I vilket självaste RIKS-BÖGEN drabbas av HYBRIS – Tror att han är ”skapad av Gud” – Men i DANMARK är Jim Lyngvild ASATROENDE

Riks-Bögen, denna högt uppburne och på alla sätt sakrosankte person – Solis Sacerdotibus inom den svenska Kultureliten – har behagat yttra sig i media. Jag hoppas att alla ni bland mina läsare och läsarinnor inte mist, genast knäfaller och katolskt genuflekterar inför hans vördnadsbjudande gestalt – ja ty han är Oomkullrunkelig – och oomkullrunkelig – med tonvikt på ordet ”runka !” är också hans broder i anden, Matthias Gardell och förstås hela familjen Gardell som helhet – ty det är ”Gaza eller Bromsa ??” som gäller inom PK-etablissemanget.

RIKS-BÖGEN är SAKROSANKT ! Solis Sacerdotibus – Hans åsikter får INTE ifrågasättas – Någonsin ! Melodi-pestival, annars Djävlar !!

Vänsterprofilen Jonas Gardell har sagt att han skulle vara kristenpå ett statskyrkligt sätt – och kräver att alla människor i Sverige skall vara kristna, samt hålla med om just hans definition av Kristendomen eller Krystendummen, som det nog snarare bör heta, för hans utläggning om den är både dum och krystad.

Han säger nämligen, att hans Homosexualitet skulle vara skapad av gud, och att en svensk prästman vid namn Jonas Swärd, skulle ha ”förnekat trans-personer” vilket i Gardells värld tydligen är ett mycket svårt brott. Hur eller ens om Jonas Swärd skulle ha kunnat göra det i en debatt om själva problemområdet, när han erkänt att det de facto existerar, och alltså behöver debatteras – inte minst med tanke på dessa alltmer högröstade gaphalsar och komiker, som nog knappast förtjänar att tas på allvar – i likhet med Herr Gardell själv – ty ni förstår väl ironi, kära läsare – övergår mitt enkla förstånd.

Själv undrar jag om Jonas Gardell, nu 57 – liksom jag själv – ens läst den kristna Bibeln. I den står inte ett enda förbannat ord om att Homosex, varken Herr Gardells eller andra personers, någonsin skulle ha varit ”skapad av Gud” eller JHVH-1, den store Gudfadern, ni vet Farbror Sebra-Lort eller Herren Sebaot Himself.

Tvärtom står det påfallande ofta i denna påstått ”heliga” skrift att gud uteslutande och endast fördömer allt vad homosex heter, och dessutom står där inte en enda rad om att människor i allmänhet och bögar i synnerhet är ”skapade av gud”. Bara två människor i hela Bibeln kan hävda detta, och det är Adam och Eva, alltså de första människorna enligt judeo-kristen uppfattning.

Även Jesus eller den påstådde frälsaren är ”av kvinna född” och icke av gud skapad, eller av samma väsen som fadern. Detta är en ytterst viktig punkt inom hela kristendomen, och av central betydelse för dess tro och hela dess utövande, och det behöver man inte vara teolog eller hycklare som Joel ”blöjan” Halldoff för att förstå, denne hymlande fromlare med sin docentur i Linköping.

En gång i tiden, nämligen ifrågasatte Arianerna eller Homousianerna detta med att jesus är just av kvinna född, icke skapad, utan skild från gudfadern och alltså enbart människa. Det hela gav upphov till både Bildstormen i Konstantinopel och flera folkmord på 300-talet efter kristi påstådda, men aldrig bevisade födelse, och en central punkt i hela den Niceaniska trosbekännelsen, på vilken den kristna förkunnelsen vilar, är alltså att Gud inte alls skapar fler människor. Han skapade det första människoparet, sant nog, men har sedan dess dragit sig tillbaka. Dessutom var inte Arianerna särskilt ”Homo” de heller, trots den senare Bogomiliska villfarelsen, ur vilken själva ordet ”Bög” kommer – bögeriet har sitt verkliga ursprung i kristendomen, således – däri har kanske Herr Gardell rätt – eftersom endast Goterna, på sin tid – var Arianska kristna, men de förklarades offentligen som kättare och hedningar enligt Påven – som är ofelbar – och därmed har alltså Herr Gardell fel

