Sverige 2020: Takten i Hednandet ÖKAR !

You can’t deny this ! You might not like me saying it, BUT YOU CAN’T DENY IT !

 • Malcolm X

Det här är bilder och fakta som man vill att du inte ska få se, och inte ta del av. Media vill inte behandla dem, ingen vågar skriva det. Ingen vågar säga som det är. Sanningen ska gömmas, glömmas och stoppas undan – för så vill ”big media” och de styrande i vårt land ha det. Alla stora dagstidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, för att inte tala om SVT, vår Statstelevision, har numera såkallade ”Grafikredaktioner” som på ett enkelt sätt kan tillverka illustrationer, kartor, diagram och många andra slags dokument.

Men ingen, absolut ingen – utom jag – vågar skriva, publicera och säga detta. Den sk ”Svenska” Kyrkan, eller med andra ord den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, som den rätteligen väl bör kallas (den är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, Statskyrkan upplöstes år 2000 och dessutom säger man åt oss, att det ska råda religionsfrihet i det här landet – varför tillåter vi då att de här kristna tramsebyxorna ockuperar titeln ”svensk” ?)

Takten i hednandet ökar som aldrig förr. Befolkningen formligen hoppar strömhopp från denna påstått ”svenska” Kyrka – de vill helt enkelt inte ha med den att göra längre, och inte ha någon konstig ”Allsmäktig Herre” som ska befalla och styra över dem i evigheters evighet, amen… Nu säger vi svenskar NEJ till allt sådant, och det sker i allt ökande omfattning. Enbart i fjol gjorde över 54 000 medborgare helt frivilligt ett bra livsval, och valde frihet framför andligt slaveri. Titta på fakta här det är ”slavdrivarnas” egna siffror jag citerar.

Såhär såg det ut år 2019. I alla landets kommuner ökade hedendomen, och allt fler och fler valde att hedna sig. I genomsnitt uppgick takten till 0,8 % av kyrkans medlemsantal – och även om det inte verkar mycket – tänk på vad det innebär över 30 år. Redan idag är över 46 % av Svenskarna Hedningar, och det går inte att förneka.

Så till 2020 års bild över takten i hednandet, och nu ser det ut såhär, kommunvis uppdelat:

Som ni ser – under Corona-året 2020 ökade takten i Hednandet, och i många kommuner låg den upp emot 2-3 %. Det betyder, att de kristna inom 10 år kan förlora en tredjedel eller mer av sitt medlemstal. Det här vill ingen tala om för er. Det här vill man ”mörka” för om sanningen kommer ut, kan ju den rådande samhällsordningen bli rubbad, och de som har makt över politik och mycket mer förlorar makten – vilket ingen av dem vill.

I sanningens namn skall det här sägas, att det finns två små kommuner i landet, Mörbylånga och Båstad, där andelen kristna faktiskt ökat med 0,2% – men det är nog ingenting att ropa ”halleluuuja!” över. Annars har den forna ”Statskyrkan” inte noterat några framgångar överhuvudtaget, och man kan ju diskutera vad den ytterst lilla framgången i exmpelvis Mörbylånga beror på. Impopulära frikyrkopastorer, typ Åke Green ? Extra gott kyrkkaffe, eller extra sladdriga kanelbullar på församlingshemmet, inklusive någon populär präst ? – Ja, vem vet…

Det skulle också kunna tänkas – det är i alla fall en hypotes – men den kan jag inte bevisa – att många fattigpensionärer dog år 2020, främst beroende på den vanvård de utsattes för, och på grund av att regeringen Löfvén nekade dem syrgas, eller med andra ord en institutionaliserad Eutanasi, alltså statligt beordrade ”barmhärtighetsmord”. Det är ju ett väl känt faktum, att det främst är den äldre befolkningen i landet, från 70 år och uppåt, som alls är kristen, men nu har jag inte undersökt korrelationen mellan de här siffrorna, och kan därför inte säga hur stark den är.

