Löfvén-Regeringen KASTAR BORT 150 Miljarder – skuldsätter hela vårt land för lång tid framåt…

Igår hände det. Den odugliga Löfvén-Regeringen med Statsminister Fläsklägg, Svetsar-Stefan själv i spetsen skänkte bort mer än 150 miljarder svenska kronor i ett påstått ”stödpaket” till EU. Stödpaketet går inte alls till att stävja effekterna av Covid-19 i de värst drabbade länderna, som EU lögnaktigt påstått. Om så vore fallet så vore det Sverige som skulle ha stöd från övriga EUnästan ingen annanstans, förutom i Belgien, Storbritannien och Italien har ju dödligheten i Corona per capita varit så hög som här – vilket Statstelevisionens siffror klart visar, och till och med Löfvén-Regimens egna företrädare erkänner.

Teckning av ”steget efter” – svensk karikatyrtecknare

Stefan Löfvén har öppnat för att kasta bort ännu mer av Sveriges och det svenska folkets frihet, när han hela tiden stöder Eurokraternas och Brysselslickarnas skamliga, tvingande regler och förslag. Snart har vi ingen nationell frihet kvar, vilket verkar vara Löfvén-Regeringens mål.

Stefan Löfvén leder en minoritetsregering, som aldrig någonsin haft stöd från folkflertalet. Det är viktigt att förstå. Inte mindre än två gånger förklarade den Svenska Riksdagen, vårt enda nationella parlament, Stefan Löfvén och hans regering för olaglig, och det skedde hösten efter det senaste Riksdagsvalet 2018.

Stefan Löfvén vägrade personligen att avgå, före detta Riksdagsval och spottade ett helt folk – och hela den demokratiska valprocessen – rakt i ansiktet, på det mest odemokratiska sätt man överhuvudtaget kan tänka sig. Aldrig förr i hela det moderna Sveriges historia har det hänt, att en regeringschef rakt fram vägrar att acceptera ett demokratiskt valresultat, och därmed vägrar att avgå. Vi såg alla de ytterst smutsiga manipulationer som följde, och hur Stefan Löfvén och hans parti omintetgjorde folkets val, genom en hemlig och gravt omoralisk överenskommelse med Centerpartiet.

I dagarna har Stefan Löfvén åter rakt fram visat sitt demokrati-förakt och människoförakt, när han påstått att oppositionen skulle ”hota demokratin” och att det skulle vara ”fara å färde” i vårt land, som han uttryckt det. Den enda faran kommer från (S) och den socialdemokratiska Nomenklaturan, som blir allt mer och mer despotisk – Stefan Löfvéns handlande och uttalanden liknar vad man ser hos Lukasjenko, Erodgan, Nordkoreas Ledare och den sortens despoter.

Ännu en teckning av ”Steget Efter” 21 Mars 2021

Hur många år det kommer ta för Sverige att bli av med den senaste utgiftsposten om 150 miljarder vet ingen, men diverse skribenter i svenska media har gissat på över 30 år. Svenska folket får som vanligt betala, betala och betala för Löfvén och hans ständiga misstag – och bidragstagare och Bryssel-slickare sticker söderut med hela folkets pengar…

Vad som sker i vårt land just nu är verkligen inte snyggt, och många människor känner som jag vämjelse inför Löfvén-Regeringen. Vad händer om den inte avgår frivilligt vid nästa val – och det blir i Sverige, som i Lukasjenkos Vitryssland ? Enligt min mening är då det enda alternativ, som till slut kommer att stå till buds för medborgarna direkt revolution. Folkligt uppror, helt enkelt, och folkliga protester framför Riksdagshuset tills att det demokratiska valresultatet accepteras.

Ingen demokrati kan i längden bygga på svaga minoritetsregeringar – och jag vill ändå tro, att de flesta svenskar till sist kommer visa sig förnuftiga, och välja något annat än Löfvén. I Storbritannien har man nu Covid-19 vaccinerat mer än 22 % av befolkningen, i Israel över 71 %. Löfvéns ledning, däremot, innebär en allvarlig hälsorisk för hela folket – och ett tragiskt misslyckande – med endast 5,1 % av befolkningen med ett någorlunda acceptabelt skydd…

Nu kastar han bort 150 miljarder – rakt ned i papperskorgen – och borde inte vi medborgare kasta bort Löfvén och (S)-Nomenklaturan istället ?

