Jodå…Skyterna var blonda…Och Indoeuropéer…

Nu byter jag ämne för ett tag, och lämnar den tragiska nutiden och kristendomen bakom mig. Bloggen ”Det Goda Samhället” som jag fortlöpande läser, visade genom sin medarbetare Eddie Råbock alias Mohamed Omar (före detta islamisk fundamentalist, men numera fullständigt botad genom svensk HEDENDOM…) för någon dag sedan att Skyterna, detta folkslag som länge varit populärt inom arkeologin, faktiskt var blonda, blåögda Indoeuropéer.

Skyternas rike, ca 700 före vår tideräkning till första århundradet efter år noll…

Detta har man egentligen alltid känt till, eftersom redan Herodotos, den grekiske hävdatecknaren som räknas som all västerländsk historieskrivnings fader, med bestämdhet hävdar att Skyterna påfallande ofta var blonda och blåögda. Han säger också att de begravde sina döda i gravhögar, och att de badade bastu, vilket också de Nordiska folken alltid gjort. En del av dem var också rödhåriga och hade grå ögon – rödhårighet kan bara uppträda hos personer, vars upphov i tre släktled bakåt samtliga haft blont hår, eftersom det styrs av en recessiv gen – och även Hippokrates och andra grekiska läkare samt tiotals antika källor förutom det beskriver Skyterna som ljushåriga.

Ändå har man försökt fumla bort dem, och göra dem till orientaler som mongolerna, bara på grund av att de kom österifrån, och från de Indoeuropeiska folkens urhem i Altai, vilket språkhistorikerna redan identifierat. Nu visar den iranske genetikern Razib Khan emellertid, att Skyternas DNA till 90 % var indoeuropeiskt, även om de ibland också upptog enstaka asiater bland sina egna. Saken är långtifrån betydelselös ur Iransk synpunkt, eftersom Partherna, den civilisation som efterträdde Perserna, genom hela sin existens fick slåss mot norrifrån invaderande Skyter till häst.. Ibland har Iranska forskare hävdat att Skyterna skulle vara från Iran, trots att det i själva verket förhöll sig tvärtom, och Iran koloniserades av Skyter, inte omvänt.

Ryska och Ukrainska forskare har också försökt hävda, att både Skyterna och deras efterträdare Sarmaterna – som dök upp som romerska allierade, med kavallerister klädda i fjällpansar – skulle ha varit någotslags ”proto-slaver” – fast det nu är slutgiltigt motbevisat. Under lång tid – ända sedan 1950-talet – har forskare också sett ett klart samband mellan Oden som ryttargud, införd under de första århundradena enligt vår tideräkning, och Skyterna nere i Ukraina, med Goterna som kulturförmedlare upp till våra trakter i Norden. Alla dessa teorier har inte gått att bevisa rent arkeologiskt eller vetenskapligt, men nu får de ökat stöd.

Skyternas föregångare i form av den sk ”Kurgan-kulturen” i Ukraina sätts av några forskare som upphovet till alla senare stammar av Indoeuropéer, men det vill jag själv låta vara obevisat, även om det är en intressant hypotes.

Sant är emellertid, att de äldsta gravhögar man hittat i Ukraina är från denna tid, och att Skyter (och Goter) levde i högsta välmåga i trakterna norr om Svarta Havet, intill den flod som Herodotos kallade Borysthenes eller Dnejpr, som rann upp i en nejd inte långt från ett nordligt hav, där det snöade så ymnigt att det såg ut som om stora fjäderbolster dalade ned genom luften, enligt samma grekiska källa.

Skål för Sarmaterna och hurra för Svealand, hurra för Götaland, och hurra för Potatis-land, som ger oss BRÄNNEVIN !

I Ukraina drack jag själv en gång det utmärkta ölet ”Sarmat” tillsammans med Ukrainare, som svor på att Germanfolken måste härstamma från Sarmater och Skyter, men det tillskriver jag rusets inverkan..

Sela. ”Hvetdud I aen, edha Hvat ?” – Veten I än, eller Vad ?

Skyter, som de såg ut enligt grekiska vasmålningar från 300-talet

Vi HEDNINGAR BOJKOTTADE hela KYRKOVALET

Kristendomen är inte en demokratisk religion. Den hör inte hemma i något modernt demokratiskt samhälle överhuvudtaget, lika lite som extrem islam. En av dess allra mest grundläggande bud och värderingar lyder ”du skall icke hava några andra gudar jämte mig” och en sådan inställning har som de flesta av oss förstår inte något med demokrati att göra, utan med motsatsen, dvs Totalitarianism, Despoti och Envälde.

Kristendom, Islam och alla andra Monoteistiska religioner är som sådana inte förenliga med religionsfrihet, och därmed inte heller med demokratiskt fungerande samhällen, eftersom de inte tillåter några andra gudar än just sin egen. ”Svenska” Kyrkan, slutligen, är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat religiöst samfund, oaktat vilket, som finns i Sverige, och denna förtryckarapparat har heller inte den minsta rätt att hävda att den ensam skulle företräda de etniska svenskarna i vårt land.

Mindre än 54 % av folket stöder för närvarande förtryckarorganisationen, och det smutsiga ”Kyrkoval” som nu arrangerats, har inte någon demokratiskt legitimitet överhuvudtaget, lika lite som allmänna val i Iran, Ryssland, Nordkorea och andra despotiskt sinnade, Totalitära stater.

SLUTA med sk ”Kyrkoval”. Religionen ska inte styras av Politiker, och dessa val är inte representativa för folkflertalet !
Kyrkovalet har inte med svensk demokrati att göra, och det framgår inte minst av det oerhört låga valdeltagande, som noterats för hela spektaklet..

