HEDNINGAKARTAN 2021 Länsvis

Kristendomen är en icke-fungerande religion i Sverige numera, och de kristnas antal blir glädjande nog allt mindre och mindre, liksom de allt färre och färre anhängarna till alla andra Abrahamitiska, Monoteistiska religioner. Överallt i den fria världen, kan forskningsinstitut och ”think tanks” som PEW Research Center och andra, bland annat nationella motsvarigheter till SCB – Statistiska Centralbyrån i Sverige – notera samma trend.

Undantag som religiösa diktaturer typ Iran och Saudi-Arabien finns förstås – sorgligt nog – ännu i vår värld, och vi kan komma ihåg att den ortodoxa kristendomen är djupt omhuldad i Putins Ryssland, vilket bär syn för sägen. Kristendom är en totalitär styggelse, en religion som i likhet med Islam inte accepterar några andra läror eller gudar än dess egen, och som syftar till att utplåna alla andra åsikter eller kulturer från Jordens yta. Den gamla lögnen om att kristendomen eller islam skulle vara ”en kärlekens religion” liksom Islam stämmer heller inte. I fallet Islam är det alldeles uppenbart att den religionen inte alls är god eller kärleksfull emot någon människa, utom möjligen officianterna i dess religiösa hierarki, och med kristendomen är det precis likadant. Den är en trångsynt dödskult, vars främsta symbol – det såkallade ”Krucifixet” visar en halvnaken man, som sägs ha blivit ihjältorterad av sin egen far – Homosexuell sadism, med andra ord – och för egen del betackar jag mig för den sortens ”kärlek”.

De kristna tycker, att Sadistisk Bögporr ska vara ett uttryck för ”kärlek” och att man ska fira Vårens ankomst, eller såkallad ”Påsk” på detta sätt. VAD är det för ”gott” eller ”kärleksfullt” med det ??

Läran om arvssynden eller såkallad ”frälsning” är också rent förtryck, och inte alls gott eller kärleksfullt, eftersom det bygger på antagandet om att alla människor skulle vara skapade onda från första början, och att indoktrinering och tvång är något bra. Frejas rena kärlek, eller kärleken mellan man och kvinna är något de kristna förföljt och hatat i alla tider, till förmån för deras bög-jesus, som drog om kring i Judéen med hela tolv stjärtgossar, eller hur det nu var enligt evangeliet.

För min del tror jag mera på naturen, vetenskapen och just kärlek mellan man och kvinna eftersom vi människor de facto har två kön, men inte tre eller fyra. Sund familjebildning och ett sunt samhälle är också något vi etniska svenskar behöver – och det behöver alla kulturer och alla samhällen, i alla fall om de ska överleva i långa loppet.

Jag betackar mig fortfarande för all Monoteism, alla Abrahamitiska religioner och alla sjuka gudar från Mellersta Östern, som inte passar in här i vårt land, och inte heller i några andra länder, förresten. År 2000, när Statskyrkan upplöstes i Sverige, var andelen kristna så hög som 88 %. Nu – 22 år senare – har den sjunkit till under 54 %

Detta är FAKTA och oavsett vad ni tycker om just mina åsikter, kan ni inte förneka SANNINGEN, för då är ni fakta-förnekare. Det är den påstått ”Svenska” Kyrkans egna siffror jag använder, och ni får vackert ta och acceptera, att jag blott citerar. FAKTA är också – som sagt – att utvecklingen är densamma överallt, utom för Hinduism, Shinto, Buddhism och andra mer livsvänliga, icke-Abrahamitiska religioner, och FAKTA är också, att oavsett om du är Ateist, Humanist, Agnostiker eller Asatroende Nordisk Hedning som jag, så ÄR du HEDNING i alla fall, och därmed någon som skall bli föremål för förtryck och indoktrinering enligt de kristna, eller som saklöst ska dödas och mördas enligt Islam, för så står det faktiskt i Koranen – Alla hedningar skall dö – och detta besinngslösa folkmord är Islams stora mål.

