HYCKLERI och ”Cultural Appropriation” i Svensk Domkyrka – Ärkebiskop djupt insyltad

Såkallad ”Cultural Appropriation” eller Kulturell Appropriering – det vill säga att en starkare, totalitärt sinnad religion eller annan grupp på falska grunder försöker ta över en annan kultur, tjäna ”PK” eller ”Godhetspoäng” på att låtsas företräda den andra kulturen, helt utan att ha den minsta rätt till det – räknas numera som REN, RÅ RASISM av allra värsta sort, och det är precis vad som försiggick i Uppsala Domkyrka för sex dagar sedan, på tal om detta med katedraler (se föregående inlägg). Även i Sverige härjar en djupt politiserad ”PK”-kyrka som bekant, och den har dessutom fräckheten att kalla sig ”svensk” och tycks tro att den har någotslags konstig ensamrätt på att företräda svenska folket i andligt hänseende.

Personen på bilden är RASIST. Så enkelt är det. Hon kräver att den Samiska kulturen och religionen skall vara underställd hennes. Så gör bara RASISTER !!

SVT – detta omutliga sanningsvittne, som alltid alltid är såå bra såå – rapporterade härförleden om hur ett antal samer letts in i Uppsala Domkyrka som byfånar eller renar som motståndslöst vallas till slakt, och som iklädda sina folkdräkter låtit sig övertalas till en noga orkestrerad ceremoni på överhetens order, där Ärkebiskop Antjé Jackélen påstås ha bett det samiska folket om ursäkt för mer än 300 år av systematiska övergrepp, avrättningar, religiös förföljelse och vad som bara kan betecknas som folkmord.

Däremot vägrar samma Ärkebiskop underligt nog att ge någon som helst ursäkt till oss etniska svenskar, trots att det är VI som sedan urminnes tider är majoritetsbefolkningen och ursprungsbefolkningen i detta land, eftersom Samerna för sin del inte är annat än en minoritet, som inflyttat i Sverige för cirka 1500 år sedan, medan vi svenskar har etnisk hemortsrätt här sedan cirka 12 000 år, eller sedan den senaste istiden upphörde.

Kyrkan har genom århundraden avrättat minst cirka 400 svenska män och kvinnor för häxeri eller kätteri, och på orätta grunder sett till att tortera, orätt fängsla, frihetsberöva och förstöra hälsan för ännu fler, ja för miljontals invånare i detta land. Systematisk indoktrinering i form av konventikel-plakat, sk ”husförhör” och så vidare bevisar att de kristna lagt sig i minsta detalj av människornas privatliv, ja också sexuallivet och ända in i sängkamrarna har svenska folket – liksom det samiska – förföljts i flera sekel. Barn har förklarats för ”oäkta” – genom den ”Svenska” Kyrkan. Kvinnor har förklarats som ”horor” och utstötts ur samhället – genom den ”Svenska” Kyrkan. Människor  har brännmärkts, utsatts för skamstraff i ”stocken” på kyrkbacken, fått armar och fingrar avhuggna, steglats på hjul eller pryglats framför altaret – liksom för all del samerna.

Historisk dokumentation visar tydligt, att ”Svenska” kyrkan under loppet av ett enda år på 1600-talet lät tortera, korsförhöra och prygla inte mindre än 7000 oskyldiga kvinnor i Ångermanland och Norrland, då oräknat de mer än 72 kvinnor och män som avrättades, och brändes på bål för häxeri.

Men Antje Jackélen VÄGRAR fortfarande att ge svenska folket och de etniska svenskarna den minsta ursäkt eller förklaring, med den futtiga lögnen att ”det inte finns någon motpart” som enda ursäkt för de brott hon gjort sig moraliskt medskyldig till. Hon ljuger rätt ut, rätt ut i media.

Det FINNS en motpart, och den består av alla nu levande etniska svenskar, lika väl som alla nu levande etniska samer (som etnisk same räknas man enligt sametingets bestämmelser endast och endast bara, om man på goda grunder kan bevisa att det talades samiska i ens föräldrahem, och med samma definition – det skall väl vara lika för alla, antar jag – något annat vore ju ju uppenbart odemokratiskt – kan man också hävda, att bara och endast bara om det talades felfri svenska i ens föräldrahem, har man någon rätt att kalla sig etnisk svensk.) Nu är jag – och det vill jag tydligt betona – inte på minsta sätt Same, och har inget samiskt blod i ådrorna alls, och dessutom kan jag fyra generationer bakåt på mödernet och åtta på fädernet bevisa, att jag inte har annat än etniska svenskar i min släkt, om någon nu skulle vilja veta. Och jodå – jag har släktforskat..