Bara omkring 17,45 procent av 4 898 094 röstberättigade kristna – som dessutom måste vara medlemmar i ”Svenska” Kyrkan – det är inget vi hedningar förordar – tvärtom förordar vi att ni GÅR UR fortast möjligt röstade i detta odemokratiska, icke-representativa val. Som mest har man noterat 18 % valdeltagande i detta val – det uppges ha varit så år 2018, samt på 1930-talet – och redan där framgår att hela proceduren är onödig, och inte borde tillåtas.

Politiker skall inte tillåtas styra över religionen och folks andliga inställning, det är det flera goda medborgare med mig som tycker.

Glädjande nog är det 1,63 % mindre av de kristna som alls röstat i detta sken-val i år, vilket alternativmedia också noterat. Med tanke på att högst 54 % av Sveriges befolkning är medlemmar i förtryckarorganisationen, medan bara 18 % eller mindre alls röstar, kan man notera att det finns ett kompakt ointresse för detta val också ibland dem som fortfarande påstår sig vara kristna, och mest är med av ”gammal vana”. Inom bara något tiotal år, blir säkert alla dessa människor HEDNINGAR

AfS, Alternativ för Sverige, har för första gången fått tre mandat, medan Sverigedemokraterna förlorade fem, jämfört med förra valet. Gudarna ske väl och pris har Socialdemokraterna tappat 6 mandat, medan ”Vänstern i kyrkan” illavarslande nog nu får 18 mandat istället för 9. ”Svenska” Kyrkan fortsätter vara en extrem vänster-organisation, samtidigt som man också kan notera att gruppen ”Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan” (POSK) med 48 mandat är den allra största gruppen, förutom Socialdemokraterna.

AfS har enligt alternativ-media lovat att ”ställa Antje Jackélen till svars” som man uttrycker det.

Det är på tiden – men exakt vad just AfS menar verkar lite oklart…

Vi kan också alla erinra oss varför Skattemyndigheten redan på 1980-talet fick ta över folkbokföringen i Sverige, efter Riksdagsbeslut om saken. Det var just STASI-kopplingen, eller det faktum att ”Svenska” Kyrkan lämnade ut tiotusentals, ja kanske hundratusentals uppgifter om svenska piloter, officerare, tjänstemän, riksdagsmän, brandmän, poliser och kulturpersonligheter till främmande makt – allt tack vare en viss herr Radler och hans ”gäng” – i vilket det skall ha ingått flera högt uppsatta Biskopar.. Ja – ”Affären Radler” har jag redan skrivit en hel del om – men ingen skall väl dömas ohörd, allra minst en Ärkebiskop…

Är det här ett VÄRDIGT beteende av en Präst i ”Svenska” Kyrkan – eller är det bara PAJAS-FASONER ??

Inför årets kyrkoval har det noterats, att en sk ”BÖG-PRÄST” en viss Lars Gårdfeldt, verksam i Carl Johans församling i Göteborg, sagt att han bara kommer att viga homosexuella par. Ingen känner till hur detta kan överensstämma med den kristna bibeln och jesu lära, som i alla tider skarpt fördömt åtminstone manlig homosexualitet, men det är tydligt att denna ”Svenska” Kyrkan våldför sig också på själva budskapet, och helt och hållet vänder kappan efter vinden, i ett slags PK-mässig ADHD-HBTQB (alltså en ryckvis, hastigt påkommen önskan att göra allt och alla till lismande fjollor och bögar)

Det har också kommit fram, att en Sado-Bög i ”Svenska” Kyrkan, som under lång tid tjänstgjort som präst i Kalmar Stift, förgripit sig på en 16-årig pojke, och bland annat utsatt pojken för BDSM-övergrepp, som prästen också filmat, och förvarat på stiftets egna jobbdatorer... Sådan är alltså den moral, som ”Svenska” Kyrkan står för ! Också SVT, vår Statstelevision, har kommenterat det enskilda fallet, som prästen blivit dömd av Domkapitlet – en kristen special-domstol helt utanför den vanliga rättsskipningen i Sverige – för…

Slutligen har det också den 2 September i år blivit känt, hur ex-prästen efter sin ”avkragning” i ”Svenska” Kyrkan blev rektor för en högstadie-skola i Norrbotten, vilket både NSD – Norrländska Social-Demokraten och kvällstidningen Excessen – nej förlåt jag menar Expressen – har skrivit om…

Jämför med hur det gick till i Radler-fallet. Vem var det egentligen som ”fixade in” den sadistiske pedofilen på Högstadieskolan, och varför ? Om man inte får arbeta som präst beroende på homosexuella kontakter med ungdomar, och efter att ha utsatt dem för sadistiska övergrepp, är man då lämplig som lärare eller rektor ?

Detta tycker de kristna skall vara ”en symbol för universell kärlek”.. VARI LIGGER DET ”KÄRLEKSFULLA” ?

Idag har det också kommit fram hur en viss Jomark Polintan, gruppledare för Socialdemokraterna i Filipstad – och till yttermera visso aktiv kristen – står under undersökning av allmän åklagare för flera grova våldtäkter, som sak ha begåtts om och om igen under minst två års tid…

Hur stämmer det med ”det kristna kärleksbudskapet” som den ”Svenska” Kyrkan säger sig vilja förmedla ?

Hur är det med dess värdegrund ? Varför hävdar de kristna, att de skulle ha ”monopol på kärlek” när det bara är sadism, homosex och perversioner det handlar om, inklusive konstaterad pedofili (ja, alltså ”söte lille jesus” och alla ”knubbiga små bambinos” och söta små keruber i de kristna kyrkorna, ni vet…)

Ja – Jo – Det stämmer ju precis – Men det är FINA KILLAR I KYRKOFULLMÄKTIGE eller hur ?