”Lombroso” och ett Märkligt Mord i Malmö…

Fy Fabian” skulle vi kunna utbryta inför ett ”enskilt fall” i Malmö-området, som plötsligt blivit Riksnyheter eftersom det gagnar vissa politikers sak, och avleder uppmärksamheten hos svenska folket från Ukraina-kriget. ”Magadan Magda” har som den nya ”Riksmodern” sagt att hon är ”bestört” och skulle reagera med ”sorg” på det faktum att två ”förtjusande kvinnor i övre medelåldern” dött på den såkallade Malmö Latrinskola – nej förlåt vad skriver jag – det ska ju vara Latinskola, naturligtvis.

Samtliga gymnasie-elever i landet skall ha kommenderats ut på skolgårdarna, och tvångsmässigt iakttagit ”en tyst minut” medan deras rektorer hållit tal, läser vi i media. Något ”fritt skolval” gäller givetvis inte här, trots att vi naturligtvis inte får och inte skall kommentera just ”enskilda fall” – för så gör man ju inte, i alla fall inte så länge polisutredning faktiskt fortfarande pågår, rent juridiskt sett. Men åjo – enligt media skall det alltså genast påbjudas landssorg just i alla fall, bara för att två äldre lärarinnor av något slag avlidit på en skola i Malmö, vilket självfallet är mycket tragiskt – liksom alla andra mordfall…

Men – man får också behålla sitt sinne för proportioner, och sakens betydelse sett emot bakgrunden av ett större Europeiskt krig, vilket är en aspekt som svenska media helt, fullständigt ja samt och synnerligen ignorerar.

På SVT rapports 1930-sändningar framkastades under gårdagen teorin att ”nynazister” skulle ha legat bakom alltsammans – liksom flera liknande fall – en bisarr tanketråd, påminnande om en konspirationsteori, som också andra media tagit uppVisst – enstaka mord, utövade av unga etniska svenskar av manligt kön, exempelvis i Eslöv eller i Trollhättan har iakttagits på senare år – vad nu det kan bero på. Brist på sunda och naturliga manliga förebilder, kanske – det är en lika bra teori eller förklaringsmodell som de fullständigt bisarra tankar, media nu lanserar..

Det skall alltid vara ”nynazisterna” som är de skyldiga – eller föregivna, påstådda nynazister. Här – eller i Ukrainas Regering, vars president märkligt nog är av delvis judisk härkomst, men enligt Kreml ändå både narkoman och nynazist. Säpos årsrapporter skulle alltså hela tiden, år efter år tyda på, att muslimsk agitation, eller vänsterextrema grupper inte alls kan utgöra ett hot emot Sverige och det svenska samhället – utan alltid dessa påstådda ”nazister” som den Socialdemokratiska nomenklaturan jämnt och ständigt ständigt jagar med ljus och lykta – och tycker sig hitta ”bevis” för – än här, och än där…

Scen från den sk ”Latrinskolan” i Malmö ??

Ändå säger SÄPO:s årsrapport anno 2022 liksom många andra år faktiskt precis tvärtom – visserligen radikaliseras ungdomen allt hastigare, men det är faktiskt 1) främmande makt 2) Muslimsk terrorism 3) Extremvänsterns våld som är de tre största eller farligaste orosmomentenförst som god 4) kommer då andra kriminella grupperingar, de som utför ”skjutningar” och möjligen också enstaka nynazzar – dessa är ju allesammans såå farliga såå – som vi vet.

Det har i dagarna också framkastats andra teorier om unge herr Fabian Cederholm, möjligen släkt med en viss Keith Cederholm, på sin tid berömd för sin medverkan i boken ”Justitiemordet” av en viss Jan Guillou, även om det förstås finns många personer med just släktnamnet ”Cederholm” i en stad som Malmö. Vi skulle inte kommentera enskilda fall, som sagt – men nu har även statsministern och media hela tiden mycket intensivt ägnat sig åt just det.

Unge Herr Cederholms motiv skall enligt pressen – och hans försvarsadvokat – eftersom också han har rätt till en sådan – vara åtskilligt oklara. Herr Cederholm skall ha iakttagits på ett slags ”föreläsning om kriminologi” har vi fått veta – medan resten av hans klasskamrater eller i alla fall åtskilliga elever ”repeterade på ett spex” långt efter skoltid och på kvällen, har vi fått veta. Vad tyder det på, månne ? Herr Cederholm fick i alla fall inte vara med om spexet, för han ansågs kanhända som en allmänt trist och humorlös typ, men se föreläsa för just honom och några till, ja det skulle man alltså -men på vems order, efter vems beslut ?

