Varför är de Kristna ständigt MÖRKRÄDDA och drabbade av fördomar… ?

Nu när Alvablotet är förbi, och den mörka årstiden är här filosoferar jag en aning över de ständiga kristna dumheter och förvrängningar av verkligheten som vi får läsa på Internet. En av de värsta, mest fördomsfulla sajterna utgörs av Wikipedia, vars artiklar inom ämnena Asatro och Nordisk Hedendom är föga objektiva. Som jag redan flera gånger talat om för er är detta den ökände Göteborgsprofessorn Lasse ”Liten” Lönnroths verk, ty han rotar verkligen i lönn, som vanligt.

Angående bronsålderns hällristningar får vi läsa att ”De bilder av miniatyryxor som har hittats visar att blixten troligen tänkts som en yxa, slungad mot mörkrets makter”. Jag menar – vad ÄR det här för kristen skit, bogus, hitte-på, gallimatias ? Det finns inte de ringaste vetenskapliga bevis för dessa påståenden. Bronsålderns människor såg med största sannolikhet inte mörkret som något ont, inte minst därför att de var vana vid det. Inte någonstans i Eddan står det heller, att Tor för sin del skulle ha slagits emot något mörker, eller att Jotnar och Resar skulle varit mörkrets representanter. Allt det här är bara kristna fördomar, sliddersladder utan något som helst vetenskapligt värde…

Ständigt, ständigt måste vi lyssna till detta eviga kristna tjat om att mörker skulle vara något dåligt, när det bara hör till ett fullständigt naturligt vinterhalvår. Det är ”mörka makter” hit och ”mörkrets furste” osv osv – ständigt denna inbilskhet, ständigt denna mörkrädsla….

I Oktobernumren av Svenska Turistföreningens tidskrift, och Världsnaturfondens ”WWF Magasin” kan man detta år lära sig vad jag sagt och skrivit ända sedan 2015. ”Light Pollution” eller Ljusföroreningar existerar faktiskt som begrepp, och ställer inte bara till problem för all världens astronomer. Biologen Johan Eklöf, som skrivit en bok med titeln ”Mörkermanifestet” har faktiskt kommit på något väsentligt.

En bok som är väl värd att läsa…

Mörker har förekommit ända sedan jorden blev till och började rotera. Visserligen roterar den obetydligt långsammare nuförtiden än för 6-7 miljarder år sedan, och dess rotation avtar faktiskt med någon millisekund per århundrade, men det faktum att vi efter ytterligare 200 miljoner år får ett dygn på 25 timmar, innebär också längre nätter – och mer mörker…  

I själva verket är allt biologiskt liv på jorden anpassat efter att nattens mörker faktiskt finns, och på norra halvklotet – liksom på det södra – har de flesta organismer inrättat sig efter att det skall vara långa nätter under vinterhalvåret. Men för 140 år sedan, ungefär, började människan lysa upp natten med artificiellt ljus – och det gör vi nu i en sådan omfattning att det aldrig blir riktigt mörkt på allt större och större partier av jordytan. Man beräknar att hälften av alla insektsarter och minst en tredjedel av alla ryggradsdjur är beroende av mörker för att kunna skaffa föda, para sig och sköta sina sociala aktiviteter – och om det inte finns någon naturlig natt längre, havererar hela ekosystem.

Jämför dessa satellitfoton över Norden och Europa med varandra. I Benelux-området, Storbritanniens storstäder, Ruhr, Po-dalen, längs Nilen och Medelhavets kuster finns nu nästan ingen naturlig natt eller något naturligt mörker alls. Och Svenska Kyrkan är också djupt insyltad, och som vanligt en del av problemet. När Johan Eklöf undersökte ett antal slott och kyrkor i Skåne, kunde han som biolog notera att de kyrkor som hade fasadbelysning nästan helt saknade ugglor, fågelbon eller fladdermöss – annars helt naturliga inslag på den svenska landsbygden. Där INGEN fasadbelysning fanns, å andra sidan – var djurlivet opåverkat.