”Tolkningar” av Abrahamitiska religioner, kommer förr eller senare in på samma sak – men ni kan inte läsa en enda rad som hävdar något sådant i Hávamál eller Eddan, trots alla de lögner, som Monoteismens företrädare spritt ut om oss Polyteister under tidens lopp. Vi för också krig, javisst – för att försvara oss mot mordet på våra länder och kulturer inte minst, men religionen har aldrig varit huvudskälet. Mänsklighetens utveckling går ständigt framåt, inte bakåt, och med det får Polyteismen sin renässans som det enda exemplet på en renlig och värdig religion, också i sekulära samhällen. Vi skulle kunna ta det moderna Tjeckien som ett exempel – en stat mitt i det katolska Mellaneuropa.

I Tjeckien tror de inte längre på ”gud” – däremot tror de på ÖLET – och HEDENDOM och ÖL är detsamma som POLYTEISM !!

Där är kristendomen nu under 11,7 %, för bara så få procent av det Tjeckiska folket – sunda skeptiker som de är – vill alls ha med kristendomen att göra.

Det Hedniska Skiftet, som jag länge länge skrivit om och förutspått, har redan inträffat där – och det KOMMER med all säkerhet inträffa i vårt land också – innan detta årtionde är slut.

Målet för den hedniska rörelsen i Sverige är detsamma som för tio år sedan. Vårt mål är att göra slut på Monoteisterna, och få bort deras inflytande över kultur, politik och samhälle. Vi skall reducera ned kristendomens och islams andel av befolkningen till under 10 % – judendomen behöver vi knappast bry oss om, eftersom den aldrig upptagit någon stor andel av de nordiska ländernas befolkning i alla fall, och därför att den är icke-missionerande och därmed skäligen harmlös.

Första steget är det HEDNISKA SKIFTET då kristendomen reduceras under 50 %. Detta har redan inträffat i stora delar av landet, inte geografiskt, men befolkningsmässigt. Snart kommer län efter län, kommun efter kommun att följa efter. De kristna kommer att få ändra sin attityd, och inse att den tid är förbi, då de kan förtrycka alla oss andra.

Se här. DETTA ÄR FAKTA – acceptera – eller försvinn !

2021 års Hedningakarta – Länsvis !

I Stockholms län ligger andelen Hedningar sedan flera år över 50 % – och som vi ska få se, kommer flera län att följa efter. Jämför med kartorna för 2017, 2018, 2019 och 2020. Hela tiden – ja i alla län, visar hedningarnas andel hela tiden en oavbruten stegring, emot den punkt, då det HEDNISKA SKIFTET inträffar – och så snart invånare i något län får smak på friheten i andligt hänseende, ja då kan ingen propaganda, inga media-lögner driva in dem i tvångsfållan igen, trots rörelser som ”tro och solidaritet” eller Magdalena Anderssons Nomeklatura..

Se efter själv. Ingen journalist, inga media I Sverige vågar göra sådana här kartor, falska, fega och rädda för kyrkans makt som dessa skändliga ”medlöpare” är – men uppgifterna finns på nätet. Jag har i flera års tid visat dig SANNINGEN, och det gör jag fortfarande.

Så ni ser – det hedniska Skiftet är snart här – låt oss också göra en försiktig prognos om framtiden, och använda ett ”viktat medelvärde” för de närmaste åren, eftersom alla vet att rak trendframskrivning, eller sådant som okunniga journalister och reklammakare i Sverige ägnar sig åt, ändå är rena skiten, och inte betyder något. Låt oss vara någorlunda noggranna, och lägga ihop siffrorna för 2017-2021 till ett medelvärde, och sedan anta att utvecklingen till 2025 och 2030 håller sig ungefär kring de talen – det är visst ingen orimlig slutsats.

År 2025 har det hedniska skiftet redan inträffat även i Skåne Län, i Västergötland och hela Mälardalen. Jönköpings Län har också gått förlorat för kristenheten, för där härskar redan Tor och Oden ! Och låt oss se hur det ser ut anno 2030….

