Kommunpoeten…Hatad, Älskad, kanske Hedning… ??

Rimmar i timmar
gör yrkesmedveten
Kommunpoeten.
Skriver han för dagen,
eller för evigheten ?

– Dikt av ”Hedningen”, 2022-05-31

Att Tranemo Kommun i Västergötland numera kan ståta med en egen Kommunpoet, har förstås inte gått er hedning spårlöst förbi. Redan förra hösten började ett drev i media om att närmare 900 000 kronor skulle ha investerats i ett lokalt projekt, med syfte att anställa just en poet. Då – hösten 2021 – reagerade jag själv negativt på det hela – men efter flera uppslag i SvD:s pappersupplaga – som jag bara skumläste för fem dagar sedan, och inte alls tog del av ordentligt, har jag ändrat uppfattning, och svängt om 180 grader i frågan.

Ich hatt’ ein kameraden, ein besser findst du nicht !  Kommunpoet Jimmy Alm inställer sig för tjänstgöring ! (bildkälla: SvD)

Som jag uppfattat saken, är detta inte ett slags Poeta Laureatus-befattning, eller en ren sinekur, som bara tilldelats en lokal begåvning lite hur som helst, kanske tillsammans med en egen tjänstebostad i form av ett gratis kulturhus, och massor av fringe benefits – inte i något av landets tre storstadsregioner eller ens någon universitetsstad, utan en ren landsortskommun i Västergötland.

Ånej. Kommunpoeten är en vanlig mellangrå tjänsteman – föreställer jag mig åtminstone – och har även andra uppdrag och sysslor – poesin eller själva skaldskapet måste uppfattas som en ren tillika-uppgift – och kanske tjänstgör vederbörande poet i sin dagliga gärning på ortens fritidsförvaltning, kulturförvaltningen eller till och med den såkallade ”Upplevelseförvaltningen” eftersom det numera faktiskt förekommer i flera kommuner att ingenting lever upp till sitt namn, medan kommuninvånarna upplever att förvaltningen lever upp pengarna, en upplevelse av rang, fast det mesta verkar leva upp och ner och ingen återupplivning sedan står att få, så att säga.

Det påminner om någon revymakares gamla kuplett om Nizhny Novgorod, förresten:

Inte min älsklingsplätt
Nizhny Novgorod
Men den enda djävla plätt jag nånsin sett
Nizhny Novgorod

Och man har redan gjort mig grundligt införstådd
med att jag kommer att bli präktigt klådd
ifall jag funnen är som gådd
för långt ifrån just –
Nizhny Novgorod

En del människor tillbringar väl förmodligen hela sitt liv i Tranemo med omnejd, skulle man förmoda – och upplever väl inte något kulturliv heller. Kanhända är det där kommunpoeten kommer in i bilden, som ett slags bygdeoriginal, ett lokalt snille – vad vet väl jag – men just ordet eller termen ”bydgeoriginal” är en hedersbeteckning i mina ögon, eftersom det krävs ganska mycket för att stå ut med att vara ett sådant, och det gäller väl också de flesta kommunpoeter.

Jimmy Alm har blivit årets mest utskällda man, inte bara i sin hemtrakt, utan också i Sociala media – läser jag i bladen. Nå – välan – säger jag då – då måste väl karln vara Hedning, för var han det inte från början, så har han blivit det – åtminstone i de flestas – och Etablissemangets ögon.

Jag föreställer mig honom lite som Stig Dagerman – han med sina Dagsedlar – eller som en dagsvers-makare i stil med Alf Henriksson – tillräckligt beläst för att veta vad han talade om, klassisk humanist ut i fingerspetsarna, och om inte det så i alla fall en genuint proletär diktare, kanske en tragisk och något vilsen poet, i stil med Nils Ferlin.

Tranemo Kommun, förresten – har en trana i sitt vapen – inte beväpnad med en sten i ena klon, vilket heraldikens tranor alltid har – utan med en glasblåsarpipa.

Enligt Wikipedia och Riksarkivet skall vapenskölden se ut såhär. Inte alla kommuner i Sverige har ens något Kommunvapen heller, fastän detta annars är standard över så gott som hela EU. Vissa – som Tomelilla Kommun i Skåne, har spårat ur fullständigt och försöker använda en lokal staty som någotslags logotyp istället, och en del storstadskommuner gör förstås ännu fantasilösare saker, trots att Riksheraldikerämbetet – som jag skrev om igår – faktiskt finns, och ser till att vi har en ordnad skyltning för alla statliga myndigheter, själva Riket, Länen – numera fegt utbytta emot ”Regioner” utan att det egentligen påbjudits i lag – och till sist kommunerna.

Om nu detta är nära nog EU-standard, så varför skulle inte ett lokalt kulturliv, bestående av åtminstone en Kommunpoet med uppgiften att i ord skildra varje orts egenart, traditioner och historia få finnas ? Tjugo år eller mer kan gå innan idiotiska, trögfattade och av sin prestige fullkomligt uppblåsta och låsta kommunpolitiker kan enas om någon gemensam symbol att få gillad och stadfäst, rent heraldiskt – och innan dess har de knappt något giltigt brevpapper att utfärda sina skrivelser på.

Tranan, till exempel – är vaksamhetens fågel enligt heraldiken, och stenen som den vanligen håller upplyft i ena klon påstås den enligt legenderna hålla för att den omedelbart skall vakna, ifall stenen faller till marken om eller när tranan faller i sömn. En lämplig symbol även för kommunens poet, som ständigt inte bara bör utan skall vara med när och där något händer, ibland förvaltningen eller medborgarna.

För sina insatser och sin överlevnad under det gångna året tilldelas Jimmy Alm härmed årets Kulturpris från Samfundet Särimner, utgjort av Ganska Lilla Särimner i Trä.

Vi har också instiftat det vanliga kulturpriset, samt Särimner med Svärd, Särimner med Eklöv och Svärd, och så till sist Stora Riddarkorset av Särimner med Svärd, Eklöv och Briljanter. Dessa grader tillkommer icke mig att dela ut ensam, vore jag ens Ordförande i Sällskapet för Inbördes Beundran, vilket jag skrev om så sent som igår. Den sista och högsta utmärkelsen har bara utdelats en enda gång, och tillföll Jim Lyngvild i Danmark, på grund av hans enastående insatser för Asatron i Danmark, tillika näringsliv och kulturlivet som helhet i detta nära grannland. Det kan gå flera generationer eller århundraden innan den utmärkelsen åter utdelas, skall ni veta; och ska man ens pretendera på den, måste man vara bevisat, dokumenterat hednisk, Asatroget ortodox och dessutom en mångsysslare utan all ände. Därför är det mycket få, ytterst få, ja knappt ens någon mänsklig varelse överhuvudtaget, som ens når dit.

Samfundet Särimner är esoteriskt, icke exoteriskt till sin natur, och alltså solis sacerdotibus eller endast för de invigda. Det räknar ungefär 700 medlemmar, och måste tvivelsutan räknas som mycket farligt, ja en stat inuti själva staten.

”Be careful, be very careful – because we are organized now !”

Ett annat bygdeoriginal – och kanske en kommunpoet in spe – det fanns inga kommuner alls i Sverige på hans tid – var en viss Johannes Olsson (1818 – 1886) – känd som ”Bråna-Smeden – och för mig påminner han också ganska mycket om Jimmy Alm av idag, kommunpoet som han nu är eller har blivit. Bråna-Smeden kom i och för sig från trakten av Mellerud i Dalsland, och inte från Tranemo i södra Västergötland, men det gör för tillfället mindre.

”Kommunpoeter” har funnits tidigare – här är en lämplig kandidat till den titeln…

Han var son till en lokal klockare, men började redan som barn revoltera emot all kristendom, och återgå till vårt folks hedniska ursprung. Det berättas att när klockaren äntligen skulle skicka sonen ur huset och sända honom till skola i Vänersborg för att så småningom bli kristpräst, så skrek den ännu unge rimsmeden att ”Nu kommer jag inte tillbaka, innan jag blir doktor i Wittenberg!” och då ansåg fadern att det var högmod, samt ett hån emot de kristnes gud, så Johannes Olsson fick ingen utbildning alls – men blev otroligt beläst med tiden, och slukade alla texter och all information han kom åt – samt blev utrustad med ett otroligt minne. Dessutom var han också byns lokale urmakare, som alltid visste vad klockan var slagen. Han vägrade tydligen tro på en allsmäktig gud, i alla fall på så sätt att han var rationalist och praktisk, som de flesta bönder.

Han blev aldrig utgiven i bokform heller, utom sent i livet,  och sporadiska alster fanns att läsa i någon lokal 1800-tals tidning i Åmål eller just Vänersborg – och han levde nästan enbart i Järns socken – på så sätt var han en verklig smed – och dessutom grovt satirisk, folklig om ni vill – någonting en ”Kommunpoet” väl också bör vara. Hans dikter spreds från mun till mun, och kopierades hela bygden över i lösa vaxdukshäften. I pigkammare och drängstugor lästes han, kanske också på bondgårdarna, men aldrig i fint folks gemak. Vaxdukshäftena, sångerna och allt det andra förresten – kan nog betraktas som dåtidens ”sociala media”

Flera tusen dikter var hans verk, och enligt Erling Matz i ”Bohusläns och Dalslands sällsamheter” ville man till sist bränna hela hans produktion, men så sent som 1974 hittades nya originalmanuskript på trakten – de var använda som omslagspapper för långrevar, tafsar och fiskedon – eftersom Brånasmen struntade i kyrka, husförhör och alltihop – han vägrade att ha med Svenska Kyrkan att göra, tycks det – och efter att en lokal hembygdsforskare ryckt in, förvarades hans dikter så sent som på 1970-talet i den fd. arresten till Melleruds Tingsrätt – smeden blev till exempel åtalad genom de kristnas försorg, för ”sårande av tukt och sedlighet” eftersom han hade skrivit följande:

Denne sme’n går på liksom en tjur – sa’n !
Låsen springer för var mödomsbur – sa’n !
Snart i varje tärna
smeden skjuter gärna
en ny varelse, en ny natur – sa’n !

Nästan varje vacker flicka vill – sa’n !
låna smedel kil och fil och drill – sa’n !
Alla flickor kilas
vilja nu och filas
trinna utantill och innantill – sa’n !

Vi vet alla att ”Det är Hårda Bud i Mellerud!” På 1860-talet utbröt en fruktansvärd svält, och svenskar emigrerade i massor till Amerika. I Dalsland var det så illa, att folket bokstavligen frös och svalt ihjäl – och till Järns socken beviljade man 1700 riksdaler ”till de nödlidande” som det hette. Men – den kristna sockenstämman och ortens pamp, en viss Andreas i Siribyn, drev igenom att man skulle  bygga ut ortens kyrka istället, för alla pengarna – och låta de fattiga arbeta. Men nästan inga individer fanns, som alls kunde klassas som arbetsföra – där fanns knappt några vuxna män kvar, utan kärringar och utsvultna barnungar mest och när Brånasmeden ställde sig i spetsen för en folklig protest, åtalade Domkapitlet i Karlstad honom – och stämde honom inför Häradsrätt…

Åtalspunkten var ärekränkning, men man lyckades aldrig fälla Brånasmeden, som hela tiden svarade domstolen med fler dikter, och inlagor på vers. Och vid frikännandet skrev han:

Jag tryckte handen på en bov / sen gick jag hem och tvätta näven…

Länsman, som varit åklagare för kyrkans sak, kom efter med häst och vagn i sällskap med Kronofogden, som hånfull lär ha ropat;

”Du smed som har svar på allt – Vad har de för sig i helvetet just nu ?”

Och Bråna-sme’n han svarade;

Jo, där stekes och bräses med väldig flit – för det väntas båd fogdar och länsman dit !

Sånger och romaner har också skrivits om Brånasmeden, som var ”Kommunpoet” redan för mer än 140 år sedan. Hans liv var en berättelse om svåra tider, om rättsövergrepp, översitteri och andefattig kristendom samt inte minst bymentalitet.

