FOLKLIG PROTEST i Vetlanda

Från Vetlanda – samma ort där sju etniskt svenska män nyligen höggs ned på öppen gata av en Allah-Akbar skrikande Afghansk islamist – vars gärningar mystiskt nog inte rubricerades som ”hets mot folkgrupp” rapporteras nu om ett nytt dåd. Någon lade ett avhugget huvud av en vildsvin på en Koran, och lämnade denna konstnärliga installation på en parkeringsplats i närheten av den fanatiskt religiösa Smålandsorten.

Men nu blev det genast klassat som ”hets” trots att Koraner inte är någon folkgrupp, och muslimer heller inte är det, eftersom de inte uppvisar några etniska kännetecken som grupp överhuvudtaget – de har ju sitt ursprung i många olika folkgrupper och världsdelar. Hur opartisk är egentligen den svenska polisen, i Vetlanda och på andra håll ??

För mig som sann djurvän, råder det ingen som helst tvekan om att det stackars oskyldiga Vildsvinet blivit svårt förnedrat, till följd av beröringen med Koranen.

Inget Vildsvin har någonsin i skrift uppmanat till mord eller våld, men det har Koranen gjort – mer än hundra gånger !

Borde man inte anmäla de skyldiga för ”hets mot oskyldigt djur” eller kanske djurplågeri istället ? Vildsvin är för det mesta helt fredliga och oskyldiga varelser, som inte går till anfall, om inte de blivit retade eller anfallna av människor och hundar först, och däri ligger kanske ursprunget till den folkliga protest-aktion som vi nu fått se.

Samtidigt har man inte bestraffat gärningsmannen bakom det senaste islamistiska illdådet, trots att det varit tydligt riktat emot etniska svenskar. Vem är det då egentligen, som ”hetsar” emot vem ??

Den kvinnliga journalisten Katerina Janouch, rapporterar såhär om konflikten i Vetlanda, och Löfvén-regimens hantering av densamma:

Smålandspolisen mobiliserar och har kallat in förstärkning för att rusta sig mot den kanske allvarligaste våldsvåg som bibelbältet hittills skådat.
Den utlösande incidenten var ett vilsegånget vildsvin som verkar ha befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt, varpå det drabbades av allvarliga stickskador. Skadorna på vildsvinets hals var omfattande (dock tycks resten av kroppen ha klarat sig, något som lyfts fram som en positiv faktor av Vetlandas socialdemokratiska majoritet). På en parkeringsplats har den stickskadade vildsvinsdelen placerats på en helig skrift. Detta har sänt chockvågor genom rikstäckande media. I synnerhet SVT rapporterar upprört om den värdegrundsstörande incidenten och kan avslöja att en anmälan om hets mot folkgrupp har upprättats, helt i enlighet med de nya hädelselagar som nu trumfar svensk grundlag och som klubbats igenom som ett led i ökad religionsfrihet.
Parkeringsplatsen har spärrats av och en specialistgrupp arbetar nu dag och natt för att få fast de misstänkta gärningshenen. ”Vad kan hända härnäst? En punkterad get som lägger sig på en Talmud? Ett får som tror att Bibeln är ett liggunderlag? Man vet aldrig var detta kan sluta” rasar Seth Anusson, facklig politisk ombudsman på Socialdemokraterna. ”Vi måste försöka kroka arm alla partier i Vetlanda och visa att det här inte är okej!”
Den heliga skriften har förts i säkerhet och vistas nu på hemlig ort i väntan på utredning. En sakkunnig har inkallats för att slå fast vilka folkgrupper det rör sig om som drabbats av hets, då det inte är riktigt klargjort. Därför förlängs nu också de trygghetsskapande åtgärderna i Vetlanda med hjälp av piketpolis från Nässjö.
Småstök i form av grupper som drabbar samman på gator och torg, knivöverfall samt uppgörelser (troligen mellan missnöjda pensionärer med etniskt svenska namn, som slåss om rabattkuponger på Willys) är bara käbbel, för att citera statsministern. Expertgruppen Expo har slagit upp ett provisoriskt tält mitt på stora torget i Vetlanda och där placerat extremistexperten Daniel Poohl, som arbetar febrilt för att stävja det högerextrema våld som skakar den lilla idyllen. De grisiga konflikterna måste stoppas!
SÅDAN ÄR SÄRIMNER ! Stöd Hedendomen !!

Ska ”Svenska” Kyrkan få styra svensk politik ?

Det har avslöjats hur ”Svenska” Kyrkan försökt stoppa nyligen införda lagar i vårt land, och försökt göra så att Regeringen skänker bort medborgarskap till ovärdiga, som varken har elementära kunskaper om svenska språket, svensk kultur eller levnadsmönster. Personer med låg intelligens och låg utbildning skall helt enkelt premieras när de kommer hit, tycker dessa religiösa företrädare, som utan att de är giltig remissinstans och helt utan att be om lov sänt in promemorior till Justitiedepartementet.

Hur länge skall detta få fortgå, frågar vi oss här på Hedniska Tankar ? Hur länge skall vi svenskar behöva acceptera, att religiösa samfund och liknande får styra politiken i vårt land ? Om detta fortsätter, hur ska vi då kunna säkerställa, att inte också extrema islamister, ”fornsedare” och andra oseriösa, terorristiskt sinnade sekter, individer och samfund försöker påverka lagstiftningen i vårt land ?