Ärkebiskopen kunde ha avlevererat sin ursäkt till Nordiska Asatrosamfundet, som länge krävt det. Hon kunde avleverera sin ursäkt till wiccanerna, och andra grupper – de samlar drygt 5000 eller mer till antalet – som sysslar med traditionellt ”häxeri”. Hon kunde avleverera en ursäkt till alla de föreningar för släktforskare på Facebook och andra forum, där tiotusentals svenskar faktiskt kan bevisa, att de är ättlingar till de ”häxor” som ”Svenska” Kyrkan avrättat, torterat till döds eller som avlidit efter den fängelsevistelse som prästerna burit skulden till. Hon kunde avlevererat sin ursäkt till ”Nordic Noise Movement” – en rörelse med hundratals medlemmar, som kämpar för juridisk och moralisk upprättelse för ”Svenska” Kyrkans många offer – trots att denna påstått andliga men i själva verket hela tiden politiska organisation inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat, allrahelst som dess lära kommer från Mellanöstern, och inte hör hemma i vårt land, lika lite som i något demokratiskt samhälle. Att ständigt förespråka en och samma gud, och kräva att alla andra människor skall överge sin övertygelse – vilket är just den huvudförbrytelse man begått i det samiska fallet – hör nämligen inte hemma i en modern demokrati.

Flera samiska bedömare har uttalat sig i media och tagit klart avstånd från ”Svenska” Kyrkans senaste initiativ – eller uppenbara hyckleri. Flera hundra år försent, ber man om ursäkt till en kultur som knappt existerar, därför att det bara finns något tusental samisktalande kvar i livet, och sedan tror man på falska grunder, att allt det lidande man förorsakat skall vara borta med ens.

Lilian Mikaelsson, Marie Persson Njajta och Jan Rannerud samt många andra samiska företrädare har vägrat godta ursäkten, eftersom de är i hög grad skeptiska, vilket de också har all rätt att vara. Man borde inte bli Nåjd med mindre, säger jag – och då får ni ursäkta att jag skämtar en smula.

Än så länge tiger alla föregivna ”same-advokater” och historiker, samiska bloggare, aktivister och kulturpersonligheter.

De låter sig alla shanghaias, och går aningslöst ombord på den kristna skutan – och låter sig dompteras, som om vore de slaktdjur.

Jackélen har i sin falskhet beviljat ”40 miljoner SEK till Samelands återkristnande” – som om det Samiska Folket inte lidit tillräckligt redan av all denna kristna närvaro i sina bygder. En kultur som inte kämpar emot för sin överlevnad, är dömd till undergång. Samerna har ingen stat, ingen armé – och de har de heller aldrig haft – de har inte ens hat några riktiga krigare, och därför har de mycket riktigt varit maktlösa emot andra kulturer och tvingats till underkastelse. Här finns en viktig lärdom för oss etniska svenskar av idag. Själv förstår jag inte varför inte varje person med samiskt påbrå går UR ”Svenska” Kyrkan och kräver en UPPLÖSNING AV LULEÅ STIFT – till exempel.

Många av denna ”Svenska” Kyrkas anläggningar är byggda på samisk mark. De ligger på sejte-platser och kåtatomter. På samiska gravar, och mark som borde vara helig för samerna – men de gör ingenting för att värna sina döda, eller sitt kulturarv.

Visste ni att Svenska Kyrkan – i likhet med HITLER på sin tid – faktiskt tjänar miljoner på att konfiskera Krematorie-guld från dess rättmätiga ägare ?

Tandguld från döda Samer finansierar Svenska Kyrkans verksamhet med miljonbelopp. Varje år stjäl man samiska guldplomber, och inte ens när de anhöriga säger att de inte vill att man ska roffa, snatta, stjäla, korpa och tjuva från de döda – inte ens då upphör ”Svensk” kyrkan med sina ständiga kränkningar och sina brott.

Kan man tänka sig en skändligare, hemskare, lögnaktigare, falskare hycklar-organisation – som behandlar både svenskar och samer på detta sätt ?

De säger att de har ”etiska regler” för sin verksamhet, men handlar i högsta grad oetiskt. Att stjäla från döda människor, och att kategoriskt vägra att ta minsta hänsyn till de anhörigas vilja, kan inte kallas etiskt försvarbart, inte på långa vägar. Att stjäla från döda och bedriva gravplundring är tabu i nästan alla kulturer, inbegripet den samiska.