Unge Herr Cederholm skall också ha uttryckt att själv bli lärare, längre fram i livet – men varför då ? Tyckte han möjligen, att de saker som lärdes ut på Latrin-skolan var lite väl onödiga, kanhända – eller inte alls i överensstämmelse med verkligheten, sådan han nu såg den, och att sagda skolsystem som han var en del av, inte alls förberedde honom på något bra sätt för vad han kunde komma att möta, senare i livet ?? Ja, säg det, kära läsare – säg det – många arga unga män har väl under sin skoltid haft sådana känslor eller tankar lite till mans, men nu blir de faktiskt inga MÖRDARE just för det..

 

Unge herr Fabian Cederholm – en ”före” och ”efter” träningspreparaten – bild…

Herr Cederholm har också – enligt andra media – intresserat sig för fysisk träning, idrott och kampsport, vilket genast framhålls som ett dåligt tecken, och en egenskap han inte borde ha. Självfallet kan han styrketräningen – som han bör ha gått inför tämligen helhjärtat – ha lagt på sig i muskelmassa beroende på vissa stereoider eller andra preparat, men det utgör knappast något större ”bevis” det heller – en hel del kroppsbyggare blir varken mördare eller särskilt aggressiva, även om de intagit ännu större doser av testosteron och annat, som herr Cederholm kanske kommit över – eller försetts med, av någon, någonstans ifrån.

Självklart kan hans tillvägagångssätt – att mörda två personer med en yxa, vilket är ganska svårt – förklaras med att han som etnisk svensk, inte tidigare känd hos polisen inte hade några större kriminella kontakter, utan valde ett annat och ovanligare vapen, vars hanterande krävde ren, rå styrka – men det finns många personer som har till hobby att hugga ved på landsbygden, till exempel – inte hugga ned medelålders +, 50 åriga lärarinnor, och de blir inte mördare just för det faktumet att de är intresserade av vedhuggning.

På den helt unika ”kriminologi-föreläsningen” – varför den alls skulle hållas, och för vems bästa, förklaras inte av medias rapporter, skall Fabian Cederholm bland annat – enligt ej bekräftade rykten ha uttryckt viss sympati för mördaren Mihailo Mihailovic, vad det nu kan bero på. Föredragshållaren var i och för sig bekant med just fallet Anna Lind – men nej nej och åter nej, Fabian Cederholm skall inte repetera inte haft några politiska motiv alls, inga hämndkänslor just emot någon populär lärare, som kanske i flera år mobbat, frusit ut just honom eller problematiserat hela hans skoltid, neeej då – inte alls, inte alls. Unge Herr Cederholm hade aldrig några sådana tankar, förstår ni – och givetvis är den 50+ lärarinna vi talar om solklart höjd över alla former av någon sorts misstanke, allrahelst som hon råkade bli ett mordoffer… Det vore ju väldigt osmakligt att alls säga något annat, eller hur – allrahelst som det nationella lärarfacket nu redan gripit in…

Vi ska ju som sagt inte kommentera enskilda fall, som sagt – men hur såg media-landskapet ut just vid Anna Linds – just då Utrikesminister – alltför tidiga – död ?

Jodå, Partiordförande Göran Persson förklarade då – Ex Cathedra, skolmästar-aktigt och inför hela Svenska Folket – att Utrikesministerns död inte alls hade några politiska motiv, det var blott och bart ”ett verk av en ensam galning” förstår ni – och polisutredningen i just det fallet skulle alltså ha bevisat, att mordet på Utrikesministern inte alls var något politiskt. Kan det möjligen ha varit detta faktum, som unge Herr Cederholm blev så upprörd över ?

Men är inte mord på Utrikesministrar ALLTID politiska, just därför att en person som råkar vara Utrikesminister, faktiskt ÄR just detta ??

Redan handlingen i sig BLIR alltid politisk, hur man än vrider och vänder på det – därför att en Utrikesminister ÄR en Utrikesminister, lika mycket som en Nomenklatura faktiskt är en Nomenklatura…

Mihailo Mihaliovic är liksom den kristne mördaren Anders Behring Breivik – ifall han är bekant – högst känd för att ha skrivit bloggar med just politiskt innehåll – även om hans ”manifest” är skäligen torftiga, och som Breiviks fruktansvärt obehagliga att läsa. Jag vet, kära läsare – för i den hedniska bloggosfären har jag stött på dem bägge två. Jag har till och med skrivit en bloggartikel, betitlad ”Sanningen om våra Mangalitzas” angående just fallet Mihailovic – ifall ni nu vet vad en riktig, manifest ”Mangalitza” är för något – men den tog jag bort – den finns numera kanske bevarad endast i ett av ”darknets” mörkaste hörn…