Han kan icke vara ”av gud skapad” utan är endast en människa, och därmed har han gjort sig skyldig till hybris eller grotesk självöverskattning, den allra allra värsta synden av alla enligt både Katoliker och Hedningar – för att drabbas av Hybris, likt herr Gardell, och sätta likhetstecken mellan sig själv, sin åsikt och gud, är att bryta emot guds eller gudarnas allmakt – och det är inte särskilt gudfruktigt, ty man bör hysa just gudsfruktan, och alltså frukta gudarnas makt – det visste redan min farfar, som var präst och kyrkoherde i Skåne, fastän påfallande sympatiskt inställd till Hedendom, folktro och i synnerhet Asatro – ty han kom till insikt på sin ålderdom, och ångrade sig beträffande mycket som sägs vara kristligt, fast föga passande för en andans man.

Herr Gardell är okunnig, för hur skapas Bögar ? Eller – i  vidare bemärkelse och med undvikande av detta ord – hur får människorna sin sexuella läggning ??

Loke, Sigyn, Nare och Vale enligt den danske tecknaren Peter  Madsen

De flesta vetenskapsmän, samt sunt och rationellt tänkande människor tror inte längre på den kristne guden överhuvudtaget. De förstår – liksom våra förfäder – de av oss som är etniska svenskar dvs – att det är ARV och MILJÖ i olika kombinationer och proportioner som skapar ”läggningen” hos människorna. Svårare än så behöver det inte vara, och det är en enkel och förnuftig sanning att inse – om man nu alls använder sitt förnuft, vill säga, och inte förblir en halvtaskig författare och understundom självbiograf, typ herr Gardell med sin ”En Komikers Uppväxt”, ”Torka inte tårar utan handskar” och annat lagom kommersiellt känslo-pjunk, klart att utprångla hos familjen Bonnier.

En som beskrivit det hela riktigare och korrektare var nog konstnären och författaren Ernst Norlind på sin tid, apropå detta med Danmark och Skåne. I sin starkt självbiografiska bok ”Borgebyminnen” berättar Norlind om hur den tyske poeten och författaren Rainer Maria Rilke fövekligades och blev öppet pervers och bisexuell, tack vare hans strikt katolska mor. Rilke körde helt enkelt fast i kristendomen och de religiösa grubblerierna, och blev till slut ett slags medeltida munk eller ”särling” skriver Norlind, och det berodde på hans likaledes perversa föräldrar, och den samtid han växte upp i.

Rainer Maria Rilkes ansikte liknar Gunnar Arpis, och latte-drickande, förvekligade ”Hipsters”. Det är förstås ingen tillfällighet…

Rilkes mor var besatt av katolicismen, fastän delvis judinna och drömde hela tiden om att få en dotter, som skulle bli nunna och sättas i kloster, eftersom modern inte uppnått detta livsmål själv, på grund av dålig utbildning och okunnighet. Han kläddes i flick-kläder och tilltalades med flicknamn under hela sin uppväxt, samt växte upp i ett överförfinat, rikt borgarhem i staden Wien, före första Världskriget – en miljö där bögeriet och allehanda ”intressanta” sexuella avvikelser var på modet. Till slut tröttnade Rilkes far på moderns kristna dumheter, och skickade honom till en militärskola, helt utan hennes samtycke (vad som står på svenska Wikipedia är fel i sak enligt Norlind) men det blev förstås Rilke inte friskare av, vek och sjuklig som han redan var, pga sin överbeskyddande mor.

Hade han inte kommit i kontakt med den ökända Lou Salomé, Freidrich Nietsches älskarinna, som tillika var fullblods-sadist (det var henne Nietsche tänkte på när han fällde sitt berömda uttalande: ”Om du går till kvinnor, så glöm inte piskan” – för det var hon som höll i den) hade det inte stannat vid bisex i Rilkes fall, utan övergått till helt och fullt 100 % fjoll-bögeri, och kladdigast tänkbara anal-sexande.

