Sveriges största Ärke…någonting VÄGRAR erkänna FOLKMORD ??

SVT, Statstelevsionen, som inte kan göra minsta fel i sin rapportering och nyhetsvärdering enligt sig själv, rapporterar idag liksom bloggen ”Ideell Kulturkamp” om hur Ärkebiskop Antjé Jackélen rakt fram försvarar FOLKMORD på etniska svenskar, något som den påstått ”Svenska” Kyrkan bevisligen ligger bakom, och har ägnat sig åt under hundratals år av mentalt och andligt slaveri.

I själva verket finns det ingen ”Svensk” Kyrka, för den är inte ett  dugg ”svenskare än något annat samfund som finns i dagens Sverige, som till och med enligt sina egna Grundlagar förutsätts vara ”Multikulturellt”.  Däremot finns den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, för så bör den rätteligen heta. Den är sedan LÄNGE eller 21 år tillbaka SKILD från Svenska Staten, och har INGEN laglig rätt att kalla sig ”svensk” eller ge sken av att den skulle vara en statlig myndighet.

Svenska präster fortsätter hyckla, fromla och ljuga, bigotta som de är – Ärkebiskopen såväl som de andra.

Ändå finns det vissa ljusglimtar i det kristna mörkret. Precis som jag berättat för er är det så att en hel enskilda präster i denna mycket märkliga ”svenska” kyrka, nu krävt att kyrkan skall erkänna sin delaktighet i Häxprocesserna från 1200-talet fram till 1834 i Mockfjärd, då Sveriges förmodligen sista ”traditionella” häxprocess ägde rum.

I Salem, Massachusetts, USA, på Edinburgh Castle, Skottland och på fasaden till rådhuset i Köln, Tyskland, står monument som de här, bekostade av kristna kyrkor. De står där som en ursäkt och påminnelse om alla de miljoner människor, som de kristna själva torterat till döds, avrättat eller bränt på bål..

I nästan alla Jordens länder och civiliserade stater har officiella ursäkter redan framförts. Protestantiska och Katolska kyrkor i USA, Tyskland, England, Skottland, Polen, Vatikanstaten, Italien, Spanien, ja nästan överallt i Europa och Västvärlden har officiellt erkänt, att det var kristendomen som orsakade Häxförföljelsen, och att denna är att betrakta som Folkmord, eftersom man tog livet av miljontals människor. Allt detta har bland andra den tyske forskaren Hartmut Hegeler bevisat.

Också här i Sverige finns många organisationer, som kämpar för nationell upprättelse för de kristna kyrkornas offer, och alla de – i vårt land tusentals – människor som de hycklande kristna plågat, torterat, mördat och haft ihjäl – här länkar jag till en av dem.

Frågan är inte obetydlig, eller någon ”liten fråga” för om vi räknar med att varje familj under 1680-talet fått 2,5 överlevande barn (inte orealistiskt, därför att dåtidens familjer och kvoten för barnafödande var vida större) som nått reproducerbar ålder, och alltså fått barn i sin tur, så är idag omkring 1,6 miljoner etniska svenskar i rätt nedstigande led släkt med någon, som Svenska Kyrkan låtit avrätta, torterat, fängslat eller plågat livet ur.

Detta är ett skändligt brott, begånget emot en hel nation. Det MÅSTE betecknas som FOLKMORD, eftersom det är ett folkmord, och en förföljelse av oliktänkande så oerhörd och omfattande, att det bryter emot FN.s deklaration om de Mänskliga rättigheterna.

Dessutom finns det – som vi alla vet – en stor risk för att auktoritära personer som den nuvarande Ärke- någonting fortsätter förföljelserna emot de etniska svenskar, som lever idag. Antje Jackélens rent personliga skuld, då hon varit djupt insyltad i ”affären Radler” och aldrig gjort avbön för den.

 

VEM är det egentligen som är en gammal häxa ? Våra avrättade förmödrar, eller en lögnaktig Ärke- någonting ? (bildkälla SVT)

Statstelevisionen – som ju inte kan ha fel – åtminstone enligt sig själv – rapporterar om Lundaprästen Kerstin Wimmers, som länge arbetat på en vitbok om de förföljelser, som ”Svenska” Kyrkan utsatt tusentals etniska svenskar för under seklernas lopp. Men Ärkebiskopinnan Jackélen, ja hon vägrar att låta vitboken färdigställas, ens av sina egna. Hon spottar rakt upp i ansiktet inte bara på alla Hedniska organisationer i landet, utan även tiotusentals efterlevande, när hon lögnaktigt hävdar att det ”inte finns någon motpart” som kan ta emot Vitboken.