Men sådant finns idag också, som vi vet. Det är inte bara såkallade ”Kommunpoeter” som hela tiden råkar ut för det…

DNs ”Klubb för Inbördes Beundran” skriver om Ormen Friske

Jack Werner är en av våra främsta Källgranskare” skriver Niklas Wahllöf i Dagens pappersupplaga av Dagens Nyheter. Till saken hör, att både Herr Wahllöf och Herr Werner förstås är mångåriga DN medarbetare som känner varandra sedan länge, och nu har Jack Werner kommit ut med en bok på Bonniers förlag, som – enligt vad jag har stor, för att inte säga översvallande anledning att misstänka – nästan helt och hållet bygger på äldre material.

Viralgranskare Werner har inte alls utfört någon ”forskarbragd” eftersom det väsentliga forskningsarbetet kring Gokstad-kopian Ormens Friskes Undergång redan år 2004 belysts i en avhandling från Södertörns Högskola av Rune Edberg, och jag tror därför inte alls på Wahllöfs floskler om att ”nu kastas nytt ljus över Ormen Friskes mörka tragedi” eftersom alla fakta i allt väsentligt kring den största förlisning som skett med en svensk Vikingaskeppskopia i modern tid, redan förelåg i skriftlig form för över 18 år sedan.

Det vore klädsamt, ja rentav passande om herr Wahllöf åtminstone haft den goda smaken att nämna detta i sin artikel om Jack Werners bok, men det är just det han inte gör.

Rune Edberg lever fortfarande, till skillnad från de 15 besättningsmännen från Ormen Friske, som alla dödades vid Helgoland under en insats av amerikanskt bombflyg – Helgoland var nämligen militärt övningsmål då, år 1950 – och jag skulle kunna tänka mig att Rune Edberg – den verklige forskaren – för sin del är ganska så besviken över att inte ihågkommas alls i sammanhanget, även om herr Werner nyss – den 24 Maj – hållit föredrag på Gamla Stans Bokhandel om sin nya bok.

Vem vet om han rent av råkade nämna Edberg där ?

Även Göteborgs-Postens recensent ger Jack Werner allt beröm, och låter honom sola sig i glansen för en stund, och Bonniers förlag – med ”blurbs”, baksidestexter och allt, omnämner Werners bok som om det vore den första som skrivits i ämnet, men så är det inte alls. Det är ett lögnaktigt konstaterande man kommer dragandes med.

 

”Ormen Friskes” historia har beskrivits otaliga gånger på många språk – även tyska och danska. Jack Werner är inte alls den förste att skriva om saken…

Jag tvivlar på att Jack Werner skulle ha intervjuat ögonvittnen, eller de som ännu har vrakgods och fragment av skeppet bevarade i sina gömmor – för sådana fragment finns – de har även dokumenterats på nätet. Werner kan omöjligt ha gjort några intervjuer, annat än i andra eller tredje hand, därför att de två tyska fiskare på Helgoland som innan de tog sin tillflykt till en av de tyska ubåtsbunkrarna där – jag sade ju att det fälldes bomber – faktiskt såg skeppet runda klippformationen ”Danskermans Hörn” inte lever längre – 72 år har ju förflutit – och därmed har de sista ögonvittnena försvunnit. Alla sakomständigheter och allt som ledde fram till projektets tragiska utgång har redan beskrivits av Edberg, och om elektroingenjören Sten Schröder, fanatisk frisksportare alls skall liknas vid något, så är det inte Adolf Hitler, utan Greta Thunberg, ”the Extinction Rebellion” och liknande veganska fanatiker, som faktiskt förekommer mitt ibland oss, än idag.

Hela Wahllöfs recension utgår förstås från det faktum att Werner tolkar frisksportrörelsen som utgående just från ”fascismens estetik”, plus den av DN lanserade världsbild och ideologi som inte bara påbjuder utan direkt kräver att alla som alls är intresserade av Vikingaskeppskopior eller Svensk Historia förstås måste vara rasister eller nazister, liksom alla dem som försvarar Ukraina. Det är ju precis där – på den pro-ryska sidan – Dagens Nyheter råkar ha sina politiska sympatier, eller hur ?

Herr Werners bok kanske har sina förtjänster, det förnekar jag inte alls. I DN ses han idag ståta med sin Hitler-liknande mustasch i en verklig Führer-pose, på ett foto signerat Viktor Fremling, invid den minnessten över Ormen Friske som finns att se på plats vid Stensunds kursgård i Södermanland, där skeppet en gång byggdes, och därför måste även Jack Werner – faktagranskare av virala myter – vara Nazist – jomenvisst ! – det hörs ju även på hans tysk-klingande namn… eller ?

Den förtjänst Werners bok har, är kanske en tidsskildring, en allmänhistorisk belysning av Sverige år 1950, och några människoöden från den tiden, men jag undrar om Werner alls nämner det faktum att det fanns en judisk besättningsmedlem med ombord, som kom att bli begravd i en kristen grav, samtidigt som kvarlevorna av en kristen besättningsman, kom att nära nog gravsättas i den andra graven – också några sakomständigheter som Edberg belyser, och som faktiskt punkterar hela Niklas Wahllöfs idiotiska resonemang.

Han nämner att Werner behöver 49 sidor för att skildra ”frisksportar-världens tentakler” och övergår till mångsysslaren och upplysningsmannen Schröder, ett tag anställd på LUMA:s glödlampsfabriker i Hammarbyhamnen, ifall det nu ”går upp ett Liljeholmens” för någon läsare. Vidare tar det fram till sidan 109 för Werner att alls komma till den punkt, där den avgörande – och sista – seglatsen skall inledas, och till och med Niklas Wahllöf som kollega, erkänner att Werners bok ”testar hans tålamod” vilket leder till, att jag inte alls tänker läsa den i hängmattan i sommar.

Detta är en historia jag är väl förtrogen med sedan länge, och Rune Edbergs bok står redan signerad och klar på min bokhylla – där har den stått i många år. Den finns även att ladda ned, direkt från nätet – och där kan vem som helst läsa den.

Den som nu nödvändigtvis måste läsa om Ormen Friske också i Jack Werners tappning kan naturligtvis göra det, enklast genom att köpa hela boken från Bonnier-förlagen, men jag tvivlar fortfarande på om den pryder sin plats i någon bokhylla – eftersom den främst är en personlig skildring av ett sjödrama, sedda genom just Jack Werners nutida ögon – fakta i målet är helt kända sedan tidigare.

”Här står nu en ståtlig sten – men inga döda vilar under den…”

 

Mitt liv är alldeles för kort för att läsa om böcker jag redan känner till, i nyutgåva, bastardiserade, omarbetade, förvanskade, bowdleriserade av andra författare än de som faktiskt lade ned det väsentliga arbetet, och dokumenterade alltihop – vilket Jack Werner knappast kan sägas ha gjort.

För övrigt var det inte alls heller så – som Niklas Wahllöf skriver – att Ormen Friskes undergång blevett i viss mån förlöjligat, men i allt väsentligt hyllat jippo

Det stämmer inte. Förlöjligandet i samtiden var manifest – ja uttalat !

Frisksport-rörelsen dog ut, närapå fullständigt – men kom att ersättas av Veganism, Våldsam Djurrättsaktivism, Thunbergeri och mycket annat. Det tog oss 30 år från Ormen Friske till Krampmacken och seriösa forskare som professor Erik Nylén, och den första svenska skeppskopia som seglade till Miklagård eller Istanbul – och nu vill kanske herr Werner förstöra allt igen – men se – det går inte med så enkla medel, den här gången. Det behövs mera än en enstaka förlisning och osedvanligt motiga omständigheter, dåligt väder, bogsering i grov sjö och annat sådant, för vi har så mycket flera skeppskopior av olika utföranden och stilar i just vår tid.

Själv har jag, som skriver dessa rader, endast befarit Svarta Havet nedströms från Gammalsvenskby på den stora floden Dnejpr, 2004, och är – tillsammans med en annan man – innehavare av hastighetsrekordet för Viksbåt-kopior (3 stycken byggda, det finns inte fler !)  från Mariehamn till Tallinn via Hangö, en resa som tog nätt och jämnt 30 timmar. Med samma typ av båt har jag också gått lederna till Kotka en gång, och farit från Norge tvärs över Skagerak, genom Limfjorden till Roskilde, med världens dåförtiden största vikingaskeppskopia Havhingsten från Glendalough, fast det var blott en provsegling inför Dublin, dit hon också lyckligen anlände med endast en svensk deltagerska, ty det var inte en man, utan en kvinna – och jag känner henne väl, eftersom hon råkat skicka mig ett hotbrev på ”Menlösa Barns dag” ett annat år – det heter ju verkligen menlösa och inte värnlösa…

Herr Werner och Herr Wahllöf kan ta sin såkallade ”tysta sorg” och stuva undan den under någon toft någonstans, på ett lämpligt ställe. Jag kanske inte slänger den aktuella boken i slagvattnet ovanför kölsvinet eller i ”krapparummet” om ni vet vad det är för något, och varifrån uttrycket kommer – men närapå.

Jag tillåter för min del inte att män som Rune Edberg och Erik Nylén glöms bort, liksom Mats G Larsson och andra av mina skeppskamrater.

Män jag kommer ihåg, och vars minne jag vårdar. Ära de som äras bör, för Jack Werner har aldrig satt sin fot på något skeppsdäck, mig veterligen – men det har jag, och jag vet faktiskt något om allt det, varom jag talar.

Läs på innan du yttrar dig, för din kollega var INTE först med en bok om ämnet, Niklas Wahllöf i Dagens Nyheter !

Envar sitt eget medborgarvittne

Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet har naturligtvis blivit omnämnd i denna blogg en gång tidigare, med sin bildbyline och allt. Jag kan försäkra er – kära läsare – att jag bara sprungit till skogs ett par dagar, min egen sorts hedendom trogen. Jag kan också intyga att jag med allra största nöje brukar läsa Tofve Lifendahls krönikor också, nu när hon råkar vara SvD:s högsta politiska chefredaktör, och därmed närapå allenarådande – föreställer jag mig – över vad som får sägas och tyckas i den alltjämnt ledande morgontidningen i Riket – DN:s kvalitet och vinklingar är ännu lägre, och om epitetet ”ledande” är det där inte längre tal, för DN leder mig allt som oftast inte till några Hedniska Tankar alls, även om det just idag – 30 Maj – förekommit ett lysande undantag.

Fru Ludvigssons stjärna lyser också ovanligt klart över min enkla boning just i kväll, trots att jag såklart inte skall drabbas av hybris, vilket också mitt kära dagblad varnar för. Hon har dristat sig att ta upp exakt samma ämne som jag, nämligen – med för mig väldigt klara hänsyftningar på vad jag själv skrivit angående Polisutbildningen i Sverige, och i synnerhet den duktige polisinspektören Johan Siverland, tillika lärare vid Polishögskolan. Maria Ludvigsson säger sig i sin ledarartikel faktiskt ha talat med honom, och det kanske inte vi bör tvivla på, då det ingår i hennes syssla som undersökande och väl påläst journalist.

Däremot tvivlar jag fortfarande över ett visst ”snille” på SvD:s vetenskapsredaktion, alltså hon som skrev att spansk polis skulle ha stängt ”en bastu” i samband med ett utbrott av apkoppor – trots att det inte alls var blott och bart en enstaka badstuga, utan en hel festival för sk ”likasinnade” det rörde sig om. Fortfarande har jag inte sett någon dementi, någon officiell rättelse från vad jag upplever som ”min” tidning, och det förbryllar. I sammanhanget kan vi också notera, att Svenska Staten och dess myndigheter nu gått ut med en officiell informationskampanj, vars syfte är att utbilda medborgarna i konsten att skilja mellan lögner och ”fake news” å ena sidan, samt fakta å den andra. Det är på tiden, anser jag – för när till och med de anställda på vad som ska vara SvD:s faktaredaktion skriver rent missvisande, i sak felaktigt innehåll som leder tankarna fel, vem skall vi då lita på ?