Om bara åtta år är det kristna återtåget ett faktum. ”Statskyrkan” är besegrad en gång för alla. Folkopinionen i hela vårt land har nu blivit mörkröd på kartan, vilket betyder att även Norrland – låg utbildningsnivå går ofta hand i hand med kristendom, också i Afrika – och de frireligiösa bygderna i Kalmar län är nu fullt redo att ansluta sig till den hedniska folkgemenskapen. Och år 2035… om bara 13 år, eller – kanhända – under din och min livstid, kära läsare och läsarinna – kommer så äntligen BEFRIELSEN från 700 år av andligt, fysiskt och moraliskt förtryck… Vår tid skall komma. Vårt folk skall vakna. I Frejas namn, I Frejas namn !

2035 kommer folkmajoriteten i vårt land vara HEDNISK. Endast samekulturen, som nästan misshandlats till döds av ”Galna Gretor” och av kristenheten, kommer på efterkälken och lämnas kvar i de kristnas mörker..

Rapport om en Icke-Fungerande Religion: Svenska Kyrkan går I STREJK…

”Svenska” Kyrkan eller den Lutheransk-Evangeliska Kyrkan i Sverige – som den egentligen bör heta – är en förtryckarapparat, som håller på att skära ihop och gå sönder inifrån. Orsaken består bland annat i ”Ärke-” någonting Antje Jackélen och hennes sk ”Stiftskansli” i Uppsala, eller rättare sagt denna politiska kyrkas ledning.

Över 44 % av vårt svenska folk har redan vänt sig bort från denna kyrka i avsmak och avsky, och sedan 21 år och mer än det, anser valda ombud för hela Sveriges folk att Sverige skall vara ett sekulärt land, och kyrkan skall vara skild ifrån staten.

Därmed står det helt klart, att detta eländiga och icke-fungerande samfund inte har den minsta rätt att kalla sig ”svenskt” för Svenska Kyrkan har inte rätt att tala för alla svenskar. Snart är den också i uppenbar minoritet, liksom de flesta kristna och muslimer. Svenska folket – de etniska svenskarna vill säga – är ett hedniskt och sekulärt folk, och så skall det förbli. Snart kan vi här på Hedniska Tankar för övrigt redovisa våra populära, årligen återkommande ”Hedningakartor” som visar hur allt fler och fler svenskar tar sitt förnuft till fånga, och vänder sig bort från ”Svenska” kyrkan och all kristendom – för att aldrig mer återfalla till denna blinda totalitärianism, och den motbjudande Mellersta-Östern religion, som denna påstått ”Svenska” Kyrka representerar. De enda samfund som alls borde ha rätt att kalla sig ”svenska” är för övrigt de som verkligen omfattar Asatro, samt de ännu mer fåtaliga utövarna av den samiska religionen.

Hur dåligt fungerande ”Svenska” Kyrkan är, och hur icke-fungerande detta samfund i själva verket är, syns ofta på hur den behandlar sina egna anställda. Det är sedan länge känt, att ”Svenska” Kyrkan gång på gång sviker sitt arbetsgivaransvar, och behandlar såväl oliktänkande präster som andra oliktänkande förfärligt illa.

Tidningen ”Arbetet” rapporterar nu – lagom till Första Maj – om hur mer än 500 kyrkovaktmästare, krematoriebiträden och andra lagt ned sitt arbete och GÅR I STREJK för första gången i denna påstått ”svenska” Monoteistiska, Monotoma Abrahamit-religions historia. Och det är inte att undra på.

LIKA SOM BÄR: Mannen till vänster tjänade på sin tid GROVA PENGAR genom att förbränna liken av sina motståndare i särskilda krematorier – DET GÖR DEN FÖRVIRRADE DAMEN TILL HÖGER OCKSÅ !!

Just ”Svenska” Kyrkans snuskiga hantering av pengar från krematorier, och hur den upprätthåller sitt såkallade ”Begravningsmonopol” genom att på ett fruktansvärt, inhumant och okänsligt sätt TJÄNA PENGAR PÅ LIK OCH KREMATORIE-GULD har både förbundet Humanisterna och vi här på Hedniska Tankar tagit upp flera gånger.