Mihaliovic – idag 43 år gammal – har hela tiden, märkligt nog – i omgångar och ihållande – faktiskt hävdat, att hans dåd VAR politiskt när allt kommer omkring, och att han önskat bli överförd till ett serbiskt fängelse, eftersom han sagt att han gjorde vad han gjorde just för Serbiens skull, även om han senare försökt ta tillbaka just det. Politiska motiv, eller ett stort agg emot det svenska systemet eller den svenska Socialdemokratins allmänna framtoning kan alltså inte uteslutas, men alla som känner så blir FORTFARANDE inte ”radikaliserade” eller begår några politiska mord, allrahelst som det faktiskt verkar vara en mycket dålig metod för att bedriva politik på, vilket jag själv många gånger påpekat. Enda undantaget torde förstås vara i händelse av krig, men se det var en annan sak… Enligt folkrättens regler, kanman ju inte fortsätta en nations krig på en annan nations territorium, allrahelst som den nationen säger sig vara ”neutral”.

Kan vi då helt utesluta, att unge herr Fabian Cederholm faktiskt HADE någon form av politiska motiv han också, även om det inte går att bevisa ur medias uppgifter – mest beroende på vilket slags ”större media” landet Sverige just nu råkar ha ?

Kom ihåg att varje land och varje nomenklatura här i Världen, till slut får just det slags mördare den själv ger upphov till – och ibland – även om detta rimligen inte alls gäller staden Malmö, som stad betraktat – också närapå förtjänar…

Vi skulle förmodligen – nu när vi ändå är inne på ämnet ”Kriminologi” alls försöka förstå – eller alternativt inte förstå – varför någon mördare alls börjar mörda, eller begår en mordisk handling…

En som på sin tid ägnade mycket tid, kraft och arbete åt den saken var – på sin tid – den här mannen, Doktor Professor Cesare Lombroso, 1835 – 1909, vars namn på senare tid råkat i stort vanrykte, inte så mycket på grund av det han skrev eller gjorde, som på grund av att han haft mycket dåliga uttolkare och ”följare” som helt misstolkade och förvred vad han faktiskt skrev.

Lombroso var faktiskt den förste att påpeka, att inte bara mänskliga sjukdomar utan också brott i sig kunde begås under inflytande av en störd kroppskemi, eller främmande ämnen, liksom arv och genetik. Debatten kring ”Arv eller Miljö” inom kriminologin har rasat vidare ända sedan dess, även om man idag mest brukar betona ”det sociala arvet” eller det faktum att individer, som är socialt sårbara eller växer upp under verkligt beklagansvärda omständigheter, faktiskt i högre grad än andra löper en stor risk att senare i livet begå svåra brott.

På Lombrosos tid fanns inte någon modern genetik i form av DNA analys, ”fingeravtrycksmetoden” var knappast känd, och det fanns heller knappt ens något studium av blodgrupper. Istället fick han förlita sig på ren antropometri, eller mätning av människor – exempelvis graden av symmetri eller asymetri i ansikten, eller andra – för kriminella eller sjuka individer – klart identifierande drag…

Studier visar faktiskt, att drag som vi människor uppfattar som ”symmetriska” eller ”vackra” baseras på ”det gyllene snittet” och att detta är OBEROENDE av kulturkrets, ras, världsdel, religion, etnicitet och mycket annat – symmetri tyder oftast på ”goda gener” medan riktigt grov asymetri i ett ansikte tyder på MOTSATSEN – och därför uppfattas som ”frånstötande”

Lombroso sa faktiskt aldrig – i en del av sina verk – att en del personer var ”predestinerade” att begå brott, utan blott och bart att det var mycket SANNOLIKT att vissa av dem senare kom att faktiskt bli just brottslingar eller mördare – det fanns så att säga en ”psykologisk typ” som var atavistisk, vilddjursmässig eller starkt brottsbenägen, så att säga. Han yttrade sig förstås om stora populationer, hela befolkningar, statistiska medeltal och annat sådant – inte om individer i sig.

Och till viss del hade han helt rätt – även om han senare råkat bli feltolkad. Aspergers syndrom, ADHD, bristande impulskontroll och påverkan från anabola stereoider existerar förvisso, liksom brott begångna under narkotika- eller alkoholpåverkan. Likaså trodde Lombroso, att vissa sorters tatueringar eller symboler, som stora grupper av kriminella ofta använder, faktiskt kan vara till polisiär hjälp att identifiera dem.

Så ÄR det faktiskt också – även i dagens värld – även om vi fortfarande rör oss med SANNOLIKHETER eller medeltal.

Exempel: Alla som går klädda i en viss typ av skinnjacka, är inte med i Hells Angels eller Bandidos, även om det finns de som helt säkert är det. Alla medlemmar i HA är inte nödvändigtvis försörjda enbart genom narkotikabrott, eller annan kriminell verksamhet – även om det finns dem, som är det – och kanske just hela den organisationen som organisation betraktat, faktiskt till stora delar försörjer sig just så – men det betyder inte att varje ”prospect” eller varje person som finns eller H-a-r funnits inom den miljön, automatiskt är skyldig, rent juridiskt sett.

