På den Nionde Dagen….

”Två sorters människor finns…
De som ständigt glömmer
och de som verkligen minns”

– En smula fritt efter Nils Ferlin, 1898 – 1961

Våra statskontrollerade media uppger att Sveriges ekonomiska hjälp om 500 miljoner SEK skall ha hunnit fram till Ukraina. Ingenting är känt om de 5000 pansarskott, de 5000 hjälmar och 5000 skyddsvästar samt de 135 000 fältransoner (de flesta sådana för den Svenska Armén tillverkas numera i Norge, men det skriver man inte) som utlovats till de Ukrainska styrkorna. Så sent som i fredags delgavs jag direktiv, som i klara ordalag förklarat att det är definitivt olämpligt för alla svenska medborgare att säga eller skriva någonting om vårt eget lands militära förmåga, eller som rör dess försvar. Att fotografera, avbilda eller omnämna något som har med den svenska Försvarsmakten att göra, kan också leda till allvarliga konsekvenser – också på individnivå.

”Då köpte jag mig – hos firma Gråt & Skratt – en gammal cylinderhatt…”

 

Jag skriver därför inte ett enda ord mer om det ämnet, men behåller min självpåtagna ”Cylinderhatt, modell reporter som jag numera skaffat mig – jag finner att den är ett klädsamt plagg – och som jag förklarat – jag kommer att behålla den hatten, tills att detta orättfärdiga angreppskrig på ett fredligt grannland är över.

Magadan Magda” som hon numera kallas, har tillsammans med sin Finländska kvinnliga Statsministerkollega påpassligt gått ut i media och förklarat, att det Svensk-Finländska försvarssamarbetet har högsta prioritet för båda våra länder, och att både Sverige och Finland måste närma sig NATO. Det återstår att se om detta bara är vackra ord från Regeringen Anderssons sida, och vi vet allihop att det väsentliga arbetet uträttas av helt andra slags människor, någon helt annanstans. Från ”Akbar Annie” -kvinnan som skulle leda Centerpartiet, bli vice Statsminister och leda mer än 30 miljoner muslimer till Sverige, hörs idag inte ett enda ord. Inte en enda utfästelse har inkommit från detta parti till stöd för Ukrainarna, vad jag kan se.

Bildkälla: Liveuamap 2022-03-05 kl 1735

TV 4 uppgav kl 1900 ikväll att den Humanitära Korridor som man kommit överens om med Ryssland, och som var avsedd för att flytta befolkningen i Marijupol vid Azovska sjön till. Zaporozja vid Kachovka-reservoarens norra ände,nu förstörts. Ryssland bröt vapenvilan och började hänsynslöst öppna eld mot orter efter vägen inom 3 timmar.

Återigen ser vi, att varje form av ”förhandling” med Ryssland är totalt meningslös. Det är som att försöka förhandla med Islamska Staten eller IS, eller som att försöka ”tala förstånd” med Svenska Kyrkans representanter om man är Asatroende. Du kan inte resonera med en fiende, vars enda mål är att utplåna dig från jordens yta, som vill förstöra hela din kultur, utrota också ditt språk, ta ifrån dig allt det goda du har, ödelägga hela ditt samhälle och som helt uppenbart hatar ditt sätt att leva. Det går bara inte.

Jag har läst andra rapporter som berättar att den Ukrainska befolkningen i Mariupol är för stolta för att ta emot rysk ”humanitär hjälp” eller matpaket från de ryska soldaterna. Hellre svälter de, för man samarbetar inte med en ockupationsmakt, inte på något enda sätt. Kommer ni ihåg vad jag sade om olämpliga hjälporganisationer i det förra inlägget ? I Ukraina har jag vänner, och de som håller med mig – det vet jag med säkerhet idag.

Och har man valt sida, så har man valt sida. Jag tror inte på enfaldigt bönerabblande, ljuständning, ”fornsederi” eller ”Interreligiösa råd” som nu smyger och tassar runt i Sverige. De pacificerar, immobiliserar och gör oss bara dummare och passivare – till ingen nytta alls, då AKTIV HANDLING och MOTSTÅNDSVILJA är vad som gäller !