Så kommer alltså bögar till. De skapas inte alls genom någon gud, utan dysfunktionella familjer och framförallt av ordentligt snedvridna moders-relationer. Det visste redan Sigmund Freud, och mycket kan botas – ifall man blir förd till Freud i tid… Fridens liljor och Frejas alltså – ty det är verkligen ”An die Freude” –

Botemedlet emot allt det myckna stjärt-sexandet och det ständiga bögandet i röven – För hela vår kultur ?

Ibland önskar jag nästan – att Herr Gardell i sin ungdom mött någon trevlig flicka – vilket han inte gjorde. Han mötte nån som hette ”Leverkorv” eller något istället – och så slutade det hela – Rätt upp i ”Mumin-dalen”..

Men i Danmark, men i Danmark alltså – Ja där har de JIM LYNGVILD istället för Herr Gardell, ifall de nu alls behöver söka efter eller utse en Riks-någonting, vad det nu kan vara eller inte vara – for such, said Prince Hamlet, is the question..

Jim Lyngvild – Danmarks eneste virkelige Fliseknuser – är självbiografisk författare – och bättre på det än herr Gardell. Han är modedesigner, smyckesdesigner, sjtärnkock, fotograf, ständig Tv-kändis, närapå permanent medlem av Ekstra-Bladets redaktion, industridesigner, mjödframställare, mannen bakom Highland Parks samtliga whiskeymärken, eller åtminstone nästan – och han är Asatroende, vilket han inte alls döljer.

Men han har aldrig sagt, att just han är utsedd av Gud – utan blott och bart släkt med Drottning Margerete, som han säger sig avguda och nyss gjort en fem meter hög staty i hårdplast av – och härstammar dessutom från Oden, enligt sitt egenkomponerade släktträd, men han är icke skapad av någon gud, och sätter inte sin egen läggning före alla andras, på det fullkomligt absurda vis, som Herr Gardell Gör.

Och se däri ligger skillnaden… Gardell däremot, och hela hans släkt hatar däremot Asatron något alldeles intensivt, och har aktivt sökt bekämpa den, så länge någon kan minnas – och saknar hyfs, tolerans och verklig humor.. Någon mänsklig värme åvilar icke dem, eller hela deras släkte, och det är därför jag finner dem så oerhört falska.

Under alla förhållanden, så tror jag mera på Hr. Lyngvild – och hans gudar…

 

Ivar Arpi rapporterar från ”Landet Löfvén” – den infantiliserade, ”köns-dysforiska” lekstugan – och blir HATAD av PK-etablissemanget. (Jamen Tjänis – KÖNIS !)

”Landet Löfvén” är ibland det löjligaste av Jordens alla länder. Det visste vi redan för flera år sedan, när vår nuvarande Statsminister ”Lilla Greta-mässigt” stod rakt fram i FN och skämde ut inte bara sig själv, men hela vår nation och alla oss etniska svenskar genom att våga påstå, att just han skulle leda Världens första ”Feministiska Regering” som skulle företräda en ”Feministisk Utrikespolitik”.

Tydligen blir det aldrig någon måtta på PK-flosklerna.

Men den 7 Maj i år avslöjade den välskrivande ledarskibenten Ivar Arpi – som numera fått sparken från Svenska Dagbladet, och omilt avlägsnats därifrån, inklusive dess ledarsidor, efter vad det ser ut – hela det ”Köns-dysforiska” Dagis-landet, och hela detta arma (S) märkta byke. Den falska nomenklaturan, och alla dess kreatur.

Sverige har blivit ett land där man INTE FÅR kalla Kvinnor för Kvinnor, och inte säga att de har Kvinnliga kroppar… Varför all denna MUSLIMSKA FUNDAMENTALISM – Eller vad är det fråga om ?

Ingvar Arpi – denne gode, kärleksfulle man – råkade på sin Twitter-sida observera, att till och med Vårdguiden – detta i Covid-tider så centrala informationsorgan, ”bakvägen” försöker lansera judeo-kristna och Abrahamitiska värderingar i det svenska språket genom ett slags muslimsk ”Newspeak” eller Köns-dysforisk ”Sharia” enligt vilken man inte får kalla biologiska kvinnor för just kvinnor, inte säga att de är kvinnor och inte tala om deras kroppar som just kvinnliga.