Ifråga om Vaccin finns bättre alternativ på nära håll – ifall vi bara ville acceptera dem – och STRUNTA I EU – som visat sig vara Inkompetent…

”Svenska” Kyrkan avslöjad: Den hyllar Mohammed som profet…

”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Förtryckarapparaten i Sverige, når ständigt nya lågvattenmärken. Till och med de flesta kristna måste nu inse, att den helt och hållit svikit och sålt ut sitt eget budskap, och börjar förbereda för Islamisering av hela Sverige, något som inte ligger i den 75 % stora etniskt svenska majoritetsbefolkningens intresse.

I veckan avslöjade bloggen ”Det Goda Samhället” hur en viss Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare åt ärkebiskop Antje Jackelén rakt fram förklarat Mohammed för profet, något som inte alls ligger i linje med kristendomen eller bibelns budskap. Dessa teologiska spyor har också kablats ut via den kristna dagstidningen ”Dagen” som stöder hela fenomenet – och här avslöjar Monoteisterna verkligen sitt rätta ansikte – Kristendomen i ”Svenska” Kyrkans form är bara ”Islam light” och därför finns starka skäl till att GÅ UR ”Svenska” Kyrkan och aldrig mer ha det minsta med den att göra – även för våra kristna läsare..

Här finns en blankett för dig som vill GÅ UR – och inte stödja fortsatt Islamisering av Sverige – och det tycker jag att du SNARAST bör göra – vänta inte med att GÅ UR till i Morgon, utan GÖR DET NU !!

”Det Goda Samhällets” krönikör Mohamed Omar, som förut var militant islamist, men ångrade sig och återgick till att försvara det moderna, sekulära svenska samhället noterar dessutom, att Islam å sin sida alltid förnekat den kristna religionen.  ”Det stannar inte vid detta: Muhammed förkunnade ett antikristet budskap. I Muhammeds bok Koranen förkastas den kristna läran om Guds människoblivande i Jesus. Den kristna lärans själ och hjärta beskrivs i Koranen som ”shirk”, det vill säga ”avgudadyrkan”.

Något ”samförstånd” med Islam kommer Svenska Kyrkan aldrig att uppnå. Tvärtom binder den bara ris åt egen rygg, och riskerar att helt tappa bort sitt eget budskap genom sitt kryperi för extremism, och i sin allmänna undfallenhet.

Se på shiamuslimerna! De är mycket mer lika sunniterna i sin tro än vad de kristna någonsin kan bli muslimerna. Ändå finns det ett stort hat och en stor fiendskap mellan shiiter och sunniter. Dessutom är det bara en sida som göra sådana ansträngningar i dialogen mellan kristna och muslimer. För var är imamen som tar Jakob Wiréns utsträckta hand och säger: ”Tack! Som ett bevis på vår tacksamhet ska vi hädanefter betrakta Jesus som gud.”

Det kommer inte att hända.

Och ska religionsdialog verkligen gå till på detta sätt? Att företrädare för olika religioner står och säger tomma och absurda artighetsfraser till varandra?

För inte ens Jakob Wirén menar vad han säger. Och muslimerna kommer inte tro att han gör det. För om Muhammed är en profet för de kristna, då måste de anamma hans budskap – det kommer ju från Gud – och då ge upp sin kristna tro för islam. Tänker Jakob Wirén göra det? Nej, det tänker han inte. När Wirén säger till sin muslimske dialogpartner att han betraktar Muhammed som profet. Då kanske muslimen frågar: ”Gör du? Men varför ber du då till Jesus?”

Det är liksom ingen struntsak som Gud ville förmedla genom Muhammed: ”avgudadyrkan”, det vill säga att tillbe Jesus som kristna gör, är en större synd än mord.Vad ska Wirén svara då? Att han tror att Muhammed var sänd av Gud, men att han skiter högaktningsfullt i vad Gud hade att säga?

Det kommer knappast att låta respektingivande i en dialog mellan troende människor.

  • Mohamed Omar från Bloggen ”Det Goda Samhället” 2021-03-24

Själv kan jag inte acceptera någon ”Dialog” med företrädare för Monoteistiska religioner överhuvudtaget. De fördömer ju ensidigt Polyteismen, och har klart och tydligt uttalat, att de har som mål att förinta och utrota alla Hedniska Religioner – och man kan INTE ha någotslags meningsfull dialog med människor, som ser som sitt enda syfte att utrota och förinta dig. Det går inte – av högst naturliga skäl.

Sådana trosföreställningar som Islam och ”Svenska” Kyrkan KAN och SKALL BEKÄMPAS – eller för att citera Henrik Andersson, från bloggen Ideell Kulturkamp: ”Vi kan bara diskutera med dem som har en gemensam Värdegrund” och detta betyder Polyteism och bara Polyteism – inget annat !