”NED med Ärke-…” tycker Doktorinnorna i SvD

I söndagens nummer av Svenska Dagbladet, SvD, finns en helsidesartikel införd, signerad Johanna Andersson, filosofie Doktor och präst i ”Svenska” Kyrkan (rätteligen bör det heta den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige – för denna kyrka har sedan år 2000 INTE någon som helst rätt att företräda Sverige som nation) samt Annika Borg, Teologie Doktor och präst i samma djävulska samfund, som fortfarande utgör ”en stat inuti staten” helt bortom samhällets vanliga lagar och regler – man har också sina egna special-domstolar, sk ”Domkapitel” – och Arbetsdomstolen samt Arbetsmarknadens vanliga regler och lagar, har man också helt satt ur spel.

Jag antar att man inte blir Doktorinna – ty så heter ju en Doktor av kvinnligt kön – sådär helt utan vidare, utan att dessa bägge lärda akademiska damer faktiskt vet, precis vad de talar om. Jag menar – allt som står i Svenska tidningar måste ju förstås vara sant (ja, eller hur ?) för annars skulle det ju inte stå i tidningarna – eller ??

Och vad skriver de ? Ja – vad skriver de ??

Jo, angående en viss Antje Jackelén, och hela Ärkebiskopvalet, vad som gäller om Ärkebiskopar i allmänhet och Fru Jackélen i synnerhet, skriver de såhär – och kom ihåg att det är präster, samt kyrkans egna företrädare vi nu har att göra med. Ni måste förlåta, att jag blott citerar:

En förvirrad gammal dam som aldrig lärt sig tala riktig svenska, och i lustig hatt dessutom.. Varför ska hon ha ENSAMRÄTT på att företräda alla Svenskar i ”andliga” eller rättare sagt politiska ting ?? Ska det gå till så i en DEMOKRATI ??

I dag består den nationella nivån av ett svällande kyrko­kansli i Uppsala, där ärke­biskopens kansli ingår. Kyrko­kansliet har expanderat till drygt femhundra medarbetare. Det finns exempelvis en enorm kommunikations­avdelning med över femtio medarbetare samt olika policy­avdelningar. När en tung över­byggnad växer, men inte ägnar sig åt kärn­verksamheten, vet vi från andra samhälls­sektorer vad som sker. Resultatet är alltid detsamma: förödande. — —

Successivt har varumärket ”ärke­biskopen” och en personfixering etablerats.

Felaktigt har det kommit att uppfattas som om ärke­biskopen är politisk tales­person för Svenska kyrkan och chef över de andra biskoparna. Det är i själva verket främmande för kyrkans lutherska teologi och tradition, där församlingarna är kärnan. — —

I andra lutherska kyrkor, exempelvis i norra Tyskland, ställer man sig frågande till att alls ha en ärke­biskop. (Varför skall Sverige då alls ha en ? – Hedniska Tankars kommentar) De tre decennierna med denna 90-tals­nyordning har präglats av en kyrklig utveckling som kan sammanfattas med fyra p:n: politisering, polarisering, positionering och pengar.

Exempel på dagspolitiska utspel, som åter­kommande skett från ärke­biskops­stolen, är de migrations­politiska för ökad invandring. Men, om migration finns det en mångfald av åsikter bland Svenska kyrkans medlemmar. Andra politiska ställnings­taganden har handlat om klimat­frågor, där även tidigare språkrör för Miljöpartiet kritiserat ärke­biskoparna för att sakna teologisk grund. Ytterligare exempel är aktiviteter tillsammans med LO mot dåvarande borgerliga regeringens social­försäkrings­politik samt utrikes­politiska ställnings­taganden mot Israel med uppmaningar till bojkotter. (Är inte detta samma sak som de kristnas eviga Anti-semitism, uppmaningar till ”Heligt krig”, Korståg och annat sådant – och varför har den nuvarande ärke- någonting en direktöversättning av Jihadisternas fältrop ”Allahu Akbar !” som sitt främsta slagord ??)

Det senast uppmärksammade utspelet från ärke­biskops­stolen gällde ett tvärsäkert fördömande av den planerade gruvan i Kallak (Jokkmokk). (Det var där en snorig unge vid namn Greta Thunberg sprang omkring och löjlade sig, utklädd till Same, bara för att demonstrera sitt oerhörda hat emot allt framåtskridande, som till exempel elbilar och miljösnål teknik -Hedniska Tankars kommentar)

— —

De politiska utspelen har fjärmat människor från kyrkan och människor med olika åsikter från varandra. Alarmerande många kyrko­medlemmar har lämnat Svenska kyrkan i protest. Makten har således flyttats från församlingar och stift till den nationella nivåns tjänste­män och ärke­biskopen. En sådan struktur gynnar otillbörlig makt­utövning. (hedniska tankars kursivering)

– Artikel på SvD Debatt, 2022-02-20

Om allt detta nu är sant – då kan vi också fråga: Varför har hittills samma Ärke-någonting och samma Antje Jackélen inte sagt så mycket som ett enda ord om krisen i Ukraina ? Är inte det rätt konstigt, ja anmärkningsvärt i sig ?? Syrier och egyptier – ja då ska hon genast stå där som någotslags offentlig gråterska, och diktera hela vårt lands politik – men se Ukrainare och Polacker – Nej Nej, de är naturligtvis inte välkomna alls !!

Och ändå säger denna ”Svenska” Kyrka att den är bättre än alla andra samfund, ja ”det allena saliggörande” och den e såå god så, ja den enda halleluuh jaah goda organisationen, och den kräver att få diktera en hel nations politik…över huvudet på alla folkvalda, helt utan hänsyn till medborgarnas eller folkets egen vilja…

Är inte det skamligt, ja hyckleri rent av ?