Varför allt detta kvinno-hat, till och med i Regeringens informationskanaler ?

Varför kommer allt detta nu – i FREJAS månad ?

Gudinnan FREJA vill att DU skall vara Heterosexuell, och dyrka Herren Frej och Gerd – samt Freja själv (Hedniskt konstverk, aningen inspirerat av Gustav Klimt)

 

En större kulturdebatt -efter svenska ”ankdammsförhållanden” – har redan utbrutit om saken. Kön är en Biologisk realitet, inte en ”social konstruktion”. SVT och dess journalister verkar inte ens medvetna om hur den mänskliga biologin faktiskt fungerar, och det faktum att vi bara har TVÅ kön, och inte 64..

Till och med den kristna nät-tidningen ”Världen Idag” har reagerat, och påminner oss alla om att det i den kristna Bibeln står att ”gud skapade människorna till man och kvinna, ja till kvinna och man skapade han dem”. Han skapade dem inte till Adam och Nisse, och heller inte till Efva och Eva, Federley och Könis eller för den delen till Eva och Adolf…

För, som dess ledarskribent skriver:

Hur är detta ens möjligt i en tid när mäns våld mot kvinnor samtidigt är en stor fråga i debatten? Här finns ingen ände på dårskapen och inkonsekvenserna.

Men, invänder förespråkarna, på vilket sätt skadar det dig att bli kallad ”person” i stället för ”man”? Eller att ”hon” och ”han” byts ut mot ”hen”? Vad är problemet?

Svaret är uppenbart. Det mänskliga tänkandets signum är att kunna göra distinktioner, att kunna urskilja. Logikens grundregler handlar om detta. Som identitetslagen (A är lika med A) och motsägelselagen (A är inte detsamma som icke-A). Att upphöra med distinktioner innebär en intellektuell tillbakagång. Spädbarn upplever från början en symbios med mamman, men lär sig att gradvis uppfatta sig själv och sedan börja urskilja en distinkt verklighet, som kan kategoriseras med hjälp av språket. Till den verkligheten hör att människan finns i två grundversioner, kvinna och man.

Som varje författare vet är språkets uppgift att avtäcka verkligheten, inte att dölja den. Att beskriva existensen så ärligt, naket och precist som möjligt. Att förhindra språklig precision innebär en kulturell tillbakagång. — — Verkligheten är sådan den är, oavsett enskilda upplevelser eller enskilda variationer. För att beskriva den verkligheten är kategorierna man och kvinna relevanta. Ignorerar vi det lägger vi inte bara intellektet och kulturen i skugga – vi separerar oss också från historien, konsten och litteraturen. Ja, från alla som levt före oss och som talat om varandra som kvinnor och män.

Det finns frågor som inte är värda att slåss för – och så finns den andra sortens frågor. En civilisation som inte talar sant om verkligheten gräver sin egen grav.

  • Stefan Gustavsson, ”Världen Idag” 12 Maj 2021

Redan våra biologiska förfäder – för de av oss som är etniska svenskar dvs – och det gäller de 80 % av Sveriges nuvarande invånare, som är och förblir det svenska folket – visste att vi har två kön, och att det är bara och endast bara genom dessa två kön som nya människor och nytt liv kan skapas och bli till, för så var det på deras tid och så är det i vår tid också, trots försök med artificiell inseminering.  Annars får vi nämligen inget gott föräldraskap utan bara en massa ”könsdysforiska” såkallade ”Regnbågsfamiljer” typ familjen Federley, eller för den delen Lokes avföda – för Loke finns också, och honom kan man ju gå hän och sälla sig till, ifall man nu verkligen vill.

”Ask och Embla” står staty på stora torget i Sölvesborg. Askträdet och Almträdet, ur vilka Asarna Oden, Vile och Ve – eller Oden, Höder och Loke skapade det första människo-paret. Oden är Intellektet eller Hugen, Höder är känslorna eller ”Hamnen” medan Loke är Livskraften, Kroppen.

