”När de står på sin Balkong – Hej Dinge Dång” eller ”För sjung hopp för sjung Aj Aj Dubai !”

Nu har det hänt igen. Lagarna i en och annan religiös diktatur har visat sig vara löjligare än någonsin, och diktaturen skämmer därför ut sig själv, när man vill arrestera och fängsla de som behagar skämta med den.  I Dubai skall det ha hänt, att ett tjogtal unga kvinnor visat sig nakna på en balkong i en skyskrapa, trettio våningsplan eller mer ovan markytan, vilket knappast någon förbipasserande alls lär ha varit i stånd att uppfatta – men i alla fall – Dubais myndigheter mobiliserar omedelbart sina Sharia-lagar, och skriker om den ”Västerländska osedligheten” enligt vad såväl den svenska kvällstidningen ”Excessen” (nej förlåt, jag menar naturligtvis Expressen) som Daily Mail i Storbritannien kan rapportera..

”Smaken är som Baken – Alltid delad” säger ett svenskt ordspråk. Vi skulle gärna vilja visa denna bild i ocensurerat skick, men tyvärr går inte det, pga den prydhet och censur som numera florerar på internet.

Enligt Kiev Post skall minst 11 av de agerande skönheterna, som utmanat Sharian i Frejas namn, säger jag er – I FREJAS NAMN ! – vara Ukrainskor, medan resten härrör från andra länder i Östeuropa, och organisatören bakom allt skall vara en ryss vid namn Alexey Kontsov, 33 år gammal. För egen del undrar jag bara varför de muslimska männen helt enkelt inte kan titta bort, ja vända huvudet åt andra sidan, eller studera en dagstidning istället för att glo på Ukrainskor, 80 meter bort upp i luften men samtliga av de agerande ska nu ha blivit gripna, och kan komma att straffas med upp till 6 månaders fängelse uppger svenska kvällstidningar.

För övrigt – Ukrainskor eller ej – förutsatt att en man ser en naken kvinna på 80 meters avstånd, snett nedifrån – Kan mannen i så fall ens upptäcka några detaljer – och uppstår därmed någon osedlighet ? Det vore svårt att se något alls på det avståndet, i alla fall för närsynta utan glasögon 🙂

Den gamla fina snapsvisan ”När jag står på min balkong…” gör sig osökt påmind i sammanhanget... Ack dessa Monoteister !

Varför alls göra så stor affär av kroppslig nakenhet ?

Och är folk inte nakna i badrum och sängkammare i Dubai ? Föds inte människor nakna där också – eller hur är det ställt, egentligen ?

Svaret på alla frågor lyder Freya Freja Freyja !!

Religiösa Program i Public Service-Tv – Går det ?

Humanisterna ställde år 2020 frågan om det ens är möjligt eller önskvärt med religiösa TV-program i Public Service-kanaler, som TV 1 och TV 2. Hela Påsken har som vanligt varit en enda stor kristen TV-orgie i gratisreklam för olika samfund, och nyligen har det också kommit fram hur Jehovas Vittnen tilldelats miljonbelopp i statsbidrag, trots att de representerar en sektliknande, garanterat odemokratisk och icke rumsren rörelse, som inte har i ett sekulärt eller civiliserat samhälle att göra.

I helgen framkom det också hur SVT bjudit in den ökände imamen Nasir Ahmad Arif från Stavangergatan i Kista för att förklara vad den kristna Påsken går ut på. Han är en av ledarna för den sk ”Cordoba-Skolan”, en friskola som separerar pojkar och flickor, trots att detta är förbjudet enligt den svenska skollagen, och i samma skola tvingas också småflickor bära slöja och huvudduk – och man kan förvisso ställa frågan – Är detta förenligt med Public Services krav på opartiskhet i TV-rutan ?

Också politiker med Muslimskt ursprung har haft något att säga om saken…

 

En rad uppretade tittare har hört av sig till SVT och frågat om man inte lika gärna kunde bjuda in Asatrogna, och låta dem förklara meningen med Ramadan – men tydligen är det bara Monoteistiska och garanterat odemokratiska samfund som ska få ”gratisreklam” från SVT.  Även den islamvurmande ärkebiskopen Antje Jackélen skall ha framträtt i TV-rutan, och har tidigare vägrat att svara på frågan om ”Jesus” är mera eller mindre sann än ”Mohammed” som profet…

Återigen måste vi fråga vad det är för ”sanningar” denna Statstelevision hela tiden presenterar, och om man egentligen är opartisk, för hur förhåller det sig ?

En Torr, Kall årstid..

Såhär års skulle Hedniska Tankar redaktion ha färdigställt det årliga tappandet av björksav, men så har inte skett ännu.  Än råder minusgrader i Mälardalen, och savtappningstiden, som ofta är kort, låter vänta på sig. De Galna Gretorna i pressen och svenska media tjatar helt obefogat vidare om klimatförändringar, något som för det första inte går att observera på kort sikt, och för det andra är det också så att detta år är kallare än normalt, inte alls varmare, i alla fall vad huvuddelen av vårt land beträffar.

Jag känner mig föga inspirerad, detta torra, kalla år. Visserligen erhöll jag för några dagar sedan Vilhelm Mobergs kutlkomedi ”Gudens Hustru” som handlar om kulten av Frej i Värend när det begav sig, och kyla och torka rådde även då, i alla fall enligt Mobergs pjäs. För några dagar sedan rapporterade man i sensations-ordalag om det faktum att polarisarna på Grönland råkat smälta redan på stenåldern, då den mänskliga påverkan på CO-2 halten i atmosfären måste varit noll eller nära noll.

Tidskriften Ny Teknik redogör för det faktum att minst två stora värmeperioder inträffat på Grönland – som då var skogbevuxet och gjorde skäl för sitt namn – inom de senaste 2 miljoner åren, enligt vad de amerikanska Camp Century borrproven från 1966, 1,4 km ned i iskärnan lär visa. Men var detta egentligen något nytt ?

Redan när jag själv gick på universitetet under förra årtusendet var det väl känt att det inträffat minst två större exempel på vad man kallar Transgressioner, alltså negativ landhöjning eller med andra ord höjning av havsytan under de senaste femtusen åren. Höjningen av havsytan kan i sin tur bara ha orsakats av en höjd vattenvolym, vilket bara kan komma av hastig isavsmältning. Det fanns även fyra stadier av större transgressioner i Litorinahavet som hade sina toppar ungefär 5000, 4000, 3500 och 1500 f.Kr. Därefter fortsatte flackare ”vågrörelser” av transgressioner vid 500 före och 500 efter Kr. samt vid 1000 e.Kr.

Anno 7000 fk och 2000 fk steg havsytan i Östersjön med 5-6 meter – och då fanns ingen mänsklig CO2-påverkan alls – Någonsin tänkt på det, kära ”miljövänner” eller om det nu var miljövänster…

 

Och ändå fortsätter de Galna Gretorna tjata och grumsa, istället för att anpassa sig till verkligheten. Vilka tider lever vi inte i !