Ska vi ha ”Koranpoliser” i Sverige ?

Maria Ludvigssons överordnade slutsats är att det inte är fler poliser vi behöver, utan högre kvalitet på Polisutbildningen. Det må vara hänt, säger jag. Det låter som ett politiskt satt mål för nästa regering – om vi någonsin får någon sådan, istället för samma gamla trista nomenklatura. Nomenklaturans avsikt, den här gången – har varit att ta fram fler och fler Tvåspråkiga poliser och polismän, tydligen – gärna rekryterade ur samma ghettomiljöer där diverse gäng, heders-kulturer och annat florerar, i den naiva tron att det blir bättre så, och att ”klanerna” själva skall sörja för rättvisan i vad som ska vara en rättsstat av  svensk modell.

Jag har redan gett ett par exempel på hur en del polisiära ”nätverks” företrädare kan låta i skrift, men för all del – jag ska inte upprepa mig.

Vi kan ju också notera vad som lär ha hänt i ett par latinamerikanska länder – efter vad som presenterats i media. De lokala kartellerna tar inte bara betalt för ”beskydd” av favelornas butiksägare och näringsidkare, precis som diverse tonårsgäng i Runkie-Bääh lär ha försökt göra – nej – de blir också en officiell polismakt, en del av själva samhället, inte bara en ”konkurrerande rättsordning” i sig, eller i det lilla formatet.

Fortfarande en del av det sekulära samhället – Men hur ställer de sig till begreppet ”Hedningar” ?

Sist jag hade med något ”polisiärt nätverk” att göra, var det det Kristna Polisförbundet, vilket också finns i en såkallad ”allkristen” variant. Den gången var jag faktiskt tvungen att skriva till Riksheraldikern, hur det nu kom sig – eftersom detta mycket gamla Polisförbund ville ha ett heraldiskt emblem att ståta med på sin hemsida, stolta som de var. Det skulle då röra sig om Det Officiella Polisemblemet med Fasces, liktorernas gamla spöknippen, den dömande maktens yxa och allt – men med hjärtskölden eller Sveriges lilla Riksvapen utbytt emot ett kristet kors på blå botten.

Självklart behöver väl också enskilda polismän besjälas av någotslags andlig filosofi såsom allmänhetens trogna tjänare, så att säga – de ska ju hellre fria än fälla, och låta nåd gå före rätt. Kanhända ser de sig ibland som kristi riddersmän eller något, Knights Templar i en ny tappning – ja – vad vet vi ? – men för egen del såg jag då saken ur ett helt motsatt perspektiv. Vad skulle hända, om en muslimsk arrestant – till exempel – fick släpas in på en svensk polisstation, till brädden och längden fylld med kristna kors? Vore det ägnat att skapa förtroende för lag och rätt ?

Jag ställde frågan, och Riksheraldikern lyssnade – liksom det Polisförbund saken gällde – för deras logotyp – inte vapensköld ! – är numera högst neutral, och det gäller dem alla, ned till sista man i tjänst ute på gatan; och patrullerande till fots. Jag har inget annat än gott att säga om dem allihop, fastän de är kristna. De har självklart rätt att på sin fritid gå till vilka gudstjänster de vill, hur ofta de vill och civilklädda, utan uniform – det kanske de behöver – men bär de uniform i en kyrka, eller under en gudstjänst, antar jag – också rent juridiskt – att det sker exempelvis för att hedra en stupad kamrat, nu när vi kan förvänta oss, att Polismord blir allt vanligare också i det svenska samhället.

Liksom ”riots”.

Hur förhöll det sig med de två ”grupperingarna” i Lund, vars identitet man inte vågade avslöja i pressen, förrän efter flera dagar ?

Varför fortsatte dessa ”grupperingar” sina strider också inne på det Akademiska Sjukhuset i den staden ?– och skadade flera ur personalen – enligt obekräftade uppgifter – för det här är sådant som man inte vågar skriva för mycket om i offentliga media. Även i regelrätta inbördeskrig gäller krigets lagar, och de föreskriver bland annat att man inte attackerar Röda Korset eller Sjukhuspersonal, för annars begår man folkrättsbrott. Om man nu inte tillhör Rysslands väpnade styrkor i Ukraina, förstås – då är det ju en helt annan sak – vilket vi denna vår har fått bevittna – men Ukrainare i Sverige skall förpassas åter till sitt hemland, snarare än Syrier – allt enligt en viss Anders Ygeman – svensk Minister, och Nomenklaturans representant.

Vi hade här i vårt eget land en Rikspolischef, som i självaste Almedalen för ett par år sedan direkt uttryckte den åsikten, att han ville förfölja och förbjuda åtminstone ett större riksdagsparti i Sverige – han blev senare chef för en helt annan myndighet, och kanske var det beslutet redan fattat, när han började redogöra för sina egna, högst personliga åsikter. Även verkschefer får ha åsikter i en demokrati – det är ju självklart – men när någon i rollen som Rikspolischef redogör för detta i ett offentligt tal, ungefär som om det vore en samlad strategi för hela Poliskåren, då blir det lätt parodiskt. Jämför med Nyamko Sabunis planerade Norge-flykt i händelse av krig – det borde vara självklart för en partiledare att inte uttrycka sig på det viset – ifall hon nu inte redan h-a-r avgått… Var det meningen, att vi skulle ”läsa mellan raderna” ??

En del personer i vårt land finner kanske sådant bruk av ironi för underhållande, medan jag själv tycker att det är ganska så olustigt – för som vi ser, så ger det upphov till en flod av helt onödiga spekulationer i media.

Vi kunde också ta upp fallet med Poströsterna, som spårlöst ”försvann” på Posten i Falun, förra Riksdagsvalet.

Eller ”de nya valförrättarna” från norra Järva anno 2018, som plötsligt och oförhappandes dök upp hos Länsstyrelsen i Stockholm, och som fick ”hållas kvar” i Länsstyrelsens lokaler under själva valnatten – även om de sedan mystiskt nog ”släpptes” och fick ”åka hem” enligt vad media rapporterade den gången…

Beklagar, kära läsare – men jag använder mig nu av Ludvigssons och SvD:s sätt att behandla fakta – utan att bli alltför konspiratorisk.

Skulle det tänkas, att vissa ”ungdomsförbund” eller andra mycket märkliga nätverk i förorten varit verksamma där också, bara för att tillse att ”rätt” kandidat vann ?

Vem vet, kära läsare – Vem vet ? – och vi får väl se vad som händer, nästa Riksdagsval… Se där, kära SvD – en fråga för er att bevaka- säger jag som enskild Hedning.

Ifall ironi ens behöver brukas i ett sammanhang som detta, sjunger jag en sång för dagen – som en annan Fredrik Strage i DN.

Den får lov att bli en parafras på den gamla punkgruppen ”Ramones” och går ungefär såhär – nu när jag både är Hedning och Medborgarvittne, allt på samma gång:

Pagan Man, Pagan Man
Fights those moslems where he can
Burns the Quran every day
Takes down christians, come what may
Look out, here comes the Pagan Man !

He’s a Berserk, he is good
Odin gave him brains,
as well as ancient blood
Frey Frey !
Here comes the Pagan Man !

In the chill of the night
At the scene of a crime
Like Thor’s bolts of light
He arrives just in time

Pagan Man, pagan Man
Friendly Neighborhood Pagan Man
Wealth and fame, he’s ignored
Action is his sole reward
Look out, here comes Pagan Man !

Pagan Man, Pagan Man
Friendly Neighborhood Pagan Man
Wealth and fame, he’s ignored
Action is his sole reward

To him, media is just a mash up
But Truth and Gods will turn up
Here comes the Pagan Man !

 

(Aningen fritt efter The Ramones, temat till ”Spider Man”)

 

 

Media, Apor och Koppor…

Mycket är ”hysch-hysch” i gammelmedia om Apkoppornas uppkomst. Dagens Nyheter försäkras oss alla, så gudsnådeligt så gudsnådeligt att neejdå, förstår ni – det här kan ju inte alls bli någon stor epidemi – och på samma sätt sade ju Doktor Tegnell att det aldrig, aldrig funnits några direktflyg mellan Sverige och Kina – medan de nedsmittade helt fritt bara kunde kliva in genom Arlanda och sprida smittan vidare genom det svenska samhället. Smittskyddslagarna ändrades under Regeringen Reinfeldt, och numera är det omöjligt att gripa de som sprider allmänfarliga sjukdomar och sätta dem i karantän – ifall de nu inte frivilligt ställer sig under behandling, men vissa kulturer tänker annorlunda än vi, och dem kan vi numera inte lita på…

Ändå säger oss SvD att en testmottagning redan öppnat på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, och det är förmodligen av nöden. Varför skulle den medicinska expertisen där genomdriva en sådan åtgärd, om där inte alls fanns någon risk ? Den nya sjukdomen sprids snabbt över världen, och det finns läkare som redan för två år sedan varnade för att detta kunde hända. SvD påstår att myndigheter i Madrid ”stängt en bastu” – vad det nu ska betydavi har skäl misstänka att dess reporter Therese Bergstedt medvetet felöversätter, eller far med osanning.

Hysch-Hyschet fortsätter. Man vill inte tala klarspråk och allvar med sina läsare, inte upprepa WHO:s varningar i Sverige – någon kan bli ”kräänkt!” ser ni – någon kan ju få fel intryck – precis som jag skrev i mitt första inlägg om saken från igår – och därför gömmer svenska journalister undan sanningen – men den är redan ute i alternativa media.

Till och med kvällstidningar som Excessen har mer relevant information än SvD, DN och SVT tillsammans – och det kan vara viktigt för att skydda den svenska allmänheten, vilket våra stora media synbarligen inte alls tänker på.

Känner någon på Svenska Dagbladet månne såkallad ”pride” eller rentav ”Prajd” över detta ? – DET ÄR INGET ATT VARA STOLT ÖVER; Therese Bergstedt !!

WHO har redan konstaterat, att sjukdomen främst sprids av homosexuella män. ”Patient noll” eller den grupp av Västafrikaner som har haft intimt umgänge med apor har ännu inte identiferats, men det står klart att sjukdomen kommer från Västafrika, och sprids vidare därifrån. Exakt hur sjukdomen tog sig över artbarriären mellan människa och djur är inte känt – det behöver inte nödvändigtvis ha skett genom sex, men sannolikt genom någotslags upprepad fysisk närkontakt.

Alternativmediet ”Samnytt” vågar ge oss en viktig pusselbit, och vi ser genast hur lögnaktig Therese Bergstedt är som skribent och person. Det var visst inte bara ”en bastu” som stängdes ned av myndigheter i Spanien, för:

Efter en 10 dagar lång gaypridefestival på den västafrikanska ögruppen Kanarieöarna, med cirka 80 000 deltagare, har den sällsynta sjukdomen apkoppor spridit sig i Europa. Flera tiotal fall kan kopplas till festivalen. Med anledning av spridning i Europa öppnar nu Sverige för att kunna införa olika typer av restriktioner. Efter festivalen Maspalomas Pride som pågick mellan 5-15 maj har svenska Folkhälsomyndigheten har klassat apkoppor som allmänfarlig vilket i praktiken innebär att regeringen får befogenheter att införa restriktioner för personer som misstänks vara smittade.

– Man kan till exempel säga att ”du får inte vara sexuellt aktiv under den här smittsamma fasen”, säger Klara Sondén, läkare och utredare på FHM, till Expressen.

— —

Hälsochef i Madrid, Elena Andradas, sade i ett uttalande på onsdagen att samtliga 40-tal fall som påträffats i Spanien och Portugal under våren upptäckts bland unga homosexuella män.

