Biskopen av Strängnäs Senildement ? Håller FÖRBÖN för Vladimir Putin, precis som Patriarken Kirill…

”Svenska” Kyrkans sjuka beteende upphör aldrig att förvåna. Igår nåddes jag av nyheten, att Biskopen av Strängnäs, Johan Dahlman, har börjat rabbla böner och ”mässa” till stöd för Vladimir Putin vid en offentlig demonstration på Fristadstorget i Eskilstuna för några dagar sedan. Precis som Patriarken Kirill i Moskva – med andra ord – den rysk ortodoxa kyrkan stöder ju med full kraft kriget i Ukraina, och här i Sverige ger Regeringen Andersson samma Kirill-ledda kyrka furstliga bidrag – för att den skall kunna utöka sin verksamhet i Sverige. Bör Svenska Staten och ”Magadan Magda” tillåtas fortsätta med detta, mot bakgrund av det folkmord som nu sker i Ukraina ?

LIKA SOM BÄR – Patriarken Kirill av Moskva, och Biskop Dahlman, Strängnäs

Varje år betalar Svenska staten ut mer och mer pengar till Moskva-Patriarkatet – som är en av de största faktorerna bakom Putins förtryckarapparat. Detta sker via SST eller den sk ”Myndigheten för stöd till trossamfund” som i många fall har handläggare direkt hämtade ur de samfund som själva får bidragen. Detta kallas annars för ”jäv” och brukar vara förbjudet i myndighetssammanhang i Sverige, men uppenbarligen gäller inte detta politruckerna på SST, som får göra ungefär som de vill.
SST Myndigheten för stöd till trossamfund.
BESLUTADE STATSBIDRAG 2022
Ру́сская правосла́вная це́рковь – Моско́вский патриарха́т

Ryska ortodoxa kyrkan – Moskvapatriarkatet
– Organisationsbidrag, 189 076 kr

UTBETALADE STATSBIDRAG 2021
Organisationsbidrag: 264 442 kr
Coronastöd: 5 666 kr
Totalt: 270 108 kr
UTBETALADE STATSBIDRAG 2020
Organisationsbidrag: 190 319 kr
Coronastöd: 78 377 kr
Totalt: 268 696 kr
Biskopen av Strängnäs, Johan Dahlman, sade också nyligen till statstelevisionen SVT att han trodde att en helig ande eller något skulle ”fatta tag i Putin och vända om honom så att han kan bli en fredens apostel istället” och  genast göra Putin snäll, ja såå snäll sååå –  allt som ett resultat av Biskopens eget halvdebila bönerabblande och lallande på Fristadstorget i Eskilstuna. Om inte annat visar detta vilken sjuk och förvirrad värld dessa kristna lever i, och hur deras verklighetsbild radikalt och kapitalt skiljer sig från den, som omfattas av de flesta någotsånär normala människor.

Den här mannen har numera ett starkt STÖD från ”Svenska” Kyrkan – som håller förböner för just honom….

”Putte” blir inte snäll av lallande eller bönerop från Sverige. Detta är ett FULLSTÄNDIGT felaktigt sätt att resonera. Biskopen påstår inför SVT att det MENINGSLÖSA bönerabblandet ”ger honom en känsla av makt – och denna falska maktberusning passiviserar som vi vet fullständigt.
Bönerabblande har alltid varit maktens främsta strategi för att hålla folk i passivitet och underdånighet mot överheten – man ger människor en falsk säkerhet för att domptera och kontrollera dem – och det är precis de här tendenserna ”Svenska” Kyrkan står och sprider – precis som vanligt.

Vet ni, om jag inte var Hedning redan, så skulle jag bli det nu. Man kan inte annat än avsky ”Svenska” Kyrkan och dess ständiga krumsprång, dess politiserande, dess passiviserande av människor i vårt land, dess ständiga hyckleri, dess dubbelmoral och den skam som den utbreder över landet.

Ifall ni nu inte gått ur den redan, uppmanar jag er att göra det NU – lämna den bakom er, stöd Ukrainas folk med vettiga åtgärder istället !

Bön passiviserar. Bönelallande hjälper ingen, och ”maktfantasier” i Strängnäs-Biskopens stil hjälper inte heller. Samma biskop säger också att han önskar livet ur Putin – trots att det i de kristnas bibel tydligt lär stå att ”du skall icke dräpa” – vilket de kristna brutit mot och fortfarande bryter mot gång efter annan, ständigt och ihållande, med sina korståg och pogromer.. Detta visar bara hur ologisk, dum och motsägelsefull denna icke-fungerande kristna religion och denna icke-fungerande ”Svenska” Kyrka är – och varför den inte omfattas av ett växande antal svenskar, som inte vill låta sig idiotiseras eller fördummas.