Magadan Magda” har inte nämnt ett enda endaste ord om Gammalsvenskby, och alla de svensktalande, som bor där – och vars mat nu är på upphällningen. Inga rapporter om räddningsförsök, ingen ”tyst diplomati”, inga ”humanitära korridorer”, inga Vita Bussar – ingenting. Så behandlar vår Regering de människor av svensk härkomst, som de först av alla borde ha försökt rädda. Eller ska vi tro att allt är hemligstämplat, och att den hemligt hemliga diplomatin fortfarande verkar från själva Hemlighusen, adress Gustav Adolfs Torg och Lidingövägen ? – Ja, vad tror väl ni – goda medborgare (för det är ni väl?) men för egen del har jag slutat tro på ”Magadan Magda” och hennes tomma prat. Hennes handlande väcker inte mitt förtroende, och då finns det andra personer i samma Regering och vårt eget land, som faktiskt GÖR något – och inte bara pratar smörja.

Från hela det svenska folket kommer idag bevis på frivilliga insatser, för Ukrainas och Gammalsvenskbys väl. För civilbefolkningen, och de två länder och Europeiska kulturer vi själva vill skydda, emot de totalitära krafterna. Putins muslimska och tjetjenska allierade lär ha 12 000 ”specialister” till i – de mord och den terror som pågår i islams spår, kan vi livligt föreställa oss.

Allt detta sker här och nu – under denna nionde dag.

Nio är Naud-runans tal, själva Odenstalet – som ni kanske vet – jag har bloggat om det under rubriken ”Hedniska Tankars Runkurs” under stycket ”Eddan och Runorna” ovan – under en lyckligare, fredligare tid som kanske nu är borta för alltid – men När nöden är som störst, är ändå hjälpen som närmast, säger det äktsvenska ordspråket. Naud-runan är inte bara en ödets runa, som bestämmer vartill vi alla är ”Nödda och Tvungna”, utan också en läkeruna och en skyddsruna, varmed det onda kan bindas och undvikas. Oden vann inte runorna bara vid ett tillfälle, utan i ständig strid, ständig kamp – och ökade i kraft och visdom.

Också på de rysk-ortodoxa kyrkornas kors, sitter helt hedniska naud-runor nedtill – för de av er som nu vill vara kristna. Jag är det inte, för jag är Hedning och humanist, i alla händelser, i alla skiften – intill min sista dag – och det är mitt öde, som jag själv valt.

Kiev håller ut, trots omringningsförsök österifrån. Sjöinvasionen från Krim mot Odessa har försenats, och ryssarna har ställt in sin inmarsch och ”rensning” av Charkiv för dagen, i sina försök till kringgång. Deras stödjande operationer i söder går inte helt bra för dem – medan svenska media vägrar att rapportera om konflikten från rent militär synvinkel, precis som vanligt. Och det är faktiskt den militära dimensionen i detta krig, som är den avgörande. Ryssland har valt ett angreppskrig, och dess angreppskrig emot en fredlig grannstat, är ett angrepp också på hela Europa, och på den svenska nationen, lika mycket som den finska och alla andra Europeiska nationer. Så långt har Statsministern rätt, men vad hon faktiskt gör och inte bara säger, är en annan sak.

Runt om i Sverige återgår folk till att prata om sina katter, se på enfaldiga melodifestivaler eller njuta av den första vårsolen. Vad vårsolen nu angår njuter jag med, men jag hatar den indolens, den oförmåga att ta verklig ställning som jag ser runtomkring mig. Vi får inte låta oss pacificeras av media, tomma ord från Regeringshåll eller Monoteisternas meningslösa bönerabblande, som bara tjänar till att göra folk tysta och stumma. Vi måste åtminstone försöka att göra en långvarig, uthållig insats ”över tiden”.

I den svenska Riksdagen råder en skammens tystnad, och det är skammens dagar som vi alla får uppleva och se. Skammen över de ledare som svek, som svikit och fortsätter svika – men ödets dag för de som tror på bättre tider, ett slut för ”Magadan Magda” och för en tillnyktring inom svensk politik – samt det Ukrainska folkets seger.

 

 

KONKRETA Åtgärder – Ekonomiskt Bistånd till Ukraina – VILKA organisationer väljer DU ??

Krisen i Ukraina – ett nära grannland i Europa, befolkat av Européer – har skakat om Sverige. Många vill donera pengar, och de stora hjälporganisationerna når framgång i sitt arbete. De mindre gör det sällan, tyvärr – och ibland kan det vara svårt att urskilja, vem eller vilka man egentligen hjälper – trots att detta är en humanitär kris, där alla goda krafter kanske kan mötas. Somliga finner alltid ”särintressen” i hjälpbranschen, och nästan samtliga NGO:s – eller ”Non Governmental Organisations” av betydelse har säkert representanter i Ukraina vid det här laget, liksom överallt annars.