  • samnytt 2022-05-22

Samtliga 40 fall i Spanien (av cirka 80-100 i Europa) har alltså samma källa, samma vektor enligt Spanska myndigheter. Att påstå, att Homosexuellt beteende inte skulle ha med saken att göra, eller vara en vektor i sammanhanget är fel – för så ÄR det faktiskt. Detta är den huvudsakliga vektorn, och på så sätt sprids sjukdomen från Västafrika ut över Världen. Mekanismen är redan klart konstaterad. Även i Belgien har myndigheter agerat -men det vill SvD inte erkänna, för det sopar man under mattan…

Samtliga (alltså vartenda ett, todos på spanska )av de tre fall som konstaterats i Belgien har samband med den sk Darklands-festivalen, ett annat ”Prajd” arrangemang av den typ, som plågar vår huvudstad och är landsplåga även annorstädes i Sverige så gott som varje sommar.  I Sverige avskaffade Regeringen Reinfeldt den lag, som tillät våra myndigheter att stänga ”bastuklubbar” och liknande arrangemang redan 2004, med hänvisning till någotslags konstig princip om ”människors lika värde”.

Att SvD:s reporter ljuger, sopar under mattan och håller inne med vad hon vet, framgår redan av hennes formulering om ”en bastu i Madrid”.

Är det ens vederhäftig journalistik, och vad gör sagda Therese Bergstedt på SvD:s redaktion egentligen ?

Ja det är Bergstedt upp i dagen – eller är det upp i rö…??

Vi här på Hedniska Tankar är motståndare till en sexualisering av det allmänna rummet, Bögfestivaler, ”prajdande” och allmän promiskuitet.

Det är tydligt, att det svenska samhället måste förbehålla sig rätten till ett effektivt smittskydd, och ingripa emot alla de personer, som troligtvis drabbas av sin allmänna och sedvanliga ADHD-HBTQB nu i sommar.

Därför sympatiserar vi inte med SvD, eller gammelmedias försök att främja spridandet av allmänfarliga sjukdomar genom sin underlåtenhet att agera och upplysa allmänheten om rätt och fel.

Sexualitet av alla sorter är var och ens privatsak, så länge den inte skadar andra, eller sprider smitta som kan skada ett helt samhälle. Den bör inte bedrivas rakt fram i det offentliga rummet, eller rakt framför ansiktet på barnfamiljer, eller väcka förargelse eller störa allmän ordning, vilket blir fallet om den utövas på offentlig plats, och i ett stadsrum på gator och torg. På internet, i avskildhet, i hemmet, med sina käraste och UTAN APOR må envar utöva vad han eller hon (nej, det finns inget tredje, fjärde etc – vi har två kön – detta handlar om elementär biologi) nu har lust med, förutsatt att vederbörliga och vetenskapligt tillförlitliga tester utförts, av sakkunnig medicinsk personal.

Det är vår intelligens och vår förmåga att anpassa oss till livets realiteter, som skiljer oss från Aporna.

Betänk nu detta – och HYLLA FREJA !

 

”Allt medan Månen går vakt över Ven”

De obebodda öarna anser jag vara bäst” skrev den svensk-holländske poeten Cornelis Wreeswik en gång i en visa – och han fortsatte ”för där finns ej Polis, Domare eller Präst”. Nu är ön Ven, den väna ön, på sin tid kallad Venusia, belägen i Öresund ungefär mitt emellan Danmark och Sverige, långtifrån någon obebodd ö, eftersom den lär bebos av hela 374 personer, men i alla fall… Etymologerna är osäkra på dess namn, men den lär betyda ”den skumomflutna” – men även Paphos, där Afrodite – som ÄR Venus eller Freja – uppstod ur havet, är just en sådan ”skumomfluten” plats.

”is there anybody out there” – även kända astronomer förlade en gång sin utkiksplats till Ven

Nåja – att tro på någon ö i väst, där vi Hedningar och Asatroende får vara ifred, och inte längre äcklas ned, terroriseras eller förföljs av de kristna, är nog att hoppas på för mycket. Varje bit av vårt land måste numera försvaras, även emot de fiender, som finns mitt ibland oss, mitt inne i landet. Vi kan inte längre som strutsar blunda för hela situationen, sticka huvudet i sanden eller dra en påse eller Burka över huvudet..

Men – ”Camp Ven” som den lokala kursgården heter, har i alla fall tagit det bästa initiativet på länge.

I denna FREJAS MÅNAD och fram till Maj erbjuder man Bröllop, under LIKA förutsättningar för oss HEDNINGAR och ASATROENDE såväl som borgerligt bröllop – föredömligt nog – och allra sist också för de kristna i ortens kapell, St Ibb eller Jakob, som ju bara är en lätt maskerad form för Oden…

Och man skriver, på sin hemsida:

Det är er dag. Ert liv tillsammans och kärlek till varandra ska firas. Några kommer till en fest på vår ö efter vigsel på annat håll, men de flesta av våra brudpar väljer även att viga sig här på Ven. Den kristna vigseln i Sankt Ibbs medeltidskyrka, den borgerliga vid havet, den buddistiska i ett av Campens tält eller den hedniska ritualen vid eldplatsen uppe i skogen. Unga, äldre, scouter, hbtq-er, fd statsministern, bagaren, de heterosexuella och även några lite mer speciella gifter sig och deltar på bröllop här hos oss.

På Ven är hedendomen alltså fullt accepterad, i alla fall om man får tro en av dess kursgårdar – även om man inte skriver vilken hednisk bröllopsritual man vill tillämpa här, eller om den följer den rätta Asatron, utan new age eller onödiga tillägg. (se min egen ritualtext under ”Högtider och Blot” avsnittet ”Bröllop och Trolovning” här ovan)

Men – ännu är denna Frejas ö, på gränsen mellan två nationer relativt ostörd, och här kan hedendomen alltså utövas på lika villkor. I Sverige har vi mycket långt kvar, men i Danmark är det friare. Och kanske besöker ni, kära läsare – min hemprovins även denna sommar. Sky Malmö och dess ghetton som pesten, i likhet med Landskrona.

Återerövra varje del av vårt land ni kan nå, i Frejas namn och med kunskap och kärlek till jorden och makterna. Det vinner vi alla på.

Om den svenska Polisens ”Begåvningsreserv” och några av dess ”Snillen”…

Det har förmärkts stor oro för den svenska Polismaktens ”begåvningsreserv” i takt med att de fysiska och intelligensrelaterade antagningskraven för nya Poliser hela tiden sänks – emot nya botten-nivåer. ”Gammelmedia” och regimtrogna tidningar vågar såklart inte skriva ett enda ord om det, men i fria media kan man hitta en hel del om ämnet.

Att påstå att fler Poliser behövs i Magdalena Anderssons (S) ledda Sverige är nog ett understatement….

Polisinspektören Johan Siverland, som tillika är lärare vid Polishögskolan, publicerade nyligen en artikel i Polistidningen, där han dristade sig att ha kritiska synpunkter – något som kan vara mycket farligt, inte minst därför att en hel del svenska poliser fått sparken från sina jobb, enbart pga att de haft kritiska synpunkter på ledningens handlande, eller annars uttalat sig politiskt.

  • Vi har fallet med Örebro-polisen Peter Springare, som sprang och sade sanningen om vilken härkomst de flesta av de misstänkta i hans ärenden som polisiär förundersökningsledare råkade ha. Efter att en viss Stefan Löfvén personligen – i rollen som Sveriges Statsminister – påstått att Springares uttalanden var ”oacceptabla” sparkades han från sin anledning, trots det sk ”repressalieskydd” som JK slagit fast, och som fastställer att svenska statstjänstemän inte kan skiljas från sin anställning enbart pga sina åsikters skull.
  • Vi har Polisområdeschefen och Polischefen Lena Matthijs som skrev ett inlägg på sin facebooksida, där hon diskuterade skevheter med svensk migrationspolitik. Hon gav exempel på hur skötsamma unga personer kunde stå inför tvångsavvisning, medan samhället underlåter att utvisa grova brottslingar, bland annat. Hon hade talat med sin chef inför publiceringen, och har även efter publiceringen fått stöd av sin chef i region Väst, Klas Friberg. Enligt GP refererar han till yttrandefrihetsgrundlagen och poängterar att även poliser omfattas av den, men år 2017 utsattes Matthijs ändå för repressalier och förföljelse.
  • Vi har fallet med en viss Rikspolischef, som hotade med att han personligen skulle se till att minst ett politiskt parti i vår Riksdag skulle totalförbjudas, och som därmed – med hjälp av sin tätposition i det ännu regerande Socialdemokratiska partiet – ville upplösa all demokrati i Sverige, överhuvudtaget.
  • En annan polisman från Polisområde Mitt, Uppsala, blev JO-anmäld för att han i polisuniform medverkade i en valfilm för Moderaterna, och talade ut om vad han ansåg om situationen i ”no-go” zonen Gottsunda med omnejd. Polismyndigheten har kommit fram till att polismannen i sak inte gjorde fel, men anmälde honom ändå till den interna ”enheten för särskilda utredningar” trots att JO senare friat honom

Johan Siverland säger att de flesta sökande till Polishögskolan är ”gedigna unga män och kvinnor som jag med glädje skulle dela radiobil med”. Men undantagen börjar hopa sig, även om han inte rent ut säger något om dessa ”kandidaters” härkomst, eller var de kommer ifrån.  Siverland vittnar om polisstudenter som är beroende av psykofarmaka för att klara vardagen. Vissa studenter har tagit fram sina egna körkort och frågat vilket nummer som är personnumret. Någon student har under en övning, mer än halvvägs in i utbildningen, skjutit vad som ska föreställa en berusad man som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska. Vissa har ertappats med att fuska på slutproven, trots av kraven för att lyckas i dem hela tiden sänkts.

Dessutom – och det är allvarligare – har Johan Siverland sett att det finns poliselever som inte drar sig för att ”fabricera bevis” och ”som kan utgöra en fara för sig själva och andra. Vi kommer att få poliser som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten” skriver han…

Varifrån kommer då dessa Polisaspiranter ? Vilken bakgrund har de ?

Jag påminns lite osökt av en rolig historia från Tjeckoslovakien, och den kommunistiska tiden, när den staten fortfarande existerade. Den går i all korthet såhär:

Herr A: Vet ni varför polismän i det här landet alltid går tre och tre ?

Fru B: Nej, det vet jag inte…

Herr A: Jo, därför att en kan skriva, en av dem kan läsa, och den tredje vet var det bor en lågstadielärare…

Jag har själv också fått höra talas om – icke belagda – fall där ”nya” poliser av utländsk härkomst skulle arrestera en narkotikapåverkad person vid Herserudsvägen i Lidingö – men inte kunde stava till detta gatunamn i den rapport de måste skriva. Då drog de iväg med knarkaren – som skulle ha hetat ”Hallgren” till R-o-p-s-t-e-n istället, och sa att de gripit honom där – det var alldeles för svårt att stava till H-e-r-s-e-r-u-d-s-v-ä-g-e-n nämligen, och så ändrade polisen hela händelseförloppet i sin rapport. Vad ”Hallgren” tyckte om det, när han väl nyktrade till igen, förmäldes inte av min sagesman.

Vi kan kanske skratta åt sådana ”sorglustiga” episoder inom poliskåren, men kom ihåg vad som hänt på annat håll. I Härnösand knivmördades den unge etniske svensken Tommy Lundh, medan hans flickvän våldtogs två gånger på toalettgolvet inne i den lägenhet där han förblödde till döds. Och varför ?  Jo, i Polisens ledningscentral ”förstod” plötsligt inte den person som tog emot SOS-larmet från den panikslagna flickvännen vad saken gällde, utan dirigerade – trots GPS och utmärkta kartor – Polispatrullerna alldeles fel, och lät dem stanna vid ett ålderdomshem i närheten istället.

