Statstelevisionen säger sig sitta inne med ”Sanningen om Stonehenge” men MISSAR helt det VIKTIGASTE…

Man bör tala sanning, och inte tala, påstå eller skriva något annat än sanningen, hela sanningen och inget annat – men man ser ofta här i Världen att de som hela tiden anser sig själva sitta inne med ”sanningar” och berömmer sig av det inte är att lita på.  Den svenska Statstelevisionen SVT, som berömmer och prisar sig själv med att påstå, att man aldrig någonsin vinklar sina program, att man alltid skulle vara opartisk och ”vetenskaplig” är bara ett exempel i mängden. Och eget beröm luktar alltid illa.

Denna vecka tog sig SVT:s sk ”Vetenskapsredaktion” under ledning av Victoria Dyring an Stonehenge, ett av hela Världens mest berömda UNESCO-skyddade minnesmärken från hednisk tid. Samtidigt MISSADE man helt och hållet att tala om, att samma minnesmärke sedan mer än ett år tillbaka är HOTAT av förstörelse, eftersom hela landskapsbilden och de arkeologiska fyndigheterna under minnesmärket snart kan vara förstörda till följd av bygget av en vägtunnel, som Brittiska Staten och ett antal privata byggfirmor till varje pris vill genomföra, trots att det beslutet uppenbarligen är helt irrationellt.

Denna syn kan snart vara ett minne blott. Ett tunnelbygge under Stonehenge kommer att förändra hela landskapsbilden.

SVT har inte alls berättat ”Sanningen om Stonehenge” som man skriver i sin egen programrubrik. Man har i själva verket glömt bort att meddela det viktigaste som hänt, och därmed har man också helt svikit sitt journalistiska uppdrag. Det program som sändes var visserligen vetenskapligt sett helt korrekt, och bjöd kanske svenska TV-tittare på några spännande upptäckter, men det var också allt man gjorde. Det ”nya” i sammanhanget var en redovisning av den brittiske arkeologen Mike Parker Pearsons upptäckter och utgrävningar under tio år, som ger en hel del nya infallsvinklar på ”stadium 2” av Stonehenges helt olika byggnadsstadier – men det hade ju varit klädsamt, till exempel; att våga nämna och beröra att samme Mr Pearson (som faktiskt heter just Mike i förnamn, och inte Parker – informationen på SVT:s hemsida är felaktig !) gått ut på Youtube och förklarat, att tunnelbygget och vad den brittiska Regeringen håller på med väcker allvarliga farhågor inför framtiden, inte minst vetenskapligt, eftersom man nu urholkar UNESCO-skyddet, och därmed ”öppnar upp” för att tusentals andra vackra platser med stort kulturellt och religiöst värde för hela mänskligheten kan komma att förstöras, inte bara i fredstid, utan också i händelse av konflikt eller krig, eftersom man nu öppet börjat trampa på UNESCO:s regler.

DAGS att LYSSNA på Sakkunskapen, eller hur SVT ? ANDRA gör faktiskt det…

Varför programlederskan Victoria Dyring, som lär ha en examen i Vetenskapsteori och dessutom skall vara utnämnd till Hedersdoktor, helt bortser från den debatt som pågår, och bara inskränker sig till ett par billiga, lättköpta kommentarer i början och slutet av programmet kan jag inte förstå. Varför lyssnar hon inte på sakkunskapen ? Varför är hon så billig, hon skulle ju vara en ”Dyring”…. 🙂

Som professor Mike Parker Pearson vältaligt förklarar i inslaget här ovan handlar det visst inte bara om stenmonumentet, i den form vi ser det idag. Stonehenge har helt och hållet bytt skepnad inte bara två gånger under tidens lopp, som det sägs i SVT:s program, utan FYRA gånger – och dessutom är det HELA kulturlandskapet runtomkring, med gravar från för-neolitisk tid (alltså äldre stenåldern, inklusive jägarstenålder) fram till bronsålder och ännu senare som är det intressanta eller rättare sagt skyddsvärda – inte den cirkel med ”lintels” eller portaler i ”sarcen stone” som vi ser idag.

