Karlebys gånggrifter

Ett inlägg om trakten kring Ålleberg på en annan blogg fick mig att uppmärksamma byn Karleby eller Karleby Långa i Västergötland, nära Ålleberg – helt säkert en av Sveriges äldsta byar eller bosättningar överhuvudtaget, eftersom den faktiskt går tillbaka till ca 3500 år före vår tideräkning – byn är med andra ord mer än 5500 år gammal, och minst 1500 år äldre än Egyptens pyramider !

Gånggrifterna vid Karleby långa, enligt ”Samlingar för Nordens Fornälskare” från år 1822 – 30

Genom byn, som är en såkallad radby,  går nämligen en forntida väg, som daterats till äldre bondestenålder, och på varje gårds marker, finns en enorm gånggrift, inte mindre än 13 stycken av dessa Torshammar-formade familjegravar ligger på linje utmed den uråldriga vägen, eller längs gårdarna i byn. Här finns också den allra största gånggriften i Sverige, Ragnvalds grav – och ett inlägg om dessa gravar kan ju passa bra såhär i Alvablotets tid.

Karta från Wikipedia över Karleby socken (i grönt) med Ålleberg, där Ållebergskragen hittades – Gånggrifter i lila.

Man vet att gånggrifterna byggdes som ett slags familjegravar under ett ganska kort skede i historien, runt 3350 – 3200 efter vad arkeologerna nu anser, och att de mest förekom i Västergötlands centralbygder – det sägs att 127 säkert identifierade och 77 troliga (men delvis förstörda) gånggrifter finns här, och det är 2/3 av alla de 204 gånggrifter som finns i Sverige överhuvudtaget, inklusive Skåne, Halland, Bohuslän, Öland och ett tänkbart fynd i Södermanland. Vanligen anser man att de skulle vara spår efter en pan-Europeisk megalitkultur, och tyda på vida handelskontakter – Karleby socken råkar dessutom vara den fornminnesrikaste i hela Västergötland, och det vill inte äga lite ! Här måste redan för 4-5000 år sedan funnits en omätligt rik bygd, en hednisk kultur i en hednisk tid, som de flesta nu glömt bort – och med tanke på att Tor själv är känd från hällristningar och bronsålder, samt det faktum att många gånggrifter är inrättade efter sommar- och vintersolstånden, vet vi att det som senare skulle bli Asatro praktiserades redan då…

Ett hotat kulturarv. Samma folk och samma släkter odlar ännu samma landskap – men för hur länge ?

Än så länge finns inga ”ensamkommande” i vad som kan vara ett av Sveriges allra äldsta kulturlandskap. En del av gånggrifterna användes till minst omkring år 2000 före vår tideräkning, och en del intill järnålderns slut. Man har ansett, att inte alla av dem skulle varit täckta av gravhögar, utan att man vanligen låtit takhällarna på gravkammaren vara obetäckta, vilket ska synas av att man gjort skålgropar för offer av säd, blommor och annat i dem ända in i historisk tid, som en hyllning till släktens döda. När Oskar Montelius år 1872 grävde ut Klövagårdens gånggrift – en av de större – den är försedd med en 7 meter lång gång, och en gravkammare på 6 x 2,5 meter – hittade man rester efter hela 80 personer – skelettmaterialet är kanske inte bevarat idag, och blev dåförtiden endast bristfälligt undersökt, men det mesta tyder på att det rör sig om individer, som kom från en och samma släkt, genom en räcka av minst 500-600 år.

Karleby har en enastående historisk kontinuitet, vilket gör kulturlandskapet norr om Ålleberg till något som borde vara UNESCO-världsarv, och lämnas opåverkat åt senare generationer.

Ingången till Klövagårdens gånggrift, med Ålleberg i bakgrunden.

Flera av de hällar, som täcker de största gånggrifterna väger kring 8-9 ton, och måste ha fodrat avancerad teknik eller mycket arbetskraft för att ha lagts där de nu ligger. Man vet att gånggrifterna användes så att man först begravde individer ur den generation som skapat dem, och försedde de döda med gåvor av mat och dryck. Sedan förseglades graven, tills det var dags för nästa begravning i släkten, och då bars denna ättemedlem försiktigt in genom den långa gravgången – bokstavligt talat en resa er i underjorden – till sina förfäder. Gravskicket har alltid skiftat under hednisk tid, men även långt fram i tiden har det funnits släkter, som iakttagit precis samma seder och bruk som megalitbönderna på Västgötaslätten.

Ett exempel på detta är släkten Adlerbergs Pyramid vid Järfälla Kyrka, anlagd 1762 – nu stängd och igenmurad för alltid av ”Svenska” Kyrkan, som på 1950-talet ansåg att gravvalvet under pyramiden var ett ”ovärdigt” sätt att begravas på, efter det att släkten Adlerberg dött ut i Sverige – de delvis förmultnade kistor som står inne i valvet, har sedan dess fått vara ifred för alla besökare, och det är kanske tur..

Men i Karleby ligger fortfarande Ragnvalds grav – den gånggrift som man felaktigt pekar ut som gravplats för Kung Ragnvald Knaphövde, han som underlät att ge Västgötarna gisslan då han red på Eriksgata från Småland, och därför blev ihjälslagen av dem. Ragnvaldsgraven har en 11 meter lång tunnel som leder in till en kammare på monumentala 16 x 2,5 meter – ett mer än 30 kvadratmeter stort utrymme, byggt under äldre bondestenålder, vilket måste anses som enastående inte bara för Sverige, utan för hela Europa. Undantaget Newgrange på Irland, och några andra anläggningar i Bretange och på Malta, finns det inte så stora byggnader bevarade från stenåldern i Europa överhuvudtaget.

Ragnvaldsgraven har aldrig blivit utgrävd, och man vet inte än idag vem eller vilka som vilar i den.

Ursprungligen var högen omgiven av en gravhög med en höjd på upp till 3 meter och en diameter på 33 meter – den bar gjord av finaste Odal eller åkerjord – det dyrbaraste man dåförtiden hade att ära sina döda med – för mylla utvecklades långsamt, över flera hundra år av träget jordbruk och bearbetning med årder och enkla träredskap, innan de första plogarna kom…  Västgötarna var – och är – ett segt, oböjligt och stålhårt hedniskt släkte…