Varför denna mystiska ”sammanblandning” alls kunde uppstå, blev aldrig riktigt klarlagt  – men för all del – ”vi kanske inte ska spekulera över enskilda fall” – trots att uppgifter, som kommit fram i media – visar på missförhållanden…

 

Ska aggressiva Islamister som Polisen Nadim Ghazale få finnas i vår Poliskår ? Han har uttalat åsikter om att hela politiska partier ska ”knullas”, skrivit att de med annan politisk eller religiös åsikt än han själv ”ska få suga hästpenis” och arbetar inom ett hemligt nätverk kallat ”Eklöven” – allt inom ramen för sitt arbete som Polis... Märkligt nog har han aldrig ställt under utredning, ens av civila myndigheter som JO. Vad beror det på ? Kan man rentav påstå, att han genom sin extrema islamism och sina yttranden undergräver allmänhetens förtroende för Polismakten… ?? Det kanske inte kan uteslutas…

Statstelevisionen SVT – ni vet väl att den aldrig kan ljuga – för det säger den ju själv ! – avslöjade i våras att hälften av de invandrare som söker till polisutbildningen klarar inte det inledande intelligens- och personlighetstestet och att fyra av fem faller bort i de efterföljande deltesterna. Detta trots att antagningskraven sänkts, med den enda motiveringen att man ”måste” få in dessa exemplar i kåren. Men måste man verkligen det, när det gäller individer som inte har elementära färdigheter i det svenska samhället, och dessutom är inkompetenta för allt polisarbete ?

Problemen sägs främst gälla förmågan till logiskt tänkande, vilket de här personerna uppges ha mycket svårt med. Lägg därtill ADHD-liknande symptom, stor aggressivitet och torftigt språk, av den typ som inte bara förortsungdomar utan även ”rötägg” som Polisman Nadim Ghazale uppvisar.

Vill vi ha sådana Poliser, eller någotslags ”Sharia-Polis” som är öppet positiv emot islam, men extremt negativ emot alla andra kulturer och religioner i vårt land ??

Och vem ska hålla ögonen på de här personerna i polisuniform, nu när deras överordnade, JO, JK och Polismyndigheten självt helt uppenbart INTE gör det ??

2016 sänktes kravet på begåvningstestet från en fyra till en trea utifrån en niogradig skala.Enligt uppgifter som Hedniska Tankar tagit del av är detta samma intelligenstest Försvarsmakten använder sig av, men där är kravet fortfarande åtminstone 5 av 9, även för en högst genomsnittlig skyttesoldat. Nu har man börjat manipulera med ”lättare jämförelsegrupper” vilket lett till att klart underbegåvade poliselever släppts in – och snart går omkring som ”färdiga” Poliser ute i samhället… Endast 16 procent underkänns, jämfört med 26,5 året innan – och resultatet är en Poliskår med lägre logisk förmåga.

Enligt den statliga myndigheten BRÅ, Brottsförebyggande rådet, avskrev Polisen i Sverige ungefär 50 % av alla anmälda brott, beroende på bland annat bristande utredningskompetens. Endast 13 % av de handlagda brotten fick någon ”personuppklaring” som det så vackert heter – och liknande siffror gällde också för de verkligt grova våldsbrotten – typ rån och mord.

Behöver man då ytterligare sänka polisens begåvningskrav ?? Verkar det vara en lämplig åtgärd ??

I en mycket intressant insändare i Dagens Nyheter idag filosoferar Professor Bo Rothstein över sambandet mellan religion och intelligens.

Starkt religiösa individer – både kristna och islamister – uppvisar lägre IQ, enligt slutsatser från internationellt erkända forskningsinstitut typ PEW Resarch Institute mfl. Sådana personer uppvisar också större tendens att ta till våld, och religiösa ”friskolors” eller olika maktgrupperingar som kan uppkomma i ett samhälle, uppvisar samma tendenser.

UTRED Nadim Ghazale – kära ”enhet för särskilda utredningar – eller – ännu hellre – avskilj honom och hans ”eklöv” från hela Poliskåren…

Under Korpfanan..

I Östra Ukraina pågår fortfarande hårda strider under slaget om Sieverodonetsk. Svenska media har som vanligt inte observerat vad som hänt, och ignorerat det senaste skeendet, som utlöstes när ryssarna fick ett frontgenombrott vid Popasna. Det enda som vi här på Hedniska Tankar kunnat notera, är en mycket slarvig och oinsatt artikel skriven av Ossi Carp samt medarbetare – båda två verkar sakna väsentlig militär kompetens. Tvärtemot vad ISW och andra insatta bedömare utomlands säger, har Ryssland haft framgång med sina två inringningsförsök vid Popasna respektive Izium. Faran för att fler Ukrainska förband blir inneslutna i en ”kittel” vid Sieverodonetsk är långtifrån över, precis som Hedniska Tankar förutspådde redan i april, långt före svenska media alls observerade detta skede i kriget.

Svenska media spekulerar nu osakligt och oupplyst om att President Zelensky skulle inbjudit till nya fredsförhandlingar, samtidigt som han klart och tydligt deklarerat, att Ukraina inte kommer att uppge en enda tum av sin jord till de ryska aggressorerna – vilket är fullt förståeligt för alla bedömare utom Putins svansdinglare i Sverige.

Denna bild från sajten liveuamap.com redovisar vad som håller på att hända, och visar läget vidpass klockan 16 idag. Trots gott motstånd i norr, och det faktum att ryssarna inte lyckas lägga nya pontonbroar i norr, där terrängen är kuperad och småbruten, precis som i huvuddelen av Sverige, når Ryssland framgång i söder, och kan skära av Sievorodonetsk och Lychansk söderifrån. Sker detta, mister Ukraina ungefär två brigader och en väsentlig del av sina stridskrafter på detta frontavsnitt. Vad som sker vid Izium är också illavarslande.

Rysslands mål på operativ nivå torde framgå ganska tydligt, även för rena civilister som Carp och därmed likställda. Genom att rycka fram från sydkusten norrut försöker man skära av väsentliga delar av Donetsk oblast, för att skapa ännu en jättelik inringning. Det var detta som hände vid Mariupol, där nu alla de ukrainare som bjudit ett sådant heroiskt motstånd, och vunnit outplånlig ära i hela den fria Världen, fortfarande går ovissa öden till mötes. De kan mycket väl komma att avrättas, utsättas för rysk tortyr eller hamna i fångläger under rent helvetiska förhållanden, enbart därför att de tillhört Azov-bataljonen – där både soldater med judisk, ukrainsk och rysk bakgrund tjänstgjort – trots att vissa medier i Sverige fortsätter att papegojmässigt upprepa de ryska lögnerna om att detta på något sätt skulle rört sig om ”högerextrema” eller ”nynazister” – precis som man här i landet stämplar islam-motståndaren och aktivisten Rasmus Paludan som påstått ”högerextrem”.

Idag har ett toppmöte hållits, där det sidsteppade och kvästa Sverige – vars NATO-medlemskap nu är åtskilligt osäkert, pga Turkiets veto – spelar en ytterst undanskymd roll, i kölvattnet på den Socialdemokratiska Regeringens totala misslyckande med att tala Turkiet till rätta. Trots det uppenbara som nu skett – se vårt inlägg märkt ”Som man sår, får man skörda” jamsar den svenska pressen ständigt med, och upprepar fåraktigt de halvdebila flosklerna om att ”problemet med Turkiet nog löser sig” trots att Joe Biden själv så sent som igår deklarerade, att han och USA inte kommer ge den minsta hjälp till Sverige i detta avseende.

Mötet är en förberedelse inför ”Ukraine Contact Groups” konferens på NATO-basen Rammstein i Tyskland i morgon. ”Magadan Magda” Andersson har mörkat, hymlat och kommit med rena bortförklaringar inför mötet. Hon har redan i april vägrat att ge mer väpnat stöd till Ukraina, som fortfarande är hotat av rysk invasion, och de fåfänga förutspåelserna om att hon skall lyckas förhandla med Erdogan kommer säkerligen aldrig infrias. Till och med DN har nu upptäckt, hur Ann Linde spolierat alla chanser för Sverige att gå med i NATO, och hur hon allvarligt skadat Sveriges rykte och trovärdighet utomlands.

Det framgår med all önskvärd tydlighet, att Sveriges nuvarande Regering inte är skickad för att dra försorg om försvaret av vår nation, och att den fullständigt misslyckats med att hålla vad den lovat inför hela vårt folk, nämligen att återupprätta Nordens och Baltikums militära enighet, och leda oss in i NATO.

”Magadan Magda” och hennes Putin-vänliga regering utgör ett stort misslyckande på alla områden i svensk politik. Det finns bara ett enda alternativ kvar för oss etniska svenskar – och det är att rösta bort henne i höst – en gång för alla.

Först när hon är borta, kan vi komma med i NATO. Först när islams terror-sekter och ljusskygga kurder motas bort från vårt land, kan vi trygga vårt försvar.

Från fronten vid Charkiv, där Ukraina fortfarande inte lyckats mota bort de ryska styrkorna från sitt eget statsterritorium, rapporteras om hur Iskender-missilier – som tidigare riktats emot Sverige och Finland – nu baserats norr om den ryska gränsen nära Belogrod. Det återstår att se vad slags stridsladdningar de bär – den här gången. Amerikanska underrättelsekällor har meddelat, att delar av ryska första pansararmén kraftsamlat längre norrut, och nu förbereder ett nytt anfall emot Charkiv.

Vid fronten i söder, har ryska styrkor förskansat sig vid Kherson. Det sker inga Ukrainska motanfall, utan fronten står stilla i riktning Kryvyi Rih – och den viktiga järnvägsknutpunkten Snihurvika. Också i Gammalsvenskby – som ”Magadan Magda” och hennes Quislingar nekat all hjälp under hela det Ukrainska kriget, hör man ljudet från striderna i norr. Man befinner sig inte långt från fronten, men så länge Sveriges Regering vägrar hjälpa till, är man bortom all räddning.

 

Att i detta läge – till skillnad från alla västmakter och alla NATO-länder – vägra att sända Ukraina annat än ynka 500 miljoner i sk ”humanitärt stöd” är inte tillräckligt, och underminerar ytterligare Sveriges åtskilligt kantstötta förtroende inför alla NATO-länder. Vi behöver hålla en stram kurs, och tydligt visa var vi står.

Defaitism, pacifism och rödvinsvänsterns eviga Kakabaveh-och-fasa kackel kan inte längre tillåtas.

Vi här på Hedniska Tankar står upp för NATO. Vi står upp för ett enat Norden, där nordiska soldater tjänstgör under samma fana.

Det här är en bataljon danska infanterister, samlade under den Hedniska, Asatrogna KORPFANAN, som i motsats till den kristna Dannebrogen aldrig fallit ned från skyn; utan fortfarande hålls upprätt av starka, kämpande knytnävar.

Leve det fria Ukraina !

Hell våra fäder – Hell våra kämpande soldater – Hell Nordens styrka och samlade enhet !!

VARNING på Stan: Först AIDS – sedan AP-KOPPOR !

Statstelevisionen ville förstås först inte säga varifrån den nya samhällsfarliga sjukdom som sprider sig i Sverige kommer ifrån. Någon kan ju bli ”kränkt” som det numera heter, och det vore ju alldeles förfärligt – eller hur ? Men så kom sanningen ut i alla fall, trots att vissa uppmanar oss att ”tagga ned” och säger att nej nej svenska folk,det är inte alls så farligt förstår ni, några dödsfall gör väl ingenting, lika lite som när etniska svenskar blir skadade och får men för livet – ”mångkulturen” utifrån måste ju skyddas, som vi alla förstår – det är huvudsaken ! (för vissa…)

Så – den nya sjukdomen måste tystas ned och orsakerna till alltsammans gömmas undan, liksom den viktigaste spridningsvektorn, trots att den redan identifierats i bland annat England och Kanada, enligt vad Läkartidningen och andra vetenskapligt utformade källor vet att berätta.. Ap-kopporna – som liknar smittkoppor och finns endemiskt i Afrika sedan flera år, börjar nu spridas över hela Västvärlden. Intimkontakt, i de flesta fall mellan eller med homosexuella män, är den största vektorn och spridningsrisken. Detta finns belagt ur de flesta källor.