Så finns det också en liten, avskyvärd skara av pöbel och pack i det här landet som kallar sig ”fornsedare” och som hävdar att vi ska ”samarbeta” med de kristna.

De skämmer ut sig själva, de skämmer ut Asatron och de skämmer ut också själva begreppet ”Hedning” liksom biskopen i Strängnäs skämmer ut begreppet ”kristen”.

Pär är full av tomtar – Hur ska Lillan orka ? (Citat ur ”Lingonben” av Povel Ramel – men vem i h-streck-e kan tro på ”fornsed” och dylika djävla lallare… )

De flesta av mina kristna vänner (ja, jag har ett par sådana !) är inte så dumma i huvudet att de tror på ”heliga andar” som ska komma flygande genom luften och påverka Gospodin Putin, de sitter inte hemma i stugorna och tror sig se syner av Jeschus Krystis eller Jugfru Maria heller, utan har en relativt normal verklighetsuppfattning.

Det borde också ni ha, kära läsare – och därmed MÅSTE ni inse att det här med ”bönens kraft” och andra dumheter i samma stil inte hjälper er eller någon annan människa det allra lilla minsta. Vad som däremot hjälper är AKTIV HANDLING – också i fallet Ukraina – och där finns det till och med bättre, sundare kristna, som visat sig kunna bidra med en hel del…

Se för övrigt denna artikel från den svenska oberoende bloggen ”Ledarsidorna” – den är högt läsvärd, inte minst för de som intresserar sig vad diverse ”östkyrkor” som vår Regering rakt fram stöder med pengar faktiskt håller på med…

Låt er inte Passiviseras…

Att vara Hedning är att välja handlingens väg, och att inte låta sig passiviseras, som den svenska nomenklaturan med ”Magadan Magda” Andersson i spetsen vill. Hon vill ha lugna och passiva konsumenter, som inte låter sig oroas av det pågående kriget i Ukraina. Hon vill helst ha analfabeter från främmande länder; de som aldrig kan skriva och läsa, utan slött vegeterar i hennes välfärdsparadis, där du och jag betalar skatterna och tillhandahåller bidragen.

Men vi här på Hedniska Tankar låter henne inte lyckas. Vi glömmer inte bort kriget och folkmordet på Ukrainarna i denna den spirande vårens tid, Mars 2022 när jorden reder sig, ”föråret” firas och många tycker att vi skulle skriva om andra ting.

Bomber och granater fortsätter att regna ned över Mariupol och Kiev, där de ryska styrkorna inte kommit en enda meter framåt under gårdagen, och nu utför ännu en TOLO (tanknings- och Laddnings-) operation. ”Understanding the war in Ukraine” berättar om hur 14 000 muslimska legosoldater nu befinner sig i Ukraina, och till och med en tidning som Dagens Nyheter – alltid servilt regeringsvänlig fastän den säger sig vara ”oberoende liberal” vilket den aldrig är – bekräftar tendensen.

I Magdalena Anderssons Sverige försiggår ”skjutningarna” och bombsmällarna i diverse trappuppgångar oavbrutet. Samma muslimska drägg och ”Syrienåtervändare” här som där – kvinnor och barn skadas, och ingen svensk politiker vill vidta åtgärder som försvarar dem. Tecken finns på att Ryssland nu försöker angripa det Ukrainska civilsamhället, och mer och mer övergår till att attackera civila måltavlor, när de militära framgångarna försenas eller uteblir. Det är precis samma taktik som den kriminella dräggen försöker med i Sverige. Eftersom de inte har några militära maktmedel ännu, försöker de skrämma och terrorisera oss svenskar på andra vis.

Utomstående bedömare säger att det finns allt fler och fler tecken på att Putin nu också försöker få Vitryssland att gå in i kriget – bland annat uppges ryskt flyg flerfaldiga gånger ha använt vitryska flygbaser. Men i Söder och runt Cherson uppges de ryska styrkorna nu själva lida brist på underhåll, livsmedel och drivmedel. Spärrar väst av Bosporen nu, får de åtskilliga problem, och enligt Ukrainska källor kan de vara på väg att kapitulera – en liten ljusglimt i det mörker som omger oss…

Vi bör inte förtvivla, utan fortsätta göra motstånd. Både genom stöd till Ukraina och genom motstånd emot de proryska krafter, som finns också här hemma. Hedniska Tankar tänker fortsätta sin rapportering om kriget i Ukraina, tills den dag det är slut och vi själva – samt Ukrainas folk – vinner tillbaka fred och frihet. Idag är den femtonde dagen, sägs det. Det är inte en dag av seger, men av fortsatt kamp.