Detta har SVT helt missat, och glömmer helt bort att berätta – man nämner inte ens mångmiljardprojektet med den drygt 3 km långa tunneln.

NEJ NEJ NEJ SVT ! Stonehenge hade 4 byggstadier enligt ”Encyclopedia Britannica” och INTE 2 ! Första stadiet var den neolitiska begravningsplatsen, med en ”woodhenge” ca 10 000 – 7000 år före nutid. Stadium 2 var gjort av ”bluestone” och innehöll begravningar och djurben i stolphålen, daterade till 5000 till 4955 före vår tideräkning – de sk ”Aubrey Holes” som upptäcktes redan på 1660-talet. Stadium 3 – som berörs i SVT:s program, tillkom 4680 till 4500 år före nutid, och innebar att ”blue stones” flyttades från en existerande stencirkel i Wales. Stadium 4 – som vi ser idag – med processionsvägar i landskapet och de enorma tripoderna, förelåg först 4490 till 4300 år före nutid…

 

Den brittiske Transportministern Grant Shapps har erkänt, att landskapsbilden allvarligt kommer att påverkas genom vägtunneln, och att kulturlandskapet aldrig kommer att bli vad det en gång var, ifall tunneln byggs. (nåja, hans officiella titel är ”Secretary of State for Transport” så han är egentligen bara Statssekreterare, och inte Minister) Boris Johnson har såsom Brittisk Premiärminister ”hintat” till Finansministern, Chancellor of Finances – han är till och med Kansler ! – Mr Sajid Javid att denne borde spara på budgeten för infrastruktur, vilket är föga förvånande, eftersom Storbritannien nu genomgår den värsta ekonomiska kris man upplevt, sedan 1941..

Mynningen på vägtunneln kommer att vara direkt synlig från Monumentet, och påverka hela den utsikt man ser, särskilt vid Midvinter och Midsommar, då hela perspektivet förskjuts av en bullrande motorväg. På så sätt går hela MENINGEN med Stonehenge (som ju är en JÄTTELIK SOLKALENDER) helt FÖRLORAD…

            (källa: The Stonehenge Alliance, plus egen bearbetning)

Finansministeriet lär ha åsikter om att tunnelprojektets eventuella nytta, rent nationalekonomiskt sett, inte alls kommer att uppväga eventuella fördelar, som projektets förespråkare fortfarande tjatar vidare om, utan att egentligen kunna erbjuda några nya argument i sak. Man påstår till exempel i lokalpressen, att 200-300 mycket små byggfirmor skulle bli under-entrepenörer till projektet, vilket skulle ge nya jobb till grevskapet Wiltshire, men det är ett nonsens-argument. För det första förlorar man massor på utebliven turism, om hela UNESCO-området görs mindre attraktivt. För det andra skulle minst lika många nya jobb skapas av en annorlunda och billigare vägdragning ovan jord, men söder om UNESCO-området, helt UTANFÖR det, ca 5 km längre bort, vilket INTE påverkar landskapsbilden..

Alternativa vägdragningar saknas inte ! Istället för härvan i de centrala delarna av området, kan man välja att satsa på en ca 2 km längre väg 5 km söderut (nederst i bild ovan) som ger något längre transportarbete, men vinner i kostnad och trafiksäkerhet…

Det har påpekats, att vägtunneln ger vissa säkerhetsproblem, bland annat ur trängsel och räddnings-synpunkt, som alla vägtunnlar. Studier med ”road congestion maps” i realitid visar, att en ny väglänk inte förbättrar trafikläget så värst mycket, och dessutom finns det massor av Vägprojekt i Storbritannien som är angelägnare ur ett nationellt perspektiv, som den planerade vägtunneln väster om London under Themsen..Nya kloaker under London – vars problem med föråldrad infrastruktur är tydliga – kostar de också…

Dessutom MISSAR SVT:s vetenskapsredaktion också i andra avseenden. Man ignorerar helt de nyaste upptäckterna, och de utgrävningar som FORTFARANDE pågår i området, och som kan skjuta upp starten för tunnelprojektet med 18 månader.