Man vägrar att ta någon som helst hänsyn till de avlidnas vilja. Man skiter i deras släktingar – bara in med liken i krematorierna, så tar Svenska Kyrkan och något som heter ”Allmänna Arvsfonden” hand om pengarna. Det är så den oetiska hanteringen går till. På detta blir ”Svenska” Kyrkan rik, på detta förtjänar den sina pengar.

Judiska medborgares sista vilja respekteras inte. Inte heller muslimernas. Inte heller de etniska svenskarnas – de etniska svenskar som nu till 44 % och mer än så är ateister, agnostiker eller hedningar. Är det då konstigt att Krematoriearbetare och Vaktmästare till slut protesterar, och vänder sig bort i avsky och äckel från vad Antje Jackélen och hennes ”Kyrkoledning” håller på med ?

Det har också kommit fram hur ett privat bolag från Norge, kallat ”Fenix” och den såkallade ”Allmänna Arvsfonden” delat ut pengar till radikalt islamistiska organisationer, och annat, som många avlidna och deras anhöriga nog inte kan sympatisera med. Allt detta sker med ”Svenska” Kyrkans goda minne, och under dess nuvarande ledning – hur kan man någonsin försvara ett sådant beteende, ur etisk eller religiös synpunkt..? Vill vi att vår gamla mormors guldtänder skall gå till att stödja Koranskolan Ibn Rushd, och ännu mer Islam – som Antje Jackélen hela tiden vurmar för ?? Förlåt att jag bara frågar…Men vad vill väl ni, ack svenska folk ???

Terror-forskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan har bevisat hur det hela gått till.  Det sk ”Studieförbundet Ibn Rushd” som driver Koranskolor runt om i Sverige har fått över 48 miljoner förra året, allt genom denna ”allmänna arvsfond” – svenska kyrkan har fått sina 20 % och fortsätter att stjäla, nalla, korpa och sno från våra döda.

Hur länge skall vi behöva tolerera det ?

Hur länge ?

Upplös ”Svenska” Kyrkans ”begravningsmonopol” och ställ begravningarna under statlig kontroll, men lägg ned ”allmänna arvsfonden” som inte har någon motsvarighet i andra länder. Över Dana-arv och våra anhörigas tillgångar bör vi själva få bestämma – för likplundring – som i det Ukrainska Bucha – är fullkomligt vidrigt, ja avskyvärt – och det är också i realiteten vad ”Svenska” Kyrkan berikar sig själv på – helt utan vår vetskap eller tillåtelse..

EXTRA: Hur du FORTSÄTTER fira en Hednisk Ramadan

Ramadan är inte över än – och den månaden ska vi etniska svenskar fira på HEDNISKT vis, för Ramadan är inte ”en svensk tradition” trots lögnerna i media. Förtryckar-ideologin skall bekämpas – med alla tillgängliga medel – och vi låter en Hednisk Ramadan följas av en lika Hednisk Al-fitr, så mycket ni vet det, särskilt som vi nu passerar det stora Vandadisblotet, som de kristna kallar Valborg, efter ett icke-historiskt, icke-existerande ”hitte-på helgon” som skall ha bränt och förstört fredliga polyteisters helgedomar under det fjärran 800-talet, men som idag bara representerar en död katolicism, som inte har det ringaste med vårt Sverige att göra.

Mer om Vanadisblotet, och Frejas månad – som nu tar sin början – kan ni läsa här ovan under ”Vårblot” där april månads Segerblot, Ostara och Vårdagjämningen också behandlas, för även Påsken är som ni kanske vet en renodlat Hednisk fest – som de kristna försökt ockupera och bastardisera, och handla om deras fruktansvärda dödsgud, som torterat ihjäl sin ende son – och andra hemskheter. Typiska brott, som de kristna alltid begått, och fortfarande begår. Ni kan också använda denna händiga tagg, för vi har inte förkortat vårt artikelarkiv på ett tag, och har fortfarande över 600 garanterat hedniska inlägg ute på nätet.