Dessutom vet vi alla, att sk ”rak trendframskrivning” inte är en bra metod att förutsäga framtiden på. Så småningom kommer jag publicera fakta över hur kartbilden över det andliga Sverige kan förändras inom 5 år och 10 år, men det kräver nog ett viktat medelvärde för utvecklingen under de senaste 5 åren i varje kommun i så fall – för man kan nog inte automatiskt anta, att folk hednar sig lika friskt som under 2020 – ifall år 2020 nu skulle visa sig vara ett undantag…

Säkert är emellertid endast ett. Fler och fler blir hedningar. Fler och fler är trötta på Monoteismen, de allsmäktiga herrarna, hela jämra jesus-köret står dem upp i halsen – och nu väljer de ett friare, friskare liv…

7 tankar om “Sverige 2020: Takten i Hednandet ÖKAR !

 1. Hej hedningen!
  Jag har försökt skicka denna kommentaren här några gånger men det har inte fungerat, kan hända att den är för lång så jag testar igen en sista gång med att dela upp den innan jag ger upp.

  Ebba här igen från halland. Inte kommenterat här på din blogg på ett tag men var nyligen på en utflykt där det dök upp lite frågor hos mig som jag undrar om du eventuellt kan skina lite ljus på om du har tid.

  Jag var vid hallandsåsen och besökte både lungarohögen och lassahusstenen, den enda hällristningen i halland med ett skepp. Jag rekommenderar verkligen att göra samma utflykt som jag, det var väldigt vackert och intressant. Det var stämningsfullt att gå in i högen och en märklig känsla därinne, nästan lite kusligt. Trodde inte att jag skulle bli så tagen där nere men det blev jag. När jag skulle ta en bild på skeppssättningen så slutade min systemkamera att fungera, varje gång jag försökte ta en bild fick jag ett error-meddelande, någon som aldrig hänt förut och jag har haft denna kamera sedan 2014. När jag satte mig i bilen igen utanför så fungerade den igen. Ingen kan någonsin få mig att tro att det där bara var en slump.
  Kikade även en del på informationsmaterialet som fanns där, men de höll inte särskilt hög kvalité enligt mig. Det spekulerades om att benen i högen skulle vara en ung slav kvinna som offrats tillsammans med en hövding som dött. Men det köper inte jag, dels har de slarvat bort benen så det kan inte ens veta om det var en ung kvinna och en äldre man, och dels så är det inte särskilt troligt att om det är en ung kvinna att hon skulle offrats mot sin vilja. Jag grundar det på att jag aldrig läst i gamla källor att nordborna betedde sig på det viset, och även det faktum att de ”nätta smala benen” i högen faktiskt är de som fått mest omvårdnad och de enda i högen som hade med sig föremål. En pincett, en dolk, och en syl (kanske för att rista runor med?). Det är tecken på vördnad enligt mig.

  Gilla

  • Det stog även i broschyren att skeppssättningar från den tiden var omgivna av en åtta-kantig mur som skulle representera ”midgårdsmuren” och de åtta kanterna att nordborna delade in världen i åtta väderstreck. Stämmer det? Vilka är de åtta väderstrecken isåfall, och vilka namn hade de på dem? Eller var det samma som vi har nu?

   När jag var uppe på åsen och kollade på lassahusstenen så kollade jag även in alla skålgropar som omgav hällristningen av skeppet (målat mot nord-väst). Jag försökte se om jag kunde se någon mönster i dessa gropar, men det klarade jag inte av. De flesta såg iallafall ut att vara huggna mot öst, men det var olika stora och vissa var mer ovala och avlånga i formen. Skålgropar är ju den mest vanliga hällristning vi har i Norden och jag har alltid undrat vad de egentligen betyder. Arkeologer och annat pratar mest om älvkvarnar under ”kristen tid”, men nämner endast någon svag teori om en koppling mellan skålgropar och någonslags fruktbarhetsrit som de inte går in på mer i detalj eller berättar var de har fått den teorin ifrån.
   Detta känner jag mig inte helt nöjd med.
   Det första jag tänkte på när jag såg dem var solen. Jag undrar om du har någon idé om alla dessa skålgropar, om vad de representerar och om det finns någon röd tråd i mönstren de har huggits i?