FÖR NÄRVARANDE är Ap-koppor ”mycket sällsynt” i Sverige enligt myndigheterna – Men det gör inte sjukdomen MINDRE farlig bara för det… Covid-19 var också sällsynt…liksom AIDS… till en början… men sedan så….

 

Symptomen börjar med lättare feber och hudutslag – ofta klåda runt analen. Så bildas koppor över hela kroppen, och till slut stora sår. Hos de europeiska fallen har hudproblemen ofta varit lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen. Den vanligaste smittvägen har i alla fall i Afrika varit från djur till människa, enligt vad som uppges, och man kan väl i så fall undra vad som föranlett lokala homosexuella män att på ort och ställe idka intim samvaro med apor, och hur detta sedan kunnat sprida sig till västeuropa och USA – utan att göra för vilda eller för många hypoteser… Men – hur kom AIDS till Europa egentligen, och hur kommer det sig att frågan om just det virusets uppkomst än så länge verkar vara olöst ?

Något ”guds straff” tror vi hedningar inte på. De flesta sjukdomar – även de som sprids pga virus – kan lätt undvikas, bara man tar till förnuftiga skyddsåtgärder, och alla virus har – enligt vad som nu är känt – en naturlig orsak – eftersom naturen har en tendens att bekämpa vad som inte har något bestående värde, och premierar de livsformer som är starkare och sundare, även om man inte skall dra för stora växlar på detta heller, rent filosofiskt sett.

De som beblandar sig med RIKTIGA APOR och låter dem leva bland sig, kan få RÖD STJÄRT vad det lider…

AKTA ER därför när ni är ”ute på stan” – Ack ni hedna och ni ludna ! Låt inte vilken djävla apa som helst följa med er hem efter en utekväll på krogen, för då vet man minsann aldrig hur det slutar… Undvik alla de apor vi ser på allmänna kommunikationsmedel, såsom flyg, tåg, bussar, tunnelbanor och pendeltåg nuförtiden, och umgås inte med aporna – varken i någon kyrka, moské, allmän lokal eller eljest.

Kom ihåg vad jag har sagt till er – i denna FREJAS månad. Umgås bara med era Husfrejor, de som ni kan lita på – och KOM IHÅG att Freja premierar HETEROSEXUALITET liksom naturen och det naturliga urvalet, för även om Homosex också i rikt mått finns i djurvärlden, är det ingen väg till en frisk och livskraftig avkomma, utan bara en död återvändsgränd, och rent evolutionärt sett av föga värde – liksom av föga värde, rent samhällsekonomiskt. Skall en nation eller en kultur överleva, också bland människorna, behöver den friska och sunda barn – och den måste kunna bevara sig egen etnicitet – om överlevnaden skall vara garanterad i längden. Det visar historien, om inte annat. Multikulturella samhällen går under med tiden, medan stater som Kina och Japan består.

 

Jaja – JAG VET kära Läsarinnor och Läsare. HELT SÄKERT blir någon av er ”kränkta” av vad jag skrivit ovan, och brister ut i idel tandagnisslan och klagolåt, men det högst eventuella obehag ni är fördomsfulla nog att känna inför mina åsikter, skadar er inte så mycket som Ap-kopporna och andra sjukdomar.Sticks and stones might break bones, but MERE WORDS cannot hurt you” säger ett utländskt, men MÄKTA HEDNISKT ordspråk, som är väl värt att taga fasta på.

Lokes Avföda, enligt Willy Pogany, ungersk konstnär

 

Vi hedningar har också HUMOR, och det är därför vi tolererar exempelvis LOKE – gud för all otukt, homosex och andra avarter, även om vi inte precis vill uppmuntra honom alltför mycket, eller själva begå vad han hela tiden ägnar sig åt för egen del. Han framfödde ju Midgårdsormen, Hel och Fenrisulven ur sin egen anal, och därmed framgår ganska klart, vad våra förfäder tyckte om just honom, fastän de behöll honom som trickster, skapare och alla gudars narr – han var även Frejas allra bästa vän – så länge det nu varade..

Apropå detta med APOR så vill jag ge er en liten dialog ur mitt eget liv som minne – den utspelades under gårdagen:

Hedningen (glatt, och med friskt humör): Nämen hallå i huvudet herr Hipster-kräk ! Det var allt en rolig apa du är ute och går med !!

Hipstern: KRÄÄNKT ! Jah bli’ så KRÄÄNKT – dy grabbet förolämpat har mitt Chustru… ja frughan !

Amen KRÄÄNKT ! (Tål ingen humor)

Hedningen (fortfarande lika glad): Stör mig inte när jag pratar med henne – för det är henne jag snackar med och inte D-I-G… Kommer hon från Ukraina Kanske ??

Avslutar med en fin liten sång ur filmen ”Cabaret” som handlar om hur tillvaron kunde gestalta sig i Berlin på det dekadenta 1920-talet – ifall ni nu inte visste det redan. Ni riktigt lättkränkta får också akta er väldigt noga för den fina lilla vits, som kommer på slutet av den glada visan…

Multikulturella ap-konster, som sagt var…

”Som man sår får man skörda” gäller även Svenska Socialdemokrater

Som man sår, får man skörda” säger ett gammalt svenskt och hedniskt ordspråk. Vill man ha någonting här i Världen, måste man arbeta och jobba för det. Att rabbla kristna böner som en bortskämd barnunge fungerar inte, för det är inte så kosmos fungerar, helt enkelt. Ingenting är gratis, inte ens ett NATO-medlemskap, och det får nu den Socialdemokratiska Nomenklaturan i vårt land lära sig – den hårda vägen.

USA vägrar att hjälpa Sverige med dess NATO-ansökan, som blockeras av President Erdogan och Turkiet, detta lilla Putins svansdingel; som nästan alltid uttryckt pro-ryska sympatier. Svensk Socialdemokrati lämnas utan internationellt stöd, och dess trovärdighet som regeringsalternativ är nu rejält nedsolkat, inte bara i Sverige utan nästan i hela den övriga Världen. Hur blev det såhär ? Det är en i flera årtionden miss-skött Utrikespolitik, Försvarspolitik och inte minst befolkningspolitik som är svaret.

Erdogan – en hårdför förespråkare för Islam, är en man med en genuint totalitär filosofi – och han skräder inte orden emot Sverige, lika lite som sin Stockholmsambassadör, som igår i svensk Statstelevision påpekade inför hela Svenska folket, att Turkiets krav inte är förhandlingsbara. Erdogans krav står fast – Sverige MÅSTE SLUTA stödja terror-rörelser med pengar, bidrag och uppehållstillstånd. Annars är vi helt enkelt inte att anse som ett demokratiskt land, och i det har Turkiet alldeles rätt – den svenska befolkningspolitiken har urartat.

 

Stämningsbild,signerad karikatyrtecknaren Kalle Strokirk från 2021-07-04

 

Däremot är det INTE sant, som Statstelevisionen också hävdat, att Turkiet skulle vilja ha den gamla PKK-anhängerskan och Kurdiska ”Vildhönan” Amineh Kakabaveh utlämnad, och Turkiet som stat har heller inte gjort någon formell begäran på utlämning av de minst 33 kurdiska terrorister, som man vet gömmer sig i Sverige, och som till en del förvärvat medborgarskap här – på alldeles för lättvindiga grunder. Saken är åtskilligt pinsam för Socialdemokraterna, eftersom det ju är på Kakabavehs eländiga kackel och svek som politisk vilde hela Regeringen Anderssons makt nu vilar. Oppositionen vann ju det senaste Riksdagsvalet, men manipulerades bort av Annie Lööfs hänsynslösa makthunger – och man vet att ett hemligt avtal ingåtts mellan Kackel-Bah-Ve-Och-Fasa å den ena sidan, samt Makt-Partiet å den andra – alla detaljer i denna smutsiga byk har nog inte läckt ut ännu, även om mycket av den osmakliga ”kohandeln” har blivit känd.

Kackel-Kakan själv har hotat att välta hela den Svenska nationalbudgeten, om hon inte får igenom sina vänsterkrav. Turkiet upprepar samtidigt sina hot – och det hela är nu åtskilligt pinsamt för de svenska socialdemokraterna, för vad ska de göra efter att ha ställt vårt land i den här situationen ?

Stämningsbild, signerad ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare

En starkt bidragande orsak är Stefan Löfvén med sin påstått ”Feministiska Utrikespolitik” som gjort hela vårt land till åtlöje inför FN och Världssamfundet. Den nuvarande Utrikesministern har fortsatt med dumheterna, och nu får inte bara Socialdemokratin utan hela svenska folket sitt straff för den oerhörda naivitet vi visat, när vi släppte fram (S) och dess maktfullkomliga nickedockor till Regeringsställning i så många år. De har skapat ett bidragsindustriellt komplex. De har stött terrorister och islamister av allra värsta slag, även om Turkiets regering knappast är så mycket bättre, sett ur just denna aspekt. Vi kan alla minnas Mehmet Kaplan och ”De grå vargarna” inom Miljöpartiet, och alla andra av de terror-organisationer, (S) hela tiden lutat sig emot, hyst i Sverige och stöttat med bidrag, asyl och pengar.

Alternativmedia har skildrat hur det gått till på de internationella möten, där Ann Linde i rollen som svensk Utrikesminister mött sina motparter på den Turkiska sidan, och hur internationella diplomater från andra länder som tredje part i målet blivit upprörda och äcklade över vad de fått se – och hur svensk socialdemokrati uppför sig bakom kulisserna, när pressen inte är närvarande. Hur de upprepar sina intetsägande och falska fraser om ”feminism” som ingenting betyder, samtidigt som de tillåter Sharia-bordeller och islamsk kvinnomisshandel i Sverige. Jag citerar:

Lördagens Natomöte i Berlin slutade i kaos när utrikesminister Ann Linde (S) började anklaga Turkiet för att försöka sänka hennes ”feministiska utrikespolitik” och den turkiske ledamoten tvingades höja rösten för att få slut på en kaskad av PK-floskler från den svenska regeringen.
– Det var pinsamt, säger en diplomatkälla till Reuters.

Tre höga Nato-diplomater beskriver händelsen som ett ”pinsamt brott mot mötesordningen”. — —

Enligt Turkiet var Ann Lindes kommentarer av en sådan karaktär att de ”inte kommer underlätta de svenska Nato-ambitionerna”, medan Finlands formuleringar var mer genomtänkta.

Huruvida Ann Lindes uppläxning av Turkiet beträffande den feministiska utrikespolitiken ledde till Natolandets totala vägran att släppa in Sverige i alliansen är inte känt.

– Reuters & Fria Tider, 2022-05-20

För egen del tyder vi här på Hedniska Tankar det inträffade så att Regeringen Andersson helt uppenbart inte är skickad till att leda Sverige, och att den – också det är helt uppenbart – inte klarar att ta ansvar för Säkerhetspolitiken, Försvarspolitiken, våra relationer med främmande makt, och till sist situationen inuti  det egna landet – jag tänker då på den fortsatta islamisering och kristifikation, som vårt samhälle för närvarande undergår.

Hon gjorde slut på vår sista chans att gå med i NATO och stärka vårt eget försvar – Var det bara ”schabbel” och ”feministisk oförskämdhet” eller med FULL AVSIKT ??

 

Det måste bli ett snabbt slut på alltsammans, och alla åren av vanstyre – men dessvärre är vår enda chans att avsätta Regeringen Andersson genom skenbart demokratiska val, och se till att hela valresultatet inte schabblas bort och förfuskas, precis som vanligt. Till hösten kan allt vara FÖRSENT – man har i media gång på gång antytt, att vårt land nu svävar i uppenbar fara för anfall från Ryssland och dess allierade.

