Remember, Remember…

Idag är det dagen för den stora Krutkonspitationen i England, samtidigt som de kristna i Sverige firar in ”Alla helgons afton”. Guy Fawkes, eller Guido Fakes, mannen som försökte spränga det brittiska parlamentet i luften år 1605 var en katolsk terrorist, som greps på bar gärning och därför misslyckades med sitt dåd. Han avrättades kort därpå tillsammans med sina medkonspiratörer, men kan ännu ses och beskådas på tunnelbanestationen Westminster i London där följande bild finns uppsatt.

Bonfire Night, eller Pope Burning Night, som arrangemanget också kallas, firas i Sussex och södra England ibland med att bränna statyer av Påven, en vana som jag tycker att vi här i Sverige bör ta fasta på. Tänk om vi årligen kunde bränna Koranen och Bibeln på denna dag !

Gör som Rasmus Paludan – FUTTA ELD PÅ EN KORAN !!

Guy Fawkes mask – i modern plastupplaga – har kommit stå som en symbol för Anarki, och hårt motstånd emot alla totalitära politiska förkunnelser. På samma sätt bör den kunna användas för att befria oss från kristendomens och islams totalitära religioner, som förbjuder alla andra gudar än deras egen – och därför skall vi ihågkomma dagen med en riktigt finfin Koran- och Bibelbrännar-fest !