Vi hoppas att ni alla läsare därute slänger en koran (och gärna en bibel också) direkt in i Valborgs-brasan detta år, så gör ni hela mänskligheten en god gärning !

Freyja Freya Freja – Hon tänder hoppets eld, dansar och renar. Vanernas Dis är Valborg. Gudinna för krig, kärlek och magi…

Våra kollegor är många och hårda. Vi har umgåtts med en verklig Hallänning den tid vi varit borta från redaktörsstolen, och även om vi inte talar om självaste Carl Bildt den här gången – som bekant bloggar han också – utifrån ett renodlat Nordiskt perspektiv – och han säger just nu bland annat, att vi inte kan tillåta en kärnvapenmakt som Pakistan att sätta sig över den internationella rätten. Också yttrandefriheten måste försvaras, här som i Delhi och i Halland, och det har vi hedningar tagit fasta på.

Vår halländske bonde – med tjänstegraden major – har inte mindre än fem dagar i rad setts äta en frukost, mitt under Ramadan vars grundbeståndsdel sett ut såhär. En hel skål med hårdstekt bacon, en hel filtallrik full med rågat mål, så att en hel hög av bacon bildats. Så har han tagit en mycket liten klick äggröra som sås, och därtill en mugg starkt, svart kaffe, så trögflytande och hett, att en sjutums järnspik inte skulle sjunka, ifall du släppte ned den i muggen.

Detta är hans enda frukost, för så gör folk av äkta svensk bondestam.

Lt Col Kilgore was right – Let’s all do as Lt Col Kilgore !

Jag har själv umgåtts med män från Quatar, som trots vad deras Regering påstått om Sverige – vårt Sverige – ätit ärtsoppa med fläsk, vid minst tre tillfällen och tre torsdagar. Det hedrar dem, och jag är tacksam över att ha fått möta såpass hederliga och redliga män – samt en dito kvinna. Alla åt de fläsk med mig, vid mitt bord, för även Koranen innehåller Särartsbestämmelser, som helgar självaste Särimner, och de bestämmelserna säger bland annat, att i krig eller i ett fläskätande land, där ingen annan föda finns, kan var muselman och Mohammedan gott reda sig och föda sig på bacon och annat, ty man bör följa det lands sed, i vilket man för tillfället befinner sig – och krig eller förberedelse för krig, som till exempel en större internationell övning, kan i det fallet alltså kvitta lika.

Tänk nu om alla islams utövare vore lika kloka, och kunde inse Särimners sanning ?

Den rättsinnige krigaren vet att Valhall existerar, men att det endast och endast bara är en högre makt, som väljer vem som skall ha tillträde dit, för människorna fäller domar som är vrångvisa och dumma !

Och om nu överstar och överstelöjtnanter – för det är på den nivån jag nu befunnit mig – att tillsammans med mig kan äta Särimners kött, och vara vidsynta nog att göra det, då frågar jag er – ni hedna och ni ludna – Är icke dessa värdiga att dricka ur min egen och högst personliga Melleruds vattenflaska – för vi vet ju allihop att Det Är Hårda Bud I Mellerud ?

Ja, sannerligen sannerligen säger jag eder – det finns igen verklighet utanför Särimner, och jag är hans profet !

 

”Och Valborgs dag skall sedan aldrig mer gå tyst förbi,
från detta år till Ragnarök och Världens slut
Men Särimner man minnas skall och äta bacon

Vi få, vi ytterst få – Vi lyckliga bröder alla
För den som i rättvis kamp sitt blod nu spiller
med mig själv – skall min broder bli –
hans hela förra liv till trots.

Denna dag skall snabb befordran ge
och Azovs anda, Azovs män
skall leende nu visa vägen
till Valhalls sal och bättre tider.

Men kärringar i Sveriges Riksdag
bör skämmas inför folk och land
och hålla käften sen när någon talar
som firat har med mig sin Valborgs dag !”