Men vem, vad eller vilka vill DU hjälpa först – och har du tänkt igenom de tänkbara konsekvenser, som hjälpen kan få på sikt ?? Kanhända finner ni läsare och läsarinnor mig vara ”ruskigt cynisk” just nu – men för min del prioriterar jag organisationer som INTE har ideologiska motiv, dolda agendor, särintressen utan som faktiskt har dokumenterad erfarenhet av att hjälpa alla – i största allmänhet – och inte sortera efter kön, religion eller socialgrupp, till exempel…

Radiohjälpen är så vitt jag känner till en sådan organisation – och det finns även många flera…

Olika banker i Sverige har igår- 4 April – publicerat reklam, med länkar som leder direkt till ”Giva Sverige” som inte är någon myndighet, men en såkallad ”Branschorganisation” i bistånds-branschen. Giva Sverige har under rubriken ”Trygga gåvor i Ukraina-krisen” lanserat en lista med organisationer som man menar är ”säkra” att donera till, på så sätt att det inte blir några bedrägerier, att inte ”insamlare” stoppar pengarna i egen ficka – eller att det uppstår någon finansiell risk. Det är ett stort steg på vägen, naturligtvis, men man måste ändå vara medveten om att det mycket ofta finns särintressen bakom de olika organisationer som är finansiellt ”säkra” – och kanske är det inte alla dessa ”säkra kort” man vill stödja, på grund av personliga preferenser…

Där jag själv gör ”tummen ned” i nedanstående urval av Giva Sverige-listan publicerar jag INGEN LÄNK – och där jag gör TUMMEN UPP – länkar jag – realist som jag faktiskt är…