På nätet – och i sociala media – finns många släktföreningar och intressegrupper för personer som i rätt nedstigande led eller på andra sätt är släkt med dem, som Svenska Kyrkan låtit avrätta och tortera.

Släktforskaren Rolf Berlin i Järfälla är bara en av de många, som Ärkebiskopen nu spottar i ansiktet. Han leder sajten morlanda.se, och är själv släkt med storbonden Jöns Gullbrandsson i Vråland – även kallad Jöns i Vrålanda – som fängslades och torterades för att han skulle ha spelat på glastrumma med rävsvansar på gästabud i Blåkulla, som man sa. För detta blev han dömd till döden, men han dog till följd av de sjukdomar han ådragit sig i fängelset, innan dödsdomen emot honom kunde verkställas.

Själv är jag inte släkt med några avrättade personer vad jag vet, men hela min släkt berörs på annat sätt av allt det onda, som ”Svenska” Kyrkan gjort emot sitt eget folk och land. Rakt över gatan i staden Marstrand, där min släkt bor sedan tre generationer, låg det hus som tillhörde Börta Corneliusdotter eller Börta Crämars, bördig från Nederländerna, och en känd häxa som avrättades, över åttio år gammal. Av domböckerna – som finns att läsa på nätet – framgår att hon blev anklagad för att ha förvandlat sig till en stor katt – och ”bevisningen” var att hennes svenske man såg en katt sitta på kanten av brunnen, och kastade en sten på den så att katten föll i. När han sedan kom hem, fann han sin hustru sängliggande med ett brutet ben och våta kläder, och eftersom hon inte kunde förklara hur detta skett, avrättade man henne som ”bevisad” häxa.

Hon trodde inte på gud, och när de skulle avrätta henne, var den gamla gumman så söndertorterad, att hon inte längre kunde gå. Hennes ben var uppsvullna och inflammerade till följd av de bojor hon i månader fått bära i den fängelsehåla på Bohus fästning, där prästerna lät spärra in henne. Hon bekände aldrig några brott, men förklarade att hon levt så länge och att hennes lidande varit så svårt, att hon bara var glad att få dö. De högg av henne huvudet, och brände kroppen på bål – och på samma år avrättade de också många andra, bland annat Malin Slakters, en 16-årig flicka som också vägrade erkänna –Hellre vill jag dö än att bekänna falskt, och ljuga på andra eller mig själv” – så löd hennes sista ord.


De kristna LJUGER och HYCKLAR. De säger att ”tio guds bud” gäller – ”Du skall icke dräpa” står det där. Men samma bibel rekommenderar också MORD – pga ren vidskepelse
.. ”En trollkona skall du icke låta leva” står det skrivet. HUR går det egentligen ihop – och kan en sådan skrift vara ”guds ord” ??

Antje Jackélen, däremot – ljuger rakt fram inför hela svenska folket, och vägrar erkänna andra religioner, andra trosuppfattningar än sin egen. Skall hon alls vara Ärkebiskop längre efter det här ? Snart är det kyrkoval, och då kan hon bli avsatt – en gång för alla..

Ingen ärkebiskop i hela ”Svenska” Kyrkans historia har varit så dålig för sitt ämbete, som just Antje Jackélen. Det är mycket lätt att bevisa. Trots hennes vägran att erkänna sin delaktighet i ”Affären Radler” (och döden för tre unga människor i DDR, som dog i Hohenschönhausen, eller drevs till självmord av STASI) blev hon utsedd till svensk ärkebiskop, och när det skedde, 2007 – hade Kyrkan kring 75 % av svenska folket som medlemmar. Idag har de bara runt 53 % – och under Antje Jackélens ämbetstid, har över 22 % av vårt folk LÄMNAT ”Svenska” Kyrkan – som de av förståeliga skäl ALDRIG MER vill befatta sig med.

Mig veterligt har ingen ärkebiskop, någonsin, varit så dålig eller rent ut sagt skadlig för sina egna.. Rätta mig gärna om jag har fel, ack ni kristna – men själv är jag som bekant HEDNING och trivs bra med det.

Folkmord och Tortyr kan aldrig försvaras – sådan är den bistra sanningen.

Du som också vill PROTESTERA emot Svenska kyrkans dråp och tortyr på oskyldiga, kan GÅ UR genom att fylla i blanketten här.

Slutligen rapporterade SVT igår om Miljöpartiets handgångne man i Härnösand, som säger att ”Det får absolut inte bli något Häxmonument” i den staden, trots att över 100 personer avrättats där, i alla fall enligt SVT:s rubriksättare. Är det objektiv journalistik – Ja eller Nej ?