(aningen fritt efter William Shakespeare, Henrik den V:e)

 

Det pågår FORTFARANDE en HEDNISK Ramadan…

Som ni märker har jag fått sysselsätta mig med andra och viktigare ting, och därför inte hunnit skriva på den här bloggen ett tag. I Ukraina pågår Rysslands orättfärdiga krig fortfarande, och kriget där är också en kamp emot Islam, emot Ramzan Kadyrov och hans Kadyrovister, ni vet alla dem som tillsammans med diverse inhyrt patrask från Syrien nu förbereder sig för att döda de mer än 1000 civila Ukrainarna i Azovstals underjord, där också resterna efter Azov-bataljonen, den sista och enda Brigaden Ukrainskt Marininfanteri och flera lokalförsvarsförband nu befinner sig.

Sanningen om vad som pågår i Mariupol. Bildkälla: ”Jomini of the West”, Maryland USA.

Svenska media underlåter konsekvent att visa bilder som dessa, bara för att vi skall hållas ovetande om den verkliga situationen.

Igår skickade man flera entonsbomber eller ”bunker busters” från inte mindre än sju stycken Tu-22 strategiska bombplan bara för att förstöra det sista öppna sjukhuset i Mariupol, djupt nere under Azovstal. Svenska media har förtigit alltihop, och vågar inte publicera en enda artikel om ämnet. Nödropen förklingar ohörda. Ukraina har fortfarande luftherraväldet, och förnödenheter och ammunition skulle mycket väl kunna släppas ned med flyg över Azovstal, för att hjälpa försvararna hålla ut, till dess att en säker ”humanitär korridor” skulle kunna ordnas, men trots fagra ord av FN, vägrar väst och den fria världen att hjälpa dessa människor.

Våra svenska journalister borde verkligen skämmas.

De flesta svenska media förolämpar fortfarande försvararna, och smädar de som tappert slåss för sitt eget land och sin överlevnad med att kalla dem ”högerextrema” och ”Nynazister”. Det råder inte den minsta tvekan om att landsförrädarna på SVT och annorstädes hela tiden upprepar Putins allra grövsta propaganda, och för den vidare.

På samma sätt sprider vår egen Nomeklatura, ledd av självaste ”Magadan Magda” propaganda och lögner om att Rasmus Paludan, som är Libertarian och därmed Ultra-liberal skulle vara ”nazist”. Detta är fel i sak, lika felaktigt som Putins propaganda, och återigen ser vi vad Svensk Socialdemokrati verkligen står för.

Libertarianer tror inte på en stark stat, varesig en Socialistisk eller Nationalsocialistisk, de är tvärtom motståndare emot all Socialism, vilket är viktigt att veta. Åter och återigen upprepar svenska journalister papegojmässigt makthavarnas litania, fast de mycket väl vet att alltihop är tomma lögner, och att alltihop är alldeles fel. Det är samma förtryckare här som där. Det är samma islam,  samma socialister både i vår egen statsledning och i Ryssland, och detta är mycket viktigt att förstå. Visserligen tar sig repressionen i Sverige just nu annorlunda och mycket svagare uttryck, och det Ukrainska kriget är ojämförligt mycket värre, men ändå…

Mer än 100 svenska poliser har skadats under påskhelgen, och felet är inte alls Paludans. Felet ligger hos islamisterna, och inte bara ”kriminella ligor”. Vi vet alla, att till och med muslimska mödrar och barn har gått man ur huse för att döda och skada svensk polis, trots alla lögner från vår Regering, trots alla innehållslösa bortförklaringar. Vi ser hur direkt odemokratiska partier som ”Nyans” får inträde i svensk politik, hur islamister infiltrerat också själva Poliskåren, och hur svenska politiker med Annie Lööf och andra i spetsen vill förstöra de sista resterna av vår yttrandefrihet, och hela tiden viker ned sig för våldet, hela tiden ”spelar med” i islamisternas spel.