Vilka krafter är det, som ska få styra över politiken och vårt sekulära samhälle ?

En ny undersökning från den ansedda affärstidningen Forbes Magazine visar samtidigt, att intelligenskvoten i vårt land gått kraftigt nedåt. Befolkningens relativa intelligens ligger nu under genomsnittet, och utbildningsresultaten är värre än någonsin, vilket nästan helt och hållet måste tillskrivas inflödet av outbildade invandrare och analfabeter, oftast från Somalia eller muslimska länder. Över dem vill nu ”Svenska” Kyrkan sträcka ut sin välsignande hand – och heligförklara människohandeln !

Med ”Svenska” Kyrkans politik borgar man för en förstörd framtid, och ett förstört Sverige, Man gangnar varken integration eller utveckling, utan fördummar den inhemska befolkningen. Flera tidigare undersökningar visar också, att kristendom och brist på intelligens och utbildning går hand i hand. Ju dummare folk blir, ju mer kristna är det, och det har också varit en medveten strategi från den kristna kyrkans sida, så länge den alls befunnit sig i landet.

Dumheter om Ales Stenar sprids på nätet

Seriösa Hedningar och Asatroende måste alltid gå samman för att bekämpa de dumheter, lögner och hitte-på, som oseriösa New Age-proselyter och oseriösa samfund sprider på nätet. Ett av de värsta exemplen jag sett i veckan kommer från två personer som kallar sig Annika Andebark och Anna Vild, och som säger sig förestå en ”resebyrå för tidsresor” och som tillskansat sig beröm i lokaltidningen Ystads Allehanda, även om det väl gränsar till falsk marknadsföring. Tidsresor är en vetenskaplig omöjlighet, i alla fall enligt tidens och rummets lagar, såsom de definieras av Einsteins relativitetsteori; eller rättare sagt det faktum, att mänskligheten än så länge inte har några färdmedel för relativistiska hastigheter.

Vad värre är, är att de två (?) damerna sprider flera dumheter och osakligheter om Ales Stenar på en egen sajt, men man skall aldrig låta sig luras av charlataner, eller de som värdesätter sina egna fjolliga fantasier före vetenskapligt accepterade faktaPersonerna ifråga säger att de själva förvånas eller kanske snarare förfånas över ”med vilken lätthet och skärpa vi ser nya strukturer, känner in platser och kläcker nya idéer.”

Bland andra dumheter påstår de för det första att Ales Stenar skulle ingått i en förhistorisk stendös, vilket är lätt att motbevisa, inte minst med tanke på de huggna stenarnas storlek och form, samt det faktum att monumentet Kol-14 daterats till Vendeltiden. Spår av en eldhärd från ungefär 5300-5600 år före vår tid, tyder snarare på att en fast bosättning eller någon typ av bebyggelse då fanns på platsen, och visst inte någon grav eller dös, för någon sådan fanns inte alls på samma ställe där den nutida skeppssättningen står, och diverse gropar i skeppssättningens stenar, bevisar ingenting de heller, eftersom de kan vara sentida.

”Kläcka idéer” eller såkallat ”inkännande” ska nog basera sig på fakta, innan man baserar dem på något annat…

De påstår för det andra att ordet ”Vi” för helig plats skulle komma av det moderna personliga pronominet i första person plural, alltså vi i motsättning till dem, eller första person singularis = jag.  Detta går emot mer än 250 år av språkhistorisk forskning, och det faktum att vi, på järnåldern stavat ”Vé” inte alls är samma ord, utan härleds ur gotiskans ”weichs” eller helig, som i det nutida tyska Weinachten, vilket också är modern tyskas ord för ”Jul”. Hela uppsatser har skrivits om ”Vi” begreppets vidare innebörd, vilket dessa små ljusblå amatörer eller ”tidsresenärer” inte anar.

Slutligen sluddrar de också till det alldeles, när de påstår att ”Några som helst offer av människor och djur, som förekommer i patriarkatsreligionerna, var ett otänkbarhet här. Detta är inget annat än sliddersladder och bullshit, för bevisligen har man under alla tider delat kött och måltider med gudarna, vilket i helt klart vet från de flesta kultplatser på annat håll i Sverige, och jag förstår heller inte för min del varför det inte kunde ske i nutid, bara man avlägsnar och tar bort skräp och matrester efter sig.

Att Ales stenar var en solkalender, som i sig bevisar det Hedniska 8-ekrade Årshjulets existens, eller fler månatliga blot än dem vid Solstånd och Dagjämningar har de flesta också klart för sig sedan länge – men det är en annan historia. Hedendomen av idag bör hålla sig till vedertagen vetenskap, och inte allehanda ”flum” om gudinne-tro, stenålders-matriarkat och liknande sagor.

Att Solskuggan vid Ales Stenar pekar på fler platser än Dagjämningar och Solstånd, får anses vetenskapligt bevisat.

Det finns 16 observationspunkter för varje halvår, vilket tyder på åtta stora blot, och åtta tidsangivelser halvvägs mellan dem…