   Hoppas allt är bra med dig,
   Mvh Ebba.

   Gilla

   • Jodå, här är allt bra i högsommarvärmen. man kan fråga sig, varifrån slutsatsen om att alla skeppssättningar skulle ha omgetts av åttakantiga murar isåfall kommer.Det måste milt sagt vara en betydlig överdrift, och återigen undrar man vem som skrev broschyren och i så fall varför. I eddan nämns dvärgarna Austri, Sudri, Nordri och Vestri, som håller upp himmelskupans kant, och som jag skrivit, betyder ordet ”dvergr” oftast inte alls någon dvärglik varelse i människoform, utan mera en balkvägare eller en stötta under tofterna på en båt eller ett skepp. Att man räknade med minst fyra väderstreck har vi alltså klara belägg för, och vjag har för mig att språkliga uttryck som nordvästvart, sydöstvart osv nämns i de isländska sagorna, så det kan sägas sannolikt – om än inte fullt bevisat – att man hade minst åtta ”kardinaler” eller huvudstreck. Vikingatida ”pejlskivor” har hittats bådepå Grönland, Island och på Wolin iPolen, där Jomsborg har legat – vanligen var de indelade i 24 eller 32 streck, alltså jämnt delbart med åtta, vilket runradens 24 eller 16 runor. På sjön räknar man ännu med ”åtta glas” (jodå, timglas fanns på vikingatiden, åtminstone i orienten och centraleuropa) och tre huvudvakter om åtta timmar vardera.

    För att gå över till skålgroparna, så skall det ha funnits uppteckningar från 1900-talets Dalsland och 1800-talets Bohuslän om att man då offrade fett, smör, mynt och nålar i dem – samt i en spännande uppteckning från Åmålstrakten om att man i händelse av missväxt skulle ta en ung man och en ung kvinna som ”aldrig gjort ‘et förr” och låta dem tillbringa en skön natt – förslagsvis vid Midsommar – på en häll med hällristningar ute i det fria, och när det dagades skulle mannen gjuta sin säd i en av älvkvarnarna – vad kvinnan skulle göra framgår inte, men kanske offrade hon av sitt mensblod och safter i dem. Man kan å andra sidan fråga varifrån denna sena uppteckning (som ska ha varit gjord mellan 1920-1940 ungefär) fick sina fakta. Det finns sajter på nätet som relaterat skålgroparna till matematiska system, eller himlens stjärnor – och teorierna är många. Själv har jag dock inte kunnat se någon universell skålgropsteori, som förklarar alla skålgropar i Sverige eller Norden på något meningsfullt sätt, och utan att det blir spekulation eller uppenbara självmotsägelser…

    Gilla

  • Hej Ebba och tack för många, långa och välskrivna kommentarer. Lugnarohögen besökte jag under min barndom på 1970-talet, och jaghar även vart vid den en gång sedan dess. Incidenten med kameran var underlig – har märkt en del liknande saker i mitt liv som Canon fotograf – när man verkligen behöver kameran, fungerar den inte – eller också vägrar den interna blixten att fälla ut sig nattetid…