 1. ACT Svenska Kyrkan bygger på särintressen, och en religiös organisation vars politiska och ideologiska agenda i hemlandet jag inte på något sätt sympatiserar med. Jag rekommenderar inte denna eller andra kristna grupper som ”hjälporganisationer” i ett första, akut läge – inte senare heller. Lika lite skulle jag rekommendera Muslimska organisationer, eller de som sysslar med Monoteism eller andra totalitära läror i en annan form.
 2. Asylrättscentrum är en organisation som driver en linje om oinskränkt asyl, och som samarbetar med EU:s Asylkommissionär Ylva Johansson, ett kvoteringssystem helt utan hänsyn till FN:ns fortfarande gällande princip om ”första asylland” och annat, som för min del ger hjälp till denna organisation problematisk
 3. Barnfonden – en svensk del av ”Child Fund Alliance” bygger på FN:s barnkonvention, och har funnits sedan 1991. Den är först och främst inriktad på passivt ”fadderskap” i mottagarlandet, inte på förflyttning av barn eller adoption, utan på rätt till utbildning och självhjälp. En sådan organisation samarbetar jag gärna med, även om dess ”ägarskap” eller dess utländska administration inte är närmare känd för mig. Ett visst frågetecken kan ställas inför dess ”gröna strategi” fram till 2025, och vad denna egentligen ska innebära.
 4. Civil Rights Defenders vänder sig genom en ”akutfond” främst till oberoende journalister, så att dessa kan vara kvar i Ukraina och fortsätta sin rapportering. Med tanke på SVT:s, SR:s, Schibstedts och Bonnier-koncernens sätt att rapportera, och svenska medias inställning till krisen i Ukraina överhuvudtaget, stöder jag hellre Ukrainska journalisters verksamhet på plats, snarare än de svenska. Man erbjuder människorättsförsvarare säkerhetsstöd, evakuering till säkra boenden, eller hjälp att lämna landet, om hoten blir för allvarliga – allt enligt organisationens egen internet-sida. Det känner jag att jag kan sympatisera med.
 5. Convictus är en organisation som säger sig vilja ”stötta personer som använder droger” eller fd brottslingar, de som står utanför det normala civilsamhället osv i Ukraina. För närvarande har de ingen finansiell insamlingsverksamhet alls ”men detta kan snabbt komma att ändras”. Jag förnekar inte alls att narkotikaproblemen i Ukraina, Ryssland med omnejd är mycket stora, särskilt i en del industriorter med problem, och ibland ungdomen, men jag ifrågasätter starkt att en organisation utan erfarenhet ska börja med ”hjälpverksamhet” i detta läge – vilket kan sluta med ”import” av allt fler och fler ur dessa grupper till Sverige – och utländska våldsbrottslingar och narkomaner har vårt eget samhälle faktiskt nog av i alla fall – de är inga ”kulturberikare” varken för Ukraina eller oss..
 6. Diabetes-förbundet, en del av den internationella organisationen IDF har ”underligt nog” representation i Ukraina – men den Ukrainska delen av IDF är uppdelad på två organisationer och inte en – varför förklaras inte på förbundets sida, men man kan anta, att det har att göra med situationen i Donbass, 2014 och framåt, alltså Donetsk och Luhansk. Ca 2,3 miljoner diabetiker typ 1, varav 15 000 barn uppgavs leva i Ukraina – före det nuvarande kriget. En svensk major och militär observatör, över 50 år gammal och med diabetes skickades under det första Ukrainsk-Ryska kriget till Donbass, där han tillfångatogs med en skara andra OSSE observatörer. Han fråntogs sina mediciner och blev utsatt för en skenavrättning (denna detalj beskrevs aldrig av svenska media) samt utsattes för hån av svenska högerextremister efter hemkomst till Sverige. Möjligen har Diabetes-Förbundet intresserat sig mer för Ukraina, sedan dessa händelser – kanhända inte. De representerar ett särintresse, javisst – men jag stöder dem av personliga skäl.
 7. Diakonia och ”Djurens Rätt” representerar dels en totalitär lära, dels en form av extremism, understundom våldsbejakande med attacker emot svensk livsmedelsindustri, minkfarmer, enskilda jordbrukare i Sverige osv – alltsammans saker som jag INTE sympatiserar med. Det spelar ingen roll att dessa organisationer såklart förnekar allt detta ”på pappret” och förklarar sig oskyldiga – sambanden är tydliga nog ändå.
 8. Emmaus och Frälsningsarmén är jag direkt motståndare till, som alla förstår. Vi har redan sett nog av organisationer som IS, och andra försök till ”frälsning”.
 9. Individuell Människohjälp är en semi-kristen organisation, vars nuvarande ordförande rakt fram står och hyllar den politik som bedrivits av Regeringarna Löfvén och Regeringarna Reinfeldt gentemot de etniska svenskarna – alltsammans på IM:s hemsida. Organisationen är av starkt utopistisk karaktär, och babblar osammanhängande om ”öppna gränser” och annat i den stilen – vilket är både farligt och orealistiskt, särskilt i en krigssituation. Rörelsen grundades av en utopistiskt lagd, förvirrad kvinna i kåe under Andra Världskriget. Man kan jämföra med ”Martinus Kosmologi” i Danmark, som sannerligen inte blivit någon Världsreligion ännu.
 10. Läkare Utan Gränser arbetar med akutsjukvård, utan ideologiska preferenser. De delar för närvarande ut medicinska kit för snabb leverans, förbereder sin logistik och genomför vettiga åtgärder, trots att ordinarie vårdprogram (bland annat mot Tuberkulos, som jag själv lidit av) i många Ukrainska städer nu avbrutits, på grund av krigshändelserna. Det här är en organisation jag stöder, och kommer fortsätta stödja. Jag rekommenderar också att ni stöder den, för här ljuger man för en gångs skull inte om vad humanitär hjälp verkligen innebär. Man är på plats i Mariupol, Zjytomyr och de andra platser vi nu hör fruktansvärda nyheter ifrån, och där den svenska Regeringen med ”Magadan Magda” i spetsen ingenting ingenting gör..