Lika lite är det etiskt försvarbart, att likt muslimer följa någon ”bergspredikan” och vilja förslava hela världens befolkning under en enda tro, en enda kultur – som är dessa ”goda” kristnas egen – enda skillnaden är ju att muslimerna predikar ”Jihad” eller det heliga kriget, vilket somliga kristna kallar ”Korståg” och fortfarande ägnar sig åt.

Nazism och kristendom har många likheter.

Både Adolf Hitler, Heinrich Himmler och andra höga koryféer inom NDSAP försökte på sin tid ”Tala för Minoritetsgrupper” som Bosniaker och Muslimer i tysk-ockuperade områden, därför att detta gynnade nazismens sak. På exakt samma sätt går Antje Jackélen till väga, när hon ”ockuperat” HBTQB-rörelsen i Sverige, och säger sig tala för de Homosexuellas sak – trots att det tydligt och klart står i den kristna bibeln att Homosexualitet skall fördömas och straffas med döden – minst lika tydligt som de kända bibelorden ”kvinnan tige i församlingen” och ”en trollkona skall du icke låta leva”

Antje Jackélens strategi är tydlig och genomskinlig. Genom att annektera ”samefrågan” – helt utan minsta hänsyn till samer med avvikande uppfattning, eller den samiska befolkningens egen vilja – försöker hon ”återkristna” dem – och gör sig skyldig till Kulturell Appropriering, som sagt.

Hennes avsikt är att krossa och förinta de sista resterna av den samiska kulturen, och etablera ett kristet tusenårsrike, precis som Adolf Hitler.

Frågan är bara om Sveriges kvarvarande samiska befolkning skall finna sig i allt detta, eller om den motståndslöst kommer att låta sig ledas till slaktbänken…

”sisådär lille Same… sisådär lilla Samiska…Sisådär lille Svensk… Lapp-mössan i hand, och så bocka bocka bocka inför altaret och penning-påsen !!”

Notre Dame de Paris blir EURO-DISNEY säger ”Daily Mail”

Den brittiska tidningen Daily mail, som kanske inte precis är känd för att vara det vederhäftigaste tidningsmediet i sitt hemland, i likhet med smutstidningar som ”Excessen” och ”Dagens Dumheter” hemma hos oss skrev för tre dagar sedan om hur den franska katedralen Notre Dame de Paris håller på att bli till ett slags futtig, halv-kristen version av Euro Disney-World, efter att den restaurerats efter den förödande takbrand den fallit offer för anno domini 2019.

Nu skall den göras om till kristen tema-park. Biktstolar, helgonbilder, väggmålningar, krucifix och allt annat sådant skall bort, och istället ersättas med en multi-media ljusshow som hyllar Afrikaner och Asiater – medan kritikerna, också kristna, säger att detta inte har det minsta med Europeisk kultur eller kristendom att göra, och de har faktiskt rätt, om ni frågar mig – fast det är det förstås ingen som någonsin gör…

Fire-ravaged Notre Dame cathedral is being turned into a ‘woke theme park’ with renovators adding a ‘discovery trail’ and ‘Christianity for dummies’ exhibits, critics have claimed. Under new plans, confessional boxes, altars and classical sculptures will be scrapped for trendy art murals, with sound and lighting effects creating ‘emotional spaces.’

A ‘discovery trail’ will lead visitors through various chapels, with an emphasis on Africa and Asia, and scripture will be beamed onto the walls in various languages, including Mandarin. One of the sanctuaries will even be dedicated to the environment.

Maurice Culot, an award-winning Paris-based architect, told The Telegraph: ‘It’s as if Disney were entering Notre-Dame. ‘What they are proposing to do to Notre-Dame would never be done to Westminster Abbey or Saint Peter’s in Rome. It’s a kind of theme park and very childish and trivial given the grandeur of the place.’

— —

Officials say that the symbol of France will be accessible to tourists with no understanding, ‘whether from China or Sweden.’ — — This is political correctness gone mad. They want to turn Notre-Dame into an experimental liturgical showroom that exists nowhere else whereas it should be a landmark where the slightest change must be handled with great care.’

– Daily Mail 2021-11-26

Också andra mer sansade Engelska morgontidningar, typ ”The Telegraph” lär ha rapporterat om samma händelse. De kristna Pajas-Konsterna och denna version av gravt politiserad kristendum eller ”Christianity for Dummies” – Kristendom för idioter med andra ord väntas stå klar till de Olympiska spelen i Paris 2024, enligt vad som uppges vara på President Macrons direkta order och befallning. Kan det bli dummare än såhär ? Men kristendomen har alltid varit en anti-intellektuell, intelligens-befriad religion…

Själv förstår jag inte vad svenska turister skulle ha i denna vandaliserade kyrkobyggnad att göra. Vi är nordbor, inte Européer. Vi tillhör en Nordisk kultur, inte en Europeisk. Vi är Hedningar, inte Katoliker.