   Informationsmaterialet verkar – som du säger – helt undermåligt. Sådana spekulationer är till intet värde. Verkligen typiskt kristna att komma sttickandes med något sådant – för jag tror nog att det är dem som varit framme. Laholms Turistbyrå skulle – enligt sig själva – göra Lugnarohögen, som ju funnits som turistmål ända sedan 1950-talet till en ”snackis” skrev man i en särskild utredning, som finns att få i pdf format. Där nämns ingenting om några offer, men väl det faktum att den unga kvinnan i gravurnan – som alltså stod placerad i högens mitt – förstås var kremerad. Högen restes alltså över henne, och då kan hon knappast ha varit någon ”slavinna”. Och för övrigt – hur vore det alls möjligt att konstatera, att något offer skulle ha skett utifrån brända ben i en urna ? Det enda jag i så fall kan tänka mig, var att det måste finnas tydliga huggmärken eller oläkta benbrott på benen i urnan, som säkert visar att kvinnan bragts om livet. Men något sådant har aldrig nämnts i någon källa jag sett, och det borde man noterat. Enligt japanerna – vid Saipan, där det gjordes många kremeringar efter andra världskrigets slut, är nackkotan, alltså atlas-kotan, och axis – nackkota nummer två de hårdaste benen i människokroppen, och de skall enligt uppgift alltid överleva kremeringar nästan intakta. Har kvinnan några huggspår här ? Om inte, kan hon ju inte ha avrättats med svärd i alla fall, för det skulle ha synts på ”nodo boteke” som japanerna säger, eller själva kotbenet. Nu har man typiskt nog ”slarvat bort” eller kanske med full avsikt ”gallrat bort benen – åter ett verk av kristna (?) så vi får aldrig veta sanningen, men som du säger – allt tyder på att den döda i högen begravts med den allra största heder. Och vad jag läst skulle benen som begravts utanför urnan, men i gravens underjordiska skeppssättning ha tillhört en yngre man, inte en äldre. För övrigt kan det också vara så, att mannen i så fall gravsattes vid ett helt annat tillfälle, kanske flera decennier efter att högen blev rest. Man kan jämföra med Egtvedt-kvinnan som jag skrivit mycket om – hon begravdes mycket riktigt i närheten av en hövding, som dog ca 70 år tidigare än hon, och i utkanten på en väldig gravhög som haft en diameter på mer än 40 meter och en höjd av minst 6 meter – man kan närmast jämföra med de egyptiska pyramiderna, som var gamla redan då – det gav hög status i livet efter detta att begravas nära en berömd person, och Egtvedt kvinnan kan så att säga ha fått beskydd i efterlivet på så sätt. Begravningen av den yngre mannen i Lugnarohögen kan ha varit ett exempel på samma sak om du frågar mig, men med ombytta roller. Man borde faktiskt skriva till Laholms kommun och fråga varifrån de helt ogrundade spekulationerna i broschyren kommer, och vem som skrivit dem. Du, som är bosatt i Sydsverige kanske kan göra detta – jag publicerar gärna kommunens svar på Hedniska Tankar. Det moderna illustrationsmaterialet i de broschyrer över Lugnaro som jag har sett, visar kvinnor klädda i Egtvedt-kvinnans rituella dansdräkt, som bara kan ha burits under högsommarvärme. Det är en mycket fri rekonstruktion, för vi vet inte alls om sådana dräkter bars i Halland, och det är antagligen därifrån kommunen fått sina dumma spekulationer om ”slavinnor” vilka inte alls fanns, eftersom Egtvedt var en högt firad och ärad prästinna eller dansarinna – hela hennes mycket påkostade begravning visar det. I Skåne, däremot, skall det ha hittats minst ett tiotal gravar med spår efgter ”snörkjolar” – ibland med bronsrör på varje snöre, ibland utan – också påkostade saker och plagg, som kvinnorna begravdes i – och redan det faktumet i sig säger mycket… det var knappast trälkvinnor det handlade om, utan tvärtom mycket rika och väl ärade kvinnor…

   Gilla

 2. (2)
  Det stog även i broschyren att skeppssättningar från den tiden var omgivna av en åtta-kantig mur som skulle representera ”midgårdsmuren” och de åtta kanterna att nordborna delade in världen i åtta väderstreck. Stämmer det? Vilka är de åtta väderstrecken isåfall, och vilka namn hade de på dem? Eller var det samma som vi har nu?