 11. Läkarmissionen är en organisation som säger sig vara religiöst obunden, men som agerar med en tydligt kristen, frikyrklig bias. Den har varit aktiv i uländerna ända sedan 1950-talet, och nu även i Ukraina. Jag ogillar av ren princip ordet ”mission” och känner mig tveksam inför att donera till en sådan organisation, som kan komma att sprida kristendom och andra andliga sjukor i ett senare skede
 12. Naturskyddsföreningen bedriver också ett arbete i Ukraina, som precis som här i landet inte har slagit över emot ”Galna Gretor” och ren faktaförvanskning. Just nu försöker man enligt uppgift rädda kollegor inom Ecoaction, en stor Ukrainsk Miljöorganisation, samtidigt som man aktivt vill minska hela Europas beroende av Rysk gas och olja. Detta ligger väl i linje med omvärldens sanktioner, och även om denna organisation helt klart är av sekundärt intresse just nu, stöder jag den.
 13. Plan International är en svensk, relativt nybildad organisation, som har ungefär samma agenda som Rädda Barnen, men är betydligt mindre känd och verksam. Den tycks inte ha någon kristen eller annan ideologisk bias, och har en väl meriterad styrelse – så den kan jag tänka mig att stödja, som ett alternativ tillsammans med flera liknande och större organisationer med fokus emot barn och ungdomar. Enligt SVT var både ”Plan International” och SOS Barnbyar involverade i en smärre skandal i uländerna under åren 2014-2017, men detta verkar vara omhändertaget, och är numera irrelevant.
 14. International Rescue Committe (IRC) är en nu över 90 år gammal organisation, grundad av ingen mindre än Albert Einstein. IRC är först och främst inriktat på katastrofhjälp, och leds från USA – man har också ett stort ”resettlement programme” som syftar till att låta flyktingar invandra till just USA. Fokus ligger också på återhämtning, återuppbyggnad och massiva ekonomiska insatser i drabbade länder – och redan organisationens storlek i sig och dess agenda leder till att jag stöder den. Europa ensamt kan inte ta ansvar för den flyktingkris som uppstått i spåren av det Ukrainska kriget – USA måste också ta sitt ansvar !
 15. Rädda Barnen grundades 1919 av bland andra Elin Wägner, och har kommit att bli ett ledande NGO inom sitt verksamhetsområde, utan någon tydlig ideologisk bias. De driver just nu fem mottagningscentra i Rumänien, plus ett antal i Polen och satsar på hygienpaket, tak över huvud, kontantbidrag för det nödvändigaste till Ukrainska familjer och så småningom ”trygga platser” för fortsatt skolgång – och förhoppningsvis ”religionsfri” utbildning – alltsammans saker som jag med kraft stöder !
 16. Röda Korset är en väl beprövad hjälporganisation, liksom Röda Halvmånen, och andra motsvarigheter överallt annars i Världen. De har kritiserats för minst en insamlings-skandal i Sverige, men fördelarna väger tydligt över nackdelarna, och den har samma och ännu tydligare fokus som ”Rädda Barnen” ovan, men medtaget alla individer, inte bara barn och barnfamiljer – RK är i allra högst grad värda att stödja – ideologisk bias och ”särintressen” behövs inte i ett första skede – och det är man fria ifrån här…
 17. Scouterna – grundade av den brittiske generalen Robert Baden Powell – är en organisation som ganska ofta företräder sunda och hedniska ideal – snarare än kristna – och som vi väl alla varit med i – de har helhjärtat ställt upp på Ukrainas sida i kriget, hittills genom internationella resolutioner – och samlar just nu in pengar till främst Ukrainas scouter, men också ”andra hjälporganisationer” vilka de nu kan vara. Visst är de ett ”särintresse” men jag kan tänka mig att donera till dem, ”för gammal vänskaps skull” och för att en gnutta av hedendomens och ungdomens sol skall kunna överleva..
 18. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en tydligt Sverigefientlig organisation, som ser som ett aktivt mål att förstöra och förhindra Sveriges militära försvar, och som genomgående arbetat för detta mål under en lång följd av år. Vi har också sett hur lite resultat ändlösa ”förhandlingar” och värdelösa försök till ”skiljedom” lett till i Ukraina-kriget, och hur denna organisation hela tiden spelat Ryssland i händerna. Dess insamlingar är ingenting jag rekommenderar, utan tvärtom med kraft avvisar, pga denna organisations klart politiska agenda.
 19. Sverige för UNHCR är en del av UNHCR, och är som del i FN väl representerade i Ukraina och sju omgivande grannländer, trots säkerhetsläget. De har massiva resurser för nödhjälp, och verkligt humanitärt bistånd – utan särintressen eller ”dolda agendor” som en hel del organisationer ovan, och dem vi måste sätta frågetecken för…
 20. UNICEF – FN:s barnfond – driver just nu mobila insats- och omhändertagandeteam över Ukraina och närområdet, särskilt också mot övergivna barn. Fokus är åter satt emot kärnfamiljer, och en sund återuppbyggnad av det Ukrainska samhället, så snart det är möjligt – och det är en agenda, väl värd att stödja…

Sådär. Nu har denne gamle Hedning anvisat er klara och tydliga alternativ, och instruktioner för hur ni bör handla och tänka i det krig, som just nu rasar med full kraft i vårt Europa, och som helt säkert kommer att fortsätta denna månad ut – även om vi inte får ge upp hoppet om en Ukrainsk slutseger, och ett Ryskt nederlag.

Under dagen drar jag mitt strå till stacken, med att skänka 50 kronor till var och en av de positivt verkande NGO:s och hjälporganisationer jag listat här ovan, men ingenting och inte en spänn till de negativt verkande. Jag uppmanar er alla till att följa mitt exempel, och göra samma sak.