Sedan mer än 500 år är Sverige en protestantisk stat, inte en katolsk. Mer än 45 % av våra medborgare är inte med i någon kristen kyrka överhuvudtaget, och bara 1,1 % av våra invånare vill ha något med katolicismen att göra. Detta är FAKTA, och fakta kan man inte förneka. Ils son tort, les Francais… Därför RATAR vi Notre Dame, både detta år, år 2024 och alla andra år i framtiden.

Enparti-Regering helt utan Parlamentarisk legitimitet. Kurdisk kommunist får avgöra hur Sverige ska regeras…

Riksdagen, vårt nationella Parlament, uppges idag ha röstat för att låta en Socialdemokratisk enparti-regering under Magdalena Andersson tillträda. Det kan vara början till en enparti-stat, och dödsstöten emot den svenska demokratin. Något parlamentariskt underlag för den nya regeringen finns i alla händelser inte alls, eftersom 173 Riksdagsledamöter röstade emot den nya Regeringen, 75 stycken lade ned sina röster inklusive Centerpartisterna och en mycket falskt agerande Liberal kvinnlig Riksdagsledamot, som gick helt tvärtemot sitt eget parti. Bara 101 av kammarens ledamöter röstade för den nya Regeringen, som därför bara har 28,9 % av Riksdagens förtroende.

Och i de senaste opinionsundersökningarna, har Socialdemokraterna bara 25,6 % av väljarsympatierna enligt Statstelevisionen, som ju aldrig aldrig kan ha fel, och alltid alltid är 100 % objektiv och perfekt sanningsenlig, har vi fått veta.

En viss partiledare, vars namn det inte är comme il faut att nämna i vissa kretsar, har idag uttalat sig och sagt att det är högst egendomligt att en kurdisk kommunist ska få avgöra hela Sveriges styrelse. Det stämmer. Ännu mer oroande är att vårt lands styrelse kan bestämmas av en person, som öppet sympatiserar med PKK, en organisation som är ytterligt våldsbejakande, och dessutom terror-stämplad i de flesta civiliserade nationer. Har en sådan person överhuvudtaget i Sveriges Riksdag att göra ? Hon har dessutom öppet propagerat för att fler kurder med garanterat tvivelaktig politisk bakgrund och oklar identitet skall hämtas in till Sverige, och få sin hemvist här.

PKK uppges ligga bakom flera kidnappningar av politiska motståndare, som i strid med alla FN-resolutioner och FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna hålls som gisslan. Amineh Kakabaveh – eller om det nu är Kackel-Bääh-Oh Ve och Fasa ! är dessutom känd för att ha varit aktiv medlem i kurdiska Peshmerga, en organisation som också flera gånger anklagats för krigsbrott och människorättsbrott, liksom dess motståndare. Eftersom Sverige är en neutral, icke-krigförande stat, skall en sådan person sitta i vår Riksdag ? Frågan förtjänar förvisso att ställas – och vad är det för slags ”Liberaler” som kan stödja en Socialistisk Regering, som regerar med Kommunister som enda stöd ?

Den förra Andersson-ledda Regeringen lär ha existerat i lite över fyra timmar. Miljöpartiet, ett parti som är emot cement; och som tror att man kan bygga motorvägar och järnvägsbroar av trä, samt velat skrota hela Sveriges byggsektor och därmed all infrastruktur, gick ur den förra Regeringen efter Centerpartiets måttlösa arrogans och svek. Därför föll Regeringen, och S tillåts nu med Riksdagens goda minne regera vidare helt utan stödpartier – något som borde få hända i en representativ demokrati, helt enkelt därför att den regering som nu tillträtt, inte kan kallas demokratisk för fem öre. Den har ju varken Riksdagens eller folkets stöd.

Det enda goda dagens situation för med sig, är att den Socialdemokratiska minoritetsregeringen – med bara 25 % mandat – nu tvingas regera på oppositionens betydligt bättre budgetförlag, om ni frågar mig som oberoende, men Liberal Hedning. Sverige är numera Europa-ledande ifråga om arbetslöshet, vårdköer och dödsskjutningar på öppen gata. I sju år har Magdalena Andersson suttit och medverkat till det här, och nu leder hon vad som måste betecknas som en mycket svag expeditionsministär.

Demokratin i vårt land har blivit naggad, kantstött och nedsolkad i och med detta.

Vi har att vänta hårda år framöver, och troligtvis en lika hård vinter.