They are all the same…

 

Nu ifrågasätter dessa två väl meriterade och utbildade församlingspräster, om man inte borde pensionera Fru Jackélen en gång för alla, SLUTA med alla löjeväckande politiska utspel, och återgå till kärnverksamheten – alltså andlig verksamhet. Visst – åsikter kan vi alla nog få ha – som enskilda medborgare – men hela religiösa samfund kan inte gärna ha dem, då grundkravet är just att de ska vara religiösa, alltså till för andlig utövning och inget annat..

Vad var det jag sa, goda medborgare ? Vad är det jag har skrivit, i flera år ??

Nu håller till och med de kristna i landet med mig, jag hemske och ohängde, skäggige HEDNING !!

Förlåt att jag säger det – gott folk – ja förlåt så oerhört ända in i Muspelheim mycket – visst är det så att jag både häcklar och hädar – men ”det är svårt att vara ödmjuk, då man vet att man har rätt”

Loki for President – det blir säkert såå bra såå – Tror inte ni också det ?

Att bekräfta vad man redan vet…

Sverige skall Islamiseras. Befolkningen skall bytas ut, och de etniska svenskarna skall hamna i den djupaste förnegring. Sådan är den är den politik, som den Socialdemokratiska Expeditionsministären Andersson driver, för någon riktig Regering kan man ju inte kalla den. Medan Polen och USA (med 3000 soldater) förbereder sig för ett ökat flyktingmottagande från Ukraina med anledning av den pågående konflikten där rapporterar smutstidningen Dagens Nyheter – en av de dagstidningar i Sverige som håller allra sämst kvalitet, möjligen undantaget Aftonbladet och Excessen / Kvällsposten – om hur Magdalena Andersson (S) rakt fram står i Riksdagens talarstol och sviker sitt ansvar gentemot Ukraina – och Gammalsvenskbyborna, som faktiskt alltid talat flytande svenska. Jag berättade ju om dem i det förra inslaget.

Någon annan” får ta ansvar, säger hon till tidningen. Visst – det är alltid ”någon annan”… Medan Europas kornbod hotar att förblöda, fortsätter hon att stödja MENA-länderna och Arab-världen. Sedan 2014-2015, då Ryssland annekterade Krim och stridigheterna i Donetsk och Luhansk började; så har nästan 1,5 miljoner ukrainare fått lämna sina hem och nu räknas de som internflyktingar i det egna landet. Amnesty International vädjar om förståelse för vad de kallar ”en internationell katastrof”, men Sverige, som ständigt skall vara Världssamvete, ständigt ska visa sin ”godhet” ger Ukrainarna och minst 200 personer ur sitt eget folk ”Kalla handen”. De är ju vita människor samt Européer – och då vill vår Regering inte ha hit dem…

Vad var det jag sa, goda medborgare ? (För det är ni väl ??) Vad var det jag sa ??

Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare

För fem dagar sedan kunde Sveriges Radio berätta om hur en invandrare och anti-semit gripits för terrorism, mitt inne i en Stockholmsförort. Det visade sig att 35-åringen ifråga var inblandad i inte mindre än fyra antisemitiska attentat i USA, och att Amerikanska FBI fick uppmana Sveriges Regering att arrestera honom, eftersom den ingenting ingenting ingenting gjorde – och utan kontroll lät terroristen slippa in i landet..

Idag avslöjades hur en 16-åring med arabiskt ursprung våldtagit en 14-åring på Withalaskolan i Vetlanda, samt ofredat flera andra kvinnliga elever. Hur kom han hit ? Hur skall en så ung förbrytare kunna ”integreras” i vårt svenska samhälle ?? Vad är det för slags ”värdegrund” en sådan person har ???

I fredags exploderade ännu en bomb i Rosengård, Malmö – som blåste ur en hel portgång, och potentiellt kunde ha dödat ett helt tjog personer.

Inne på Malmö Tingsrätt idag utbröt slagsmål och misshandel, efter att två tonåringar skulle i rätten för en sk ”skjutning” som tidningarna nu kallar Mord, Dråp eller Mordförsök – för det gäller ju att dölja sanningen och linda in den – till varje pris…

Blodcentralen på Universitetssjukhuset i Linköping – som jag nämnde i förra veckan i samband med en skildring av min fars egen död – har börjat få slut på blod. Orsaken är de många såkallade ”skjutningarna” uppges det.

Elpriserna i landets södra delar går upp med 388 %, sedan Miljöpartister krävt att Oskarshamn 2 skall stängas ned – och kärnkraften är det energislag, som släpper ut minst koldioxid per kilowatttimme..

Sveriges Kulturminister kan inte svara på, ifall det finns en svensk kultur i Sverige. De etniska svenskarna, som fortfarande utgör ungefär 78 % av landets befolkning, utelämnas helt i sammanhanget.

Till och med Statsministern själv har fått ingripa emot Ministerkollegan Annika Strandhäll, som skall föreställa ”Klimat- och Miljöminister” trots att hon uppges sakna varje form av relevant utbildning eller insikt i denna samhällssektor. Det har visat sig, att hon har flera obetalda skulder hos kronofogden, och att hon inte klarar av att sköta sin privatekonomi. Är personer som dessa egentligen lämpliga att leda Sverige ? Vad visar de för slags personligt föregångsmannaskap eller ledarskap, som man ju gärna vill kunna kräva av någon på Minister-nivå ?

Nomenklatura-troll eller bara vanlig Hängbröstvänster ? Titta på deras blick…

Det är en helt vanlig dag i det som en gång var Sverige. Och Loke samt halvtrollen nickar och ler…