Till och med en ren affärstidning, som ”Business Insider” har högre kvalitet på sitt stoff än SVT:s bedrövliga ”magplask”

12 Februari i år kunde man rapportera om en nyupptäckt grav med en kvinna i 20-års åldern nära Durrington Walls, den enorma bosättning eller stad, med upp till 4000 invånare från ca 2800 till 2100 före kristus, som ligger ca 3.2 km bort från Stonehenge. (Platsen nämndes i och för sig i SVT:s program, men dess funktion kunde ha förklarats tydligare. Bronsåldern hade redan börjat i England vid den tidpunkten, och platsen var inte bara en tidvis befolkad kultplats, med större befolkning, handel, marknader, bröllop och begravningar vid Dagjämningar och Solstånd, utan också ett administrativt centrum för hela södra Britannien)

I graven hade kvinnan vad som tolkats som antingen en liten skål i svart skiffer, eller också huvudet till en ceremoniell ”kommando-stav” eller klubba. Hon kan till och med haft någon administrativ eller religiös funktion när det sista stadiet av Stonehenge – som vi ser idag – färdigbyggdes, med de mer än 55 ton tunga megalitstenarna mycket noga och exakt orienterade efter solens uppgång och nedgång vid solstånds-dagarna, men det är förstås bara en hypotes, och helt obevisat för närvarande.

Allt sådant missar SVT att förklara, liksom sanningen om Doggerland (nej, Britannien och Irland var INTE en ö när Stonehenge började byggas – landet hängde ihop med kontinenten, om man bortser från ”Kanalfloden” där både Themsen och Rhen mynnade) samt något de olika genetiska folkgrupper, som befolkade och fortfarande befolkar Storbritannien – allt sådant får vänta tills nästa gång jag behandlar ämnet – ty – alla ni olärda – jag tänker tyvärr inte skriva om det just nu.

Viktigast är i alla fall, att The Stonehenge Alliance nu ställt byggarna och tunnelprojektet inför en rättslig prövning, som jag tidigare meddelat.

Men – de får nu inte bara en dag i domstolen för att redovisa FAKTA och tydliga skäl till varför Vägtunneln inte bör byggas, vilket Professor Mike Parker Pearson som sagt stöder. De får faktiskt hela fyra dagar, och den ”hearing” (men inte rättegång) som nu skall hållas, kommer att ta hela 3 dagar – 23 till 25 Juni i år.

Stonehenge KAN fortfarande RÄDDAS åt eftervärlden – och nu ska ni komma ihåg en sak till…

Det är JAG och bara JAG – en enda Hedning ! som har lett den här debatten i Sverige. Nästan INGA svenska media har ens vågat skriva om den, TROTS att det gäller en UNESCO-skyddad plats, med stor kulturell betydelse för hela mänskligheten, ja humaniteten och humanismen, eftersom den visar, att Europas hedniska förflutna redan på stenåldern hade en högstående kultur, som inte sysslade med barbari eller människo-offer – för några bevis för det, har aldrig hittats…

De enda svenskspråkiga källor om saken jag hittat, är översatta sådana från EU – och de är som vi vet sällan objektiva.

Pagan Federation i Sveirge, som borde vara de FÖRSTA att reagera, har inte agerat alls.

Nordiska Asa Samfundet har heller inte agerat, utan blivit långt långt efter, precis som vanligt

”Fornsederiets” fåtaliga anhängare – apropå detta med efterblivna människor – ska vi inte ens tala om, lika lite som SVT:s undermåligt och dåligt utbildade journalister.

Jag ensam har ändå slagit dem alla på fingrarna, och jag har slagit dem med hästlängder…

Eget beröm kanske luktar illa, javisst – MEN DET ÄR ÄNDÅ SVÅRT ATT VARA ÖDMJUK, NÄR MAN VET ATT MAN ÄR BÄST !!

 

”We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we will never surrender,

 

”HEDNINGAR FÖRENEN ER – LÅT INTE MONOTEISMEN TRYCKA NER ER MER.. SANNINGEN FÖRVISSO JAG HAR SAGT, OCH VE SKER DEN, SOM DET PÅ MINNET EJ HAR LAGT…”