Nämen ”brödraskapet Wolfpack” anyone – eller ??

Annat exempel: Alla ”vargkramare” inom Forn Sed och andra delvis kriminella rörelser inom Asatrons utmarker, eller de som har direkt stötande eller smaklösa tatueringar av Torshammare eller annat är inte kriminella – men många kriminella utnyttjar och missbrukar Asatrons symboler för egen vinning. Se på vissa organisationer, vars verksamhet i stort går ut på att ”sälja T-shirts eller kalendrar” till exempel, diverse ”reformerade X-cons, fd biker gäng, NAS-are” och andra i den stilen… Någon annan gång, kanhända – ska jag berätta om vad man finner där, liksom inom ”fornsederiet”

Varför gick det då som det gick för unge herr Cederholm, undrar ni kanske ?

Jo, förklaringen är det samhälle vi har idag – inte bara individens ”sociala arv” på individuell nivå – det är den amatörpsykologiska förklaring jag kommer fram med. En gång i tiden hade det här landet en värnpliktsarmé, som tog hand om den sortens ”arga unga män” och fostrade dem i en helt annan anda. Sunda, manliga förebilder som sagt – och något att använda sin energi till…

Vi hade ett utrymme för Tor, och de Torstroende – och inget missbruk av yxor och Tors hammare eller andra ting, ingen ghettomentalitet, gangster rap och glamouriserande av kriminella eller sjuka individer, till exempel.

I dagens samhälle ser vi också stora grupper, som dyrkar det sjuka, avvikande eller förvridna. Mongoloider, eller folk som lider av Downs Syndrom – som det nu ska heta – är mycket mycket inne i ”underhållningsbranschen” – därför att vår egen Nomenklatura, med sin ytterst säregna smak – naturligtvis vill ha det så.

Vid Medeltidens hov skrattade man så att man tjöt åt kretiner, dvärgar, förståndshandikappade och andra sådana – precis som det nu är högsta mode att dyrka och idolisera ”de goa gubbarna och gummorna” från ”En annan del av Köping” eller köra verkligt ”högklassiga” helaftons-föreställningar med svårt debila personer från Härnösand.

Ordet ”kretin” kommer som ni kanske vet från medeltidsfranskans crétin, en dialektform av chrétien som betyder kristen – eftersom dessa totalidioter förstås ansågs vara ”goda kristna” – ”saliga äro de i anden fattiga” heter det ju – men är det värdigt oss som människor, att leva på ett sådant sätt – eller göra clowner och narrar av dessa personer, som vore det någotslags tarvligt och taffligt ”skolspex” från Malmö Latrin-skola ?

Dessa sjuka personer måste numera ”inkluderas” i varje kultursatsning, och vi förväntas alla att sitta och säga att detta är bra, detta är vad hela vårt samhälle ska dyrka, tillbe och verkligen uppskatta – på alla de sätt – och naturligtvis skall sådana personer inte alls vårdas på institution, neej då – låt dem tjänstgöra i fruktdisken på ICA, låt dem springa runt med vapenattrapper i händerna om nätterna, också i Stockholms innerstad – och så ser vi då, vad som till slut händer, och vad det får för samhällelig effekt, angående detta med brott och straff.

Återigen – vi kanske inte skall kommentera de individuella fallen, men även i ”Fallet Erik” har jag såsom jourhavande hedning varit inkopplad – eller som amatörjournalist – välj själva vilket.

Samhällets dom föll snart nog, och den löd så att samtliga tre poliser som varit inblandade i just det tragiska fallet frikändes – på alla punkter.

”I rest my case” som det heter – men varje samhälle får så att säga de ”olycksfall” eller den sorts brottslingar det själv förtjänar eller producerar, och det är summan av allt som ryms i detta blogginlägg.

Att vara etnisk svensk i ett samhälle som Malmö av idag är inte lätt, särskilt inte för en del yngre män – med tanke på alla de sjuka och förvridna ideal, som samhället omkring dem dyrkar…

Och då går det dessvärre till slut som det går, även om Statsministern twittrar och kvittrar om att hon är ”bestört” i vårsolens glans, eller hur det nu står i blaskorna.. Också en viss kvinnlig ”Ärke-” någonting – kanhända biskop eller pisskopp eller hur det nu var ansåg sig ha blivit ”bestört” vid det Ukrainska krigets utbrott, för över en månad sedan – men på sista tiden har vi inte hört mer falskheter eller sett mer krokodiltårar från just henne.

Undrar ni varför, kära publik ? – Det gör faktiskt inte jag.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s