Brittiska ortnamn berättar

Idag tycks det vara en typisk mellandag i den hedniska Världshistorien.

I brist på bättre, har någon tipsat mig om några korologiska undersökningar om brittiska platsnamn, eller Toponymer, som det heter utomlands. Sedan mycket lång tid tillbaks är det välkänt att hundratals orter över de brittiska öarna heter något på -by eller -bie, och det är förstås ingen tillfällighet, eftersom namnen kommer från den vikingatida kolonisationsfasen i främst Danelagen. Studera denna karta...

Hela Northumberland, Yorkshire men även Norfolk och Essex nära London har massor av – by namn, men de förekommer också i Cornwall, Skottland och Wales, som alltså aldrig varit rent keltiska områden, utan visar spår av nordiskt inflytande även de. Vi har Grimsby och Whitby – ursprungligen Vitaby, som i Skåne – på Nordsjökusten, Grim är ju ett danskt namn, och förutom det Derby, Formby i Skottland, och som kontrast kan vi studera en annan karta med namn på – Tun, vilket britterna anser komma från Angler och Saxare, som ju koloniserade deras land sådär 500 år tidigare, nyss inkomna från Södra Damark och det Jutländska näset, samt Slesvig och Holstein..

Men -Tuna namn, som Eskilstuna, Sigtuna, Romfartuna, Ulltuna och Torstuna finns också över hela Sverige, och de betyder ju ursprungligen Gårdstun. Inte mindre än 120 Tuna namn finns i just Sverige, och forskare har antagit, att de också kan betyda kultplats, Vi, helig plats för de Asatroende.

Här syns en klar utbredning i Northumberland, och framförallt från Lancarshire till Birmingham, på Englands västkust invid gränsen mot Wales – och detta kan vara en överlagring med Vikingatida namn – de behöver inte nödvändigtvis vara från Anglernas och Saxarnas invasion…Till och med Washington, ett namn som nu finns  i USA, är av Nordiskt ursprung, det stavades ursprungligen Hwæsingatūn eller ”Vass-tun”, alltså ett låglänt tun bevuxet med vass, och det passar ju för USA:s huvudstad i Potomacs träskmarker..

Andra ortnamnsforskare kom redan på 1900-talet fram till följande resultat om den Nordiska bebyggelsen, men tilläggas bör att ortnamnsforskning är svårt, och kräver mycket noggranna studier av allt källmaterial, innan man kan säga något med säkerhet – idag – 20 år senare – vet vi att den nordiska kolonisationen var mycket större än vad som förut antagits..

En av mina favoriter bland  brittiska ortnamn är Scunthorpe, vilket starkt påminner om ett visst fult ord... (gissa själv vilket !) Alla Engelska namn på -thorpe eller -torp är också Nordiska, och kommer antagligen från den nordiska fasens slut, eftersom ”-torp” som platsnamn för nybygge eller by (tyskans dorf) knappast förekom förrän under sen järnålder. Men ursprungligen hette det Skumasþorp alltså Skummestorp, i likhet med skånska Skummeslöv, eller -lev på danska, alltså ett arv, eller något efterlämnat – så Scunthorpe, i östra Lincolnshire, var helt säkert en dansk by.

”U frigging Scunt !” (utsikt över Scunthorpe, från 2016)

Som om det inte skulle vara nog finns även SlaithWaithe – Waithe skulle betyda glänta eller gallrad skog – och Bassenthwaite eller Bassetvet, alltså en glänta där vildsvin eller Vildbassar håller till – detta namn finns i Cumberland, nära Skottland. Namn på Tveta är särskilt vanliga i Småland, där också Tveta härad ligger, men finns också i Södrmanland och Blekinge.

Slutligen finns det också tjogtals med namn på -toft som Lowestoft och många andra – -toft namn finns också i Danmark – Aepletoft till exempel – och i Tofta på Gotland – ordet betydde ursprungligen bytomt, men inte bara det – särskilt vanligt var det i Bohuslän och Norge… Enligt den norska Gulatingslagen skulle man skaffa uppläggningsplats för ledungsskeppet på kungsjord, men om sådan saknades, skulle man köpa passande tuft för ändamålet. En toft var alltså en köpt markbit, som man senare kunde sälja av som just tomtmark, och som fler människor kunde bosätta sig på, men ursprungligen var det ett Naust, eller skeppsviste..

Tillfälligheter ? – Nej, inte alls utan rena fakta – som Engelsk ortnamnsforskning erkänner…