Forskare har redan konstaterat att sk ”könsdysfori” eller störd kroppsuppfattning, oförmåga att uppfatta verkligheten osv ofta är tecken på grav sinnessjukdom eller flera allvarliga psykiatriska diagnoser, även om det i och för sig inte alltid behöver vara så. Att samhället – och Vårdguiden – skall behöva erbjuda dessa beklagansvärda och störda individer fria ”könskorrigeringar” eller dyra plastikoperationer, gratis hormonbehandling redan som barn osv är helt onödigt, och dessutom ofta direkt skadligt för ”dysforikerna” själva, som har 13,7 % större dödlighet än befolkningen i övrigt, och dessutom tycks mer självmordsbenägna – föga förvånande – deras livsstil ”håller inte ihop” – varför det är komplett onödigt att försöka bygga om hela samhället efter denna lilla 0,6 % stora minoritet..

Oden – Lodur – Höner – eller Oden/Loke/Höder skapar de första människorna enligt Eddan (teckning av Lorentz Frölich, Danmark)

 

Den nordiska berättelsen om de första människornas skapelse utvecklades före kristendomen, och helt utan påverkan från den – för tanken om Asken – av vilken man gör spjutskaft och handtag till vapen, och Almen som ett kvinnligt trädslag, av vilket man gör skålar, husgeråd och rorkulten till båtar, kölar och mycket annat, fanns långt långt innan kristendomen – och på våra hällristningar syns aldrig samlag mellan män, eller  mellan kvinnor – vad det nu kan bero på – det fanns förmodligen inte i Hällristarnas föreställningsvärld, att något skulle gå till på det förvända och bakvända viset – i alla fall ansåg man inte det för mödan värt, att ens försöka avbilda det. (Den som inte tror mig, kan gärna försöka komma med adekvat motbevis)

Sunda religioner skapar sunda samhällen – trots undantaget i form av Loke, denna komiske och demoniske figur. Kanske har Ivar Arpi, som flera gånger offentligt från sin Twitter-sida försvarat Asatron, också hört talas om honom, eller vad tror ni ?

Jag slutar detta inlägg med en liten modern Frejs-hymn, skriven av den amerikanske poeten Mark Mothersbaugh och popgruppen DEVO från det fjärran 1980-talet

Twist away the gates of steel
Unlock the secret voice
Give in to ancient noise
Take a chance on a brand new dance
Twist away the gates of steel
Twist away
Now twist and shout
The earth it moves too slow
But the earth is all we know
We pay to play the human way
Twist away the gates of steel
A man is real
Not made of steel!
But the earth is all we know
We pay to play the human way
Twist away the gates of steel
The beginning was the end
For everything now
The ape regards his tail
He’s stuck on it
Repeats until he fails
Half a goon and half a god
A man’s not made of steel
Twist away
Now twist and shout
The earth it moves too slow
But the earth is all we know
We pay to play the human way
Twist away the gates of steel
A man is real
That is how he feels !

SÄRIMNERS Sändebud SEGRAR – också under ”Eid-al-Fitr” och i VEDDESTA – ja ÖVERALLT !

Vi hedningar och Asatroende behöver sannerligen inga fler bevis på Herren Yngve-Frejs styrka och makt, eftersom vi VET att han är en sann gud, Vanernas furste och en vän i nöden. Nordiska Asa Samfundet har detta år förklarat, att 2021 är Frejs år, och händelser över hela vårt land, förkunnar tydligt att så är fallet. Så är det, helt enkelt.

Hoo and Hey – you WILL worship Frey !” (and where there is a will, there is a WAY !)

Detta bevisas inte minst av den påstått ”multikulturella” matvarukedjan Matvärlden i Veddesta, belägen i Stockholms nordvästra förorter, enligt vad många svenska media kunde rapportera, så sent som 10 Maj i år. Muslimerna där och överallt annars i Sverige önskades ”Glad Ramadan” och Eid-Al-fitr med EXTRAPRIS PÅ FLÄSK-KOTLETT.

Frej är ”Sviagod” eller Svearnas Gud, står det tydligt i Eddan. INGEN i Sverige skall tro något annat !!

