Torsfull och Thorrablot

Idag infaller Torsfullet enligt mina Värmländska sagesmän, och Samfundet Särimners lunisolära, hedniska kalender. Andra resonerar mer eller mindre redigt om Höknätterna, och den rätta tidpunkten för Midvinter och Jul, men Midvintersolstånd och Midvinterdag har jag redan ingående förklarat skillnaden mellan nästan varje år i denna blogg.

På Island firas nu som förr Thorrablot, och den som vill lära sig något om det, bör som vanligt INTE läsa Lasse Liten Lönnroths pejorativa floskler på svenska wikipedia – för denne kristne E-Mer-i-Thurs till skojprofessor i från Götla-böörg bör man inte tro på. Det spelar ingen roll att han säger sig vara ”Världens främste” nu levande Edda-översättare – lite mer självkritik skulle kanske inte skada från en gammal akademiker, som säger att ”Mannar Allherliga Mannast!”  bara m-å-s-t-e översättas med ordet ”pojkvasker” på modern svenska – och sedan förklarar att alla som tycker något annat och utmanar herr Professorn inom sitt gebit, förstås är ”rasister”.

I rest my case… Vad jag sagt och förklarat om ”Uppsala Runforum” kontra vederhäftiga forskare på RAÄ:s eller Riksantikvarieämbetets hemsidor behöver jag heller inte upprepa, kanhända – men kom ihåg att i den hedniska världen är allt inte guld som glimmar… När också Engelskspråkiga Wikipedia blandar ihop begreppen ”Fylgia” och ”Hamngja” och till och med låter dem byta plats, blir man betänksam – och sannerligen – en Tyrs dag som denna, får man i rättvisans namn säga, att ”många äro komna, men få äro kallade” som de kristna brukar säga sinsemellan.

Jodå – huvud av Får och andra läckerheter, som egentligen är rester från Julbordet, bjuder ännu mången restaurang på Island sina gäster på såhär års…

Mera om Thorrablotet och Thorre månad kan ni läsa här – i en fullt seriös Engelskspråkig Wikipedia-artikel – men hur länge den får står orörd, vill jag reservera mig för.

Ni skulle också kunna läsa mina egna två korta inlägg och artiklar från förr om åren här ovan under rubriken ”Högtider och Blot” och underrubriken ”Thorrablot” här ovan – kanske ger det er mer kött på benen.

Nu ger vi plats för en romantisk date – tillsammans med valfri Isländska – och allt vad den symfoni av surt, salt och rökt som Thorrablotet innebär…

(Klassiskt Youtube-klipp från 2007)