Vi behöver inga fler  ”Vildhönor” typ Kakabahveh i Riksdag eller Regering !

Att utlämna dem, och kanske ett trettiotal kurder är visserligen ett brott emot internationell rätt, och kanske försent – men kanhända blir detta de ”Trettio Silverpenningar” Socialdemokraterna och de kristna inom ”Tro & Solidaritet” nu får betala..

Nytt Ärke-härke på gång – UNDERSKOTT på demokrati i den påstått ”Svenska” Kyrkan

Den Evangelisk-lutheranska andliga ockupationsmakten i Sverige fortsätter med sina ”fake news” och sina dumheter. Bland annat lanserar man – skrattretande nog – tanken att man på något sätt skulle vara ”svenskare” än andra samfund, och påstår att man är ”Svenska” Kyrkan, trots att bara 54 % av folket eller ännu mindre är medlemmar i den toppstyrda förtryckarorganisationen, som bara tillåter en enda gud, och dessutom påstår att denna enda gud skulle vara bättre än alla andras.

Den enda religion i Sverige som alls borde få kalla sig ”svensk” är Asatron, som funnits här sedan urminnes tider, möjligen också den samiska religionen; som kom hit sådär 400 efter kristus – innan dess fanns det ju inga dokumenterade ”samer” på vad som idag är svenskt statsterritorium.

Som andra hedniska skribenter uppmärksammas skall en ny Ärkeskojare – nej förlåt Ärkebiskop snart väljas i vårt land, av 800 höga prelater och ett litet kotteri av sina likar. Allt detta sker helt över huvudet på de ungefär 5 miljoner medlemmarna, som inte har ett enda dugg att säga till om alls – och en sådan organisation står rakt fram och kallar sig ”demokratisk” – hur kan man tillåta en sådan uppenbar lögn, en sådan skamlös charad ?

Snart är det ”finis malorum” eller slut på eländet, för att nu tala latin…

Jag hoppas, kära läsare och läsarinnor, att ni är medvetna om att under den nuvarande Ärke- någonting, Antje Jackélen, så har den påstått ”svenska” mellanöstern-religionen – som öppet sympatiserar med islam och som verkar för en fortsatt islamisering av hela Sverige – gått ned från 64,6 % till dagens nivå om under 54%.

Hon har i det närmaste varit en total katastrof för de kristna, och eftersom många av dem är våra landsmän tycker vi här på Hedniska Tankar faktiskt synd om dessa vilseförda, lurade människor som fortfarande måste underkasta sig en enda, grym och oförstående ”frälsare” likt alla dem, som följer totalt totalitära läror.

Ny favorit uppges vara en viss Martin Modéus, enligt artiklar i pressen. Han har inte så mycket på sitt samvete som den på sin tid DDR-trogna Jackélen, som har varit allmänt känd för ”affären Radler”, sina extrema vänsteråsikter, sitt firande av Luther med att bjuda Påven till Sverige – ett större ”klerikalt självmål” får man väl leta efter – och andra rena stolpskott, skandaler och trakasserier mot oss hedningar i en aldrig sinande ström.

Men ändå står det klart, att Martin Modéus, Biskop av Linköping, står i allians med de mörka krafterna, som ännu härjar i vårt land. Hans lillebror är biskop Fredrik Modéus av Växjö, en känd ”mörkman” som tillbett Islam, och som verkat för att magsjuka åsnors skriande och böneutrop skall ljuda ut över Aneby i mörkaste Småland. Därmed är det klart, att den ”svenska” kyrka bröderna Modéus företräder, inte längre representerar kristendomen eller ens Sveriges kristna. Den representerar istället en form av nattsvart underkastelse, den allra hårdaste och grövsta formen av religiöst förtryck, som säger att alla icke-troende och polyteister skall avrättas.

Anno 2017 kom det fram, att Fredrik Modéus allra närmaste man, en ”kyrkochef” i Växjö som han själv hade utsett, under lång tid hade ägnat sig åt att samla barnpornografi på stiftskansliet, och även begått olika sexuella övergrepp på barn. Den ärlige prästmannen Dag Sandahl blev vittne till hur ”Kyrkochefen” och biskopen gick hand i hand i en såkallad ”Homo-Parad” genom centrala Växjö, och bilder på detta fanns även utlagda på stiftets hemsida. Ändå hävdade Modéus att han skulle blivit ”bestört” när det kom fram hur ”Kyrkochefen” lagrat bilder av ”Söte Lille Jesus” ni vet tillsammans med bilder av de barn han förgripit sig på, och gömt barnsex och grov homosex inuti biblar, liturgiska föremål och annat.

Same shit. Different packaging…

Som genom ett lustigt sammanträffande lär den äldre brodern, Martin Modéus ha disputerat på just kristna ritualer, ”mässor” och annat kristet ritualbruk samt messaround. Då kan man ju fråga vad han tycker om sin egen lillebrors närmaste sällskap och utsvävningar i den vägen, och varför en så belastad familj ska inta ärkebiskopstronen, och påstå att han ensam ska få vara svenska folkets ”främste företrädare” i andliga ting, ja en riktig kardinalprimas, om en sådan nu alls ska väljas.

Och i de kristna kyrkorna förekommer Sado-Bögporren fortfarande ohejdat. De dyrkar en naken man som blöder ur alla hål, uppspikad på ett stort plustecken, och detta – säger de kristna – skall vara en symbol för ”universell kärlek” medan de känner sig en smula upphetsade eller ”helt frälsta” av att betrakta sådana blodiga avskyvärdheter.

Vem kan ”dyrka” sån här sjuk skit ?

Vad som försiggår i de kristna kyrkorna under deras sk ”högmässor” med rituellt blodsdrickande, ätande av människokroppar (sk ”helig nattvard”) och så vidare i symbolisk form, har jag för min del alltid ansett såsom direkt frånstötande och vidrigt, ja obeskrivligt äckligt. Jag tycker inte att detta vin-slafsande ur en kalk, eller förtärandet av oblater ger ”en skön gemenskapskänsla” som de kristna påstår om sina vedervärdiga kannibal-ritualer och sitt ständiga vampyr-lajvande.

En sådan religion är helt enkelt inte sund, utan i högsta grad sjuk – och vi ser också vad som hände i Växjö-fallet. Kristendomens ikonografi har alltid varit i högsta grad osund, med blödande martyrer å den ena sidan, sockersöta halv- eller helpedofila jesusbarn, änglar, ”knubbiga små keruber” och bebis-tillbedjan å den andra.

Tacka vet vi Frejas rena kärlek – hon står i motsats till kristendomen för något gott och bra !

Ni som vill GÅ UR ”svenska” Kyrkan kan göra det med hjälp av blanketten här (klicka bara på länken)- och jag uppmanar er alla till att TA STARKAST MÖJLIGA AVSTÅND från Ärkebiskopsvalet !

NEDSLAG i Svensk Yttrandefrihetsdebatt: ”THE MOB RULES !”

Den frihetlige ledarskribenten Matthias Svensson tar idag upp Sakine Madons nya bok ”Ingenting är Heligt – Sverige och debatten om Yttrandefriheten” som nyligen utgetts på Fri Tankes förlag. Det är en bok jag hittills inte läst, men kanske borde köpa. Min vana trogen skriver jag å andra sidan att jag har svårt för att ta till mig recensioner av sådant jag inte själv känner till – det är det sämsta man kan göra som publicist – men om nu herr Svensson har rätt, och denna bok håller vad den lovar utifrån vad just han skrivit; så vore jag för min del den förste att publicera en stark rekommendation…

Matthias Svenssons och även Fru Madons – hon är ju betydligt mera känd – första tes verkar vara, att Svensk Yttrandefrihet är på väg att urholkas, tack vare Nomenklaturan, eller det styrande Socialdemokratiska etablissemanget, vars maktfullkomlighet och underskott på demokratiskt tänkande numera ligger i öppen dag. Boken tar upp många intressanta exempel på en accelererande process, där Regering och Polismakt ständigt ”viker ned sig” för islamistisk extremism, som börjar ta över landet och skaffa sig allt mer och mer inflytande.

2014 fick konstnären och bloggaren Lars Wilks ett pris för sina insatser för Yttrandefriheten – i Danmark ! I Sverige utsattes han för en hat-kampanj utan motstycke i dåtida press. Han förföljdes, mordhotades och kom till sist att dö under åtskilligt oklara och fortfarande outredda omständigheter på en motorväg utanför Markaryd – vilket ”Hedniska Tankar” till skillnad från många vågat ta upp i ett annat inlägg.. (foto: SvD)

Matthias Svensson skriver:

Boken är dedicerad till konstnären Lars Vilks, som med sitt verk och sitt liv kom att illustrera svensk feghet och hyckleri. När islamistiska terrorister satte ett pris på Vilks huvud, och han utsattes för mordbrand och mordförsök, reagerade Sverige med att ifrågasätta hans rätt till polisskydd och förklara teckningen som kränkande. Vilks fick svårt att ställa ut sin konst.

Skulden lades alltså på offret, den som utsattes för våld och hot för att ha skapat ett konstverk – inte på dem som hotade och försökte mörda för en tecknings skull.

Sakine Madon påminner oss dessutom om ett annat fall, som också beskrevs på denna blogg – redan år 2015 !

Jag återanvänder ett citat från DN, som jag publicerade redan den gången, och som visade vad det handlade om – redan då stod sanningen klar, men svenska folket och regeringen lyssnade inte. De lät sig duperas och islamiseras – också av de kristna !

Mannen som liknade ett gudstjänstutrop vid ett åsneskri åtalades. De som ville skada honom gick fria.

En del minns säkert händelsen. Den nämndes i många större medier, bland annat på dessa sidor. Detta var vad som skedde:

En man i Nyköping väcktes en morgon i slutet av juli 2014 av en muslimsk utomhusgudstjänst. Det var utrop i högtalare som hade stört honom. I förhören berättade han att han arbetat sent och somnat först klockan 3, utropen startade vid 7.30.

– Erik Helmerson i Dagens Nyheter, 2015-02-25

Vi vet redan resten. En galen mobb av skrikande svarta somalier och islamister samlades utanför mannens (han var kristen och Syrian, inte svensk – vilket avslöjades av DN) ytterdörr, bara därför att han på (a)sociala medier skrivit frasen: ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”.

Jag fortsätter, från Dagens Nyheters redogörelse:

Snart står en stor, uppeggad folkmassa utanför hans lägenhet – mellan 100 och 200 personer, enligt polis. Så här säger en polisman i ett så kallat avrapporterings-pm:

Det finns personer som befinner sig på platsen som vill slå X. Vi i patrullen försöker förklara för personerna på platsen att vi ska gå och prata med X och de ska vänta men så fort vi kommer bort till X som står och väntar på sin adress så kommer det ca 100 personer efter som vill ha tag på X”. En man säger till poliserna ”att några som vill ha tag på X även har knivar på sig”.

Några av personerna på platsen säger att om inte polisen gör något åt X så kommer de göra det själva. Någon säger även att det inte är svårt att krossa en ruta och ta sig in till X som bor på bottenvåningen”.

Ett solklart fall av Olaga Hot, med andra ord, bevittnat av Svensk polis. Ändå var det offret som åtalades – den ensamme Syrianen, som fått sin nattsömn förstörd, med åtalsrubriceringen ”hets mot folkgrupp”. Så lades hela utredningen ned, pga bristande kvalitet på arbetet från Kammaråklagare Michael Forsberg, enligt vad Dagens Nyheter tidigare uppgivit. Men 2015, den 26 februari, tog Nyköpings Tingsrätt plötsligt upp det hela igen (ett fall av vad man kallar ”Ne bis Idem”, alltså något som strider emot allmänna rättsgrundsatser – har ett rättsfall lagts ned i första instans, kan man vanligen inte ta upp det igen, med mindre än att nya bevis framkommit) och nu dömde man offret, inte förövarna ! Till slut kom ett frikännande – men bara efter att ett helt år hade gått.