Särimners makt, och skuggan av Gyllinbursti, Frejs heliga galt visade sig tydligt. Detta var tecknet, för dig och mig utgivet. Genast började den svenska PK-maffian och Nomenklaturans skenheliga representanter reagera, inkarnerade i bland annat den föga kunnige religions-”Professorn” eller kvasi-akademiske förstå-sig-påaren Joel Halldorff, en framstående rasist, känd för sina många Sverigefientliga tidningsartiklar och sitt formligen rabiata hat emot Svensk Asatro, eftersom han är den ende person i hela Sverige, vars uttalanden varit så ointelligenta, att både den sanna Asatrons representanter och bedragarna inom den marginaliserade ”forn sed” rörelsen varit tvunga att skriva officiella fördömanden, och ta tydligt avstånd ifrån honom.

Alternativ-mediet ”Nya Tider” berättar om hur Joel Halldorfs verbala hosta, och hans eländiga försök att spela ut ”Kränkthets-Kortet” helt kom av sig.

Matvaru-jätten kontrade omedelbart på twitter och i alla sina sociala mediakanaler, och uppmanade till förståelse och humor av alla dessa ”lättkränkta” och humor-lösa personer. Efter det slutade klagomålen omedelbart, och SÄRIMNERS SÄNDEBUD TRIUMFERADE ÅTER

Sannerligen, Sannerligen säger jag eder. Ni skall icke gå emot Herren Frej, och den svenska naturen. Den uthärdar allt, och den motstår allt, av dessa ökenreligionens hantlangare och i anden fattiga politrucker. Kristna Fundamentalister som Halldorf är längesen avslöjade, liksom deras skenheliga, påklistrade försök att ”cykla med” islamisterna, och ingå förbund med dem – och därmed finns inte mer något berättigande för deras totalitära läror.

Också Midsommar är en ”Hednisk Blomsterfest” förresten – och i det förra inlägget såg vi ju, hur de svårt intoleranta öken-profeterna genom sina ”Hadhiter” också ville förbjuda vår svenska Midsommar – Men se det GÅR inte !

Vi kommer att resa Herren Frejs väldiga lem och den grova stången emot himlen, och köra in den i jordgudinnan Gerds blomsterkrans – som det ÄR ock SKALL vara – evinnerligen – och det finns INGENTING ni Monoteister ens kan göra åt det !

”In Hoc Signo Vinces ! – Under this sign – VICTORY !!”

Liten bild för våra kära ”Nyanlända” från Mellan-Östern – Ifall ni inte förstod hur den mänskliga naturen fungerar, och hur vi Polyteister verkligen tänker – Redan i det gamla Egypten…

Dagen Erik passeras – och var ligger Alvheim ?

Alfheim Frey
gáfu í árdaga
tívar at tannféi.

Ur Grimnesmáls 5:e strof i Eddan

”Alvheim Frej
gavs i årdagar
från Tivarna i tandgåva”

 

Igår var det som bekant Dagen Erik i den svenska almanackan, den dag som var tidpunkten för Frösgången eller bärandet av Frejs bild över åkrarna enligt Asatron – ett fenomen jag skrivit om förr i denna blogg. Först långt senare blev där en vandring med ”St Eriks skrin” genomförd av katoliker på åkrarna utanför Uppsala, men det var på  den kristna medeltiden. Alla svenskar är medvetna om att någon Erik Jedvardsson aldrig blivit erkänd som helgon av den katolska kyrkan, och även det skjutglada gäng av högerextrema, nutida katoliker som bildat sina egna högst konstifika ”ungdomsföreningar” i dagens Sverige,. Hoppas kan vi alltid… bäst vore nog om hela det katolska byket försvann ifrån Sverige. Vårt Sverige.

Nej, Eriksdagen har i år firats av de få – de som verkligen är makterna trogna – som vår vän Henrik Andersson i Västergötland till exempel – och andra Västgötar har också firat den på ett bra och värdigt vis. Det gäller inte minst Lokalhistorikern Bo Larsen i Göta-Älvdalen, för det är faktiskt där Alfheim eller Alvhem ligger, på riktigt.