  När jag var uppe på åsen och kollade på lassahusstenen så kollade jag även in alla skålgropar som omgav hällristningen av skeppet (målat mot nord-väst). Jag försökte se om jag kunde se någon mönster i dessa gropar, men det klarade jag inte av. De flesta såg iallafall ut att vara huggna mot öst, men det var olika stora och vissa var mer ovala och avlånga i formen. Skålgropar är ju den mest vanliga hällristning vi har i Norden och jag har alltid undrat vad de egentligen betyder. Arkeologer och annat pratar mest om älvkvarnar under ”kristen tid”, men nämner endast någon svag teori om en koppling mellan skålgropar och någonslags fruktbarhetsrit som de inte går in på mer i detalj eller berättar var de har fått den teorin ifrån.
  Detta känner jag mig inte helt nöjd med.
  Det första jag tänkte på när jag såg dem var solen. Jag undrar om du har någon idé om alla dessa skålgropar, om vad de representerar och om det finns någon röd tråd i mönstren de har huggits i?

  Hoppas allt är bra med dig,
  Mvh Ebba.

  Gilla

 3. Tusen tack för att du tog dig tid att svara! Du är den bästa läraren jag någonsin haft 🙂

  Jo, materialet i den broschyren var inget vidare, värre blir det när jag vid närmare eftergranskning såg att de inte ens satt ihop materialet själva utan tagit det från en lång artikel från tidningen populär historia. Jag såg ganska snabbt när jag var där att materialet inte håll någon vidare kvalitet, men jag valde att inte prata med de som var där då de var lika unga som jag och säkert inte visste mycket mer än att det var ett enkelt sommarjobb. Men ett email till Laholms kommun får det nog bli, om de svarar så lovar jag att visa det för dig, men jag förväntar mig inget intelligent svar.

  Jag har tänkt på det här med ”dvergr”. Jag läste nyligen Völuspá, där nämns bland annat Gandalfr, och Alfr om jag inte kommer ihåg helt fel, som namn på dvergar, förutom de väderstrecken som du nämnde. Och Gandalfr är ju ett namn man känner igen, speciellt som väst-kusting. Har dvergar något med Alfer att göra? Eller är de liknande ”naturkrafter” eller hur man ska förklara det. Vissa har ju försökt att koppla ihop Alfr och dvergar, men det känns inte helt rätt enligt mig, men jag kan ha fel.

  Angående skålgroparna så förstår jag att du inte kan ge ett 100% säkert svar, men tänkte ändå att jag skulle fråga. För en teori från någon som kan så mycket som du är mer värd för mig än allt annat stolligt man läser överallt, så jag var nyfiken på vad du själv tror.
  Mvh Ebba

  Gilla

  • Får tacka för dessa lovord. Dvergr så – Dvergatal Voluspás tar ju upp en hel del kända ”dvärgnamn” och det är nog naturligt att tänka sig att dvärgarna som nämns där både är namn på redskap och naturföreteelser, och ”rådare” och skapar-väen i naturen, som ivaldesönerna, till exempel. Fili och Kili betyder ju Fil och Kil, vilket är högst användbara redskap. Modsognir, han som ”segnar” eller med andra ord besegrar modet är en annan, en underjordsvarelse, liksom ”Durinn” som ska vara den näst äldste bland dvärgarna – hans namn betyder antagligen ”Däven” men jag vill inte svära på det – Dainn och Dvalin, Döden och Dvalan är väl också två underjordiska väsen, och så har vi Ny och Nedan, samt Altjofr – ”Alltjuv” vilket väl kan vara mörker eller Tungel, då månen inte syns. Ann och Annar är ”en annan” och andra, och Gandalfr – som tydligt inspirerat Tolien – Fili, Kili och Bombur, som betyder blåsbälg är med bland hans tolv dvärgar också – är ju en Alfr eller Alf med en Gand eller stav, ett magiskt verktyg som kan användas till mycket… Hela Dvergatal borde man analysera noggrannt någon gång – lustigt är också att Fil, Kil och blåsbälg ju kan vara redskap åt en smed, och att dvärgarna ofta avbildas eller tänks just som smeder i underjorden..

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s