycket stor och TYDLIG Sol- eller Sieg-runa. Media uppger, att RÅ och HD fortfarande överväger ett totalförbud för Torshammare och Runor.

Jag har sagt er alla, att det är smaklöst, billigt och dålig stil att alls tatuera sig – och när världsläget svänger snabbt, kan den symbol du själv i ditt ungdomliga oförstånd trodde vara ”Schnygg” mycket mycket snabbt få ödesdigra konsekvenser – och bli Livsavgörande – eller Dödsavgörande – på flera sätt än ett. Minns vad jag skrivit om ”Vårdens Taimourer” och vilket slags personal, som finns på svenska sjukhus och äldreboenden. Vi kan alla råka i just den pöbelns händer, fortare än kvickt.

Karl XIV Johan, Furste av Pontecorvo och svensk Konung på sin tid, skall enligt en obekräftad folksägen ha haft ”Mort aux Rois” intatuerat på sin kropp, om än inte ”Mort aux Vaches !” som är ett franskt slang-uttryck med likartad betydelse. Med tanke på vad den fd. unge revolutionären blev, längre fram i livet, ångrade han nog minst sagt sin tatuering, när han skulle läggas på Lit-de-Parade.

Jag har redan berättat för er om ärren på min egen kropp – jag har inga andra prydnader förutom ärr, Mensur-tecken från 16 års ålder och framåt, stora och tydliga operationsärr längs hela underarmen, vänster vad, hela höger fot, samt på vänster lillfinger. Samtliga skador går in till benet – och ert löjliga tatueringsväsen, överåriga bikers och små tonårsjäntor – kan ni dra åt helvete med och lämna därhän, för ni vet ändå inget om riktig smärta, eller ens vad det betyder. Ganska många av ärren, uppstod nämligen av skador, som aldrig var bedövade eller ihopsydda när de uppstod, förrän efter flera timmar eller hela dagar efteråt. Men – jag är ju Hedning...

Galna Greta ! Jüd Wolodarrrrskiiij !

Från Bonnier-pressen och dess ledande lögn-blaska – som jag inte tänker besudla denna blogg med att nämna – rapporterades i dagarna om ett nytt fall av ”Christian Belittlement”. Denna gång gällde det en helt ny redaktionsmedlem, med mycket goda meriter visserligen, som tydligen försöker ”stjäla” mina teman, och på olika sätt förminska Asatro och Hedendom, samtidigt som han inte alls verkar ha läst något om de senaste arkeologiska landvinningarna vid Gamla Uppsala – ett ämne som jag skall få be att återkomma till i form av en bokrecension. Jag har å andra sidan inte läst Magnus Västerbros DN-inlägg, eftersom jag aldrig någonsin läser DN – så det kan ju jämna ut sig. Enda undantaget är de öppna debattsidorna – men nej, men nej – av uppenbara skäl läser jag inte DN – jag har sagt upp min prenenumeration för flera år sen, och jag tänker aldrig någonsin ändra på detta.

Frågan är, varför DN alls behöver denne nye skribent, på varannan veckas basis, men välkomna välkomna kära Bonnier-familj – ni är ju – som katoliken Erik Helmerson – ändå så ”väl integrerade” på er egen tidningsredaktion – och vad ni producerar har vi redan sett.

Själv föredrar jag fortfarande Dick Harrison i Svenska Dagbladet – långt vederhäftigare som historiker av facket, och ingen halvsunkig ”tendensfarbror” typ Herman Lindkvist.

Det var nära, att jag helt missade denna veckas två ledande notiser – som har direkt bäring på min egen, garanterat Hedniska Värld, samt hela Hedendomen i Sverige, vars främste nyhetsbevakare jag ju faktiskt är – i bloggform dessutom. Ingen intresseförening, inget ”samfund” – de som finns tar sig själva på lite för stort allvar, tycker jag – sedda mot vad de faktiskt är – och inga av mina medhjälpare i den Hedniska bloggosfären, fångade ens dessa två nyheter för veckan – Runkampen och DN:s ”Härskar-tekniker”

Som alltid blandar jag friskt – ”Comic Relief” ena sekunden, ren Nyhetsbevakning av klassiskt snitt nästa sekund.

Samtidigt har en viss ”Vinterstädning” skett bland de ”gamla” inläggen på denna blogg från 2018 och framåt – och om principerna för det arbetet, lika väl som innehållet i mitt artikelarkiv, ska jag berätta i nästa inlägg…