När Ebba Busch Thor – en motsägelsefull kvinna som säger sig stå för kristdemokrati (a contradiction in terms – kristendom har inget alls med demokrati att göra, eftersom kristendomen precis som islam är en totalitär lära, som bara tillåter en enda gud) och som trots att hon påstår sig vara kristen uppenbart hycklar, och har tagit ett efternamn, direkt från Asatron – för en gångs skull säger sanningen, och säger att kraftfulla åtgärder – inklusive verkanseld – från Polisens sida faktiskt är fullt berättigat i vissa lägen (det torde vara helt uppenbart, liksom att det är helt uppenbart att Ukrainas militära styrkor har rätt att försvara det egna landet) blir hon omedelbart utskälld av Nomenklaturan, och dess små jollrande knähundar, som ständigt jamsar med islam och håller dess företrädare om ryggen.

Magadan Magda” – uppenbart ryssvänlig som hon är – har lovat att ”snabbutreda” NATO-frågan, och 9 maj skall ett beslut läggas fram. Vårt folk nekas rätten att hålla en folkomröstning, eller att ha det minsta att säga till om i saken, eftersom man fegt och lögnaktigt skyller ifrån sig om ”ryska påverkanskampanjer”.

Det är redan på förhand givet, att frågan inte alls blivit utredd eller genomlyst, och att Regeringen Andersson kommer att fortsätta styra vårt land rakt emot avgrunden genom att behålla sina traditionella, socialdemokratiska skygglappar. Alltsammans är en gigantisk skenmanöver. Magdalena Andersson har i själva verket  försökt sabotera även Finlands NATO-ansökan, och vägrat hjälpa Ukraina även när Zelensky bett om en tredje vapenleverans, vilket är allom bekant. Allt hon gjort är att ljuga, slå ut med händerna och hänvisa till EU, medan hon låter Ukrainas Regering stå tomthänt inför den ryska övermakten. Ni ska få se, goda medborgare – sanningen kommer nog fram så småningom…

Hon har också – via ”Pudlar” och knähundar på UD -nekat till att delta i återuppbyggnaden av Kherson oblast och Mykolaiev, i vars närhet Gammalsvenskby ligger. Hon nekar fortfarande de svensktalande i Ukraina all hjälp, förnekar hela vår historia, nekar varje form av ansvar – men muslimsk massinvandring och import av somaliska analfabeter fortsätter hon såklart att stödja – målet är ju att skaffa sig fler röster inför nästa val, och ända sedan Fredrik Reinfeldts Sverigefientliga dagar har detta varit målet för alla svenska Regeringars befolkningspolitik. Etniska svenskar skall konsekvent missgynnas, och göras till en minoritet i åtminstone delar av sitt eget land.

I hårt väder, krig och kris – då behövs en STRAM KURS helt UTAN KOMPROMISSER. Ned med Islam ! Bort med Magdalena Andersson !!

 

Konsekvenserna av den politiken har vi fått se i Påsk, samtidigt som Media nu förbereder Nomenklaturans slutseger genom att kalla Paludan för ”nazist”, extremist och så vidare. Visst är han en provokatör, det medges, men han har faktiskt en förnuftig politik, för när vårt land hotar att segla omkull, MÅSTE man hålla en stram kurs, och fokusera på det egna folkets överlevnad – liksom man gör i Ukraina.

Islam, Kristendom, Putinism och andra totalitära läror är alla folks fiender, och de både kan och skall bekämpas.

Vi här på hedniska tankar kommer att fortsätta bränna koraner, vi kommer att fortsätta bekämpa både islam och kristendom och all socialism, oavsett under vilken falsifierad Panama-flagg den seglar. Oavsett lögnerna från SVT, SvD, DN och alla media. Oavsett all skit, som våra makthavare försöker tuta i oss etniska svenskar.

Vi fortsätter protestera med alla medel och om så bara i symbolisk form, för som Lars Wilks och många andra kommer vi använda till och med humor och satir som vapen.

VI HEDNAR LANDET – och VI GÖR DET NU – LÅT OSS HEDNA DEM MED BACON !