2 tankar om “Sveriges största Ärke…någonting VÄGRAR erkänna FOLKMORD ??

  • Hej Malin och tack för din fråga, som egentligen borde bli föremål för sitt eget inlägg.

   Frågan är väl ställd, nämligen, och förtjänar därför att besvaras i detalj. Det finns naturligtvis de personer idag, som hela tiden hävdar att vi aldrig kan få veta hur de hedniska ederna lät, bara därför att de själva inte känner till de källor som finns. Ofta förvandlas också detta ”vi kan inte veta…” prat till ”vi vill INTE veta” och slutligen till ”ni får inte veta…” av kristna forskare.

   Men sanningen är att vi har ganska många Edsformulär bevarade, helt eller delvis – och alla är från den hedniska tiden. I avsnittet om bröllop har jag nämnt Tryggdarmál, det gamla nordisk frids-eds-kvädet, som i poetisk form innehåller ett slags uppräkning av det hedniska kosmos, och som jag själv använt som underlag till en bröllopstext – också bröllopet och trolovningen är ju ett slags edgång, eftersom man lovar varann kärlek och trohet vid det tillfället. Tryggdarmál finns i den norska lagsamlingen Grågås, men språkforskare är ense om att dess innehåll måste vara ännu äldre, och härstamma från Norges 800-tal, då ingen kristendom fanns i landet, och även Gulatingslagen lär innehålla små fragment.

   Också Bengt av Klintbergs bok ”Svenska Trollformler” innehåller faktiskt verser och strofer som brukade läsas upp på Tinget, som edgång och vittnesförsäkran. Jag anser att de strofer fadern läste högt vid Knäsättning nog var en variant av de här ederna – det fanns ju ingen DNA-test eller några faderskaps-bevis på den tiden, så fadern fick lova att han var far till barnet med en ed, eller en högtidlig vittnesförsäkran. Åke Ohlmarks, skrev i sin bok ”Den glömda Eddan” att det finns en dikt som heter Liuflingsljodh, alltså ”ljuvlings ljud” – ljod för ljud förekommer ju i många Eddadikter – men denna dikt har jag aldrig återfunnit på nätet. Den skall också stå omnämnd i en isländsk forskares verk ”Jon Thorkelsson, ”Om digtningen” s 198 – ”Alvernas Vaggsång” kallar Ohlmarks den, och det skulle ju passa vid ett barns födelse, om vi bara kunde hitta denna källa…

   Den strof han återger lyder: ”Sofdhu med soemdum saell i duni – sem vin a vidhi, vindur á skyi, svanur á báru, már i holmi, thorskur i djupi, kýr a basi” Också Hirdhskrá, den ed som Hirdmännen svor till den norske kungen, har nämnts i sammanhanget – Hirdskráa finns omnämnd på engelska Wikipedia.

   Översatt av mig lyder Ohlmarks isländska strof från Liuflingsljod – som jag som sagt inte återfunnit – som såhär:

   ”Sov du i ro och med god sömn / säll i ejderdun / som vind i vide / molnen på himlen / svanen på vågen / holmen på havet /torsken i djupet / och korna i båsen” – kanske en ganska användbar vaggvisa för ett trött barn – men här behövs mycket mera – så ett förslag från mig, efter Tryggdarmáls mönster blir:

   ”Du är mitt barn / och dig vill jag lova / att din far alltid vara / återvända, om jag skulle från dig fara / och jag skänker dig Världen till att vandra / luft till att andas och vatten att dricka. Allt skall jag med dig dela / välgång och vedermöda / bröd och köttstycke / och alla goda saker / som släkt och fränder dela / men fiender ej”

   (formeln ”kniv och köttstycke” finns också i äldre västgötalagen, men jag satte in ordet ”bröd” här)

   Du ska vara min arvinge, klädd eller oklädd, medan mullen gror, och människorna ska leva / på land och över djupa vatten / på skepp och på skidor / på hav och på hästrygg / en trogen far skall jag dig vara / i skiften och samrören alla. Alla makters skydd har den, som håller sin ed / men vreda Nornor sig vänder / mot den som vrångt den bryter. / Hell till er, som är vittnen – och sov i ro, kära barn, ch med god sömn / säll i ejderdun / som vind i vide / molnen på himlen / svanen på vågen / holmen på havet /torsken i djupet / och ko i bås”

   Så , ungefär, eller något åt det hållet kan nog en faders edgång vid Knäsättning ha låtit ungefär, men jag är inte den bäste av skalder – och var och en kan ju skriva eller göra sin ed, just som han eller hon tycker…

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s