Också växtplankton, djurplankton – grunden för allt marint liv och fiskar i havet påverkas av ljuset längs kusterna och nära storstäder – organismerna dras emot den upplysta vattenytan, och det kallare ytvattnet – vilket gör att de får svårt att repoducera sig, och så småningom blir resultatet ett utarmat hav – också koraller och till och med marina däggdjur typ havssköldpaddor påverkas – upplysta stränder gör dem så desorienterade, så att nykläckta ungar söker sig inåt land – där de dör – istället för ned emot havet. I Frankrike  och andra länder finns det nu lagstiftning, som avser att reglera ljusföroreningarna – och bara något så enkelt som fotoceller längs våra vägar skulle kunna ändra på det faktum att vägbelysningen står påslagen, nätterna igenom – varför skall vi alls sprida ljus längs vägar, som ingen kör på ?

Tror jag slutar med ett Bellman-citat – han är ju trots allt vår nationalskald:

Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa!
Bjud stjärnan på din sky mot aftonrodnan kämpa!
Gör ljumma böljan kall!
Slut ögats förlåt till, kom, lindra kval och krämpa
och blodets heta svall!

Ditt täcke gömmer allt… Betraktom Floras gårdar!
Här skönsta höjder fly, där mörka griftevårdar
på svarta kullar stå;
och under uvars gråt mullvadar, ormar, mårdar
ur sina kamrar gå.

Mörker är inget dåligt, utan något som skall bejakas – särskilt i den månad vi nu befinner oss i. Den som inte förstår det, är inte ens Hedning…

Efter Alvablotet – Ännu ett läsarbrev

Läsarbreven ill hedniska Tankar denna höst är fler än någonsin – och mycket talar för att när de Asatroende i Sverige väl får sitt första Gudahov – vilket bara är en tidsfråga, så kommer det att hända saker – alla de cirka 5000 organiserade hedningarna i Sverige är nära att uppnå en ”kritisk massa” som signaturen Matthias framsynt konstaterar…

Läste ditt inlägg om begravningar och ville dela lite info du kanske redan har, men utifall att. Jag läste på lite om det iom att jag blev nyfiken på möjligheterna att startat ett Gudahov som skulle tjänstgöra med begravningar förstås. En del matnyttigt har framkommit tycker jag.
Om begravning. Lagen säger att Huvudmannen ska vara ansvarig, men denne Huvudman är inte nödvändigtvis Svenska Kyrkan utan något varje kommun kan besluta att leja. Det intressanta här är att Stockholm gör så. De hyr in Kyrkan för att utföra tjänsten, vilket innebär att om någon annan aktör kunde leverera samma tjänst skulle den kunna ta rollen. Det roliga är förstås att det skulle underminera Kyrkan både ekonomiskt, då avgiften går dit samt urholka ”sjäkvklarheten” med att begravningsceremonin och vidare andra ceremonier ägs av de kristna. Slutsaten blir att om det fanns ett Hov skulle en griftegård vara given och då blir det ett självfödande system där andra livsritualer såsom bröllop o.s.v. skulle hållas där.
Allmänt tror jag att mycket handlar om att ifrågasätta ”självklarheter” liksom Humanisterna gör som du påpekar. Livsritualer såsom bröllop och begravningar ägs inte av någon religion utan religionen åker snålskjuts på den för att skapa legitimitet åt sig själv, men bandet är bräckligt. Det handlar om övertygelse.
Mvh
Mattias
Så långt en av våra läsare, och för egen del håller jag med. Varför skall det egentligen finnas ett begravningsmonopol, och varför skall Stockholms Stad hela tiden bjuda in just Svenska kyrkan, när detta samfund snart inte längre har någon majoritet av befolkningen som medlemmar ? Vore samhället verkligen så multikulturellt som det förutsätts vara, skulle fler samfund – inklusive sekulära sådana som Humanisterna och även vi Hedningar vara välkomna. Man brukar ofta säga att begravningar och begravningsceremoniell är den ritual i samhället som ändrar sig långsammast av alla – men hur väl stämmer det egentligen ? Tiden är kommen för handling, och kan de hedniska samfund som finns i dagens Sverige inte leverera, så kommer här uppstå något nytt..