1743552_1200_675glad-åsna

Fanns här kanske ändå en viss likhet ? MÄÄÄIIÅÅÅH alla akbar ?

Svensk lag innehåller rena kautschuk-paragrafer som ”hets mot folkgrupp”. I lagen står nämligen, att redan den som ogillar eller inte håller med om en sak kan straffas, därför att detta uttrycker ”missaktning” som det så vackert heter – men hetsa emot etniska svenskar, politiska partier typ SD eller individer som ”Paludan” får man förstås göra, allt under förespegling att dessa är ”nazister” osv osv och därför ”misshagliga”. Det är nämligen Nomenklaturan, som bestämmer vilken grupp som skall favoriseras av rättssamhället, och vilken som för tillfället förklaras ”misshaglig”. Eller – som en känd tysk politiker en gång uttryckte det: ”Wer Jude ist, bestimme Ich !”

Matthias Svensson fortsätter – 7 år senare – för i år har samma process, och samma favorisering av just islam bara accelererat:

Samma mönster upprepas kring politikern Rasmus Paludan som ibland skändar koranen. Paludan är för alla sina fel bara en polemiker – till skillnad från våldsverkarna som attackerar honom, poliser och annan blåljuspersonal. Problemet är till 100 procent de senare. Ändå är vissa politiker beredda att inskränka demonstrationsfriheten, i förhoppningen att köpa lite lugn. Sådana eftergifter lär snarare stärka mobben.

Svensk Polis och svenska myndigheter i Socialdemokratisk skepnad har av ren feghet, flathet och oförmåga att styra eller ändra föråldrade lagar ”vikt ned sig” för den muslimska mobben – och vad lär oss detta, historiskt sett ?

”Inget är heligt” är en välbehövlig påminnelse om värdet av yttrandefrihet. Historiskt har den tidiga arbetarrörelsens budskap och kritik mot Hitler och nazisterna förbjudits och censurerats. En illustration av att provocerande budskap som tystas kan vara rimliga och sanna. Men också de budskap som är fel ger andra anledning att bättre formulera och bena ut vad som är sant och falskt.

Yttrandefrihet handlar också om vad staten inte bör få göra mot människor som när allt kommer omkring bara har torgfört sin åsikt. På 1700-talet kunde den svensk som kritiserade överheten få tungan utskuren, ett barbari som numera är förbehållet terrorsekter som IS. Att låsa in eller bötfälla den som skapat konst eller uttryckt en uppfattning är också ett förfarande som helt borde förpassas till historien.

– svd, 2022-05-19

Och den klarsynte herr Svensson fortsätter, i bilbrännandets, ligornas och det tysta samförståndets tidevarv. Han kunde tagit upp Fredrik Reinfeldt, som lät tusentals förövare till de landsomfattande ”Husbykravallerna” komma undan, och inte arresterade ”megafon-rörelsens” Mega-fån och grundare.

Men det är inne att tuffhetsposera och stoltsera med att man TILL OCH MED är beredd att inskränka friheten – för andra, förstås. Som när Moderaterna vill kriminalisera positiva åsikter om terrororganisationer, eller Socialdemokraterna förbjuda förintelseförnekelse. Likaså att styra kulturlivet via intersektionella teorier, som under Miljöpartiets kulturministrar. — — Här som på andra områden finns inte bara stora hot, utan också en slapp glidning mot att nagga friheten alltmer i kanterna. Men för varje nytt ingrepp växer orättfärdigheten; staten blir redskap för att tysta, inte för att skydda. 

Så långt Matthias Andersson.

Så långt Sakine Madon och hennes nya bok, om ett land där Regeringarna Reinfeldt, Löfvén och till slut nu ”Magadan Magda” Andersson låtit allt gå över styr. Ett Sverige, där våld emot etniska svenskar och ”oliktänkande” som inte är för islam eller fortsatt mass-invandring ständigt trappas upp och blir allt värre och värre, under förevändningen att alla som opponerar sig emot den lokala Nomenklaturan, förstås skulle vara ”Nazister” precis som alla Ukrainare som är emot Vladimir Putins välde.

VARIFRÅN kommer det verkliga hotet emot yttrandefriheten ? Kommer det inte just från våldsverkarna, de som försöker mörda våra Poliser och kasta sten ??

För dagen har jag beslutat att säga ”Paludan !” på alla gator och torg, som hälsningsfras, i tunnelbanan, i affärer, på pendeltåget, ja överallt. Detta betyder förstås inte att jag skulle hålla med vederbörande. Inte heller betyder det, att jag skulle vara emot honom. Ett namn är bara ett namn – och att säga Paludan ! är inget brott, inte ens en åsikt, inte en provokation överhuvudtaget, juridiskt sett – för vad betyder det ?

Det är ett ord, som jag uttalar, ungefär som ”leguan”, ”LIAN” eller kanske ”banan” – men ÄNDÅ en tyst protest, en politisk markering. ”Paludan – Bränn Koran !” kunde man också säga – med ett fyndigt rim.

Avslutar dagen med en vacker sång, samt en sångtext, skriven av Black Sabbat, anno 1981

Close the city and tell the people that
Something’s coming to call
Death and darkness are rushing forward to
Take a bite from the wall, oh

You’ve got nothing to say ??
They’re breaking away

If you listen to fools
The mob rules
The mob rules

— —

Break the circle and stop the movement
The wheel is thrown to the ground
Just remember it might start rolling and
Take you right back around

Dessa Skitnödiga ansikten… Dessa eländiga skitstövlar !!

You’re all fools…

The mob rules !!

 

”Ålandstraktaten” helt ONÖDIG i och med NATO – Låt oss SÄGA UPP DEN NU !!

”Ålandstraktaten” som jag nämnde för två dagar sedan är kanske okänd för dagens obildade svenskar, som inte ens bryr sig om sitt eget lands historia. I Finland, vårt nära grannland, som tagit över det svenskspråkiga Åland och numera anser det som sitt – är saker och ting annorlunda. Där minns man mycket väl hur Ryssland redan på 1850-tlet började diktera Nordens utrikespolitik och hävda sin överhöghet, vilket bland annat fick ta sig uttryck i att Åland skulle bli en ”demilitariserad zon” och stå helt utan försvarsförmåga.

Bara ruiner återstår av det som en gång var ett av Nordens kraftigaste försvarsverk. Förräderiet på Sveaborg är en annan minnesvärd händelse – det kostade Finlands folk över 100 år av rysk ockupation och lidande, för att inte tala om ett helt inbördeskrig..

Bomarsunds fästning skulle läggas ned, sådant var det ursprungliga målet. Ryska flottenheter skulle utan risk kunna beskjuta städer som Åbo eller Luleå, och behärska hela Bottenhavet och Bottenviken – sådant var först Tsarväldets och senare Sovjetkommissariernas vilja. 1914 besatte ryssarna åter Åland, precis som Sovjet besatte Bornholm efter andra världskriget och först vägrade att lämna ön ifrån sig till dess rättmätiga, Nordiska ägare. Allt sådant har den svenska allmänheten glömt, det kollektiva minnet har raderats ut tack vare decennier av ”flumskola” och svensk socialdemokrati – eller rättare sagt kateder-socialism.

Finland har i modern tid också upplevt Stalins ockupation av Hangö samt Porkkala Udd – och hur sovjetryska styrkor – när de drog sig tillbaka – brände ned hela Hangö stad, förgiftade alla brunnar med dieselolja, och orsakade miljöskador utan motstycke runt hela Porkkala-näset, som de besatte och förvandlade till ett slags Bucha – den orten är ju fortfarande dagsaktuell.

Det var Rickard Sandler och de svenska Socialdemokraterna som gav försvaret av Åland döds-stöten, och som svek Finland redan 1939, innan Vinterkriget ens hade brakat loss. Han krävde, att Åland skulle vara obesatt, och att öborna inte fick försvara sig emot den ryska övermakten – och det av ren dumhet, svensk naivitet inför Ryssland, samt förstås ren inkompetens, något som fortfarande kännetecknar en hel del Socialdemokrater på det utrikespolitiska området.

Idag – när både Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Polen och Tyskland gemensamt är medlemmar i NATO – eller snart kommer att vara det – saknar Ålandstraktaten all giltighet och relevans. Den bör sägas upp, och förpassas till historiens skräpkammare en gång för alla. Våra finska bröder har redan krävt det, och jag har inte glömt vad mina finska kollegor lärt mig om sitt lands historia – och allt deras fäder samt även de själva sett och upplevt.

Finskt propaganda-blad från 1940. Text på ryska ”Du förfryser i skogen – på order av SKURKAR !” (TITTA NOGA på Zampoliten eller den politiske kommissarien i bakgrunden…VAR har vi sett hans ansikte förut – I vår egen tid ?? )

nastrovje, tovaritsch !

En svensk Regering värd namnet – istället för den vi har nu – borde gemensamt med Finland förklara Ålandstraktaten upphävd, och det för evig tid.

Bottenviken och Bottenhavet, samt all sjöfart på dessa vatten tillhör Sverige och Finland gemensamt. Ryska inkräktare eller annan militär trafik har inte där att göra. Att säkra de vattnen från ubåtar, och bevaka både malmtransporter och fredlig färjetrafik, är det bästa och mest ”miljövänliga” valet våra länder kan göra.

Miljöpartiets ”Nyttiga Idioter” och Putin-anhängare med Maria Wetterstrand i spetsen skriker just nu som stuckna grisar, och ojar sig över den helt obefintliga risken för att kärnvapen skulle placeras på svensk mark – ett fullkomligt idiotiskt antagande och en ren icke-fråga, vilket flera Riksdagsledamöter för KD påpekat så sent som igår, inte minst därför att samtliga kärnvapenförande makter i Europa, inklusive USA förklarat, att de bara och endast bara tänker behålla sina kärnvapen och stridsspetsar på sitt eget territorium, och inte repetera inte föra in dem i Östersjön, vilket redan Danmark, Norge och Island i mer än 70 års tid fått löfte om i form av skriftliga garantier – och de löftena har faktiskt hållits…

Den mest klarsynta politiska analys av den militära situationen i Östersjöområdet jag sett de senaste dagarna kommer ifrån Peter Wennblad, en ”doldis” ibland Svenska Dagbladets ledarskribenter. Han avslöjar hur miljövännerna och ”de grå vargarna” inom Miljöpartiet hela tiden försöker förstöra och skada de Nordiska ländernas gemensamma försvarspolitik, under illa dold ryssvänlighet, maskerad till ”naturskydd”.

Miljö-vänsterns mål är inte bara gigantiska vindkraftsparker till havs – något som stör den marina faunan och är föga miljövänligt – utan också Natura 2000 områden, strategiskt placerade intill Gotlands och Ölands kuster, som därmed blir förbjudet område för den svenska marinen, och omöjliga att öva i – samtidigt som det är där vi måste öva, ifall försvaret av Gotland och de andra öarna i Östersjön skall ha något rimlig chans.

Wetterstand, Wechselman, Schyman och hängbröstvänsterns andra föga vördnadsbjudande ledargestalter har sin plan klar. De vill vingklippa hela vårt försvar, och tvinga de mycket få marina resurser vi har ut på verkligt djupt vatten, precis där Ryssarna dragit Nordstream 1 och Nordstream 2

Ska vi verkligen låta dem lyckas med den saken, eller bjuda aktivt motstånd och rösta bort vänsterpacket från taburetterna i höst ?

De som inte minns sitt lands historia, eller Finlands kan bli tvungna att återupprepa historiens misstag, vad det lider.

Och att lämna Finland ensamt, att tillåta ockupationen av Baltikum, att ständigt förminska Sverige och lämna de Nordiska grannländerna i sticket i namn av ”Neutralitet” som under det senaste Världskriget, VAR ett misstag – moraliskt, politiskt och strategiskt. Inte tu tal om saken.

Hedniska Tankar är för ett större Sverige. Som det en gång var, och åter borde vara.