Orten nämns i Grimnesmál i Eddan, och det är inte den enda helt verkliga och faktiska geografiska lokalitet som de facto nämns där, för även Järavallen, denna geologiska lämning från Litorinahavets tid nämns i Eddan, liksom Öresund – och det sker i Harbadsljod, färjkarlens och Tors ropade och ljudande dialog över sundet, om någon skulle undra. Tivarna, vars namn kommer av guden Tyrs namn – det var mycket riktigt Tisdag eller Tyrs dag igår – är ett annat namn för Asarna, och när Frej fick sin första tand, gavs han Alvheim i tandgåva – för på det sättet – med rika gåvor –  hälsade man inte bara den främste av Vaner, utan alla ättelägg som föddes in i en släkt, eller det Hedniska samhället.

Alfheim eller Alvhem existerar alltså faktiskt och på riktigt, nära Ale i Göteborgs dalgång, och nämns även i Beowulf-sagan, liksom dess kungsgård – i Gaeternas eller Götarnas rike. Där blommar vitsipporna och de skönaste blommor rikligt, som dessa bilder visar – och där låg en gång Frös eget Vi eller hans helgedom, som också är Frövi – en annan ort i Västergötland. Också i Norge finns Alfheim, de facto och i sinnevärlden, till exempel – för enligt vissa sagor var Alfheim en annan benämning på Ranrike, eller det hedniska Östfold och Bohuslän, sedda som ett landskap och en provins. Numera har till och med en idrottsstadium utanför Tromsö tagit upp samma namn, men det är förstås en annan historia.

Alvheim finns, inte bara som naturstig i Västergötland, utan som en fysisk realitet, överallt i den mänskliga tillvaron

Alvheim existerar alltså fysiskt, liksom den store Yngve-Frej eller Erik, den för evigt mäktige.

Men somliga förstår honom inte. De känner inte hans rätta namn, har ingen insikt i vår Nordiska natur, och de förnekar honom och hans blotta existens. De vänder sig bort från allt det sköna och det ljuva i vår Värld, ja till och med kvinnorna tycker de skall täckas över med stora svarta skynken, så att ingen man skall bli ”frestad” av deras vackra och björk-slanka kroppar.

Visste ni att ingen rätt-trogen Muslim får vara Florist, eller Blomsterhandlare och sälja blommor till oss Hedningar ? Joho, så är det – för det står i Hadhiterna – och jag citerar:

Inget ska säljas till otrogna i samband med deras högtider eftersom det innebär bistånd till deras osanning och godkännande av deras innoverade högtider. Det verkar vara tid för det nu, vissa uppmanar till någon blomsterhögtid. Det är inte tillåtet. Blomsterhögtider är inte tillåtna, de är typiska för hädarna. I islam har vi inte fler än två högtider: Fitr och Adhhâ.

Så talar de, dessa öknens skenheliga kolportörer, Västerlandets och Kulturens fiender i vårt land. De förnekar till och med markens blommor, själva naturen, ja allt vi etniska svenskar håller för heligt och sant. De hoppar och stampar på Herren Frej, och förstår inte hans innebörd och makt.

Vi får inte fira några blomsterfester säger de, dessa intoleranta imamer. Vi får alltså inte fira Valborg – som ärar Freja, Vanadisen – och som är en hednisk blomsterfest. Vi får inte fira Första Maj – som är en Hednisk Blomsterfest, i annan tappning. Vi får inte fira vårens intåg, inte sjunga maj-visor. Vi får inte fira Pingst med Pingstliljor ensingång, förmodar jag – och ingen Frösgång heller – allt för dessa ÖKNENS DYSTER-KVISTAR.

Inte ens Mors Dag, med Violer till Mor får väl firas – enligt denna Monoteistiska Intolerans, dessa Abrahamiter med sin Öken-religion och sin skägg-lurk till Profet ?

Eller har jag missförstått någonting här ? Utfärda då, kära Imamer, genast en Fatwa som hyllar Frej – och som godkänner och accepterar hans allmakt, allt vad han står för och allt vad vi ser i naturen så här års

För oss är ASATRON, och tron på Vanerna är den enda sanna religionen – den som passar i Norden, I Sverige, och i våra Svenska landskap. Inte alla kulturer är likvärdiga, inte alla kulturer hyllar samma sak och tänker på samma sätt – som vi kan se – och för mig gäller endast HEDNISKA TANKAR

Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de.” (Matteus, 6:28)

Det är så sant som det är sagt – Till och med vissa kristna verkar ha förstått det..